1 октомври 1993


София, 1 октомври 1993 година
Брой 192 /979/


София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СЪБИТИЯ В РУСИЯ. Документът е адресиран до посолството на Русия в Република България и до средствата за масова информация.


В Русия беше нарушена конституцията и разпуснат законният парламент на страната.

Каквито и да са основанията за това, никога прилагането на антиконституционни актове, отстраняването на политическия опонент и силовото налагане на определени политически виждания не могат да се оценят като демократични и да гарантират трайни политически, икономически и социални реформи.

Избраният от президента на Русия път за разрешаване на съществуващата политическа криза създава опасен прецедент, който може да се окаже заразителен и за други източноевропейски страни, тръгнали по пътя на радикални промени на обществото, и крие опасност за мира и стабилността не само на Русия, но и за Европа и цялата планета.

Човешката история изобилства от примери, които сочат, че недемократичните решения обикновено са били първата крачка към установяване на антидемократични форми на управление.

Изразяваме надежда, че държавните институции и политическите сили в Русия ще намерят разумен изход от създалата се ситуация в името на гражданския мир, демокрацията, стабилността и мира на планетата.

София, 22 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ДОКУМЕНТ, РАЗПРОСТРАНЕН ОТ ДЕПУТАТА ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Стана известно, че народният представител Лъчезар Тошев в качеството си на представител на Република България в Съвета на Европа е разпространил документ, с който се обявяват за нелегитимни новата Конституция на Република България и изграденият върху нейните повели строй на нашата страна.

Като изказвам моето възмущение от тази постъпка, която позори България пред целия свят, считам че г-н Лъчезар Тошев е извършил престъпление по чл.103 от Наказателния кодекс на Република България.

Предлагам на същия да бъде отнет депутатският имунитет и да бъде подведен под наказателна отговорност.

Обръщам се към всички народни представители, подписали конституцията, към всички политически партии и обществени организации и към цялата общественост заедно да защитим международния престиж на Република България.

София, 29 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:

Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА АКАДЕМИЧНО ОБЩЕСТВО ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, УЧРЕДЕНО ПОД ПАТРОНАЖА НА КНЯЗ КАРДАМ ТЪРНОВСКИ, ПО ПОВОД НА РАЗПРОСТРАНЕНИЯ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ДОКУМЕНТ ОТ ДЕПУТАТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ.


Главният проблем на прехода на България от комунизъм към съвременна демократична система е гарантирането на легитимни принципи и основа за реформите в българското общество. Народоотстъпническият режим, установен след съветската окупация на страната през 1944 г., погази установените национални традиции и легитимността на държавата и институциите. За най-голямо разочарование това продължава и днес, а международният авторитет на България става все по-незавиден.

Академичното общество за Търновска конституция убедено твърди, че възстановяването на легитимната конституция, държавно устройство и институции в България е най-прекият и сигурен път за издигане на националното ни достойнство и международния престиж. В тази връзка с твърде голямо задоволство посрещаме проекта за резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по въпроса за лигитимността на институциите в България. Подобен крупен международен политически акт допринася съществено за подпомагане на процесите на утвърждаване на доброто име на страната и бъдещото й интегриране в европейските и световни структури, защото ако сме родолюбци и мислещи люде, лесно ще разберем, че при сегашното състояние на държавата, политическия живот и комунистическа конституция не би могло да се получи така очакваното от всички приемане на страната ни в обществото на свободните нации.

Академичното общество за Търновска конституция призовава всички българи и най-вече младото поколение да осъзнаят и подкрепят прогресивните инициативи за възстановяване на легитимността на България и обединени под нейния символ - святата българска корона, да погледнем смело бъдещето, готови да поемем съдбата в собствените си ръце.

Боже пази България!

София, 29 септември 1993 г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Александър Мошев, Илия Лингорски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ. Документът е адресиран до Министерството на външните работи на Република България, до Партията за правата на човека в Македония и до средствата за масова информация.


В навечерието на президентските избори г-н Желю Желев, за да спечели допълнителни гласове, призна изконно българска земя за друга държава - Македония, без да постави каквито и да е условия, без да има "териториални претенции към нея", а се ограничи единствено с непризнаване на "македонска нация". Неотдавна г-н президентът обаче позволи книгата му "Фашизмът" да се преведе на "македонски език" и по същество призна един от елементите на сръбската лъжа - "съществуването" на т.нар. "македонска нация". Преди седмици г-н Любен Беров предложи финансова помощ на просръбския режим на Киро Глигоров.

При всички политически и дипломатически актове официална България не промълви дума за нашите сънародници в този поробен край, не постави въпроса за извършения и продължаващ геноцид от сърбизма и сърбоманите над българите, остана глуха към мнението на патриотичния елит у нас за защита на правата им.

Президентът Желев с лекота слага подписа си за българско гражданство на турци, евреи, азиатци, африканци др., а отказва изконното право за това на братята ни от Вардарския край, Бесарабия и другаде.

На призивите на г-н Илия Илиевски, лидер на Партията за човешките права в Македония /ПЧПМ/, за помощ българските управници отговарят с мълчание. Те безмълвстват и сега, при започналата на 17 септември 1993 г. съдебна разправа на антибългарския тоталитарен режим на Киро Глигоров за забрана на ПЧПМ.

Четири години българската политика целенасочено работи за македонизма.

Българската национално-радикална партия осъжда провежданата от София антинационална политика и настоява Министерството на външните работи да приложи енергични усилия за предотвратяване на посегателството над Илия Илиевски и ПЧПМ, да осигури солидна безкомпромисна защита на интересите и правата на всички българи в цяла Вардарска Македония. БНРП стои здраво зад тях и няма да се примири с по-нататъшно бездействие на официалните власти спрямо робската съдба на клетите ни братя и ще съдейства за възраждане на българщината там.

София, 26 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ИВАН ГРИГОРОВ И ДО ЧЛЕНА НА ВЪРХОВНИЯ СЪД БОЖИДАР КОЛЕВ ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.


ГОСПОДА,

Депутатите от Политически клуб "Екогласност" имаха съществен дял да се приеме новата Конституция на Република България. Там е написано, че съдебната власт е отделена и независима. Българските съдилища трябва да следват конституцията, законите и международните конвенции за човешки права. Не е допустимо български съд да се ръководи от временните и конюнктурни интереси на една политическа сила.

Вие, господа, изневерявате редовно на тези принципи. Особено фрапантно е, когато със съдебни решения се отнемат политически права. Това, господа, вие направихте, когато организирахте III гражданско отделение на Върховния съд /ВС/ да вземе решението си по гражданско дело 1890/ 92 г.: Български демократичен център /БДЦ/ срещу Централната избирателна комисия/ЦИК/, с което противозаконно отнехте правото на партиите и коалициите да променят своите регистрации в ЦИК. Тогава мислехте, че така ще изпълните поръчката на вашите господари от СДС-движение да не допуснете конкуренти в изборите за кметове. По ирония на съдбата обаче допуснахте СДС да попадне в клопката. След напускането на АСП, което няма да е последно, коалицията не е същата, а не се допуска изменение в регистрите и имената. На практика вие отнехте синята бюлетина от СДС, която с толкова далавери друг един слугинаж /Анжелика Ангелова, В.Велчева и А.Подлесни/ поднесе на тепсия на предателите от "Раковски" 134.

Време е вече вашите господари да оценят некадърността Ви.

Време е всички съдии да разберат, че никоя пристрастност не може да замени еднаквото служене на законите.

Подайте си оставките и вървете като консултанти в някоя частна фирма.

Ако ви вземат!

София, 17 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ В БРАНША.


Националният стачен комитет на федерацията на независимите синдикати на миньорите, след като обсъди кризисната обстановка и сигналите за остро социално напрежение,

К О Н С Т А Т И Р А

- миньорите от подземния рудодобив /Торубсо", "Устрем" - Тополовград, "Осогово", "Чипровец" и други/ не получават работни заплати за последните 2-3 /а в някои случаи и повече/ месеца. Това означава глад за десетки хиляди миньори и техните семейства;

- не се изпълнява ПМС нр.140 от 1992 г., респективно ПМС нр.107 от 1993 г., и не се разкриват нови работни места в районите на рудниците, които се закриват;

- в повечето от предприятията на рудодобива не се изпълняват Браншовият колективен договор, подписан и от министър Румен Биков, а също и сключените КТД по места;

- Министерството на финансите неправилно въвежда ново тълкуване на текста на 140 ПМС от 1992 г. за осигуряване на средства за подпомагане на производството в рудодобива. Това води до задълбочаване на недостига на финансови средства за заплати, а и до парализиране на производството, до самоликвидиране на минните предприятия;

- правителството в лицето на проф. Любен Беров системно не изпълнява постигнатите с федерацията на независимите синдикати на миньорите договори;

- ръководството на Комитета по енергетика по време на браншовите преговори пое ангажимент да не се съкращават работници, а по-късно пристъпи към 5-процентово съкращение, т.е. повече от 2000 души. Освен това в пресата от страна на Евгени Ангелов - заместник-председател на Комитета по енергетика, се направиха крайно необмислени изявления за предстоящо решение за закриване на рудници;

- Комитетът по енергетика предприе действия по ограничаване правото на безплатната предпазна храна и размера на поевтиняване на храната, които противоречат на Наредба нр.8 и на вече сключени КТД;

- Обявяваме се против вноса на въглища за електрически централи, проектирани за въглища - наше производство, в "Марица-изток", Бобов дол, Димитровград и др.;

- катастрофално е положението на предприятията, засегнати от ембаргото за бивша Югославия, и най-вече дружествата за добив и преработка на нерудни минерални суровини. Не сме против ембаргото, но настояваме за бързо осигуряване на воден коридор по р.Дунав и съответни компенсации.

Като взе предвид горното, Националният стачен комитет

Р Е Ш И:

1. Пристъпва към подготовка на национална миньорска стачка за решаване на горните проблеми.

2. Подкрепяме предприетите вече протести на миньорите в редица предприятия.

3. Предлага на ръководството на федерацията на независимите синдикати на миньорите да прекрати участието си в Браншовите комисии за социално партньорство.

4. На основание чл.З и чл.4 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове кани представители на Министерския съвет, Министерството на промишлеността, Комитета по енергетика и Министерството на финансите на преговори /петък, 24 септември 1993 г., от 10 часа/ във федерацията на независимите синдикати на миньорите.

5. Предлага на Синдикална миньорска федерация "Подкрепа" да се присъедини към нашите действия.

София, 22 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ: Петър Попадиин

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ИСТИНА И ЛЪЖА /ИЛИ ХРОНОЛОГИЯ НА ЕДНА "ПОБЕДА"/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ И ГОВОРИТЕЛ НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ЛЮДМИЛ МИТЕВ ПО ПОВОД НА ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ПРАВИТЕЛСТВОТО. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


На 6 септември 1993 г. с писмо-декларация Националният стачен комитет на Учителския синдикат /УС/ "Подкрепа" определи срок за продължаване на започналите на 28 май 1993 г. преговори с Министерски съвет с цел подписване на окончателно двустранно споразумение. Този срок изтече на 20 септември 1993 г., без да бъде насрочено заседание на двете страни от страна на правителството. Подобно отношение към нетърпящи отлагане проблеми на българското образование може да бъде характеризирано само с една дума: безотговорност. Въпреки подписаните частични споразумения средствата за веществена издръжка на учебно-възпитателните заведения не достигат и много училища започнаха учебната година в бедствено положение или са затворени от ХЕИ, а мизерните учителски заплати неоснователно и безотговорно се забавят от недобросъвестни държавни служители. Ето защо УС "Подкрепа" подновява протестните действия по смисъла на ЗУТКС, а относно методиката на тези действия думата ще има Националният координационен съвет след съгласуване на предложенията от регионалните структури на синдиката.

Докато поведението на правителството е лесно обяснимо с действията му през последните девет месеца, как да си обясним изявите на "синдикалистите", ръководители на Синдиката на българските учители /СБУ/ към КНСБ!

Още през лятото ние предупредихме колегите, независимо от синдикалната им принадлежност, че е в ход една страшна по своите размери и характер провокация срещу учителите и интелигенцията като цяло от страна на кабинета на г-н Беров и "шапката" на СБУ, състояща се в загърбване на проблемите на образованието, вкарването им в "глуха линия" и същевременно афиширане на висок глас приоритетността на отраслите "Образование" и "Здравеопазване" спрямо останалите ведомства на бюджетна издръжка. Предупреждаваме ги и сега: колаборационизмът на босовете от СБУ с правителството е предателство не само към членовете им, но и към интересите на всички просветни дейци.

Хронология на събитията: след упорито разпространяване на слухове, че учителите няма да получат заплати, г-н Иван Йорданов, председател на СБУ, подписва с бившия министър на образованието, науката и културата - без участието на УС "Подкрепа" и НУС - "споразумението" за средна брутна учителска заплата в размер на 2411 лева. Това е първият гаф.

По повод на Указанието на финансово министерство за 10-процентово съкращение на фонд работна заплата в бюджетните ведомства е измислен проблемът за съкращаването на 24 хиляди учители, широко огласен чрез медиите.

Усърдни активисти правят списъци и ги представят в срок на указаното място. Страхът расте сред колегите. Мълчанието и страхът за работното място, ако изкажеш различно мнение, също. И тогава се явява "спасителят" на бял кон и след "епични" спорове със "загриженото" за учителството правителство обявява: "ПОБЕДА! Няма да има съкращения благодарение на СБУ!"

След подобни акции на синдикалните шефове и "решените" от правителството проблеми, съпроводени с фанфари, барабани и развети знамена /липсва само барикадата, за да е пълна картината/, всеки българин би трябвало да остане с впечатление, че г-н Беров и сие неуморно решават учителските проблеми, а единствените хора в България, мислещи за просветното дело, са г-н Йорданов и г-жа Такева - съответно председател и секретар на СБУ.

Каква е обаче истината? Чрез подобни действия на въпросните институции се цели едно нещо: отклоняване на вниманието от нерешените проблеми в сферата на образованието, каквито са учителските заплати, мръсните, нехигиенични, студени и тъмни училища, където учат децата ни, и пр. Като следствие на подобна "загриженост" и "светкавично" решаване на проблемите в общините няма пари за ремонт на училищата, не стигат средства за учителски заплати. Реална е опасността при всичките "решени" двустранно от г-н Йорданов и г-н Беров въпроси колегите да останат без заплати до края на годината. Примерите са много: Враца, Харманли, Пазарджик и др. Те са пред очите ни.

На всички трябва да е ясно, че битката, която УС "Подкрепа" води за ликвидирането на тоталитарния октопод в структурите на просветата, този капан за душите на младите хора, продължава. Ето защо считам, че е крайно време всеки честен учител, всеки интелигент, всеки български гражданин точно в този момент да осмисли изложените факти и да излезе от позата на пасивен страничен наблюдател. Напомням, че първата задача на болшевиките беше икономическото унищожение на интелигенцията. Защо днес учители и лекари са с най-ниски заплати? Изводите оставям на историческата памет на българския народ. Който има очи - нека да види, който има уши - нека да чуе.

ПОСТСКРИПТУМ: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ЧЕСТИТИ БЛЕСТЯЩИТЕ И ГРЪМКИ ПОБЕДИ НА Г-Н ИВАН ЙОРДАНОВ В ИМЕТО НА СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИТЕЛСТВО.

София, 21 септември 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ И ГОВОРИТЕЛ НА УС "ПОДКРЕПА":

Людмил Митев

/Пресслужба "Куриер"/

 


10:00:00
01.10.1993 г.   


Редактори: Нина Гаврилова
                   Любомир Йорданов - деж.ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба “Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба “Куриер” е задължително!