Дневниците

В изследването "Градът и селото '86" всички анкетьори бяха задължении да водят дневници за своята работа. Дневниците 1. помагаха на организацията на работата на анкетьора; 2. бяха документ за контрол на тяхната дейност.

След завършване на генералното наблюдение всички дневници бяха събрани. В тях има сведения, които дават представа за методите на регистрация.

Оцелели са няколко десетки дневници, от тях избираме няколко.