ПРЕДГОВОР

Настоящият колективен труд е написан главно върху основата на ЕСИ "Градът и селото-86". Както това ЕСИ е повторение на ЕСИ "Градът и селото-68" със съответно изменена програма, методика и организация, така и колективният труд е продължение на своя предшественик "Социологическата система на съвременното българско общество" (С., Изд. на БАН, 1976). И с повторението на ЕСИ, и с написването на цялостен обобщаващ труд главно върху неговата основа се осъществява една от мечтите на Живко Ошавков, основоположник на българска школа в социологията. Но още по-важно е, че така се създава една традиция на социологическо - емпирично и теоретическо - изучаване на българската обществена действителност в цялост. Фиксирайки нейното състояние като система в определени моменти, то дава възможност да се проследяват и тенденциите в нейното развитие.

ЕСИ "Градът и селото-86" бе подготвено и проведено от авторски колектив в състав: ст.н.с. Веска Кожухарова, н.ск.ф.н. Галина Колева, ст.н.с. Станка Добрева (зам. научен ръководител), чл.-кор. Стоян Михайлов (научен ръководител), Юрай Квака. При набирането на информацията на терена взеха участие 140 окръжни и районни научни ръководители и 1037 анкетьори (списъкът им се прилага).

Нов момент в провеждането на ЕСИ "Градът и селото-86" е обстоятелството, че то бе включено в програмата на преброяването на населението (декември 1983 г.) заедно с още пет емпирични извадкови социологически изследвания. Оттук редица предимства относно богатството, обхвата и методологическата съгласуваност на научната информация....

 

(Забележка: Трудът беше подготвен като екнига от Илияна Ракиловска. Поместеното е част от "Предговора". Отбелязвам, че има допуснати неточности в изписването на авторския колектив на проведеното ЕСИ. Пропуснати са имена.

Що се отнася до книгата, написана през бурната пролет на 1990 година, намирам за необходимо да подчертая, че тя е важен документ за вижданията на  част от българските социолози за предстоящите промени. Трудът е в няколко изтляващи екземпляра. Публикацията му не е финансирана от цитирания често тук проект на ФНИ.  Пропуснатите автори на проведеното ЕСИ нямат авторско участие в публикувания анализ. Бел. от Петко Симеонов, декември, 2013 г.)

 

>>> Към книгата