25 май 2024г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

2 ноември 1992

София, 2 ноември 1992 година
        Брой 215 /745/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА ДЕПУТАТИ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОИСКАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВОТ НА ДОВЕРИЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. Документът е подписан от 12 депутати и прочетен от Димитър Луджев на заседание на Народното събрание на 28 октомври 1992 г.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Днес правителството на Република България желае да получи вот на доверие от Народното събрание, с което да стабилизира своето положение и да повиши своя престиж в страната и в чужбина. Ние отдаваме дължимото на колегите, които работиха в първото правителство на Съюза на демократичните сили (СДС) при изключително тежки условия, резултат преди всичко от наследството, което ни остави комунистическият режим. В същото време ние нееднократно сме критикували правителството за отсъствие на ясна държавна политика, за отклонение от Програмата на СДС, за опасно забавяне на реформата, за липса на професионализъм в управлението.

Програмата на СДС днес няма алтернатива и СДС може и трябва да изпълнява своята роля на основен двигател на смяната на системата, на движението към демокрация. Ние сме убедени в това, че България се нуждае от:

- правителство на СДС, което решително и компетентно да осъществява Програмата на СДС за декомунизация, за изграждане на институциите на гражданското общество и пазарната икономика;

- правителство на СДС, което да предотврати процеса на формиране на нова финансово-административна олигархия, на трансформиране на бившата политическа и стопанска номенклатура в нова имуществена класа;

- правителство на СДС, което да ускори процеса на преобразуване на държавната собственост в частна, общинска и на други публични институти, като бъдат защитени интересите и правото на собственост на милионите българи;

- правителство на СДС, което да провежда политика на всестранно подпомагане на формиращия се частен сектор, по-специално на малкия бизнес, дребното и средно предприемачество в града и селото - гаранция за демокрацията и стабилизацията на икономиката;

- правителство на СДС, което да спре упадъка на производството и да даде шансове на държавните и общинските предприятия чрез балансирана прагматична политика на защита на перспективните национални мощности и привличане на чужди инвестиции;

- правителство на СДС, което ще сложи ред и ще модернизира публичната администрация, стопанското управление, социалноосигурителната система, армията, полицията и другите институции, гарантиращи сигурността на гражданите;

- правителство на СДС, което ще защитава правата на всички граждани от произвола на бюрокрацията, намесата на партии и синдикати, корупцията и престъпността, което ще потърси ефективни начини и средства за ограничаване на безработицата и емиграцията на хиляди млади хора;

- правителство на СДС, което ще се стреми към омекотяване на ефекта на процесите на социална диференциация чрез подкрепа на слабите социални слоеве, доколкото личната мотивация на всеки гражданин е гаранция за подкрепа на реформите;

- правителство на СДС, което ще се стреми да осигури най-искрена поддръжка в своите действия от страна на синдикатите, демократичните антикомунистически организации и мнозинството от населението.

Изпълнението на Програмата на СДС и успехът на реформите са първото условие, че комунизмът ще си отива от тази страна, че Българската социалистическа партия (БСП) и всякакви левичарски алтернативи ще губят своето влияние. Ние вярваме, че това може да стане при една нова политика, при осъществяването на реален преход към професионализъм в управлението на СДС.

Националният координационен съвет (НКС) и мнозинството на Парламентарната група (ПГ) на СДС поеха политическата отговорност да се гласува вот на доверие на това правителство. Следвайки принципите на парламентаризма, ние, малцинството, които сме за радикална промяна в политиката и в правителствения екип на СДС, приемаме това решение. Ние правим този голям политически компромис, защото искрено се надяваме, че СДС и преди всичко неговата парламентарна група, ще успеят в кратък срок да осъществят необходимите промени в политиката и в състава на правителството на СДС. Такъв подход единствено може да му осигури нашата по-нататъшна поддръжка.

Това е наш политически и морален дълг към демокрацията и България.

София, 28 октомври 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:
Асен Мичковски, Атанас Матеев,
Валентин Карабашев, Георги Костов,
Господин Атанасов, Димитър Луджев,
Емил Цочев, Маргарит Минков,
Марин Маринов, Стефан Божилов,
Стефан Карадимов, Христо Тодоров.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ.


        1. Съюзът на демократичните сили е длъжен да приеме мандата за съставяне на нов Министерски съвет.

2. При никакви обстоятелства и под ничий натиск СДС не трябва да се отклонява от изпълнението на предизборната си програма.

3. Консервативната екологична партия (КЕП) потвърждава решенията на Националното политическо съвещание на СДС от 18-20 септември 1992 г.

4. КЕП няма да приеме друга кандидатура за министър-председател освен тази на председателя на Националния координационен съвет (НКС) на СДС г-н Филип Димитров.

5. КЕП счита за задължително участието в новия кабинет на всички досегашни министри, които олицетворяват управлението на СДС.

6. Въпросът за избор на председател на Народното събрание може да бъде решен само след утвърждаването на Министерския съвет и сключването на политическо споразумение, което гарантира парламентарно мнозинство.

7. КЕП счита, че СДС може да води преговори с ДПС само от тези позиции.

8. КЕП не желае предсрочни парламентарни избори, но е готова за тях и не се съмнява, че със или без избори СДС ще продължи да управлява страната.

9. КЕП е против излизането на СДС в опозиция и се противопоставя на запазването на парламента при налагане на такава ситуация.

10. Опитите за преструктуриране на политическото съотношение в парламента без избори са недопустими с оглед на правилата на парламентарната демокрация.

11. КЕП счита, че опитът за отстраняване на СДС от властта без избори е акт, застрашаващ националните интереси на страната.

София, 1 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИСКАНИЯ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ВОТ НА ДОВЕРИЕ.


Решението на Народното събрание за искания вот на доверие на правителството доказа, че парламентът може да действа като нормална европейска политическа институция.

Едно ново правителство, сформирано от Съюза на демократичните сили, трябва енергично да продължи започнатата от правителството на Филип Димитров реформа. Високият професионализъм трябва да остави на втори план вътрешнокоалиционните политически напрежения.

Правителството, ползващо се с подкрепата на президента, профсъюзите и голяма част от демократично настроения електорат, ще получи още на старта сигурна гаранция за успех в структурната част от реформата.

Младата ни демокрация не може докрай да осмисли високия европейски стандарт на взетото от парламента политическо решение и се появиха тенденции за представяне на ситуацията за кризисна.

Политическият съвет на Алтернативното социалистическо обединение - независими приема създадената ситуация за естествена. Синята идея е жива и има широка обществена подкрепа, като с нищо не е застрашена нейната демократична основа.

България има своя демократичен шанс и ще е престъпление, ако теснопартийните й лидерски пристрастия надделеят.

София, 29 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА РОЛЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ДНЕШНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАНАТА, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 28 ОКТОМВРИ 1992 Г.


Една партия, създадена в противоречие с конституцията, на етническа основа, заела солидни позиции в българската политика благодарение на враждебното разцепление между българите, трябва да признаем, поради високата политическа сръчност на някои от своите ръководители, днес демонстрира пред целия свят, че българите не могат да се управляват сами.

Ръководителят на една партия, която той сам определи неотдавна като най-голямата турска партия на Балканите, заявява, че не одобрява българските министри, пряко отговорни за националната сигурност на България, и че ще ги смени с послушни на него хора.

Всичко това стана възможно поради непримиримостта между двата почти равносилни полюса от български политици в парламента и противоборството между правителството и президента. Тази ситуация е не само пагубна за българската икономика. Опасността от разширяване на балканската война и върху наша територия нараства с разгарянето на вътрешното неразбирателство.

Обединение за България споделя мнението и на други партии и организации, че сегашното правителство трябва да подаде оставка. Но ние категорично не одобряваме унизителното положение, в което е поставена България, ДПС да диктува промените, и то главно в "силовите" министерства. Това мирише на национално предателство.

Има ли изход от това унизително за България положение?

Има един възможен изход, ако БСП преодолее генетичната си праволинейност и не подкрепи натиска на ДПС в този момент, въпреки че БСП вече поиска недоверие на правителството. Ние се обръщаме към Българската социалистическа партия с молба да не се съюзява с ДПС против българското правителство и да му гласува сега вот на доверие. Днес БСП има шанс да покаже, че цени повече честта на България пред собствените си канони.

Веднъж ДПС с едната половина от парламента е против другата половина, а след това - с втората половина е против първата. Победата е винаги на страната на ДПС. Не е ли това позор за България и за българските политици!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" ПО ПОВОД ПОДАДЕНАТА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Управителният съвет на Национален свободен синдикат (НСС) "Бизнес” на извънредно съвещание разгледа въпроса около подаване оставката на премиера Филип Димитров и евентуалните последици от това.

След обобщения на политическата и икономическата обстановка в страната, настъпила още първия ден след събитието, е очевидна неправилната стъпка на премиера с подаване на оставката си в момент на истински подем на реформата в страната ни.

Управителният съвет на НСС "Бизнес" категорично подкрепя решението на Координационния съвет на СДС да бъде предложен Филип Димитров да възстанови правителството и това да стане в бързи срокове с цел пресичане на настъпилия хаос и бързо възстановяване на доверието ни във външните партньори за успешното продължаване на външноикономическата политика.

С това обръщение подкрепяме изцяло и за трети път правителството на СДС.

София, 30 октомври 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" ПО ВЪПРОСА ЗА ДЕКОМУНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Централното ръководство на Християнския съюз "Спасение”, подпомогнато от разширен състав на членове на Християнския съюз "Спасение", стигна до констатацията, че е станал голям прецедент - ръкоположен е епископ от листата на БСП - Генадий Вълчев. Очевидно декомунизация от новия състав на Светия синод не се осъществява.

Християнският съюз "Спасение" подкрепя епископ Христофор в неговата идейна борба - декомунизация на Българската православна църква, но не смята, че той трябва да остане параван на митрополити, които стоят в епархиите си необезпокоявани от бурните църковни борби и с нищо не помагат за декомунизация на църквата ни. Ето защо Християнският съюз "Спасение" задължава епископ Христофор, запазвайки членството си в регистрирания от Министерския съвет Свети синод, да работи като епархийски архиерей и да се разграничи от архиереите, нескъсали с комунистическото минало, да не поема отговорността за охраната на сградата на синода. Отговорността за действията на Светия синод да поеме наместник-председателят митрополит Пимен. На епископ Христофор се дава възможност в срок до 2 ноември 1992 г. да вземе решение, от което зависи мястото му в Християнския съюз "Спасение”.

София, 30 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА.


Националното ръководство на Политически съюз "Нова България" (ПСНБ) с тревога следи развитието на политическото положение в страната, опитите за дестабилизация от страна на Българската социалистическа партия (БСП) и Движението за права и свободи (ДПС) в парламента.

Националното ръководство на Политическия съюз "Нова България" осъжда всички опити за влошаване на политическото и икономическото положение на България, всички опити да се попречи на реформата. Във връзка с това Националното ръководство на ПСНБ заявява: изцяло и безусловно подкрепяме правителството на Съюза на демократичните сили (СДС) начело с г-н Филип Димитров в усилията му за икономическото процъфтяване на родината.

ЛОЯЛНОСТ, НЕЗАВИСИМОСТ, ПРОСПЕРИТЕТ!

София, 22 октомври 1992 г.

ПРЕСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПСНБ: Е.Соколов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА МЕМОРАНДУМА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Изпълнителното бюро на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия изказва своята подкрепа на Меморандума на КНСБ и КТ "Подкрепа" до Народното събрание от 28 октомври 1992 г.

Ние споделяме оценката на двете синдикални централи за погрешната икономическа политика на правителството на СДС и отново потвърждаваме, че изходът от кризата е в смяната на модела на икономическата реформа.

На България е нужна икономическа реформа, която да бъде извършена в интерес на нейните граждани, а не в интерес на една шепа хора. Само на тази основа може да се осигури широката обществена подкрепа на прехода към демокрация и съвременно пазарно стопанство.

Ние считаме, че възстановяването на диалога в политиката и в социалното партньорство е единственият път към по-нататъшното развитие на демократичния процес в България.

София, 28 октомври 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р П. Дертлиев                                   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Ст. Радославов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" КЪМ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИТЕ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 24 ОКТОМВРИ 1992 Г.


В редовното си заседание на 24 октомври 1992 година Федеративният съвет на Федерация "Царство България" в разширен състав взе следните решения:

1. Обявява, че Федерация "Царство България" е надлежно и формално регистрирана.

2. Потвърждава приетия от федерацията на 26 септември 1992 година

 А П Е Л

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Федерация "Царство България", анализирайки внимателно политическата ситуация у нас, в момент на посегателства към току-що започналите демократични процеси, счете за свой дълг да се обърне към всички, които отстояват застрашените ценности, с призив за обединени действия - с една идея към една цел.

Федерация "Царство България" е отворена за всички парламентарни, извънпарламентарни и синдикални формации - всички, които могат да дадат най-доброто от себе си, за да може Негово величество цар Симеон II да изпълни историческата мисия, определена му от Бога и от Търновската конституция, за бъдещето на България.

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!


3. Известява, че за контакти и информация е упълномощена група в състав:
1. Г-н Христо Куртев, тел. 88-28-37
2. Г-н Манол Журналов, тел. 032/23-39-20
3. Г-н Константин Халачев, тел. 43-72-90

4. Повишеният интерес към идеята за конституционна монархия у нас задължава Федерация "Царство България" да следва избраната досега правилна посока.

София, 24 октомври 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ В БЪЛГАРИЯ. Партията е учредена на събрание на 2 август 1992 г.в София от представители на клоновете на организацията в България. За председател е избран д-р Николай Шишков.


Днес, 14 август 1992 г., на свое извънредно заседание Централният управителен съвет на Българския национален фронт (ЦУС на БНФ) - партия в България, обсъди декларацията на ЦУС на БНФ за Скандинавските страни относно изключването на д-р Иван Дочев от редовете на БНФ, както и отнемането на почетното му председателство. Въз основа на тази декларация на извънредно свиканото за целта заседание се взе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Изключва дисциплинарно д-р Иван Дочев от редовете на БНФ, както и от почетното му председателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНФ - ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: д-р Николай Шишков
 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Пеев

ГЛАВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНФ ОТ СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ: Никола Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЖЕНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. Дружеството е учредено на Национална конференция, състояла се на 17 и 18 октомври 1992 г. в Стара Загора.


Ние, жените, членуващи в Демократическата партия, на Националното си съвещание, проведено на 17 и 18 октомври 1992 г. в Стара Загора, след анализ на трудния политически момент от развитието на демокрацията в България, стигнахме до тревожния извод, че тя е застрашена от опитите на най-ретроградните сили да трансформират комунистическия тоталитаризъм в нов - стопански, социален и политически диктат.

На всички нас е известна обществено-политическата ситуация в страната и кои некомунистически сили и центрове се съюзиха за общо настъпление срещу правителството на СДС, парламентарната група на СДС и Националния координационен съвет на СДС - т.е. срещу всички нас.

Сега те протягат алчна ръка за заграбване на националното ни богатство, както за да се облагодетелстват, така и за да ни поставят в икономическо подчинение.

Обръщаме се към всички вас! Моментът е съдбовен! Ние бием по възрожденски камбаната! Нека всички да вложим цялата си енергия и морални сили докрай, за да преградим пътя на злото, мимикриращо под маската на социална справедливост и национално помирение.

Нека всички се изпълним от вярата, че истинската демокрация с нейните традиционни ценности ще победи днес и завинаги!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ ЗА ДАВАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ГЛАСНОСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до председателя на парламентарната Комисия за радио и телевизия, до председателите на парламентарни групи в Народното събрание и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Тригодишната суматоха в нашата страна продължава. Хаосът, манипулациите, имитациите и невиждани безогледни машинации продължават, подсилвани и поддържани от някои институции, обявени за национални и надпартийни. Управляват ги личности, разграничили се от всенародната борба за свобода и демокрация.

Българската телевизия се диктува от същите сили, които манипулират политическия и стопанския живот у нас. Сили, добили гражданственост като "мафии".

Оклеветяват се политици и личности, без да се дава правото на отговор и защита, правят се мимикрии по пресконференции, вземат се интервюта, а се показва това, което може да противопостави приятели и съюзници, това, което е от полза за тези тъмни сили. Липсва основното, което казваме, по което дискутираме, а се отделя време и място за неверни портрети на личности с неизяснени и непостоянни позиции.

При важни събития се показват становища на неизвестни или изхабени политици, угодни за деня.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СИЛИ с председател Милан Дренчев (съучредител на съюза на опозицията в България, доказан антикомунист и демократ) многократно е търсел съдействие както на отделни водещи и ръководители от Българската телевизия, така и лично на г-н Асен Агов за становища по тежки за страната ни проблеми, както и по такива, свързани с опровержение на клевети на някои от лидерите на Центъра за обединение на земеделските сили.

Чрез обещания или други прийоми, досега ни се отказва.

Това, както и наблюденията и оценките на голяма част от нашите членове и симпатизанти, показва, че Българската телевизия държи в затъмнение обществеността ни по много от актуалните въпроси и усилено работи по възстановяване престижа и авторитета на личности и идеи, отречени от времето.

У нас по-малко се говори по злободневните проблеми на спекулата, корупцията, подкупите и шантажите. Расте безработицата и мизерията, подслушват се телефонни постове, отправят се заплахи за саморазправа. Обстановката е нестабилна и не се знае кой конфликт ще послужи за начало на големи вълнения, а това не се казва.

Ето защо, молим да се отдели време, все едно как ще се нарече рубриката по БНТ и БР за декларации и становища. Нека задължително се отделят от 2 до 3 минути за ежедневните пресконференции, а не да се прави изборност, както беше до 10 ноември 1989 г. Нека това не обижда никого. Тези, които бяха правоимащи, те или техните деца, роднини и близки пак ли ще определят и диктуват живота у нас.

Решени твърдо, ще се борим докрай да търсим правото си за свобода на словото.

Надяваме се, че ще намерим подкрепата ви.

София, 28 октомври 1992 г.

Оставаме с надежди:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦОЗС:
        Милан Дренчев

/Пресслужба "Куриер"/


10:43:38    
02.11.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

-----------------------------
ВАШИЯТ МОСТ КЪМ 5 КОНТИНЕНТА
Bulgarian Economic Outlook
Седмичник на БТА за икономика на английски език
За справки, оферти и реклами - тел. 877 363
706 467

----------------------------

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материала от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!