1 юли 1992

София, 1 юли 1992 година
        Брой 127 /657/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕПРЕСИИ" НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Обществото ни е изтощено и обезверено от антисоциалната, антинационалната и реставраторска политика на новия режим. Политическото противопоставяне не стихва. Живеем в социален стрес и несигурност. Идеята за национално съгласие съхранява в обществото надеждата, че може да бъде персечена мрачната спирала на политическото отмъщение, белязала трагично цялата ни история и погубила ярки личности. Сегашните управници, отхвърлящи вече трета година самата идея за национално съгласие, са против конституцията, против законността, против социалния мир, против икономическата инициатива на българина, за която са нужни спокойствие и толерантност, против гаранциите за национална сигурност, против човешките права. Екстремистките сили в Съюза на демократичните сили /СДС/ съзнателно и умишлено задълбочават политическата конфронтация и студената гражданска война, подхранват самочувствието си само и единствено от противопоставянето и омразата, разчитат на разделена нация, насилие. Защото не могат да виреят в гражданско общество.

Страната е изправена пред нова вълна на екстремистката политика на СДС - политически процеси по поръчка, съдебна разправа с политическите противници. Чрез главния прокурор се внушава презумпция за престъпления и вина, упражнява се натиск над съда, манипулира се грубо общественото мнение, посяга се върху народния суверенитет, върху вота на доверие към народния представител.

Процесите-зрелища няма да заместят хляба и сигурността, нито ще донесат успокоение. Целта им е да отклонят общественото внимание от истинските проблеми. Да скрият безсилието на управниците и тяхната бъдеща отговорност. Тяхната цел е да се нанесе силен удар върху парламентарната и извънпарламентарната опозиция. Налаганата от екстремистките кръгове в СДС стратегия на страха отваря широко вратата на диктатурата. Целта е българинът отново да бъде вкаран в психозата на страха, в черупката на безвремието, да бъде обезсмислено пробуждането му като гражданска личност. Всичко това би било срив на демократичните процеси в страната, дискредитация на България, край на надежидте ни да бъдем част от европейската и световната демокрация.

Тази пропагандна кампания няма да успее да внуши чувство на безсилие и страх. Хората вече разбират истината за корумпираността и посредствеността на тъмносиния режим. С манипулации, провокации, репресии и монтирани процеси не може да се скрие провалът на една обречена политика.

БСП се обръща към цялата нация - демокрацията и законността трябва да бъдат защитени с усилията на всички.

Българското правосъдие е длъжно да защити своята независимост и чест. Българският парламент е длъжен да ратифицира срочно Европейската харта за защита на правата на човека.

Надяваме се, че и много от симпатизантите на СДС ще ни подкрепят, защото е ясно, че рано или късно репресивната политика ще застраши и техните права и интереси.

Националното съгласие е нужно, за да се установи в страната истински правов ред, да намерим заедно решение на острите социално-икономически проблеми.

Ние решително ще се противопоставим на потъпкването на демокрацията и конституционните права.

Демокрацията ще надделее!

София, 30 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КРАТКА ПЛАТФОРМА НА СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ". Документът е от архива на съюза и се отпечатва за първи път.


Животът се движи по възходяща спирала. Този, който се потруди да изследва спънките на миналото, може по-добре да прецени малката дъга, по която възлиза, по-сигурно да отгатне неясните извивки на бъдещето.

Когато отговаряме на злото по християнски - с добро, то с какво ще отговорим на доброто? НИЕ НА ЗЛОТО ЩЕ ОТГОВОРИМ СЪС СПРАВЕДЛИВОСТ, А НА ДОБРОТО - С ДОБРО И ПОЧИТ.

Съюз "СПРАВЕДЛИВОСТ" /СС/ с всички демократични средства е за възстановяване на морала, общочовешките стойности, уважението към Бога и всички християнски доминации, както и за възстановяване на историческата и държавната приемственост. Всички прояви на диктат и болшевизъм са дело на злото и дявола и ние ще противодействаме твърдо и достойно срещу тях.

Добруването на целокупната българска нация и заемането на достойно място сред съвременните човешки цивилизации е наша висша цел.

Младите българи са основният залог за възкръсване на загиващата българска нация. Ние ще пропагандираме за тях национално чувство и гордост от българските държавни и културни постижения от най-дълбока древност до днес.

Деликатно и целенасочено ще създадем предпоставки за единение на нацията. Енергично ще разсечем спекулацията с болшевизма в България, продължил десетки години. Това патологично състояние следва да бъде зарито завинаги - както казва и Бог.

Единствено обединена, целокупна България може да заеме достойно място в семейството на световните цивилизации.

Чрез Бога, свободните пазарни отношения, частната собственост, цивилизованите естествени регулатори, свободната инициатива, правата на човека и справедливост за всички българи - към просперитет за майка България.


ОБРАЗОВАНИЕ

Задължително, безплатно средно образование; свободни университети /колежи, църковни училища, професионални курсове за квалификация и преквалификация/.


РЕЛИГИЯ

Православната църква - официална държавна религия /независима/, права за всички доминации и религии, стига да не противоречат на конституцията.


ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

Конституционна монархия, анулиране на референдума от 1946 година. Възстановяване на приемствеността. Покана до Н.В. цар Симеон Втори да заеме отреденото от Бога и българите място за цар на всички българи.


КУЛТУРА

България е една от най-древните културни световни цивилизации. Съдействие и поощрение на целия културен спектър чрез бюджетни средства, както и създаване на по-богати възможности и данъчни облекчения.


СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

Изграждане на действена и справедлива социална програма. Облекчения и привилегии за инвалидите и болните, за децата и пенсионерите - чрез справедливи закони.


ЧЛЕНОВЕ

Всички българи, споделящи устава и програмните документи. Основното съзидателно звено е: интелигенцията, емигриралите българи-демократи, демократи-антиболшевики, младежта, имаща патриотичен морал и национално достойнство.


ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

Съюз "СПРАВЕДЛИВОСТ" е за безусловна пазарна икономика и частна собственост.

Всички земеделски земи и горският фонд без ограничение на размера - частна собственост.

Безусловно връщане на отнетата собственост и компенсации, уредени със закон.

Общонационална ревизия на имуществото и банковите сметки на ком-социалистическия елит.

Задължителна преходна икономическа програма, одобрена от парламента.

Създаване на експертна комисия за ликвидация и въвеждане в юридически синхрон на хаотичното комунистическо и неокомунистическо социално-политико-икономическо законодателство. Чрез законодателството - въвеждане на повече възможности и естествени икономически регулатори.
Въвеждане на яснота и конкретност за чуждите инвестиции капитали, съгласувано с международните икономически и юридически правни норми.

За извеждане на България от икономическия колапс е необходима енергична програма, съобразена с водещите световни икономически движения, а именно:

1. Незабавна реституция и приватизация чрез опростено и ефективно законодателство.

2. Въвеждане на историческа приемственост и реорганизиране на държавните институции съобразно световните цивилизовани държави.

3. Чрез закон създаване на невъзможност за комунизма и неокомунизма да се трансформират в новите политико-икономически структури.

4. Незабавно създаване на работни места чрез известни икономически разработки:

а/ облекчение за чуждестранните инвестиции и капитали - разкриване на чужди банки;
б/ закупуване на ноу-хау и водещи научни технологични разработки;
в/ протекции за селскостопанските производители;
г/ парична реформа, незасягаща чуждестранните инвеститори;
д/ актуализиране на социалния бюджет и ограничаване до спиране на ескалиращата инфлация и икономическия спад.

5. Справедлива минимална данъчна система без приоритети. Защита чрез закон на работническите интереси. Разпределяне пропорционално бремето от националната катастрофа.

6. Образуване на силни и цивилизовани финансово-контролни инстанции.

7. Незабавно закриване на губещите държавни предприятия. Протекции за стратегическите промишлени клонове.

8. Експертно разработване на стратегически, икономически и социални приоритети за България и въвеждане чрез парламента на дългосрочна национална стратегия.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЧИТАЛИЩАТА-УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ "ЧИТАЛИЩЕ”, ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА. Документът е адресиран до министъра на културата и до средства за масова информация.


Читалищата са уникално творение и първообраз на българската култура. Тяхното самоуправление е демократичното начало в нейното развитие.

Преминали през различни етапи и трудности от организационен и финансов характер, през перипетиите на политическия живот на обществото, те с надежда очакват най-сетне да се сдобият с нов демократичен закон, който ще регламентира правата и задълженията им, ще защити читалищното дело.

От Вашите изказвания в последно време става ясно, че проектозаконът отново не е сред законите, внесени от Министерския съвет за обсъждане в парламента.

Сериозно обезпокоени от забавянето на Закона за народните читалища, Ви приканваме, госпожо министър, да използвате авторитета на Министерството на културата и Вашия личен авторитет, за да може проектозаконът да влезе за обсъждане в Народното събрание.

Българските читалища заслужават това. Необходимостта от нов закон е неотложна.

София, 29 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФОНДАЦИЯ "ЧИТАЛИЩЕ":
Г. Цветков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В УРАНОДОБИВА ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на промишлеността и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повече от два месеца правителството не изпълнява подписаните договорености /с изключение на т. 1/ от споразумението с националните стачни комитети на независимите синдикати на миньорите и заетите в уранодобива от 1 април 1992 г. Вследствие на това не са изплатени работните заплати в отрасъла за месеците март, април и май. Девет месеца болшинството от колективите са в принудителен престой с всичките неблагоприятни последици от това.

Необосновано забавяне и нерешаване на основните въпроси на уранодобива доведе в последно време до рязко повишаване на социалното напрежение в колективите. За допълнителното ескалиране допринасят напоследък някои опити за задкулисни и силови структурни и други промени, въпреки създадената национална Система за социално партньорство.

Предвид гореизложеното Съюзният съвет настоява пред правителството за следното:

1. До 13 юли 1992 г. правителството да осигури необходимите финансови средства за изплащане на работните заплати в уранодобива за месеците март, април и май.

2. В същия срок да се решат неизпълнените договорености от споразумението, подписано на 1 април 1992 г.

3. В бъдеще проблемите на уранодобива, предмет на социално партньорство, да се разглеждат и решават в съответствие с приетата система и с участието на упълномощените представители на синдиката.

Като счита, че възможностите на търпението са изчерпани поради бедственото състояние на работниците от уранодобива, при неизпълнение на горните искания синдикатът ще предприеме от 13 юли 1992 г. синдикални действия в съответствие със законите в страната.

Същевременно Съюзният съвет се обръща към синдикалните формирования от рудодобива, въгледобива, металургията и енергетиката за подкрепа и солидарни синдикални действия. Приканва към същото и синдикалните членове и структури на синдикалната миньорска федерация "Подкрепа".

София, 25 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 27 ЯНУАРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1/1/ "Християндемократическият съюз" е сдружение от личности, които приемат морално-етичните норми на хрисиянството като поведение и начин на живот и които са приобщени към културите и етични ценности на християните на Европа, като признават на всяка човешка личност правото й на вероизповедание.
/2/ ХДС поставя за своя главна цел защитата на личността, прогласена в Хартата за правата на човека и преди всичко защитата на социалнослабите, за да гарантира правото на щастие на всеки индивид.
/3/ Член на ХДС може да бъде всеки гражданин без разлика на произход, професия, образование, възраст, пол, раса и вероизповедание, който се стреми да не вреди другиму и защитава принципите на човеколюбието, свободата и демокрацията, на самоуправляващото се гражданско общество и социалното пазарно стопанство.
/4/ Не могат да бъдат членове на ХДС членовете на организации от тоталитарен или националсоциалистически тип.
/5/ Бивши членове на партии по ал. 4 се приемат само по препоръка на двама членове на ХДС и не могат да заемат ръководни длъжности в продължение на 2 год. от приемането им.
/6/ ХДС не е клерикална партия или организация, но тя не ще препятства своите членове да участват в религиозни общности, доколкото същите не противоречат на конституцията и ЗЛС.

Чл 2/1/ ХДС е юридическо лице със седалище в гр. София - бул. "Дондуков” N 34 - и има собствена банкова сметка и печат.
/2/ Емблемата на партията е щит със златен или сребърен кант. Горната част на щита представлява изгряващо слънце с 11 лъча. Под него със старобългарски шрифт са изписани инициалите "ХДС”, в средата са изобразени трите символа на християнските добродетели, от дясната им страна е нарисуван символът на християндемокрацията - изправен на задните си крака кон, а от лявата страна - изправен коронован лъв, символ на българската държва.

Чл. 3 /1/ Християндемократическия съюз осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на България, действащото законодателство и настоящия Устав.
/2/ Християндемократическия съюз осъществява своята обществена дейност на базата на висока политическа култура, обществена нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения, като строго се придържа към общочовешките ценности и демократичните принципи.
/3/ Християндемократическият съюз категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, нетърпимостта, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, хуманните и общочовешки ценности.


ІІ. ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 4/1/ Цел и задача на Християндемократическия съюз е изграждането на България като съвременна демократична държава, основана на свободната частна собственост и инициатива и зачитане правата на личността.
/2/ За постигането на своите цели и задачи ХДС пропагандира ценностите на християндемокрацията и действа с разрешените от закона средства.
/3/ ХДС има право да издава или да участва в издаването на средства за масова информация.

Чл. 5 ХДС поддържа връзки със сродни национални и международни организации и сдружения в рамките на своите цели и задачи.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 6/1/ Приемането в ХДС става въз основа на писмена молба-декларация до Общото събрание на секцията с обикновено мнозинство.

/2/ Всеки член може да напусне по своя воля и по всяко време ХДС, като изпрати писмено известие чрез ръководството на секцията до Общото събрание или до Координационния съвет.

Чл. 7 /1/ Всеки член на ХДС има следните права:
- да избира и да бъде избиран в ръководните органи;
- да участва с право на глас при вземане на общи решения, които нямат обвързваща сила в случай на несъгласие с тях;
- да бъде информиран и да взема участие във всички дейности на ХДС;
- да ползва имуществото на ХДС по съответния ред.
/2/ Всеки член на партията има следните задължения:
- да спазва Устава;
- да плаща редовно членския си внос в размер на 1 процент от своя доход, но не по-малко от 2.00 лв. месечно и да полага необходимите грижи за имуществото на ХДС.

Чл. 8 /1/ Допуснатите от отделни членове или група членове нарушения на Устава на партията се обсъждат и решават на Общо събрание на секцията, не по-късно от 1 месец от извършване на нарушението, като за взетите решения се информира Координационният съвет.
/2/ Общото събрание на секцията може да изключва член на организацията в следните случаи:
- когато грубо нарушава Устава;
- когато нанася обществено осезаеми морални вреди на ХДС, изразяващи се в неговото злепоставяне и/или намаляване на обществения му авторитет;
- когато злоупотребява с имуществото му.


ІV. УСТРОЙСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Чл. 9 Представителни органи на ХДС са: Общото събрание, Координационният съвет, Контролният съвет и председателят.

Чл. 10 /1/ Върховен координиращ орган на ХДС е Общото му събрание.
/2/ Общото събрание на ХДС се състои от всички делегати, избрани в секциите.
/3/ Дневният ред на събранието се обявява пред самото събрание, като предложение от Координационния съвет, което се одобрява чрез явно гласуване.
/4/ Общото събрание се счита за законно, ако присъстват повече от половината от всички делегати.

Чл. 11 /1/ Общото събрание се свиква от Координационния съвет най-малко 1 път годишно. То може да бъде свикано и по искане на една десета от членовете на партията, когато преценят, че е необходимо.
/2/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка секция. Ръководствата на секциите получават писмено известие за нормите на представителство, определени на пропорционален принцип от Координационния съвет и предложение за дневен ред.
/3/ Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас. Не се допуска гласуване по пълномощие.

Чл.12 /1/ На всяко Общо сбрание се решава по кои въпроси от дневния ред да се гласува тайно или явно. Представителните органи се избират винаги с тайно гласуване.
/2/ Явното гласуване става чрез вдигане на ръка, като определени от събранието лица извършват преброяването. Тайното гласуване се провежда от специално избрана комисия по обичайния ред.
/3/ Резултатите от гласуването се обявяват веднага от председателя на събранието.

Чл. 13 /1/ Общото събрание се открива от председател или заместник-председател на Координационния съвет, който предлага проект за дневен ред и ръководство на събранието /председател и секретар-протоколчик/
/2/Събранието се ръководи от избрания председател. Съкретар-протоколчикът изготвя протокол, който се подписва от него и председателя на събранието и се съхранява безсрочно в специална протоколна книга.

Чл. 14 /1/ Общото събрание има следните функции:

1. Взема решение за учредяване на партията, определя насоките на работа в съответствие с основните цели и задачи, очертани в Програмата на партията;
2. Взема решение за организирането и осъществяването на необходимите мероприятия;
3. Решава въпроси за отношенията на партията с други физически и юридически лица, организации, партии и сдружения;
4. Избира и освобождава Координационния съвет и Контролния съвет;
5. Взема решения за изменения на приетия Устав и програма;
6. Взема решения за разпореждане с имуществото на партията;
7. Отменя незаконни решения;
8. Взема решение за създавене на собствен печатен орган в съответствие с действащите нормативни актове и за сдружаване с други обществени организации и юридически лица;
9. Взема решения за ликвидиране на ХДС мнозинство от 2/3.

Чл. 15 Всички решения на Общото събрание с изключение на изрично упоменатите в този Устав се вземат с обикновено мнозинство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА ПОДКРЕПЯТ ОБНОВИТЕЛНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ДЕПУТАТИ,

Под ръководството на Съюза на демократичните сили (СДС) и неговите симпатизанти нашият народ пое трудния, но величав подвиг на пълната промяна на обществения живот.

Това не се харесва на хората на регреса и те откриха преграден огън.

Здравите сили в Църквата виждат всичко това и не желаят до останат неми и безучастни свидетели на тези напъни.

Съюзът на свещениците в България като най-ярък представител на верните на Господа реши, че би допуснал историческа грешка, ако не поеме своя дял в изграждането на НОВА БЪЛГАРИЯ. И даде публичен израз, като призова през месеците октомври 1991 г. и януари 1992 г. свещенството и вярващите да подкрепят със своя вот прогресивните демократични сили в изборите.

Дейността на Съюза на свещениците в България не се изчерпва с това. Той полага върховни усилия за духовно-нравственото и патриотично-родолюбивото възпитание и пречистване на нашия народ.

В това той има и подкрепата на регистрирания, легитимен Свети синод с наместник-председател митрополит Пимен, с най-младши член Макариополския епископ Христофор. В състава му влизат и разкаяли се за миналата си дейност архиереи, които писмено декларираха, че не се стремят към патриаршеския престол и доминиране в упражняване властта в Църквата, а напротив: ще работят с всички сили за обновата на църковния и обществен живот у нас.

Намеренията ни срещат неразбиране и силно противодействие в ония клирически и църковно-обществени среди, които са дълбоко свързани с бившия тоталитарен режим и са ангажирани с него. Те имат в дългосрочната си програма да продължават да ползват един Синод, оглавяван от "патриарх” Максим, който да бъде послушно оръдие, както и в миналото.

В този аспект борбата, която Съюзът на свещениците води за обновление и спасение на нацията, би следвало да получи подкрепата на демократичните сили. Тя е крайно необходима, защото противните сили в лицето на "патриарх” Максим и на двата му екзалтирани епископи Натанаил и Неофит, доцент Иван Желев от Богословския факултет и др. създадоха вече едно движение, аналогично с онова на ислямския фундаментализъм, СВОЕГО РОДА ГВАРДИЯ, С РЕГИСТРИРАНИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЯ.

На практика това се проявява в опита за ОБЕЗГЛАВЯВАНЕ на Съюза на свещениците. Уволнени от местоработата им: проф.иконом Радко Поптодоров - председател, свещеник Камен Бараков - секретар, иконом Анатолий Балачев - директор на вестник "Православен пастир", и протоерей Константин Петров - член на Управителния съвет (УС).

Упражнява се телефонен тероризъм със заплахи за изпълнение на смъртни присъди.

Освен това при опита да се връчи неправомерна заповед за уволнение на иконом Анатолий Балачев единият от четиримата младежи държи насочена към него голяма отвертка.

Ескалацията на насилието на "гвардейците-фанатици" намира своя израз в опита да бъде убита с нож съпругата на свещеник Камен Бараков на 18 юни, на пазара "Ситняково". С викове "Мръсни разколници" се нанася ударът и слава на Бога, тя се отървава само с разкъсана дреха.

Ние не изключваме възможността за нови опити, щом като един от идеолозите им, епископ Натанаил, на шега в близкото минало се хвалеше, че светското му име е Илия; че искал да прилича на св. Илия, и затова си имал винаги нож в себе си. Засега гвардията му е малка, иначе би започнал кръстоносен поход срещу папата. Той бил виновен за всичко, и му отправя сърцераздирателно пред най-официални лица: "ПРОКЛЕТ ДА Е ПАПАТА!" С други думи, "грижи се" човека за "укрепването" на дипломатическите ни връзки със света.

Не изостана назад и неговият събрат епископ Неофит. В телефонния си разговор с кмета на София г-н проф. Янчулев, след като отхвърля благородната му посредническа мисия, извисява глас: "НА РАЗКОЛНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТРЯЗАНИ ГЛАВИТЕ!"

АПЕЛИРАМЕ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ в парламента с пасивността си да не допускат у нас началото на ИРЛАНДСКИЯ СИНДРОМ, а да подкрепят обновителните сили в Църквата.

НА ПРАКТИКА ВАШАТА ПОМОЩ ЩЕ НИ ПОМОГНЕ ЗА ПЪЛНАТА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ НА ЦЪРКОВНИЯ ЖИВОТ!

София, 23 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА
НА СВЕЩЕНИЦИТЕ:

проф.иконом Радко Поптодоров

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В СЪСЕДНА ЮГОСЛАВИЯ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Месеци наред, в края на XX век, в цивилизована Европа, светът е свидетел на трагедията, която преживява героична Югославия.

Тази жестока касапница, отнела живота на десетки хиляди деца, жени и старци, военни и цивилни, е провокирана от външни реакционни сили, които използват услугите на югославския фашизъм. Възкръсват сценариите от Първата и Втората световна война.

Под натиска на САЩ в Съвета за сигурност на ООН бе приета една антихуманна и античовешка резолюция под N 757 за налагане санкции на и без това обеднелите, гладни и измъчени народи на Югославия, със цел да бъде сломен духът на тези народи, за да се домогнат до властта лъжедемократите или, по-точно казано, неофашистите и реваншистите, в борбата срещу които югославските народи дадоха близо два милиона свидни жертви.

Централният комитет на Обновена БКП дълбоко съчувства на страданията на героичните братски югославски народи и решително протестира срещу всякакъв опит в тази изстрадала страна да се намесват чужди войски освен умиротворителните сили на ООН.

Буди недоумение отношението на днешното ръководство на Русия към съдбата на славянските народи!

ЦК на Обновена БКП настоява да се спре всякаква външна военна намеса в събитията в Югославия. Нека да се даде възможност на народите на тази страна сами да решават вътрешните си проблеми, както повеляват принципите на ООН и договореностите от Хелзинки.

Призоваваме всички политически сили и движения у нас да подкрепят нашата декларация за предотвратяване на нова, инспирирана от външни сили, Балканска война.

За съжаление много наши и чужди журналисти отразяват събитията в Югославия така, че да служат на силните на деня и на техните користни интереси.

Осъждаме позицията на Народното събрание и на правителството по събитията в Югославия и ще се борим за Балканска федерация.

Стига изтребление, стига кръв!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО-ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПАТЕНТНИ СПЕЦИАЛИСТИ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ Г-Н САВОВ,

С голяма загриженост за безизходицата, в която се намира закрилата на индустриалната собственост в България, си позволяваме да Ви напомним, че в Народното събрание вече повече от 4 месеца е внесен проектът на ЗАКОН ЗА ПАТЕНТИТЕ, който все не стига до пленарната зала. Ние знаем, че не е нужно именно на Вас, който много добре разбирате приоритетността на този закон, да обясняваме, че без него икономическата реформа ще бъде неефективна, а всички субекти на иновационната дейност у нас и в чужбина, които биха вложили и интелект, и капитали, ще се въздържат от значими инвестиции в България. Болно е да слушаме от специалистите на Европейската патентна организация възторжени оценки за проекта, а народните представители да го оставят все последен.

Ние се надяваме, че Вие със своя авторитет ще направите всичко възможно проектът на ЗАКОНА ЗА ПАТЕНТИТЕ да влезе в пленарната зала час по-скоро и да бъде приет от НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!

София, 13 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


089. ХРИСТИЯНРАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ХРДП/


Идеята за създаването й възниква през пролетта на 1990 година, когато християнските партии преживяват особено силни сътресения. Партията се учредява на 7 юли 1990 година след фактическо разцепление на Християнрадикалната партия, предизвикано от вътрешни полтически разногласия. ХРДП е дяснонационалистическа партия от европейски тип и не се изгражда върху религиозна основа. Тя приема християнските добродетели дотолкова, доколкото са демократични и могат да бъдат база за всяко демократично общество. Партията е за парламентарна демокрация с президентска институция, но не изключва възможността за конституционна монархия. Заявява намерения за участие в изборите за Народно събание /13 октомври 1991 г./ със собствена листа, но непосредствено преди изборите се отказва. Ръководен орган на ХРДП е Върховният партиен съвет. Председател на партията е Лиляна Петкова.

Адрес за контакти: София-1111,
ж.к. "Ленин", бл. 40, вх. А, ап.З, тел. 72-93-47

/Пресслужба "Куриер"/


12:00:00    
01.07.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова  
                            Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова   
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!