4 май 1992

София, 4 май 1992 година
        Брой 85 (615)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 
София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ" - БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА СЛУЧАИ НА РАЗПРАВА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕЗАВИСИМАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ.


Сдружение "Хелзинкски наблюдател" - България, изразява сериозно безпокойство и категоричен протест по повод зачестилите случаи на разправа по политически причини с доказани професионалисти от независимита според Конституцията съдебна власт.

Антиконституционните промени в Закона за Висшия съдебен съвет (ВСС) доведоха до предсрочно прекратяване на мандата на ВСС, избран от Великото народно събрание, и до конституирането на нов, доминиран от представители на управляващата коалиция. Новият Висш съдебен съвет "разчиства" безогледно както бившите, така и настоящите членове на съвета, избрани от магистратурата, а не от квотата на СДС. Някои бяха освободени "по непригодност", други бяха принудени да напуснат ВСС, като например Любомир Сахатчиев И Христо Христов. Застрашен е всеки член на ВСС, който си позволява да има мнение, различно от това на синьото мнозинство.

На съдиите и прокурорите, набелязани за уволнение, се предявяват недопустими обвинения и се търсят претексти, завоалиращи политическата същност на предприетата чистка. Особено драстични са последните масови уволнения "по непригодност" на съдии и прокурори. Извършва се груба спекулация с параграф 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Конституцията.

Само един пример - на 29 април 1992 година е освободена поради липса на професионални качества 32-годишната прокурорка от Софийската градска прокуратура Татяна Дончева. През последната година и половина г-жа Дончева участва като прокурор по делата на политическите партии. В началото на 1991 г. в съдебното заседание за регистрацията на партията ВМРО с председател Христофор Дзавела застъпва становище, че тя не бива да бъде регистрирана, тъй като е партия на етническа основа. Адвокат на ВМРО (партия) е Иван Татарчев, настоящ главен прокурор, автор на предложението за уволнение на г-жа Дончева. Съдът не регистрира ВМРО (партия).

През лятото на 1991 г. г-жа Дончева поддържа аналогично становище по регистрацията на партията "Права и свободи", под което име ДПС трябваше да участва в изборите през октомври 1991 г. Адвокат на ДПС в това дело е Лилия Касабова, член на съдебния състав, регистрирал ДПС през пролетта на 1990 г. Тя бе член и на ЦИК от името на ДПС, а сега вече е член на Висшия съдебен съвет. Съдът отказа регистрацията на партията "Права и свободи".

Прокурор Дончева участва в делата на БСДП, Зелената партия, "Екогласност", Клубовете за демокрация, в резултат на което за легитимни бяха признати БСДП с председател д-р П.Дертлиев, Зелената партия с председател Ал. Каракачанов, НС и ПК "Екогласност" с председател П. Слабаков и Партия Либерали с председател П. Симеонов. Съдът остави без уважение исканията на представителите на СДС Иван Куртев, Христо Бисеров, Едвин Сугарев, Димитър Коруджиев и Йордан Василев.

С участието на г-жа Дончева бяха оставени без уважение и исканията на БСП и Българския антифашистки съюз за вписване на промени в техните устави като несъответстващи на закона.

Татяна Дончева никога не е членувала в политически партии, а в изборите за ВНС се е кандидатирала като независим безпартиен кандидат на БСП в мажоритарен район далеч преди приемане на Закона за деполитизацията.

Очевидно именно професионализмът и безпристрастността на прокурора Дончева са истинският повод за остраняването й от длъжност. Това е повече от ясно, като се има предвид, че на същата дата е изпратено съобщение за уволнение на съдията от Софийския градски съд, решила делата на БСДП, НС и ПК "Екогласност", Клубовете за демокрация. Такова съобщение е получил и председателят на V отделение на Върховния съд - Гражданска колегия Явор Зартов - известен специалист в областта на стопанското право, автор на множество научни публикации. Ръководеното от него отделение се е произнасяло по всички тези дела като втора инстанция. Г-н Зартов е бил кандидат за депутат на БСП в мажоритарен район - съперник на Едвин Сугарев, също преди деполитизацията..

Политическата преданост на Висшия съдебен съвет към СДС-ДПС е повече от явна и предопределя цялата му дейност.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател" - България, остро протестира срещу политическата разправа с добри професионалисти от съдебната система, срещу които ВСС предявява незаконни и необосновани претенции само защото те не проявяват верноподаничество към управляващите. ВСС оказва брутален натиск и върху действащите съдии и прокурори и прави груб опит за политизиране на съдебната власт в угода на властниците. Това дискредитира съдебната система, стремежа към демокрация в България и застрашава правата на всички български граждани, които биха потърсили справедливост и законност.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател" - България, осъжда и ще осъжда и занапред всички посегателства върху съдебната власт независимо от политическата сила, която е техен носител.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател" - България, се ползва от правото си да разпространи тази декларация до всички международни правозащитни организации, с които поддържа контакти.

София, 30 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП) ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ И ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. Документът е от архива на НДП и се публикува за първи път.


Трите политически документа на НДП: "Докладна записка", "Фактологичен анализ - декларация" и "Аргументи от мълчанието" до този момент УМИШЛЕНО НЕ ПУБЛИКУВАХМЕ, ЗА ДА НЕ ЗАТРУДНИМ в края на 1991 г. НЕРАВНОПОСТАВЕНОТО НИ ПОЛОЖЕНИЕ в предстоящите президентски избори, а след приключването им СЕ СЪОБРАЗИХМЕ с политическото напрежение в страната, което бе провокирано чрез поставяне ОТНОВО на въпроса за държавната форма на управление и чрез последвалата го миньорска стачка.

София, 23 април 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ЕКИП НА НДП


*  *  *

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

София, 10 септември 1991 г.

Чрез настоящата докладна записка имам за цел да информирам членовете на Политическия екип на НДП за резултатите от поредицата срещи-разговори (официални и неофициални) с представители на Радикал-демократическата партия (РДП), Българския демократичен форум (БДФ) и Демократическата партия (ДП) - членове на политическата коалиция СДС.

Тази записка считам за необходима, за да могат членовете на Политическия екип на НДП да преценят и гласуват решение за начина на участие или неучастие на Независимата Демократична Партия - НДП, в предстоящите на 13 октомври 1991 г. избори за XXXVI Обикновено народно събрание (ОНС).

1. От края на март до първата половина на септември 1991 г. на ротационен принцип със зам.-председателя на НДП г-н Богдан Йоцов присъствахме ежеседмично (заедно с 1-2 от координаторите на НДП) на поредица от срещи с членове от ръководството на Радикал-демократическата партия (Аспарух Панов, Хозе Канети, Стефан Хаджитодоров и др.), които се провеждаха всяка сряда от 17 часа в клуба на РДП - бул. "Дондуков" N 34.

2. За двата поредни митинга, проведени от СДС(д) на 16 май и на 12 юли 1991 г. в защита на 39-те депутати от СДС, напуснали парламента, получавахме покана от РДП за произнасяне на слово в покрепа на "39-те" от представител на НДП, но по необясними за нас причини на първия митинг негласно, но на втория определено ни бе заявено, че г-н Филип Димитров е изразил своето несъгласие да ни бъде дадена думата.

3. През посочения в т.1 период заедно с г-н Богдан Йоцов редовно провеждахме неофициални срещи-разговори с представители на Българския демократичен форум (до присъединяването му към СДС) и с представители на Демократическата партия, за да проверим възможността за обединение на всички реално опозиционни сили в страната.

4. Предложения ни текст на ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, изготвена от Радикал-демократическата партия, че подкрепяме "Национално движение СДС", приехме и подписахме, без да нанасяме каквито и да е корекции (въпреки очевидните й несъвършенства), а председателят на Демократическата партия г-н Стефан Савов не я подписа.

5. През август, заедно с представители на ПФ "Преображение" и на СП-ЖСВ (Съюз на притежателите на жилищноспестовни влогове) проведохме среща с председателя на предизборната комисия на СДС г-н Йордан Василев, на която предложихме съвместни политически действия в предстоящите избори със СДС, като му предоставихме по 6 кандидат-депутати от всяка организация. Г-н Йордан Василев отклони предложенията на представителя на ПФ "Преображение", категорично отхвърли предложенията на представителя на СП-ЖСВ, а ние получихме "любезен", но твърд отказ. На тази среща случайно присъства и писателят Йордан Вълчев.

6. В края на август изпратихме писмо до ръководството на Демократическата партия с предложение за съвместни разговори по отношение на политическото положение в страната и подготовката за предстоящите избори на XXXVI ОНС, но отговор не получихме. Зам.-председателят г-н Богдан Йоцов и политическият секретар г-н Трифон Силяновски от името на НДП в неофициална среща-разговор с члена на ръководството на Демократическата партия г-н Васил Гоцев предложиха ОБЩИ политически действия и наше професионално участие в списването на вестника им "Знаме", както и ДП официално да ни разреши да ползваме в определени дни някои от клубовете й в София и в страната. Но отговор отново не получихме.

7. В началото на септември координаторите на НДП г-н Борис Константинов и инж. Зорница Първанова бяха изпратени от Политическия ни екип при ръководството на РДП, за да уточнят според тях колко кандидат-депутати от НДП биха могли да включат в тяхната кандидат-депутатска квота от листата на СДС. В преднамерено любезен разговор представителите на РДП (Аспарух Панов, Хозе Канети и Стефан Хаджитодоров) заявили на координаторите ни, че кандидат-депутати от НДП не са им необходими и че присъствието на наши представители в ежеседмичните срещи (всяка сряда) в клуба на РДП повече не е желателно поради това, че влизат в предизборен, агитационен период...

8. В дните между 3 и 10 септември заедно с председателя на НДП г-н Петър Гогов проведохме поредица от срещи по личното настояване на г-н Кузман Кузманов (Движение "Безпартийни за демокрация") и г-жа Сийка Георгиева (ПФ "Преображение" с предложение от тяхна страна за изграждане на предизборна коалиция. Такава не бе формирана поради основни различия между програмите на тези организации и програмата на НДП, както и поради политическата некомпетентност на посочените лица.

9. Политическият екип на НДП в периода от края на август до 10 септември бе в постоянна връзка с членове от ръководството на БЗНС (е), който през това време се опитваше да изгради предизборна политическа коалиция. С членове на Политическия ни екип бяха уговаряни и насрочвани от г-н Ценко Барев 6-7 пъти срещи лично с него, но по неясни за нас причини той непрекъснато ги отлагаше и такава опознавателна среща не бе осъществена.

10. Без да допускаме компромис по отношение на програмните ни цели и компромис по отношение на политически моралното ни присъствие в българския обществен живот, ние от НДП при всички наши срещи-разговори не нарушихме едно от основните си павила: Независимата Демократична Партия - НДП, да не пречи на стремежа на българския народ да изгради ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ срещу ненавижданата от него компартия - БСП.


*  *  *

Това са фактите, които предлагам като информация за обсъждане от членовете на Политическия екип на НДП!... Един задълбочен анализ на тези факти ПОКАЗВА, че определени политически СИЛИ и ЛИЦА имат предварителен план и решения за начините (чрез умишлено губене на време в безплодни срещи - разговори, чрез целенасочено информационно затъмнение, чрез лишаване от клубна база, материални средства и др.), с помощта на които трябва да бъдат отстранени реалните опозиционни партии от участието им след 13 октомври 1991 г. в държавното управление на страната.

Към докладната си записка прилагам копие от Политическата декларация на РДП и Демократическата партия, която НДП подписа, и копие от нашето Писмо до Демократическата партия за среща с ръководството й.
Вследствие на гореизложеното предложението ми към членовете на Политическия ни екип
е:

- Независимата Демократична Партия - НДП, да участва САМОСТОЯТЕЛНО в предстоящите избори за XXXVI ОНС.
- Участието на НДП в тези избори да бъде в неповече от 2/3 от избирателните райони в страната - устно ще мотивирам предложението си.
- НДП да използва за предизборна подготовка и за агитационни материали САМО свои, СОБСТВЕНИ материални средства, за да не бъдем въвлечени във финансовите машинации на едно предстоящо УЗАКОНЕНО ОГРАБВАНЕ на българския данъкоплатец.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА НДП: к.т.н. Стоимир Минков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, представителите на неолибералните и неоконсервативните партии и движения във и извън СДС, изхождаме от обща цел - пълна и действителна победа на демокрацията у нас. Единственият път е смяна, а не реформа на ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА. Това означава изграждане на СВОБОДНО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, чиято структурна и функционална организация гарантира стопански напредък, стабилност и гъвкавост.

Преодолели естествените партийни различия, ние считаме, че свободното общество може да се изгражда само от свободни хора. Либералната и консервативната промяна в обществото е разкрепостяване на човека върху основата на традиционните добродетели на българския народ, охраняване на семейството, обичаите и всички хуманни идеи, провъзгласени от Международната харта за правата на човека. Ние сме за възраждане на националните либерални и консервативни ценности от нашата история и за поука от традиционните политически постижения, доказали своята жизненост в цивилизованите държави. Не можем да си представим духовния живот на народа ни без РЕЛИГИЯТА, без АВТОРИТЕТА НА СЪВЕСТТА И НА СВЕТИТЕ ПИСАНИЯ.

Другият ръководен принцип е в съзнанието за моралния приоритет на конституционната демокрация пред пряката и социална демокрация, на свободата пред експеримента на равенството. На практика това означава свеждане до оптималния минимум на всяка намеса на държавата в областта на икономиката и въобще в частния живот, за да няма скрити форми на проникване на социализма, чието следствие е упадък на цивилизацията.

Третият наш принцип е частната собственост като единствена здрава основа на свободата. Гарантираната частна собственост е главен двигател на икономическото и културното благополучие. Тя освобождава целия трудов, производствен и интелектуален потенциал, привежда го в печеливша дейност, стимулирана от личната заинтересованост. Самата частна собственост е стимул и резултат от труд и професионализъм, социална дисциплина и предприемачество.

За разлика от българската социалдемокрация ние сме за разширяване на човешките възможности чрез съревнование на свободно създадените структурен дълг, а не монополен приоритет на държавата.

Ние сме за възраждане на истинските национални ценности и интереси, одухотворявани от историческото чувство на народа ни.

Пред българския народ заявяваме, че:

- ние сме част от "Национално движение СДС”;
- ние сме за временен мораториум на партийните пристрастия до провеждането на избори;
- ние сме за незабавно саморазпускане на Великото народно събрание и насрочване на парламентарни избори.

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: не подписала
РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Елка Константинова - председател
СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ: Иван Калчев - председател
РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ - Ленко Русанов - председател
ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ: Павел Мазълов
ДЕСЕН АЛИАНС-ЦЕНТЪР НА ДВИЖЕНИЕ
"БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ": Кузман Кузманов - председател
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: Н.Алипиев - зам.-председател
КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: К.Костадинов - орг.секретар
НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ: Б.Йоцов - зам.председател

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ

До г-н Председателя на Демократическата партия

Като имаме предвид: политическия хаос, нарастващото социално напрежение в страната, поддържания умишлено от номенклатурата до този момент инфлационен процес (целта е ясна) и умело проведената от БСП (комунисти) фирмена политика, подпомогната активно от някои от членовете на КС на СДС и от движения и партии също членове на СДС, Политическият екип на Независимата Демократична Партия - НДП Ви предлага провеждането на една среща между ръководствата на двете партии, на която да обсъдим:

1. Становища на двете партии по настоящето социално, външнополитическо и стопанско положение в страната и евентуално изработване на общ документ.

2. Отношение към и участие в предстоящите избори при равнопоставено взаимодействие.

3. Възможности за общи, успоредни действия на двете партии за решаване на възникналите проблеми в обществено-политическия живот на страната.

Бихме могли евентуално да обсъдим и други поставени и от двете страни въпроси.

София, 28 август 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ НА НДП:
Тихомир Мушанов, Никола Николов, Трифон Силяновски

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:

ОРГ.СЕКРЕТАР: Стоимир Минков

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Богдан Йоцов

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Гогов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА КИНЕМАТОГРАФИСТИТЕ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИО-ВИЗИЯ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ФИЛМОПРОИЗВОДСТВО И ФИЛМОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ.


На съвместно заседание, след като обсъдиха състоянието и проблемите на българското филмопроизводство и филморазпространение, представители на синдикати от Конфедерация на труда "Подкрепа", в СИФ "Бояна", Студия "Време", САФ "София", ДП "Разпространение на филми", ДП "Обработка на филми", Кинефикациите от градовете София, Перник, Бургас, Добрич, Стара Загора, Варна, Плевен, Пловдив, Студия "Екран", Българска телевизия, Българско радио, Българско видео, фирма "Балкантон", ДФ "Аудио-визия" и от Синдиката на кинематографистите към Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ): Студия "Време", САФ "София", ДП "Разпространение на филми" и всички кинефикации без гр. София взеха следните РЕШЕНИЯ:

1. Министерството на културата в срок от седем дни да огласи резултатите от Ликвидационния протокол, съставен при закриването на ТСО "Българска кинематография". При липса на такъв срочно да се направи нова ревизия за уточняване на пасивите и активите, на базата на които беше създадена новата структура на Националния филмов център (НФЦ).

2. Настояваме за спешна ревизия на дейността на НФЦ, довел българската кинематография до сегашното й катастрофално състояние. При доказване на това твърдение НФЦ да бъде закрит като паразитна структура на Министерството на културата.

3. Настояваме за спешни мерки от Министерство на културата, за създаване на ясна система за субсидиране, тъй като принципът за продуциране на филмопроизводството, разработен и утвърден от НФЦ, по наше мнение е твърде съмнителен.

4. Настояваме за сключване на рамково споразумение между Министерство на културата и двете синдикални централи, което да регламентира преструктурирането на филмопроизводството, след което да се пристъпи към подписването на браншов трудов договор.

5. При неизпълнение на горните искания колективите, подписали този документ, ще пристъпят към синдикални действия, съобразно закона за уреждане на колективните трудови спорове.

6. Работещите в областта на филмопроизводството и филморазпространението заявяват, че никога не са оторизирали Съюза на филмовите дейци да ги представлява пред когото и да е. Защитата на техните интереси се поема от синдикалните централи, в които членуват по свой избор.

София, 29 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТА НА КИНЕМАТОГРАФИСТИТЕ КЪМ КНСБ: Владимир Манов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ "АУДИО-ВИЗИЯ"
КЪМ КТ "ПОДКРЕПА": Любомир Велков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Националният профсъюз "Бизнес”, воден от разбирането за синдикална солидарност и единодействие, се обръща към Конфедерация на независимите синдикати в България за установяване на постоянни взаимоотношения и контакти във всички области на профсъюзния живот и действия. Искаме да ви уверим, че Националният профсъюз "Бизнес" е една съвременна синдикална общност, регистрирана и утвърдена през 1990 г., намерила реално подкрепата на над 140 000 привърженици от бизнеса и предприемачеството в областта на туризма, хотелиерството, ресторантите, услугите, кооперациите и столовото хранене.

Нашият профсъюз решително подкрепя демократичното преустройство на страната на основата на пазарните принципи в икономиката. Твърдо заставаме до инициативния българин, решил да просперира в частния бизнес. Ние сме за пазарни отношения във всички области на стопанството.

Като модерен синдикат нашите методи на действие са преди всичко убежденията и преговорите с всички социални партньори на основата на действащото законодателство.

Нашето място в тристранното партньорство обективно се налага от защита и представителство на една новосформираща се и с голямо бъдеще част от българското население, което в значителна степен ще даде облика за формиране на средната класа в нашето общество.

Още един път изразяваме уважението към Конфедерацията на независимите синдикати в България и увереността си за съдействието, което ще ни окажете в социалното партньорство.

София, 24 април 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НП "БИЗНЕС": А. Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ N 165 НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" - АСЕНОВГРАД, ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран до Комисията за национална сигурност на Народното събрание, до президента на Република България, до министъра на отбраната, до министъра на вътрешните работи и до средствата за масово осведомяване.


С тревога научаваме, че се поставя под съмнение легитимността на Българската офицерска легия (БОЛ) "Раковски" от страна на ръководството на Министерството на отбраната. Това става в момент, в който организацията встъпи в структурите на Обединена Европа като член на ЕВРОМИЛ.

Не по-малко обезпокоителен е фактът, че в законопроекта за Въоръжените сили липсва клауза, защитаваща професионалните интереси на военнослужещите, което е в разрез с решение N 908/1988 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

Считаме, че с тези си действия ръководството на Министерството на отбраната тенденциозно ограничава гражданските права на българските офицери и се стреми да ги отстрани от реално участие в решаването на професионалната и личната им съдба.

Стартът на реформите във Въоръжените сили е факт, който радва всички ни. Мнението ни е, че гаранция за успеха им ще бъдат новата законова уредба и социална програма, обезпечаваща бъдещето на засегнатите от нея.

Настояваме за диалог между ръководствата на Министерството на отбраната и БОЛ "Раковски" за комплексно решаване на всички проблеми, без едностранни тоталитарни решения и действия. Само това би ни убедило, че в армията настъпват демократични промени.

Асеновград, 2 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА НЕИЗПЪЛНЕНО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. Документът е адресиран до министър-председателя на Република България, до председателя на парламентарната група на Съюза на демократичните сили, до вестник "Демокрация" и до други средства за масова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

В разстояние на един месец от излизане на разпореждане N 27 от 18 март 1992 г. на Министерския съвет (МС) за освобождаването на управителя на ЕООД "Прима Лакта" - Ловеч, социалното напрежение в град Ловеч непрекъснато ескалира от Вашата непоследователна политика: заповед от министър Пушкаров, отменена немотивирано от Вас за назначаване на нов управител в ЕООД "Прима Лакта".

Обществена тайна станаха инцидентите в това предприятие, организирани от приближени на директора служители в лицето на КНСБ и дублираща секция към КТ "Подкрепа". По техен пример подписки в защита на стари директори бяха направени и в редица други предприятия.

Информацията при нас винаги идва от втора ръка - комунистическа. Така дойде и информацията за менажерския конкурс, който Министерски съвет възнамерява да проведе в горепосоченото предприятие. Има опасност този компромисен вариант да залее цялата страна. Поставени сме в положение не само на незаконно гонени от държавните предприятия, но и подиграни от Вашия представител Стоян Денчев, дошъл тук уж за разследване на въпроса. Защитниците на комунистическия директор Бочо Петров са приети не само от Нора Ананиева, Иван Гайтанджиев и прочие комунистически клакьори, но и от Вас лично, нещо, което е отказано за нас - СДС, в лицето на кмета Минчо Диков и народния представител Тошо Пейков, избрани със синята бюлетина.

Считаме, че обявяването на менажерски конкурс в случая е подигравка с нас и със синята идея.

Напомняме Ви, че програмата на СДС е програма за смяна на системата, а не за "перестройка". Като пропагандатори на тази програма не сме съгласни с компромисната и съглашателска политика на Вашето правителство.

Сред нашето население се утвърждава убеждението, че Ловешки регион икономически се разиграва и трябва да остане "червен”, а спекулантите-комунисти да станат бъдещите капиталисти. В потвърждение на това са следните факти:

- въпреки направените предложения за смяна на т.нар. средна номенклатуря няма нито едно ново назначение, откакто сте на власт;
- мястото на директор на Районната дирекция на вътрешните работи (РДВР) - Ловеч, отвоювано от нас с невероятни трудности пред министър Соколов остава незаето вече месец, въпреки всеизвестни факти за корупция и спекула на стопанската номенклатура и МВР;
- няма смяна и в съда и прокуратурата;
- номенклатурни кадри оглавяват финансов и данъчен отдел, да не говорим за банка, спестовна каса, митница, не на последно място управление на Министерство на труда и социални грижи и пр.;

Чувстваме се злепоставени пред цялата общественост. При така водената от Вас политика сме безсилни да провеждаме декомунизация и изграждане на нови демократични структури.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ за незабавни разпореждания за решаване на горепосочените проблеми. В противен случай ще се окажем задължени да свалим политическото си доверие от Вас и правителството.

Ловеч, 20 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА" (СДК), УЧРЕДЕН НА 7 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Чл. 14 (1). Изпълнителният съвет се избира в състав от седем до единадесет души.
(2). В заседанията на Изпълнителния съвет могат да участват с право на съвещателен глас избраните народни представители, членове на СДК "Европа”.
(3). Изпълнителният съвет се свиква от председателя или по инициатива на не по-малко от една трета от неговите членове в писмена форма или по друг възприет начин.
(4). Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, ако присъстват повече от половината от избраните членове. Той взема решения с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Чл. 15. Изпълнителният съвет:

1. Организира дейността и представлява СДК "Европа".
2. Подготвя и свиква конференцията на Социалдемократическия клуб "Европа".
3. Създава помощни органи за организационно, административно, методично, експертно или друго съдействие.
4. Създава организационни структури за обществена работа.
5. Полага грижи и носи отговорност за стопанисване на имуществото и за съхраняване на средствата на СДК "Европа".
6. Взема решения за сътрудничество с други организации след консултации с териториалните клубове.
7. Избира председател, заместник-председател(и) и секретар на Изпълнителния съвет измежду своите членове и им възлага конкретни отговорности.
8. Взема решение за издаване на печатни издания.
9. Избира и освобождава главните редактори на изданията на СДК "Европа” и утвърждава техните редакционни колегии.
10. Утвърждава щатното разписание, щатния персонал на клуба.

Чл. 16. Конференцията на СДК "Европа" утвърждава решенията на Изпълнителния съвет по т. 3, 4, 6 и 8 от чл. 15.

Чл. 17. Председателят на Изпълнителния съвет:

1. Координира работата на членовете на съвета.
2. Представлява СДК "Европа" пред други юридически и физически лица между две заседания на Изпълнителния съвет или когато е упълномощен изрично за това.
3. Свиква Изпълнителния съвет в писменна форма или по друг установен ред.

Чл. 18. Контролната комисия е в състав от трима до пет човека и се избира за срок от две години. Тя избира между своите членове председател и зам.-председател.

Чл. 19. Контролната комисия:

1. Проверява финансовото състояние на СДК "Европа".
2. Следи за правилното и редовно водене на отчетността и протоколите на Изпълнителния съвет и другите органи.
3. Изготвя доклад до конфренецията.


III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 20 (1). Член на СДК "Европа" може да бъде всеки български гражданин независимо от партийната му принадлежност, който с писмена молба заяви желанието си и декларира, че приема устава и ще работи за осъществяването на целите и задачите на организацията.
(2). Молбата се подава до бюрото на териториалния клуб. Решение по нея взема Общото събрание с обикновено мнозинство.
(3). Отказът за приемане за член на СДК "Европа" не подлежи на обжалване.
(4). Всеки член на СДК "Европа" може да напусне организацията по свое желание.

Чл. 21 (1). Общото събрание на териториалния клуб на свое редовно заседание може да освободи даден член от организацията в следните случаи:
    1. Неспазване на устава.
    2. Злоупотреба с името и имуществото на организацията.
    3. Доказано от съд умишлено престъпление.
(2). За освобождаването на член от СДК "Европа" се изисква мнозинство от две трети от присъстващите.
(3). Преди освобождаването органът, който извършва това, поканва лицето на разговор и внимателно го изслушва. За проведения разговор се съставя протокол.

Чл. 22. Членовете на СДК "Европа" имат следните права:

   1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи.
   2. Да получават информация и да се ползват от имуществото и от услугите на организацията по определен ред.
   3. Да отправят молби, предложения и други до ръководството на клуба и да получават отговори.

Чл. 23. Членовете на СДК "Европа" имат следните задължения:

   1. Да спазват устава на организацията.
   2. Да работят за изпълнение на целите и на задачите на клуба, формулирани в неговите програмни документи.
   3. Да плащат определен членски внос.
   4. Да полагат грижи за имуществото на клуба.


IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 24. Имуществото на СДК "Европа" се състои от правото на собственост, вещни права, както и всички права, които законът допуска да бъдат притежание на организации с нестопанска цел и се образуват от:

   1. Членски внос.
   2. Дарения.
   3. Завещания.
   4. Издателска дейност и реклама;
   5. Всякакъв вид пожертвование и всички източници, допустими от закона.

Чл. 25 (1). Имуществото се стопанисва от Изпълнителния съвет и от бюрата на териториалните организации.
(2). Начинът на набиране и изразходване на средствата се определя от Изпълнителния съвет на СДК "Европа" и бюрата на клубовете.
(3). Отчетите за изразходваните средства се приемат за териториалните организации от общото им събрание, а за СДК "Европа" - от конференцията.


V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 26. Прекратяването на дейността на СДК "Европа" може да се извърши по реда, предвиден в този устав, и съобразно закона.


VI. СИМВОЛИКА

Чл. 27. Цветовете на СДК "Европа" са бял цвят с червена и синя лента.

Чл. 28. СДК "Европа" има кръгъл печат с надпис "Социалдемократически клуб "Европа" - Република България".


VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1. В срок до една година от учредяването на организацията приемането на членове в СДК "Европа" се извършва от неговия Изпълнителен съвет. След този срок или преди изтичането му, но с решение на Изпълнителния съвет или конференцията, нови членове се приемат от Общото събрание на териториалните клубове.

Параграф 2. Този устав е приет на Учредително събрание на клуба, състояло се на 7 октомври 1991 година.


/Пресслужба "Куриер"/

 

------------------------------------------------------------------
    "ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС"

   НОВА ИНФОРМАЦИОННА ЕМИСИЯ ЗА БИЗНЕСМЕНИ

БТА и Центърът за телематични услуги /ЦТУ/
Ви гарантират специализирана икономическа информация -
валутни курсове, цени на стоки, анализи и коментари - от главните
световни валутни и стокови борси.
Всеки ден от 8 до 20 часа икономически новини от цял свят на екрана
на Вашия компютър чрез системата ИНФОТЕЛ. Подробности за съдържанието и абонамента:

БТА                                         ЦТУ

87 73 63 / 87 47 46                87 27 27
------------------------------------------------------------------


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


040. ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО "ОБНОВЛЕНИЕ” ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА


Създава се през ноември 1989 г. по време на стачките, които се организират в редица затвори на страната. Инициатори стават няколко души лишени от свобода във Врачанския затвор.

Ръководен орган на партията е Управителният съвет, а неин председател - Цветомир Белчев.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

041. ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР (ОДЦ)

Възниква през ноември - декември 1989 г. паралелно с усилията за създаването на СДС. Оформя се като обществено-политическо движение на технократи професионалисти в началото на февруари 1990 г.
Учредителната конференция се свиква на 21 април 1990 г. в София.

ОДЦ се ръководи от идеята да се изгради и утвърди като силна и нова политическа партия, необременена с минало и неробуваща на чужди модели; партия от експерти, отхвърлящи партизанщината.

Във Великото народно събрание ОДЦ имаше двама депутати, а в Народното събрание са 13.

Ръководен орган на Обединен демократически център е Националният съвет с председател Стоян Ганев.

Адрес на ОДЦ:
София, бул. "Дондуков" N 34
тел.: 88-25-01.

/Пресслужба "Куриер"/


11:55:36
04-05-1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                   Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!