Съгласие за България

 

КАКВО Е “СЪГЛАСИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ”?

- “Съгласие за България” е сдружение с идеална цел, регистрирано по закона за лицата и семейството. Неговата основна задача е постигане единство на демократичната общност в България. Сдружението счита, че това единство би могло да се осъществи най-ясно и най-скоро като подкрепа от страна на всички демократични организации за кандидатурата на д-р Желев на предстоящите избори. “Съгласие за България” е национална формация, която се опитва да обедини демократите в страната и да спре настъплението на нео- комунистическите сили.

КАК БЕ СЪЗДАДЕНО?

-Учредителите на сдружението в София се събраха спонтанно, в следсвие на много частни разговори и срещи. Тези хора решиха, че е крайно време да се създаде организация, която да обедини демократично мислещите хора и да даде отпор на вълната от комунизъм, заливаща страната. Учредителите считат, че мнозинството от българските граждани са демократи, но за съжаление не успяват да използуват своята потенциална сила. Те или не гласуват, или са прекалено разединени, за да постигнат общите си цели. Учредителите решиха, че сдружение “Съгласие за България” би могло да послужи за началото на едно широко и силно обединение на демократичната общност.

КОИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ - УЧРЕДИТЕЛИ И КАКВИ ХОРА МОГАТ

ДА ЧЛЕНУВАТ В СДРУЖЕНИЕТО?

- Списъкът на членовете-учредители е приложен към устава. Този списък всекидневно нараства с нови членове, затова е трудно да изброим всички имена. Тук бихме могли да кажем, че в сдружението членуват актьори като-Тодор Колев, Руси Чанев, Павел Попандов, режисьори като Теди Москов, Георги Дюлгеров, Крикор Азарян, художници като Любен Зидаров, Греди Асса, музиканти като Теодоси Спасов, Кирил Маричков, Оля Лечева, писатели като Стефан Цанев, Недялко Йорданов, Георги Мишев, учени като проф. д-р Георги Фотев, акад. Румен Цанев, проф.Леон Митрани, журналисти като Петко Бочаров, Офелия Хаджиколева, Жени Иванова, и още много други изтъкнати личности. Сдужението има само два критерия за членство: авторитарни хора и хора, споделящи целите му. Всеки би могъл да стане член на сдружението, ако е убеден демократ и желае да помогне на демократичния процес в страната. В сдружението също така могат да влизат и членове на партии и обществени организации.

КАКВО Е ОТНОШЕНИЕТО НА СДРУЖЕНИЕТО КЪМ ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ?

- Приятелско. Сдружението е замислено като основа за единство на всички демократични организации - политически и обществени. То поддържа връзки с повечето от демократичните сили и се стреми да помага в преодоляването на проблемите, които разединяват демократичната общност. Сдружението също така е ориентирано към партийно-необвързаните и негласуващите. Голяма част от тези хора са убедени демократи, но по една или друга причина са разочаровани от сегашния политически модел. Техният принос и активност биха могли да изиграят решаваща роля в бъдещото развитие на България. Сдружението е удобна алтернатива за участие на такива хора.

КАКВА Е СТРУКТУРАТА НА СДРУЖЕНИЕТО?

- “Съгласие за България” представлява национална организация. То се състои от клубове в цялата страна, разпределени по териториален принцип. Вероятно след изгаждането на цялата национална мрежа, ще бъде приет правилник за националната организация. Засега сдружението създава клубове в по-големите населени места, а те от своя страна изграждат нови клубове в по-малките градове и села.

КОЙ УПРАВЛЯВА?

- Управителният съвет. Всеки клуб избира свой управителен съвет, който представлява ръководството на клуба. Управителният съвет има задължително председател. Представители на управителните съвети от Всички клубове формират Националния управителен съвет.

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО?

- Както вече се изясни, сдружението се стеми да постигне единство на демократичната общност. Следните функции са по-важни:

- изграждане на национална организация

- организиране на подкрепа за кандидатурата на президента

- набиране на средства за сдружението

- обучение на членовете и доброволците

- диалог с всички демократични сили

- подкрепа на политиката на президента

КАКВИ ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ ЩЕ СПАЗВАМЕ?

-Следните принципи се очертават като съществени:

а/ личностния принцип в политиката - мажоритарна системата избора; обвързван на личността с политическите програми и обещания; персонифициране на политиката; въпросът за референдумите като изява на пряката демокрация;

б/ прагматичност и конкретност - избягване на доктринерската, силно идеологизирана политика; поставяне на ясни, реални и немногобройни цели;

8/ консенсус и неконфликтност - обединение около малко на брой, непроблемни теми; търпимост в политическите отношения;преодоляване на партизанщината и вождизма;

а/ публичност, прозрачност - открита политика, ясен механизъм за взимане на решения;широк достъп на медиите до всички нива на сдружението; пълен отказ от авторитарните и конспиративни методи;

 

КОЙ РЪКОВОДИ СДРУЖЕНИЕТО СЕГА?

- Както вече казахме, сдружението е демократична организация. Учредителите в София възприеха принципа на т.нар. “разширен управителен съвет”. Това означава, че на заседанията на управителния съвет могат да присъстват и да вземат участие всички членове на сдружението. Официалното ръководство, според изискванията на българското законодателство, е управителен съвет, състоящ се от нечетен брой души. Задължително е да бъде избран и председател. В момента тези хора са: председател -Проф. д-р Г.Фотев, зам. председатели - Румен Драганов и Марин Георгиев, изпълнителен директор - Емил Кошлуков, останалите членове на УС - проф. Леон Митрани, акад. Румен Цанев, Любен Зидаров, Георги Мишев, Петко Бочаров, проф. Ивайло Знеполски, Георги Данаилов.

КАК СЕ ФИНАНСИРА?

- Засега изключително трудно. Набираме средства предимно от малки и средни дарители, както и от чуждестранни организации. Сдружението разработва специална програма за набиране на средства, която всички клубове ще получат. Разбира се, “Съгласие за България” категорично се отказва от дарения със съмнителен произход или финансиране от т. нар. групировки, основани по незаконен или недостоен начин и ограбващи България. Организацията ще търси помощ от законния български капитал и от външните фондации, които са склонни да подпомагат демократичния процес у нас.

 

КОЙ КОНТРОЛИРА СРЕДСТВАТА?

- Контролните комисии. Всеки клуб на сдружението би трябвало да си създаде такава комисия, която да осъществява контрол и да приема отчета за постъпленията и разходите на сдружението. Отчетите на сдружението са публичен документ и достъпни за журналисти.

 

ИМАМЕ ЛИ НЯКАКВА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА?

- Нашата основна цел е единството на демократите в България. Ние вярваме, че това единство ще бъде гарант за успеха на страната ни. Нашите виждания не се различават от възгледите на всеки демократ. В основните си интереси и стремежи ние сме съмишленици. Не е нужно да изписваме стотици страници с купешки думи и сложни изречения, когато сме съгласни по най-съществените теми - свобода на словото, сигурност за всеки гражданин у дома и навън, достоен стандарт на живот, установяване на демократично управление, неприкосновеност и защита на частната собственост, правова държава, гражданско общество. Едва ли има убеден демократ, който да е противник на горните крайъгълни камъни на демокрацията. Нашият проблем не е, че не знаем какво искаме, а че сме прекалено разединени да го постигнем. Ние нямаме сериозни различия помежду си. Остава само да го проумеем и да осъществим общите си интереси.

 

КАК ТОЧНО ЩЕ ПОСТИГНЕМ ЦЕЛИТЕ СИ?

- Чрез съгласие и организирана дейност. Ако ние успеем да се обединим и да организираме и използуваме успешно общите ни ресурси /хора, структури, средства и време/ ние със сигурност ще спечелим предстоящите избори. Тази победа ще е първата след серия от провали.

За първи път настъплението на комунистите ще бъде спряно и обърнато в отстъпление. Оттук до предсрочните парламентарни избори й пълната победа остава една крачка. Но тази крачка ще се превърне в пропаст, ако загубим и последната демократична власт - президентската. Пътят към наш парламент започва с избора на наш президент. Сдружението би могло да служи за основа на едно широко демократично единство, което да промени сегашното политическо положение. Повече от ясно е, че всеки един от нас поотделно не може да го направи. Дори СДС, най-голямата опозиционна сила, постоянно губи влияние и власт. Само обединение на всички демократи, най-вече на непартийните и негласуващите, може да реализира тази скрита мощ.

 

ТОВА ОЗНАЧАВА ЛИ, ЧЕ СДРУЖЕНИЕТО Е ЗАМИСЛЕНО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В БЪДЕЩА ГОЛЯМА ПАРТИЯ?

- Не. Сдружението е учредено и регистрирано именно като такова - сдружение. Неслучайно учредителите му избраха тази форма. Ако то беше поредната 131-ва партия, едва ли би могло да изпълни задачите си.

На последните избори повече от половината гласоподаватели в страната не гласуваха, камо ли да членуват в партии. Нашата цел е да послужим като катализатор на тези отдръпнали се от политическия живот, и за спойка на другите разпиляни по хиляди места демократи.

Нека разглеждаме сдружението като място за среща на различни хора, които пътуват към една и съща цел. “Съгласие за България” трябва да помага финансово и методически на всички демократи в тяхната обща задача. Сдружението би могло да е канавата, върху която да се изтъче килимът. Какви точно ще бъдат неговите шарки и фигури - това ще го реши бъдещето. Ние не можем и не бива да предопределяме това. Но можем и трябва, ако изобщо сме научили нещо за тези години, да не допуснем килимът да се превърне в евтини парцалени черги.

 

КАКВА Е СТРАТЕГИЯТА И ТАКТИКАТА НА СДРУЖЕНИЕТО?

КАКВИ СА КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ТО

ИЗВЪРШВА?

- Този въпрос е прекалено голям, за да му отговорим тук. Всичко, което се отнася до стратегията, тактиката и дейността на “Съгласие за България” ще бъде на разположение на клубовете. Управителните съвети, както и членовете ще могат да отговарят на по-конкретни въпроси.