Демократична лига - архив

 

Демократична лига за защита правата на човека в България

 

Програма на Демократичната лига - онлайн галерия - снимки, факсимилета, prehod.omda.bg

Програма на Демократична лига за защита правата на човека в България - е-книга, текст и факсимилета - Omda.bg

Сведения от милицията за Мустафа Юмер - галерия снимки, факсимилета, prehod.omda.bg

Демонстрации и жертви: Мустафа Юмеров

Официална характеристика на Мустафа Юмер -  галерия снимки, факсимилета, prehod.omda.bg

Демократическа лига - omda.bg

Документална книга за Възродителния процес на Михаил Иванов
По същото време - на 13 ноември 1988 г., във Врачанско се учредява Демократичната лига за защита на правата на човека в България с председател Мустафа Юмер и секретари Сабри Искендер и Али Орманлъ.

Част Трета: „ГОРЕЩОТО” ЛЯТО на `89-а, С. Искендеров: „Съобщение от секретаря на Демократичната лига за защита на правата на човека в България Сабри Искендеров, заточен в с. Камено поле, Врачанско

Изявление на Сабри Искендеров - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г., Omda.bg

Голямата екскурзия: ЕКСТРАДИРАТ СЕ АКТИВИСТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛИГА

Интервю на Румяна Узунова с Емин Хамдиев за екстрадирането на трима лидери на Демократичната лига - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г., Omda.bg

Интервю ная Румяна Узунова с Халил Исинов - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.,Omda.bg

Голямата екскурзия: Екстрадират се активистите на демократичната лига: интервю с Е. Хамдиев

Изявления и съобщения на Мустафа Юмеров - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.

Голямата екскурзия: интервю с Мустафа Юмеров - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.

Откъс от интервю с Мустафа Юмеров - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.

Принудителното напускане на България, Екстрадирането - интервю на Румяна Узунова с Мустафа Юмеров - Румяна Узунова, "Интервюта", 1989 г.