Програма за спасение на България - 1994 г.

Към албума...

Ключови думи: Икономика, земеделие, промишленост, търговия, услуги, банково дело, енергетика, транспорт, приватизация, борба с престъпността, социална политика, здравеопазване, държавни институции, бюджет, местно самоуправление, образование, култура, средства за масово осведомяване, външна политика, законодателство