Един от последните броеве

Към албума...

Вестникът излиза три години, след което е спрян. В него много се дискутира, което началството не харесва.