ОКЗНИ - архив

Общонароден комитет за защита на националните интереси

 

Общонародният комитет за защита на националните интереси

Асоциация "БЪЛГАРИЯ"
 Участват ОКЗНИ, ОПТ, СПОП...

Съдебно решение

Време на преход - Димитър Арнаудов - prehod.omda.bg

"Биографията" на ОКЗНИ - prehod.omda.bg

Кръгла маса. Заседание 27.03.90 /3
РЕПЛИКА (ОТ ОКЗНИ): Д-р Желев, само едно напомняне, ако обичате. Още на 12-ти март, когато започна Националната КМ, нашата делегация внесе ...

Анализи - Omda.bg
7 септ. 2013 ... Пак тогава буквално за броени дни се роди първият националистически клонинг на БСП – тъй наречения ОКЗНИ, чийто говорител ...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ - СОФИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ОКЗНИ И ОПТ, 24.06.1991 г.  - Пресслужба "Куриер" - 24 юни 1991

ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩОДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, НА КОЕТО ДА БЪДЕ ОБСЪДЕНА ОБСТАНОВКАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА СЛЕД КОАЛИРАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА С БСП. СЪОБЩЕНИЕТО ЗА СЪБРАНИЕТО, КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 31 АВГУСТ - 1 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. В ХАСКОВО, Е ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОКЗНИ ДИМИТЪР АРНАУДОВ - Пресслужба "Куриер"  - 23 август 1991, prehod.omda.bg

Официално съобщение на ОКЗНИ, 19 юли 1992 г. - Пресслужба "Куриер", 31 юли 1992 г.

Оценка на КС на ОКЗНИ за извършената работа - Пресслужба "Куриер", 28 ноември 1991 г., prehod.omda.bg - ноември 1991 - 28 ноември 1991

ДПС усърдно се разграничи от искания за признаване на турско малцинство - Omda.bg

Открито писмо на ОПТ и ОКЗНИ до президента и до НКС на СДС - prehod.omda.bg, Пресслужба "Куриер" - 7 октомври 1992
.. Отечествената партия на труда (ОПТ) и Общонародният комитет за защита на националните интереси (ОКЗНИ) изцяло подкрепят ...

ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ТРЕВОЖНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪБИТИЯТА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, 22 август 1991 г. -  Пресслужба "Куриер", 22 август 1991 г.

ОКЗHИ /с председател Румен Воденичаров/, пресконференция, 18.07.1995 - prehod.omda.bg - Бюлетини на БПЛ - Седмична поща - 1995, бр. 86

Петко Симеонов и Петър Берон за прехода, за кадри от митинг на ОКЗНИ

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /РКЗНИ/ - Пресслужба "Куриер", 30 август 1991, prehod.omda.bg

Действия на правителството, 15-30 април 1998 г.
30 апр 1998 ... Формирование, в което участват БББ, БСП, ОКЗНИ, е създадено по модел на Шесто управление на бившата ДС и СДС няма място в ...