Избори за 38-о НС - 1997 г. - всички броеве за месец април

Към албума...

И тук, както за месец март, страниците на "Куриер" са представени в имиджи заради множеството подписи и печати. 

Търсим по-близко приближение до автентичния документ.

 

 

Датите и номерата на броевете през месец април 1997 г.

1 април 1997, бр. 26 (1722)                                       18 април 1997, бр. 31 (1727)

4 април 1997, бр. 27 (1723)                                       22 април 1997, бр. 32 (1728)

8 април 1997, бр. 28 (1724)                                       24 април 1997, извънреден брой

11 април 1997, бр. 29 (1725)                                     25 април 1997, бр. 33 (1729)

15 април 1997, бр. 30 (1726)