Изборите за 38-о народно събрание - всички броеве за месеца

Към албума...

Месецът на страниците на "Куриер" е представен в имиджи заради множеството подписи и печати. 

Търсим по-близко приближение до автентичния документ.

 

 

Датите и номерата на мартенските броеве на бюлетина:

4 март 1997, бр. 18 (1714)                            18 март 1997, бр. 22 (1718)

7 март 1997, бр. 19 (1715)                             21 март 1997, бр. 23 (1719)

11 март 1997, бр. 20 (1716)                            25 март 1997, бр. 24 (1720)

14 март 1997, бр. 21 (1717)                            28 март, бр. 25 (1721)