Справка и агентурно сведение за конгреса в Женева - 1978 г.

Към албума...