Административни актове по откриване на литерното дело

Към албума...

Административно въпросът се задвижва със справката за получени сведения от "Антонов" за циганските комитети и организации в Англия и Франция.

Следва "раздвижване" в Държавна сигурност по повод възможността от установяване на контакти между нашите цигани и циганите на Запад. В Държавна сигурност са силно чувствителни към изпратени в България списания и информации за циганите на Запад.

Развижва се агентурата: кои и защо проявяват интерес към циганите в България? На сцената излиза "Войводов", потвърждава се съществуването на Ванко Руда, който издава вестник "Световен цигански глас".

Взема се решение да се продължат контактите със западните представители. Основно с това ще се занимава "Антонов". По-нататък става ясно, че "Антонов" е колоритен, талантлив и чувствителен човек.

Съдържа:

1. Строго секретна справка за срещите на секретния сътрудник "Антонов", проведени по време на пътуването му до Великобритания и Франция в периода 17. август - 5. септември 1970 г. с цел получаване на сведения за международни организации на циганите. София, 20 ноември 1970.

2. Писмо от заместник-началника на ХІІ отдел на ІІ управление на ДС до началника на окръжното управление на ДС - Стара Загора, относно опитите на Международния комитет на циганите със седалище във Франция да установи с български цигани, по-специално от Старозагорско. София, 09 март 1967.

3. Сведение (препис) от Д. Големанов за печатните материали, изпратени му от Международния комитет на циганите. Сливен, 03 февруари 1967; Стара Загора, 09 февруари 1967 г.

4. Сведение (оригинал и препис) от д.в. "Войводов" за срещата му в Париж с г-жа Давид, секретар на Дружеството за проучване на живота на циганите и главен редактор на тримесечния бюлетин "Цигански проучвания". София, 23 юли 1968.

5. Предложение на заместник-началника на окръжното управление на МВР - Сливен, до ІІІ отдел, ХІ управление на ДС за необходимостта секретният сътрудник "Антонов" да стане член на Международния комитет на циганите и да участвува в Международния конгрес на циганите в Лондон през 1971 г. Сливен, 21 октомври 1970.

6. Съпроводителни писма към горните и други документи, от които, в частност, е видно, че с.с. "Антонов" е притежавал членска карта за МКЦ.

Свързано с: Международен комитет на циганите (МКЦ); Доналд Кенрик; Гратън Паксънт; Ванко Руда, президент на МКЦ; Льолея Руда, генерален секретар на МКЦ; Слободан Берберски (*1919 †1989), ромски писател от Югославия, председател на Международния цигански конгрес в Лондон през 1971 г.; Ян Кохановски.