Либерален принос към националната сигурност на Република България