Истината!

Към албума...

Студентската стачка прерасна в Град на истината.

 

Градът имаше кмет, общинска управа, храм...