Комитет за национално помирение - библиография

Комитет за национално помирение

Документи - prehod.omda.bg

НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ СЛЕД ПАДАНЕТО НА ЖИВКОВ: Интервю с Антонина Желязкова за целите, задачите и предстоящите действия на създадения на 7.12.89 година Комитет за национално помирение

Антонина Желязкова - биографична справка

Що е то толерантност? - Ивалина Бешкова, политология IV курс ПУ "Паисий Хилендарски"

Omda.bg - 10 ноември 1989 - Мюсюлманите
1 юли 2010 ... В тези месеци активност по успокояването на обстановката прояви неформалният Комитет за национално помирение. Говорителят на комитета Михаил Иванов...

Стенографски протокол на заседанието на Националната кръгла маса
... Михаил Иванов - говорител на Комитета за национално помирение. Спартак Гавазов - също говорител на Комитета за национално помирение и Фани ...

Кръглата маса: Споразумение по законопроекта за политическите партии
МИХАИЛ ИВАНОВ – за Комитета за национално помирение...
https://www.omda.bg/public/bulg/k_masa/dokumenti_round_table/agreement_political_parties.htm

Кръгла маса. Документи - Споразумение по законопроекта за избиране на ВНС, 1990 година ..... МИХАИЛ ИВАНОВ – за Комитета за национално помирение.

Хронологичен разказ за Клуба за гласността и преустройството в България - Петко Симеонов
Митингът на 10 декември 1989. Говори Михаил Иванов - Комитет за национално помирение.

Михаил Иванов - биографична справка

Михаил Иванов - В началото на етническия път

Гиньо Ганев - биографична справка