3 май 1991

СОФИЯ, 3 МАЙ 1991 ГОДИНА                                                                                  БРОЙ 85 /360/

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО-СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ: ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЯВЕНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ БИВШИЯ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ.


НА СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ДНЕС КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ СЕ ЗАПОЗНА И ПРИЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПИСМОТО НА МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ ИВАН КОСТОВ, С КОЕТО ТОЙ ОТ ИМЕТО НА ДЪРЖАВАТА И С ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНО ВЗЕМАНЕ - КАЗВА, ЧЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРЕДЯВИ ИСК КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЗА ПОЛУЧЕНИ ОТ БИВШИЯ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА "БЕЗ НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ В РАЗМЕР НА 127,8 МИЛИОНА ЛЕВА, А С ЛИХВИТЕ - НА 2.05,2 МИЛИОНА ЛЕВА".

СТАНОВИЩЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ Е, ЧЕ ПРЕТЕНЦИЯТА Е НЕТОЧНА, НЕАРГУМЕНТИРАНА И НЕДОКАЗАНА.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА СВОЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕ РАЗГРАНИЧИ ОТ ОТРЕЧЕНОТО МИНАЛО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА, ОСВЕН ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ КАТО ЕДНА НОВА И НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТОЙ ОЩЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА НА МИНАЛАТА ГОДИНА УТОЧНИ И ВЪРНА НА ДЪРЖАВАТА ИМУЩЕСТВОТО, КОЕТО Й ПРИНАДЛЕЖИ - ЗА НАС 40 МИЛИОНА ЛЕВА.

В СЪЩОТО ВРЕМЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА ОБЯВИ И ФАКТИЧЕСКИ ПРЕСТАНА ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ Й В МИНАЛОТО СЪС ЗАКОНИ И ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ДЪРЖАВНИ ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО СЕ ФИНАНСИРАХА ОТ БЮДЖЕТА И КОИТО ВЕРОЯТНО СА В ОСНОВАТА НА ПРЕТЕНЦИЯТА НА МИНИСТЪР КОСТОВ. НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТПРАВЯ ИСКАНЕ КЪМ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЗА СРЕДСТВА, КОИТО БИВШИЯТ ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ Е ПОЛУЧАВАЛ И ИЗЦЯЛО ИЗРАЗХОДВАЛ "ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ДЪРЖАВАТА" ЗА ТАКИВА ДЕЙНОСТИ, КАТО НАПРИМЕР: ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗБОРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОНСТИТУЦИОННИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И НАРОДНИТЕ СЪВЕТНИЦИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПИТВАНИЯ ДО НАСЕЛЕНИЕТО, ПО ПОРЪЧЕНИЯТА НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОТО СТОПАНСТВО И САМОЗАДОВОЛЯВАНЕТО, ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ПО СЪБИРАНЕТО НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА КЛУБОВЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛЗВАНИ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ. ВСЯКА ЕДНА ОТ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ Е ОСЪЩЕСТВЯВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЗАКОН, УКАЗ ИЛИ ПРАВИТЕЛСТВЕН АКТ И ЗАТОВА Е БЮДЖЕТНО СУБСИДИРАНА.

КООРДИНАЦИОННОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ, КАТО СЪОБЩАВА ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И КАТО СЕ ПОЗОВАВА НА ФАКТИТЕ В ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И НА ЗАКОНОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ПРИКАНВА МИНИСТЪР ИВАН КОСТОВ, СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНАЕ С ТЯХ И ДРУГИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ДА ОТТЕГЛИ ИСКАНЕТО СИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ.

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСА ЗА НАСРОЧВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.


ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР /ОДЦ/ КАТО ЧАСТ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КАТЕГОРИЧНО ПОДКРЕПЯ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 36-МАТА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПУСКАНЕ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И НАСРОЧВАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НА 14 ЮЛИ Т.Г. В СЕГАШНИЯ СИ СЪСТАВ ПАРЛАМЕНТЪТ БИ МОГЪЛ ДА ПРИЕМЕ САМО НЕПЪЛНОЦЕННА КОНСТИТУЦИЯ, ПРИ ТОВА НЕИЗВЕСТНО В КАКЪВ СРОК, КОЯТО ДА ОБСЛУЖВА САМО ВРЕМЕННИ ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА СА ДОСЕГА ПРИЕТИТЕ ЗАКОНИ, ОСОБЕНО ЗАКОНЪТ ЗА ЗЕМЯТА.

В СЪЗДАЛАТА СЕ СЛОЖНА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА НИЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ИМЕННО ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАТА ЗА НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЩЕ НАМАЛИ ОБЩЕСТВЕНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА СОЦИАЛНИЯ МИР В СТРАНАТА.

НИЕ ИЗРАЗЯВАМЕ ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЦИВИЛИЗОВАНИЯ СВЯТ.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И РАЗГЛЕЖДАМЕ НОВИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ КАТО НЕИН УСКОРИТЕЛ И ПОЛИТИЧЕСКА ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХА Й.

В ИМЕТО НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, В ИМЕТО НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ МОРАЛНИ ЦЕННОСТИ, ОДЦ ИЗЛЕЗЕ С ИНИЦИАТИВАТА ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ДА ВНЕСЕ ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ ВИНОВНАТА ЗА ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАРОДА БКП-БСП И НЕЙНИТЕ САТЕЛИТИ БЕЗУСЛОВНО ДА ВЪРНАТ ЗАГРАБЕНОТО ИМУЩЕСТВО.

ОБЕДИНЕНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР СМЯТА, ЧЕ СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НЕ Е ПРОСТО СБОР ОТ ПАРТИИ, ОЩЕ ПО-МАЛКО НА ЛИДЕРИ. ТОЙ Е ОБЩОНАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ В ИМЕТО НА ЕДНА ИДЕЯ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДЕЛИ НА ЧАСТИ. В ДЪЛБОКО ДЕМОКРАТИЧНАТА СЪЩНОСТ НА СДС Е НЕГОВАТА СИЛА, А НЕГОВАТА ГОЛЯМА ЦЕЛ - БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

ПЪТЯТ КЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО Й МИНАВА ПРЕЗ НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ БЕЗ ОТЛАГАНЕ.

СОФИЯ, 2 МАЙ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА HА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПОДДЪРЖА ПОДПИСАНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН МИР. НЕГОВОТО СПАЗВАНЕ Е НЕОБХОДИМО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА НИ ОТ КРИЗАТА.

НЕЗАВИСИМО ЧЕ ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ КЛАУЗИТЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО СА ИЗПЪЛНЕНИ, НЯКОИ ОСТРИ СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НЕ МОГАТ ПОВЕЧЕ ДА БЪДАТ ОТЛАГАНИ. ЗАТОВА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ПРЕПОРЪЧВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ДА НЕ СЕ АНГАЖИРА С ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ВТОРИЯ ЕТАП НА РЕФОРМАТА ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО НА ВТОРАТА ЗАЩИТНА МРЕЖА В ДЕЙСТВИЕ, ПРИЕМАНЕТО НА ПРОГРАМИ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СВОБОДНОТО ДОГОВАРЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ВЪЗЛОЖИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ДА УСКОРИ ПРЕГОВОРИТЕ СИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ НАДЕЖДНА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ ВТОРИЯ ЕТАП НА РЕФОРМАТА.

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИТЕ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И ЕВЕНТУАЛНО МАСОВИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ Е БИЛА И Е ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР И РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ ЧРЕЗ КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ. ПОВОД ДА ДЕНОНСИРАМЕ ПОДПИСА СИ ПОД СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КАКВИТО ЗАСЕГА НЯМА.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЩЕ АПЕЛИРА КЪМ СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СПАЗВАТ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН МИР.

СОФИЯ, 29 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ.


ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ОТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И ОБЩЕСТВЕНИЦИ ОБЯВЯВА УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ.

СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ И ТЯХНАТА МНОГОВЕКОВНА КУЛТУРА СА ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПОТОЦИ НА ОБЩОЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. НЕПРЕСЪХВАЩИТЕ ИЗВОРИ НА ТОЗИ ПОТОК ИЗБЛИКВАТ ОТ НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХОВЕ НА НАУЧНАТА МИСЪЛ, НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ТВОРЧЕСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС.

В СВОЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПЪТ СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ СА ПОЗНАЛИ И ТРАГИЗМА, И ВЕЛИЧИЕТО, НО СА ДАЛИ ПРИМЕРИ НА НАЙ-ВИСШАТА ДОБРОДЕТЕЛ - ЖЕРТВОГОТОВНОСТТА В ИМЕТО НА СВОБОДАТА И ПРАВДАТА.

ДНЕС, НА ПРАГА НА ДВАЙСЕТ И ПЪРВИ ВЕК, СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ СТАВАТ ОТНОВО ЕПИЦЕНТЪР НА СЪБИТИЯ СЪС СВЕТОВНО ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ. ТОВА Е НЕ САМО ВЪЗРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НЕ САМО СРУТВАНЕТО НА ЕДНАТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, НО И НЕСЪМНЕНО СЪЗИЖДАНЕ НА НОВИ ЦЕННОСТИ -ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ. ДНЕШНИЯТ И УТРЕШНИЯТ ПРИНОС НА СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ В ПОРИВА КЪМ ЕДИННА ЕВРОПА И ЕДИНЕН, МИРЕН СВЯТ СТАВА ВСЕ ПО-ЗНАЧИТЕЛЕН. НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОЦЕС ЩЕ НАРАСТВА.

СЛАВЯНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ Е ДУХОВНО СРЕДИЩЕ, ЩЕ РАЗВИВА НАЙ-ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ НА СЛАВЯНСКАТА КУЛТУРА, СВЕТОГЛЕД, ДУШЕВНОСТ, ИНТЕЛЕКТУАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, КАТО ГИ СЪЧЕТАВА С НЕПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ОБУЧЕНИЕТО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ СТРЕМЯТ ДА АКУМУЛИРАТ НАЙ-ЦЕННОТО ОТ КУЛТУРНИЯ ОПИТ НА СЛАВЯНИТЕ, ЗА ДА ГО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ШИРОКО ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА УЧЕНИТЕ И ИНТЕЛЕКТА НА. СТУДЕНТИТЕ.

СЛАВЯНСКИТЕ НАРОДИ ИЗЛИЗАТ ОТ ЕПОХАТА НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ КОНФРОНТАЦИИ С НЕЗАРАСНАЛИ РАНИ И ПОРАЖЕНИЯ. ТОВА ПРАВИ ВСИЧКИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ РЕЦИДИВИТЕ НА МИНАЛОТО. ШОВИНИСТИЧНИ И ПАНСЛАВИСТКИ ИЗБЛИЦИ ОБСЛУЖВАХА ВОЕННИ ДОКТРИНИ. ХИТЛЕРОФАШИЗМЪТ ПРЕДВИЖДАШЕ ЛИКВИДИРАНЕ НА СЛАВЯНСТВОТО. СТАЛИНИЗМЪТ ИГНОРИРАШЕ НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

ЧУЖД НА ВСЯКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ, СЛАВЯНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРЕВЪЗМОГНЕ ТОВА ПЕЧАЛНО НАСЛЕДСТВО И ДА ИЗКЛЮЧИ НЕГОВОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. СЛАВЯНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ СЕ ВЪОДУШЕВЯВА ОТ ИДЕИТЕ ЗА ЕДИН МИРЕН, СВОБОДЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ ЗА СПРАВЕДЛИВА ОБЩНОСТ НА КУЛТУРИТЕ.

СЛАВЯНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ РАЗЧИТА НА АКТИВНО УЧАСТИЕ В УЧЕБНИЯ И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС НА ИЗТЪКНАТИ УЧЕНИ ОТ СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ, НА СЛАВИСТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. ЩЕ БЪДЕ ПРИВЕТСТВАНА ПОМОЩТА И КОЛЕКТИВНОТО СЪПРИЧАСТИЕ НА СТАРИТЕ РЕНОМИРАНИ УНИВЕРСИТЕТИ И НАУЧНИ ИНСТИТУТИ.

СЛАВЯНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ОЧАКВА СВОИ СТУДЕНТИ КАКТО ОТ БЪЛГАРИЯ ТАКА ИОТ ВСИЧКИ СЛАВЯНСКИ СТРАНИ И СЛАВЯНСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО СВЕТА, А СЪЩО ТАКА РАЗЧИТА И НА ИНТЕРЕСА ОТ ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ОБЩНОСТИ. ОБУЧЕНИЕТО ВПРЕДВИЖДАНИТЕ ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ - СЛАВИСТИКА, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, ИКОНОМИКА, ПОЛИТОЛОГИЯ, ТЕОЛОГИЯ и ДР. - ЩЕ СЕ БАЗИРА ВЪРХУ ДОКАЗАЛИ ЕФЕКТИВНОСТТА СИ НАПРЕДНИЧАВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕТОДИ, ЩЕ ПРЕДОСТАВЯ БОГАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ ЕЗИЦИ, ОСНОВИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КУЛТУРАТА НА БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЕТО И НАЧИНА НА ЖИВОТ, ОСНОВИТЕ НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ПРИЗОВАВА НАУЧНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ СРЕДИ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ И СЛАВЯНСКИТЕ ДЪРЖАВИ, ЮНЕСКО И ЦЕЛИЯ КУЛТУРЕН СВЯТ ДА ПОДКРЕПЯТ СЪЗДАВАНЕТО НА СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ. С ТОВА ЩЕ СЕ СТИМУЛИРА НЕ САМО СЛАВЯНСКАТА ВЗАИМНОСТ, НО ИКУЛТУРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВСИЧКИ СТРАНИ В СВЕТА В ИМЕТО НА ХУМАНИЗМА, СВОБОДАТА И РАЗЦВЕТА НА ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЧОВЕКА.

ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ПРИВЕТСТВА УЧАСТИЕТО НА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НА ОТДЕЛНИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ В ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯТА "СЛАВЯНИ", ЧРЕЗ КОЯТО ЩЕ СЕ ФИНАНСИРА НОВОСЪЗДАДЕНИЯТ СЛАВЯНСКИ УНИВЕРСИТЕТ.

СОФИЯ, МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ "КАК НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ" НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/. ДОКУМЕНТЪТ НОСИ ДАТА 15 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. И СЕ СЪХРАНЯВА В АРХИВА НА НДП. ПУБЛИКУВА СЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ.


НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ГОВОРИ! "НАРОДНОТО
ХОРО" ОКОЛО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪЛНОТО ПРЕМАХВАНЕ НА ЧЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, СЪЗНАТЕЛНО ИЛИ НЕ, БЕ УСПЕШНО ПРОВОКИРАНО ОТ НЯКОИ ДЕПУТАТИ, И ТО ОТ ВИСОКО ПРАВИТЕЛСТВЕНО НИВО, КОИТО НЕТАКТИЧНО ВЛЯЗОХА В КОНТАКТ С УЧАСТНИЦИТЕ В ДЕМОНСТРАЦИЯТА И С ТОВА ДАДОХА ПОВОД ФИНАЛЪТ НА ТОВА "НАРОДНО ХОРО" ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН КАТО ЕСТРЕМИСТКИ.

КОЙ И ЗАЩО ДАДЕ ОЦЕНКАТА: "ЕКСТРЕМИСТИ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ!"...

НЕПРИЯТНО И ЖАЛКО Е, ЧЕ ТЕЗИ, КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ, ИМАТ СВОЯ ЛИЧНА ПРЕДСТАВА ЗА ТОВА КАКВО Е ДЕМОКРАЦИЯ И КАКВО НЕ. ТЕ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНАТА МАШИНА ЗА ПРОПАГАНДА СЕ ОПИТАХА ДА НАЛОЖАТ ВЪРХУ ЦЯЛОТО НИ ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ИМЕННО ЛИЧНАТА СИ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ. ТЯ ОБАЧЕ Е ПРОТИВОПОЛОЖНА И ТВЪРДЕ ДАЛЕЧНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРАДИЦИИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, КЪМ КОИТО УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПОСТОЯННО ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ ИСКАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ ПО ПЪТЯ НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ.

ОБВИНЕНИЕТО В ЕКСТРЕМИЗЪМ НА УЧАСТНИЦИТЕ В "НАРОДНОТО ХОРО" Е ФАКТОЛОГИЧЕСКИ НЕОСНОВАТЕЛНО И ОПАСНО, ЗАЩОТО ОТ ЕКСТРЕМИЗМА КРАЧКАТА ДО ОБВИНЕНИЕТО В ТЕРОРИЗЪМ Е МНОГО МАЛКА. НЕ Е ПРОБЛЕМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЖБИ, СЛЕД КАТО УСПЕЯТ ДА ВНУШАТ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ЛИЧНОСТИ И НЕЗАВИСИМИ ДВИЖЕНИЯ СА ЕСТРЕМИСТКИ, С ГОТОВИ КОМБИНАЦИИ, "ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО", ДА ГИ ПРЕДСТАВЯТ И ЗА ТЕРОРИСТИ. ETО ЗАЩО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ СЕ СЧИТА ЗА ОТГОВОРЕН ДА ВЗЕМЕ ОТНОШЕНИЕ И ПОЯСНИ ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КАК ИЗОБЩО ОТ ЕВРОПЕЙСКА ГЛЕДНА ТОЧКА СЕ ТЪЛКУВАТ И КОГА СЕ УПОТРЕБЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ.

И ТАКА, В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ БЪЛГАРСКИЯТ ПЕЧАТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ УПОРИТО СЕ ОПИТВАТ ПО ОСОБЕН НАЧИН ДА ВТЪЛПЯТ В СЪЗНАНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИ, СЛУШАТЕЛИ И ЗРИТЕЛИ, ЧЕ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ НАПРАВЛЯВА И ОГЛАВЯВА ОТ ЕКСТРЕМИСТИ И ТЕРОРИСТИ - ЕДВА ЛИ НЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ФАШИСТИ, ГОТОВИ ВСЕКИ МОМЕНТ ДА ЗАПОЧНАТ ДА СЕ САМОРАЗПРАВЯТ /НЕВЪОРЪЖЕНИ?!../ С МИРНИТЕ И НЕВИННИ ГРАЖДАНИ, РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ, КОИТО ДЪРЖАВАТА Е ЗАДЪЛЖЕНА "ДА ЗАЩИТИ" ОТ РАЗВИЛНЕЛИТЕ СЕ.

ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ: ДАЛИ ТОЧНО С ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ ЕКСТРЕМИЗЪМ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОБЯСНЕНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО УЧАСТВАТ В ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ У НАС И ДАЛИ УЧАСТВАЛИТЕ В "НАРОДНОТО ХОРО" ОКОЛО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г., САМО СКАНДИРАЛИ: ДОЛУ БКП, СМЪРТ НА БКП, ВЪН КОМУНИСТИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, Е ПРАВИЛНО ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ЗА ЕКСТРЕМИСТИ?... ИЛИ НЯКОМУ Е ТВЪРДЕ ПОЛЕЗНО ТОЧНО ТАКА НАРОДЪТ БЪЛГАРСКИ ДА МИСЛИ, ЗА ДА МОЖЕ, КОГАТО СИ ПОИСКА, ДА ДЕЙСТВА "ОПРАВДАНО", КАКТО НА НЕГО МУ Е УДОБНО... И ИЗГОДНО...

НЕОБХОДИМО Е ВСЕКИ ЧОВЕК ДА ЗНАЕ, ЧЕ В ЕДНА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ОБИКНОВЕНО СЪЗДАВАТ ОГРОМЕН ОБЕМ ОТ НЕГАТИВНА ЕНЕРГИЯ, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЯТО СЕ ПОЯВЯВАТ РАЗЛИЧИЯ В СХВАЩАНИЯТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СОЦИАЛНА И ПОЛИТИЧЕСКА СТРУКТУРА. ИМЕННО В ТАКЪВ МОМЕНТ МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ОФОРМЕНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРИЕТИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВСЯКА ДЕЙСТВАЩА ТОТАЛИТАРНА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА, В ОСНОВАТА НА КОЯТО СА ИДЕЙНИЯТ ФАНАТИЗЪМ И ПОДБУЖДАНЕТО КЪМ НАСИЛИЕ - ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ, ПРИСЪЩИ САМО И ЕДИНСТВЕНО НА ДИКТАТУРИТЕ.

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ОТСТОЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКО СХВАЩАНЕ С ЛЕГАЛНИ СРЕДСТВА И ПО ДЕМОКРАТИЧЕН ПЪТ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ Е ЕКСТРЕМНО. И ЕДВА КОГАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО ОТСТОЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКО СХВАЩАНЕ СЕ ПОДКРЕПИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПОДБУЖДАЩИ КЪМ РЕАЛНО НАСИЛИЕ, МОЖЕМ ДА ГОВОРИМ ЗА ЕКСТРЕМИЗЪМ.

В ТАЗИ МИНИМАЛНА ГРАНИЦА МЕЖДУ ЕКСТРЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВАЩИЯ С ПОДБУЖДАЩИ СРЕДСТВА КЪМ НАСИЛИЕ ЕКСТРЕМИЗЪМ СЕ НАМИРА ЧЕТИРИЛИСТНАТА ДЕТЕЛИНА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ЗА МАНИПУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ. ТЯ С ЕДНО ЕСТЕСТВЕНО ДЕБЕЛООЧИЕ МОЖЕ ДА ЗАЛЕПИ НА ЕКСТРЕМНОТО /ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО/ ОТСТОЯВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛИТИЧЕСКО СХВАЩАНЕ ЕТИКЕТА НА ЕКСТРЕМИЗЪМ.

ЧРЕЗ ТОВА УМИШЛЕНО ОТЪЖДЕСТВЯВАНЕ НА ПОНЯТИЕТО ЕКСТРЕМНОСТ /ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ/ С ПОНЯТИЕТО ЕКСТРЕМИЗЪМ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ПО НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРЕН НАЧИН, ЗА НЕПРОСВЕТЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ УМ, МОЖЕ ДА ОБЯВИ КОГОТО СИ ПОЖЕЛАЕ ЗА ЕКСТРЕМИСТ, ТЕРОРИСТ, ДОРИ ЗА ФАШИСТ, АКО ПО ИЗГОДЕН ЗА НЕЯ НАЧИН УСПЕЕ ДА ПРЕДСТАВИ ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СИ ПРОТИВНИК, ОТСТОЯВАЩ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО /ЕКСТРЕМНО/ ИДЕЙНИТЕ СИ СХВАЩАНИЯ И ОСПОРВАЩ ТОТАЛНАТА Й ВЛАСТ ЗА ЕКСТРЕМИСТКИ.

ЕКСТРЕМИЗМЪТ ИЗКЛЮЧВА ИЗОБЩО РАЗУМНАТА И РАЗСЪДЪЧНА ФУНКЦИЯ НА РАЦИОНАЛНОТО И ОБЕКТИВНО ОСМИСЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПЛАТФОРМА. ИДЕЙНИЯТ ФАНАТИЗЪМ И ПОДБУЖДАНЕТО КЪМ НАСИЛИЕ СА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСТРЕМИЗМА.

НИЕ, НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЗНАВАЙКИ И ЗАЩИТАВАЙКИ ИДЕЙНО МНОГОПАРТИЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ, ГАРАНТИРАНА КОНСТИТУЦИОННО КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ИЗКЛЮЧВАМЕ ИЗОБЩО ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ЕКСТРЕМИЗМА КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ, А ОЩЕ ПО-МАЛКО НЕГОВОТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ -ТЕРОРИЗМА.

НЕОБХОДИМО Е ДА РАЗБЕРЕМ И ЗАПОМНИМ, ЧЕ ВСЯКА ДИКТАТУРА Е ВСЪЩНОСТ ПРИКРИТ ЕКСТРЕМИЗЪМ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО, НАД КОЕТО ВЛАСТВА. ТЯ ЧРЕЗ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА ПОСТИГА ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ: ПОТИСКАНЕ ИЛИ МАНИПУЛИРАНЕ НА ЛИЧНОТО АЗ, ЕГОТО НА ЧОВЕШКАТА СЪЩНОСТ, В ИМЕТО НА ФАНАТИЧНО ОТСТОЯВАНАТА ОТ ДИКТАТУРАТА ИДЕЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩА В СОЦИАЛЕН ПЛАН СЕБЕ СИ.

* * *

ТЕРОРИЗМЪТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОНЯТИЕ Е ЕСТЕСТВЕНО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕКСТРЕМИЗМА. ТОЙ СЕ РАЗБИРА ЛЕСНО ОТ ВСИЧКИ, ЗАЩОТО Е ВИДИМО, ЕЛЕМЕНТАРНО И ПРЯКО ДЕЙСТВАЩО, БРУТАЛНО НАСИЛИЕ. ЕТО ЗАЩО НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ В ТАЗИ СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ СПИРА ПО-ПОДРОБНО НА НЕГОВИТЕ НАЧАЛА, ПРИКРИТИ В АСПЕКТИТЕ НА ИДЕЙНИЯ ФАНАТИЗЪМ И ПОДБУЖДАНЕТО КЪМ НАСИЛИЕ, КОИТО СА ОСНОВАТА НА ЕКСТРЕМИЗМА, ВОДЕЩ ПРЕЗ ТЕРОРИЗМА КЪМ ДИКТАТУРА.

ТЕРОРИЗМЪТ Е ЕДИНЕН ПО ФОРМА, НО С ДВА УСПОРЕДНИ НАЧИНА НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРИСЪЩИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ДИКТАТУРИ, В ЗАВИСИМОСТ ОТ КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩАТА ИМ КОМУНИСТИЧЕСКА ИДЕЯ. ЕДИНИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ Е ДА ВСЕЕ СТРАХ, УПЛАХА ИЛИ УНИНИЕ, ЗА ДА ДЕЗОРГАНИЗИРА МОРАЛНО ЧОВЕШКОТО В ЧОВЕКА. А КОГАТО ТОВА НЕ МУ СЕ ОТДАДЕ, СЕ ПРИЛАГА ДРУГИЯТ НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ - РЕАЛНОТО И ФАКТИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОТИВНИК, АКО МЕСТНИТЕ ИЛИ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ПОЗВОЛЯВАТ ТОВА. И ДВАТА ПАРАЛЕЛНИ НАЧИНА НА ПРИЛОЖЕНИЕ HА КОМУНИСТИЧЕСКИ ТЕРОРИЗЪМ ОСЪЩЕСТВЯВАТ КАТО ЦЯЛО БЕЗОГЛЕДНО И НАПЪЛНО ОБЕЗПРАВЕНО НАСИЛИЕ.

ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯ ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПОНЯТИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ И ТЕРОРИЗЪМ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ, СА МНОГО НЕОБХОДИМИ, ЗА ДА РАЗБЕРЕМ КАК ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ЧРЕЗ ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ ДА БЪДАТ ОСАКАТЯВАНИ И НАПРАВЛЯВАНИ В НЕОБХОДИМАТА ПОСОКА ОТ ФАНАТИЦИТЕ - КОМУНИСТИ.

НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ОТРИЧА ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА КАТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. ТЯ МОЖЕ САМО ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ НЕЗАВИСИМО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО /ЕКСТРЕМНО/ В УСЛОВИЯТА НА ЕДНА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ И КАТО НЕ ГИ НАЛАГА ФАНАТИЧНО, ДА УСПЕЕ ДА ЗАПАЗИ СЕБЕ СИ И ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА НДП:

НИКОГА ПОВЕЧЕ ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ!...НДП КАЗА!...

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП: ПЕТЪР ГОГОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЕТИЦИЯ НА ОСЕМ НЕЗАВИСИМИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВВРЪЗКА С ТЕЖКОТО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, КАТО ВЗЕМАМЕ ПРЕДВИД ТЕЖКОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА НАШАТА СТРАНА, ИЗЦЯЛО ПОДДЪРЖАЙКИ РЕФОРМАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЧИЙТО ПРЕДСЕДАТЕЛ Е Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, НО СЪЩЕВРЕМЕННО СЧИТАМЕ, ЧЕ НЕ СЕ ОТДЕЛЯ ДОСТАТЪЧНО ВНИМАНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА АКАДЕМИЧНАТА МЛАДЕЖ. СЧИТАМЕ, ЧЕ БЪЛГАРСКОТО СТУДЕНТСТВО Е ЕДИН ОТ НАЙ-СЛАБИТЕ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ У НАС И ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ ПО-НАТАТЪШНИ ЕКСЦЕСИИ И ЕМИГРАЦИЯ НА СПОСОБНИ МЛАДИ ХОРА, Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ

1. ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА СТУДЕНТИТЕ, НЕПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИИ, В РАЗМЕР НА КОМПЕНСАЦИИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ, ПОЛУЧАВАЩИ СТИПЕНДИИ, ЗА ПЕРИОДА ОТ ФЕВРУАРИ ДО ЮНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО.

2. ИЗПЛАЩАНЕ НА    СТИПЕНДИИ НА СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ СТУДЕНТИ:

А/ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ЧУЖБИНА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ;
Б/ СТИПЕНДИАНТИ КЪМ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРЕКРАТЕНИ ДОГОВОРИ;
В/ ПРЕКЪСНАЛИ ПО БОЛЕСТ СТУДЕНТИ.

3. ИЗПЛАЩАНЕ НА    75 НА СТО ОТ РАЗМЕРА НА КОМПЕНСАЦИИТЕ НА УПРАЖНЯВАЩИТЕ ПРОФЕСИИТЕ "ЛЕКАР" И "ЮРИСТ" НА СТАЖУВАЩИТЕ ПО ТЕЗИ
СПЕЦИАЛНОСТИ СТУДЕНТИ.

4. ОТКРИВАНЕ НА СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАЦИОННИ БЮРА КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ТРУДОВА БОРСА.

5. ДА СЕ РАЗРЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВАРНА НА ОСНОВАТА НА РАЗРАБОТЕНОТО ОТ КОНТАКТНАТА ГРУПА КЪМ ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

6. В АКТУАЛИЗИРАНИЯ ВАРИАНТ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СТУДЕНТСКИТЕ КООПЕРАЦИИ, В КОИТО МИНИМУМ 90 НА СТО СА СТУДЕНТИ.

7. ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ БАЗИТЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ОТДИХ, ИЗПОЛЗВАНИ ДОСЕГА ЧРЕЗ ДКМС В БАНСКО И ПРИМОРСКО.

8. ДА СЕ ВЗЕМАТ МЕРКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КАРТА ЗА СТУДЕНТСКИ НАМАЛЕНИЯ, КОЯТО ДА ЗАМЕНИ ДОСЕГА ДЕЙСТВАЩИТЕ ТАКИВА.

9. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА РАЗГЛЕДА ВАРИАНТ ЗА ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДА ГО ВНЕСЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТ ДО КРАЯ НА МАНДАТА НА ПАРЛАМЕНТА.

В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ, КАКТО И ДА СЕ ДАДАТ СИГУРНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ В ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК - 15 МАЙ 1991 Г. - СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСАЛИ НАСТОЯЩАТА ПЕТИЦИЯ ЗАЯВЯВАТ, ЧЕ ЩЕ ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ.

ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ С МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СЪЗДАВА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ. ТЯ ВЛИЗА В ПЪЛНОМОЩИЯ ОТ ДЕНЯ НА ВНАСЯНЕ НА ПЕТИЦИЯТА И ПРЕКРАТЯВА СВОЕТО ПРАВОМОЩИЕ В ДЕНЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИСКАНИЯТА, ЗАЛОЖЕНИ В ПЕТИЦИЯТА.

ПОДПИСИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

ЗА АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ СИНДИКАТИ: РУМЕН МЛАДЕНОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ: ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛИКОВ
ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА: ЕДМОНД НЕРИЗОВ
ЗА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ - ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО: НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЗА СТУДЕНТСКИ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ ПРИ ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ВАРНА: МИХАЙЛ ХРИСТОВ
ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИ КООРДИНАЦИОНЕН СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ: БОЯН ЖЕКОВ
ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ - СВИЩОВ: АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ
ЗА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ "МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ" - ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - РУСЕ: БОРИСЛАВ РАЙКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 3 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И ТЪРГОВСКИКОДЕКС" /ЧАСТ ШЕСТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ЮДЖИЙН Л. СТЮАРТ.


РЕФОРМИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА РЕФОРМИ

СПЕЦИФИЧНИТЕ РЕФОРМИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРИВЛЕКАТЕЛЕН КЛИМАТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ, БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА СЪЩЕСТВЕНИ КОНТРАСТИМУЛИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО, ОБВЪРЗАНИ С КОНСТИТУЦИОННИ, СОЦИАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ЗАКОНОВИ РЕФОРМИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА БЪРЗ ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪСТОЯНИЕТО НА ГЪВКАВА И СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СВОБОДА, ЗАЕДНО СЪС СВОБОДАТА ДАПРОИЗВЕЖДА, ДА ТЪРГУВА СЪС СВОИТЕ СТОКИ И ДА СЕ РАДВА НА ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯ ТРУД, ВКЛЮЧВАТ:

ОТМЯНА НА ЧЛЕН 16 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ

ТОВА Е ТЕКСТЪТ, КОЙТО ОГРАНИЧАВА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ПОЛЕЗНИТЕ ИЗКОПАЕМИ, ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, ЯДРЕНАТА ЕНЕРГИЯ, ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ, ПОЩИТЕ, ТЕЛЕГРАФА, ТЕЛЕФОНИТЕ, РАДИОТО, ТЕЛЕВИЗИЯТА, ГОРИТЕ, ВОДИТЕ И ПЪТИЩАТА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЕДИНСТВЕНО КАТО ДЪРЖАВНА, А ОГРАНИЧАВА И СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ГОРИ, ЕСТЕСТВЕНИ ПАСИЩА, КАМЕННИ, ПЯСЪЧНИ И ЧАКЪЛОВИ КАРИЕРИ, ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ПЪТИЩА, НАЛИЧНИ В РАМКИТЕ НА ДАДЕНА ОБЩИНА, ЕДИНСТВЕНО КАТО ОБЩИНСКА.

ОТМЯНА НА ЧЛЕН 17 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

ТАЗИ УРЕДБА СЕ ЗАНИМАВА С ПРАВОТО НА ДЪРЖАВАТА ДА ОСНОВАВА СТОПАНСКИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАВА ВЪРХУ СОБСТВЕНОСТТА.

ОТМЯНА НА ЧЛЕН 19 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

ТОЗИ ЧЛЕН ОПРЕДЕЛЯ КООПЕРАТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ КАТО ПРИНАДЛЕЖАЩА НА КОЛЕКТИВ ОТ ТРУДЕЩИ СЕ И УПРАЖНЯВАНА В ИНТЕРЕС НА ОБЩЕСТВОТО. ТАЗИ КОМУНИСТИЧЕСКА ДОГМА НЯМА МЯСТО В КОНСТИТУЦИЯТА НА ЕДНА СВОБОДНО ИЗБРАНА ДЕМОКРАЦИЯ, ЧИЯТО ИКОНОМИКА СЕ ОСНОВАВА НА СВОБОДНО ПРЕДПРИЕМАТЕЛСТВО И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ОТМЯНА НА ЧЛЕН 21 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

ТОЙ Е НАПИСАН ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДЪРЖАВАТА, КОЯТО НАЛАГА ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪРХУ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ОТ СТРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И НА НЕЙНИТЕ ОБЩИНСКИ НАРОДНИ СЪВЕТИ ПЪЛНОМОЩИЯ ДА ПРЕХВЪРЛЯТ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ И СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМИ И ИМОТИ. ТЪЙКАТО ВСИЧКИ ИМОТИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ДЪРЖАВАТА НЕ МОЖЕ ДА ЗАПАЗИ ПРАВОТО СИ ДА ОГРАНИЧАВА ИЛИ ОПРЕДЕЛЯ ИЗПОЛЗВАНЕТО НАСОБСТВЕНОСТТА КАТО ЧАСТНА ИЛИ ДЪРЖАВНА.

ОТМЯНА НА АЛИНЕЯ 1 ОТ ЧЛЕН 29 НА КОНСТИТУЦИЯТА

ТАЗИ АЛИНЕЯ ДАВА НА ДЪРЖАВАТА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО ДА СЕ ЗАНИМАВА С НЯКОИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ. В ЕДНА СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ДЪРЖАВАТА НЯМА МЯСТО В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

ОТМЯНА НА ЧЛЕН 60 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

ТОЗИ ЧЛЕН ОБЯСНЯВА, ЧЕ ВСЕКИ Е ДЛЪЖЕН ДА ПАЗИ ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ, КОИТО КАТО ЦЯЛО ОБРАЗУВАТ ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСНОВА НА СТРАНАТА, БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА НАРОДА И СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА. ТОЧНО ОБРАТНОТО, ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСНОВА НА СТРАНАТА И НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАРОДА Е В СИСТЕМАТА НА СВОБОДНОТО ПРЕДПРИЕМАТЕЛСТВО, ОСНОВАНА НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТЕН ИМОТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ ЧРЕЗ ЦЕНОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. СВОБОДАТА НА ЛИЧНОСТТА СЕ ОСНОВАВА НА УПРАВЛЕНСКА СИСТЕМА, В КОЯТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРЛАМЕНТА СЕ ИЗБИРАТ СВОБОДНО, И НА КОНСТИТУЦИЯ С ГАРАНЦИИ ЗА ЛИЧНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА ПРИ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ С НЕЗАВИСИМ СЪДЕБЕН НАДЗОР ЗА КОНСТИТУЦИОННОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. ТЕЗИ КОНСТИТУЦИОННИ РЕФОРМИ СА РАЗГЛЕДАНИ В ОТДЕЛНА ГЛАВА НА НАСТОЯЩИЯ ДОКЛАД ЗА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА.

КОРЕКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ПРЕДВИДЕНИ В АЛИНЕЯ 1 НА
ЧЛЕН 104 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА

ТЕКСТЪТ ИЗИСКВА ПОСТАНОВЛЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ПРИ ВСЕ ТОВА ВАЖНИ ЧАСТИ ОТ НЯКОИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ: НАПРИМЕР ПОСТАНОВЛЕНИЕ 32 БЕШЕ ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК N 36/1990 Г. БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯТА. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ОПРЕДЕЛЯ ТЪРГОВСКИТЕ КВОТИ, КОЕТО ОЗНАЧАВА, ЧЕ ТЕЗИВАЖНИ ПОКАЗАТЕЛИ НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДЕЛОВИЯ СВЯТ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН И ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 БЕШЕ ПУБЛИКУВАНО В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК N 43/1990 Г. БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ИЗНОСНИТЕ ПРЕМИИ И СПИСЪКЪТ НА ФИРМИТЕ, ИМАЩИ ПРАВО ДА ПРИСПАДНАТ АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ [...] ПРОЦЕНТА ПО ИНВЕСТИЦИОННИТЕ КРЕДИТИ ПРЕДИ ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪЦИ НА ПЕЧАЛБАТА /154/.

КОРЕКЦИЯ В АДМИНИСТРИРАНЕТО ОТ АЛИНЕЯ 1, ЧЛЕН 108 НА КОНСТИТУЦИЯТА

ПОСОЧЕНАТА АЛИНЕЯ ИЗИСКВА ВЕДОМСТВАТА /МИНИСТЕРСТВАТА/ ДА ИЗДАВАТ ПРАВИЛНИЦИ ИЛИ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА УКАЗИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА, ПОСТАНОВЛЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ. ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ НЕ СА БИЛИ ПРЕДПРИЕТИ В НЯКОЛКОСЛУЧАЯ С ГОЛЯМА ВАЖНОСТ, ПОПАДАЩИ В ДЕЙСТВИЕТ НА УКАЗ 56:
ЧЛЕН 115 НА УКАЗ 56 ИЗИСКВА ФИРМИТЕ С ЧУЖДЕСТРАНННО УЧАСТИЕ, ФИЛИАЛИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ВОДЯТ ОТЧЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА, ОПРЕДЕЛЯНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН. НЕЗАВИСИМО ЧЕ УКАЗ 56 Е В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА 1989 Г., ДОСЕГА НЕ Е ПУБЛИКУВАН ПРАВИЛНИК ЗА ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. ТОВА ПРЕДСТАВЛЯВА КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО, ТЪЙ КАТО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА РАЗВИВАТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПОД ЗАПЛАХАТА ДАНЪЧНИТЕ ВЛАСТИ ДА РЕШАТ, ЧЕ ПРИЛАГАНИТЕ ОТ ТЯХ ОТЧЕТНИ ПРАВИЛА /В ОТСЪСТВИЕ НА УКАЗАНИЯ ОТ ДЪРЖАВАТА/ НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО ДАНЪЧНИТЕ ВЛАСТИ РЕШАТ ДА ПРИЛОЖАТ РЕТРОСПЕКТИВНО /155/.

ЧЛЕН 112 НА УКАЗ 56 УПОМЕНАВА СПИСЪК ОТ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ЗА КОЙТО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ЗА ПЕРИОД ОТ 5 ГОДИНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ТЯХНОТО СТОПАНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ПУБЛИКУВАНИ НАСОКИ, КОИТО ДА ИДЕНТИФИЦИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ, ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ДАНЪЦИ. ЛИПСАТА НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ Е КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО, ТЪЙ КАТО ЛИПСВАТ КОНКРЕТНИ НАСОКИ, КОИТО БИХА ЗАИНТЕРЕСУВАЛИ ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ КЪМ ФОКУСИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИМ ИНТЕРЕС ВЪРХУ ТАКИВА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ОБЛАСТИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ДАНЪЦИ /156/.

АЛИНЕЯ 1, ЧЛЕН 100, УКАЗ 56: ТОЗИ ТЕКСТ ОТ УКАЗ 56 Е ОСОБЕНО ВАЖЕН КОНТРАСТИМУЛ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО. ТОЙ ОГРАНИЧАВА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДО ДЕЙНОСТИТЕ, РАЗРЕШЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО ОВЛАСТЯВА СЪЩИЯТ ОРГАН ДА ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ДА Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ. ДОСЕГА НЕ Е ИЗДАДЕН СПИСЪК НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ /157/. ТОВА ПОСТАВЯ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В ПОЛОЖЕНИЕ ДА РАЗМИСЛЯТ ДАЛИ ДА СИ ОСИГУРЯТ РАЗРЕШЕНИ ЗА ПРЕДПОЛАГАЕМАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ТОЗИ ТЕКСТ В СРАВНЕНИЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА И В ДРУГИ СТРАНИ НАЛАГА ОЦЕНКА НА НЕСИГУРНОСТТА ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ. ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ ОБИЧАТ НЕСИГУРНОСТТА ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО НА РЕСУРСИТЕ СИ И АКО ИМАТ ИЗБОР НА ВЪЗМОЖНОСТИ В ЧУЖБИНА, ЩЕ ЕЛИМИНИРАТ ТЕЗИ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С НЕСИГУРНОСТ.

ПОЛУЧАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ С ЧУЖДЕСТРАНН ФИРМИ СЪГЛАСНО УКАЗ 56 Е СВЪРЗАНО СЪС СЛОЖЕН НАБОР ОТ ПРАВИЛА, КОИТО САМИ ПО СЕБЕ СИ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНТРАСТИМУЛИ ПРИ ИНВЕСТИРАНЕТО:

А. РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА НЕЗАВИСИМА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ СЕ ДАВА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНИЯ МИНИСТЪР;

Б. ЗА ОСНОВАВАНЕ НА ФИЛИАЛ - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ И СЪОТВЕТНИЯ МИНИСТЪР;

В. ЗА ФИРМА С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ НАД 49 % ВЪВ ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ И НАД 20 % ЗА СМЕСЕНА АКЦИОНЕРНА ФИРМА - ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ, СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ПЛАНИРАНЕТО;

Г. ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПО-БЛАГОПРИЯТНИ ДАНЪЧНИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ II ОТ ГЛАВА V НА УКАЗ 56 ОТ МИНИСТЕРСТВО^ НА ФИНАНСИТЕ;

Д. ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛЕН 123 ОТ УКАЗ 56 ЗА ВРЕМЕННО ПРИДОБИВАНЕ /Т.Е. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАВО ЗА СТРОЕЖ/ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ - ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ОСВЕН АКО БЪЛГАРСКИЯТ ПАРТНЬОР НЕ ПРЕДОСТАВИ НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, ВКЛЮЧВАЩО ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ, В КОЙТО СЛУЧАЙ РАЗРЕШЕНИЕТО СЕ ДАВА ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ. ПРИ ТАКИВА ПРАВИЛА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Е МАЛКА, АКО ВЪОБЩЕ ИМА ДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕТО НА ТАКИВА ПРАВА. ПЪРВИ ПОЛУЧАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА Я ЗАКУПИ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРТНЬОР, А СЛЕД ТОВА - ДЪРЖАВАТА. УТОЧНЕНИ УСЛОВИЯ НЯМА. ЕДВА ЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧАТ ПАЗАРНИ ЦЕНИ, КОГАТО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КУПУВАНЕ СА ТОЛКОВА СИЛНО ОГРАНИЧЕНИ /158/. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ПРИДОБИВАТ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЗА ДА РАЗВИЯТ ВЪРХУ НЕЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЕТО МЕЖДУ ДРУГОТО ПОВИШАВА И СТОЙНОСТТА НА ИМОТА С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО. ТОВА ВСЪЩНОСТ Е И ЕДНА ОТ ЦЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИРАНЕТО. ВСЕКИ РЕЖИМ, КОЙТО ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПОДОБРЕНИ ИМОТИ, ДЕЙСТВА СРЕЩУ СОБСТВЕНОТО СИ НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИВЛИЧА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ.

Е. НЕЯСНО СЕ ТРЕТИРА ТЪРГОВСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: ДЕЙНОСТТА HА ТЕЗИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА Е ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЗАКОНА. ВЪРХУ ТЯХ Е НАЛОЖЕН ДАНЪК, ПРИ ТОВА НЕ В УКАЗ 56, А В РАЗДЕЛ 3, ЧЛЕН 156 НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ. ЗАКОННОСТТА НА ТАЗИ ПОСТАНОВКА Е СЪМНИТЕЛНА СПОРЕД ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ТЪЙ КАТО ДАНЪЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪБИРАТ САМО ЧРЕЗ УКАЗИ НА ПАРЛАМЕНТА. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТИПИЧНОТО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪЗДАВА ПЕЧАЛБА, ВСЕ ПАК ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА СЕ СЪБИРА ЗА НЯКАКВА ПРЕДПОЛАГАЕМА /ВЪОБРАЖАЕМА/ "ОБИЧАЙНА" КОМИСИОНА, КОЯТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО БИ МОГЛО /ПРЕЦЕНКАТА Е ПО УСМОТРЕНИЕ НА МИНИСТЪРА/ ДА ПОЛУЧАВА, АКО БЕШЕ САМОСТОЯТЕЛНА И ОТДЕЛНА КОМИСИОННА АГЕНЦИЯ, ЗАНИМАВАЩА СЕ СЪС СЪЩАТА ИЛИ ПОДОБНА ДЕЙНОСТ ПРИ СЪЩИТЕ ИЛИ ПОДОБНИ УСЛОВИЯ И КОНТАКТУВАЩА НАПЪЛНО НЕЗАВИСИМО С ПРЕДПРИЯТИЕТО, ОТ КОЕТО Е НЕДЕЛИМА ЧАСТ, И С ВСИЧКИ ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НАСТОЯЩАТА УРЕДБА ВЪВЕЖДА ТАКАВА НЕСИГУРНОСТ В ДАНЪЧНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ ИНВЕСТИТОР, СЪЗДАВАЩ ТЪРГОВСКО-ПРЕДСТАВИТЕЛНА СЛУЖБА В БЪЛГАРИЯ, ЧЕ СЕ СВЕЖДА ДО СЪЩЕСТВЕН КОНТРАСТИМУЛ СРЕЩУ ПОДОБНА ДЕЙНОСТ. БЪЛГАРИЯ ГУБИ ПРИТОКА НА КАПИТАЛИ, С КОЙТО Е СВЪРЗАНО СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ТАКАВА ПРЕДСТАВИТЕЛНА СЛУЖБА, ВЪВ ВИД НА ЗАПЛАТИ НАЕМИ, ТАКСИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, А БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ГУБИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНТАКТИ СЪС ЗАПАДА, КОИТО БИХА СЕ ОСИГУРИЛИ ПОСРЕДСТВОМ ЕДНО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ КОНТРАСТИМУЛИ СА НЕОБХОДИМИ СЛЕДНИТЕ ПОПРАВКИ В УКАЗ 56 СЛЕД ИЗМЕНЕНИЯТА:

1. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 4/3/: СПОРЕД ТОЗИ ТЕКСТ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА НЕ ПРЕДЛАГА УКАЗ 56 ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ОТ СТРАНИ, ПРОВЕЖДАЩИ ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ. ТАЗИ ПРЕДПАЗНА МЯРКА Е НАСОЧЕНА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЦЕЛТА НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА УКАЗ 56 - ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВА КОНКРЕТНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, В КОЯТО ЖЕЛАЯТ ДА ИНВЕСТИРАТ ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ТОВА ИНВЕСТИРАНЕ ПО ПОСОЧЕНИТЕ ПРИЧИНИ ОЗНАЧАВА ЛИШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. ДИСКРИМИНАЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ОБСЪЖДА ПО ДИПЛОМАТИЧЕСКИ КАНАЛИ, А НЕ ЧРЕЗ НАКАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.

2. ОТМЯНА НА ЧЛЕН 5: ТОЗИ ЧЛЕН ПОСТАНОВЯВА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДА СЕ РАЗВИВА, КАТО СЕ ОБЕДИНЯТ ПЛАНИРАЩИТЕ И РЕГУЛИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ С АВТОНОМИЯТА НА ФИРМИТЕ И ДЕЙСТВИЕТО НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ. ТАЗИ ИДЕЯ НИ СБЛЪСКВА С ПРИНЦИПА НА ПРОТИВОРЕЧИЕТО: ПРОТИВОРЕЧИЕ Е ДА СЕ ПОСТАВЯТ ПОД ОБЩ ЗНАМЕНАТЕЛ ДЪРЖАВНОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ, В СЪОТВЕСТВИЕ С ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ ТЯХ ПРЕДСТАВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, И СВОБОДАТА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ДА РЕАГИРАТ НА СИГНАЛИТЕ НА ПАЗАРА. ЩОМ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЪРЖАВНА НАМЕСА В ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЧРЕЗ НАЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ПАЗАРНИТЕ ФУНКЦИИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ И ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ, КАКТО И ЦЕНОВИЯТ МЕХАНИЗЪМ НА ПАЗАРА, НЕ МОГАТ ДА ДЕЙСТВАТ. ПРИВЛИЧАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ Е ЗАДАЧА НА ПАЗАРА [И] НА ПАЗАРНАТА ФУНКЦИЯ ПО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ. БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРОСТО ТРЯБВА ДА СЕ ОТТЕГЛИ ОТ РАБОТАТА НА ПАЗАРА И ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА РЕСУРСИТЕ ЧРЕЗ ПРАВОТО ВЪРХУ И ЗАЩИТАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА, АКО ИСКА ДА СЕ ДОСТИГНАТ НЕГОВИТЕ ЦЕЛИ И СТРЕМЕЖИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ИЗЛОЖЕНИ В УКАЗА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

10:47:02    03-05-1991

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА