1 април 1991

СОФИЯ, 1 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 64 /339/

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ НА СЪВЕТА НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ И ЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ.


НА 30 МАРТ 1991 ГОДИНА БЕШЕ УЧРЕДЕН СЪВЕТ НА НЕОЛИБЕРАЛНИТЕ И НЕОКОНСЕРВАТИВНИТЕ СИЛИ, ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДРЕДЕНИ ПО АЗБУЧЕН РЕД: ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОБЕДИНЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР, ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС, РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.

СЪВЕТЪТ ИМА КОНСУЛТАТИВЕН ХАРАКТЕР И НЕ ПРОМЕНЯ СТАТУКВОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ В РАМКИТЕ НА ВЕЧЕ СЪЗДАДЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ КОАЛИЦИИ.

СЪВЕТЪТ Е ОТВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, СПОДЕЛЯЩИ ИДЕИТЕ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА И НЕОКОНСЕРВАТИЗМА. СЪВЕТЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ И ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ ВЪРХУ ТЕЗИ ПРИНЦИПИ. ПЪРВА ЦЕЛ Е ПОБЕДАТА НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ НАД БКП /БСП/ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ - НЕ ПО-КЬСНО ОТ МЕСЕЦ ЮНИ - КАТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА СМЯНА НА СИСТЕМАТА. СТАНОВИЩАТА НА СЪВЕТА ЩЕ СЕ ОГЛАСЯВАТ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.

ПРИНЦИПНА ГОТОВНОСТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ СЪВЕТА ИЗРАЗИХА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

СОФИЯ, 30 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА ГОВОРИТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ, НАПРАВЕНО ПО ПОРЪЧЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС.


НА 28 МАРТ 1991 Г. ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ БЕ ЗАЯВЕНО, ЧЕ СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕСИ В НЯКОИ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ БИВШИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ СРЕЩУ БИВШИ ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЩЕ БЪДАТ СЧИТАНИ ЗА ГОНЕНИЯ НА ДИСИДЕНТИ. ОСТАВЯМЕ НАСТРАНА ИНСИНУАЦИЯТА ЗА ГОНЕНИЯ НА ХИЛЯДИ ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ, ЗА МНИМИЯ "ЛОВ НА ВЕЩИЦИ". КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПРЕЦЕНЯВА ТОВА ЗАЯВЛЕНИЕ КАТО НАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ТОВА Е ЦИНИЧНА ГАВРА С ЧУВСТВАТА НА МИЛИОНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ОЧАКВАТ ЧРЕЗ СЪДА, ПО ЗАКОНЕН НАЧИН ДА ПОЛУЧАТ МОРАЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗА ПОХАБЕНИЯ СИ ПРЕЗ ДЕСЕТИЛЕТИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДИКТАТУРА ЖИВОТ, ЗА СТРАДАНИЯТА И НЕДОИМЪКА, ЗА НАСИЛИЯТА И УНИЖЕНИЯТА.

СЛЕД ЕРИХ ХОНЕКЕР, КОЙТО ТВЪРДЕШЕ ПРЕЗ 1989 ГОДИНА, ЧЕ БЕРЛИНСКАТА СТЕНА ЩЕ СТОИ И СЛЕД СТО ГОДИНИ, СТОПАНИТЕ НА КРЕМЪЛ НАВЯРНО БИХА ИСКАЛИ ДА ПРИЮТЯТ В МОСКВА И ДРУГИ СВОИ ВЕРНИ И ПОСЛУШНИ ВАСАЛИ, КОИТО ЗНАЯТ ТВЪРДЕ МНОГО ЗА НЕПРЕСТАННОТО БРУТАЛНО ВМЕШАТЕЛСТВО В БИТИЕТО НА "БРАТЯТА" ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЛАГЕР". НИЕ СЕ СОЛИДАРИЗИРАМЕ НАПЪЛНО СЪС СПРАВЕДЛИВАТА БОРБА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ "ДЕМОКРАТИЧНА РУСИЯ" СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО СЪЮЗНО РЪКОВОДСТВО ДА РЕШАВА С ГРУБА СИЛА ВЪЗНИКВАЩИ МЕЖДУРЕПУБЛИКАНСКИ И МЕЖДУДЪРЖАВНИ ОТНОШЕНИЯ И СЕ НАДЯВАМЕ В СКОРО ВРЕМЕ ДА ИМАМЕ В ЛИЦЕТО НА ВЕЧЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ СЪЩИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИН ИСТИНСКИ ПАРТНЬОР ЗА ПЛОДОТВОРНО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

ИЗПОЛЗВАМЕ СЛУЧАЯ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ АКО Е ВЯРНО РАЗКРИТИЕТО НА БИВШ ГЕНЕРАЛ ОТ КГБ ЗА ПОМОЩТА, ОКАЗАНА ПО ИСКАНЕ НА ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗА УБИЙСТВОТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ ГЕОРГИ МАРКОВ, ТО ПО НАСТОЯВАНЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СОФИЯ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОЩЕ ЕДИН ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС И НА ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА, РЕДОМ С БИВШИЯ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЩЕ БЪДАТ - МАКАР И НЕЗРИМО - НЕГОВИТЕ ПОКРОВИТЕЛИ И ВДЪХНОВИТЕЛИ ОТ ГВАРДИЯТА НА ЖЕЛЕЗНИЯ ФЕЛИКС ЕДМУНДОВИЧ И НА НЕГОВИТЕ УЧЕНИЦИ - ЯГОДА, ЕЖОВ, БЕРИЯ И АНДРОПОВ.

СОФИЯ, 29 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗОСТРЯЩИТЕ СЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТУДЕНТИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА МНОГОБРОЙНОСТ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС, КАТО ОТЧИТАМЕ ОТГОВОРНОСТТА НА ТОЗИ АКТ, С МОЛБА В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА БЪДЕ ПРЕДЛОЖЕНА ПРОЦЕДУРА, УЛЕСНЯВАЩА КОНТАКТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ /БСС/ СЧИТА, ЧЕ МОМЕНТЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА НАЛАГАНЕ НА ТАКАВА ПРОЦЕДУРА С ОГЛЕД СБЛИЖАВАНЕТО НА РАЗЛИЧНИ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗБЯГВАНЕТО НА МОНОПОЛНО ПРИВИЛЕГИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТУДЕНТСКИ ФОРМИРОВАНИЯ, НАПРИМЕР НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, НА КОЯТО НИКОЙ НЕ Е ДЕЛЕГИРАЛ ПРАВОТО ДА ПРЕДСТАВЯ ЦЯЛАТА СТУДЕНТСКА ОБЩНОСТ, Т.Е. КАСАЕ СЕ ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ПРАВА, БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. НАСАМ.

НАШИЯТ СЪЮЗ НАМИРА, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ВАС, ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ ПО ТОЗИ ПРОБЛЕМ. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С НАСТОЯТЕЛНА МОЛБА ТОЗИ ПРОБЛЕМ ДА БЪДЕ РАЗРЕШЕН В НЕПРОДЪЛЖИТЕЛЕН СРОК, КАТО СЕ ТЪРСИ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

СЪЮЗЪТ СЕ ОБРЪЩА КЪМ ОГЛАВЯВАНИТЕ ОТ ВАС ИНСТИТУЦИИ С НАСТОЯВАНЕ В ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ДА БЪДЕ ДОПУСНАТО УЧАСТИЕТО И НА ДРУГИ ФОРМИРОВАНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СТУДЕНТИТЕ, ТЪЙ КАТО НЕ НАМИРАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВРЪЩАМЕ НАЗАД В ДЕМОКРАТИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВОТО, ПОЗВОЛЯВАЙКИ ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЗАЛТЕРНАТИВНО ЦЯЛА ЕДНА СОЦИАЛНА ГРУПА.

БЪЛГАРСКИЯТ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИ ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ, В КОЕТО НЕ СЕ СЪМНЯВА ПРЕДВИД ВАШАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА, ОБЪРНАТА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА И КОНКРЕТНО КЪМ СТУДЕНТИТЕ.

СОФИЯ, 26 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ "БЪЛГАРСКИ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА" /ЧАСТ ВТОРА/ - ИЗЛОЖЕНИЕ /3/ НА БЛОК ЗА НАЦИОНАЛНО ОБНОВЛЕНИЕ /БНО/ - ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА СТАБИЛНА ИКОНОМИКА" /ДГСИ/. ПРОГРАМАТА Е РАЗРАБОТЕНА ОТ ЕКСПЕРТЕН ЕКИП НА ДГСИ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА Г-Н НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ.


ВТОРИЯТ ЕТАП - "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ" - ПО СЪЩЕСТВО Е АНАЛОГИЧЕН НА ЕТАПА НА ПАЗАРНОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДНА ФИРМА. НЕУДАЧНО КОНСТИТУИРАНИТЕ ФИРМИ НА ПЪРВИЯ ЕТАП НЯМА ДА ПРЕМИНАТ БАРИЕРИТЕ НА ВТОРИЯ. ТОВА ЩЕ БЪДЕ ИСТИНСКО ИЗПИТАНИЕ ЗА ФИРМИТЕ СЪС СЪМНИТЕЛЕН НАЧАЛЕН КАПИТАЛ, В КОЙТО Е ИНВЕСТИРАНО МАЛКО ДОВЕРИЕ И ПРЕКОМЕРНА СПЕКУЛАТИВНОСТ. ЕТИЧНИТЕ НОРМИ НА ИСТИНСКИ ЛИБЕРАЛНИЯ ПАЗАР СА ТВЪРДЕ ВИСОКИ И НЕПРЕОДОЛИМИ ЗА ТОТАЛИТАРНИТЕ И ПОСТТОТАЛИТАРНИТЕ "МЕНИДЖЪРИ" И "БИЗНЕСМЕНИ" /КАВИЧКИТЕ НЕ СА СЛУЧАЙНИ/. НА НЯКОИ ОТ ТЯХ ДА ПРИПОМНИМ, ЧЕ В ДЕМОКРАТИЧНО-ПАЗАРНИТЕ ОБЩЕСТВА ФАЛИРАТ И БОГАТИ ФИРМИ, АКО НЕ УМЕЯТ ДА УПРАВЛЯВАТ БОГАТСТВОТО СИ. НА ВТОРИЯ ЕТАП ЩЕ ВЛЕЗЕ В ДЕЙСТВИЕ ПАЗАРНИЯТ ФИЛТЪР И ТОЙ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ОТСЯВА ПЛЕВЕЛИТЕ ОТ ЗЪРНОТО. СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ ДА ПРИДОБИВАТ ПО ДРУГ, ПАЗАРЕН ОБЛИК. ХОРАТА ЩЕ РАЗЧИТАТ ПОВЕЧЕ НА СЕБЕ СИ И ПО-МАЛКО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ. ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЩЕ СЛОЖАТ КОНТРОЛ ВЪРХУ БЮДЖЕТА, АВТОНОМИЯТА НА МЕСТНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ УСИЛВА И УКРЕПВА, БЮДЖЕТЪТ ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ЩЕ СТАВА ВСЕ ПОВЕЧЕ ЛИЧЕН И ВСЕ ПО-МАЛКО ОБЩЕСТВЕН ПРОБЛЕМ. ВЪПРОСЪТ ЗА БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ ПРИДОБИЕ ДРУГА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. САМО ЧОВЕК С ТОТАЛИТАРНИ КАПАЦИ НА ОЧИТЕ МОЖЕ ДА ТВЪРДИ СЕРИОЗНО, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ НЯМАЛО РАБОТА ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДОБРОСЪВЕСТНО ДА СЕ ТРУДЯТ. ПРИ ЕДНА ТОЛКОВА РАЗОРЕНА И ОПУСТОШЕНА СТРАНА ИМА РАБОТА ПРЕДОСТАТЪЧНО ЗА ВСИЧКИ. СЛЕД ВОЙНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ Е НОРМАЛНО ДА СЕ ПОКАЖЕ ПОДЕМ И РАСТЕЖ, КАКВИТО В СПОКОЙНИ ВРЕМЕНА ТРУДНО СЕ ПОСТИГАТ. НУЖНО ЛИ Е ДА СЕ ПОЗОВАВАМЕ НА НАШИЯ БЪЛГАРСКИ ОПИТ ОТ БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ? В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ОБЩЕСТВОТО ДА СЕ ГРИЖИ НЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ /ТА КОЛКО СЕГА СА ИЗВЪН ТАЗИ КАТЕГОРИЯ?/, А ЗА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ОЩЕ С ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ЕТАПА "РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ-СТАРТ" ЩЕ ОСИГУРИ ДОСТАТЪЧНО РАБОТА ЗА ВСИЧКИ РАБОТОСПОСОБНИ. АРХИТЕКТЪТ НА ГЕРМАНСКОТО ЧУДО, КАНЦЛЕРЪТ ЕРХАРД НАПРАВИ "ЧУДОТО" НЕ С ПАРИЧНАТА РЕФОРМА, А СЪС СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ НА СИСТЕМАТА, ДОВЕЛИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО ДО НЕВИЖДАНИ ДОТОГАВА РАЗМЕРИ. ТОВА Е И ЛАЙТМОТИВЪТ НА БЪЛГАРСКАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ", РАЗРАБОТЕНА ОТ АМЕРИКАНСКИ ЕКИП КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, КОЙТО ТОЙ /КАКТО И МНОГО ДРУГИ ПОДАРЪЦИ/ ТАКА И НЕ ПОЛУЧИ. ИСТОРИЯТА И ПОТОМЦИТЕ НИ ЕДИН ДЕН СИГУРНО ЩЕ ПОПИТАТ КАК БЕШЕ ОЦЕНЕН ЖЕСТЪТ НА Д-Р РАН И ЕКИПЪТ МУ, ДОШЪЛ В НАЙ-КРИТИЧНИЯ МОМЕНТ НА СМЯНАТА НА ПОСОКАТА И КОЙТО БИ СПЕСТИЛ ТОЛКОВА НЕНУЖНИ СТРАДАНИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, АКО НЕ БЕШЕ ОТТХВЪРЛЕН С ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛНО МЪЛЧАНИЕ. ТОЗИ ЖЕСТ Е ДОКУМЕНТИРАН, НЕКОЛКОСТОТИНТЕ ПЕРСОНАЛНО РАЗДАДЕНИ ЕКЗЕМПЛЯРА ОТ ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ", МАКАР И С МНОГО ТРУДНОСТИ, ПРОНИКВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ДО СЪЗНАНИЕТО НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО ТЕ МОГАТ ДА СТАНАТ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕЙСТВИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ Е НИТО НЕБЛАГОДАРЕН, НИТО НИСКО-ИНТЕЛИГЕНТЕН, ЗА ДА НЕ ОЦЕНИ ТАКЪВ НАИСТИНА ИСТОРИЧЕСКИ ЖЕСТ. СРАМЪТ ЩЕ ТЕГНЕ НА ПОТОМЦИТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО ЛИШИХА ОТ ЕДНО НЕЗАМЕНИМО РЪКОВОДСТВО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО В КРАЙНА СМЕТКА ЩЕ ПОЕМЕ НА ПЛЕЩИТЕ СИ ИСТИНСКИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ И СТОПАНСКИ ПРОСПЕРИТЕТ. ПРОГРАМАТА "РАН-ЪТ" ВЕЧЕ ВЛЕЗЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ. ВЪПРОСЪТ Е ЩЕ ПОЕМЕМ ЛИ ПОДАДЕНАТА РЪКА, ИЛИ И ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТЕМ СТИСНАТИЯ ЮМРУК, ТЕГНЕЩ НАД НАЦИЯТА НИ БЛИЗО ПОЛОВИН ВЕК?

МОДЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВИМ, ДАВАТ ПО-ДОБРА ПРЕДСТАВА ЗА ГЛАВНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ЕТАПА "СЪЩИНСКА ПРИВАТИЗАЦИЯ", НО ОСНОВНОТО Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ, ЧЕ НАШАТА ПРОГРАМА БИ ВЛЯЗЛА В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС САМАТА СЕБЕ СИ, АКО СЕ ОПИТА ДА ДАВА ГОТОВИ РЕЦЕПТИ ЗА ТОВА КАК ДАДЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ДА ОЦЕЛЕЕ И ПРЕУСПЕЕ. КОЙТО ЧАКА И ТЪРСИ ТАКИВА РЕЦЕПТИ, НЕКА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ /АНТИПАЗАРНИТЕ/ ЕКСПЕРТИ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСИЧКО, КОЕТО БИ СЛОЖИЛО НАЙ-НЕВИННИТЕ НА ПРЪВ ПОГЛЕД ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА И ИНИЦИАТИВАТА. ЗА ПОСТТОТАЛИТАРНИТЕ ОБЩЕСТВА ТОВА Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА РАЗКРЕПОСТЯВАНЕТО НА ДУХА, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА СТРАХА, ЗА ДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЛАСЪК.

ВСЯКО НАСЛЕДСТВО МОЖЕ ДА ПОРОДИ СПОРОВЕ МЕЖДУ НАСЛЕДНИЦИТЕ, КОЛКОТО И БЛАГОРОДНИ ДА СА ТЕ. СПРАВЕДЛИВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ННФ /НАЦИОНАЛНИЯ НАСЛЕДСТВЕН ФОНД/ МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ /НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ННФ/ Е ИДЕАЛНА ЦЕЛ, А РЕАЛНАТА Е ДА СЕ ПРИБЛИЖИМ КЪМ НЕЯ МАКСИМАЛНО. НАЙ-ДОБРОТО ОТ ВЪЗМОЖНОТО СЕ ПОСТИГА ПО ПЪТЯ НА ВЗАИМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ /СПОГОДБАТА/, КАТО НЕ СЕ ИЗПУСКА ПРЕДВИД, ЧЕ ПАЗАРЪТ НЕПРЕМЕННО ЩЕ ПОПРАВИ ГРЕШКИТЕ НА СТАРТА, КОИТО СА НЕИЗБЕЖНИ. МАКСИМАЛИЗМЪТ ПРИ СТАРТА Е ВРЕДЕН, ТОЙ БЛОКИРА И ЗАДЪРЖА ПРИВАТИЗАЦИЯТА. НЕНУЖНО ОБРЕМЕНЕНИТЕ ЗАКОНИ И ТЕКСТОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ СЪЩО СА ВРЕДНИ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ КОГАТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА НЕЩО, КОЕТО Е НЕПРОВЕРЕНО ОТ ПРАКТИКАТА. ННФ Е ДОБЪР НАЧАЛЕН КАПИТАЛ ЗА СТАРТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, НО АКО СЕ ИЗПОЛЗВА ЕФЕКТИВНО ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ. НАПРИМЕР НАПРАЗНО СЕ СТРАХУВАТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ, ЧЕ АКО ПОЛУЧАТ ЗЕМЯТА СИ, НЯМАЛО С КАКВО ДА Я ОБРАБОТВАТ, ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ КАПАЦИТЕТЪТ НА ТЕХНИКАТА, С КОЯТО СЕГА РАЗПОЛАГАТ ТКЗС, Е ДОСТАТЪЧЕН, ЗА ДА СЕ ОБРАБОТЯТ ЗЕМИТЕ НАЙ-МАЛКО НА ДВЕ ОЩЕ БЪЛГАРИИ. ВЪПРОСЪТ Е КАК ДА СЕ РЕОРГАНИЗИРАТ И ТРАНСФОРМИРАТ НА ЧАСТНА ОСНОВА ФОНДОВЕТЕ НА ДАДЕНО ТКЗС, ТАКА ЧЕ ТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЕФЕКТИВНО И ПРОСПЕРИРАЩО СТОПАНСТВО /ИЛИ СТОПАНСТВА/. РЕШЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСИ ПО ПЪТЯ НА СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВОИМАЩИТЕ ВЪВ ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ, Т.Е. ПРИВАТИЗАЦИЯТА TPЯБBА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ОТ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ. ОБРАЗУВАНЕТО НА НЯКОЛКО КОНКУРИРАЩИ СЕ СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ НА МЯСТОТО НА ЕДНО ТКЗС Е ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРАКТИЧЕСКАТА ПРОВЕРКА НА РАЗЛИЧНИ ИДЕИ, ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ВИЖДАНИЯ И ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ. АКО МАШИННО-ТРАКТОРНИЯТ ПАРК СЕ ОБОСОБИ КАТО САМОСТОЯТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ /ПО-ДОБРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ!/, ТО НЕ САМО ЧЕ НЯМА ДА ОТКАЖЕ УСЛУГИТЕ СИ НА НИКОГО, А ТЪКМО ОБРАТНОТО, ЩЕ СЕ БОРИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА КЛИЕНТИ. АНАЛОГИЧНО ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖЕНИЕТО И С ТЪРГОВСКИЯ ОБЕКТ, АКО НАЕМНИЯТ ПЕРСОНАЛ ИЛИ АРЕНДАТОРИТЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В СОБСТВЕНИЦИ, КОИТО ТРЯБВА САМИ И НА СВОЯ ОТГОВОРНОСТ ДА ОСИГУРЯВАТ ФУНКЦИОНИРАНЕТО МУ В КОНКУРЕНТНА ОБСТАНОВКА. НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗКЛЮЧВА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ И АРЕНДАТА, КОГАТО ПРАВОИМАЩИТЕ СА ФИНАНСОВО ЗАТРУДНЕНИ, НО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ Е ДЬЛГОСРОЧНА И РАВНОСТОЙНА ПО ЕФЕКТИВНОСТ НА КУПУВАНЕТО НА ОБЕКТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ОБРАЗОВАТЕЛНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОР НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНИЯТ АМЕРИКАНСКИ ЕКСПЕРТ ДЖОРДЖ ВРИДВЕЛД.


РЕЗЮМЕ

ИКОНОМИЧЕСКОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ БЪДЕ СИЛНО ПОВЛИЯНО ОТ РАЗВИТИЕТО НА НЕЙНИТЕ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. ЗА ЩАСТИЕ ТЯ ИМА ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, КОЯТО Е ОТБЕЛЯЗАЛА НЯКОИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕХИ. НА БЪЛГАРИЯ ОБАЧЕ НЕ ДОСТИГАТ СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СВЕТОВНИТЕ КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРИ. ТЕЗИ РЪКОВОДИТЕЛИ ТРЯБВА ДА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛНО И ДА РАЗБИРАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПАЗАРИТЕ, ФИНАНСИТЕ, ИЗГРАЖДАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА КАДРИТЕ, КАКТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ Е УМЕСТНО НА ГОЛЯМ БРОЙ ПЕРСПЕКТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ КУРСОВЕ ПО ОСНОВИ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, ПО СТОПАНСКА ПРАКТИКА И ДЕЛОВИ УМЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ. ПОНАСТОЯЩЕМ СЪЩЕСТВУВАТ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО МОГАТ ДА ОРГАНИЗИРАТ ТАКИВА СЕМИНАРИ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ЗА НЕЙНА СМЕТКА. ИНСТИТУЦИИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ УНИВЕРСИТЕТСКО ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, СА ИЗПИТАЛИ НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ВЛИЯНИЕ НА ПРЕКОМЕРНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕН КОНТРОЛ.

ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЗНАЧИТЕЛЕН ПРОГРЕС ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ЩЕ БЪДЕ НЕОБХОДИМО НА ТЕЗИ ИНСТИТУЦИИ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПО-ГОЛЯМА АВТОНОМИЯ. ТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ СВОБОДАТА ДА СЪСТАВЯТ СВОИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ И ДА ПРЕСТРУКТУРИРАТ СВОЯ ПЕРСОНАЛ И ЩАТНИ ТАБЛИЦИ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ НАСЪРЧАВАТ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИНСТИТУЦИИ. СЪЩО ТАКА ТРЯБВА ДА СЕ ПОМИСЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СТУДЕНТИТЕ, А НЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ. ТОВА ЩЕ ПРИНУДИ ИНСТИТУЦИИТЕ ДА РЕАГИРАТ ПО-БЪРЗО КЪМ НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА.

БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ СА ТВЪРДЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ. ЕДИН СТУДЕНТ, КОЙТО Е РЕШИЛ ДА СПЕЦИАЛИЗИРА В ДАДЕНА ОБЛАСТ, ПРАКТИЧЕСКИ НЯМА ДОСТЪП ДО ДРУГИ КУРСОВЕ. ВЪВ ВСИЧКИ ПО-ГОЛЕМИ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ СЪЗДАДЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, ДА СЕ РАЗШИРИ МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПО-СПЕЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СЪС ЗАПАДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ.

ТЪЙ КАТО ИКОНОМИЧЕСКАТА КУЛТУРА СРЕД ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО Е НА НИСКО РАВНИЩЕ, НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗГЪРНЕ ШИРОКООБХВАТНА ИКОНОМИЧЕСКА УЧЕБНА ПРОГРАМА. ОСОБЕНО ВАЖНО Е ТАЗИ ПРОГРАМА ДА СЕ ВНЕДРИ В ОСНОВНОТО И В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ТОВА ЩЕ ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛНА ПРЕРАБОТКА НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ. ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО И ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ, И ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ. ТРЯБВА ДА СЕ ПОМИСЛИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИЛМИ С ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМАТИКА, ПОДХОДЯЩА ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ.

ЗАДАЧИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО СА МНОГО ГОЛЕМИ, НО ТЕ НЕ СА НЕПРЕОДОЛИМИ. БЪЛГАРИЯ ИМА МНОГО СОЛИДНИ ТРАДИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, А СЪЩО ТАКА СЪЩЕСТВУВА СИЛЕН ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДУХ, КОЙТО ЧАКА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ БЮРОКРАТИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ.


ВЪВЕДЕНИЕ

ОТДАВНА Е ОТМИНАЛО ВРЕМЕТО, КОГАТО СЪДБАТА НА ПОВЕЧЕТО ОТ РАЗВИТИТЕ СТРАНИ СЕ Е ОПРЕДЕЛЯЛА ОТ ИЗОБИЛИЕТО НА ЕСТЕСТВЕНИ РЕСУРСИ. ДНЕС МНОГО ПО-ВАЖНИ РЕСУРСИ СА УМЕНИЯТА, ЗНАНИЯТА, ИНФОРМАЦИЯТА И РЕШИМОСТТА ЗА УСПЕХ, КОИТО СА ВЪПЛЪТЕНИ В ХОРАТА НА ЕДНА НАЦИЯ. БЪЛГАРИЯ ИМА ПОТЕНЦИАЛ ДА РАЗВИЕ ТЕЗИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ. ТАЗИ ГЛАВА ИЗСЛЕДВА РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ. ПО-СПЕЦИАЛНО ТЯ РАЗГЛЕЖДА ИКОНОМИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕТО В ОБЛАСТТА НА БИЗНЕСА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОСНОВНИТЕ И В СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, ДНЕШНИТЕ И БЪДЕЩИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ.

ОБРАЗОВАНИЕТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ, НО ЕДНА ПО-ПЪЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ВКЛЮЧВА И ДОСТЪП ДО ШИРОКООБХВАТНИЯ СВЯТ НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО ЧРЕЗ НОВ ОПИТ, НОВА РАБОТА, ВЕСТНИЦИ И ТЕЛЕВИЗИЯ. ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ СЕ СЪСРЕДОТОЧИ ВЪРХУ ФОРМАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЦЕСИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ, НО ЩЕ ОТДЕЛИ ВНИМАНИЕ И НА РОЛЯТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ

БЪЛГАРИЯ ИМА ШИРОКА МРЕЖА ОТ ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, В КОИТО ВСЯКА ГОДИНА СЕ ОБУЧАВАТ ГОЛЯМ БРОЙ УЧЕНИЦИ. ИМА ДВА ТИПА СРЕДНИ УЧИЛИЩА - ПРОФЕСИОНАЛНИ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ, КАТО ВЪВ ВСЯКО ОТ ТЯХ СЕ ОБУЧАВАТ ПО 245 000 УЧЕНИЦИ. ИМА ДВА ТИПА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, МЕЖДУ КОИТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ: ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА ТРИ ГОДИНИ ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТВЯ УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОПИТНИ РАБОТНИЦИ, ИЛИ ТЕХНИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ /ТЕХНИКУМ/, КОЕТО ТРАЕ ЕДНА ГОДИНА ПОВЕЧЕ И ПОДГОТВЯ МАЙСТОРИ-ТЕХНИЦИ ЗА НИЗШИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ. УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОВЕЧЕТО ТЕХНИКУМИ ВКЛЮЧВА ПРЕПОДАВАНЕТО НА ОСНОВНИ ДЕЛОВИ УМЕНИЯ. НАПРИМЕР СЧЕТОВОДСТВО, ОСНОВИ НА БИЗНЕСА, МАРКЕТИНГ. ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА ИМАТ БИЗНЕСКЛАСОВЕ, НО НЕ ПРЕДЛАГАТ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ, КОИТО СЕ ИЗУЧАВАТ В КЛАСОВЕТЕ ПО ИКОНОМИКА. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ ПРИЛИЧА НА ГИМНАЗИЯТА В ГЕРМАНИЯ И НЕ
ПРЕДЛАГА КЛАСОВЕ ПО ИКОНОМИКА.

ПОНАСТОЯЩЕМ ИМА СЕРИОЗЕН НЕДОСТИГ НА УЧЕБНИ СТАИ, КОЕТО ПРИНУЖДАВА ЧАСТ ОТ УЧИЛИЩАТА ДА РАБОТЯТ НА ТРИ СМЕНИ. СПОРЕД НЯКОИ ОЦЕНКИ БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ 2000 КЛАСНИ СТАИ, ЗА ДА МОГАТ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ ДА СЕ УЧАТ В ЕДНА СМЯНА.

БЪЛГАРИЯ ИМА 31 ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:    ТРИ УНИВЕРСИТЕТА, ДВА ИНСТИТУТА ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛИ, 10 ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТА, ТРИ ИКОНОМИЧЕСКИ, ПЕТ МЕДИЦИНСКИ И НЯКОЛКО ИНСТИТУТА ПО ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА И ЗЕМЕДЕЛИЕ. ПРЕЗ УЧЕБНАТА 1989/1990 Г. В ТЯХ СА СЕ ОБУЧАВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 125 000 БЪЛГАРСКИ И 6500 ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ. ОТ ТОЗИ БРОЙ 72 НА СТО СА БИЛИ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ. ОТ ВСИЧКИ СТУДЕНТИ 31,5 НА СТО СА СЕ ОБУЧАВАЛИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ, А 15,2 НА СТО - ПО СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ. НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ ЗА 1989/1990 Г. СА НАБРОЯВАЛИ 29 400 /ОКОЛО 25 НА СТО ИДВАТ НАПРАВО ОТ СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ/.

ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ СЕ ОТЛИЧАВАТ С ВИСОКО РАВНИЩЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ИНЖЕНЕРИ, НО ТОВА ОБУЧЕНИЕ Е МНОГО СПЕЦИАЛИЗИРАНО. НАПРИМЕР, АКО ЕДИН БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТ УЧИ ИНЖЕНЕРСТВО, ТОЙ НЕ ПОЛУЧАВА ОБУЧЕНИЕ ПО БИЗНЕС, ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ИЗКУСТВА ИЛИ ХУМАНИТАРНИ НАУКИ. ДАЖЕ СТУДЕНТИТЕ, КОИТО ПОСЕЩАВАТ КУРСОВЕ ПО БИЗНЕС, ПОЛУЧАВАТ ТВЪРДЕ МАЛКО ПОЗНАНИЯ ПО ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ИЛИ ПО СЪОБРАЗЕНИ С ПРАКТИКАТА НА ЗАПАДНИТЕ СТРАНИ ПРИНЦИПИ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕТО И ФИНАНСИТЕ. БЪЛГАРИЯ ИМА СЕРИОЗНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПОВЕЧЕТО ОТ КОИТО СА ОТ СССР И ДРУГИТЕИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ. НАЛИЦЕ Е СЪЩО ТАКА ГОЛЯМО ЖЕЛАНИЕ ЗА ОБМЕН НА СТУДЕНТИ СЪС ЗАПАДНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ 1991 Г.


156. В СВОЯТА ПОЛИТИКА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ БСДП ЩЕ CЕ ВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ НАЧАЛА:

- ЕМАНЦИПАЦИЯ НА ТВОРЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ;
- АВТОНОМНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ, СЪЗДАВАЩИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И ПРЕВРЪЩАНЕТО ИМ В СЪВРЕМЕННИ ГЪВКАВИ СТРУКТУРИ, КОИТО САМИ ОПРЕДЕЛЯТ СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ;
- СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДОПУСКАНЕ В РАЗУМНА СТЕПЕН НА ЧУЖДИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ;
- ПРЕМАХВАНЕ МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ;
- СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА КУЛТУРНИТЕ И ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА БАРИЕРА ПРЕД ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗНАСЯНЕ ИЗВЪН СТРАНАТА, БЕЗ ТОВА ДА ОЗНАЧАВА НАКЪРНЯВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ТВОРЦИ И ЛИШАВАНЕТ ИМ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА СВОБОДНО ДА КОНТАКТУВАТ СЪС СВЕТА;
- ЯСНО РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО И САМОДЕЙНОТО ТВОРЧЕСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РОЛЯТА НА ЧИТАЛИЩАТА КАТО СВОЕОБРАЗЕН ФЕНОМЕН НА НАЦИОНАЛНОТО НИ КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ.

157. СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО Е НЕМИСЛИМО БЕЗ ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ДОСТЪП НА РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ДО ОБЩЕСТВЕНАТА АУДИТОРИЯ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДВА ДА ПОЛЗВАТ ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ И САМИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ НАСОЧЕНОСТ ПРИ СЪОБРАЗЯВАНЕ С ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА. СЪЩЕВРЕМЕННО ИНФОРМАЦИОНИТЕ ЦЕНТРОВЕ С ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ НАТИСК НА ВЛАСТТА.

158. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ Е УБЕДЕНА, ЧЕ НУЖНОТО НА ОБЩЕСТВОТО НИ ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ НЕРАЗРУШИМОСТ НА ВРЪЗКИТЕ КАКТО СЪС СОБСТВЕНОТО НИ МИНАЛО, ТАКА И СЪС СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. САМО ТАКА Е ВЪЗМОЖНО ДА ИЗГРАДИ НОВИ НРАВСТВЕНИ И ГРАЖДАНСКИ ПОЗИЦИИ, ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ОТЧУЖДЕНИЕТО И ДА ТРЪГНЕМ НАИСТИНА НЕОБРАТИМО КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ХУМАНИЗМА.


РАЗДЕЛ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ
ЕКОЛОГИЯТА - СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА БСДП

159. ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕ, В КОЕТО БЪДЕЩЕТО Е НЕМИСЛИМО БЕЗ СЪЮЗ МЕЖДУ ИКОНОМИКАТА И ЕКОЛОГИЯТА. ПОЕМАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА УВРЕЖДАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО. НЕОБХОДИМО Е АНГАЖИРАНЕ С ПОЛИТИКА, КОЯТО ПРЕДОТВРАТЯВА УВРЕЖДАНЕТО. ЗА НАШЕТО ОЦЕЛЯВАНЕ ТРЯБВА ДА ДЕЙСТВАМЕ ДНЕС.

160. БЪЛГАРИЯ ИМА САМО 110 000 КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА ДЪРЖАВНА ТЕРИТОРИЯ И Е ЗАОБИКОЛЕНА ОТ ДЪРЖАВИ, В КОИТО ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ОСТРИ, КАКТО И У НАС.

161. БСДП ПОСТАВЯ ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В ЦЕНТЪРА НА СВОИТЕ ЦЕЛИ, ЗАДЪЛЖЕНА ОТ РЕАЛИЗМА И ЗАГРИЖЕНОСТТА ЗА БЪДЕЩЕТО.

162. НИЕ СМЕ ЗА СПЕШНО ИЗГРАЖДАНЕ НА НАУЧНООБОСНОВАНА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЖИВАТА И НЕЖИВАТА ПРИРОДА НА БЪЛГАРИЯ.

163. ПРОДОВОЛСТВЕНИЯТ ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИЯ НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, НЕ ПО-МАЛКО ВАЖЕН Е ЕКОЛОГИЧЕСКИЯТ - ОТРОВЕНИТЕ ХРАНИ НЕ СА ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД ЛИПСВАЩИТЕ.

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ОБЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В "ЧЕРВЕНАТА КНИГА" НА БЪЛГАРИЯ? ИЗЧЕЗВАЩИТЕ ВИДОВЕ И СЕГА СА ПРЕДМЕТ НА ОХРАНА И ЗАНИМАНИЕ НА КОНКРЕТНИ ЕКСПЕРТИ. НО ДНЕШНИЯТ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ НАЛАГА ДА ОБЯВИМ КАТО НЕПРИКОСНОВЕНИ НЕ САМО ИЗБРАНИ ВИДОВЕ, А ИЗЦЯЛО ПРИРОДАТА - ГОРИ, РЕКИ, ЗЕМЯ, ВЪЗДУХ И МОРЕ.

МНОГОГОДИШНАТА ХИЩНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИРОДАТА И НЕЙНИТЕ РЕСУРСИ ДОВЕДОХА НАШАТА СТРАНА - ТРАДИЦИОНЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ И ИЗНОСИТЕЛ НА ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПЛОДОВЕ И МЕСО, ДО ПОСЛЕДНИТЕ МЕСТА В ЕВРОПА. НЕОБУЗДАНАТА ХИМИЗАЦИЯ С ЦЕЛ "ВИСОКИ" ДОБИВИ ИЗМЕНИ СЪСТАВА НА ПОЧВАТА И ОТРОВИ ВОДИТЕ.

ВРЕМЕТО ЗА УЕДРЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА БЕШЕ СЪПЪТСТВАНО С ОБЕЗЛЕСЯВАНЕ НА ОГРОМНИ ПЛОЩИ. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА ПЪЛЗЕШЕ КАТО ПРАВИЛО ВЪРХУ НАЙ-ПЛОДОРОДНИТЕ ПЛОЩИ, ОТНЕ ГИ И ОТРОВИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА. ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРАКТИКА НЕ СЕ СЪЗДАВАХА.

164. ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ЕДНА СТРАНА НЯМАТ ЗАТВОРЕН ХАРАКТЕР. ТЕ НЕ СА ОГРАНИЧЕНИ В ДЪРЖАВНИТЕ ГРАНИЦИ. ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ ЗАСТРАШАВА ВЪЗДУХА И НА БЪЛГАРИЯ. ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА РЕКА ДУНАВ И ВЛИВАЩИТЕ СЕ В НЕЯ РЕКИ ЗАМЪРСЯВА И ЧЕРНО МОРЕ. БЕДСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧЕРНО МОРЕ Е РЕЗУЛТАТ НА НЕМАРЛИВОСТТА НА ЧЕРНОМОРСКИТЕ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

В РЕЗУЛТАТ НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНАТА ПО ТРАГИЧНИТЕ СИ ПОСЛЕДИЦИ ЧЕРНОБИЛСКА АВАРИЯ И НА ПЪЛНАТА ПРОФЕСИОНАЛНА И ОРГАНИЗАЦИОННА БЕЗПОМОЩНОСТ НА ОТГОВОРНИТЕ ЗА ТОВА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е СРЕД НАЙ-ПОСТРАДАЛИТЕ В ЕВРОПА.

ПУШЕЦИТЕ, ОТПАДНИТЕ ВОДИ, ПЕСТИЦИДИТЕ И РАДИОАКТИВНОСТТА СТАНАХА "ЕСТЕСТВЕН" БИОЛОГИЧЕН ФОН ЗА ДЕЦАТА НИ.

 ЕКОЛОГИЧНО БЪДЕЩЕ

165. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПРИРОДАТА Е ЕЛЕМЕНТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ОБЩЕСТВОТО ЖИВЕЕ И ТВОРИ СВОЯТА КУЛТУРА.

ЗАЩИТАТА НА ПРИРОДАТА Е УСЛОВИЕ ЗА ЗАЩИТА И НА ЦЯЛАТА КУЛТУРА СЪЗДАВАНА ОТ ЧОВЕКА.

166. НА ОСНОВАТА НА ЕДИНЕН ПОДХОД ЩЕ УЧАСТВАМЕ В РАЗРАБОТКАТА И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.    БСДП ЩЕ ДЕЙСТВА ЗА ЕЖЕГОДНО БЮДЖЕТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕКОЗАЩИТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕРЕН ДЕЙСТВЕН ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НЕДОПУСКАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ.

167. ЗАЕДНО С ТОВА НИЕ ИЗИСКВАМЕ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ДА СТАНЕ ГЛАВЕН КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКАТА НА ВСЯКА ПРОИЗВОДСТВЕНА И ДРУГА ДЕЙНОСТ. ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА МЕХАНИЗМИ, ПРЕДПАЗВАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ РЕГУЛАТИВНИ ЛОСТОВЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ.

168. БСДП ПРИЕМА, ЧЕ НЯМА ПО-ВИСША ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА ОТ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА - НА ПРИРОДАТА, КУЛТУРАТА И ЧОВЕКА В ТЯХНОТО ОРГАНИЧНО ЕДИНСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ НА ОБЩИНИТЕ ИВАЙЛОВГРАД, СВИЛЕНГРАД, ЛЮБИМЕЦ, ХАРМАНЛИ, ЕЛХОВО, БОЛЯРОВО, ГРУДОВО, ТОПОЛОВГРАД И МАЛКО ТЪРНОВО, АДРЕСИРАНА ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА БСП, СДС, БЗНС И ДПС И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

СЪБРАНИ НА НАРОЧНО ЗАСЕДАНИЕ В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО НА 20 МАРТ 1991 ГОДИНА, НИЕ СЕ СЧИТАМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ПРЕД НАСЕЛЕНИЕТО И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ В НАШИТЕ ОБЩИНИ ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПРЕД ВАС СЛЕДНОТО:

КАТО ОСЪЗНАВАМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОБРЕМЕНЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА, НИЕ КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВАМЕ НАШЕТО НЕСЪГЛАСИЕ С 37-ТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1991 ГОДИНА В ЧАСТА МУ ОТНОСНО ОТМЯНАТА НА ПМС НОМЕР 31 ОТ 1988 ГОДИНА. СЧИТАМЕ, ЧЕ ТОВА РЕШЕНИЕ Е ПРИБЪРЗАНО И НЕДОСТАТЪЧНО ОБМИСЛЕНО И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ МУ ПОСЛЕДИЦИ ЩЕ СЕ ОТРАЗЯТ КАКТО НА ОБЩИНИТЕ, КОИТО НИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ, ТАКА И НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЦЯЛО. НА ОБЩИНИТЕ - ЗАЩОТО КОМПЕНСАЦИИТЕ И СТИМУЛИТЕ ПО ОТМЕНЕНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЯХА СРАВНИТЕЛНО ДОБЪР ЗАМЕСТИТЕЛ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКАТА ДЕМОГРАФСКА И МАТЕРИАЛНА СТРУКТУРА И С ТЯХНОТО ОТМЕНЯНЕ ЖИЗНЕНИЯТ СТАНДАРТ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ ПАДА ЗНАЧИТЕЛНО ПО-НИСКО ОТ СРЕДНИЯ ЗА СТРАНАТА. ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ УТЕЖНЯВА И ОТ ОТДАЛЕЧЕНОСТТА НА РАЙОНИТЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ, КОЕТО ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБРЕМЕНЯВА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ХОРАТА В ТЕЗИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА СТИМУЛИТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА ВОДИ ДО ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ НАШИТЕ ТЕРИТОРИИ. КАТО РЕЗУЛТАТ МОЖЕ ДА СЕ ОЧАКВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО НИВО НА БЕЗРАБОТИЦАТА, ЗАСИЛЕНО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И В КРАЙНА СМЕТКА ВРЪЩАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ НАЗАД.

ПОДОБНА ПОЛИТИКА Е НЕДАЛНОВИДНА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ТЪЙ КАТО НЕ БИВА ДА СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ОБЩИНИ ПО ЮЖНАТА И ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА И ТЯХНОТО ОБЕЗЛЮДЯВАНЕ ВОДИ ДО ДЕСТАБИЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ.

КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД ОБЕЗПОКОИТЕЛНОТО НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В НАШИТЕ ОБЩИНИ, КЪДЕТО МАСОВО СЕ ПРОВЕЖДАТ МИТИНГИ, ВЪРВЯТ ПОДПИСКИ, ПРЕДУПРЕЖДАВА СЕ С ЕФЕКТИВНИ СТАЧКИ, НИЕ

 Н А С Т О Я В А М Е:

1. НАЛАГАНЕ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ОТМЯНАТА НА ПМС НОМЕР 31 ОТ 1988 ГОДИНА.

2. В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ КОМИСИЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА ПОСЕТИ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ПО ОТМЕНЕНОТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ И СЛЕД ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И С НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ДА ИЗГОТВИ ДОКЛАД.

3. В АКТУАЛИЗИРАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 1991 ГОДИНА ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ СПЕЦИАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА НАШИТЕ РАЙОНИ.

4. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ПРОУЧИ ПОДРОБНО СВЕТОВНИЯ ОПИТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА КАТО НАШИТЕ, СЛЕД КОЕТО ДА ВНЕСЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН.

5. КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА БЪДЕ ОБРАЗУВАНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДКОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИНДИВИДУАЛИЗИРА ПРОЕКТОЗАКОНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ РЕАЛНОСТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ РАЙОНИ В СТРАНАТА.

ПМС НОМЕР 31 ОТ 1988 Г. НЕ Е ПРИВИЛЕГИЯ, А КОМПЕНСАЦИЯ И СТИМУЛ, КОИТО ИМАТ ЗА ЦЕЛ ОЖИВЯВАНЕТО И НОРМАЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ЧАСТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА.

ОТМЯНАТА НА ТЕЗИ МЕРКИ БЕЗ ТЯХНОТО ЗАМЕСТВАНЕ ОТ РЕАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛАТОРИ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НЕПРЕДВИДИМИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ.

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОТКРИТА ЗА ПРЕПОДПИСВАНЕ И ОТ ДРУГИ ОБЩИНИ.

ПОДПИСАЛИ ЗА ОБЩИНИТЕ

БОЛЯРОВО - ГЕОРГИ КИРОВ
ИВАЙЛОВГРАД - АНГЕЛ ПЕТРОВ
ГРУДОВО - БОЙЧО КОЛЕЛИЕВ
ТОПОЛОВГРАД - ПЕТЪР ПАШОВ
МАЛКО ТЪРНОВО - ДИМИТЪР ПЕТКОВ

ЕЛХОВО - ЗОЯ ДИМИТРОВА
ХАРМАНЛИ - ГЕНО ГЕНЕВ
СВИЛЕНГРАД - АНТОН КУРТЕВ
ЛЮБИМЕЦ - ВАСИЛ КОЗАЛИЕВ

20 МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:46:21    01-04-1991