Принт издание

Към албума...

Това беше своеобразен вестник на НДП - принт издание на тогавашните електронно-изчислителни машини. То е индигово. Едновременно излизаха по три, ако не се лъжа, екземпляра. Лентите на перфорацията от двете страни може лесно да се маха.

Подобни издания имаха през 1987-1990 г. и други организации.

Ползването им е изключително неудобно. Индигото на гърба си остава. Мастилата му на някого действаха дори алергично. Тежка миризма, а и цапаха ръцете. Неудобни са и за съхранение, но иначе са трайни.