Писмо от ВМЕИ Габрово

Писмо от ВМЕИ Габрово
Писмо от ВМЕИ Габрово
Снимка: Омда
Към албума...