Полският план

 
какво предлагаше и какво беше пропуснато с неизползването на основните идеи в него за България.

Представяне и превод:

д-р Цочо Златков

Институт по социология при БАН