Втори план Моне

 
ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ПЛАНОВА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА:
    
ВТОРИ ПЛАН МОНЕ
 
Лионел СТОЛЕРЮ

Държавен секретар по планиране
на Франция