Покана от Настоятелството на МАБ за участие в Общо събрание

Покана от Настоятелството на МАБ за участие в Общо събрание
Покана от Настоятелството на МАБ за участие в Общо събрание
Снимка: Омда

ноември 1992

Към албума...