14 май 2021г.

Св. мчк. Йоан Български, възпоменаване смъртта на Екзарх Стефан I, ромски ден на шегата

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Българската нация

Славоезичните и тюркоезични българи, заедно с цигани, албанци, евреи, арменци и др., формират българската нация.

Българската нация се формира на граждански принцип. В този смисъл всички граждани на България са българи с равни права и свободи независимо от своя етнос, религия и раса.

Това не означава принизяване на малцинствените културни, езикови и религиозни особености. Напротив - гарантира равенството в права и задължения на всички граждани.