1 февруари 1991

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                                    БРОЙ 23 /298/

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/.


            ЧОВЕК ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ СТРАХА, ОТ БЕДИТЕ И НЕСИГУРНОСТТА, ОТ НЕЗНАНИЕТО, ОТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И НАСИЛИЕ

            БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ДЕМОКРАТИЧНА!

1. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ЗАЯВЯВА, ЧЕ САМО КОГАТО СЪЗНАНИЕТО ЗА ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ЧОВЕШКАТА ОБЩНОСТ И НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СТАНЕ НАША ОСНОВНА МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ, НИЕ МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО В ЦЯЛОСТНИЯ МУ ВИД.

2. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ПРЕДСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ КАКТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ, ТАКА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ, КОИТО РАДЕЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ:

А/ ПРЕДСТАВЯ ИНТЕРЕСИТЕ И НА ОНЕЗИ БЪЛГАРИ, КОИТО СА ПРИНУДЕНИ ДА ЖИВЕЯТ В ЧУЖБИНА, КОИТО СА НЕЙНИ ЧЛЕНОВЕ И СИМПАТИЗАНТИ;
Б/ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НЕ ОТКАЗВА СПРАВЕДЛИВА ПОМОЩ И ЗАЩИТА.

3. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ИМА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В АВСТРИЯ, ФРГ, ИСПАНИЯ, САЩ, КАНАДА И ДР.

4. СИЛАТА И СПЛОТЕНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ГАРАНТИРАТ ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ СОЛИДАРНОСТТА НА НАРОДНИТЕ МАСИ.

5. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА:

А/ ЗА ЦЯЛОСТНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ТРУД И ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА НЕОБХОДИМОСТИ;
Б/ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КЛАСОВИТЕ ПРИВИЛЕГИИ.

6. ЗА СВОБОДА - КОЕТО ОЗНАЧАВА ОТКАЗ ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ДИКТАТУРА И ОТ РАЗНОВИДНОСТ НА ИЗБОРИ.

7. ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ, ХУМАННОСТ НАВСЯКЪДЕ И ВЪВ ВСИЧКО.

8. ЗА СВОБОДА, РАВНОПРАВИЕ, ПРАВДА И СОЛИДАРНОСТ.

9. ГОРНИТЕ СТОЙНОСТИ ИМАТ ЕДНАКЪВ РАНГ, НЕЗАВИСИМО СТ РЕДА НА ТЯХНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ. САМО ОБЩОТО ИМ ПРИЗНАВАНЕ И СПАЗВАНЕ, БЕЗ ОГЛЕД НА РАСА, ПОЛ, РЕЛИГИЯ, МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ЗАПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ДОСТОЙНСТВА.

10. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА РАВНОПРАВИЕ - КОЕТО НЕ ЗНАЧИ УЕДНАКВЯВАНЕ И УНИФИЦИРАНЕ, А Е ИЗРАЗ НА РАВНОСТОЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ХОРА.

11. ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПРИ САМООПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЧОВЕКА - НАРОДНОСТ, РЕЛИГИЯ, ИМЕ, ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

12. ЗА ПОСТОЯННА БОРБА ПРОТИВ ОГРАБВАНЕ ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКО, ИКОНОМИЧЕСКО И ДЪРЖАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ПОТИСНИЧЕСТВО.

13. ПОСТЕПЕННО И ПОСТОЯННО ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПОЯВИЛИЯ СЕ ЕДЪР ДЪРЖАВЕН И ЧАСТЕН КАПИТАЛ В ЕДНА НАСОЧЕНОСТ, КОЯТО ДА БЪДЕ В СЛУЖБА НА САМОТО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО.

14. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ ОТКАЗВА НАСИЛИЕТО И ДИКТАТУРАТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ОПРЕДЕЛЕНИ МАЛЦИНСТВА, ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ, РЕЛИГИОЗНИ СЕКТИ И ДР., КАКТО И ОБРАТНОТО.

15. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ НЕ ОТХВЪРЛЯ ДВЕТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

16. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ Е ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР И ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ.


ОБЕДИНЕНИ ОТ ЗАГРИЖЕНОСТТА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧИЕТО ОПАЗВАНЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПОДЦЕНЯВА, ОСОБЕНО В ПЕРИОДА НА ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА, НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР И СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ, ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. ГРАЖДАНСКИТЕ СИНДИКАТИ /КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ И КТ "ПОДКРЕПА"/ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В СТРАНАТА.

2. СЕРИОЗНО СМЕ РАЗТРЕВОЖЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛЕН ОТЛИВ НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЛУЖАТ В МВР И МНО В РЕЗУЛТАТ НА ПОНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ. ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ СЪЗДАВА РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

3. ПОВИШАВАНЕТО НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ЗА ЖИЛИЩНИТЕ ЗАЕМИ, ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ, КАКТО И НЕСИГУРНОСТТА ЗА БЪДЕЩЕТО СЪЗДАВАТ МНОГО СЛОЖНА ОБСТАНОВКА. ШЕСТДЕСЕТ И ДЕВЕТ ПРОЦЕНТА ОТ ОФИЦЕРИТЕ В МНО И ОКОЛО 50 НА СТО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР СА БЕЗ СОБСТВЕНИ ЖИЛИЩА.

СЪКРАТЕНИТЕ ИЛИ ПЕНСИОНИРАНИТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ХИЛЯДИ СЛУЖИТЕЛИ НА ДВЕТЕ МИНИСТЕРСТВА СЪЩО СА СРЕД ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЖИЛИЩНИ ЗАЕМИ.

4. СЪЗНАВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ТРЯБВА ДА ПОНЕСЕМ ТЕЖЕСТИТЕ НА СТОПАНСКАТА РЕФОРМА, НО НЕ МОЖЕМ ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ НИЕ, КОИТО РАЗЧИТАМЕ САМО НА ЕДНА СРЕДНА ЗАПЛАТА, СЛЕДВА ДА БЪДЕМ ПОСТАВЕНИ НА РАВНО С ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИХОДИ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛОЖЕНОТО ЗАЯВЯВАМЕ:

1. НАСТОЯВАМЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА РАЗГЛЕДА И ПРИЕМЕ ПРИОРИТЕТНО ЗАКОНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ.

2. НЕ СЕ СЧИТАМЕ ОБВЪРЗАНИ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СИНДИКАТИТЕ И НАСТОЯВАМЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПРЕГОВОРИ МЕЖДУ НАС И РАВИТЕЛСТВОТО ЗА УТОЧНЯВАНЕ БЮДЖЕТИТЕ НА МНО И МВР ЗА 1991 Г., В ТОВА ЧИСЛО И ТОЗИ НА ГЛАВНО СЛЕДСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ.

3. ОБЯВЯВАМЕ СЕ ПРОТИВ ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ЗА ДОСЕГА СКЛЮЧЕНИ ЖИЛИЩНИ ЗАЕМИ И ДА СЕ УСТАНОВИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ВЕДОМСТВЕНИТЕ ЖИЛИЩА, ПОСТРОЕНИ ДО 31 ЯНУАРИ 1991 Г.

4. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОСТАНЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ, ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ПРЕДПРИЕМЕМ ДЕЙСТВИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАШИТЕ УСТАВИ И ЗАКОНА.


ЗА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ": КАП.ИНЖ. БОЯДЖИЕВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР:
М-Р А.КУЗМАНОВ

ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ В БЪЛГАРИЯ: ПОЛК. ХР.МИШЕВ


СОФИЯ, 29 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /НООГ "ДФ"/.


ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕТО, ИЗЛЪЧЕНО ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 28 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА, ЧЕ НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" СЕ Е ПРЕИМЕНУВАЛА В "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" И СЕ Е ОБЕДИНИЛА С "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ" НА Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА НИЩО ОБЩО С ТАЗИ ФАЛШИФИКАЦИЯ В СДС.

НООГ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" НЯМА НИКАКВО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОБЕДИНЕНИЕТО НА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ ТАКА НАРЕЧЕН "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" /КОЙТО НЕ Е РЕГИСТРИРАН/ СЪС СЪЩО НЕРЕГИСТРИРАНИЯ "ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ" И ОКАЧЕСТВЯВА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ КАТО ПОРЕДНА НЕЧИСТА МАНЕВРА НА ИЗКЛЮЧЕНИТЕ ОТ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" КОМУНИСТИ И ХРИСТИЯН-КОМУНИСТИТЕ НА СТОЯН ГАНЕВ.

НЕЗАВИСИМАТА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ" Е ДЕЙСТВИТЕЛНО НЕЗАВИСИМА И ЩЕ ОТСТОЯВА СВОЯТА ПРОГРАМА НА ДЯСНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ КРЪГОВЕ ОТ СДС С ЛЯВА ОРИЕНТАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРЦИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ.


НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 ЯНУАРИ 1991 Г. ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРЦИТЕ И МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ВЗЕ РЕШЕНИЕ ДА ОПОВЕСТИ СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ОСТАНЕ БЕЗУЧАСТНО КЪМ РАЗДУХВАНАТА КАМПАНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА И ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ Д-Р НЕДИМ ХАФЪЗ ГЕНДЖЕВ.

СЪМНЕНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО, ЧЕ ЗАД ДЕКЛАРАЦИЯТА НА 24-ТЕ ИМАМИ ОТ 12 ЯНУАРИ 1991 Г. СТОЯТ СИЛИ, КОИТО УМИШЛЕНО И ТЕНДЕНЦИОЗНО СЕ СТРЕМЯТ ДА НАТРУПАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, КАТО ЗАСЯГАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА НА ХОРАТА, СЕ ОПРАВДАХА СЛЕД ИЗЛЪЧЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ БИВШИТЕ КОЛЕГИ НА Д-Р ГЕНДЖЕВ И ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОРЕДНАТА АКЦИЯ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗАПОЧВА В МОМЕНТ, КОГАТО СТРАНАТА НИ Е ОБХВАНАТА ОТ НЕЗАПОМНЕНА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА И Е НАЙ-МАЛКОТО НЕМОРАЛНА.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА СМЯТА, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАНАТ СКРИТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДЕЙНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ И МЮФТИЙСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА НА ХОРАТА, ЗА ОТКРИТИТЕ ИСЛЯМСКИ УЧИЛИЩА, НАПИСАНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ КНИГИ И УЧЕБНИЦИ, РЕЛИГИОЗНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА В ДЖАМИИТЕ, ИЗДАВАНЕТО НА ЕДИНСТВЕНИЯ РЕЛИГИОЗЕН ВЕСТНИК НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДСТОЯЩОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСЛЯМСКИ ЦЕНТЪР.

ВЪН ОТ ВСЯКО СЪМНЕНИЕ Е ФАКТЪТ, ЧЕ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, ВОДЕНИ ОТ АМБИЦИИТЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ С ЦЕНАТА НА ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА ГРЕБЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ВЪЛНА, СА ГОТОВИ ИЗКУСТВЕНО ДА КОНФРОНТИРАТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТЕСТИРА ПРОТИВ ОПИТИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СИЛИ ДА СМЕСВАТ РЕЛИГИОЗНИТЕ ЧУВСТВА И ПОЛИТИКАТА, ЗАЩОТО ТОВА ВОДИ ДО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ХОРАТА. СМЯТАМЕ, ЧЕ ПРЕДИ ДА ПОСЕГНЕМ ДА РАЗРУШИМ ВЕЧЕ ИЗГРАДЕНОТО, ДА ПОМИСЛИМ С КАКЪВ ТРУД И ВСЕОТДАЙНОСТ Е ИЗГРАДЕНО ВСИЧКО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИРДЖАН СЕЛЯЙДИН
СЕКРЕТАР: ГЮРХАН ИСМАИЛ

ВАРНА, 23 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ВАРНА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИКА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО КОНГРЕСА НА НАРОДНИТЕ ДЕПУТАТИ НА СССР.


ВЪПРЕКИ ПРОТЕСТИТЕ НА СВЕТОВНАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ НАСИЛНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА СЪВЕТСКИТЕ ВОЙСКИ В ПРИБАЛТИКА ПРОДЪЛЖАВАТ. ОТНОВО СЕ ПРОЛИВА КРЪВ, ОТНОВО ЗАГИВАТ ХОРА.

СЪГЛАСНО ЧЛЕНОВЕ 72, 73, 77 И 108 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА СССР РЕПУБЛИКА ЛИТВА Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА, А ПРАВОТО НА НАРОДИТЕ НА СЪВЕТСКИТЕ РЕПУБЛИКИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НЕ ПОДЛЕЖИ НА СЪМНЕНИЕ.

ЕТО ЗАЩО НАШЕСТВИЕТО НА СЪВЕТСКИТЕ ВОЙСКИ В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ Е АКТ НА АГРЕСИЯ И СЛЕДОВАТЕЛНО ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ СЕ ОРГАНИЗИРАТ ОТ НЕОСТАЛИНИСТИТЕ В СЪВЕТСКОТО ОБЩЕСТВО, КОИТО В СВОЕТО  ЗАСЛЕПЕНИЕ НЕ ИСКАТ ДА ПРОУМЕЯТ ОБРЕЧЕНОСТТА НА    СВОЯТА КАУЗА. ТЕ СА РЕАЛНА ОПАСНОСТ НЕ САМО ЗА НАРОДИТЕ НА ПРИБАЛТИКА, НО И ЗА СВЕТОВНИЯ МИР.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЗА ВСИЧКИ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ДОБРЕ, АКО СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ РЕПУБЛИКИТЕ ДА ПОЛУЧАТ СВОЯТА НЕЗАВИСИМОСТ ПО МИРЕН ПЪТ. НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА ОМРАЗА И ОТВЕТНО НАСИЛИЕ. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИТЕ СИ ВРЪЗКИ С РУСИЯ И НЕ БИ ИСКАЛ БИВШИТЕ СЪЮЗНИ РЕПУБЛИКИ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В НЕЙНИ ВРАЖДЕБНИ СЪСЕДИ.

ЗАТОВА НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТА БЕЗУСЛОВНО НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛАТВИЯ, ЛИТВА И ЕСТОНИЯ, ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗПРАЩАНЕТО НА СЪВЕТСКИ ВОЙСКИ В ПРИБАЛТИКА И ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ ВИНОВНИТЕ ЗА КРЪВОПРОЛИТИЯТА.

ВАРНА, 24 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБА НА ОФИЦЕРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" /НСЗК КЪМ БОЛ/. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА НА ОФИЦЕРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ЗАЩИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" /НСЗК КЪМ БОЛ/, СЪЗНАВАЙКИ ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ПОСТИГАНЕТО НА КОНСЕНСУС МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ДОВЕЛО ДО НАЗНАЧАВАНЕТО НА Г-Н ХРИСТО ДАНОВ ЗА МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В "ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАДЕЖДАТА", СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ КРАЙНИ ИСКАНИЯ, ПРОЗВУЧАЛИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МВР.

ОТНАСЯЙКИ СЕ С РАЗБИРАНЕ ОТНОСНО КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЯ, В КОЯТО БЕШЕ ВЪВЛЕЧЕН МИНИСТЪР ДАНОВ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ МЕРКИ СПРЯМО СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НИЕ КАТЕГОРИЧНО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО СПЕКУЛИРАНЕ С ПРОБЛЕМА.

СЧИТАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ДЕЙСТВИЯ И ИЗКАЗВАНИЯ, ТРЕТИРАЩИ ЕВЕНТУАЛНАТА ОСТАВКА НА МИНИСТЪР ДАНОВ, СЪЗДАВАТ ЗАПЛАХА ЗА СОЦИАЛНИЯ МИР, НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ И СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СПОРЕД НАС НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА МВР ЗА КРАТКО ВРЕМЕ ДОКАЗА СВОЯТА ДОБРА ВОЛЯ И ЖЕЛАНИЕ ДА РАБОТИ В ПОСОКА НА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО И АДАПТИРАНЕТО НА НЕГОВИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА.

В ДЕЙСТВИЯТА НА МИНИСТЪР ДАНОВ ЯВНО ПРОЛИЧАВА СТРЕМЕЖЪТ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "РЕПРЕСИВЕН ОРГАН" ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО В НОВ СИМВОЛ - ГАРАНТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И НА ЗАКОНИТЕ, ИЗРАБОТВАНИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ИЗРАЗЯВАЙКИ СВОЕТО МНЕНИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛУБА ДЕКЛАРИРАТ ДОВЕРИЕТО СИ В НОВОТО РЪКОВОДСТВО НА МВР В ЛИЦЕТО НА Г-Н МИНИСТЪР ДАНОВ.

СОФИЯ, 30 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК /БББ/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ.


БЪЛГАРСКИЯТ БИЗНЕС БЛОК /БББ/ НЕ ГЛЕДА НА ДЪРЖАВАТА КАТО НА БЛАГОДЕТЕЛ, НИТО КАТО НА ДЛЪЖНИК НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР.

ДЪРЖАВАТА Е ПРИЗВАНА ДА ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО. КОГАТО ПОДПОМАГА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР, ДЪРЖАВАТА СЪЗДАВА ЕДНА НОВА СТОПАНСКА СТРУКТУРА, КОЯТО ЩЕ ПОЕМЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО.

ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ИМАТ ЕДНА ЦЕЛ - ДА ПЕЧЕЛЯТ. И ПЪТЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ Е ЕДИН - ДА ПРОИЗВЕЖДАТ ПОВЕЧЕ И ПО-КАЧЕСТВЕНИ СТОКИ, КОИТО СЕ ТЪРСЯТ И ЗА КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ГОТОВ ДА ПЛАТИ. КОГАТО ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ПЕЧЕЛЯТ, ГУБИ ДЕФИЦИТЪТ. НАМАЛЯВАНЕТО НА ДЕФИЦИТА СТЕСНЯВА ТЕРИТОРИЯТА НА СПЕКУЛАТА. ПРЕМАХВАНЕТО НА ДЕФИЦИТА И СПЕКУЛАТА ЛИКВИДИРА ЧЕРНИЯ ПАЗАР И ИКОНОМИКАТА В СЯНКА.

ПЪЛНИТЕ МАГАЗИНИ СА НАЙ-ДОБРИЯТ СТИМУЛ ЗА РАБОТА. В СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА ВСЕКИ, КОЙТО ИСКА И МОЖЕ ДА РАБОТИ КАЧЕСТВЕНО, МОЖЕ ДА НАМЕРИ МЯСТО В ЧАСТНИТЕ ФИРМИ ИЛИ ДА ПОЕМЕ РИСКА НА ЧАСТНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

ОПИТИТЕ ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС ДА СЕ ОТЪЖДЕСТВИ С ЖЕСТОКА И БЕЗЧОВЕЧНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ СА ДЕМАГОГИЯ, РАЗВИВАНА СЪЗНАТЕЛНО ОТ ТЕЗИ, КОИТО СЕ СТРАХУВАТ ОТ КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ИСКАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ ОТ СПЕКУЛА.

ЧАСТНОТО ПРЕДРИЕМАЧЕСТВО НЕ Е ЗАПЛАХА ЗА ОБЩЕСТВОТО, А ЗА СТОПАНСКИЯ ВОЛУНТАРИЗЪМ И ЧЕРНИЯ ПАЗАР.

НАСТОЯЩАТА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НЕ СТИМУЛИРА, А САНКЦИОНИРА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ТЯ НОСИ НАСЛЕДСТВЕНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИЗВАНО ПРЕДИ ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ДА РАЗГРОМИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЧАСТЕН СЕКТОР ЧРЕЗ НЕПОСИЛНО ДАНЪЧНО БРЕМЕ И ДА ЛИКВИДИРА ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛИ.

БББ Е ЗА КАЧЕСТВЕНО НОВА СЪВРЕМЕННА И РАЦИОНАЛНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА. ТЯ ЩЕ ПОЧИВА НА ОСНОВЕН КОНСТИТУЦИОНЕН ПРИНЦИП: "ЕДИНСТВЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ И ФИРМИТЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА СА УСТАНОВЕНИТЕ СЪС ЗАКОН, ПРИЕТ ОТ ПАРЛАМЕНТА, ДАНЪЦИ".

ДЪРЖАВАТА НЯМА ПРАВО ДА СИ ПРИСВОЯВА ДОХОДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВА НА ЛИЦАТА, ОСВЕН КАТО НАКАЗАТЕЛНА САНКЦИЯ, ПРЕДВИДЕНА ЗА НАРУШАВАНЕ КА ДЕЙСТВАЩИ ЗАКОНИ.

ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ОСИГУРЯВА ИКОНОМИЧЕСКИ СУВЕРЕНИТЕТА НА ДЪРЖАВАТА, НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА И НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ. ДАНЪЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ИЗДЪРЖАТ ИНСТИТУЦИИТЕ, КОИТО СА ПРИЗВАНИ ДА ЗАЩИТАВАТ И ГАРАНТИРАТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА, СВОБОДИ И ЦЕННОСТИ В ОБЩЕСТВОТО. ЗАЕДНО С ТОВА НОВАТА РАЦИОНАЛНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ, ПОЕЛИ РИСКОВЕТЕ НА СВОБОДНИЯ БИЗНЕС, ДА РАЗПОЛАГАТ С ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПЛОДОВЕТЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ.

БББ Е ЗА НОВОТО ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО ЩЕ ПРЕДВИЖДА:

1. СИСТЕМА ОТ СРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ДАНЪКОПЛАТЦИ МЕРКИ ЗА ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ ПРЕЗ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ ПЕРИОД ОТ ОБРАЗУВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НОВИТЕ ФИРМИ.

2. СИСТЕМА ОТ ДАНЪЧНИ ОТСТЪПКИ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РЕИНВЕСТИРАНИ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА    ДОХОДИ.

3. СИСТЕМА ОТ УНИВЕРСАЛНИ ДАНЪЧНИ ПРИВИЛЕГИИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ, НОВИ ОТРАСЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС.

4. ПРИВИЛЕГИРОВАН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ    В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ - НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И Т.Н.

5. СПЕЦИАЛНА СИСТЕМА ОТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ И ЧУЖДЕСТРАННИ РИСКОВИ КАПИТАЛИ, НА КОИТО СЕ РАЗЧИТА ДА ПОДПОМОГНАТ НЕУКРЕПНАЛИЯ И НАЧИНАЕЩ БИЗНЕС У НАС.

НОВАТА РАЦИОНАЛНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА ПРЕМАХВА РАЗЛИЧИЯТА В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ И ПРИЕМА ОБЩИЯ ГОДИШЕН ДОХОД НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ОСНОВА НА ОБЛАГАНЕТО. НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН СЕ ОСИГУРЯВА НЕОБЛАГАЕМА ЧАСТ ОТ ДОХОДА, КОЯТО ЩЕ ПОКРИВА ОСНОВНИТЕ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА СЕМЕЙСТВОТО МУ, А СЪЩО СОЦИАЛНО И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕГОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ. СВОБОДНИЯТ ЧОВЕК САМ ГРАДИ СВОЕТО ИМУЩЕСТВО И БОГАТСТВО И ГАРАНТИРА БЪДЕЩОТО СИ МАТЕРИАЛНО СЪСТОЯНИЕ.

ЗА ДА ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА СВОБОДНАТА ИКОНОМИКА И СТРЕМЕЖА НА СТРАНАТА НИ КЪМ ИНТЕГРИРАНЕ В ОБЩНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАЦИИ, НОВАТА ФИНАНСОВА СИСТЕМА ЩЕ СЕ ОСНОВАВА НА СЪВРЕМЕННАТА ДАНЪЧНА, БЮДЖЕТНА И БАНКОВА ТЕХНИКА, ПРИЛАГАНА В РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ.

БББ Е ЗА ПЪЛНА И ОКОНЧАТЕЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТНИЯ ПРОЦЕС И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ДЪРЖАВАТА ЧЕРПИ СВОИТЕ СРЕДСТВА ОТ ТЕЗИ, КОИТО ГИ СЪЗДАВАТ. ТЯ СЛЕДВА ДА ДАВА ПЪЛЕН И ТОЧЕН ОТЧЕТ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА И ОБЩЕСТВОТО ЗА ВСЕКИ ИЗРАЗХОДВАН ЛЕВ.

УПРАВЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИКАТА Е ИЗКУСТВО И СЪЩЕВРЕМЕННО ВИСШ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВЕРЕНО НА ХОРА, СПОСОБНИ ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОИТЕ РЕШЕНИЯ, И ДОСТАТЪЧНО СИЛНИ ЛИЧНОСТИ, ЗА ДА НАПРАВЛЯВАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДВИЖЕНИЯ.

БББ Е УБЕДЕН. ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА БЕЗ АКТИВИЗИРАНЕ НА ПРИТОКА НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ. ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ СА НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СИЛЕН ЧАСТЕН СЕКТОР, ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СВОБОДНА ИКОНОМИКА.

БЕЗ НАСОЧВАНЕТО НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ КЪМ НАШАТА СТРАНА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ИЗГРАДИМ СЪВРЕМЕННА СТОПАНСКА ИНФРАСТРУКТУРА. НЯМА НИКАКВО СЪМНЕНИЕ, ЧЕ РАЗВИТИЕТО НА МОДЕРНО НАЦИОНАЛНО СТОПАНСТВО Е НЕВЪЗМОЖНО ПРИ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА И КОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА. ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА:

- МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОБЩЕНИЯТА;
- ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖП ТРАНСПОРТА;
- ДОВЪРШВАНЕ ЗА ОКОЛО ДВЕ ГОДИНИ НА ПЪТНИЯ МАГИСТРАЛЕН ПРЪСТЕН;
- ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОНЕ ДВЕ ЛЕТИЩА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ МАЩАБ;
- РАЗШИРЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ВАРНА, БУРГАС, ВИДИН, ЛОМ, РУСЕ, СА НЕОБХОДИМИ МИЛИАРДИ ДОЛАРИ И ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ. САМО МОЩНИ МЕЖДУНАРОДНИ КОНСОРЦИУМИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ КОРПОРАЦИИ СА В СЪСТОЯНИЕ И ИМАТ ГОТОВНОСТ ДА СЕ ЗАЕМАТ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДОБНИ КРУПНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ.
- ПРИВЛИЧАНЕТО НА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ СЪЗДАВА РЕАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БЪРЗО И УСПЕШНО РЕШАВАНЕ НА НАЙ-ОСТРИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА;
- ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА И РАЗКРИВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ НА СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ И ГРАЖДАНИ;
- СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, КОЕТО ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ РЯЗКОТО НАРАСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ЩЕ ОСИГУРИ АНГАЖИРАНЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ В БЛИЗКА ПЕРСПЕКТИВА;
- РАЗКРИВАНЕ НА ДОБРЕ ПЛАТЕНИ РАБОТНИ МЕСТА И СПИРАНЕ НА ИЗТИЧАНЕТО НА СПОСОБНИ СПЕЦИАЛИСТИ И РАБОТНИЦИ, КОИТО СЕГА НАПУСКАТ СТРАНАТА, ЗА ДА ТЪРСЯТ ПО-ВИСОКО ПРИЗНАНИЕ ЗА СВОЯ ТРУД ЗАД ГРАНИЦА;
- УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕКСПОРТНИТЕ РЕСУРСИ И НА ВАЛУТНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ;
- ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЛАНСА МЕЖДУ ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ И СТОКИ С ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ;
- ТРАНСФЕРИРАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ЗНАНИЯ И ОПИТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 1 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СОЦИАЛНО ДЕЛО" /ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ КАТО ПОДАРЪК НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А АВТОР НА ТОЗИ РАЗДЕЛ Е ИЗВЕСТНИЯТ ИКОНОМИСТ И СОЦИОЛОГ ЧАРЛС МЪРЕЙ.


            АЛТЕРНАТИВЕН ПОДХОД КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ДЕЛО

НЕКА ДА СЕ ОПИТАМЕ ДА ПОДХОДИМ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ДЕЛО ПО ДРУГ НАЧИН, КАТО ВМЕСТО ТРАДИЦИОННОТО "КАК МОЖЕ БЪЛГАРИЯ ДА ЗАПАЗИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ НЕПРОМЕНЕНИ?" СЕ ЗАПИТАМЕ "КАКВО Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЗА ДА ОЦЕЛЕЕ В НАСТЪПВАЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА?". ПРИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ТОЗИ ВЪПРОС ЩЕ ПРИЛОЖИМ ПРИНЦИПИТЕ НА МИНИМАЛИЗЪМ, ПРАГМАТИЗЪМ И ПРИОРИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ.

ЗАДАДЕН ПО ТОЗИ НАЧИН, ТРАДИЦИОННИЯТ ВЪПРОС ПОЛУЧАВА СЪВСЕМ РАЗЛИЧНИ ОТГОВОРИ, ДО КОИТО МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ, КАТО РЕШАВАМЕ ПРОБЛЕМИТЕ НЕ С КАТЕГОРИИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПРОГРАМИ, А В ТЕРМИНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ПОДСЛОН, МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ХРАНА.


ПОДСЛОН

ФАКТИЧЕСКИ ВСЕКИ БЪЛГАРИН Е ОСИГУРЕН С ЖИЛИЩЕ, А БРОЯТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НАМАЛЯВА. ПО ИЗНЕСЕНИ ДАННИ В ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РАЙОНИ ИМА ОКОЛО 200 000 НЕОБИТАВАНИ ЖИЛИЩА. ОСВЕН ТОВА ПО-ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ЖИВЕЕ В СОБСТВЕНИ, А НЕ НАЕТИ ЖИЛИЩА, КАТО И НАЕМИТЕ, И ВНОСКИТЕ ПО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ СА МНОГО НИСКИ.

АКО РАЗГЛЕЖДАМЕ НЕЩАТА В ПЕРСПЕКТИВА, МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЖИЛИЩА СА В НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО СЪСТОЯНИЕ И ИЗИСКВАТ СЕРИОЗНИ ПРОМЕНИ. НО НА СЕГАШНИЯ ЕТАП СЪЩЕСТВЕНИ РЕФОРМИ НЕ СА НЕОБХОДИМИ. В ТОЗИ МОМЕНТ КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ МОГАТ ДА ВЗЕМАТ ПРЕВЕС НАД ДЪЛГОСРОЧНИТЕ. ЗАСЕГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМА НИЩО, КОЕТО МОЖЕ ДА НАКАРА ХОРАТА ДА НАПУСНАТ ДОМОВЕТЕ, КОИТО ОБИТАВАТ. РЕФОРМИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ, ИМАТ ЗА ЦЕЛ ПРЕДИ ВСИЧКО ДА НАМАЛЯТ РАЗХОДИТЕ И ДОНЯКЪДЕ ДА УВЕЛИЧАТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ДЪРЖАВАТА:

1. НАЕМИТЕ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ДЪРЖАВНИ ЖИЛИЩА /В КОИТО ЖИВЕЯТ ХОРАТА С НАЙ-ВИСОКИ ДОХОДИ/ ПОСТЕПЕННО ДА СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО ПАЗАРНОТО НИВО. ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ИЗВЕСТНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ.

2. СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ДЪРЖАВНИ ЖИЛИЩА И НАСОЧВАНЕ НА ТЕЗИ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ПО-НАЛЕЖАЩИ НУЖДИ. ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ ПРИ РАЗДАВАНЕ НА НОВИ ПЛОЩИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ.

3. ВСЯКО ЧАСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ МОЖЕ ДА СТРОИ ЖИЛИЩА И ДА ГИ ПРОДАВА ИЛИ ДА ГИ ДАВА ПОД НАЕМ НА ПАЗАРНИ ЦЕНИ.

4. НАЕМИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЖИЛИЩА ОБАЧЕ И СУБСИДИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ДА НЕ СЕ ПРОМЕНЯТ. НАЕМИТЕ И ТАКСИТЕ В МОМЕНТА СА ТОЛКОВА НИСКИ, ЧЕ ДОРИ ХОРАТА С МИНИМАЛНИ ЗАПЛАТИ И БЕЗРАБОТНИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА ЗАПАЗЯТ ЖИЛИЩАТА СИ.

5. НА ГРАЖДАНИТЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ ЗАСЕЛВАТ, КЪДЕТО ПОЖЕЛАЯТ, НО НЕ ИМ СЕ ОСИГУРЯВА ЖИЛИЩЕ.

6. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН, КОЙТО ПОЗВОЛЯБА НА ХОРАТА ЛЕСНО ДА СЕ ЗАСЕЛЯТ В ИЗОСТАВЕНИ ЖИЛИЩА В ИЗВЪНГРАДСКИТЕ РАЙОНИ И ДА ПОЛУЧАТ НОМИНАЛНО ВЛАДЕНИЕ.


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

И ТУК, КАКТО И ПРИ СИСТЕМАТА ЗА ЖИЛИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ, ТРЯБВА ДА РАЗГРАНИЧИМ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ОТ КРАТКОСРОЧНИТЕ ЦЕЛИ. ДЪЛГОСРОЧНАТА ЦЕЛ Е ПЪЛНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЗПЛАТНАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА. ЗАСЕГА ОБАЧЕ ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС Е "ЩЕ МОЖЕ ЛИ СИСТЕМАТА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА ФУНКЦИОНИРА, КАКТО ДОСЕГА, АКО ЗА НЕЯ ГОДИШНО СЕ ОТДЕЛЯТ 3 МИЛИАРДА ЛВ.?” АКО ОТГОВОРЪТ НА ТОЗИ ВЪПРОС Е ПОЛОЖИТЕЛЕН, ТОГАВА ПРЕПОРЪКИТЕ СА СЪЩИТЕ, КАКТО И ЗА СИСТЕМАТА НА ЖИЛИЩНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - УМЕРЕНИ РЕФОРМИ, КОИТО ДОНЯКЪДЕ ЩЕ УВЕЛИЧАТ ПРИХОДИТЕ, ЩЕ РЕДУЦИРАТ НАТИСКА НА ЦЕНИТЕ И ЩЕ БЪДАТ ОСНОВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ РЕФОРМИ, НО КАТО ЦЯЛО НИКАКВИ ДРУГИ ПРОМЕНИ. АКО ОТГОВОРЪТ НА ТОЗИ ВЪПРОС НЕ Е ПОЛОЖИТЕЛЕН, ЩЕ БЪДАТ ПОРОДЕНИ НОВИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕНЕБРЕГНАТИ, КАКТО ПРИ СИСТЕМАТА ЗА ЖИЛИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ.

ОСНОВНАТА РАЗЛИКА МЕЖДУ ДВЕТЕ СИСТЕМИ Е, ЧЕ ЕДИН АПАРТАМЕНТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЧЕЗНЕ, АКО Е НЕДОВОЛЕН ОТ НАЕМА, КОЙТО СЕ ПЛАЩА ЗА НЕГО, ДОКАТО СЪЩОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ ЗА ЕДИН ЗЛЕ ПЛАТЕН ЛЕКАР. ВЪПРЕКИ УВЕЛИЧЕНИЕТО С 56 НА СТО НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ ТЕ ВСЕ ОЩЕ СИ ОСТАВАТ НИСКИ И ЕДИН ХИРУРГ ТРЯБВА ДА КАРА ЧАСТНО ТАКСИ НЯКОЛКО ЧАСА НА ДЕН, ЗА ДА ПОЛУЧИ ПРИЛИЧЕН ДОХОД. С ПРИЛАГАНЕТО НА РЕФОРМИТЕ ЕДНА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРИТЕ ЩЕ ПРЕДПОЧЕТАТ ДА РАБОТЯТ ЧАСТНО /ДОРИ И НА НЕЛЕГАЛНИЯ ПАЗАР, АКО ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ВЪЗМОЖНОСТ/, А ДРУГА ЧАСТ МОЖЕ БИ ЩЕ НАПУСНАТ СТРАНАТА.

ТЪЙ КАТО ЕДИН ВЪНШЕН ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА ПРЕЦЕНИ СЪВСЕМ ТОЧНО КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЯТ НЕЩАТА, НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ДВА ОСНОВНИ НаЧИНА НА ДЕЙСТВИЕ:

АКО СЕГАШНАТА СИСТЕМА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СЕ ОКАЖЕ СТАБИЛНА,
ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД ТЯ ЩЕ СЕ НУЖДАЕ САМО ОТ НЕЗНАЧИТЕЛНИ ПРОМЕНИ. СИСТЕМАТА, ТАКАВА КАКВАТО Е В МОМЕНТА, СЪВСЕМ НЕ Е ИДЕАЛНА, НО ЗАТОВА ПЪК ИЗИСКВА СРАВНИТЕЛНО НИСКИ РАЗХОДИ И ШЕ ИЗПЪЛНЯВА СВОЕТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД. АКО Е ВЪЗМОЖНО, НЕ Я ПРОМЕНЯЙТЕ.

АКО СИСТЕМАТА Е ЗАСТРАШЕНА ОТ "ИЗТИЧАНЕ НА МОЗЪЦИ", НЕЗАБАВНО ПРИЛОЖЕТЕ ПАКЕТ ОТ ПО-РАДИКАЛНИ РЕФОРМИ. ДОРИ И В ТОЗИ СЛУЧАЙ ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ РАЗЛИКА МЕЖДУ СИСТЕМАТА, КОЯТО БЪЛГАРИЯ БИ ИСКАЛА ДА ИМА, И СИСТЕМАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ОПИТА ДА ПОДДЪРЖА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕ МНОГО СКЪПА, НО ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОКАЗВАНЕ НА ЗДРАВНА ПОМОЩ Е СЛОЖЕН. НИТО ЕДНА СТРАНА В СВЕТА НЯМА НАПЪЛНО ЗАДОВОЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СЪЗДАВАНЕТО НА СОБСТВЕНА ЗДРАВНА СИСТЕМА Е ЕДНА ОТ ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ЗАДАЧИ, КОЯТО ЩЕ ОТНЕМЕ НА БЪЛГАРИЯ МНОГО ВРЕМЕ И ЩЕ ИЗИСКВА КОМПЕТЕНТНА ПОМОЩ.

АКО СЕ ОКАЖЕ, ЧЕ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ГОЛЯМ БРОЙ ЛЕКАРИ НАПУСНАТ СИСТЕМАТА, ТОГАВА ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРЯТ НАЧИНИ ДА СЕ НАМАЛЯТ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ НЕЯ И ДА СЕ ЗАДЪРЖИ ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ ЛЕКАРИТЕ. ПРЕДЛАГАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРОСТИ, НО ЕФЕКТИВНИ ПРОМЕНИ:

- ВЪВЕЖДАНЕ НА МИНИМАЛНИ ТАКСИ ЗА ХОРАТА С ДОХОДИ НАД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ. ЦЕЛТА Е ДА СЕ ОГРАНИЧИ БЕЗОТГОВОРНОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ;

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ ТАКСИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЦЕДУРИ;

- УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ НА ЛЕКАРИТЕ, ЗА ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА РАБОТЯТ В СИСТЕМАТА.

С КОЛКО ТРЯБВА ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАПЛАТИТЕ? КЪМ ТОЗИ ВЪПРОС ТРЯБВА ДА ПОДХОДИМ ПРАКТИЧНО - С ТОЛКОВА, КОЛКОТО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЗАДЪРЖИМ ЛЕКАРИТЕ В СИСТЕМАТА. ДОРИ ПРИ ГОЛЯМО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗХОДИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ МНОГО ВИСОКИ. В БЪЛГАРИЯ ИМА ПРИБЛИЗИТЕЛНО 28 000 ЛЕКАРИ. ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ЗАПЛАТИТЕ ИМ СЕ УВЕЛИЧАТ С 500 ЛВ МЕСЕЧНО. ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ САМО С 168 МЛН.ЛВ. ДОРИ КАТО ПРИБАВИТЕ УВЕЛИЧЕНИЯТА И ЗА ОСТАНАЛИЯ МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, РАЗХОДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОНОСИМИ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ ТЕ ЩЕ БЪДАТ В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН КОМПЕНСИРАНИ ОТ НАЛОЖЕНИТЕ ТАКСИ.

ТРЯБВА ДА СМЕ НАЯСНО ОБАЧЕ КОЯ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ТЕЗИ ПРОМЕНИ. ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА КАТЕГОРИЧНО ДА ОТКАЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЗАПЛАТИТЕ НА ХОРА ОТ ДРУГИ ПРОФЕСИИ, КОИТО МОЖЕ БИ ЩЕ ПРЕТЕНДИРАТ, ЧЕ ИМАТ СЪЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СЪЩИТЕ УМЕНИЯ И СЛЕДОВАТЕЛНО СЪЩОТО ПРАВО НА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ. ТРЯБВА ОТКРИТО ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ В СЛУЧАЯ НЕ СТАВА ДУМА ЗА "СПРАВЕДЛИВОСТ", А ПРОСТО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


ПРЕХРАНВАНЕ

КАКТО ВЕЧЕ ПОКАЗА АНАЛИЗЪТ, ОГРАНИЧЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА ЩЕ БЪДАТ НАПЪЛНО ИЗЧЕРПАНИ, АКО СУБСИДИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ ПРОДЪЛЖИ. ВЯРНО Е, ЧЕ СПИРАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ЩЕ БЪДЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕПОПУЛЯРНА МЯРКА. КАКТО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ, МНОГО ХОРА ПО ПРИНЦИП СА СЪГЛАСНИ С ПРЕМАХВАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ, НО СМЯТАТ, ЧЕ ТОВА ПОЛИТИЧЕСКИ Е НЕВЪЗМОЖНО.

НИЕ НЕ СМЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕЦЕНИМ КОЕ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО, НО МОЖЕМ СЪС СИГУРНОСТ ДА КАЖЕМ СЛЕДНОТО: 1/ СУБСИДИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ ЩЕ СТАНЕ ТОЛКОВА СКЪПО, ЧЕ ЩЕ ПОПРЕЧИ НА ВСЯКА ДРУГА РЕФОРМА. 2/ НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО, ИЛИ НЕ, ПРЕМАХВАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ Е ПРАКТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНО, Т.Е. ТАЗИ СТЪПКА НЯМА ДА ОБРЕЧЕ БЪЛГАРИЯ НА ГЛАД.

А ИМЕННО ГЛАДЪТ Е ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ. ЗАДОВОЛЯВАНЕТО С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ТРЯБВА ДА СЕ ОБСЪЖДА НЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТОВА ДАЛИ БЪЛГАРИНЪТ МОЖЕ ДА СИ КУПУВА МЛЯКО ПО 30 СТ. ЛИТЪРА, А ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ. В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА ПЛАЩА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ХРАНА НА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО. ВМЕСТО ТОВА ТЯ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ САМО РАЗХОДИТЕ НА ТЕЗИ СЕМЕЙСТВА, КОИТО БЕЗ ПОМОЩ БИХА ГЛАДУВАЛИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ НАМЕРИ НАЧИН ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ТЕЗИ ГРУПИ ОТ ХОРА И УСИЛИЯТА ДА СЕ НАСОЧАТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ.

ИЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕЗИ, КОИТО НЯМА ДА МОГАТ ДА СЕ ИЗХРАНВАТ САМИ, Е СЛОЖЕН ВЪПРОС И ИЗИСКВА ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА СТОЙНОСТТА НА ИКОНОМИЧЕН ХРАНИТЕЛЕН БЮДЖЕТ И НА ГРАНИЦАТА НА НУЖДИТЕ. ОСВЕН ТОВА НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ И ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, КАТО НАПРИМЕР ПАРИЧНИ ПОМОЩИ, РАЗДАВАНЕ НА КУПОНИ И ДР. НО НАЙ-ВАЖНАТА СТЪПКА Е СВЪРЗАНА С РЕШЕНИЕТО ДА СЕ ПРЕМАХНАТ СУБСИДИИТЕ. ФИГУРА 7 ПОКАЗВА КАКВИ РАЗХОДИ ШЕ БЪДАТ НАПРАВЕНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ НИВА.

ДА ПРИЕМЕМ, ЧЕ 40 НА СТО ОТ НАСЕЛЕНИЕТО /КОЕТО СПОРЕД ИЗЧИСЛЕНИЯ ЖИВЕЕ ПОД СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ/ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПОМОЩ В РАЗМЕР НА 50 ЛВ. НА МЕСЕЦ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЩЕ ВЪЗЛЯЗАТ НА 2,2 МИЛИАРДА ЛВ. ВЪЗМОЖНИ СА И ДРУГИ ВАРИАНТИ, КОИТО ЩЕ ИМАТ ДРУГ РЕЗУЛТАТ, НО ЕДНО Е СИГУРНО - РАЗМЕРЪТ НА ТЕЗИ ПОМОЩИ ЕДВА ЛИ ЩЕ СЕ ДОБЛИЖИ ДО СЕГАШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА СУБСИДИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ ЗА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ.   

ТРЯБВА ДА СПОМЕНЕМ, ЧЕ ТОЗИ ПОДХОД ИМА И ДВЕ ДРУГИ ПРЕИМУЩЕСТВА. ПЪРВОТО Е, ЧЕ ПРЕДЛОЖЕНАТА ПРОГРАМА В ЕДИН МОМЕНТ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ ИЗЛИШНА, ЗАЩОТО С НАРАСТВАНЕТО НА РЕАЛНИТЕ ДОХОДИ БРОЯТ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ПАРИЧНА ПОМОЩ ЩЕ НАМАЛЕЕ. СУБСИДИРАНЕТО, ОТ ДРУГА СТРАНА, ОЗНАЧАВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОМЕНИТЕ В ИКОНОМИКАТА.

ВТОРИЯТ БЛАГОПРИЯТЕН ЕФЕКТ Е СВЪРЗАН СЪС СЪЖИВЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТПАНСТВО И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАЙОНИ. СЕГАШНАТА СИСТЕМА НА ИЗКУСТВЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА НИСКИ ЦЕНИ НАМАЛЯВА СТИМУЛИТЕ НА ХОРАТА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ЗЕМЯТА И ГИ ПРОГОНВА КЪМ ГРАДОВЕТЕ. АКО СУБСИДИИТЕ СЕ ЗАПАЗЯТ, РЕФОРМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЩЕ НАПРАВЯТ ТЕЗИ ДЕФОРМАЦИИ ОЩЕ ПО-СКЪПИ. ОСВЕН ТОВА СИСТЕМАТА НА СУБСИДИРАНЕ В НАЙ-ДОБРИЯ СЛУЧАЙ ЩЕ ЗАБАВИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФОРМИТЕ. АКО СУБСИДИРАНАТА ЦЕНА, ПРЕДЛОЖЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ДАДЕНА КУЛТУРА, Е ПО-НИСКА ОТ ЦЕНАТА, КОЯТО ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ЗА ДРУГА КУЛТУРА, ЧИЯТО ЦЕНА НЕ СЕ КОНТРОЛИРА ОТ ДЪРЖАВАТА, ТОГАВА СИСТЕМАТА НА СУБСИДИРАНЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗНАЧИТЕЛЕН НЕДОСТИГ НА ОСНОВНИ ХРАНИ.

ДАННИТЕ ЗА НЕДОСТИГ НА ХЛЯБ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ ПОКАЗВАТ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАПАЗВАНЕТО НА СИСТЕМА, КОЯТО СЛЕД ПАДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА НАЛАГА СВОИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РЕФОРМИ, НАПРАВЕНИ В ТОЗИ ДОКЛАД, СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ ЕКИП ОТ ЧУЖДЕНЦИ, КОИТО ИМАТ ОГРАНИЧЕНИ ПОЗНАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ. НАПРАВЕНИТЕ АНАЛИЗИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ КАТО ПРЕПОРЪКИ, А КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ИЗПЪКВА ОБАЧЕ ЕДИН ВАЖЕН ИЗВОД: ЗА ДА СЕ ПОДДЪРЖА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД, НЕ Е НЕОБХОДИМО ВСИЧКИ ПРОМЕНИ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ЕДНОВРЕМЕННО. МНОГО ОТ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СИСТЕМАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ, А ДРУГИ - САМО НЕЗНАЧИТЕЛНО ПРОМЕНЕНИ. НО ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО НЯКОИ РЕШАВАЩИ СФЕРИ, КОИТО ИЗИСКВАТ НАЙ-ГОЛЯМ ПОЛИТИЧЕСКИ КУРАЖ, СМЕЛОСТТА И РЕШИТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ БЪДАТ ОСОБЕНО ВАЖНИ ЗА УСПЕХА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕФОРМИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


11:01:19    01-02-1991