3 декември 1990

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                      БРОЙ 238 /256/

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/.


БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ПРЕДСТАВЛЯВА СЛОЖНО И МНОГОПЛАНОВО ЯВЛЕНИЕ, КОЕТО ХВЪРЛЯ СВОЯТА СЯНКА ВЪРХУ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ У НАС - ОТ ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЧЕСКОТО ИЗОСТАВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО РАЗВИТИТЕ СТРАНИ /ОТРАЗЕНИ ПО ЛАКОНИЧЕН НАЧИН В ДУМИТЕ НА АЛЕКО: "ЕВРОПЕЙЦИ СМЕ НИЙ, АМА ВСЕ НЕ СМЕ ДОТАМ!"/ ДО МЪЧИТЕЛНИТЕ АГОНИИ НА РАЗКЪСВАНАТА ОТ ПРОТИВОРЕЧИВИ СТРЕМЕЖИ БЪЛГАРСКА САМОЛИЧНОСТ, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ ТРАГЕДИЯТА НА ЕДНА ОСАКАТЕНА НАЦИЯ, НЕ УСПЯЛА ДА ОСЪЩЕСТВИ ТЕРИТОРИАЛНОТО СИ ОБЕДИНЕНИЕ И ИЗПАДНАЛА В ТЕЖКИ МОРАЛНИ КАТАКЛИЗМИ, ДОВЕЛИ ДО ФАКТИЧЕСКАТА ЗАГУБА НА НЕЙНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И БРАТОУБИЙСТВЕНО САМОИЗТРЕБЛЕНИЕ И ДОСТИГА ДО НАЙ-НАБОЛЕЛИЯ СЕГА ПРОБЛЕМ - ЗАПЛАХИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ОЦЕЛЯВАНЕ ДОРИ И НА ТАЗИ ЖАЛКА ОТЛОМКА ОТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕРИТОРИЯ, КОЯТО СЕ НАРИЧА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ПОДОБНО РАЗБИРАНЕ ЗА МЯСТОТО И РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА ПРАКТИЧЕСКИ ОТСЪСТВУВА ОТ БУРНИТЕ ДЕБАТИ ОТНОСНО НЕЙНОТО БЪДЕЩЕ, С КОИТО НИ ЗАЛИВАТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА СЕ КРИЕ В ЕДИН ЕЛЕМЕНТАРЕН, МАКАР И ТВЪРДЕ ПЕЧАЛЕН ФАКТ: В МОМЕНТА В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ОЗНАЧАВА СОФИЯ И НЕ ЗАЩОТО "СОФИЯНЦИ" СА ПО-УМНИ, ПО-СПОСОБНИ ИЛИ ПО-КУЛТУРНИ ОТ "ПРОВИНЦИЯТА", А ЗАЩОТО СА МОНОПОЛИЗИРАЛИ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА /ДЕЗ/ИНФОРМАЦИЯ И ДЪРЖАТ В РЪЦЕТЕ СИ ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ В СТРАНАТА И МЕЖДУ НЕЯ И ЧУЖБИНА.

ТОЗИ ЛОСТ ЗА АБСОЛЮТНА ВЛАСТ ВЪРХУ ДУШИТЕ И ТЕЛАТА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ И ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ЖЕЛАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СВЕТА ДО ВЧЕРА СЕ ДЪРЖЕШЕ ЕДНОЛИЧНО ОТ БКП, ДНЕС ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОВЛАДЯВА ОТ СДС, НО ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ НЕГОВАТА СЪЩНОСТ НА ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ТОТАЛЕН КОНТРОЛ И МАНИПУЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ СТРАНА НА ЕДИН САМОНАЗНАЧИЛ СЕ "ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ЕЛИТ", КОЙТО КАТО ПИЯВИЦА СЕ Е ВКОПЧИЛ В СНАГАТА НА БЪЛГАРИЯ И БЕЗЖАЛОСТНО ИЗСМУКВА И ПОСЛЕДНИТЕ Й ЖИЗНЕНИ СОКОВЕ.

НА ТАЗИ ЕДИНСТВЕНА ОСВЕТЕНА СЦЕНА В БЪЛГАРИЯ СЕ СРАЖАВАТ ДВЕ ОСНОВНИ СИЛИ - БКП И СДС, СРАЖАВАТ СЕ ЗА ТОВА КОЙ ДА РАЗДАВА ЖИЛИЩА, ЖИТЕЛСТВА И ПРИВИЛЕГИИ НА СВОИТЕ ЗАСЛУЖИЛИ ЧЛЕНОВЕ, КОЯ Е ДАТАТА НА НОВОТО ЛЕТОБРОЕНЕ НА БЪЛГАРИЯ - 9 СЕПТЕМВРИ ИЛИ 10 НОЕМВРИ, КОЙ КОГО ЩЕ ИЗПРЕВАРИ "ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОПА" И ПО-БЪРЗО ЩЕ ЗАГЪРБИ БЪЛГАРИЯ, ЧИЙТО НАРОД ВЕЧНО СЪЗДАВА ГЛАВОБОЛИЯ И ВСЕ ИМА НУЖДА ОТ "РАЗЯСНИТЕЛНИ КАМПАНИИ", НО ПРЕД БЪЛГАРИЯ, СВЕТА И СОБСТВЕНАТА ИМ СЪВЕСТ ТОВА Е БОРБА МЕЖДУ "/ПСЕВДО/ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" И "/ПСЕВДО/ДЕМОКРАЦИЯТА."

НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКИ ПРОМЕНИ СЛЕД 10 НОЕМВРИ БКП В СВОИТЕ ФУНДАМЕНТАЛНИ СТРУКТУРИ И ИДЕОЛОГИЯ СИ ОСТАВА ДЪЛБОКО АНТИНАЦИОНАЛНА СИЛА. В СВОЕТО ОБНОВЛЕНИЕ ТЯ МОЖА ДА СТИГНЕ САМО ДО НОВ ВАРИАНТ НА СВОЯ АНТИНАЦИОНАЛЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ, ТОЗИ ПЪТ МАСКИРАН ЗАД "ЕВРОПЕИСТКА" РЕТОРИКА. НО В БКП ИМА ХИЛЯДИ ИСТИНСКИ РОДОЛЮБЦИ, КОИТО В ДЕЛАТА СИ ВИНАГИ СА ПОСТАВЯЛИ И ПОСТАВЯТ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ. ТОЗИ ПАРАДОКС Е ЛЕСНООБЯСНИМ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ В ТОТАЛИТАРНА БЪЛГАРИЯ ВСЕКИ ЩО-ГОДЕ КАДЪРЕН ЧОВЕК БЕЗ ВРЪЗКИ, ПРОТЕКЦИЯ И ИНТЕЛЕКТУАЛНО ПОТЕКЛО ТРЯБВАШЕ ДА ВЛЕЗЕ В БКП, АКО ВЪОБЩЕ ИСКАШЕ ДА СЕ РАЗВИВА ПРОФЕСИОНАЛНО. А ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ БКП 45 ГОДИНИ СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВАШЕ С ДЪРЖАВАТА, В НЕЙНИТЕ РЕДОВЕ ИМА ХОРА, КОИТО ПОРАДИ РАБОТАТА СИ В РАЗЛИЧНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ ИМАТ РЕАЛНА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, С КОЯТО МАЛКО ДРУГИ ХОРА В СТРАНАТА МОГАТ ДА СЕ ПОХВАЛЯТ. ИМЕННО ТОЗИ НАТРУПАН ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ РЕЗЕРВ ОТ СПОСОБНИ ХОРА ПРАВИ ВЪЗМОЖНО ВСЕКИДНЕВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА МАШИНА У НАС. ТЕЗИ ХОРА, РЕЗУЛТАТ ОТ БРАКА НА БКП С ДЪРЖАВАТА, СА ЕДИНСТВЕНАТА НАДЕЖДА ЗА ПЛАВЕН ПРЕХОД КЪМ ПРАВОВА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА У НАС, ПРЕХОД, КОЙТО ДА БЪДЕ РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ТОГАВА В ИМЕТО НА "НОВОТО СВЕТЛО БЪДЕЩЕ" БЯХА ПРИНЕСЕНИ В ЖЕРТВА ГОЛЯМ БРОЙ СПЕЦИАЛИСТИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА ЧОВЕШКОТО ПОЗНАНИЕ - ПОЧТИ ВСИЧКО, КОЕТО МАЛКА И ИЗОСТАНАЛА БЪЛГАРИЯ С ГОЛЯМ ТРУД БЕ ОТГЛЕДАЛА ЗА 65 СВОБОДНИ ГОДИНИ. СЕГА ОТНОВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОДОБЕН ПОДХОД ПРИ "КАВАЛЕРИЙСКИТЕ АТАКИ" НА СДС СРЕШУ ВЛАСТТА. ПОНЯТИЯТА "НОМЕНКЛАТУРА" И "ЖИВКОВИСТ" СТАНАХА НАРИЦАТЕЛНИ, КАКТО НАВРЕМЕТО ДУМИТЕ "КАПИТАЛИСТ" И "МОНАРХОФАШИСТ". ПАК СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ТОВА КАК ПОСРЕДСТВЕНОСТТА И НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА СЕ КРИЯТ ЗАД НОВОТО В СТРЕМЕЖА СИ ДА ДИСКЕРДИТИРАТ ЧЕСТНИ И СПОСОБНИ ХОРА. ОТНОВО ЛУМПЕНИТЕ ИСКАТ СВОИТЕ ЖЕРТВИ, ЧЕСТО БЕЗ ДОРИ ДА ЗНАЯТ С КАКВО ТЕ СЕ ЗАНИМАВАТ И КАКВА Е ВИНАТА ИМ. НО В ТАЗИ ТРАГИЧНА ПОВТОРЯЕМОСТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ НЯМА НИЩО ЧУДНО. СДС, В ЛИЦЕТО НА СВОИТЕ ОСНОВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ - ТАКА КАКТО СЕ ОЧЕРТАХА ОЩЕ "ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г." - Е ПЛЪТ ОТ ПЛЪТТА И КРЪВ ОТ КРЪВТА НА БКП. ВСИЧКИ ТЕ СА ИЛИ НАСТОЯЩИ И ДОСКОРОШНИ КОМУНИСТИ, ИЛИ ПОТОМЦИ НА АКТИВНИ КОМУНИСТИ. В СВОЯ ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КОД ТЕ ДОРИ И БЕЗ ДА СЪЗНАВАТ ТОВА СА МИТОЛОГИЧНО И УТОПИЧНО ОБРЕМЕНЕНИ ОТ СВОЯ РОДИТЕЛ. ПРИКАЗКИТЕ ЗА АКТИВНИ "БОРЦИ СРЕШУ ЖИВКОВИЗМА", ГОВОРЕНЕТО "ОТ ИМЕТО НА НАРОДА", ДЕЛЕНЕТО НА ОПОЗИЦИЯТА НА КАТЕГОРИИ "ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ" ИЛИ ОЩЕ ПО-ОТПРЕДИ /НА КОИТО ПО ПРАВО СЕ ПОЛАГА РЪКОВОДНОТО МЯСТО/ И НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ЗАЯВИЛИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ "СЛЕД 10 НОЕМВРИ", "СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ" ПРИ "ШВЕДСКИЯ МОДЕЛ", КОЕТО ОБЕЩАВАТ, СЛЕД КАТО КАТУРНАТ КОМУНИСТИТЕ, ИЗПАДАНЕТО В ИСТЕРИЯ И ПРИ НАЙ-МАЛКАТА ПРОЯВА НА НЕСЪГЛАСИЕ С ТЯХ, ГРОБНОТО МЪЛЧАНИЕ, КОГАТО ГРЕШАТ - ВСИЧКО ТОВА ПОКАЗВА ДЪЛБОКОТО ИМ ДУХОВНО РОДСТВО С БКП. ЗАСЕГА ЕДИНСТВЕНИЯТ ОРИГИНАЛЕН ПРИНОС НА НАШАТА "ОФИЦИАЛНА" ОПОЗИЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ОБХВАНАЛ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, Е ТОВА ИСКАНЕ, КОЕТО ТЯ ИЗЛОЖИ ПРЕД ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА - НА БОРЦИТЕ СРЕЩУ ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ "ОЩЕ ОТПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г." НЕЗАБАВНО ДА СЕ ОСИГУРЯТ СТОЛИЧНИ ЖИЛИЩА И ЖИТЕЛСТВО. НО СДС ПОВТАРЯ ИСТОРИЧЕСКИЯ ПЪТ НА БКП НЕ САМО В БОРБАТА Й СРЕЩУ И ЗА ПРИВИЛЕГИИ. ДОПРЕДИ ГОДИНА БЕШЕ ТРУДНО ДА СИ ПРЕДСТАВИ ЧОВЕК, ЧЕ В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПОЯВИ ПО-АНТИНАЦИОНАЛНА СИЛА ОТ БКП. СЕГА СДС ПОВТАРЯ ВСИЧКИ ГРЕШКИ НА БКП ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ НЕЙНИЯ МЛАДЕНЧЕСКИ ПЕРИОД ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ, КОГАТО ТВЪРДО СЕ ВЯРВАШЕ, ЧЕ СЛЕД НЯКОЛКО ГОДИНИ ЩЕ ПАДНАТ ВСИЧКИ ГРАНИЦИ И НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ СА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. ЕСТЕСТВЕНО, С НАБЛИЖАВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗАКОНОМЕРНО ТРЯБВАШЕ ДА ЗАПОЧНЕ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА МИМИКРИЯ НА СДС. ОГЛУШИТЕЛНО СЕ ТРЪБИ ЗА ГРЕХОВЕ НА БКП ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ /ЗА ДА СЕ ЗАМАЖАТ СОБСТВЕНИТЕ ГРЕХОВЕ НА СДС ОТПРЕДИ ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ/ И СЕ ОБЯСНЯВА КАКВИ ИСТИНСКИ БЪЛГАРИ БИЛИ МАКЕДОНЦИТЕ /ЗА РАЗЛИКА ОТ ПОМАЦИТЕ, ЗА КОИТО СДС МЪЛЧИ ПО ДЯДОРАДОСЛАВОВСКИ ПОДБУДИ/. НО ВСИЧКИ ТЕЗИ ХАМЕЛЕОНЩИНИ НЕ МОГАТ ЗА ПРОМЕНЯТ ОСНОВНАТА ОТЛИЧИТЕЛНА ЧЕРТА, КОЯТО РАЗГРАНИЧАВА СДС ОТ РОДОЛЮБИВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ДОКАТО ЗА ТЯХ ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ФОРМИ НА УПРАВЛЕНИЕ СА САМО СРЕДСТВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СИГУРНОСТТА И БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ТО ЗА СДС САМАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ Е САМО СРЕДСТВО ПО ПЪТЯ МУ КЪМ МИРАЖА НА ВСЕЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, КАКТО БЕШЕ И ЗА БКП ПО ПЪТЯ Й КЪМ СВЕТОВНИЯ КОМУНИЗЪМ.

КАЗАНОТО ДОТУК НЕ БИВА ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ОПИТ ЗА ОТРИЧАНЕ НА КАКВАТО И ДА Е ПОЛОЖИТЕЛНА РОЛЯ НА СЕГАШНОТО ПРОТИВОБОРСТВО МЕЖДУ БКП И СДС. В МОМЕНТА ИМЕННО ТОВА ПРОТИВОБОРСТВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДВИГАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, КАТО В ТАЗИ СОЦИАЛНА ДИАЛЕКТИКА БКП ИГРАЕ РОЛЯТА НА ПЛЮСА, НА СПОКОЙНОТО, ЗАДОВОЛЕНО И УТВЪРЖДАВАЩО НАЧАЛО, А СДС НА МИНУСА, НА НЕСПОКОЙНОТО И РАЗРУШИТЕЛНО НАЧАЛО. БЕДАТА ИДВА ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ТОВА, ЧЕ ТВЪРДЕ ЧЕСТО ЗАД СПОКОЙСТВИЕТО НА БКП СЕ КРИЕ СТАРЧЕСКАТА НЕМОЩ И ПАСИВНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЗА 40 ГОДИНИ СЕ Е ОТУЧИЛА ДА ФУНКЦИОНИРА КАТО HOPMAЛHO ПОЛИТИЧЕСКО ОБРАЗУВАНИЕ, А ЗАД ИСТЕРИЧНИТЕ ПРИПАДЪЦИ НА СДС ЧЕСТО СИ ПОДАВА РОГАТА ТАКА ХАРАКТЕРНИЯТ ЗА БЪЛГАРИНА БОГОМИЛСКИ ИМПУЛС ЗА ОТРИЧАНЕ И СРИВАНЕ НА ВСИЧКИ УСТОИ В ИМЕТО НА АБСТРАКТНАТА ИДЕЯ, ПЪК КАКВОТО ЩЕ ДА СТАВА С НАРОДА И ДЪРЖАВАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИ СТОЛИЧНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - МИЛИЦИЯ, АДРЕСИРАНА ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА СОЦИАЛНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТОЛИЦАТА И СТРАНАТА ДОСТИГНА КРАЙНАТА ТОЧКА НА ТЪРПИМОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. В ТЕЗИ УСЛОВИЯ ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА СА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ И ДЕЙСТВАТ, СЪЗНАВАЙКИ ОТГОВОРНОСТТА, КОЯТО НОСЯТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. НЕДОУМЕНИЕ У НАС ПРЕДИЗВИКВАТ ЕДНОСТРАНЧИВИТЕ, ТЕНДЕНЦИОЗНИ И В НЯКОИ СЛУЧАИ НЕОБЕКТИВНИ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ИЗЛЪЧВАНИЯТА ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО. НЕЩО ПОВЕЧЕ, В НЯКОИ ВЕСТНИЦИ СЕ ПРАВЯТ НЕПРИКРИТИ ВНУШЕНИЯ И ЗАПЛАХИ КЪМ ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА ЗА ТЪРСЕНЕ НА НЯКАКВА ВЪОБРАЖАЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА "НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ" ДЕЙСТВИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ВЛИЯЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И НА ПРАКТИКА СЕ ФОРМИРА НЕГАТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА И СЕ ВЪЗПИТАВА ПРАВЕН НИХИЛИЗЪМ. НЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА СЕ ПРИНАСЯТ В ИЗКУПИТЕЛНА ЖЕРТВА НА НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ АМБИЦИИ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАСТОЯВАМЕ:

1. ОРГАНИТЕ НА СЪДА, ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА, СТОЛИЧНИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ И РЪКОВОДСТВОТО НА МВР ДА ВЗИМАТ ЯСНА И КАТЕГОРИЧНА ПОЗИЦИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ КАКТО ПО ЗАКОННОСТТА НА ПРОВЕЖДАНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТАКА И ПО ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА.

2. ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА МИЛИЦИЯТА ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПО ВРЕМЕ НА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ ДА БЪДАТ ОТРАЗЯВАНИ И ОЦЕНЯВАНИ ЕДИНСТВЕНО И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНА /ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ, НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И РАЗПОРЕДБИТЕ НА СНС/.

ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИЛИЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ОТ 29 НОЕМВРИ 1990 Г. И С ДЕЙСТВИЯТА СИ ЩЕ Я ПОДКРЕПИМ - ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЧЕСТТА НА МИЛИЦИОНЕРСКИЯ РАБОТНИК.

ОБРЪЩАМЕ СЕ И КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИЛИЦИЯТА В ЦЯЛАТА СТРАНА: КОЛЕГИ, С ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ ДА ЗАЩИТИМ ПРЕСТИЖА И ПРАВОТО СИ НА ТРУД В ИМЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СПОКОЙСТВИЕ.

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА НАЦИОНАЛИАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ФАБ/, СЪСТОЯЛА СЕ НА 19-20 МАЙ 1990 Г. В КАЗАНЛЪК.


СЛЕД 45 ГОДИНИ ДИКТАТУРА ФЕДЕРАЦИЯТА НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ЖИВА. ФИЗИЧЕСКОТО И МОРАЛНОТО УНИЩОЖЕНИЕ НА СВОБОДОЛЮБИВИТЕ СИЛИ Е НЕВЪЗМОЖНО.

НАШАТА КРАЙНА ЦЕЛ СИ ОСТАВА СЪЩАТА: ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНО ОБЩЕСТВО БЕЗ ДЪРЖАВА И ИКОНОМИКА БЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ. НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СА НЕПРОМЕНЕНИ: СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, НРАВСТВЕНОСТ. ВЗАИМОПОМОЩТА ВЪЗПРИЕМАМЕ КАТО ОСНОВЕН ПРИРОДЕН И ОБЩЕСТВЕН ЗАКОН.

НИЕ СМЕ БЕЗВЛАСТНИЦИ, ЗАЩОТО СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ВЛАСТТА, КАКТО И СТРЕМЕЖЪТ КЪМ НЕЯ, РАЗВРАЩАВАТ.

НИЕ СМЕ СОЦИАЛИСТИ, ЗАЩОТО СМЕ ЗА СВОБОДА, РАВЕНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ.

НИЕ СМЕ ЗА ПРИОРИТЕТ НА КОЛЕКТИВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЩОТО ТЯ ПРЕЧИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ОСЪЩЕСТВЯВА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС БЕЗ БЕЗРАБОТИЦА И В ИНТЕРЕС НА КОЛЕКТИВА.

ЩЕ ПРОПАГАНДИРАМЕ ИДЕИТЕ СИ С ЛЕГАЛНИ И МИРНИ СРЕДСТВА. ОТРИЧАМЕ НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСЯКА НЕГОВА ФОРМА И НАПРАВЛЕНИЕ. РАЗГРАНИЧАВАМЕ СЕ НАПЪЛНО ОТ ТЕРОРИЗМА И ВСЕКИ ОПИТ ДА НИ СЕ ПРИПИСВА ОСЪЖДАМЕ КАТЕГОРИЧНО.

РЕАЛНО И ТРЕЗВО ОТЧИТАМЕ СЕГАШНИТЕ УСЛОВИЯ. НАЯСНО СМЕ, ЧЕ ПРЯКА БОРБА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА НАШАТА КРАЙНА ЦЕЛ Е НЕВЪЗМОЖНА БЕЗ ВКЛЮЧВАНЕТО НИ В БОРБАТА ЗА ПО-ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО. ТРУДНИЯТ ПЪТ КЪМ СВОБОДАТА СЕ ИЗВЪРВЯВА КРАЧКА ПО КРАЧКА, ЗАТОВА НИЕ СМЕ СОЛИДАРНИ С ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПРЕСЛЕДВАТ ПОВЕЧЕ СВОБОДА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА.

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕГАШНАТА БОРБА ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА СЕ ЗАСТЪПВАМЕ:

- ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО СВОБОДИТЕ СА ГАРАНТИРАНИ ОТ РЕАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ, А НЕ САМО КОНСТИТУЦИОННО

- ЗА КОНКУРЕНЦИЯ НА ИДЕИ И ВЪЗГЛЕДИ БЕЗ ПРАВО НА МОНОПОЛ И ОПИТИ ЗА НАСИЛСТВЕНОТО ИМ НАЛАГАНЕ В ОБЩЕСТВОТО

- ЗА ИСТИНСКА СВОБОДА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА

- ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ, МЪЧЕНИЯТА И ЖЕСТОКОСТИТЕ

- ЗА СВОБОДНО СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СИЛИ В ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ, КЛУБОВЕ, ПАРТИИ И ПР. ПРЕДПОЧИТАМЕ ФЕДЕРАТИВНИЯ ПРИНЦИП НА ОРГАНИЗИРАНЕ

- ЗА ПРАВОТО НА ЛЕГАЛНА БОРБА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕХНИТЕ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ИНТЕРЕСИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРАВОТО НА СТАЧКИ

- ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ЗЕМЯТА НА ОБЩИНИТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ТЯХНОТО НАСЕЛЕНИЕ ДА ИЗБЕРЕ ФОРМИТЕ НА СТОПАНИСВАНЕ, НО БЕЗ РАЗПРОДАЖБА И ТЪРГОВИЯ

- ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ОГРАНИЧАВА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, А ДА СТИМУЛИРА КООПЕРАТИВНАТА И ЧАСТНАТА БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЧУЖД ТРУД

- ЗА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗАЩИТАВАЩА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ЗА НЕПРЕКЪСНАТО СПРАВЕДЛИВО РЕГУЛИРАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ДОХОДИ, ЗА БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНИ ФОНДОВЕ НА НАТРУПАНИ БОГАТСТВА ОТ ОТДЕЛНИ ХОРА И ОРГАНИЗАЦИИ НАД ОПРЕДЕЛЕНА ГРАНИЦА, СПРАВЕДЛИВО ФИКСИРАНА

- ЗА МАКСИМАЛНО СЪКРАЩАВАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНИЯ АПАРАТ

- КАТО МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА РАБОТНИЯ ДЕН

- ЗА НАКАЗАНИЕ, В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА, НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА МОРАЛНИ И ФИЗИЧЕСКИ РЕПРЕСИИ И ТЕХНИТЕ ДУХОВНИ ПОДБУДИТЕЛИ НЕЗАВИСИМО ЧЕ СМЕ ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ И НАЙ-СИЛНО РЕПРЕСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ, НИЕ СМЕ ПРОТИВ ЕСКАЛАЦИЯ НА ОТМЪЩЕНИЕТО. ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ ФОНДОВЕТЕ НА БКП И МВР

- ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АРМИЯТА И СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА С ТЕНДЕНЦИЯ НА ТЯХНОТО ПРЕМАХВАНЕ В РАМКИТЕ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

- ПРОТИВ ВСЯКАКВА ВЕРСКА И ЕТНИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ

- ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОСВОБОДЕНО ОТ ПАРТИЙНО, ПОЛИТИЧЕСКО, КЛАСОВО И РЕЛИГИОЗНО ВЛИЯНИЕ

- ЗА ЧЕСТНА И ПРАВИЛНА ЕКОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА ПО ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА НАУКА.

КОНФЕРЕНЦИЯТА ИЗБРА:

ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАРИАТ;
КОМИСИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА;
КОНТАКТНА ГРУПА ЗА ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ;
РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ;
ГОВОРИТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯТА.

ВЕСТНИКЪТ, КОЙТО ЩЕ ИЗДАВА ФЕДЕРАЦИЯТА, ЩЕ НОСИ ИМЕТО "СВОБОДНА МИСЪЛ", А КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО - "НОВ СВЯТ".

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЕТИЦИЯТА НА СЪЮЗ "ИСТИНА" - НЕЗАВИСИМА, НЕПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕЧНОСТТА, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА.


НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТЕГНЕ НРАВСТВЕНИЯТ ТОВАР НА СЪПРИЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ, С КОИТО Е ИЗПЪЛНЕНА НАШАТА ИСТОРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 70 ГОДИНИ. ОСОБЕНО МАСОВ И ЖЕСТОК ХАРАКТЕР ТЕ ДОБИХА ПО ВРЕМЕ И СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, КОГАТО НАСИЛИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИ СТАНАХА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ИМЕТО НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО.
БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЖИВЕЕ С КАИНОВИЯ КОМПЛЕКС НА БРАТОУБИЙСТВОТО. КЪМ НЕГО СЕ ПРИБАВЯ И ОТРИЦАТЕЛНИЯТ ТОВАР ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ И ГРЕШКИ, СТИГАЩИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СПРЯМО СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, ИЗОСТАВЕНИ В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ И СССР.

ТРАГИЧНИТЕ СТРАНИЦИ НА БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ ДОКРАЙ. НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР В БЪЛГАРИЯ ЩЕ НАСТЪПЯТ САМО СЛЕД ПЪЛНОТО РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА И СПРАВЕДЛИВОТО РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ВЪПРОСИ. ТОВА Е БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМА МОРАЛНА ПРЕДПОСТАВКА И ЗА ЦЯЛОСТНОТО РЕШАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС, ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ.

СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ СТОИ ПРЕД ВСИЧКИ НАРОДИ И ДЪРЖАВИ, ПРЕЖИВЕЛИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, И ПРЕДИ ВСИЧКО ПРЕД РОДИНАТА НА ТАЗИ СИСТЕМА - СССР. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ДЪРЖАВИ ВЕЧЕ РАДИКАЛНО РЕШИХА ТОЗИ ПРОБЛЕМ, А В ДРУГИ СА В ХОД РЕШИТЕЛНИ МЕРКИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. ПОСЛЕДЕН ПРИМЕР Е УКАЗЪТ НА СЪВЕТСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ "ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ ЖЕРТВИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕПРЕСИИ ОТ 20-ТЕ ДО 50-ТЕ ГОДмНИ" /13 АВГУСТ 1990 Г./.

ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ПРЕДПРИЕТИТЕ У НАС ДОСЕГА ИНИЦИАТИВИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ПОЛОВИНЧАТИ, НЕЗАДОВОЛИТЕЛНИ И НЕ ВОДЯТ КЪМ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ БОЛЕЗНЕН ОБЩОНАЦИОНАЛЕН ПРОБЛЕМ. ТАКЪВ Е ХАРАКТЕРЪТ И НА ВНЕСЕНАТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 22 АВГУСТ 1990 Г. ОТ КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ ВСЯКО НЕДООБМИСЛЕНО И ПОЛОВИНЧАТО РЕШЕНИЕ НА ТОЗИ ПРОБЛЕМЕН КОМПЛЕКС, КОЙТО ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО ЗАСЯГА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА, И ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ЗА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОДОБЕН ПОДХОД.

ЗА ЦЯЛОСТНО И РАДИКАЛНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА СЪЮЗЪТ "ИСТИНА" С НАСТОЯЩАТА ПЕТИЦИЯ ОТПРАВЯ МОЛБА КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: ВЪЗ ОСНОВА НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ МУ ПРЕРОГАТИВИ
ДА ОБЯВИ С УКАЗ НЕЗАКОННОСТТА И ПРЕСТЪПНИЯ ХАРАКТЕР НА РЕПРЕСИИТЕ НАД ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ИЗВЪРШЕНИ ПО СЪДЕБЕН ИЛИ ИЗВЪНСЪДЕБЕН РЕД, ПРЕДПРИЕТИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МОТИВИ, С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПОСЛЕДСТВИЯ.

НАСТОЯТЕЛНО АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ И ПРЕДИ ВСИЧКО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА, В РАМКИТЕ НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА - ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙСТИЯ ЗА ЦЯЛОСТНО УРЕЖДАНЕ НА ПРОБЛЕМА. ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НЕ ПРЕДЛАГА ДОСТАТЪЧНО ВЪЗМОЖНОСТИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. НАЛОЖИТЕЛНО Е ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ СЪОТВЕТНИ ЗАКОНИ. ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО ИМ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ:

1. ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ, КОИТО СА БИЛИ ОБОСНОВАНИ ВЪРХУ ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНИ ДЕЯНИЯ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ ТЕЗИ ДЕЯНИЯ СА БИЛИ НАСОЧЕНИ СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ТОТАЛИТАРИЗЪМ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ АНУЛИРАНИ.

2. ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ ПО НАРОДНИТЕ СЪДИЛИЩА ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕВИЗИРАНИ. ТЕЗИ ПРОЦЕСИ БЯХА ПРОВЕДЕНИ В ОБСТАНОВКА НА РЕВОЛЮЦИОНЕН ТЕРОР И ПОТЪПКВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ НОРМИ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО, А ИЗДАВАНИТЕ ПО ТЯХ ПРИСЪДИ СА НЕНАДМИНАТИ ПО СВОЯТА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ И ЖЕСТОКОСТ.

ПРИ РЕВИЗИЯТА НА ДЕЛАТА, ОБЕКТ НА НАРОДНИТЕ СЪДИЛИЩА, КРИТЕРИЙ ЗА ВИНА СЛЕДВА ДА БЪДЕ САМО УСТАНОВЕНАТА ОТ НЮРНБЕРГСКИЯ ТРИБУНАЛ ПРАКТИКА И ТРАДИЦИЯ - ЗА ПРЕСТЪПНИ СЕ СМЯТАТ ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С НАСИЛИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕЧНОСТТА. НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО ПРЕСТЪПНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ОТСТОЯВАНЕ И СЛЕДВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.

3. ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ ИЗИСКВА ПРОБЛЕМЪТ С ИЗБИТИТЕ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА НЯКОЛКО ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА. ВСИЧКИ ТЕ СЛЕДВА ДА СЕ СМЯТАТ ЗА НЕВИННИ. РАЗКРИВАНЕТО НА ЛОБНИТЕ МЕСТА И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ОСТАНКИТЕ НА ЖЕРТВИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ УРЕДИ СЪС СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН. ТЕЗИ МАСОВИ УБИЙСТВА СЪСТАВЯТ ПРЕТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧНОСТТА И ЗА ТЯХ ДАВНОСТ НЕ ТЕЧЕ.

ПРЕСТЪПНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО СА РЕШИЛИ, ЗАПОВЯДАЛИ И ОСЪЩЕСТВИЛИ ТЕЗИ ЗЛОДЕЯНИЯ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ. ИСТОРИЧЕСКИЯТ ОПИТ ОТ НЮРНБЕРГСКИЯ ПРОЦЕС И СЛЕДВОЕННОТО РАЗВИТИЕ НА ГЕРМАНСКИЯ И ЯПОНСКИЯ НАРОД ПОКАЗВА, ЧЕ ТОВА Е ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ ЗА МОРАЛНО ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, А СЪЩО ТАКА И ЗА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО ПОМИРЕНИЕ.

4. ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ ЗА ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА НАСИЛИЯТА И ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ОБХВАНАТ ВСИЧКИТЕ ИМ ФОРМИ:

- ИЗБИВАНИЯ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА;
- АТЕНТАТИ И ДРУГИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ;
- НЕПРАВОМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА "РЕВОЛЮЦИОННИ" И "НАРОДНИ" СЪДИЛИЩА;
- ЗЛОУПОТРЕБА С ПСИХИАТРИЯТА С ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ;
- АРЕСТИ, ЗАТВОР И КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ;
- ИЗСЕЛВАНИЯ И ИНТЕРНИРАНИЯ;
- НАСИЛСТВЕНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ;
- ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
- ПРЕСЛЕДВАНИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПРОФЕСИЯ И МЕСТОРАБОТА;
- ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ И РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ТЯХ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ В СТРАНАТА;
- ВСИЧКИ ДРУГИ ФОРМИ НА НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ.

5. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ВСЕОБХВАТНИ МЕРОПРИЯТИЯ И ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ ИЗИСКВА НЕЗАБАВНОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН, КОЙТО ДА ОСИГУРИ ОПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ АРХИВИ, МАТЕРИАЛИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ОСВЕТЯТ ЦЯЛОСТНИЯ ПРОБЛЕМЕН КОМПЛЕКС /АРХИВИ НА МВР И ДС, ПАРТИЙНИ, СЪДЕБНИ И ЛИЧНИ АРХИВИ, АРХИВИ НА МНО И ДР./. ВСИЧКИ ТЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО РАЗСЕКРЕТЕНИ.

ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ПОСТАВЯМЕ, СА БОЛЕЗНЕНИ, МНОГООБХВАТНИ И ТРУДНИ. ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ ВЕРОЯТНО ЩЕ СРЕЩНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТ ОТДЕЛНИ ЛИЦА И ИНСТИТУЦИИ. НО ПОСТАВЯНЕТО НА ЕДНО НАЧАЛО С ПРИЕМАНЕТО НА СЪОТВЕТНИ ЗАКОНИ Е НРАВСТВЕН ДЪЛГ И НЕОБХОДИМА СТЪПКА ЗА ПО-БЪРЗОТО НАСТЪПВАНЕ НА ТАКА ЖЕЛАНОТО ОТ ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНО СПОКОЙСТВИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР В НАШАТА СТРАНА.

СОФИЯ, 24 АВГУСТ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ "ИСТИНА": ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ Г. МАРКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


НА ОСНОВАНИЕ Т.1 ОТ ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ", СЪГЛАСНО С КОЯТО ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА ЗАЩИТА НА ВРОДЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА,

ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ЗАПИСАНИТЕ В СЪЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕТО /ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА,
ХУМАНИЗМА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА/,

ОСНОВАВАЙКИ СЕ И НА ЧЛ.5 ОТ УСТАВА  СЪГЛАСНО С КОЙТО ДВИЖЕНИЕТО Е ПРОТИВ НИХИЛИЗМА, АНАРХИЗМА, НАЦИОНАЛИЗМА, ФАШИЗМА, СТАЛИНИЗМА И ЖИВКОВИЗМА,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"

ЗАЯВЯВА:

НЕ ПРИЕМА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ПОДБУДИТЕЛИТЕ И СЪУЧАСТНИЦИТЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА "РАЗГРАДСКА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА". ОЦЕНЯВА ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ, НЕХУМАННИ И КАТО НАСОЧЕНИ ПРОТИВ ДЕМОКРАЦИЯТА, ПОРАДИ КОЕТО РЕШИТЕЛНО ГИ ОСЪЖДА;

СЧИТА, ЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОПРАВДАТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ, ЧЕ СЕ КАСАЕЛО САМО ЗА "МОРАЛЕН СИМВОЛ", СА СЪЩО НЕПРИЕМЛИВИ, ЗАЩОТО ПОДОБНИ СЕПАРАТИСТКИ ДЕЙСТВИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ СИМВОЛ САМО НА РАЗЕДИНЕНИЕТО НА НАЦИЯТА. В ДНЕШНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ТАКОВА РАЗЕДИНЕНИЕ Е НЕДОПУСТИМО;

ОТХВЪРЛЯ КАТЕГОРИЧНО НАПАДКИТЕ СРЕЩУ ПРЕЗИДЕНТА, КОЙТО СИМВОЛИЗИРА ЕДИНСТВОТО НА НАЦИЯТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: КУЗМАН КУЗМАНОВ

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ОТ СЪЮЗНИЯ АРХИВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, НАТОВАРЕН СЪМ ДА ВИ ПРЕДАМ РЕЗОЛЮЦИЯТА МУ, РЕШЕНА НА СЪВЕЩАНИЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.

МОЛБАТА НИ КЪМ ВАС Е ДА ЗАПОЗНАЕТЕ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 9-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ НА 90-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ В ПРОВЕЖДАНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО. ПО СТЕЧЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ТОЧНО ПРЕДИ 90 ГОДИНИ НА СЪШИЯ ДЕН, НА КОЙТО ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР ВЗЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ТУК РЕШЕНИЯ, БЕ ОБРАЗУВАН БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ. НЕ ДАТАТА, А ИЗТЕКЛИЯТ ПОЧТИ ВЕК НИ ДАВА ПРАВО И ОСНОВАНИЕ ТОЧНО СЕГА ДА ИЗЯСНИМ И КАЖЕМ СТАНОВИЩЕТО СИ. БИЛИ СМЕ, СТОИМ И СЕ СТРЕМИМ ДА СИ ОСТАНЕМ НА ОТСАМНАТА СТРАНА. НА СТРАНАТА НА НАРОДА.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ВЪПРЕКИ ЧЕ НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г. БЕ ИЗВЪРШЕН ИСТИНСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕН АКТ И ЧЕ НИЕ ВЯРВАМЕ В ПЪЛНАТА ИСКРЕНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО И ЧЕ РАЗБИРАМЕ И ЦЕНИМ ВНИМАТЕЛНОСТТА, С КОЯТО СЕ ПРОВЕЖДА РЕВОЛЮЦИЯТА, ТО С ОГОРЧЕНИЕ КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАС ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА ОНЗИ ПОХЛУПАК НА МЪЛЧАНИЕ И НЕПРИЗНАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НИ, КОЙТО БЕ НАЛОЖЕН НАД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЛЕД 19 МАЙ 1934 Г. ОТ ЦАР БОРИС. ПОВЕЧЕ ОТ 55 ГОДИНИ КЪМ НАС СЕ ПРИЛАГАТ МЕРКИТЕ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ОТ ТОГАВА ДО СЕГА.

ДРУГАРЮ ПРЕДСЕДАТЕЛ,
КАТО ИЗЛАГАМ ГОРНОТО, НАДЯВАМЕ СЕ, ЧЕ НАШАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ЩЕ БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА ПРЕД НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЧЕ НАЙ-ПОСЛЕ КЪМ НАС НЕ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА НАРЕДБА-ЗАКОНЪТ, ИЗДАДЕН ОТ ЦАР БОРИС ЗА РАЗТУРЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 14 ЮНИ 1934 Г.

СЕКРЕТАР НА РАБОТНАТА ГРУПА НА БЗНС "ВРАБЧА 1"

Е. СПАНЧЕВ

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ СЪЮЗНИЯ АРХИВ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ТРЕТОТО СЪВЕЩАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА В СОФИЯ.


ТРЕТОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ В СОФИЯ НА 30 ДЕКЕМВРИ 1989, СЛЕД КАТО ОБСЪДИ РЕДИЦА ВЪПРОСИ И КАТО

КОНСТАТИРА:

1. СЪЗДАДЕНАТА ОТ НАШИТЕ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ДЕЙЦИ КОНСТИТУЦИЯ НА ДВА ПЪТИ БЕ СУСПЕНДИРАНА /27 АПРИЛ 1881 И 19 МАЙ 1934/ И ОТМЕНЕНА С КОНСТИТУЦИЯТА ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1947 Г., А СЛЕД ВОЕННОФАШИСТКИЯ ПРЕВРАТ ОТ 19 МАЙ 1934 НЕ Е ИМАЛО НОРМАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ;

2. ЧЕ КАКТО ДИМИТРОВСКАТА, ТАКА И СЛЕДВАЩИТЕ КОНСТИТУЦИИ БЯХА НАРУШАВАНИ, КОЯТО ОТДЕЛНИ ТЕХНИ ЧЛЕНОВЕ НЕ БЯХА ПРИЛАГАНИ, А ДРУГИ НАРУШАВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ;

3. ЧЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ БЕ ПРЕМАХНАТО ПРАВОТО НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА;

4. ЧЕ БЕ ВЪВЕДЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОСЪЖДАНЕ НА НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУДОБНИ ЛИЦА НА ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД В КОНЦЛАГЕРИ С ИНФОРМАЦИОННА ИЗОЛАЦИЯ И БЕЗ СВИЖДАНЕ НА ОСЪДЕНИЯ С БЛИЗКИТЕ МУ, БЕЗ ТОЙ ДА БЪДЕ ПРИЗОВАН НА СЪД, БЕЗ ДА МУ СЕ СЪОБЩАВА ОБВИНЕНИЕТО СРЕЩУ НЕГО, ПРИЧИНАТА ЗА ОСЪЖДАНЕ И СРОКА НА ВЪДВОРЯВАНЕ;

5. ЧЕ НА ЕКЗЕКУТИРВАНИТЕ БЕ ОТКАЗАНА ИЗПОВЕД И ПРИЧАСТИЕ, А НА ПОЧИНАЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ БЕ ОТНЕТО ПРАВОТО НА ПОГРЕБЕНИЕ;

6. ЧЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА НОВИ ИЗБОРИ ПРИ СВОБОДНО СЪСТЕЗАВАНЕ И ПРИ НАПРЕГНАТАТА ОБСТАНОВКА В ТОЗИ МОМЕНТ Е ОПАСНО И ЧЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ НОРМАЛИЗИРА ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЖИВОТ В СТРАНАТА;

7. ЧЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ Е БАВЕН И МЪЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС;

8. ЧЕ ОСВЕН ОБЯВЕНИТЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ ОТ ООН, У НАС СЕ ПРОВЕЖДАШЕ И ПОЛИТИЧЕСКА, И НАУЧНА ДИСКРИМИНАЦИЯ;

9. ЧЕ АРМИЯТА БЕ ПРЕВЪРНАТА ОТ КНЯЗ АЛ. БАТЕНБЕРГ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНА РОЯЛИСТКА ПАРТИЯ. НА НЯКОЛКО ПЪТИ ТЯ СЕ НАМЕСВА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА СРЕЩУ НАРОДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА ЗАЩИТАВАМЕ;

10. ЧЕ ПО ВРЕМЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА ОТ БЗНС "ВРАБЧА" ДО 9 ЮЛИ 1923 Г. БЕ ВЪВЕДЕНА ТРУДОВА ПОВИННОСТ, КОЯТО ЗАМЕСТИ ЗАБРАНЕНАТА НИ ОТ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ-ПОБЕДИТЕЛКИ РЕДОВНА НАБОРНА АРМИЯ. СЛЕД ПРЕВРАТА ОТ 19 МАЙ 1934 Г. ТРУДОВАТА ПОВИННОСТ БЕ ПРЕВЪРНАТА В НАКАЗАТЕЛНА ЧАСТ, В КОЯТО ОТБИВАХА СЛУЖБАТА СИ МЛАДЕЖИ ОТ ИНОРОДЕН, НЕПРАВОСЛАВЕН ПРОИЗХОД ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕБЛАГОНАДЕЖДНИ. ТОВА ГЕНЕРИРАНО ОТ ЦАР БОРИС ЗА ПРЪВ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НИ ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ ПОРОДИ ВЪТРЕ В СТРАНАТА ТЪРКАНИЯ НА ВЕРСКА И НАЦИОНАЛНА ОСНОВА. СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ОТСТРАНЕНО.

РЕШИ:

1. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ГИ ПРИЗОВАВАМЕ ДА ИЗПЪЛНЯТ ОБЩОЧОВЕШКИЯ СИ, ПАТРИОТИЧЕН И РЕВОЛЮЦИОНЕН ДЪЛГ В ХОД, КАТО ЗАЕДНО С ДИНАМИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ЖИВОТА, ПРОМЕНИТЕ - КОНСТИТУЦИЯТА И ДА ПРАВИТЕ КРАЧКА НАПРЕД КЪМ УСТАНОВЯВАНЕ В ИЗСТРАДАЛАТА НИ РОДИНА НА ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ, ОПРЯНА НА ШИРОКИЯ ГРЪБ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ИЗДИГНЕТЕ СЕ ДО РАВНИЩЕТО НА ФРЕНСКАТА КОНСТИТУАНТА, ЗА ДА ЗАПИШЕТЕ С ВОЛЯТА СИ ЗА СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ ИМЕНАТА СИ С НЕЗАЛИЧИМИ БУКВИ В ИСТОРИЯТА.

2. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ИЗМЕНИ НЕ САМО ЧЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, А И ДА СЕ ОТМЕНЯТ ВСИЧКИТЕ Й ЧЛЕНОВЕ, ОГРАНИЧИТЕЛНИ ЗА СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА.

3. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА ЧЛЕН, СПОРЕД КОЙТО С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ДА СЕ ГЛАСУВАТ КОНСТИТУЦИОННИ ЗАКОНИ, ИМАЩИ СИЛАТА НА ЧЛЕНОВЕ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.

4. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА И ПРИЕМЕ КАТО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА НА ЧОВЕКА ОТ ПРОЕКТА ЗА КОНСТИТУЦИЯ ОТ 16 ФЕВРУАРИ 1793 Г. /ЖИРОНДИНСКИ ПРОЕКТ/, ВСЕ ОЩЕ НЕПРИЕТ ОТ НИКОГО. В ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТОВА РЕШЕНИЕ ТЕКСТ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ НАПРАВИ ПОПРАВКА, КАТО ДУМАТА "СОБСТВЕНОСТТА" СЕ УТОЧНИ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ КАТЕГОРИИ СОБСТВЕНОСТ И ВЛАДЕНИЕ, ВЪЗНИКНАЛИ И УТОЧНЕНИ КАТО ПО-КЪСНИ ПОНЯТИЯ, А ИМЕННО:

"ТРУДОВА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЗАНАЯТИТЕ И АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, КООПЕРАТИВНОТО ВЛАДЕНИЕ В ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И ТРАНСПОРТА, ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ПОЛЗУВАНЕ; И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ЕДРАТА И ТЕЖКА ИНДУСТРИЯ, МИННОТО ДЕЛО И ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ."

5. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН, С КОЙТО ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРАВОТО НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ПОДСЪДИМИТЕ.

6. С КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН ДА СЕ ПРЕМАХНЕ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ.

7. ПРЕДЛАГАМЕ С КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН ДА СЕ ЗАМЕНИ ОСТАНАЛАТА ОЩЕ ОТ РОБОВЛАДЕЛСКИЯ СТРОЙ ИНСТИТУЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ. ТЯ ДА СЕ ЗАМЕНИ С ВЪДВОРЯВАНЕ В ИНТЕРНАТ СЪС САМОУПРАВЛЕНИЕ. ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ СЪЗДАДЕ СТРОГО ОХРАНЯВАН РЕЗЕРВАТ В ПОЛУПЛАНИНСКА МЕСТНОСТ. НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА ИЗДЕВАТЕЛСТВУВА НАД ДРУГО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО. ЗАТОВА СЪПРУЗИТЕ НА ОСЪДЕНИТЕ ДА ИМАТ ПРАВО ПРИ ДЕЙСТВИТЕЛНО ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ ЗАСЕЛЯТ В РЕЗЕРВАТА ДО СРОКА НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДРУГИЯ СЪПРУГ ОТ СВОБОДНИЯ ЖИВОТ.

8. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН, С КОЙТО ДА СЕ ГАРАНТИРА ДО ОТМЕНЯВАНЕ НА СМЪРТНИТЕ ПРИСЪДИ ПРАВО НА ИЗПОВЕД ЗА ОСЪДЕНИТЕ НА СМЪРТ И УМИРАЩИТЕ ЗАТВОРНИЦИ. ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРАВО НА ПОГРЕБЕНИЕ НА ПОЧИНАЛИТЕ ЗАТВОРНИЦИ.

9. ПРЕДЛАГАМЕ АРМИЯТА ДА СЕ ДЕПОЛИТИЗИРА. В ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ДА СЕ ВКЛЮЧИ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ЦЕЛ И ЗАДАЧА НА АРМИЯТА Е ЗАЩИТАТА НА ОТЕЧЕСТВОТО.

10. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН, СПОРЕД КОЙТО В РАДИУС ОТ 3 КИЛОМЕТРА ОКОЛО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗПОЛАГА ИЛИ ДВИЖИ ВОЙСКОВА ЧАСТ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА.

11. ПРЕДЛАГАМЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПАРЛАМЕНТАРНА ВОЙСКА ЗА ОХРАНАТА МУ. ТЯ ДА БЪДЕ ПОДЧИНЕНА САМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА.

12. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ И ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА. В НЕГО ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ НАЧИНЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ. ЗАКОНЪТ ДА МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНЯ САМО С ПРЕДЛОЖЕНИ ПРЕДИ ИЗБОРИ И ГЛАСУВАНИ СЛЕД ИЗБОРИ ОТ НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ.

13. ПРЕДЛАГАМЕ В КОНСТИТУЦИЯТА ДА СЕ ВКЛЮЧИ ВТОРОТО ИЗРЕЧЕНИЕ ОТ ЧЛ.57 И ЧЛ.58 ОТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, КОИТО ГЛАСЯТ:

"РАЗДЕЛЕНИЕ НА СЪСЛОВИЯ НЕ СЕ ДОПУСКА"

"ТИТЛИ ЗА БЛАГОРОДСТВО И ДРУГИ ОТЛИЧИЯ, СЪЩО ОРДЕНИ НЕ МОГАТ ДА СЪЩЕСТВУВАТ В БЪЛГАРСКОТО КНЯЖЕСТВО."

14. ПРЕДЛАГАМЕ В ДУХА И БУКВАТА НА ЧЛ.59 ОТ ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ДА НЯМА ДРУГИ ОРДЕНИ И ОТЛИЧИЯ, ОСВЕН:

А/ КРЪСТ ЗА ХРАБРОСТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТЛИЧИЕ ВЪВ ВРЕМЕ НА ВОЙНА И САМО ЗА ВОЕННИ ЧИНОВЕ.
Б/ ГРАЖДАНСКИ КРЪСТ ЗА ХРАБРОСТ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОТЛИЧИЕ ВЪВ ВОЕННО ВРЕМЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА ИЛИ В ЗАШИТА НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОННОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ДЪРЖАВАТА.

15. ПРЕДЛАГАМЕ С КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН ДА СЕ СЪЗДАДЕ КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 11 ВИСШИ СЪДИИ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ДА ИМАТ НАЙ-МАЛКО 10-ГОДИШЕН СТАЖ КАТО РЕДОВНИ СЪДИИ. ТОЗИ СЪД ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ТОВА ДАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ СА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ И ДАЛИ ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ НЕ ЗАОБИКАЛЯТ ИЛИ ОТМЕНЯТ ЗАКОННИ ТЕКСТОВЕ. СЪДЪТ ДА ИМА ВЪРХОВЕН НАДЗОР ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА И ДА ДАВА ТЪЛКУВАНИЯ НА ЗАКОННИ ТЕКСТОВЕ, КОИТО ДА ИМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СИЛА ПРИ ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ. КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ ДА СЕ ИЗБИРАТ ОТ ПАРЛАМЕНТА ИЗМЕЖДУ КАНДИДАТИ, ПОСОЧЕНИ ПО ЕДИН ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД, ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКАТА И ГЛАВНИЯТ АДВОКАТ НА РЕПУБЛИКАТА. ЗАПЛАТАТА НА СЪДИИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪОТВЕТНА НА ПОЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО ЗАЕМАТ, С ОГЛЕД ДА СЕ ГАРАНТИРА НЕЗАВИСИМОСТТА И НЕПОДКУПНОСТТА ИМ, КОНСТИТУЦИОННИТЕ СЪДИИ ДА БЪДАТ НЕСМЕНЯЕМИ, БЕЗПАРТИЙНИ И ДА НЕ УПРАЖНЯВАТ ДРУГА ПРОФЕСИЯ.

16. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.

17. ПРЕДЛАГАМЕ ДА СЕ ГЛАСУВА КОНСТИТУЦИОНЕН ЗАКОН, С КОЙТО:

1./ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ЛЕКАРСТВАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ГОРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ВОДАТА.

2./ ДА СЕ УСТАНОВИ МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ТЪРГОВИЯТА НА ЛЕКАРСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ДО 5 НА СТО, А ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОИЗВОДСТВА, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ    ДО 20 НА СТО.

3./ ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЕСКАЛАТОРНА КЛАУЗА, С КОЯТО СПЕЦИАЛЕН ОРГАН С КОНТРОЛ ОТ ПРОФСЪЮЗНИЯ СИНДИКАТ ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ АВТОМАТИЧНО ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ПРИ НАРАСТВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЖИВОТА МЕЖДУ 5 И 6 НА СТО СЪС СЪЩИЯ ПРОЦЕНТ.

4./ ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕАЛЕН ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДА.

5./ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ПРОГРЕСИВЕН КОСВЕН ДАНЪК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЛУКСОЗНИ СТОКИ.

18. ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НАТОВАРВА СЕКРЕТАРЯ НА РАБОТНАТА ГРУПА ДА ВРЪЧИ ТАЗИ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ОТ НЕЯ ДА СЕ ИЗПРАТИ КОПИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ И ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДР. ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

19. ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗАДЪЛЖИ РАБОТНАТА ГРУПА ДА РАЗГЛАСИ ТАЗИ РЕЗОЛЮЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН СЪВЕТ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СТУДЕНТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО В ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.


ПО ПОВОД ОБРЪЩЕНИЕТО НА СТУДЕНТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПРИ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ /ТУ/ - СОФИЯ, НИЕ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ, СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ЗАЯВИМ:

ДАДЕНИТЕ ЗА НАШИТЕ ИСКАНИЯ ГАРАНЦИИ, СПОРЕД СТУДЕНТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, РАЗГЛЕЖДАМЕ КАТО СИМУЛАЦИИ НА АКТИВНОСТ И ГОТОВНОСТ ДА СЕ РАЗРЕШАТ НАШИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ СТРАНА НА БСП И ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА. ЗА НАС ТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ТАКИВА. В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НССС ОТ 30 НОЕМВРИ 1990 ГОДИНА СЕ ПОСОЧВА КАКВО НИЕ РАЗБИРАМЕ ПO[Д] ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАШИТЕ ИСКАНИЯ.

ИЗРАЗЯВАМЕ ПЪЛНАТА СИ СОЛИДАРНОСТ И ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ КОЛЕГИ ОТ ТУ-СОФИЯ. ОБРЪЩЕНИЕТО НА СТУДЕНТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО РАЗГЛЕЖДАМЕ КАТО ПРОВОКАЦИЯ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА СТАЧНА ВЪЛНА И КАТО ОПИТ ДА БЪДЕ ДИСКРЕДИТИРАНА И ПРЕКРАТЕНА КОНКРЕТНО СТАЧКАТА В ТУ - СОФИЯ.

КОЛЕГИ ОТ ТУ, НИЕ СМЕ ЗАЕДНО С ВАС. НЕКА ПРОДЪЛЖИМ ЗАЕДНО СПРАВЕДЛИВИТЕ СИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ДО ПОСТИГАНЕ НА ЖЕЛАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ИНТЕРЕС НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

СОФИЯ, 30 НОЕМВРИ 1990 Г.

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН СЪВЕТ /НССС/

/ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ МЕМОРАНДУМ НА УЧИТЕЛСКИЯ КОЛЕКТИВ ПРИ 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР СТАЙКОВ" - СОФИЯ.


НАСТОЯЩИЯТ МЕМОРАНДУМ Е ОТПРАВЕН ОТ КОЛЕКТИВА НА 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР СТАЙКОВ", ГР. СОФИЯ, ОБЩ. "НАДЕЖДА". СЪДЪРЖАНИЕТО НА МЕМОРАНДУМА Е ПРОДИКТУВАНО ОТ СТРЕМЕЖА ДА СЕ ВНЕСЕ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ ЯСНОТА ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОВЕЖДАНАТА УЧИТЕЛСКА СТАЧКА. МИСЛИТЕ, КОИТО МЕМОРАНДУМЪТ СЪДЪРЖА, СЕ ОТНАСЯТ КАКТО КОНКРЕТНО КЪМ КОЛЕКТИВА НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, ТАКА И КЪМ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАШИ КОЛЕГИ, УЧАСТВУВАЩИ В СТАЧКАТА.

НАСТОЯЩИЯТ МЕМОРАНДУМ Е АДРЕСИРАН КЪМ МНП, БТ - ПРОГРАМА "ВСЯКА НЕДЕЛЯ" И СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ЧРЕЗ БТА - ЗА ПЕЧАТА, А СЪЩО И ШИРОКАТА БЪЛГАРСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
КЪМ ВАС, ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ, СЕ ОБРЪЩАТ УЧИТЕЛИТЕ ОТ ЕДИН МАЛЪК КОЛЕКТИВ НА ЕДНО УЧИЛИЩЕ В СТОЛИЦАТА. НА ТОЗИ КОЛЕКТИВ. КАКТО И НА МНОГО ДРУГИ В НАШАТА СТРАНА ИМ ОМРЪЗНА ТОВА, КОЕТО ВСЕКИДНЕВНО, ЕЖЕЧАСНО И ЕЖЕМИНУТНО СЛУША ПО СВОЙ АДРЕС ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ПО-ГОРНИ ОРГАНИ НАД НАС, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБЩЕСТВОТО КАТО ЦЯЛО. ГОВОРИ СЕ ЕДНО, НО СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ПРИ ГОВОРЕНЕТО СЕ ПОДМИНАВА САМАТА ИСТИНА ПО ВЪПРОСА. А ТЯ Е КОРЕННО РАЗЛИЧНА ОТ ТОВА, КОЕТО. СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

ДАМИ И ГОСПОДА,
ПО ВЪПРОСА ЗА УЧИТЕЛСКАТА СТАЧКА СЕ ГОВОРЯТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТАКИВА НЕЩА, КОИТО НИЕ, КАТО ЩО-ГОДЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ХОРА, НЕ МОЖЕМ ДА НАЗОВЕМ С НИЩО ДРУГО ОСВЕН С ИЗРАЗА БЕЗОТГОВОРНИ ИНСИНУАЦИИ.

ТЕЗИ "ФАКТИ" /?!/ НИ ПОКАЗВАТ КАТО ЕДВА ЛИ НЕ НЯКАКВИ АМОРАЛНИ, БЕЗОТГОВОРНИ И НЕЕТИЧНИ СЪЩЕСТВА, КАТО СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ НИЕ СМЕ РЕАЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ТОВА ОБЩЕСТВО, КОИТО НА БАЗАТА НА СВОЯ ТРУД ИМАТ ЧОВЕШКОТО ПРАВО ДА ИЗИСКВАТ ПРЕСТИЖНО МЯСТО В ТОВА ОБЩЕСТВО И ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА НОРМАЛЕН ЖИВОТ, ПОДОБНО НА ШОФЬОРИТЕ, ЛЕКАРИТЕ И ДРУГИ, КОИТО СА МОЖЕ БИ В ПО-ГОЛЯМА СТЕПЕН ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ СТРАНА, ОТКОЛКОТО НИЕ.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ДОСТИГА ДО НАС, Е ПО ИЗВЕСТНИТЕ НА ВСИЧКИ НАЧИНИ - РАЗЯРЕНИ РОДИТЕЛИ, ЗАПЛАШВАЩИ СЪС САМОРАЗПРАВА, ПОДХВЪРЛЯТ СЕ УМЕЛО РЕЖИСИРАНИ РЕПЛИКИ /ОСОБЕНО ПОДОЧУТИ ИЛИ КАЗАНИ, НО НЕ И РЕАЛНИ/, ОБАЖДАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНА И Т.Н.

НАБЛЮДАВАМЕ ОПИТИ ЗА ДВОЙНА ИГРА, ОПИТИ ЗА ВКАРВАНЕ НА "ТРОЯНСКИ КОНЕ" В НАШИТЕ РЕДИЦИ И ЗА МИНИРАНЕ НА НАШИТЕ ИНАЧЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ, КОИТО, КАКТО СЕ СЪМНЯВАМЕ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА ИЛИ НЕ ЗНАЕ, ИЛИ Е ЗЛЕ ОСВЕДОМЕНА, ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕ ДА РАЗБЕРЕ. НО ОБИКНОВЕНО СТОЯЩИТЕ НА ЕДНО ОТ НАЙ-НИСКИТЕ СТЪПАЛА НА ОБЩЕСТВОТО НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА.

ПО ТОЗИ ПОВОД КОЛЕКТИВЪТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПРИ 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЖЕЛАЕ ДА ДЕКЛАРИРА СЛЕДНОТО ПО ВЪПРОСА ЗА СТАЧКАТА, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ ИНАЧЕ ТЪЙ НЕПРИЯТНИТЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ.

СЪЩЕВРЕМЕННО НЕКА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ВЪЗПРИЕМА КАТО НАЙ-ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ, ДАВАНИ ОТТУК-ОТТАМ И ЦЕЛЯЩИ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ИЗКРИВЕНА ПРЕДСТАВА ЗА СТАЧКУВАЩИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ.

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. НЯМАМЕ НИКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, А СПРАВЕДЛИВИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАШАТА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПРАВА, ЗАЩОТО НА НАС ДОСЕГА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СТРИКТНО НИ СЕ ПОКАЗВАХА НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО НИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ОТЛИЧНО СЪЗНАВАМЕ.

2. ВСЯКАКВИ НЕВЕРНИ ДАННИ, ПОЛУИСТИНИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗА НАС И ПО ПРИНЦИП ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАЧКАТА В 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ И ДРУГИТЕ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА, КОЯТО НЕ Е ВЗЕТА ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ /ПО КАКЪВТО И ДА Е ВЪПРОС/ С ПОРЕДЕН ПРОТОКОЛ /А НЕ ПО ТЕЛЕФОНА/ ДА СЕ СМЯТА ЗА НЕВЯРНА, МАНИПУЛИРАЩА И ЗАБЛУЖДАВАЩА.

3. ЩЕ ПРЕСИЧАМЕ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НАТИСК ВЪРХУ НАС, ОТПРАВЕН ПО НЕПОЧТЕН И УНИЖАВАЩ НАС НАЧИН. ИЗКЛЮЧВАМЕ, РАЗБИРА СЕ, НОРМАЛНИТЕ, ЕТИЧНИ И СЪОБРАЗЕНИ С ДОБРИЯ ТОН ПРЕГОВОРИ.

4. УВЕРЯВАМЕ ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА СТРАНАТА, ЧЕ НИЕ УВАЖАВАМЕ ЗАКОНА; СТАЧКАТА СЕ ПРОВЕЖДА В ЗАКОННА И ДЕМОКРАТИЧНА ФОРМА И НИЕ, УЧИТЕЛИТЕ ОТ 88 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, ВИНАГИ СМЕ БИЛИ ЗА ЗАКОННИТЕ, А НЕ ЗА НЕПОЗВОЛЕНИТЕ СРЕДСТВА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗАКОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО НЕ СЪЩЕСТВУВА. НО, ОТ ДРУГА СТРАНА, ЩЕ ПРЕСИЧАМЕ ВСЯКАКВИ ОПИТИ ЗА НЕЗАКОННИ ДЕЙСТВИЯ, КАКТО ОТ НАША СТРАНА, ТАКА И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОТВЕТНИ ОРГАНИ.

5. ИМАМЕ СЛУЧАЙ НА ПЕРСОНАЛНИ РАЗГОВОРИ НА УЧИТЕЛ С РОДИТЕЛ, В КОЙТО НА КОЛЕГАТА МУ СЕ ВДИГА СКАНДАЛ И МУ СЕ ТЪРСИ НЕОСНОВАТЕЛНО СМЕТКА ЗАЩО НЕ РАБОТИ. ТАКИВА ДЕЙСТВИЯ СА НАЙ-МАЛКОТО НЕЕТИЧНИ И ЛИШЕНИ ОТ НУЖНАТА ДОЗА ТОЛЕРАНТНОСТ. НО НИЕ СМЕ СВИКНАЛИ ДА ПОНАСЯМЕ ТЕЗИ УРОНВАЩИ ПРЕСТИЖА НИ ДЕЙСТВИЯ С НЕОБХОДИМОТО ДОСТОЙНСТВО, ЗАЩОТО, ИЗГЛЕЖДА, САМО ТО НИ Е ОСТАНАЛО.

ДАМИ И ГОСПОДА,
НАКРАЯ ИСКАМЕ ДА ПРИЕМЕТЕ НАШИТЕ УВАЖЕНИЯ КЪМ ВАС, КЪМ ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В ТАЗИ СТРАНА, ЗА КОИТО ПРАВОТО НА ТРУД И ПОЛЗВАНЕ БЛАГАТА ОТ ТОЗИ ТРУД Е СВЕЩЕНО ПРАВО. НЕКА ДА СЕ ЗНАЕ ВЕДНЪЖ ЗА ВИНАГИ, ЧЕ НИЕ, УЧИТЕЛИТЕ, НЕ СМЕ ТОВА, ЗА КОЕТО СЕ ОПИТВАТ ДА НИ ПРЕДСТАВЯТ, И КАТО ДРУГИТЕ ХОРА ОТ НАШИЯ НАРОД ЖЕЛАЕМ ДА ЗАЕМЕМ ПОЛАГАЩОТО НИ СЕ МЯСТО В ОБЩЕСТВОТО И ДА ИМАМЕ РЕАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЖИВОТ. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ ВСЕКИ ЧОВЕК В ТОВА ОБЩЕСТВО НАД 18 ГОД. Е ПРЕМИНАЛ ПРЕЗ СВЕЩЕНАТА УЧЕНИЧЕСКА СКАМЕЙКА НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ. ДАНО НЕ ПРОЗВУЧИ СМЕШНО - ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ, ДЕМОКРАЦИЯТА И ИНТЕЛЕКТЪТ.

СОФИЯ, 28 НОЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/