21 юли 2024г.

Годишнина от гибелта на Хаджи Димитър, подписан е Кючуккайнарджийският мирен договор, роден Хемингуей

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Събитията от средата на април до края на юли

По тези теми в българския печат:

 

І. Външни влияния върху политиката, икономиката и обществения живот на България

Международни финансови организации

Европейски съюз

НАТО

Международен валутен фонд   

Балкански страни - България     

Западна Европа - България     

Източна Европа - България     

Русия - България     

Коментар Русия - България  

САЩ - България     

Междудържавни отношения     

Чужди неправителствени организации     

 

ІІ. Външни интереси

Инвестиционни проекти в България с чуждо участие     

Коментари за обстановката в страната на чужди представители     

Коментари за държавните институции, правителството и политическите сили

Коментари за правовия, финансов и данъчен ред     

Публикации от чуждия печат     

Прогнози за България      

 

ІІІ. Тенденции в развитието на националната икономика по отрасли и дейности

Тежка промишленост

Машиностроене

Електроника

Енергетика и нефтопреработвателна промишленост

Военно-промишлен комплекс     

Химическа промишленост     

Транспорт     

Лека индустрия     

Селско стопанство     

Хранително-вкусова промишленост     

Винарска промишленост     

Млекопреработвателна промишленост     

Финанси, банки, валутен борд     

ДСК     

Застрахователно дело     

Наука, култура, образование     

Медицина, медицинско обслужване     

Фармацевтична промишленост и разпространение  на лекарства и лекарствени средства     

Социално дело     

Комуникации     

Масмедии     

Развлекателен бизнес     

Търговия, туризъм, услуги     

Строителство         

Екология и околна среда

 

ІV. Национална икономика

 

V. Частни корпорации

 

VІ. Малък и среден бизнес

Малък и среден бизнес  - коментар     

 

VІІ. Капиталов пазар

 

VІІІ. Приватизация и приватизационни фондове

 

ІХ. Вътрешни фактори, влияещи върху инвестиционния климат и условията за живот и бизнес

Обстановка в страната     

Действия на правителството     

Президент на Република България     

Президент на Република България - коментар

Народно събрание     

Съд     

Следствие     

Прокуратура     

Общинско управление     

Синдикати и синдикална дейност     

Партии и политически живот     

Промени в законодателството     

Финансов ред и дисциплина     

Криминогенна обстановка     

МВР и специални служби     

МВР и специални служби - коментар     

Демографски проблеми     

Трудова заетост - безработица     

Ксенофобия, етническа, национална и религиозна вражда и нетърпимост      

Социологически проучвания     

Български неправителствени организации. Лобизъм     

Вероизповедания - секти     

Общ коментар