3 септември 1990

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 173 /191/

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ /НПТЧСПТ/.


НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ /НПТЧСПТ/ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ В ТОЗИ СЪДБОВЕН ЗА БЪЛГАРИЯ МОМЕНТ ТЯ ПОВЕЧЕ ОТ ВСЯКОГА СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ НА КОАЛИЦИОННА ОСНОВА, ОПИРАЩО СЕ НА ШИРОКАТА ПОДКРЕПА И ДОВЕРИЕ НА НАРОДА. В СВОЯТА ОБЩА ПРОГРАМА ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС.

ПАРТИЯТА СЧИТА, ЧЕ ЗА ДА БЪДАТ ГАРАНТИРАНИ НАШАТА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, ТРУД, ПРОИЗВОДСТВО, СОБСТВЕНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ГРАЖДАНСКИ МИР, ПРАВИТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ БАЗИРА НА РАЗУМНА, КОМПЕТЕНТНА И ПРИНЦИПНА КОНЦЕПЦИЯ, ЗА ДА МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ БЪРЗИ РЕФОРМИ И РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ.

НАЦИОНАЛНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ Е УБЕДЕНА, ЧЕ САМО НА ТАЗИ ОСНОВА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ СПЕЧЕЛИ МЕЖДУНАРОДНО ДОВЕРИЕ И НАЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА.

СОФИЯ, 31 АВГУСТ 1990 Г.                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НТПЧСПТ: Е. ТОДОРОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КНСБ И ДО ЧЛЕНОВЕТЕ И РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ,

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС УБЕДЕНИ, ЧЕ ДНЕС, КОГАТО ОБЩЕСТВОТО НИ Е РАЗДИРАНО ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РАЗКЪСАНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, КОГАТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИ И ИДЕОЛОГИИ ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ В ЦЕНТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, В БЪЛГАРИЯ СА НУЖНИ МОЩНИ И ЕДИНОДЕЙСТВУВАЩИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ИМЕННО ТЕ, ОБЕДИНЯВАЙКИ ХОРА С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ, МОГАТ И ТРЯБВА ДА ОТСТОЯВАТ ОБЩИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ХОРАТА НА НАЕМНИЯ ТРУД.

ЕДИНОДЕЙСТВИЕТО НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ Е ОСОБЕНО ВАЖНО В УСЛОВИЯТА НА ПОСТАВЕНИЯ ПОД ЗАПЛАХА ГРАЖДАНСКИ МИР И ПРИДОБИВАЩАТА ТРАГИЧНИ РАЗМЕРИ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА.

АКО РЕЦЕПТАТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА НЕ БЪДЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЕНА /А НАДЕЖДИ ЗА ТОВА ЗАСЕГА НЯМА/, ПОЛИТИЧЕСКОТО НЕДОВОЛСТВО В СТРАНАТА НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ПРЕМИНЕ В БУНТ НА БЕДНИТЕ И ГЛАДНИТЕ, В МАСОВИ И НЕПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ ПОПУЛИСТКИ ДВИЖЕНИЯ. ИМЕННО В НАМИРАНЕТО НА СОЦИАЛНО ПРИЕМЛИВИ РЕШЕНИЯ И ОБЩ НАТИСК ЗА ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ ПРЕД ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е ИСТОРИЧЕСКИЯТ СМИСЪЛ НА СИНДИКАЛНОТО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ ДНЕС. НЕОБХОДИМИ ОБЕКТИВНИ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА СЪЩЕСТВУВАТ. НЕ ДОСТИГАТ ОБАЧЕ ДОБРА ВОЛЯ И ТОЛЕРАНТНОСТ.

ТЪКМО ТЕ СА НАЙ-НЕОБХОДИМИ СЕГА, КОГАТО НЕГАТИВИЗМЪТ НА НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ КЪМ СИНДИКАТИТЕ ПРИДОБИВА ВСЕ ПО-РЕЛЕФЕН ВИД.

СИНДИКАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ У БЪЛГАРИТЕ СА ДЪЛБОКИ И ТРАЙНИ. ТЕ СЕ КОРЕНЯТ КАКТО В ХАРАКТЕРНИТЕ ЗА НАШИЯ НАРОД ДОБРОДЕТЕЛИ, ТАКА И В НЕГОВАТА СПОСОБНОСТ ДА СЕ САМООРГАНИЗИРА И СОЛИДАРИЗИРА. МАКАР ТЕЗИ ТРАДИЦИИ ДА БЯХА СИЛНО ПОТИСНАТИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 40 ГОДИНИ, НИЕ УСПЯХМЕ ДА СЕ УБЕДИМ, ЧЕ ТЕ НЕ СА УНИЩОЖЕНИ. ОТ НАЧАЛОТО НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ЕДИН ИСТИНСКИ САМОРОДЕН СИНДИКАЛЕН ВЗРИВ, КОЙТО ПОДХРАНВА ОБЩИТЕ НИ НАДЕЖДИ.

ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ПОДМЕНИ ТЕЗАТА ЗА СИНДИКАЛНО ЕДИНСТВО С БОЛШЕВИШКАТА МАКСИМА ЗА ЕДИНСТВЕНОСТ. ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗВЪН СЪЗДАДЕНИЯ И ПОДДЪРЖАН ОТ РЕЖИМА ПРОФСЪЮЗ БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА ГОНЕНИЯ И В КРАЙНА СМЕТКА УНИЩОЖЕНИ. ТАКА В КРАЯ НА 40-ТЕ ГОДИНИ БЕ ИДЕОЛОГИЗИРАНО РАЗБИРАНЕТО ЗА РОЛЯТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ, ОБЕЗЛИЧИ СЕ ТЯХНАТА ЗАЩИТНА ФУНКЦИЯ И ИМ СЕ ОТРЕДИ РОЛЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБСЛУЖВА ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ.

ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ИСТИНСКА, ПОДЧИНЕНА НА НУЖДИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПРОФСЪЮЗИА ДЕЙНОСТ БЯХА СМАЗВАНИ ОЩЕ В ЗАРОДИШ. А ТАКИВА ИМАШЕ. ТОВА СА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ. В КРАЙНА СМЕТКА ПРОФСЪЮЗИТЕ СЪЩЕСТВУВАХА КАТО УКРАШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ ПРИ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ.

ИМПУЛСИТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА СИНДИКАЛИЗМА СЕ ПОЯВИХА ЧАК ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 80-ТЕ ГОДИНИ И ПОСТЕПЕННО НАБИРАХА ХОД. ТЕ СЕ РАЗВИВАХА КАКТО ИЗВЪН ПРОФСЪЮЗНАТА СИСТЕМА В ЛИЦЕТО НА СЪЗДАТЕЛИТЕ И ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА "ПОДКРЕПА", ТАКА И В НЕЯ. ЗА ТОВА СЪЩО ИМА РЕДИЦА СВИДЕТЕЛСТВА.

СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА "ПОДКРЕПА" И ФАКТИЧЕСКОТО СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ СИНДИКАТИ В ЛИЦЕТО НА КНСБ ПРОФСЪЮЗНИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ БЕ ВЪЗСТАНОВЕН. СИНДИКАЛНИТЕ ДЕЙЦИ В СТРАНАТА НАПРАВИХА СВОЯ ИЗБОР СЪОБРАЗНО РАЗБИРАНИЯТА СИ. СИНДИКАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ - СЪЩО. ПОСЛЕДВАХА ТРУДНИ ДНИ И ЗА ДВЕТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОКАТО "ПОДКРЕПА" СЕ СТРЕМЕШЕ ДА ИЗГРАДИ СВОИТЕ СТРУКТУРИ, КНСБ СЕ БОРЕШЕ ДА РАЗГРАДИ ЗАВАРЕНИТЕ. ДОКАТО "ПОДКРЕПА" ТЪРСЕШЕ СВОИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ, КНСБ СЕ БОРЕШЕ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ТЕЖКАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОПЕКА.

И ДНЕС ДВЕТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ТЪРСЯТ СВОЯ СИНДИКАЛЕН МОДЕЛ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ, ИЗБИРАЙКИ РАЗЛИЧНИ ПЪТИЩА, ИЗБИРАЙКИ ВЕРОЯТНО РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ, НИЕ ИМАМЕ ОБЩА ЦЕЛ. ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ ОБАЧЕ Е НЕОБХОДИМО ИСТИНСКО И ТОЛЕРАНТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА.

ТРАДИЦИИ В ОБЩАТА РАБОТА ВЕЧЕ ИМАМЕ, И ТО ТРАДИЦИИ ДОБРИ. ДЕЛОВИТЕ КОНТАКТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ СИНДИКАЛНИ ЦЕНТРАЛИ ЗАПОЧНАХА НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА КНСБ. ДНЕС МОЖЕМ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ НЯМА НИТО ЕДИН СЛУЧАЙ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА АКТИВНОСТ ИЛИ ИНИЦИАТИВА ЗА ПРЕГОВОРИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ СТРАНА НА КНСБ, БЕЗ ДА СМЕ ИНФОРМИРАЛИ ИЛИ КАНИЛИ ЗА УЧАСТИЕ КТ "ПОДКРЕПА”. РЕДОВНО И ДОБРОЖЕЛАТЕЛНО ИНФОРМИРАМЕ "ПОДКРЕПА" ЗА ДЕЛЕГАЦИИ, ГОСТИ, СЕМИНАРИ И ДРУГИ ПРОЯВИ В МЕЖДУНАРОДНАТА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ. ДОСТИГНАХМЕ, МАКАР И ТРУДНО, ДО ПРОЕКТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА "ПОДКРЕПА" КЪМ ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

ИЗЛЯЗОХМЕ СЪС СЪВМЕСТНИ ДОКУМЕНТИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗРАБОТИЦАТА, СИНДИКАЛНИТЕ ИМОТИ, СЪЗДАДОХМЕ СЪВМЕСТНИ КОМИСИИ ПО РЕДИЦА ВЪПРОСИ, СЪУЧРЕДИТЕЛИ СМЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ. ИМАМЕ СЪВМЕСТНА И ТО МНОГО СПОЛУЧЛИВА НАМЕСА В РЕДИЦА ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ.

ВРЪХНА ТОЧКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НИ ПРЕДСТАВЛЯВАХА СЪГЛАСУВАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕМОРАНДУМА И В ПОСЛЕДНАТА ФАЗА ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ИНДЕКСАЦИЯТА.

В РАЗДЕЛЕНА И ПРОТИВОПОСТАВЕНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ БЪЛГАРИЯ СЕ ПОСТИГА НЕЩО ДОБРО И ОБНАДЕЖДАВАЩО - СИНДИКАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪГЛАСУВАНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ОБАЧЕ ПРЕДПОЛАГА ОТКРИТИ И ЧЕСТНИ ОТНОШЕНИЯ. ТЪКМО ЗА ТОВА НЕ МОЖЕМ ДА ПРЕМЪЛЧИМ РЕДИЦА ФАКТИ НА НЕТОЛЕРАНТНОСТ ОТ СТРАНА НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ПОДКРЕПА”. ЯВНА Е НЕГОВАТА ЛИНИЯ НА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ И КОНФЕДЕРАЦИЯТА КАТО ЦЯЛО. ТЯ СЕ ПОДДЪРЖА ОСОБЕНО УСЪРДНО В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН, НО СЪЩО ТАКА И ВЪВ ВЪТРЕШЕН. ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ СЪЗДАВА МНЕНИЕ, ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ НЯМА СОБСТВЕНИ ПОЗИЦИИ, ЧЕ ТО Е МАША В РЪЦЕТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА КНСБ КАТЕГОРИЧНО ОПРОВЕРГАВА ПОДОБНИ ТВЪРДЕНИЯ, НО ДА СЕ РАБОТИ СЪВМЕСТНО ПРИ ТАКОВА ОТНОШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ПОДКРЕПА” Е ТРУДНО, ЗАЩОТО ТО МИНИРА ДОВЕРИЕТО. НАПОСЛЕДЪК ОТДЕЛНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КТ "ПОДКРЕПА" СЕ ОПИТВАХА ДА ИЗВЛЕКАТ МЪЛНИЕНОСНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ДИВИДЕНТИ, ПРИПИСВАЙКИ СИ ИЗЦЯЛО ЗАСЛУГИТЕ ЗА СЪВМЕСТНО ИЗВЪРШЕНИ С КНСБ, А ПОНЯКОГА И САМО ОТ КНСБ ДЕЛА. ТИПИЧЕН ПРИМЕР Е СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ИНДЕКСАЦИЯТА. ТЕНДЕНЦИОЗНО И БРУТАЛНО ВЪВ ВЕСТНИК "ПОДКРЕПА" СЕ ПОДЛАГАТ НА КРИТИКА НАШИ ИНИЦИАТИВИ ВЪПРЕКИ ОФИЦИАЛНАТА ИМ ПОДДРЪЖКА ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КТ "ПОДКРЕПА". ТАКЪВ БЕ СЛУЧАЯТ С МЕМОРАНДУМА.

СЪЗНАТЕЛНО СЕ ПОДНАСЯТ ИЗОПАЧЕНИ ФАКТИ И ТЪЛКУВАНИЯ, ПРИМЕР ЗА КОЕТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПУБЛИКАЦИЯТА ПО ПОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КНСБ ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА СИНДИКАТИТЕ. ДОКАТО РЪКОВОДСТВОТО НА КНСБ ОТ ЯНУАРИ ДОСЕГА ПОЛОЖИ НЕИМОВЕРНИ УСИЛИЯ, ЗА ДА ИЗЧИСТИ НА ВСИЧКИ НИВА НАСЛОИЛАТА СЕ ВРАЖДЕБНОСТ КЪМ "ПОДКРЕПА", РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОСЛЕДНАТА ПРАВЯТ ТЪКМО ОБРАТНОТО.

НЕ СА ЛИ ДВОЙНИЯТ СТАНДАРТ, ПОЛИТИКАТА С ДВЕ ЛИЦА ПРИСЪЩ МАНИЕР НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА "ПОДКРЕПА"?

ВСИЧКО ТОВА МИНИРА КРЕХКОТО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ И В КРАЙНА СМЕТКА ОТСЛАБВА ПОЗИЦИИТЕ НА СИНДИКАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ. НИЕ НЕ КРИЕМ, ЧЕ НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ ПЪЛНО ДОВЕРИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА "ПОДКРЕПА". СЪБИТИЯТА ПРЕЗ НОЩТА НА 26 СРЕЩУ 27 АВГУСТ ПОТВЪРДИХА НАШИТЕ ОПАСЕНИЯ.

СИНДИКАЛИЗМЪТ, НА КОЙТО НИЕ СМЕ СЕ ПОСВЕТИЛИ, НЕ МОЖЕ ДА ИМА НИЩО ОБЩО С ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКСТРЕМИЗЪМ. НА СИНДИКАТИТЕ Е НЕОБХОДИМ ГРАЖДАНСКИ МИР И МИРЕН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

В ТОЗИ КРИТИЧЕН МОМЕНТ ЗА СЪДБАТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА РЕВОЛЮЦИЯ В БЪЛГАРИЯ НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ У НАС, КЪМ ХОРАТА НА ТРУДА С ПРИЗИВ: ДА ИЗГРАДИМ ИСТИНСКО СИНДИКАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

КОИ СА УСЛОВИЯТА ЗА ТОВА? -

1. ПЪЛНА ОТКРИТОСТ И ТОЛЕРАНТНОСТ В ПОЗИЦИИТЕ НА КТ "ПОДКРЕПА" И КНСБ И В ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ВСИЧКИ НИВА.
2. ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКВИ ЕКСТРЕМИСТКИ ДЕЙСТВИЯ, ЗАПЛАШВАЩИ ГРАЖДАНСКИЯ МИР В СТРАНАТА. СИЛИТЕ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ ЕКСТРЕМИЗМА, ТРЯБВА ДА СА НАЯСНО, ЧЕ ТАКА МОЖЕ НЕ САМО ДА СЕ ЛИКВИДИРАТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЗАВОЕВАНИЯ, НО И ДА СЕ ПРОПРАВИ ПЪТЯТ КЪМ ВОЕННА ДИКТАТУРА. ТОГАВА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ НЕ САМО ЩЕ Е ЗАТРУДНЕНА, ТЯ ПРОСТО ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНА.
3. ОБЩО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА НАРАСТВАЩИЯ НЕГАТИВИЗЪМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СИЛНИ, НО ДЕМОКРАТИЧНИ И НЕЗАВИСИМИ СИНДИКАТИ, ПОЛИТИЦИТЕ ЩЕ РАЗБЕРАТ, ЧЕ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ НИТО ЕДИН ВЪПРОС НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕШАВАН БЕЗ НАС.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ СИНДИКАЛИСТИ ОТ КТ "ПОДКРЕПА", НЕКА ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПИ ДА ПОДПИШЕМ ХАРТА НА СИНДИКАЛНО ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В БЪЛГАРИЯ. В ТЕЗИ ТРУДНИ ВРЕМЕНА ТОВА ЩЕ ДАДЕ ЕДНА ОПОРА НА ХОРАТА. ОТРУДЕНИЯТ НИ НАРОД ЗАСЛУЖАВА ТОВА!

28 АВГУСТ 1990 Г.                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПОЖАРЯВАНЕТО НА СГРАДАТА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП В СТОЛИЦАТА.


ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЛИЗО СТОГОДИШНАТА СВОЯ ИСТОРИЯ Е СТОЯЛА НЕОТКЛОННО НА ПОЗИЦИИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И Е ОТХВЪРЛЯЛА ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НАСИЛИЕ И ТЕРОР, НА ЛЯВ И ДЕСЕН ЕКСТРЕМИЗЪМ. ЕТО ЗАЩО ТЯ НЕ Е ВЗИМАЛА УЧАСТИЕ В НИКАКВИ ЗАГОВОРИ И ПРЕВРАТИ. ОБРАТНО, БИЛА Е СВАЛЯНА ОТ ВЛАСТ С ПРЕВРАТИ /19 МАЙ 1934 Г., 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г./.

ПОЖАРЪТ В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е БЕЗРАЗСЪДНА АКЦИЯ, КОЯТО ПРЕДИЗВИКВА У НАС ЧУВСТВО НА ВЪЗМУЩЕНИЕ И КОЯТО НИЕ БЕЗУСЛОВНО ОСЪЖДАМЕ. ПО СЪЩЕСТВО ИНЦИДЕНТЪТ МОЖЕ ДА ПОПРЕЧИ НА ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО, КОЙТО МАКАР И БАВНО И НЕ БЕЗ ТРУДНОСТИ ПРОТИЧА.

РЕДИЦА НЕИЗЯСНЕНИ ВСЕ ОЩЕ ФАКТИ СЪБУЖДАТ У НАС ИЗВЕСТНИ ПОДОЗРЕНИЯ: НЕКОЛКОКРАТНИТЕ ОТЛАГАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧУЖДАТА СИМВОЛИКА, ВРЕМЕТО НА ПОЖАРА - ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА НАРОДНИТЕ СЪВЕТИ, НЕОБЯСНИМАТА ПАСИВНОСТ НА СИЛИТЕ ЗА РЕДА, КОИТО МОЖЕХА ДА ПРЕДОТВРАТЯТ ПОЖАРА С ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СРЕДСТВА, БАВНОТО РЕАГИРАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНАТА СЛУЖБА И ДР. ВЪПРОСЪТ Е КАКВИ СА МОТИВИТЕ И КОЙ Е ЗАИНТЕРЕСУВАН ОТ ТОЗИ АКТ? ДАЛИ ТОЙ Е ПРОЯВА ЕДИНСТВЕНО НА НЕОБУЗДАНИЯ ПОРИВ НА НЯКОИ ЕКСТРЕМИСТИ, ИЛИ Е ВДЪХНОВЕН ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ КРЪГОВЕ, КОИТО НЯМАТ ИНТЕРЕС ОТ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА У НАС И ЖЕЛАЯТ ЗАПАЗВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ СТРУКТУРИ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НАСТОЯВА ЗА ПЪЛНО, БЕЗПРИСТРАСТНО И КОМПЕТЕНТНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВСИЧКИ ФАКТИ ОКОЛО СЛУЧИЛОТО СЕ ПРЕЗ НОЩТА НА 26 АВГУСТ 1990 Г., КАКТО ОТ ОВЛАСТЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА ОРГАНИ, ТАКА И ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, В КОЯТО ДА УЧАСТВУВАТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ В НЕГО ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА Е ГОЛЯМО. ТЪРПЕНИЕТО НА НАРОДА Е ИЗЧЕРПАНО ПОРАДИ ВСЕ ОЩЕ БАВНОТО ПРОТИЧАНЕ НА ЖИЗНЕНОНЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ. ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СА ДЛЪЖНИ ДА ДЪРЖАТ СМЕТКА ЗА ТОВА.

АПЕЛИРАМЕ КЪМ НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СЪМИШЛЕНИЦИ, ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДА ПРОЯВЯТ ПОЛИТИЧЕСКА ЗРЕЛОСТ И СПОКОЙСТВИЕ И ДА НЕ СЕ ПОДДАВАТ НА ПРОВОКАЦИИ.

ПОДДЪРЖАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВРЕМЕНЕН МОРАТОРИУМ НА МАСОВИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЯВИ, КОЕТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. КЮРКЧИЕВ
СЕКРЕТАР: Г. МОМЧИЛОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ВЛИЗАЩИ В КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ: БЗНС "ВРАБЧА 1", НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ", ПАРТИЯ НА ТРУДА И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ /БСЕф/.


ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ СЕ ЗАСИЛВА ПРОЦЕСЪТ НА СОЦИАЛНО И ПОЛИТИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СТРАНАТА. ЕДИН ОТ НЕГОВИТЕ ВЗРИВОВЕ БЯХА СЪБИТИЯТА, СВЪРЗАНИ С ПРЕМАХВАНЕТО НА ЧУЖДИТЕ СИМВОЛИ НА ПАРТИЙНАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ВЛАСТ. ИСТИНСКАТА ПРИЧИНА ОБАЧЕ Е ИЗОСТРЯЩИЯТ СЕ ГЛАД, БЕЗРАБОТИЦАТА, КАТАСТРОФАЛНОТО ОБЕДНЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЕСКАЛАЦИЯТА НА КОРУПЦИЯТА В СТРАНАТА.

УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОКАЗА СВОЕТО ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО И ВЛАСТНИЧЕСКО ВИСОКОМЕРИЕ, С КОЕТО СТАНА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОДБУДИТЕЛ НА ПЕЧАЛНИТЕ СЪБИТИЯ В НОЩТА СРЕЩУ 27 АВГУСТ 1990 Г.   
СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ С ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ОТДЕЛНИ ПАРТИИ, ВЛИЗАЩИ В НЕГО, ПОКАЗА, ЧЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОЦЕНИ РЕАЛНО ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ДА СТАНЕ ИЗРАЗИТЕЛ НА НАРОДНИТЕ ОЧАКВАНИЯ. НА ПРАКТИКА И БСП, И СДС ЗАСТАВАТ НА ЕДНИ И СЪЩИ ОПОРТЮНИСТИЧНИ ПОЗИЦИИ И ОБЕКТИВНО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В СПИРАЧКА ЯА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ.

КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗАЯВЯВАТ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ:

ЧЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НЕ Е ЛЕГИТИМНО ПОРАДИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ, МОРАЛНИЯ И ФИЗИЧЕСКИЯ ФАЛИШФИКАТ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ И ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС; ЧЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОПОЗИЦИЯТА ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРОЯВИХА КАПИТУЛАНТСТВО КЪМ ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИЯ РАЗВОЙ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КАТО СЕ ПОДДАДОХА НА ТАКТИКАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ ДА ЗАБАВЯ РЕФОРМИТЕ В СТРАНАТА, ДОКАТО ПРИКРИЕ СВОИТЕ МИНАЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДОКАТО УКРЕПИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЗИЦИИ НА НОВАТА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА КЛАСА /ЕМАНАЦИЯ НА БСП/.

ОТХВЪРЛЯЙКИ КАТО НЕКОНСТИТУЦИОННИ И НЕЗАКОННИ ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ АКТОВЕ НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ И НА НЕЙНИТЕ СЪЮЗНИЦИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПРЕВРАТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ДОСЕГА, КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПРИЗОВАВАТ СЕГАШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА ДА РАЗТУРИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДА НАСРОЧИ В ЧЕТИРИМЕСЕЧЕН СРОК НОВИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ДА ВЪЗЛОЖИ ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ВРЕМЕННО СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, СВАЛЕНИ С ПРЕВРАТА НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА.

ТОВА Е НАЙ-ПРЕКИЯТ ПЪТ ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КРИЗА, ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ И НА СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ И ЗА ОТПУСКАНЕТО НА ФИНАНСОВА И ДРУГА ПОМОЩ /В ТОВА ЧИСЛО ХУМАНИТАРНА/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА НИ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ИДВАЩАТА ЗИМА В УСЛОВИЯТА НА ПО-ГОЛЯМА СИГУРНОСТ И СПОКОЙСТВИЕ НА НАШИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 Г.

ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ: СТРАХИЛ ГИЧЕВ
ЗА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: ДИМИТЪР ПОПОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В
БЪЛГАРИЯ.


РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА ВЪЗМУЩЕНИЕТО СИ ОТ ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕЗ НОЩТА НА 26 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.

ПАРТИЙНИЯТ ДОМ НА БСП Е ПОДПАЛЕН ОТ ВРАГОВЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, ОТ ХОРА, ОПАСНИ ЗА НАШАТА МИРНА И ИНТЕЛИГЕНТНА РЕВОЛЮЦИЯ.

ВЕРНИ НА НАШИТЕ ПРИНЦИПИ, НИЕ, РАДИКАЛДЕМОКРАТИТЕ, ОСЪЖДАМЕ ВСЕКИ АКТ НА НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ КОГО И ОТ КАКВИ ПОДБУДИ Е ПРЕДИЗВИКАНО.

НАСТОЯВАМЕ НАЙ-ПОДРОБНО ДА СЕ АНАЛИЗИРАТ ВСИЧКИ КОНКРЕТНИ ПРИЧИНИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ, ДОВЕЛИ ДО НАРАСТВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО ПРЕД ПАРТИЙНИЯ ДОМ. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ ОТ ВСИЧКИ ВЪВ И ИЗВЪН ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО СЪС СВОЕТО БЕЗДУШИЕ И ПОЛИТИЧЕСКА СЛЕПОТА НЕ ПРЕСЯКОХА С ОТСТЪПКИ ПЪТЯ НА ЕКСТРЕМИЗМА.

НИЕ, РАДИКАЛДЕМОКРАТИТЕ, КАТО НАСЛЕДНИЦИ НА ДЪЛБОКО ХУМАННИТЕ И МИРОЛЮБИВИ ИДЕИ НА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ОТ МИНАЛОТО ГОРЕЩО АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ДА ОСЪЗНАЯТ ЛИЧНАТА СИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОДОБНИ АКТОВЕ.

ДА СПАСИМ МИРА, СПОКОЙСТВИЕТО И ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ДНЕС, 1 СЕПТЕМВРИ Е СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА МИРА. НА ТАЗИ ДАТА ПРЕЗ 1939 Г. ФАШИЗМЪТ НАХЛУ В ПОЛША. СЕГА 51 ГОДИНИ ПО-КЪСНО СВЕТЪТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТБЕЛЯЗВА ТОЗИ ПРАЗНИК ОСВОБОДЕН ОТ ПРИЗРАКА НА СТУДЕНАТА ВОЙНА И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕТО МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА.

КАТО ПОЗДРАВЯВА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА СЕ НАДЯВА, ЧЕ:

- КРИЗАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ ЩЕ ЗАВЪРШИ В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ, БЕЗ ДА СЕ СТИГА ДО ВОЕНЕН КОНФЛИКТ, КОЙТО БИ МОГЪЛ ДА ПРЕРАСНЕ В ТРЕТА СВЕТОВНА ВОЙНА.
- СЛУЧИЛОТО СЕ В ПАРТИЙНИЯ ДОМ НЯМА ДА СЕ ПОВТОРИ НИКОГА И 27 АВГУСТ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВИЯТ ДЕН ОТ НОВ ПЕРИОД ОТ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СЕ С ГРАЖДАНСКИ МИР И ТОЛЕРАНТНОСТ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ.
- СПОКОЙНАТА И МИРНА АТМОСФЕРА В ПАРЛАМЕНТА ЩЕ ПОМОГНЕ ЗА ПО-БЪРЗОТО РЕШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА СТРАНАТА.
- МИРЪТ, РАЗБИРАТЕЛСТВОТО И ЛЮБОВТА ВЪВ ВСЯКО СЕМЕЙСТВО ЩЕ СА ОСНОВА ЗА СПОКОЙСТВИЕ В ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО.

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ВЯРВА, ЧЕ МИРЪТ И РАЗБИРАТЕЛСТВОТО ЩЕ БЪДАТ ОСНОВНИТЕ ДВИЖЕЩИ СИЛИ НА СТРАНАТА КЪМ ДЕМОКРАТИЧНА И ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

СОФИЯ, 1 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 30 АВГУСТ 1990 ГОДИНА.


ОБЩОНАРОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ СЕ ИЗГРАЖДА И ЩЕ СЕ РАЗВИВА В ЕДИН ОТ НАЙ-ДРАМАТИЧНИТЕ ПЕРИОДИ ОТ РАЗВИТИЕТО НА HP БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ИЗБРА С НАЙ-СЪКРОВЕНОТО СИ ЖЕЛАНИЕ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ДА СПРЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА РАЗРУХА, ДА СЪЗДАДЕ ОБЩЕСТВЕН РЕД, ЗАКОННОСТ И СПОКОЙСТВИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, НО ПОЛИТИЧЕСКАТА ЕСКАЛАЦИЯ, ОБЩАТА КРИЗА, НЕПРИМИРИМОСТТА МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА - БСП И СДС, НЕ САМО ЧЕ НЕ НАМАЛЯХА, А СЕ УВЕЛИЧАВАТ В ЗАСТРАШИТЕЛНИ РАЗМЕРИ.

МАКАР И ДА СПЕЧЕЛИ ОКОЛО ПОЛОВИНАТА ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ НА СТРАНАТА, БСП С КОЛЕБАНИЕ ИЗПОЛЗУВА СВОИТЕ ПРАВОМОЩИЯ.

СДС СПЕЧЕЛИ САМО 36 ПРОЦЕНТА ОТ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ, НО ВЪПРЕКИ ТЕЗИ ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ СЕ СТРЕМИ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА ДА ЗАВЗЕМЕ ВЛАСТТА И ДА УСТАНОВИ ПОЛИТИЧЕСКА ОЛИГАРХИЯ. УЛИЧНИЯТ ТЕРОР НАРАСТВА И СЕ ПРЕВРЪЩА В ДОМИНИРАЩ ФАКТОР НА ПОЛИТИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. ТОВА Е ПОЗНАТ ПЪТ, ПО КОЙТО НА ВЛАСТ СА СЕ УСТАНОВЯВАЛИ НОВИ ДИКТАТУРИ ОТ ВСЯКАКЪВ РОД.

ЛОЗУНГИТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ЗА ПРАВОВА ДЪРЖАВА, ЗА РАЗРУШАВАНЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ЛИДЕРИТЕ НА СДС, СА САМО ПРИМАМЛИВА ВЪНШНА ОБВИВКА ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КАПИТАЛИЗМА В НЕГОВИЯ ДИВ И ПЪРВОБИТЕН ВИД ОТ МИНАЛОТО СТОЛЕТИЕ.

ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ТАКЪВ ВИД КАПИТАЛИЗЪМ ВЕЧЕ СА НАЛИЦЕ У НАС: РАЗРАСТВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА И ПРОСТИТУЦИЯТА, ЗАСТРАШИТЕЛНО ПАДАНЕ НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА, РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА РЕДИЦА ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, РАЗВИХРЯНЕ НА СПЕКУЛАТА.

ЗА ДИНАМИЧНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ГОЛЯМА ОТГОВОРНОСТ НОСИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ЧИЯТО СОЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА СЪЩЕСТВЕНО НЕ СЕ РАЗЛИЧАВА ОТ ТАЗИ НА СДС.

ПРИ ТАКАВА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОБСТАНОВКА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СЛЕДВА ДА ВЗЕМЕ СЪДБАТА СИ В СВОИ РЪЦЕ, ДА СЪЗДАДЕ И БЪРЗО ДА РАЗВИЕ ЕДНО ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ. ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКА ПОВЕЛЯ НА ДНЕШНИЯ ДЕН. ВЪЗНИКНАЛИТЕ ДОСЕГА И ВЪЗНИКВАЩИТЕ СПОНТАННО ВСЕКИ ДЕН ДВИЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ГРУПИ ПОРАДИ РЕГИОНАЛНИ, ТЯСНО ГРУПОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ДРУГИ ИНТЕРЕСИ, ПОРАДИ ТЯХНАТА НЕОРГАНИЗИРАНОСТ И РАЗПОКЪСАНОСТ НЕ МОЖАХА ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ.

КАТО ВЗЕХА ВСИЧКО ТОВА ПРЕДВИД, ГРУПА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИ ДЕЙЦИ, ОБЩЕСТВЕНИЦИ, РАБОТНИЦИ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, НА НЯКОИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, РЕШИХА ДА ИЗГРАДЯТ В СТРАНАТА ЕДНО НОВО ДВИЖЕНИЕ, ОБЕДИНЯВАЩО УСИЛИЯТА НА ХОРАТА С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СХВАЩАНИЯ И УБЕЖДЕНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ СОЦИАЛНИ, ЕТНИЧЕСКИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ГРУПИ И СЪСЛОВИЯ, КОИТО СА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В НРБ.

ПО СЪЩЕСТВО ТОВА ОЗНАЧАВА ШИРОК ДЕМОКРАТИЧЕН АНТИФАШИСТКИ ФРОНТ.
КАКВИ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИ ПОСТАВЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ?

В ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ТЕ СА ИЗЛОЖЕНИ ПО-ПОДРОБНО. ТУК ЩЕ СЕ СПРЕМ НА НЯКОИ ОТ ТЯХ.

ПЪРВО - ДВИЖЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ИМА ОБЩОДЕМОКРАТИЧЕН И ОБЩОНАРОДЕН ХАРАКТЕР. ТО НЕ Е НИТО КОАЛИЦИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НИТО Е ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО ЗАВИСИМО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА. ТО ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯТО НА ДЕЛО СЕ БОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И НА СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ЩЕ БЪДЕ В ОПОЗИЦИЯ НА ВСЯКА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОЯТО ПРОВЕЖДА ПРОТИВОПОЛОЖНА ПОЛИТИКА НА НЕГОВАТА ПРОГРАМНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.

ВТОРО - ДВИЖЕНИЕТО ИМА ОТКРИТО АНТИКАПИТАЛИСТИЧЕСКИ И АНТИФАШИСТКИ ХАРАКТЕР.

НА СТРАНАТА ПРЕДСТОИ ДА ИЗМИНЕ ЕДИН СРАВНИТЕЛНО ДЪЛЪГ ПЕРИОД НА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ, ПРЕЗ КОЙТО ЩЕ СЕ РЕШАВАТ ОБЩОДЕМОКРАТИЧНИ И ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ЗАДАЧИ, ЗА ДА СЕ РАЗВИВАТ ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА СТРАНАТА, ДА СЕ ПОДГОТВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ.

ПОРАДИ ТЕЗИ СХВАЩАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ НАСОЧВА СВОИТЕ УСИЛИЯ КЪМ РАЗВИТИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, НА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПРИ КОЯТО НАРОДЪТ Е ЕДИНСТВЕН СУВЕРЕН ДА РЕШАВА СВОЯТА ИСТОРИЧЕСКА СЪДБА.

ТРЕТО - КРАЙЪГЪЛНИЯТ КАМЪК НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО Е ЗАЩИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА, ХОРАТА НА ФИЗИЧЕСКИЯ И НА УМСТВЕНИЯ ТРУД, РАБОТНИЦИТЕ, СЕЛЯНИТЕ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ И СА ОНАЗИ СОЦИАЛНА ОСНОВА, НА КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗГРАЖДА ЦЯЛАТА НЕГОВА ДЕЙНОСТ.

ЧЕТВЪРТО - ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ИЗПОЛЗУВА ВСИЧКИ ЗАКОННИ, ДЕМОКРАТИЧНИ И КОНСТИТУЦИОННИ ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНА И ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

ПЕТО - ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ СЕ ИНТЕГРИРА С ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНИ СИЛИ, КОИТО СА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СУВЕРЕННА, НЕЗАВИСИМА, ДЕМОКРАТИЧНА, СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА БЪЛГАРИЯ.

НАШИТЕ КОНКРЕТНИ ИСКАНИЯ СА:

1. ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА И ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА ФОРМИРАТ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА СТРАНАТА, КОЕТО ДА СЕ ЗАЕМЕ С РЕШАВАНЕТО НА НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИ ПРЕД СТРАНАТА.

2. ДА СЕ УСКОРИ СЛЕДСТВЕНОТО ДЕЛО СРЕЩУ ПОДБУДИТЕЛИТЕ, ПОДПАЛВАЧИТЕ И ПОГРОМАДЖИИТЕ; ТЕ ДА БЪДАТ НАКАЗАНИ С ЦЯЛАТА СИЛА НА ЗАКОНА И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО ДЕЛОТО ДА БЪДАТ НАЙ-ШИРОКО ОБНАРОДВАНИ.

3. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ ВСИЧКИ КОНСТИТУЦИОННИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕГРАЖДАНЕ ПЪТЯ НА ЗАРАЖДАЩИЯ СЕ НЕОФАШИЗЪМ В СТРАНАТА. ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ИЗВЪН ЗАКОНА ВСИЧКИ ДВИЖЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ЧРЕЗ АНТИДЕМОКРАТИЧНИ, АНТИПАРЛАМЕНТАРНИ И АНТИКОНЦТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА ДА УЗУРПИРАТ ВЛАСТТА И ДА СЪЗДАДАТ НОВА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА.

4. ДА СЕ ЗАПАЗЯТ ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ ДОСЕГА СОЦИАЛНИ ПРОДОБИВКИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ДА СЕ РАЗРАБОТИ ПРИОРИТЕТНА ПРОГРАМА ЗА ЦЯЛОСТНА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПРИ НОВАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА.

5. РАЗРАБОТВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, НОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЗЦЯЛО ДА БЪДАТ СЪОБРАЗЕНИ С ВСЕОБЩАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И КОНКРЕТНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ.

6. ДА БЪДАТ ДАДЕНИ ПОД СЪД КОНКРЕТНИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАСТЪПИЛАТА ВСЕОБЩА КРИЗА В ОБЩЕСТВОТО И ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ СПЕЦИАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БОРБА С РАЗВИХРЯЩАТА СЕ КОРУПЦИЯ, СПЕКУЛА И РАЗГРАБВАНЕ НА НАРОДНОТО БОГАТСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР“/


X   X   X

СОФИЯ, 3 СЕПТЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И НА ТЕХНИТЕ СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ АСЕНОВГРАД. ТО Е ИЗПРАТЕНО ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


ГОСПОДА, ГРАЖДАНКИ И ГРАЖДАНИ,

НАДАВАМЕ БОЛЕЗНЕН И ТРЕВОЖЕН ВИК. НЕРВИТЕ НИ СА ИЗОПНАТИ ДО КРАЕН ПРЕДЕЛ. УВЕРЕНИ СМЕ, ЧЕ ТАКОВА Е СЪСТОЯНИЕТО НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД. КИПИ И ПРЕЛИВА ВЪЗМУЩЕНИЕТО НИ. НАБЛЮДАВАМЕ ХОРА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ КОНТРОЛИРАТ, А ДРУГИ СА ИЗПАДНАЛИ В ДЪЛБОКА ДЕПРЕСИЯ.

ВАНДАЛСКИЯТ АКТ ЗА РАЗРУШАВАНЕТО И ЗАПАЛВАНЕТО НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ НА БСП В СОФИЯ СЪЗДАВА БОГАТА ПОЧВА ЗА ХАОС, АНАРХИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ.

НАСТАНА ВРЕМЕ ЗА НЕЗАБАВНИ И РЕШИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ВЛАСТ, ОТ СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И ПРОКУРАТУРАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И МОРАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ И ПОДБУДИТЕЛИТЕ.

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ НИЩО НЯМА ДА СТРУВАТ, АКО НЕ ОСЪДЯТ НАЙ-СТРОГО ВИНОВНИЦИТЕ. И ОЩЕ ПО-ВАЖНО, АКО НЕ СИ ДАДАТ СМЕТКА ДО КАКВО ДОВЕЖДАТ ПРИЗИВИТЕ, ДЕЙСТВИЯТА И РЕЧИТЕ НА НЯКОИ ОТ ТЯХ.

ДЪЛГ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ Е ДА КАЖАТ ЯСНО ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД С КАКВИ СРЕДСТВА СЕ БОРЯТ И ЩЕ СЕ БОРЯТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАНАТА НИ.

ДЪЛГ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И МЛАДЕЖИ НА БЪЛГАРИЯ Е РЕШИТЕЛНО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА РАЗРУШИТЕЛНИТЕ ПРОЯВИ.

ДОЙДЕ ВРЕМЕ ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ВЛАСТ, КАКТО И ПРОКУРАТУРАТА И СЪДИЛИЩАТА В СТРАНАТА ДА ПОКАЖАТ ПРИЗНАВАТ ЛИ, ЧЕ ЗАКОНОВИЯТ РЕД И ДИСЦИПЛИНА СТОЯТ НАД ВСИЧКИ.

ВЪН ОТ ЗАКОННОСТТА НЯМА ДЕМОКРАЦИЯ В СТРАНА, КОЯТО ИСКА ДА РАЗЧИТА НА ПЛУРАЛИЗМА.

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОТРИЧА ОЧЕВИДНОТО. НАДИГАТ СЕ ОРГАНИЗИРАНИ СИЛИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е СЪЗДАВАНЕТО НА ФАШИСТКА ДИКТАТУРА.

ОТНОВО ПРИЗОВАВАМЕ С ЦЯЛАТА СИЛА НА ДУХА НИ: НАЙ-СТРОГ СЪД ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ И ПОДБУДИТЕЛИТЕ НА ВАНДАЛСКИТЕ ПРОЯВИ В СОФИЯ НА 26 АВГУСТ 1990 ГОДИНА И ВСЯКЪДЕ ДРУГАДЕ КЪДЕТО И КОГАТО ВЪЗНИКНАТ.

НАКЪДЕ ВЪРВИ БЪЛГАРИЯ - КЪМ ФАШИСТКА ДИКТАТУРА ИЛИ КЪМ ПЛУРАЛИСТИЧНА ДЕМОКРАЦИЯ.

АСЕНОВГРАД, 27 АВГУСТ 1990 ГОДИНА

 


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/