1 октомври 1991

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА          БРОЙ 192 (468)

Пълната отговорност за съдържанието на публикациите в този бюлетин носят техните автори или онези, които са поискали разпространението им.

    

СЪДЪРЖАНИЕ

  • ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РУСЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.
  • ПРЕДИЗБОРНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ (БДКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЗИЦИЯТА НА ПАРТИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.
  • ВЪЗВАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ В САН ФРАНЦИСКО (СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ) КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕПИСКОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В СТРАНАТА.
  • ДЕКЛАРАЦИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ВАРНА.
  • МАНИФЕСТ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ
    ФРАГМЕНТИ КЪМ АКТУАЛНА ИДЕЙНА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА — ПОСЛЕДНА), ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРИЯ (ИЗВЪНРЕДЕН) КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17—18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.
  • ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) "СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА" НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - ЛИБЕРАЛИ (СДС - ЛИБЕРАЛИ).
  • ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91.РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 178 ДО N 207 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

 

 

* * *

София, 1 октомври – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ РУСЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА. Документът е прочетен и приет на митинг-шествие, организиран от Независимото сдружение „Екогласност“ и Зелената партия - Русе на 28 септември 1991 година – деня за национален екологически протест.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас, тъй като знаем, че съдбата на град Русе не Ви е безразлична. Вие бяхте сред член-основателите на Гражданския комитет за екологична защита на Русе – първата неформална организация в България. По-късно благодарение на това, че се лишихте от лабораторията, предназначена да изследва храната, която консумирате, Русе получи възможността да бъдат регистрирани поне част от вредните трансгранични емисии отровен въздух, които от много време насам вече са не само безпрецедентен феномен на екологическо варварство, но и наша ежедневна съдба.

Вие знаете, че нашият град е обгазяван в течение на цяло десетилетно, че при нас застрашително нарастват процентите на заболявания на дихателните пътища, на десетките заболявания и на аномалиите при новородените. Вие знаете, че днес хиляди русенци напускат родния си град, изтормозени и отчаяни от продължаващия екологичен геноцид, който като че ли никой не е в състояние да спре. Вие знаете, че проблемът Русе не е само екологически, но и политически, и още повече НРАВСТВЕН проблем. Защото никоя власт, от какъвто и цвят да е тя, не може да допусне двеста хиляди граждани на един от най-старите български градове да бъдат лишени от най–естественото човешко право – правото да дишат въздуха на своя роден град, без да се страхуват за своето здраве и за живота на децата си. 

Ние твърде дълго сме лъгани – от всякакви официални инстанции, които са поемали определени ангажименти да се справят с екологичните проблеми на Русе, винаги тези ангажименти са се свеждали до обещания, не и до дела. Ето защо ние се обръщаме към Вас с молба да станете гарант за окончателното разрешаване на проблема с обгазяванията на нашия град, и да отстоявате правото на живот на неговите граждани пред румънския президент и пред Европейската общност. Ние с радост посрещнахме вестта, че поне последният протест, изразен в обръщението на „Екогласност“ и Зелената партия в Русе до г-н Димитър Попов, министър-председател на България, не е бил напразен, че румънският посланик е бил извикан на сериозен разговор и благодарение на това производството в химическия комбинат край Гюргево е спряно. Но ние имаме основания да се опасяваме, че това е само временна мярка. Знаем, че съвсем наскоро предстои да бъде открито производството на титан и цирконий, чиято технология изисква употребата на хиляди тонове течен хлор и следователно съществува опасност вредните емисии над Русе не само да бъдат възобновени, но и да стигнат още по-високи стойности над допустимите. Във връзка с това ние настояваме:

1. Да бъде потърсена отговорност от бившите държавни и стопански ръководители, които чрез подписа си са дали съгласие да бъде изграден най-големият румънски комбинат за органичен синтез в непосредствена близост до българо-румънската граница и до един от най-големите български градове.

2. Да бъде направена анкета и дадена гласност за това докога и с какви суровини България е снабдявала химкомбината край Гюргево, както и кой е подписал договорите за тези доставки.

3. Да се настоява на най-високо равнище за поемане на съответните договорни гаранции от румънска страна, че екологически вредните производства няма да бъдат възобновени.

4. Като екологически застрашен град Русе да има приоритет при разпределяне на субсидиите, отпуснати по Програмата „Фар“ за екология.

5. Да бъде осигурена необходимата за изследване на въздуха апаратура, която да гарантира възможността да бъдат констатирани наличията не само на хлорни съединения и хлорни йони, но и на вулкациди. Данните от тези изследвания да бъдат оповестявани ежедневно в средствата за масова информация в региона.

6. В случай на нови обгазявания да бъдат предприети нужните дипломатически мерки и да се предвидят икономически санкции срещу страната, която не зачита правото на 200 хиляди български граждани на спокоен и здравословен живот.

Ние вярваме във Вашата честност, справедливост и привързаност към екологичната кауза на нашия изстрадал град, г-н президент. Ние разчитаме на Вас, тъй като ангажирайки се в наша защита, Вие защитавате не само частни и регионални интереси, но и достойнството на своя народ. Ние вярваме, че не само за нас, но и за Вас Русе е един символ на анонимното безразличие на властта към живота и съдбата на отделния човек през тоталитарната епоха. И ако ние с Ваша помощ се справим с обречения въздух над този прокълнат град, ако осигурим чисто небе, здраве и спокойно бъдеще на своите деца, то този символ ще се изпълни с ново съдържание и името на Русе ще носи вече нови, ведри асоциации. Помогнете ни днес, г-н президент, и бъдете уверени, че Русе няма да Ви забрави!
Русе, 28 септември 1991 г.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ (БДКП) ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЗИЦИЯТА НА ПАРТИЯТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

В настоящия исторически момент БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ясно осъзнава своята политическа отговорност, произтичаща от нейната обществена значимост. Макар че е първата учредена формация с монархическа ориентация, Българска демократ-конституционна партия не може да си позволи хазартна спекулация с любовта на българския народ към Негово Величество Симеон Втори и възприема позиция на неучастие в предстоящите парламентарни избори. Със свое конгресно решение от 7 септември 1991 година, единодушно подкрепено от всички делегати, партията застава в подкрепа на Съюза на демократичните сили (СДС) и ще гласува със синята бюлетина.

Българска демократ-конституционна партия, счита, че експлоатирането на монархическата идея с цел привличане на гласоподаватели е груба политическа спекулация и проява на нисък политически морал. Целта в предстоящите парламентарни избори е комунистите да бъдат свалени не на колене, а по гръб и завинаги да бъдат изметени от коридорите на властта. Чак тогава ще се създадат условия за демократичното решение на проблема каква да бъде България – ЦАРСТВО или РЕПУБЛИКА. Не е време сега да бъде поставян този въпрос, понеже знаем, че някои политически сили са готови да приемат дори едно комунистическо царство пред възможността за антикомунистическа република.

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ призовава своите членове и симпатизанти, както и всички политически неангажирани монархисти да отдадат своя глас за СИНЯТА ОПОЗИЦИЯ. Синята бюлетина има нужда от нашата подкрепа. Ние ще я дадем безвъзмездно.

БОГ ДА ПАЗИ ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ.
София, 25 септември 1991 г.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ВЪЗВАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ В САН ФРАНЦИСКО (СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ) КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Броени дни остават до изборите за ново Народно събрание в България. Предстои да се направи решителна крачка за постигането на истинска свобода и демокрация. Нашият народ трябва окончателно да се освободи от комунизма и решително да поеме пътя за икономическо възстановяване. Комунистическата партия и комунистическата идеология са отречени от народа, но комунистическите ръководители не губят надеждата си да запазят контрол. Членове на партията съзнават неизбежността на промените и я напускат, но престъпната партийна върхушка засилва усилията си за проникване в бъдещото държавно управление и обсебване на народното имущество. За да смутят народа, те създават нови политически партии, нови коалиции, излизат с нови платформи. Използват предимствата на заеманите все още от тях контролни функции и се готвят да се настанят здраво във всички структури на страната. Това не бива да допуснем! Щастливи сме, че нашият народ се освободи от страха на 45-те години политически терор. Макар и скептик, в очите му отново блести надежда и не жали усилие да открие и подкрепи нови представители, които действително честно и всеотдайно да застанат начело на борбата за отхвърлянето на комунизма.

Ние, българите от чужбина, не трябва да бъдем безучастни. Последните минути изискват ускорени усилия. Нека незабавно предложим нашата материална и морална подкрепа. Да не губим време и насърчим близките ни в оказване помощ на новите демократични кандидати. Всеки лев, лира, марка или долар са нужни сега. Нека това бъде нашият принос, нашето участие.

Да не забравяме, че ние никога няма да бъдем свободни, ако отечеството ни не е свободно!

Сан Франциско, септември 1991 г.

/Пресслужба „Куриер"/

 * * *

София, 1 октомври – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕПИСКОПСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В СТРАНАТА.

Събрани в резиденцията на папския нунций, Владиците на Католическата църква в България решиха да излязат със следната ДЕКЛАРАЦИЯ:

България е пред избори. Днес тя се намира на истински кръстопът между половинчатата система, съществуваща вече две години, и истинската свобода и демокрация, която би ни помогнала да излезем по-бързо от трагичното духовно и материално положение, в което се намираме.

Ние не сме за или против никоя партия или коалиция, но при създалото се положение не можем да не вземем отношение, за да помогнем на нашите хиляди подведомствени вярващи, а и на целия наш народ, за по-бързото излизане от създалото се тежко положение. Обичта към нашето отечество и грижата за нашата Църква ни подтикват към тази декларация.

Католическата църква в България претърпя най-тежки удари от настанилия се в страната ни 45-годишен тоталитарен режим. Наши свещеници и енориаши бяха избити без съд или с несправедливи присъди. Други бяха хвърлени за дълги години в затвори и лагери. Имотите и жилищата на Църквата ни бяха ограбени, конфискувани и не са върнати и до ден-днешен въпреки многобройните ни официални постъпки.

Ние възлагаме големи надежди на предстоящите избори за установяване на истинска свобода и демокрация в нашето отечество – за да дойдат по-хубави дни за целия ни народ. Ние се надяваме също да се възстановят всички права на Църквата ни и да се върне ограбеното, за да заживеем един нормален духовен и материален живот.

Днес всичко това зависи от нашия глас и от гласа на всички наши съотечественици. Тъй като моментът е изключително важен за нашата обща съдба, ние подканваме всички да гласуват: никой да не се въздържа от гласуване. Със своя глас ще подпомогнем за излизането от затрудненото положение. Задължение е да гласуваме с най-голяма отговорност пред цялото наше общество.

Но като християни ние имаме още едно задължение: на кого ще дадем своя глас. Носим пред Бога, пред съвестта си и пред Църквата голямата отговорност да гласуваме разумно и с отворени очи. Да гласуваме за тези, които носят свободата, демокрацията и с това – пълноценното възстановяване на Църквата, които гарантират изправянето на неправдите, връщането на ограбеното и нормален живот за всички.

Насърчаваме ви добре да прецените и да дадете вашия глас, за да изпитате радостта от добре изпълнения граждански и църковен дълг.

С нами Бог.

Методий Димитров Стратиев Апостолически Екзарх, София

Самуил Серафимов Джундрин Епископ Никополски, Русе

Георги Иванов Йовчев Епископ, Пловдив

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври – Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА СЪЮЗА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ВАРНА.

Документът е адресиран до президента на Републиката, до министър-председателя, до министъра на МВР, до министъра на Финансите и до средства за масово осведомяване.

ГОСПОДА,

Приемането на закона на МВР ние посрещнахме като отдавна чакана нормативна предпоставка и катализиращ фактор за ускоряване на реформата в министерството, за решаване на най-острите трудови и социално-правни проблеми на служителите от МВР.

Последвалите месеци обаче недвусмислено показаха, че реформата, структурните и кадровите промени са обхванали най-вече изпълнителските звена, но са далеч още от административните нива в министерството. Нищо или почти нищо, ако не се смятат наименованията им, не се е променило нито в мислите, нито в действията и в поведението им.

Особено през последните седмици се наблюдава опасна и тревожна тенденция в политиката на министерството и най-вече на управленията МТОСО, ФРО, „Личен състав“, а именно, с разработването на нормативната база по прилагането на закона за МВР да се ограничи, а в определени случаи и да се елиминира действието му, най-вече в социалната сфера. Показателен в това отношение е и фактът, че в заповед N В 235/30 август 1991 г. на Главния секретар се указва, че „може“ да се вземе предвид мнението на синдикалните организации при разработване на нормативните документи - грубо нарушение на генералното споразумение и чл. 83-85 от Закона за МВР.

Неочаквани за нас и явно противоречащи на многобройните декларации на правителството са подготвеното решение за нашите работни заплати (засега обсъдено в работен порядък) и прието вече решение по жилищните ни въпроси. С тези решения ние отново сме захвърлени в дъното на социалната кошница, сред хронично недоимащите и социално пренебрегнати. Оказа се обаче, че конкретна вина за тези решения на Министерския съвет имат управленията МТОСО и ФРО на МВР, които при подготовката им са внесли свое становище, с което се настоява за купуване на жилищата ни по нови цени, и свой проект за работните ни заплати, „удобен“ за Министерския съвет, без тези документи да се съгласуват с нашата федерация.

Нашите искания са
към Министерския съвет:

- да бъде преразгледан проектът за работните ни заплати, като те бъдат изравнени с тези на въоръжените сили и другите правозащитни органи.

- да бъде изменено решението по жилищните ни въпроси, като се допълнят необходимите данъчни и кредитни облекчения.

Към ръководството на МВР:

- да бъдат отменени противоречащите на закона нормативни актове.

- да бъдат разработени необходимите нормативни документи най-късно до 30 октомври 1991 г.

- при разработката на нормативните документи да се спазят разпоредбите на чл. 83–85 от Закона и т. 9 от генералното споразумение.

Да бъдат изпълнени разпоредбите на чл. 76 (за застраховка на служителите) на закона на МВР.

За Регион Варна:

- да бъде извършена съвместна административно-синдикална проверка по обект „Блок Ваучер“, за да се установят причините и виновните за многократното му просрочване, довело до оскъпяване на жилищата.

До 7 октомври 1991 г. очакваме решение на съответните органи и нива.

Ако те не ни удовлетворяват:

- ще изразим вот на недоверие към ръководството на МВР и конкретно - виновните лица.

- ще сезираме конституционния съд за извършените закононарушения.

- ще преминем към ефективни протестни действия.

Ние сме загрижени за гражданския мир, но не искаме да го плащаме с цената на недоимъка в семействата ни и личната ни социална и правна беззащитност.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Призоваваме ви да проявите необходимата политическа далновидност и държавническа мъдрост и обективно да прецените в състояние ли сме при тези условия да изпълним дълга си пълноценно. Подкрепете ни.

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Отговорността за опазване на гражданския мир в изборния период е преди всичко ваша. И вината за евентуалните последствия от вашите решения ще е ваша.

Господа политици, подкрепете ни. Това също ще е ваш залог за изборния ви успех.

Твърдо сме решени да отстояваме реда и законността и в това число да защитим закона за МВР, нашата чест и права.

Варна, 26 септември 1991 г.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРЕН МАНИФЕСТ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е НА ДЪНОТО. По-надолу е тинята. НИЕ, ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНЦИ ТЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ПО-НАДОЛУ НЯМА И НЕ МОЖЕ ДА ИМА!

Дъното изглежда така:
— производството намаля с над трийсет на сто, спадът продължава;
— цените нараснаха десетократно, броят на безработните се очаква да достигне половин милион;
— пазарът е блокиран, износът намаля почти тройно;
— вместо пазарна икономика е налице спекула на всички равнища: от улицата, през търговския и банковия капитал, до правителството;
— развихря се престъпността, шири се национален нихилизъм, младите напускат страната.

Причината за икономическия колапс е обратният път, по който тръгна правителството. Бруталният монетаристки подход предшестваше демонополизацията и приватизацията и по този начин ги направи невъзможни, превърна ги в гола фикция. Безумно високите лихвени проценти, съчетани със закостенялата данъчна система, са на път да ликвидират всяка производствена инициатива.

Щом нещо става ,значи някой има полза от това. КОЙ Е ВИНОВЕН? Ще се изясни, КОГАТО ИЗВАДИМ КОРАБА. АКО НЯКОЙ ПРЕЧИ, ТОЙ СЕ ЛЕГИТИМИРА КАТО ВИНОВНИК.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ИЗПЛУВАМЕ!

За целта са необходими следните мерки:

ПОЛИТИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ

В продължение на 14 месеца парламентът не работеше,, при нормални условия. Принципът, че опозицията не е противник, а необходим партньор на мнозинството, все още е далеч от нашата действителност. Присъщият за опонентите конструктивизъм отстъпва пред страха, че ще се засилят позициите на другата страна. В резултат партийното противоборство се оказва по-силно от националните интереси.

За да има политическа стабилност, българският парламент се нуждае от КОАЛИЦИОННО МНОЗИНСТВО. То ще бъде надеждна опора на коалиционното правителство. Да се говори за друг вид правителство при днешните условия е несериозно.

СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Основен момент в това направление и в икономиката като цяло ще бъде: ГЪВКАВА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И РАЗУМНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ. Най-общо казано, производствените фирми трябва да ползват данъчни и кредитни облекчения при диференциран подход. Най-големи облекчения следва да получат производителите на стоки от първа необходимост и особено от хранителната промишленост. Строителството на жилища ще се ползва с предимства в сравнение със строителството на павилиони за кафе например. Производствените фирми трябва да се освободят от данъка върху оборота.
Съживяването на производството е тясно свързано с ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА И ПРИВАТИЗАЦИЯТА. Естествено е производителите — монополисти да имат по-малки финансови облекчения от новоучредените частни фирми. За последните, в случай че се занимават с приоритетни производства, е допустимо да бъдат освобождавани изобщо от данъци за определен период от време. Необходимо е спешно да се приемат ЗАКОН ЗА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА И ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

Като предлагаме данъчни и кредитни облекчения за насърчаване на производството, ние не изхождаме от популистки лозунги, а от убеждението, че ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА СЕ ПЪЛНИ НА МАЛКИ ПОРЦИИ ОТ МНОГО ПЕРА. Вече казахме, че перата намаляват стремително. АКО СКУБЕМ БЕЗОГЛЕДНО, СЪВСЕМ ЩЕ ОГОЛЕЕМ.

ЗА ЗЕМЯТА И ПРЕХРАНАТА

Новоприетият Закон за собствеността и ползването на земеделските земи даде морално удовлетворение на насилствено кооперираните собственици и техните наследници, но този нравствен акт НЕ МОЖЕ ДА НИ НАХРАНИ. Какво да върши собственикът върху парче земя с голи ръце? С какви пари да купи инвентар и как да вземе заем при съществуващите лихви? Всъщност има немалко пречки и за получаването на земята поради несъвършенството на закона.

Да се разчита, че съществуващите колективни селскостопански структури ще повишат своята ефективност, като се върнат към принципите на ТКЗС, е романтично, но нереално. Сравнението на ТКЗС с традиционната селска кооперация в България е неправомерно. Какъв е изходът?
Ние, християнрепубликанците, продължаваме да стоим на позицията си, че България трябва да тръгне по ФЕРМЕРСКИЯ ПЪТ НА РАЗВИТИЕ и че за тази цел е НЕДОПУСТИМО ДА СЕ ДЕЛЯТ НА ПАРЦЕЛИ ПРОДУКТИВНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ. Това би означавало да се започне от А и Б.

НЕОБХОДИМИ СА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕХОД КЪМ СЕМЕЙНАТА ФЕРМА. Тя ще възроди стародавните традиции на българската задруга на съвременно равнище. Нека собствениците се сдружават свободно помежду си и с членове на кооперативните стопанства на производствен или акционерен принцип. Да се предвиди възможност едно стопанство да бъде изкупено от един от собствениците или от семейство кооператори. Фермите да бъдат освободени в продължение на пет години от данъци и да ползват нисколихвени заеми.

Кооперациите съгласно българската традиция да се занимават предимно с обслужваща дейност: от доставката на семена и посадъчен материал, съоръжения и машини, до пласмент на готовата продукция, да откриват цехове за преработка на селскостопанските произведения.

Нужна е активна държавна намеса при изграждането на териториалната фермерска инфраструктура — пътища, медицинско обслужване, учебни и детски заведения.

Ние прогнозираме преходът към семейната ферма да трае между пет и десет години. ЗЕМЯТА ЧАКА ДА ОТИДЕ ПРИ ТЕЗИ, КОИТО Я ОБИЧАТ, ЗА ДА НИ СЕ ОТБЛАГОДАРИ ДЕСЕТОРНО.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ФРАГМЕНТИ КЪМ АКТУАЛНА ИДЕЙНА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА — ПОСЛЕДНА), ПРЕДСТАВЕНИ НА ВТОРИЯ (ИЗВЪНРЕДЕН) КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17—18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

V. ЛИБЕРАЛИЗМЪТ Е КАТЕГОРИЧНОСТ НА ПОЗИЦИЯТА.

И още нещо се опитват да натрапят като представа тези, които сега нахално присвояват либералната идеология. Опитват се да внушат илюзията, че либерализмът, това е някакъв вид спокоен, равновесен професионализъм, всичко това разбирано като „експертно“ политическо присъствие, като минималистичен, крачка по крачка реформизъм, като поединично вграждане в етажите на властта. Нищо по-далечно от и по-чуждо на либерализма. Да приведем думи отново на един от големите германски либерали, на Ханс Дитрих Геншер: „Да бъдеш либерал означава винаги да бъдеш застрашен. Разбира се, нали отдясно и отляво ние сме заобиколени от сили, които ни смятат за излишни. Защото им изглеждаме подозрителни, защото създаваме трудности на тях и на самите себе си с категоричния си императив: Всяко политическо решение трябва да дава на гражданина допълнителна свобода, а не да отнема от свободата му. Важното е не по-голяма авторитарност спрямо гражданите, а по-голямата автономност на гражданите.“ Либералът, радикалдемократът винаги е неудобно питащият. Със самото си политическо участие ние проблематизираме всичко наоколо, разобличаваме фалшивия политически консенсус, постигнат съглашенски в задкулисни комбинации с комунистите, противопоставяме се на присвояването на идеологии, осуетяваме опитите да се прикрият и да се представят като решителност на нови демократи властнически амбиции на довчерашни комунисти, използвали Съюза на демократичните сили като трамплин за осъществяване на добре познати ни кариеристични схеми. Но либерализмът означава и питане, предупреждение срещу безкултурното, лумпенско самоуправство, срещу политическата бесовщина на действително безконтролни воли и страсти, които също очевидно в разпростирането си нямат нищо общо с демокрацията. Либерализмът е просто категоричност на позицията и користният човек не може да го практикува нито като всекидневно мислене, нито като политическо поведение.

VI. ГЛЕДИЩЕ ЗА МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА

Нашият прословут път към Европа трябва да бъде извървян първо чрез навлизане в нас самите — с възвръщането на самочувствието ни на европейци. Нашият път към Европа е и в социалнопсихологическото възстановяване на българската национална общност, в скъсването на представата за емигранта като напуснал, отчужден, отритнат от отечеството човек, във възстановяването на прекъснатите връзки между всички българи, където и да живеят те, каквито и да са причините за живеенето им извън днешните ни държавни граници — минали преселения на техните деди, опити за денационализаторски асимилации на съседи, откъсване на цели късове от националната територия, икономическа или политическа емиграция в по-старо или в ново време. Не може мястото на България в обединена Европа да бъде осигурено без психологическия и културния излаз от изолацията, от клаустрофобичната затвореност. Това не става със спасяване поединично, защото така отпътувалият човек е също несвободен, той носи бремето на вината — колкото и тя да е мнима — за напускането, за изоставянето на близки хора. И така несвободен, той най-често трудно се реализира. Свободният човек е почти винаги и пътуващ човек, но не непременно по пътя към Европа или Америка, а е просто с отворени, открити хоризонти.

За днешните радикалдемократи ще бъде трудно да се върнат към идеята на предходниците си, към възгледите на Найчо Цанов и Тодор Влайков за балканска конфедерация. Но очевидно в някакъв видоизменен вид тя също е ценно наше историческо наследство — с представите за Митнически съюз (както са го наричали в началото на века), за културна общност, за културно проникване през границите, което осигурява в някакъв смисъл духовната идентичност на етническите малцинства. На възгледа, че можем като държава след разпадането на предишните социалистически съюзи поединично да се включим в обединена Европа, ние трябва да противопоставим гледището, че приобщаването трябва да стане заедно с нормализирането на взаимоотношенията ни на Балканите, че трябва по-скоро да бъде едно общо, регионално приобщаване, но затова е нужно да работим за лекуването от посттоталитарни балкански национализми, и разбира се, като традиционна за българския политически живот сила да възстановяваме историческата истина и да се противопоставяме на опитите на заразени с агресивност съседи да принизяват и злепоставят България. Така например ясната и неортодоксална позиция по македонския въпрос е също ценно наследство от миналото на нашата партия и днешното ни засилено внимание към битието на сънародниците ни под подножието на Пирин, Рила, Беласица, Бабуна планина е естествено в много отношения. Опитите на нашите приятели със създаването на Пентагонала, сега Хексагонал са важни за нас като модел на нови междудържавни и междуетнически взаимоотношения. Но и ние винаги съзираме зад междуетническите конфликти на Балканите политическите причини за тези конфликти, сблъсъка всъщност на цивилизационни принципи. За разлика от българските комунисти ние съвсем не смятаме, че конфликтът между Сърбия и Хърватско и Словения е само традиционно междуетнически. За нас това е опитът на един заразен - върху груба шовинистическа основа — с комунизъм етнос да властва като държавна нация в едно уродливо тоталитарно интернационално образувание, изоморфно на Съветския съюз. И наблюдавайки ставащото в Сърбия, в Румъния, ние се питаме доколко и българският етнос е заразен с комунизъм, кога и как точно се е извършило това комунизиране, проследяваме го още от 1919 г., наблюдаваме как се разпростира като умонастроение върху някои социални слоеве и търсим лекове. Защото без лекуване на балканските национализми и битовизираните комунистически утопии, ние на Белгия никога няма да заприличаме и границите на Балканите ще бъдат проходими все така в една посока.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Фрагментите, които предложихме на вашето внимание, са основа на една от възможните предизборни вътрешнопартийни дискусии, по проблематиката си насочени навътре, към нашата идейна общност. Те са повик за усвояване, за ползване на нашето вътрешно взаимно говорене. Но една партия трябва силно и ясно да говори и навън, трябва да ползва и социални диалекти, които се знаят и от останалите в цялото национално пространство. Вътрешното и външното говорене не трябва да се смесват, но трябва да си съответстват и да се подкрепят. Ако говорим на другите, там вече нашите мечти за възродена България трябва да се превръщат в конкретни идеи за България, включително и в най-конкретните сфери на икономиката.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БРСДП).

3. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

— Да се продължи стопанската реформа с ускорен темп, но без излишни сътресения, до пълно разграждане на тоталитарната система и нейните структури по предприятия и учреждения.

Приватизация не, а раздържавяване на предприятията, като средствата за производство се предадат най-малко 85 % безплатно на работниците, които да станат акционери съобразно труда, който са дали в тези предприятия. Никаква разпродажба на благата, сътворени с усилията и лишенията на целия народ през годините на тоталитарния режим.

— Против дивата приватизация! Не може да се разграбва народното богатство от хора, които само за няколко месеца станаха милионери.

— Пълна ревизия на всички вътрешни и задгранични фирми, създадени след прословутия Указ N 56. Да се види откъде са дошли основните капитали в тези фирми, кой е стопанинът им, кой дърпа конците от „засада“.

— Ограничаване на чуждия капитал в нашата родна промишленост с оглед да бъде даден простор на родното производство. Да не се допусне безогледна конкуренция на чужди стоки на нашия пазар.

— Да не се раздържавяват структуроопределящите предприятия и производство, които са гръбнакът на нашето стопанство. БРСДП е за абсолютно запазване на мините, подземните богатства, водите, горите, транспорта и съобщенията като държавна собственост.

— Да се запази като държавен монопол търговията на зърнени храни, спиртът и спиртните производства и тютюнът.

— Пълно раздържавяване на предприятията от хранително-вкусовата промишленост, туризма, вътрешната търговия и услугите. Те трябва да станат кооперативни и частни. Ние предпочитаме кооперациите да обхванат по-голямата част от тези дейности.

— Забрана на износа на суровини и материали, които могат и трябва да бъдат преработени в нашите предприятия, освен в случаите, когато държавата е приела коопериране с външни фирми и предприятия и при условие готовата продукция да се върне 80% в страната ни по достъпни за населението цени.

Намаляване до възможно най-малката необходимост от износни фирми и централи. Тези, които останат, да бъдат под строг контрол на външнотърговската банка и Стопанската камара.

— Ревизия на банковото дело в страната. България е страна с жители колкото една европейска столица, а банките са във всеки квартал и махала.

— Парична реформа със смяна на паричните знаци. Замяната на парите да се извърши до определени граници и условия, за да се види кой и откъде е натрупал незаконно капитали.

4. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

— БРСДП счита, че политиката на тоталитарната власт в областта на селското стопанство е била крайно неправилна, изродила се до формите на феодализъм. Ние сме за земеделски кооперации от нов тип при пълна доброволност на стопаните, които са собственици на земята си. Против това сме да се раздробяват създадените масиви от обработваема земя и плантациите с крайни насаждения. Трябва да се проследят добрите примери в напредналите капиталистически страни, където се преминава към уедрено и модерно селско стопанство.

— Абсолютна равнопоставеност с кооперативните стопанства трябва да имат и селските стопани, които искат да обработват земята си еднолично. Те трябва да бъдат максимално улеснени по комасирането на собствената им земя. Да им бъдат предоставени безлихвени заеми за купуване на машини и съоръжения, както и добитък.

— Да се проведе такава аграрна реформа, която да върне земята на своите собственици в граници и размери съобразно аграрно-екологическите условия за всеки район поотделно. Ние сме против експлоатацията на чужд труд в селското стопанство. Времето на чорбаджиите и аргатите е отдавна в историята.

— Да бъдат ревизирани и коригирани Законът за земята и Правилникът за неговото приложение. Земята трябва да се върне незабавно и без юридически усуквания и уговорки на техните собственици.

5. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

БРСДП ще се бори и отстоява не само правото на труд на гражданите, а за осигуряване на работа за всеки, който може да работи. Масовата безработица поставя хората в крайно унизително положение. В края на двадесетия век е недопустимо в някога цветуща България да страдат хората от глад и недоимък. Това е позорно!

— Дом за всеки гражданин и работа за всеки гражданин, годен да се труди. Ние ще водим безпощадна борба срещу безделниците, комарджиите и спекулантите. Да се очистят улиците и площадите в столицата и градовете от разните сергии на мошеници и търгаши. Ние сме европейска страна и градовете ни трябва да имат модерна физиономия. Ориенталщината трябва да изчезне завинаги от нашите улици.

— Действена и действителна помощ от държавата на бедните и немощни хора. На място на хилядите кафетерии и свърталища на безделници да се открият хранително-подкрепителни пунктове за онези немощни и стари хора безплатно, но снабдени с документ от отделите за социална помощ при районните кметства.

— Почит и уважение на старите и немощните хора, които със своя труд през живота си са допринесли да се радваме на това, което имаме сега. За успешно провеждане на нашата политика в социалната област главна роля ще играе успешното развитие на стопанството като цяло.

— Евтина и питателна храна за хората, които са под патронажа на социалните служби към районните кметства.

6. ЗДРАВНА ПОЛИТИКА

— Здравето на хората, здравето на нацията това е най-важната цел на нашата политика. БРСДП ще се бори за поставянето на нужната висота на нашето здравеопазване.

— Нашите медицински кадри по нищо не отстъпват на най-рекламираните чуждестранни специалисти. Ние имаме богат медицински потенциал. Липсват му материална база, модерен инструментариум, медикаменти и не на последно място прилична парична обезпеченост. Позорно е един хирург по време на операция да мисли откъде да намери 10 лева, за да занесе у дома си два хляба след работа.

— Правителството, ако е правителство, следва да задоволява материално с предимство медицинските кадри, на второ място офицерите от Министерството на отбраната, органите на сигурността и вътрешния ред.

— Ние сме за диференцирано заплащане на медицинското обслужване съобразно доходите на семействата, защото живеем в буржоазно-капиталистическо общество. Да се освобождават от заплащане бедните хора и тези с доход под определения социален минимум. Лечението да става без привилегии и предимства, а според важността на заболяването.

— Разширяване и модернизиране на учебните заведения.

/Пресслужба „Куриер"/

* * *

София, 1 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ПЪРВА) „СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВОТО, ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА“ НА КОАЛИЦИЯТА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ — ЛИБЕРАЛИ (СДС — ЛИБЕРАЛИ).

България преживява дълбока криза, от която могат да я изведат само резултатни и бързи промени. Ние, СДС-либерали, предлагаме цялостна програма за реформи, като се стремим към свобода на личността, равновесие в обществото, хармония с природата. Ние ще успеем с подкрепата на всички българи, които вярват, искат и могат сами да управляват живота си.

Ние знаем целта, ние можем да управляваме емоциите си, ние отстояваме идеите си, като се ръководим от разбиранията си, че:

* свободата на личността е отговорност;

* ролята на държавата е да осигури на хората правото да бъдат свободни;

* част от природата е само човекът, който носи свободата вътре в себе си.

За нас единственият път за смяна на системата е подмяната на икономическите й основи. Ние се ръководим от икономически, а не от политически съображения .защото добрата поли тика — това е преди всичко добрата икономика. Затова ние подкрепихме започнатата от правителството на г-н Димитър Попов икономическа реформа.

Стартът й обаче закъсня поради усилията на управляващите досега комунисти да се задържат на всяка цена на власт — политическа и икономическа.

Изходните условия, при които реформата бе стартирана от правителството на министър-председателя Димитър Попов на 1 февруари 1991 г., се характеризират с:

— големия бюджетен дефицит (около 8,5 млрд.лв.);

— наследен огромен външен дълг (около 12,2 млрд. USD);

— увеличение на вътрешния дълг (около 50 млрд.лв.);

— безотговорното прекратяване на плащанията по кредитните задължения на страната (по най-непрофесионален начин от правителството на Андрей Луканов през март 1990 г. без всякакви преговори), с всички произтичащи от това отрицателни последици, а именно — невъзможност да се отпуснат така необходимите за икономиката ни нови кредити;

— общо намаляване и спиране на редица производства;

— петролна криза и недостиг на електроенергия;

— голям пазарен дефицит и инфлация;

— паралелен доларов пазар;

— монополни държавни структури;

— остарели технологии в гражданските производства;

— увеличаващи се екологични проблеми;

— бавно приемане на основните икономически закони от парламента, в който мнозинството на социалистическата партия, довела страната до повсеместен упадък, залага единствено на тяснопартийните си интереси, отслаби мотивацията на труда, а високият лихвен процент на практика не даде очакваните резултати.

* Рецесията трябваше по естествен път да раздели предприятията на две основни групи (годни и негодни), а правителството, анализирайки процеса, да изготви своя програма.

* Годните предприятия не бяха субсидирани или подложени на преференциален режим, за да излязат от застоя и да бъдат подготвени за приватизиране (цената на работещата производствена структура е много по-висока от тази на бездействащата).

* Негодните предприятия не бяха закрити поради липса на отработена методика за фалит.

* Все още Българска народна банка не е типична централна банка.

* Банковата система се трансформира трудно.

* Липсва фондова борса.

* Трудно начало на стоковите борси.

* Трудно начало на трудовата борса.

* Не бе изграден механизъм, за да не се допусне изтичане на валута от страната.

Всичко това доведе до:
— нецелесъобразна данъчна политика;
— задушаване на частния бизнес;
— поставяне на производителите в особено неизгодни условия;
— тотално укриване на доходите;
— неизплащане на данъците, поради невъзможност или некоректност;
— явна и скрита безработица;
— създаване на „социален чадър“ на две нива, което увеличи допълнително инфлационния натиск;
— невъзможност на дадения етап да се премине към модерна система за социално осигуряване, отделена от държавния бюджет;
— невъзможност да се изработи нов кодекс на труда, отговарящ на нуждите на пазарните отношения и отчитащ равнопоставеността на публичната (държавна и общинска) и частната собственост;
— липса на закон за приватизация;
— блокиране на т.нар. малка приватизация;
— натрупване на големи деформации, причинени от освободените цени в условията на дефицит и монополизъм.

Стопанската номенклатура се раздели на две категории:

* недоброжелателна, която е с развързани ръце при злоупотреба с монополното си положение;

* доброжелателна, която е с вързани ръце от огромните дългове на предприятията, натрупани от съществуващите дотогава нереални цени при централноплановата социалистическа икономика и високите лихвени проценти на кредитите.

Изводите:

* Централната планова икономика не може да бъде заменена с пазарна само за няколко месеца, дори когато политическата и икономическата реформа под натиска на демократичните сили вървят успоредно в желаната от нас посока.

* Дълбочината на икономическата криза, която е резултат от командно-административното комунистическо управление, може да бъде преодоляна само с решителни и комплексни действия.

* Времето за работа в областта на икономиката без ясна програма е изчерпано окончателно.

Не е възможно никакво съжителство между командно-административната и пазарната икономика, защото те са коренно различни и са с противоположна логика.

* Не можем да говорим за децентрализирано вземане на решения в спасяваните предприятия, без — - да поощряваме развитието на частната собственост.

От анализа се вижда, че България, в сравнение с другите бивши социалистически страни, е с най-силни микроикономически неравновесия и с най-малки възможности за балансирането им за сметка на външни източници.

Въпреки това правителството успя:

— да изработи и актуализира модерен държавен бюджет, осигуряващ силно съкращаване на бюджетните разходи;

— да спре огромния инфлационен натиск чрез въвеждане на реално ограничителна паричнокредитна политика, силно свиване на паричната маса и укрепване на лева;

— да въведе пазарен курс на лева спрямо долара;

— да въведе пазарни цени на стоките;

— да либерализира вноса;

— да насити (укрепи) пазара;

— да регулира нарастването на работните заплати като необходима част от общата инфлационна политика на правителството при осигуряването на минималната социална защита;

— да устои на твърдо поетия антиинфлационен курс, като сключи споразумение за спазване на социалния мир в националната тристранна комисия;

— да сключи редица спогодби, даващи възможност на България да получи финансова помощ от международни финансови институции;

— да проведе монетарния етап на реформата в тясна съгласуваност с Международния валутен фонд.

Поради острите противоречия в парламента изработените икономически закони трябва да се разгледат като плод на политически компромис и водят до:

— нарушен синхрон при прехода от монетарния към структурния етап на реформата;

— администриране в борбата с държавния монопол (МП N 54);

— неспособност за категоричен удар срещу некомпетентната средна стопанска номенклатура, т.е. останаха неразградени старите производствени структури;

— невъзможност да се спре процесът на рецесия в производствения сектор.

Не се задействаха елементарни икономически лостове и механизми, което предизвика преливане на капитали от годните предприятия към негодните и задълбочи скритата безработица, отслаби мотивацията на труда, а високият лихвен процент на практика не даде очакваните резултати.

* Рецесията трябваше по естествен път да раздели предприятията на две основни групи (годни и негодни), а правителството, анализирайки процеса, да изготви своя програма.

* Годните предприятия не бяха субсидирани или подложени на преференциален режим, за да излязат от застоя и да бъдат подготвени за приватизиране (цената на работещата производствена структура е много по-висока от тази на бездействащата).

* Негодните предприятия не бяха закрити поради липса на отработена методика за фалит.

* Все още Българска народна банка не е типична централна банка.

* Банковата система се трансформира трудно.

* Липсва фондова борса.

* Трудно начало на стоковите борси.

* Трудно начало на трудовата борса.

* Не бе изграден механизъм, за да не се допусне изтичане на валута от страната.

Всичко това доведе до:

— нецелесъобразна данъчна политика;

— задушаване на частния бизнес;

-поставяне на производителите в особено неизгодни условия;

— тотално укриване на доходите;

— неизплащане на данъците, поради невъзможност или некоректност;

— явна и скрита безработица;

— създаване на „социален чадър“ на две нива, което увеличи допълнително инфлационния натиск;

— невъзможност на дадения етап да се премине към модерна система за социално осигуряване, отделена от държавния бюджет;

— невъзможност да се изработи нов кодекс на труда, отговарящ на нуждите на пазарните отношения и отчитащ равнопоставеността на публичната (държавна и общинска) и частната собственост;

— липса на закон за приватизация;

— блокиране на т.нар. малка приватизация;

— натрупване на големи деформации, причинени от освободените цени в условията на дефицит и монополизъм.
Стопанската номенклатура се раздели на две категории:

* недоброжелателна, която е с развързани ръце при злоупотреба с монополното си положение;

* доброжелателна, която е с вързани ръце от огромните дългове на предприятията, натрупани от съществуващите дотогава нереални цени при централноплановата социалистическа икономика и високите лихвени проценти на кредитите.

Изводите:

* Централната планова икономика не може да бъде заменена с пазарна само за няколко месеца, дори когато политическата и икономическата реформа под натиска на демократичните сили вървят успоредно в желаната от нас посока.

* Дълбочината на икономическата криза, която е резултат от командно-административното комунистическо управление, може да бъде преодоляна само с решителни и комплексни действия.

Времето за работа в областта на икономиката без ясна програма е изчерпано окончателно.

* Не е възможно никакво съжителство между командно-административната и пазарната икономика, защото те са коренно различни и са с противоположна логика.

*Не можем да говорим за децентрализирано вземане на решения в спасяваните предприятия, без да поощряваме развитието на частната собственост.

Завършването на прехода изисква голям скок под формата на глобална програма за едновременни финансови, институционални и юридически промени с логична взаимовръзка между скъсване и преход. Понятието „скъсване“ означава окончателното разделяне с командно-административната система, основана на държавната собственост върху средствата за производство, а „преход“ — преминаването от една система в друга, успоредно с трансформирането на държавната собственост в частна чрез така очакваната приватизация.

До момента реформата има и пропуски от обективен и субективен характер. Липсата на ясно определена икономическа програма за действие е основен и много важен въпрос. Огромна нужда има и от програма, която да стимулира личната инициатива. Защото пазарната икономика се основава преди всичко на свободната дейност и на инициативата на индивида.

Какво трябва да се направи?

РЕСТИТУЦИЯТА

акт на историческа справедливост и част от приватизацията.

Илюзия е, че може да съществува пазарна икономика без частна собственост. Провеждането на реституцията се затруднява от следните обстоятелства:

— част от обектите физически не съществуват или са силно изменени;

— друга част са придобити от добросъвестни трети лица;

— изключително острата икономическа криза наложи незабавно да се стартира приватизацията.

Проблемите на бившите собственици в сегашните условия могат да се решат само като елемент на стопанската реформа, но не и самоцелно.

В нашите условия е възможно единствено реституция, която да удовлетвори справедливите претенции на собствениците и да не блокира приватизацията:

— да се върнат във физическите им граници всички имоти, които са били отчуждени и в момента са държавна или общинска собственост (или на обществени организации). Към тази реституция може да се пристъпи незабавно;

— останалите собственици е най-правилно да бъдат обезщетени чрез придобиване на дялове и акции в съответния отрасъл на приватизираното предприятие;

— възможно е и парично обезщетяване по затихваща скала.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА

сменя системата, гарантира икономическата самостоятелност и връща достойнството на човека.

Тя е политико-икономически процес, който ще протече в продължение на няколко години. В рамките на този период ще се определи обемът и сферите на държавното участие.

За нас приватизацията е началото на реалната реформа. Без приватизация мерките за демонополизация и децентрализация остават само поредна реорганизация с всички произтичащи от това лоши последици.

Стартът на реформата се забавя поради следните причини:

— прахосано беше много парламентарно време в спорове за това не как, а кой да провежда приватизацията;

— все още нямаме приет закон за приватизацията;

— спестяванията на населението се стопиха, а финансовите възможности на частния бизнес са недостатъчни;

— направен беше опит да се дискредитира т.нар. малка приватизация (публичните продажби за бензиностанциите);

— въпреки декларациите за скорошна приватизация политическите сили, преследвайки тяснопартийни цели, я блокираха.

Цели на приватизацията:

— да създаде заинтересувани собственици;

— финансово самоосигуряване на приватизационния процес;

— формиране на фондове за програми, стимулиращи разкриването на нови работни места в приватизираните предприятия;
— осигуряване на средства за покриване на държавния дълг;

— създаване на модерна социалноосигурителна система (отделена от държавния бюджет), като 10—15 % от ценните книжа на всяко приватизирано предприятие станат собственост на осигурителните фондове.

— Нашият Законопроект отмита реалното състояние на страната, осигурява необходимите облекчения за българските участници в процеса на приватизация, съчетава всички съвременни методики за приватизация.

 

* * * 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ОКТОМВРИ’91

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:

РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 178 ДО N 207 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращението ЗИНПОСК да се чете Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

РЕШЕНИЕ HP. 178

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - гр. Мездра и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо:
1. Евлоги Георгиев Димитров определя за член Косьо Павлов Мишев.
2. Утвърждава като резервни членове: Анелия Стоянова Вълкова, Иван Димитров Владимиров, Велика Василева Маринова и Николай Христофоров Христов.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
     /Пресслужба "Куриер"/

   * * *

РЕШЕНИЕ HP. 179

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Ситово и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо: Денка Неделчева Биринджиева определя за член Галина Борисова Панайотова.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 180

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Златарица и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо: Иван Борисов Василев за член Силвия Кадринова Балабанова.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

 

РЕШЕНИЕ HP. 181

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Цар Калоян, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - Цар Калоян, като вместо Велико Димов Кушчев определя за член Милка Пенева Райкова.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
        /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

 

РЕШЕНИЕ HP. 182

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - Пазарджик, и на основание чл. 33, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската избирателна комисия - Пазарджик, както следва:
1. Вместо Валентин Цветков Карабойчев определя за председател Светозар Илиев Джонев.
2. Утвърждава за член на комисията Веселин Николов Кочев.

26 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
              /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 183

ОТНОСНО: Искане за разрешение за промяна на началния час на изборите.

Общинската избирателна комисия - гр. Ябланица, Ловешка област, предлага изборите за народни представители, общински съветници и кметове да започват в 5 часа на 13 октомври 1991 г. в избирателни секции I, II, III, IV, VIII, X и XII.

Централната избирателна комисия на основание чл. 65, ал. 2 от ЗИНПОСК

РЕШИ:

Гласуването в I-ва избирателна секция - гр. Ябланица, 11-ра избирателна секция - гр. Ябланица, Ш-та избирателна секция - гр. Ябланица, IV-та избирателна секция - гр. Ябланица, VIII избирателна секция - с. Брестница, X избирателна секция - с. Добравци, XII избирателна секция - с. Златна Панега за изборите за народни представители, общински съветници и кмето¬ве да започне в 5 часа на 13 октомври 1991 г.

25 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 184

Независима демократична партия обжалва отказ на III-та РИК - Варна, за регистрация на партийна листа.

Жалбата е неоснователна. Правилно Ш-та РИК - Варна, е отказала регистрацията, тъй като в срока по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК в комисията не са постъпили документите, посочени в чл. 45,ь ал. 1 от ЗИНПОСК. Изпратените съобщения по факса нямат изобщо характера на надлежни частни документи, изхождащи от ръководството на партията и съответните кандидати.
По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава отказа на III-та РИК - Варна, да регистрира кандидатска листа на Независимата демократична партия.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
        /Пресслужба "Куриер”/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 185

Християнрадикалната партия обжалва отказ на XV-та РИК - Плевен, за регистрация на кандидатска листа.

Жалбата е неоснователна. Правилно с Решение N 7 от 13 септември 1991 г. XV-та РИК - Плевен, е отказала да регистрира партийна кандидатска листа, защото в срока по чл. 45, ал.2 от ЗИНПОСК в комисията не са постъпили посочените в чл. 45, ал.1 от ЗИНПОСК документи. Изпратените съобщения по факса не представляват надлежни документи, изхождащи от ръководството на ХРП и съответните кандидати.

По изложените съображения, Централната избирателна комисия стр.19

РЕШИ:

Потвърждава отказа на XV-та РИК - Плевен, да регистрира кандидатска листа на Хрис тиянрадикалната партия, взет с Решение N 7 от 13 септември 1991 г.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 186

Във връзка с предложението на ВИК на ОбНС - Бяла, и на основание чл. 39, ал. 1, чл. 30, ал. 1 и от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на общинската избирателна комисия и определя вместо: Мария Кирилова Ганева определя за член Радка Йорданова Пачелиева и вместо Радостинка Костадинова Кюркчиева определя за член Таня Кирилова Кожухарова.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова  
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 187

Във връзка с предложението на ВИК на Общинската избирателна комисия - Панагюрище, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска замяна в състава на Общинската изибрателна комисия - Панагюрище, като вместо Георги Илиев Гергинеков определя за член БОРИСЛАВА СТОЯНОВА ТЮТЮНДЖИЕВА.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 188

Постъпила е жалба от Българската демократическа партия БДП срещу отказа на 11 РИК - Ловеч, да регистрира кандидатска листа на партията.
Жалбата е основателна.

Районната избирателна комисия е отказала регистрация с единственото съображение, че е пропуснат срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК. В мотивите на решението е посочено, а това се установява и от представената разписка, че документите за регистрация са подадени на 13 септември 1991 г. С оглед разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от ГПК следва да се приеме, че е спазен срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК, поради което Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа от 16 септември 1991 г. на 11 РИК - Ловеч, да регистрира кандидатска листа на Българската демократическа партия.

Регистрира листата на БДП в 11 многомандатен район, както следва:
1. Николай Ненов Вълов ЕГН 5411ХХХХХХ,
2. Трифон Иванов Трифонов ЕГН 5503ХХХХХХ
3. Панайот Цветков Христов ЕГН 2808ХХХХХХ
4. Тодор Вешев Петров ЕГН 4006ХХХХХХ

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 189

Партия Либерален конгрес обжалва отказа на 5 РИК - Видин, да регистрира кандидатска партийна листа.
Жалбата е основателна.

Единственият мотив на комисията да откаже регистрация е неспазване на срока по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК. Установено е от пощенското клеймо върху разписката, удостоверяваща изпращането на необходимите документи по пощата, че пратката е подадена на 13 септември 1991 г. С оглед на чл. 34, ал. 1 от ГПК Централната избирателна комисия приема, че срокът е спазен и са налице предпоставките за регистрация, поради което

РЕШИ:

Отменя отказа на 5 РИК - гр. Видин, да регистрира кандидатска листа на Партия Либерален конгрес.
Регистрира кандидатска листа в същия избирателен район на същата партия в следната последователност:
1. Иван Ангелов Душков - ЕГН 3404ХХХХХХ
2. Мария Костадинова Кирякова - ЕГН 4810ХХХХХХ
3. Ангел Христов Стойчев - ЕГН 5104ХХХХХХ

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 190

Постъпила е жалба от БЗНС-единен срещу отказа на 25 РИК - София, да извърши корек¬ция на очевидна фактическа грешка в кандидатската листа на партията.

Установено е, ме при регистрирането на листите на БЗНС-единен е била допусната техническа грешка, при което въпреки декларациите на кандидатите са разменени местата на Август Мичев и Николай Кунович. При това Мичев е бил регистриран в 25 район, а Кунович - в 23 район. По искане на централното ръководство на БЗНС-единен, подкрепено със заявления на кандидатите, 23 РИК е допуснала замяната, но 25 РИК е отказала.

Централната избирателна комисия намира, че отказът да се поправи очевидната фактическа грешка е неоснователен, поради което

РЕШИ:

Отменя отказа на 25 РИК - София, за подмяна на Август Димитров Мичев - трето място в листата на БЗНС-единен, с Николай Иванов Кунович.

Регистрира на трето място в листата на БЗНС-единен в 25 многомандатен район - гр. София, Николай Иванов Кунович вместо Август Димитров Мичев, който е регистриран на трето място в листата в 23 район - София.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 191

ОТНОСНО: неправилно анулирана регистрация на кандидат за народен представител

Като взе предвид, че кандидатурата на Иван Георгиев Иванов, ЕГН 5204049089, издигната от Българска национална демократична партия в 31 многомандатен избирателен район - Ямболски, неправилно е заличен като издигнатата кандидатура от повече от две партии, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя Решение N 110/19 септември 1991 г. на ЦИК, с което е анулирана регистрацията на Иван Георгиев Иванов, ЕГН 5204049089, в 31 многомандатен избирателен район - Ямболски.

Районната избирателна комисия - гр. Ямбол да възстанови кандидатурата на Иван Георгиев Иванов на второ място в листата на Българска национална демократична партия.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 192

Политическа партия "Български орел” обжалва отказа на 6 РИК - гр. Враца, да регистрира кандидатска листа на партията.
Жалбата е основателна.

Единственото съображение за отказа е това, че партията е изпратила документите за регистрация по пощата, макар и в срока по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК на 13 септември 1991 г. Централната избирателна комисия намира, че с оглед разпоредбата на чл. 34, ал. 2 от явлението за регистрация на кандидатска листа е направено надлежно и в срок.

По изложените съображения Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отменя отказа от 16 септември 1991 г. на 6 РИК - Враца, да регистрира кандидатска листа на партия "Български орел”.

Регистрира кандидатска листа на Партия "Български орел" в 6-ти многомандатен избирателен район - гр. Враца, с кандидат Людмил Евлогиев Дечев.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 193

Независимата демократическа партия обжалва отказа на 19 РИК - Русе, да регистрира кандидатска листа на партията.
Жалбата е неоснователна.

Видно от пощенското клеймо върху плика, с който са изпратени документите за регистрация, служебната справка в пощенски клон N 2 - София, извършена от председателя на РИК, пощенската пратка е изпратена от София на 16 септември 1991 г. Очевидно е, че е пропуснат срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК, поради което Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава решение N 1/18 септември 1991 г. на 19 РИК - гр. Русе, с което се отказва регистрация на кандидатска листа на Независимата демократическа партия.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 194

ОТНОСНО: отмяна отказ на РИК за регистрация на народен представител

Постъпила е молба от Българска комунистическа партия (марксисти) относно направен отказ на РИК - гр. Кюстендил да регистрира Иван Борисов Багалийски за кандидат за народен представител за изборите на 13 октомври 1991 година.

Видно от представената преписка N 479/13 септември 1991 г. спазен е срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК с оглед чл. 34, ал. 2 от ГПК. Ето защо на основание чл. 35, ал. 2 от ЗИНПОСК ЦИК

РЕШИ:

Отменя решение N 6 на РИК-Кюстендил, с което отказва да регистрира Иван Борисов Багалийски.
Регистрира Иван Борисов Багалийски за кандидат за народен представител за на 13 октомври 1991 г. от листата на БКП (м).

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 195

ОТНОСНО: отмяна отказ на РИК за регистрация на народен представител

Постъпила е молба от БКП (м) относно направен отказ от РИК - гр. Кърджали да регистрира Георги Русев Ставрев за кандидат за народен представител за изборите на 13 октомври 1991 г.

Видно от представената разписка N 476 от 13 септември 1991 г. спазен е срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК с оглед чл. 34, ал. 2 от ГПК. Ето защо на основание чл. 35, ал. 2 от ЗИН- ПОСК ЦИК

РЕШИ:

Отменя решение на РИК - Кърджали, с което е отказано да бъде регистриран Георги Русев Ставрев за кандидат за народен представител.
Регистрира Георги Русев Ставрев, ЕГН 3003152466, за кандидат за народен представител за изборите на 13 октомври 1991 г. от листата на БКП (м).

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 196

Постъпила е жалба от Свободна демократическа партия, в която се иска да бъдат регистрирани предложените от нея кандидати за народни представители в 1-ви Благоевградски многомандатен избирателен район, 3-ти Варненски многомандатен избирателен район, 15-ти Плевенски многомандатен избирателен район, 16-ти Пловдивски многомандатен избирателен район и 27-ми Старозагорски многомандатен избирателен район, за които РИК е отказал получаване на документите за регистрацията им.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна. Към нея няма приложени данни за отказите от РИК да приеме документите им, а ако такова действие на РИК е било налице, за тях е съществувала възможност да изпратят документите по пощата, в каквато насока също няма доказателства, така както са направили с кандидатите за народни представители в 27-ми Старозагорски многомандатен избирателен район.

Водима от горното и на основание чл. 34, ал. 1, точка от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистриране на кандидати за народни представители от Свободна демократическа партия на многомандатни избирателни райони, както следва:
1-ви Благоевградски избирателен район - Иван Иванов Гивчев.
3-ти Варненски избирателен район - Димитър Стоянов Димитров.
15-ти Плевенски избирателен район - Веселин Томов Илиев.
16-ти Пловдивски избирателен район - Иван Ангелов Григоров и Петко Петров Михайлов.
27-ми Старозагорски избирателен район, поради регистрирането му, решение N 123 от 20 септември 1991 г. на Централната избирателна комисия.

27 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ НР. 197

След разисквания Централната избирателна комисия единодушно
  
  РЕШИ:

Лицата, които са задържани под стража в местата за лишаване от свобода и в арестните помещения на Министерството на вътрешните работи, без да имат влязла в сила присъда по отношение на тях, участват само в изборите за народни представители. За тях се съставят избирателни списъци по реда на чл. 17 от ЗИНПОСК. Временните изпълнителни комитети образуват секции към съответните места за лишаване от свобода при спазване на изискванеото по чл. 28, ал. 1, т. 1 от ЗИНПОСК. Общинските избирателни комисии по реда на чл. 30, ал. 2 от ЗИНПОСК следва да назначат съответни секционни комисии. Органите на МВР трябва да обезпечат транспортирането на задържаните лица до определените секции в изборния ден.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ НР. 198

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Трън, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Трън, като вместо Тодор Йосифов Тодоров определя за член Мага Евстатиева Златкова и вместо Иван Радивоев Иванов опреднеля за член Анна Николаева Вълова.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 199

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Карнобат, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Карнобат, като вместо Желязко Колев Тодоров определя за секретар Вяра Йорданова Колева.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 200

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Софийския областен народен съвет и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия - Перник, като вместо Не¬ли Любомирова Тошева определя за заместник-председател Андрей Лазаров Перев и за член Китан Захариев Евтимов.

Освобождава Борис Виденов Трифонов като секретар и определя за секретар Ценка Георгиева Лазарова.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
     /Пресслужба "Куриер"/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 201

ОТНОСНО: отмяна на отказ на РИК за регистрация на кандидат за народен представител

Постъпила е молба от БКП (м) относно направен отказ от Районна избирателна комисия - гр. Стара Загора, да регистрира Райчо Дончев Тачев за кандидат за народен представител.

Видно от представено решение N 475 с пощенско клеймо от 13 септември 1991 г., спазен е срокът по чл. 45, ал. 2 от ЗИНПОСК с оглед чл. 34, ал. 2 от ГПК. Ето защо на основание чл. 35, ал. 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия.
  
  РЕШИ:

Отменя решение N 8 на Районната избирателна комисия - гр. Стара Загора, за регистрацията на Райчо Дончев Тачев.
Регистрира Райчо Дончев Тачев - ЕГН 3510ХХХХХХ, за кандидат за народен представител от БКП (м) в 27-ми избирателен район - Стара Загора.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 202

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Крумовград, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Крумовград, както следва:
1. Освобождава Юстюнгел Таксим Ахмет като секретар и на негово място утвърждава Билян Албертов Халваджиев.
2. Вместо Ръждет Алиосман Юсуф определя за член Селяхтин Али Мустафа.
3. Отпада като заместник-председател на комисията Цвятко Василев Ганчев.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
     /Пресслужба "Куриер"/

  

 * * *

РЕШЕНИЕ HP. 203

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Софийския областен народен съвет и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия в 26-ти Софийски многомандатен избирателен район, като вместо Тодор Нанов Иванов определя за член Свобода Атанасова Мундрова.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

  

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 204

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Шумен, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Шумен, като вместо Мая Викторова Геговска определя за член Антон Илиев Станков.
Вместо Дияна Живкова Илиева определя за член Кирил Николов Киров.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
            /Пресслужба "Куриер"/

   

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 205

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Плевен, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39,ь ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Районната избирателна комисия на 15-ти многомандатен избирателен район - Плевен, като вместо Слави Павлов Митев определя за член Стойко Георгиев Стойков.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

 

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 206

Във връзка с предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр.Търговище, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр.Търговище, както следва:
1. Вместо Валентин Петров Петров определя за секретар Сия Серафимова Добриянова.
2. Вместо Стефан Петров Златев определя за член Валери Милчев Величков.
3. Вместо Златка Петрова Тенчева определя за член Иван Стоев Донев.

28 септември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова
СЕКРЕТАР: Р. Янков
              /Пресслужба "Куриер"/

 

 

* * *

РЕШЕНИЕ HP. 207

Във връзка c предложението на Временния изпълнителен комитет на Общинския народен съвет - гр. Омуртаг, и на основание чл. 31, ал. 1 и чл. 39, ал. 1 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Допуска промяна в състава на Общинската избирателна комисия - гр. Омуртаг, като вместо Божил Рангелов Божилов определя за член Сафинка Георгиева Момчилова.

28 септември 1991 г.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова
   СЕКРЕТАР: Р. Янков
             /Пресслужба "Куриер"/

 

10:41:25

01.10.1991 г.        

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител:
Емилия Генадиева 
Комплексна обработка:
Издателски комплекс БТА

 

 

Coруright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!