2 януари 1991

                                             
 
СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 1 (276)

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА
Искрено желаем на всички много радост, здраве и успехи!
Пресслужба "КУРИЕР"X  X  X

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО "1990 ГОДИНА - РАВНОСМЕТКА ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА", ИЗЛОЖЕНО ОТ ПРЕДСЕЛАТЕЛЯ НА ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ КОНСТАНТИН АДЖАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ ПОД ПОЧЕТНИЯ ПАТРОНАЖ НА ПРЕЗИДЕНТА /ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА/.


НА ПЪРВАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО БЕ ЗАЯВЕНО В ОБЩИ ЛИНИИ СЛЕДНОТО:

"ИМАМЕ ЛЕГИТИМЕН ПАРЛАМЕНТ, ЛЕГИТИМЕН ПРЕЗИДЕНТ И ЛЕГИТИМНО ПРАВИТЕЛСТВО. УСПЕХЪТ НА МИРНИЯ ПРЕХОД ЗАВИСИ ИЗЦЯЛО ОТ СПАЗВАНЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ."

ТАЗИ OЦEHKA ПРЕДИЗВИКВА У НАС БЕЗПОКОЙСТВО И ЗАГРИЖЕНОСТ ПОРАДИ ДВЕ ПРИЧИНИ. ПЪРВО, ИЗТЕКЛАТА 1990 ГОДИНА НЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ВЯРВАМЕ, ЧЕ СПОМЕНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СПАЗИ. РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ОТ МЕСЕЦ АПРИЛ ПРЕДВИЖДАХА БЪДЕЩОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ФУНКЦИОНИРА ДО ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ. ГАРАНТ ЗА СТАБИЛНОСТ ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

СЪЮЗЪТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ БЕШЕ СЪГЛАСЕН С ПОДОБНА ПЕРСПЕКТИВА, ЗАЩОТО НЕ ДОПУСКАШЕ НИТО ЗА МИГ, ЧЕ ПРЕИМЕНУВАНАТА НА БСП КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ. А ТОВА БЕШЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО ОЩЕ НА 11 МАРТ, КОГАТО СЕ ПРОПУСНА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА В ПЛОВДИВ. ПРЕЗ ЮНИ ЗАПОЧНА АКЦИЯ СРЕШУ "МАНИПУЛИРАНИТЕ" ИЗБОРИ, КОЯТО ПРЕРАСНА В КАМПАНИЯ СРЕШУ "ПРЕЗИДЕНТА-ЛЪЖЕЦ".

Г-Н МЛАДЕНОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА. МИНАХА ОЩЕ ДВА МЕСЕЦА В БЕЗПЛОДНО ТЪРСЕНЕ НА ФОРМУЛА ЗА "КОАЛИЦИОННО", "ПРОГРАМНО" И ПР. ПРАВИТЕЛСТВО. В КРАЙНА СМЕТКА ЛУКАНОВ СЪЗДАДЕ КАБИНЕТ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА "ПАРТИЯТА-ПОБЕДИТЕЛКА", НО ТЯ ПОЖЕРТВА И НЕГО.

СЕГАШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ГОВОРИ НЕ ЗА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, А ЗА ФИЗИЧЕСКО ОЦЕЛЯВАНЕ ПРЕЗ ЗИМАТА И НОВИ ИЗБОРИ. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НА СЪЩОТО МНЕНИЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН ПРИЗНАВА ПРЕД ЦЕЛИЯ НАРОД, ЧЕ НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ИЗПЪЛНИ МИСИЯТА СИ. ИЗГУБЕНА БЕ ПОЛОВИН ГОДИНА И БЪЛГАРИЯ ОТ КРИЗА ПОПАДНА В НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.

ВТОРАТА ПРИЧИНА, ПОРАДИ КОЯТО ИЗПИТВАМЕ ТРЕВОГА, Е ТВЪРДЕНИЕТО ЗА ЛЕГИТИМНОСТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ. ПАРЛАМЕНТЪТ ВСЕ ОЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОКАЖЕ ЛЕГИТИМЕН, ЗАЩОТО СРОКЪТ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС Е ДО НАЧАЛОТО НА ВТОРАТА СЕСИЯ. ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА, НЕГОВОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ Е ЕДИН КОНСТИТУЦИОНЕН АБСУРД!

НА 22 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ, ПОДАДЕНА ОЩЕ НА 3 ЮЛИ, И ЕДВА ТОГАВА ИЗБРА НОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА. НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО СЪЩО БЕ ИЗБРАНО СЛЕД ПРИЕМАНЕ ОСТАВКАТА НА ПРЕДИШНОТО. ДО ДЕН-ДНЕШЕН ОБАЧЕ НИКОЙ ДОРИ НЕ Е ПОСТАВИЛ НА ГЛАСУВАНЕ ОСТАВКАТА НА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ! ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО Е, ЧЕ ИЗБОРЪТ НА Д-Р ЖЕЛЕВ ЗА ПРЕЗИДЕНТ Е НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН. НЯМА ЮРИДИЧЕСКА СИЛА И ДАДЕНИЯТ ОТ НЕГО МАНДАТ НА Г-Н ПОПОВ ДА СЪСТАВИ ПРАВИТЕЛСТВО.

НИЕ НЕ ДОПУСКАМЕ, ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО НЯКОЙ ОТ ЧЕТИРИСТОТИНТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ КОЙТО И ДА БИЛО ГРАМОТЕН ЧОВЕК ДА НЕ Е НАЯСНО С ТОЗИ БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН СЛУЧАИ. ВЪПРОСЪТ Е ПОВДИГАН НЕВЕДНЪЖ В ПЕЧАТА И ОТ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. НИЕ ПИТАМЕ: ЗАЩO ДЕПУТАТИТЕ МЪЛЧАТ, КОМУ Е ИЗГОДЕН ТОЗИ ПАРАДОКС, СЪДЪРЖАЩ В СЕБЕ СИ ПЕРМАНЕНТНА ПРЕЗИДЕНТСКА И ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА?! КОЙ СПЕЧЕЛИ ОТ ЕДНОГОДИШНАТА АГОНИЯ?!

ТРУДНО Е ДА СЕ КАЖЕ ТОЧНО КОЙ, НО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ Е ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ. ТОЗИ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПОСТИГА ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО, БИЛО ОБИКНОВЕНО, БИЛО ОТ ДВЕ ТРЕТИ.

А КОЙ ИЗГУБИ Е ЯСНО НА ВСИЧКИ - ТОВА Е ЦЕЛОКУПНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД. В ПОЛИТИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ СЕ ВЪРНАХМЕ НА ИЗХОДНИТЕ ПОЗИЦИИ, А В ИКОНОМИЧЕСКО - БЪЛГАРИЯ Е С ЕДНА ГОДИНА ПО-СЛАБА И ПО-ГЛАДНА. ОСТАВАМЕ С НАДЕЖДАТА, ЧЕ БОГ Е МИЛОСТИВ.

СОФИЯ, 28 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" - ОБЕДИНИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

"СИГУРНОСТ ЗА ГЛАВАТА,
СИГУРНОСТ ЗА ТОРБАТА И СИГУРНОСТ ЗА БРАЗДАТА"
ДИМИТЪР ГИЧЕВ

НАРОДНАТА ПАМЕТ Е ЖИВА И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ПОМНИ, ЧЕ НИЕ СМЕ НЕОТСТЪПНИЯТ ПАЗИТЕЛ НА ИДЕИТЕ НА БЗНС ОТ ОСНОВАВАНЕТО МУ ДО ДНЕС. ВЕРНИ НА СЪЮЗНИТЕ ИДЕИ, ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДЕЛОТО НА ПОСЛЕДНОТО ЕДИННО НЕЛЕГАЛНО РЪКОВОДСТВО НА БЗНС, ИЗБРАНО В ДОМА НА Н.ПЕТКОВ НА 23 АВГУСТ 1936 Г. И СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ДИМИТЪР ГИЧЕВ, КОНСТАНТИН МУРАВИЕВ И ВЕРГИЛ ДИМОВ.

ВЕЧЕ 90 ГОДИНИ ВОДИМ ОТЧАЯНА БОРБА ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ С РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ И НЕ ЩЕ СЕ ОТКАЖЕМ ОТ НЕЯ ДО ПЪЛНОТО Й ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАНЕ. ВИНАГИ СМЕ ЗАЧИТАЛИ ДРУГИТЕ И СМЕ ОТСТОЯВАЛИ МНОГОПАРТИЙНАТА СИСТЕМА. ПРОТЯГАЛИ СМЕ РЪКА НА ВСИЧКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СА ВЪРВЕЛИ ПО ПЪТЯ НА СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА; ЗАТОВА СМЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪОТНОШЕНИЕТО НА СИЛИТЕ СМЕ ГОТОВИ НА ПРЕГОВОРИ ДОРИ И С ДЕМОКРАТИЧНИ ФРАКЦИИ И ТЕЧЕНИЯ В БКП ЗА ДОБРОТО НА БЪЛГАРИЯ.

НИЕ СМЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНО ДЕПОЛИТИЗИРАНИ АРМИЯ, МИЛИЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И РЕЛИГИОЗНИ КУЛТОВЕ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА АМНИСТИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ОСЪДЕНИТЕ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ЗАКОНИ ЗА ЗАЩИТА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ, НАРЕДБА-ЗАКОН ЗА СНАБДЯВАНЕТО И ЦЕНИТЕ, ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ТАЙНА, СТАРИЯ НАКАЗАТЕЛЕН ЗАКОН С ИЗМЕНЕНИЯТА.СЛЕД 8 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ОТ 1951 Г., ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА МИЛИЦИЯ ОТ 25 МАРТ 1948 Г., ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 1948 Г. И СЕГА ДЕЙСТВУВАШИЯ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС, ДЕМОКРАТИЧНИ И ПАТРИОТИЧНИ ДЕЙЦИ. НИЕ СМЕ ПРОТИВ СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ И ЩЕ РАБОТИМ ЗА ХУМАНИЗИРАНЕ НА ЗАТВОРИТЕ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД КОНТРОЛА НА СЪДЕБНИТЕ ВЛАСТИ.

ЩЕ СЕ БОРИМ ДА СЕ ВЪЗПРИЕМЕ СЪЗДАВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОСТТА НА ЗАКОНОПРОЕКТИТЕ, ЗАКОНИТЕ И ПОДЗАКОНОВИТЕ АКТОВЕ, А СЪЩО И С ФУНКЦИЯ ДА КОНТРОЛИРА ИЗБОРНИТЕ ОПЕРАЦИИ.

ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА ТЕЗИ, ОТ КОИТО Е ВЗЕТА. НИЕ СМЕ ЗА ДРЕБНАТА И СРЕДНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ЗАНАЯТИТЕ И АВТОМАТИЗИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА, С КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕЯ; ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В ЕДРАТА И ТЕЖКАТА ИНДУСТРИЯ, МИННОТО ДЕЛО И ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ.

СВОБОДНОТО САМОРЕГУЛИРАЩО СЕ СТОПАНСТВО ДОКАЗА ПРЕДИМСТВАТА СИ И НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ НЕГОВОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ У НАС. СВОБОДАТА НА ПРОФЕСИИТЕ /ЛЕКАРСКА, ЗЪБОЛЕКАРСКА, АДВОКАТСКА И ДР./ И НА ЗАНАЯТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧИ ПЪЛНИ ГАРАНЦИИ. СТРОИТЕЛСТВОТО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ЦЕНОВИТЕ НОРМИ И НОРМАТИВИТЕ, КОИТО СЕГА ГО СПЪВАТ, ОГРАНИЧАВАТ И ЗАДЪЛБОЧАВАТ ЖИЛИЩНАТА КРИЗА.

ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ЛЕКАРСТВАТА, ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ, МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ГОРИВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ВОДАТА. ДА СЕ УСТАНОВИ МАКСИМАЛНА ПЕЧАЛБА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ТЪРГОВИЯТА НА ЛЕКАРСТВА И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ДО 5 ПРОЦЕНТА, А ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОИЗВОДСТВА, ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТ И УСЛУГИ ДО 20 ПРОЦЕНТА. ДА СЕ ВЪВЕДЕ ЕСКАЛАТОРНА КЛАУЗА, С КОЯТО СПЕЦИАЛЕН ОРГАН И СИНДИКАЛЕН КОНТРОЛ ДА УВЕЛИЧАВА АВТОМАТИЧНО ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ПРИ НАРАСТВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ЖИВОТА МЕЖДУ 5 И 6 ПРОЦЕНТА СЪС СЪШИЯ ПРОЦЕНТ. ДА СЕ ВЪВЕДЕ РЕАЛЕН ПРОГРЕСИВЕН ПОДОХОДЕН ДАНЪК, КАКТО И ЕДНОКРАТЕН ПРОГРЕСИВЕН КОСВЕН ДАНЪК ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ЛУКСОЗНИ СТОКИ.

ЩЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ КОМИСИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКЗИСТЕНПМИНИМУМ ЗА ЦЯЛОТО НАСЕЛЕНИЕ.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ИСКАМЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И НАБОРНА СЛУЖБА ОТ 12 МЕСЕЦА.

ПРАВОТО НА ЖИТЕЛСТВО В ГРАДОВЕТЕ ДА СЕ ОТМЕНИ КАТО СПЕЦИАЛНА ПРИВИЛЕГИЯ.

ВЕДНАГА ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ ИЗСИЧАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДОБИВЪТ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ. ОТСИЧАНЕТО ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ДЪРВО ДА СЕ ПРЕСЛЕДВА НАКАЗАТЕЛНО.

ВЕДНАГА ДА ЗАПОЧНЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ.

БЪРЗО ДА БЪДАТ СПРЕНИ ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО СА ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, КАТО ДО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЕКОЗАЩИТА СЕ ОСТАВЯТ ДА РАБОТЯТ САМО ТЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ: ЛЕКАРСТВА, ХРАНА, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ.

НЕЗАБАВНО ДА ЗАПОЧНЕ ПОДМЯНА НА ИЗНОСЕНИТЕ АГРЕГАТИ И ЧАСТИ НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ПРИ КОЗЛОДУЙ. ДА СЕ ИЗПРАТЯТ МЛАДИ КАДРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ГОЛЕМИТЕ АТОМНИ ЦЕНТРОВЕ ПО СВЕТА. ДА СЕ СЪЗДАДЕ РЕАЛЕН КОНТРОЛ ЗА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ В БЪЛГАРИЯ ОТ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ СПЕЦИАЛИСТИ.

НАСТОЯВАМЕ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ГРАНИЦИ ДА БЪДАТ ПРИЗНАТИ ЗА БЪЛГАРСКИ МАЛЦИНСТВА И ТЕ ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ВСИЧКИ ПРАВА И ПРИВИЛЕГИИ, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ХАРТАТА НА ООН, ХЕЛЗИНКСКИТЕ И ВИЕНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.

НИЕ СМЕ ЗА НЕНАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА И В ЖИВОТА НА ДРУГИТЕ ЦЪРКОВНИ ПОДЕЛЕНИЯ У НАС - ГРИГОРИАНСКАТА /АРМЕНСКА/, РИМОКАТОЛИЧЕСКА АПОСТОЛИЧЕСКА, УНИЯТСКА ЦЪРКВА И РАЗЛИЧНИТЕ ПРОТЕСТАНТСКИ ТАКИВА. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ САНКЦИИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН ЗА ПРОПОВЯДВАМЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВЕРСКА НЕНАВИСТ.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ВЕДНАГА С ПРОЯВЯВАНЕТО НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО, ПРОВЕЖДАНО ОТ МИХАИЛ ГОРБАЧОВ, НИЕ ГО ОЦЕНИХМЕ И ТВЪРДО, И НЕОТКЛОННО ЩЕ ГО ПОДКРЕПЯМЕ. ТАКА НИЕ ЖЕЛАЕМ БЪЛГАРИЯ ДА ТРЪГНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПЪТ КЪМ  ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА. НИЕ ВИНАГИ СМЕ СТОЯЛИ НА СТРАНАТА НА МИРОЛЮБЦИТЕ.  ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА СА СЛОВАТА НА НАШИЯ ТРИБУН ДИМИТЪР ГИЧЕВ:

"БЗНС НИТО ЖЕЛАЕ, НИТО СЕ СТРЕМИ ДА БЪДЕ АГЕНТ НЯКОМУ, НИТО ДА БЪДЕ ВРАГ ИЛИ СТРАНА ПРОТИВ НЯКОГО. ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ ИМА НУЖДА, КАКТО И БЪЛГАРИЯ ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩТА И ПРИЯТЕЛСТВОТО НА ВСИЧКИ ВЕЛИКИ СИЛИ. ТЕ ИМАТ СВОИТЕ ГРАМАДНИ ИНТЕРЕСИ И КАКТО МОЖАХА НАЕДНО ДА РАЗГРОМЯТ ОБЩИЯ ВРАГ - ФАШИЗМА, НЕКА БЪДЕМ УВЕРЕНИ, ЧЕ ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ ПРОТИВОРЕЧИЯ, ВЪПРЕКИ ВСИЧКИ НЕИЗБЕЖНИ ТЪРКАНИЯ, ТЕ ЩЕ НАМЕРЯТ ДОСТАТЪЧНО СИЛИ В СЕБЕ СИ ДА ИЗГРАДЯТ МИРА, ОТ КОЙТО ТАКАВА ГОЛЯМА НУЖДА ИМА И ЗА КОЙТО ТОЛКОВА ЖАДУВА УМОРЕНОТО И УДАВЕНО В КРЪВ И ЛИШЕНИЯ ЧОВЕЧЕСТВО."

НИЕ БЯХМЕ И ОСТАВАМЕ ГРЪБНАКЪТ НА БЪЛГАРСКОТО НАРОДОВЛАСТИЕ:

"ЗА ДА ЗНАЕ ЦЕЛИЯТ СВЯТ, ЧЕ ТАЗИ ДЪРЖАВА, ЧЕ ТОЯ ЖИЛЕСТ НАРОД Е СЪЗДАЛ СВОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИННА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ГРЪБНАКЪТ - ЗДРАВ И НЕПОКОЛЕБИМ - НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НА СВОБОДАТА, НА ЗАКОННОСТТА, НА СИГУРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, КЪДЕТО И ДА ЖИВЕЯТ ТЕ! ТОЗИ НАРОД ИМА СВОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО Е БЪЛГАРСКА, КОЯТО Е ВЪТРЕШНА, КОЯТО Е НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КЛЮЧОВЕТЕ НА КОЯТО НЕ СА В НИКОЯ ЧУЖДА СТОЛИЦА, А СА В СДРУЖЕНИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ! КЛЮЧОВЕТЕ НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕ НАМИРАТ В ПОЯСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СЕЛЯНИ, НА БЪЛГАРСКИТЕ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ!"

СОФИЯ, 1990 ГОДИНА              /ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПАРИЧНА РЕФОРМА" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН КАТО ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ.


РЕЗЮМЕ

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА СЕ НАМИРА В ПЕРИОД НА СЕРИОЗЕН УПАДЪК. ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ ЗА НЕГО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, КОЯТО НИТО ИМА СТОЙНОСТНО ПОКРИТИЕ, НИТО Е КОНВЕРТИРУЕМА. СЛЕДОВАТЕЛНО БЪЛГАРИЯ ПО НЕОБХОДИМОСТ ТРЯБВА БЪРЗО ДА ПРЕДПРИЕМЕ ФУНДАМЕНТАЛНА ПАРИЧНА РЕФОРМА.

ЕФЕКТИВНИ ПАРИЧНИ РЕФОРМИ МОГАТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ И ДА БЪДАТ УСПЕШНИ, НЕ САМО АКО СЕ ГАРАНТИРАТ ПЪЛНИТЕ ПРАВА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, НО И АКО ФУНКЦИОНИРАТ ИСТИНСКИ ПАЗАРИ НА СТОКИ И УСЛУГИ БЕЗ КОНТРОЛ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ.

ЗА ДА СМЕКЧИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУДНОСТИ И ДА УЛЕСНИ ПАРИЧНАТА РЕФОРМА, БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА УЗАКОНИ СВОБОДНОТО ОБРАЩЕНИЕ НА ЧУЖДИ ВАЛУТИ И ДА РАЗШИРИ И ЛИБЕРАЛИЗИРА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВАЛУТНИ ТЪРГОВЕ.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПАРИЧНА РЕФОРМА, СРЕД КОИТО БЪЛГАРИЯ БИ МОГЛА ДА ИЗБИРА, СА СЛЕДНИТЕ: "РАЗШИРЕНА СИСТЕМА НА КНИЖНИ ПАРИ", "СИСТЕМА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА /ВАЛУТЕН СЪВЕТ/", ОФИЦИАЛНО ИЛИ НЕОФИЦИАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА "ПАРИТЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА" ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА "ЗЛАТЕН СТАНДАРТ" ИЛИ "СТАНДАРТ НА СТОКОВА КОШНИЦА".

СИСТЕМАТА НА КНИЖНИ ПАРИ НЕ БИ МОГЛА ДА ФУНКЦИОНИРА ПО АНТИИНФЛАЦИОНЕН НАЧИН, ДОКАТО НЕ СЕ ЕЛИМИНИРА В ЗНАЧИТЕЛНА СТЕПЕН НАРАСТВАЩИЯТ ДЪРЖАВЕН ДЕФИЦИТ. БЪРЗОТО ЕЛИМИНИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА БИ МОГЛО ДА ДОВЕДЕ ДО УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА НАД ПОЛИТИЧЕСКИ ДОПУСТИМИТЕ ГРАНИЦИ. СЛЕДОВАТЕЛНО ВЪВЕЖДАНЕТО НА СИСТЕМАТА НА КНИЖНИТЕ ПАРИ, БЕЗ В СЪЩОТО ВРЕМЕ ДА СЕ ПОЗВОЛИ НА РАЗРАСТВАЩИЯ СЕ ЧАСТЕН БИЗНЕС СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ И СДЕЛКИТЕ НА ЧАСТНИ ФИРМИ, БИ ПРИЧИНИЛО САМО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ.

СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА НЕЗАБАВНО БИ ДАЛА НА БЪЛГАРИЯ СИЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, А БИ ИМАЛА И ПРЕДИМСТВОТО НА ЕДНА ДЕПОЛИТИЗИРАЩА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ЕДНА ФУНКЦИОНИРАЩА СИСТЕМА НА ЕМИСИОННА БАНКА ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ НЕ РАЗПОЛАГА И Е МАЛКО ВЕРОЯТНО ДА ПРИДОБИЕ В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ.

РАЗНОВИДНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ЕМИСИОННАТА БАНКА Е СИСТЕМА, ПРИ КОЯТО ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ПУСКА В ОБРАЩЕНИЕ ПАРИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ОБМЕНЯНИ ПО ФИКСИРАН КУРС. /ТОВА Е ТЪЙ НАРЕЧЕНАТА СИСТЕМА НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ОТ БРЕТЪН УУДС./ ТАЗИ РАЗНОВИДНОСТ Е ВСЪЩНОСТ ЧАСТИЧНА СИСТЕМА НА ЕМИСИОННА БАНКА, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛНИ ВАЛУТНИ НАЛИЧНОСТИ.

БЪЛГАРИЯ БИ МОГЛА ДА РЕШИ ИЗОБЩО ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ КОНТРОЛ И ЕМИСИЯ НА СОБСТВЕНИ ПАРИ И ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПАРИЧНИ ЕДИНИЦИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ИЛИ НА ЕМИСИИТЕ НА ЧАСТНИТЕ БАНКИ. ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЧУЖДИ ПАРИЧНИ ЕДИНИЦИ ИМА ПРЕДИМСТВОТО НА ДЕПОЛИТИЗИРАЩИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, НО ПОДЛАГА СТРАНАТА НА НЕПРЕДВИДИМИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА СТРАНИТЕ, ЧИЯТО ВАЛУТА СЕ ИЗПОЛЗВА. ТОВА НАКЪРНЯВА И ЧУВСТВОТО ЗА НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ. ПАРИТЕ, ПУСКАНИ В ОБРАЩЕНИЕ ОТ ЧАСТНИ БАНКИ И КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО СТОКОВО ПОКРИТИЕ, ИЗИСКВАТ ОПРЕДЕЛЕНА СТЕПЕН НА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТЕН ПАЗАР НА КАПИТАЛИ, КОЕТО В БЪЛГАРИЯ БИ МОГЛО ДО ОТНЕМЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ.

БЪЛГАРИЯ Е С ТВЪРДЕ МАЛКА ПО МАЩАБ ИКОНОМИКА, ЗА ДА ПРЕМИНЕ САМОСТОЯТЕЛНО КЪМ ЗЛАТЕН СТАНДАРТ, НО БИ МОГЛА ДА ИЗПОЛЗУВА СТАНДАРТА НА СТОКОВАТА КОШНИЦА. ЕДНА ПРЕЦИЗНО РАЗРАБОТЕНА СИСТЕМА НА СТОКОВАТА КОШНИЦА ИМА ПРЕДИМСТВАТА, ЧЕ МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ПАРИЧНА ЕДИНИЦА С ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОКРИТИЕ, НЕЗАБАВНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ И ВАЛУТНА СИСТЕМА, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ВНЕДРИ ПАРАЛЕЛНО СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПАРИЧНА СИСТЕМА. СЛЕДОВАТЕЛНО ТАЗИ АЛТЕРНАТИВА Е СВЪРЗАНА С НАЙ-НИСКИ РАЗХОДИ И НОСИ НАЙ-МАЛЪК РИСК.

В РЕЗЮМЕ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ЧЕ НЕОБХОДИМАТА ПАРИЧНА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПРОТЕЧЕ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

1. ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С ПАРИЧНА СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА НА ЛЕВА ЧРЕЗ НЕЗАБАВНИ ГОЛЕМИ СЪКРАЩЕНИЯ НА КРЕДИТИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, И ЧРЕЗ СЪКРАЩАВАНЕ НА ДЕФИЦИТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ПОСРЕДСТВОМ НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И ПРЕМАХВАНЕТО НА ЦЕНОВИЯ КОНТРОЛ.

2. НЕЗАБАВНО ДА СЕ РАЗРЕШИ: А/ СВОБОДНОТО ОБРАЩЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ВАЛУТИ; Б/ ДОГОВОРИТЕ ДА СЕ СКЛЮЧВАТ В ЧУЖДА ВАЛУТА И В/ НЕКОНТРОЛИРАНИТЕ ЦЕНИ ДА СЕ ОБЯВЯВАТ В ЧУЖДА ВАЛУТА. КАЗАНОТО ПО-ГОРЕ Е НЕОБХОДИМО, ЗАЩОТО В БЛИЗКО БЪДЕЩЕ ЛЕВЪТ НЯМА ДА МОЖЕ ДА ОСИГУРИ АДЕКВАТНО НЕОБХОДИМИТЕ ПАРИЧНИ ФУНКЦИИ ДАЖЕ И ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДЯЩА СТАБИЛИЗАЦИОННА ПРОГРАМА. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ РАЗРЕШИ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ДА ИМА "НАДЕЖДНИ ПАРИ", ЗА ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ РАБОТНИ МЕСТА И ДА РАЗВИВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДОСТАТЪЧНО СТОКИ И УСЛУГИ.

3. ДА СЕ ПОЗВОЛИ СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗАМЕСТИТЕЛИ, СЪС СТОКОВО И ФИНАНСОВО ПОКРИТИЕ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕРАСНАТ В СИЛНА И СОЛИДНА БЪЛГАРСКА ВАЛУТА.

ПРОБЛЕМЪТ: КРИЗАТА В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

ТРУДНО Е ДА СЕ ПРЕУВЕЛИЧИ СЕРИОЗНОСТТА НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА. СЪВКУПНИЯТ ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ СТРЕМГЛАВО СПАДА ЗАЕДНО С ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО. БЕЗРАБОТИЦАТА НАРАСТВА И СПОРЕД НЯКОИ ИЗЧИСЛЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 100 000 ПРЕДИ КРАЯ НА 1990 Г., А СПОРЕД СВЕТОВНАТА БАНКА КЪМ КРАЯ НА 1991 Г. МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ 470 000. НАЛИЧНИТЕ ПАРИ И КРЕДИТИТЕ НАРАСТВАТ БЪРЗО - СИТУАЦИЯ, ВЪРХУ КОЯТО ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА ПОЧТИ НЯМА КОНТРОЛ. В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ИНФЛАЦИЯТА НАРАСТВА БЪРЗО И МОЖЕ ДА ДОСТИГНЕ ОТ ДВУЦИФРЕНИТЕ ЧИСЛА ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ДО ТРИЦИФРЕНИ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА.

ЧАСТ ОТ ИНФЛАЦИЯТА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЕДНОКРАТНОТО НАГАЖДАНЕ НА ЦЕНИТЕ КЪМ ФАКТОРИТЕ НА ТЪРСЕНЕТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, СЛЕД КАТО ЦЕНИТЕ БЯХА ОСВОБОДЕНИ. ЕДНОКРАТНОТО НАГАЖДАНЕ БИ МОГЛО ДА БЪДЕ ПРИЕМЛИВО, АКО СТРАНАТА НЕ БЕШЕ ИЗПРАВЕНА ПРЕД ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛАВИНООБРАЗНА ИНФЛАЦИЯ.

СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ПЪТ ДОВЕДЕ ДО ОГРОМНИ ДИСПРОПОРЦИИ В ИКОНОМИКАТА, НЕПРАВИЛНО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА СТИМУЛИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО. СПОРЕД НЯКОИ ОЦЕНКИ В РЕЗУЛТАТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СПАД 90 НА СТО ОТ ХОРАТА СЕГА ЖИВЕЯТ ПОД "СОЦИАЛНИЯ МИНИМУМ", УСТАНОВЕН СПОРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СТАНДАРТИ. ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ НАТИСК ЗАПЛАТИТЕ СЕГА СЕ УВЕЛИЧАВАТ С ПО-БЪРЗИ ТЕМПОВЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ТОВА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА.

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ДЕФИЦИТЪТ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СЕ УВЕЛИЧАВА НЕПРЕКЪСНАТО. КАКТО ИЗГЛЕЖДА, ПРАВИТЕЛСТВОТО ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА КОНТРОЛИРА НАРАСТВАНЕТО МУ. ОСВЕН ТОВА ПОРАДИ ОТСЪСТВИЕ НА ПАЗАР НА КАПИТАЛИ ВЪТРЕШНИЯТ БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ И СУБСИДИИТЕ, ДАВАНИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЕ ПОКРИВАТ ОТ ПАРИ БЕЗ СТОКОВО ПОКРИТИЕ /Т.Е. ПРОСТО СЕ ПЕЧАТАТ ПАРИ, ЗА ДА СЕ ПОКРИЕ ДЕФИЦИТЪТ/.

БЪЛГАРИЯ СТРАДА И ОТ ОГРОМЕН ВЪНШЕН ДЪЛГ. РАЗМЕРЪТ НА ДЪЛГА В КОНВЕРТИРУЕМА ВАЛУТА ПРЕЗ МАРТ 1990 Г. НАБЛИЖАВАШЕ СУМАТА ОТ 9,2 МИЛИАРДА ДОЛАРА. ТЪЙ КАТО ПРИХОДИТЕ ОТ ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ОБМЕН НА СТРАНАТА БЯХА НЕДОСТАТЪЧНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪЛГА, БЪЛГАРИЯ ПРИБЕГНА ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ВАЛУТНИТЕ СИ РЕЗЕРВИ, ЗА ДА БАЛАНСИРА ПЛАЩАНИЯТА МУ. ПРАВИТЕЛСТВОТО БЕШЕ ПРИНУДЕНО ДА ОБЯВИ МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ПЛАЩАНИЯТА ПО ГЛАВНИЦАТА НА ВЪНШНИЯ СИ ДЪЛГ ПРЕЗ АПРИЛ 1990 Г., А СЕГА ЗАМРАЗИ И ПЛАЩАНИЯТА ПО ЛИХВИТЕ МУ. ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАХА ОТКРИВАНЕТО НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НЕОБХОДИМИТЕ АКРЕДИТИВИ И НАМАЛИХА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН СТОКООБМЕН НА ТЕЗИ БЪЛГАРСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА ИЗНОС И СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЗАКУПУВАНЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ.

НА СВОЙ РЕД ТОВА РЯЗКО НАМАЛИ ИЗНОСА ОТ БЪЛГАРИЯ. В МОМЕНТА СТРАНАТА ИЗЖИВЯВА СИЛНО СПАДАНЕ НА ИЗНОСА И ВНОСА, КОЕТО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ ИЗОСТРИ ДЕФИЦИТА И ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ ПОНИЖИ ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА НАРОДА.

СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА СИВ ИЗОСТАВЯТ СИСТЕМАТА НА ПЛАЩАНЕ С ПРЕВОДНИ РУБЛИ И ПРЕМИНАВАТ ОТ ЯНУАРИ 1991 Г. КЪМ ПЛАЩАНЕ В ТВЪРДА ВАЛУТА, КОЕТО ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ УТЕЖНИ ПОЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. ТЯ СЕ ИЗПРАВЯ ПРЕД МНОГО ПО-СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ОТ ДРУГИТЕ ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, ЗАЩОТО СЪВЕТСКИЯТ СЪЮЗ Е ЕДНОВРЕМЕННО НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ И ДОСТАВЧИК В НЕЙНАТА ИКОНОМИКА. ТЪЙ КАТО КРИЗАТА В СССР СЕ РАЗШИРЯВА И ЗАДЪЛБОЧАВА, СЪВЕТИТЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В НЕНАДЕЖДЕН ПОТРЕБИТЕЛ И ДОСТАВЧИК. МНОГО ОТ ПРОДУКТИТЕ, КОИТО БЪЛГАРИТЕ ПРОИЗВЕЖДАТ И ПРОДАВАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, НЯМАТ ДРУГ ПАЗАР ПО СВЕТА И ЗА БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА Е ЛЕСНО ВЕДНАГА ДА НАМЕРИ ДРУГИ ПАЗАРИ ЗА СВОИТЕ ПРОДУКТИ.

ДРУГИТЕ ДЪРЖАВИ ДЪЛЖАТ НА БЪЛГАРИЯ ОКОЛО 2,6 МИЛИАРДА ДОЛАРА, НО ЗА ЖАЛОСТ ПЕРСПЕКТИВИТЕ ТЕЗИ ПАРИ ДА СЕ ИЗДЪЛЖАТ НЕ СА ГОЛЕМИ. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДЛЪЖНИК НА БЪЛГАРИЯ Е ИРАК С 1,2 МИЛИАРДА ДОЛАРА, КОИТО СЕ ИЗПЛАЩАХА В ДОСТАВКИ НА НЕФТ ПРЕДИ РАЗВИТИЕТО НА КРИЗАТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ. ДРУГИ ПО-ГЛАВНИ ДЛЪЖНИЦИ НА БЪЛГАРИЯ СА ЛИБИЯ, АЛЖИР, ЕТИОПИЯ, АНГОЛА И НИКАРАГУА - СТРАНИ С НЕ ОСОБЕНО ДОБРО ПЛАТЕЖНО СЪСТОЯНИЕ.

НАКРАЯ, В РЕЗУЛТАТ НА БЪРЗО ВЛОШАВАЩИТЕ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, БЪЛГАРИЯ ГУБИ ЕДНО ОТ ГЛАВНИТЕ СИ ПРЕДИМСТВА - ЧАСТ ОТ НАЙ-ДОБРЕ ОБУЧЕНОТО И КВАЛИФИЦИРАНО НАСЕЛЕНИЕ, ПРЕДИМНО МЛАДИ ХОРА, НАПУСКА СТРАНАТА.


ПОТРЕБНОСТТА ОТ ПАРИЧНА РЕФОРМА

ЕДНА ИКОНОМИКА НЕ МОЖЕ ДА ФУНКЦИОНИРА ДОБРЕ И ДА БЕЛЕЖИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, АКО НЯМА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, С КОЯТО ХОРАТА ДА МОГАТ ДА КУПУВАТ ШИРОК АСОРТИМЕНТ ОТ СТОКИ И УСЛУГИ И КОЯТО ДА Е СВОБОДНО КОНВЕРТИРУЕМА. ПАРИТЕ ТРЯБВА СВОБОДНО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ФУНКЦИЯТА СИ КАТО ПЛАТЕЖНО СРЕДСТВО, СРЕДСТВО ЗА ОБМЯНА И СТОЙНОСТНА ЦЕННОСТ. БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ЦЕЛИ.

БЪЛГАРИТЕ ИМАТ СЛАБА ПРЕДСТАВА КАКВИ СТОКИ И УСЛУГИ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ КУПУВАТ С БЪЛГАРСКИЯ ЛЕВ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА, А ОЩЕ ПО-МАЛКО - СЛЕД ПЕТ ГОДИНИ. БЕЗ НАЛИЧИЕТО НА ЗАДОВОЛИТЕЛНА СИГУРНОСТ, ЧЕ ПАРИЧНАТА ЕДИНИЦА ЩЕ ПОДДЪРЖА ПОКУПАТЕЛНАТА СИ СПОСОБНОСТ ЗА ЕДИН ПО-ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, ИКОНОМИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ В ОТДЕЛНИТЕ ФИРМИ СТАВА ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНО. ВСИЧКИ ЗАПОЧВАТ ДА ИЗБЯГВАТ ИНВЕСТИРАНЕТО И СПЕСТЯВАНЕТО, А ПРИБЯГВАТ КЪМ ПРЕЗАПАСЯВАНЕ НА СТОКИ, КОЕТО ВОДИ ДО ЗАГУБИ И ИЗКУСТВЕН ДЕФИЦИТ. ТОВА ОСОБЕНО ЗАСЯГА СПЕСТОВНОТО ДЕЛО В БЪЛГАРИЯ, КЪДЕТО ЛИХВЕНИЯТ ПРОЦЕНТ Е ФАКТИЧЕСКИ ОТРИЦАТЕЛЕН ЗА ВЛОЖИТЕЛИТЕ. ТОВА КАРА ХОРАТА ДА НЕ ВЛАГАТ ПАРИТЕ СИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ АВОАРИ, КОЕТО ПЪК ВОДИ ДО НЕДОСТИГ НА СРЕДСТВА ВЪВ ФОНДОВЕТЕ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ, АКО ИНВЕСТИТОРИТЕ НЕ СА СИГУРНИ ДАЛИ ЩЕ МОГАТ ДА ВЪЗВЪРНАТ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА СИ ПОРАДИ ВЛИЯНИЕТО НА ПАРИЧНИ ФАКТОРИ, ТЕ ЩЕ НАМАЛЕЯТ. В РЕЗУЛТАТ СЕ ФОРМИРА ПО-МАЛКО КАПИТАЛ, КОЕТО ПЪК ВОДИ ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И ПОНИЖАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ, КОЕТО НЯМАШЕ ДА СЕ СЛУЧИ, АКО СЪЩЕСТВУВАШЕ СТАБИЛНА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 5 МАЙ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.1. СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ Е ПРИЕМНИК НА СЪЗДАДЕНИЯ ПРЕЗ 1925 ГОДИНА СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА, ЗАКРИТ ПРЕЗ 1949 ГОДИНА.

ЧЛ.2. В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ СЪЮЗЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МИЛОСЪРДИЕТО, ХУМАНИЗМА, СПРАВЕДЛИВОСТТА, ОБЩОЧОВЕШКИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ В РАБОТАТА С ДЕЦАТА НА ВЪЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ, ДА ЗАЩИТАВА ПРАВАТА И ЗАКРИЛЯ ВИСШИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА, ДА ОБЕДИНЯВА СПЕЦИАЛИСТИ, РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ В СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО И ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛ.З. 1. СЪЮЗЪТ Е ДОБРОВОЛНО, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНО САМОДЕЙНО СДРУЖЕНИЕ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ, КОЙТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ПЪЛНОЛЕТНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ИНСТИТУЦИИ ДА РАБОТЯТ СЪС И ЗА ДЕЦАТА.

2. СЪЮЗЪТ Е ОТВОРЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ С ЛОЯЛНО ОТНОШЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ - ЗАКРИЛА, ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА.

3. СЪЮЗЪТ Е НЕПОЛИТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ, НЕЗАВИСИМ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО.

4. СЪЮЗЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, УСТАВА И ПРОГРАМАТА, ПРИЕТИ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.4. 1. СЪЮЗЪТ ПОДКРЕПЯ, ЗАЩИТАВА И РАЗВИВА ДЕЦАТА В ДУХА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО ОТ 20 НОЕМВРИ 1989 Г. ТОЙ Е ОБЩЕСТВЕН ГАРАНТ ЗА НЕЙНОТО ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.

2. СЪЮЗЪТ ЧЛЕНУВА В МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА И СЪТРУДНИЧИ С ДЕТСКИ ФОНД НА ООН - УНИЦЕФ, SOS-КИНДЕРДОРФ -ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОНДАЦИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ - ДЕЦАТА.


ГЛАВА ВТОРА
ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА

ЧЛ.5. ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ СЪЮЗЪТ СИ ПОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

1. СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ШИРОКО И СВОБОДНО ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО, КАТО СЕ ОПИРА НА ГЛАСНОСТТА И ДЕМОКРАТИЗМА;

2. ОСЪЩЕСТВЯВА ПРАВНА, ГРАЖДАНСКА, МОРАЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И МЕДИКОСОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ;

3. УЧАСТВУВА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ПРАВОВА ПОЛИТИКА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСТВОТО, РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ И ЗАКОНИ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА ПРАВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА, ПРИВЛИЧА СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТИ И РЕШЕНИЯ И ПРОЯВЯВА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА У НАС;

4. СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОТКРИВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА И ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ У ВСИЧКИ ДЕЦА, ВКЛ. И ПРИ ДЕЦАТА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ОСЪЩЕСТВЯВА СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ;

5. ПРИВЛИЧА ЗА ПРЯКА РАБОТА С ДЕЦАТА ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛНИ КАДРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ТВОРЦИ;

6. ЗАЩИТАВА МАЙЧИНСТВОТО КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ДЕТСТВО;

7. ИЗДИРВА И СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСТВОТО В НАШАТА СТРАНА И ДАВА ГЛАСНОСТ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ В ПОДХОДЯЩА ФОРМА. ПРОВЕЖДА ОБМЕН НА ТВОРЧЕСКИ ОПИТ И ОРГАНИЗИРА ПОДГОТОВКА НА СПЕЦИАЛИСТИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО;

8. СТИМУЛИРА ОБЩЕСТВЕНАТА АКТИВНОСТ НА ЧАСТНИ ЛИЦА, ОБЩЕСТВЕНИ, ДЪРЖАВНИ И СТОПАНСКИ ИНСТИТУЦИИ В РАБОТАТА ИМ С ДЕЦАТА И КООРДИНИРА УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО РАБОТЯТ НЕПОСРЕДСТВЕНО СЪС И ЗА ДЕЦАТА;

9. ПОДПОМАГА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ИМ ОБЩУВАНЕ И СДРУЖАВАНЕ В САМОДЕЙНИ ДЕТСКИ ФОРМАЦИИ - ОРГАНИЗАЦИИ, КЛУБОВЕ, СЪЮЗИ, ДВИЖЕНИЯ, КАТО ПРЕДПАЗВА ДЕЦАТА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ СПЕКУЛАЦИИ И ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ОБЩНОСТИ;

10. ПОЛАГА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ;

11. ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОФЕСИОНАЛНО-ЗАЩИТНИ ФУНКЦИИ НА СВОИ ЧЛЕНОВЕ, ПРЯКО РАБОТЕЩИ С ДЕЦАТА ЧРЕЗ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

12. ПОДДЪРЖА РАВНОПРАВНО И ХУМАНИТАРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОНТАКТИ С НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИ ПО МИЛОСЪРДИЕ И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ПОДКРЕПА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА.

ЧЛ.б. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЪДЕЙСТВУВА ЗА:

1. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ШИРОК ДЕМОКРАТИЧЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО ВСИЧКИ МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ НА ОБЩЕСТВОТО, ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БАЗА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ИГРА, СПОРТ, ОТДИХ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ НА ДЕЦАТА ПО ИНТЕРЕСИ;

2. ПЪЛНОЦЕННО ФИЗИЧЕСКО, ИНТЕЛЕКТУАЛНО, НРАВСТВЕНО, КУЛТУРНО И СОЦИАЛНО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕЦАТА, ЗА СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИТЕ НАКЛОННОСТИ И СПОСОБНОСТИ, ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ДУХОВНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЕЦАТА;

3. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЗНАНИЯ, ЦЕННОСТИ И ИДЕИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СА В ПОЛЗА НА ДУХОВНОТО И МОРАЛНОТО ЗДРАВЕ И ПЪЛНОЦЕННО РАЗВИТИЕ;

4. ИЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФИЛМИ, КНИГИ, ВЕСТНИЦИ И СПИСАНИЯ ЗА ДЕЦА;

5. РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНА ЗА ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ СЪВРЕМЕННА ИНДУСТРИЯ ЗА ДЕЦА - ИГРАЧКИ, ОБЛЕКЛО, ХРАНИ, СИМВОЛИКИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА;

6. УЧРЕДЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБЩЕСТВЕНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА - ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДОМОВЕ НА МАЙКАТА И ДЕТЕТО, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ДОМОВЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ДЕЦА С ФИЗИЧЕСКИ, ПСИХИЧЕСКИ, МОРАЛНИ И СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ;

7. РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМА ОТ ЗДРАВНИ, ТЪРГОВСКИ, ПРОСВЕТНИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦАТА ИМ;

8. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА РОДИТЕЛИ И ДРУГИ ОТГОВОРНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕТЕТО ЛИЦА С МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА И ИЗДРЪЖКА, КОГАТО СА В ЗАТРУДНЕНО МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ;

9. УТВЪРЖДАВАНЕ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ДИСЦИПЛИНА, КОЯТО ОТЧИТА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕТЕТО, СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МНЕНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АКТИВНОСТ, ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО;

10. ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦАТА, НА БАЗА ЗА ОТДИХ И ПЪЛНОЦЕННО ПРЕКАРВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ;

11. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА ВСЯКО ДЕТЕ, ОТГОВАРЯЩ НА НУЖДИТЕ ЗА НЕГОВОТО ФИЗИЧЕСКО, УМСТВЕНО, ДУХОВНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ.

ЧЛ.7. СЪЮЗЪТ ЩЕ ЗАКРИЛЯ ДЕЦАТА ОТ:

1. ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ФИЗИЧЕСКО, ПСИХИЧЕСКО И МОРАЛНО НАСИЛИЕ И ПРЕНЕБРЕГВАНЕ ОТ РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ;

2. РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАТЕРИАЛНИ, КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, КОИТО СА ВРЕДНИ ЗА МОРАЛНОТО И ДУХОВНОТО ЗДРАВЕ НА ДЕТЕТО;

3. ПРОПАГАНДИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ, НАРКОТИЦИ И ЦИГАРИ;

4. ПОДБУЖДАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНО УЧАСТИЕ В НЕЗАКОННИ СЕКСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И ПРОСТИТУЦИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОРНОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ;

5. НАСИЛСТВЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА В НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗЕН И ВРЕДЕН ЗА ВЪЗРАСТТА ИМ ТРУД, ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА И ЕТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ;

6. НЕХУМАННО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО, СПОРТУВАНЕТО И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

ЧЛ.8. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЪЮЗЪТ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ИЗПОЛЗУВА СЛЕДНИТЕ СРЕДСТВА:

1. ПРИЕМА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА, СЪЗДАВА ВРЕМЕННИ КОМИСИИ И ПОСТОЯННИ КОМИТЕТИ ОТ ЕКСПЕРТИ ПО ОТДЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕТСТВОТО;

2. ОРГАНИЗИРА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ НА ДЕТСТВОТО, УСТАНОВЯВА КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, РАБОТЕЩИ СЪС И ЗА ДЕЦАТА;

3. В ОБЩИНИТЕ СЪЗДАВА КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ, А В ГРАДОВЕТЕ И СЕЛАТА - ДРУЖЕСТВА НА СЪЮЗА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА, ЧРЕЗ КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ.

4. ДЕЙСТВУВА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИДЕИТЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА И КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ, КАТО УРЕЖДА СЪВЕЩАНИЯ, ИЗДАВА ПРОПАГАНДНИ И ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ, УСТРОЙВА МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ СЪС И ЗА ДЕЦАТА, СЪТРУДНИЧИ С МЕЖДУНАРОДНИ И ДРУГИ ЧУЖДИ ОРГАНИЗАЦИИ, С ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ - ПРАВАТА И РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА;

5. УЧАСТВУВА В ОБСЪЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ГРИЖИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ В БЪЛГАРИЯ;

6. ПОДПОМАГА МАТЕРИАЛНО ЧЛЕНОВЕТЕ СИ И ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЯХ ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СРЕДСТВА, С КОИТО СЪЮЗЪТ РАЗПОЛАГА СЪГЛАСНО БЮДЖЕТА СИ;

7. ОРГАНИЗИРА ЗАЩИТНА И МИЛОСЪРДНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ДЕЦАТА В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ;

8. СЪБИРА МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА ОТ РАЗНИ ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ, ОТ ДАРЕНИЯ, ЗАВЕЩАНИЯ, ОТ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ, СТОПАНСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ЛИЦА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


2 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ    
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА