Седмична поща - 1994, бр. 79

 /15-21.10.1994/

Съдържание
1. Редовна пресконференция на БПЛ
2. БПЛ в централната преса
3. Редовни пресконференции

 • CMC
 • Заседание на ИБ на БСДП
 • БСДП
 • КФ
 • Пресконференция на Института по маркетинг
 • Конфедерация на студенстските клубове на КФ
 • СДС
 • ОПТ
 • ХАП
 • БСП
 • ОСД
 • ДП-1896
 • ГОР
 • БББ
 • Пресконференция на Комисията по национална сигурност
 • АФНП
 • Конфедерация на българските земеделски съюзи
 • ПНБ
 • ДАР
 • Младежка организация към БСП
 • БЗНС "Ал. Стамболийски" 

 

1. РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

Участват: Петко Симеонов, Светлана Шаренкова, Борислав Цеков, Стефан Караджов /ХДП/, д-р Йордан Тодоров /СДБ/

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Извинявам се много за закъснението, но чакаме г-н Симеонов. Той е тръгнал доста отдавна и всеки момент ще дойде, за да започнем нашата редовна пресконференция.

Докато чакаме г-н Симеонов, би ли ни обяснила, Светле,  за декларациите, които ни бяха раздадени. Какво представляват? Защото тук вчера ставаха едни дебати около патриотичния съюз или Български патриотичен съюз и т.н.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Добре, ами ние тогава ще започнем редовната си пресконференция. Г-н Симеонов ще дойде всеки момент. Искам да обясня защо ние даваме съвместна пресконференция с председателя на Християндемократическата партия и с председателя на партия „Съюз демократична България“ — това са две партии, които с решението си на техните национални съвети се присъединиха към декларацията, подписана на 7 октомври за патриотично единодействие и сътрудничество. Декларацията, която беше база и основа за формирането на Патриотичния съюз. Тук са председателите на двете организации: д-р Йордан Тодоров и г-н Стефан Караджов и ще дадат допълнителна мотивация за тяхното присъединяване към Патриотичния съюз. След това ще отговорим на конкретните въпроси свързани със Съюза и също ще ви кажем какви са първите стъпки, които прави Съюза съвместно в започналата предизборна кампания. Заповядайте, г-н Караджов.

СТЕФАН КАРАДЖОВ: За да бъда кратък, ще прочета тези няколко тезиса, които са в тази декларация, която вчера разпространихме чрез средствата за масова информация и сега тя е пред вас. Решението е формално от вчера, но ние сме започнали тези преговори /давам малко повече информация/ още през юни — юли, когато се оформи тази идея. В тази връзка вие може да ми зададете въпроси относно декларацията на ХДП, но аз бързам да ви кажа, че това, което пишеше вчера във вестниците и това, което каза експредседателят на НС Александър Йорданов вчера сутринта, беше една обикновена манипулация, т.е. ние напуснахме ДАР като парламентарен съюз още миналата седмица, за което има документи. Възможността да манипулира му се даде от г-н Петър Марков, който също беше написал такава декларация, но в последния момент , в петък реши да се върне. Това породи шок, казано на информационен език, в средствата за масова информация… Благодаря!

ЙОРДАН ТОДОРОВ: И аз да кажа няколко думи по този въпрос. Действително с ръководствата на част от организациите, партиите, които влизат към Патриотичния съюз към днешна дата, а те са осем с нас, бяхме във връзка и преговори доста отдавна — още преди ваканцията. С оглед на това е и факта, че в края на ваканцията разговаряхме с ръководството на ГОР да направим една обща парламентарна група. Ние ясно разграничихме политическите си формации от парламентарната група ДАР. По него време политическата формация ДАР още не съществуваше. Парламентарната група ДАР, в скоби НСД, каквато беше парламентарната ни група преди това, в която участваха нашите две партии — ХДП и СДБ беше съставена от две политически групировки: едната е НСД, така се отбеляза тогава на таблото на Народното събрание и другата ГОР, т.е НСД - ГОР. Малко след регистрирането на така съединения парламентарен съюз НСД - ГОР с общо име ДАР беше обявено име на политическата формация — ДАР, която нямаше нищо общо с парламентарната група, тъй като вече ви обясних, че ние никога не сме разговаряли и обещавали, че ще влезем в политическа формация заедно с ГОР, ЗП, с БСДП /начело на която е г-н Дертлиев/ и към присъединилата се по-късно АСП. Поради това решихме, макар и в края на 36-тото Народно събрание, да демонстрираме това чрез един формален акт на излизане от ДАР. В последствие обаче, проф. Петър Марков реши да се откаже от това си излизане и реши да се върне в ДАР. Тези, които сме навън от ДАР и които се присъединяваме към Патриотичния съюз, сме четирима бивши депутати — това сме аз, г-н Стефан Караджов, г-н Петър Харизанов, който не може да присъства на тази пресконференция, защото е болен от един есенен грип и г-н Пламен Йовчев, който е член на ХДП. Той обаче и преди това не беше влязъл към парламентарната група — ДАР. В последствие ние задълбочихме нашите отношения с другите партии, които влизат в Патриотичния съюз, който още също нямаше име. В последните дни, така да се каже, Патриотичният съюз доби своето окончателно оформяне и като израз на това, че ние се присъединяваме към идеите на националното съгласие, в името на националните приоритети и оставаме заедно с това различни по някои въпроси на партийните си виждания и на идентификацията на нашите партии, ние направихме тези декларации, които сте получили. Заедно с това сме подписали и споразумението с другите партии, което вие предполагам, че нямате, сега го получих, сега ми го дадоха и ще ви го прочета. Късно снощи ние го подписахме. Споразумението е с няколко думи:

„Днес, 18 октомври, 1994 година, председателите на партиите:

Българска партия ЛИБЕРАЛИ — Петко Симеонов,

Демократичен съюз на жените — Емилия Масларова,

Движение „Воля за България“ — Йордан Величков и Христо Смоленов,

Отечествена партия на труда — Румен Попов, Партия „Нова България“ — Стефан Николов, Съюз за Отечеството — Гиньо Ганев, Християндемократическа партия — Стефан Караджов и Съюз „Демократична България“ — Йордан Тодоров, се споразумяха ХДП и СДБ стават членове на Патриотичния съюз.“

Гореизброените председатели на партии са се подписали отдолу.

С това ние ставаме осем члена в Патриотичния съюз и тази коалиция ще участва в предстоящите избори с всичките свои общи черти и с всичките свои различия. Ние се надяваме, че ще обединим една голяма част от българския народ, подчертавам — българския народ, защото обикновено се говори по друг начин за него, в който влизат и различни национални групи, както те се самоопределят, в името на общонационалната идея, в името на България.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Благодаря на г-н Караджов и на г-н Тодоров за това, че те присъстват на нашата пресконференция. С тяхното присъединяване към Патриотичния съюз, Патриотичният съюз разширява своя идеен периметър и препотвърждава онези основни идеи, които го извикаха на живот. Ние в Патриотичния съюз сме много различни — има левоцентристи, има хора, колебаещи се около центъра, около двете страни на центъра, има определени десни формации. Но всички ние смятаме, че трябва да се постигне съгласие при решаването на жизнените проблеми, пред които е изправен народът и отечеството. Нашият съюз е непосредствено доказателство, че съгласие може да има, съгласие може да бъде постигнато по основните проблеми на България. Ние ще работим в 37-то Народно събрание обединилата нас идея да послужи като основа при постигането на мнозинство за решаването на тези основни проблеми, стоящи пред България. Благодаря още веднъж на представителите на НСД. По този начин Патриотичният съюз обединява поне отчасти и стари, и нови люспи на СДС — една моя стара мечта.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Патриотичният съюз е поканен днес на консултации при Президента Желев във връзка със сформирането на Централната избирателна комисия. Патриотичният съюз ще бъде представляван днес, в 14.00 часа, от г-н Гиньо Ганев, г-н Стефан Караджов, г-н Минчо Минчев и г-жа Емилия Масларова. Основните принципи, които ще бъдат изложени за формирането на ЦИК, ще изложи пред Вас, г-н Божков.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Централната избирателна комисия, както е по Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, се назначава с указ от Президента, след консултации с политическите сили. В нея влизат представители на тези политически сили и безпартийни. Няма договореност за квотите на участие в Централната избирателна комисия, но като имам предвид възможностите и потенциала на Патриотичния съюз, неговите представители ще настояват в ЦИК да участват от името на Патриотичния съюз трима члена, като негови представители. Това ще бъдат юристи и математици.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Понеже от време на време телевизията щрака, искам да обърна внимание на нейните представители, уважавани от нас представители, че по този начин — с включването и на НСД при нас, и преди това на ОПТ, ние сме парламентарно представени и Хачо Бояджиев да го има предвид, Хачо да не се прави на две и половина, трябва да ни отразява в централната информационна емисия.

СТЕФАН КАРАДЖОВ: Не ни дадоха думата, ще Ви обясня, това може би представлява интерес. В нас имаше една идея да направим нова парламентарна група, в последните два дена, когато се обяви групата на г-н Стефан Савов. И ние бяхме направили един списък от единадесет имена на народни представители (или дванадесет бяха), но след като размислихме, решихме, че това Народно събрание — 36-то, и особено неговите последни седмици, не заслужават този жест да бъде направен от Патриотичния съюз и решихме да го обявим, след като то завърши. Т.е. съзнателно не направихме парламентарна група в последния ден, за да използваме някакви предимства в последните няколко часа, предимството на едно изказване от трибуната.

ВЕСЕЛА ДОНЕВА: Парламентарната група е щяла да се казва Патриотичен съюз, така ли?

СТЕФАН КАРАДЖОВ: Да, да, да. Ставаше въпрос само за изказване от трибуната в последния ден, вчера сутринта. Това беше единственото предимство, което можехме да ползваме, но ние се отказахме от него в името на някакви други цели. Просто не искаме да се занимаваме с дребни парламентарни трикове, за да може това да даде шанс на следващото Народно събрание по-малко да се занимава с трикове и повече да се занимава с реална работа, от която се нуждаят всички — и ние, и целия народ.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Както виждате и нашите съюзници са чистосърдечни и наивни.

Въпрос: Аз имам един уточняващ въпрос точно в тази връзка. Смятате ли, че Патриотичният съюз в предстоящата предизборна кампания трябва да ползва по радиото и телевизията правата на парламентарна сила, т.е. да участват в разделението на онова телевизионно и радио време, което се полага на няколкото парламентарни сили, а не на онова време, което се полага за разделяне на няколкото десетки извънпарламентарни сили.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Тъй като не действат Временните правила, действа решението на ВНС, което не е отменено. Това е парламентарен документ и той не може да бъде отменен от друг орган или да има заместващ текст, защото става дума за документ, приет от Народното събрание. Датата, за съжаление, не мога да ви я кажа, мисля, че беше 21 август. По време на предизборната кампания БНР и БНТ определят два пъти седмично време за тематични дебати. В дебатите — по 90 минути по телевизията и по 120 мин. по двете програми на радиото, участват партиите и коалициите според тяхното представителство в парламента. Няма по парламентарни групи. Янко Янков беше сам. Един член имаше партия Либерален конгрес във ВНС. Той имаше толкова телевизионно време, колкото всички останали, които бяха представени в парламента. СДС - либерали не е имало такава формация като парламентарна група. СДС - център не е имало такава парламентарна група. Ние имахме равно време със СДС - национално движение и с парламентарната група на БСП и ДПС. Всички прецеденти по това решение са вече осъществени в предизборната кампания през 1991 г. а няма орган, който може да отмени това решение.

ЙОРДАН ТОДОРОВ — Искам да направя едно уточнение. Ако забелязахте в решението пише — „съответно на парламентарното участие“, а не съответно на парламентарните групи. Това е изрично. Ние в продължение на последния месец имахме наш представител на НСД от ДАР. Разясних ви с намерения НСД да влезе в Патриотичния съюз, който застъпваше нашите интереси вече на Патриотичния съюз, вече мога твърдо да заявя, в представителството по време на изборите и в това решение до времето, когато съществуваше 36-то НС. Всеобщо беше мнението в разговорите с представителите на другите парламентарни групи, може журналистите да не знаят това, че нови поправки не бива да правим на стария закон, а трябва да остане по този начин. Ако трябва да правим някакво съотношение, то парламентарната група на БСП трябваше да вземе сто единици, а ние, които сме сега 7 представители, да вземем една седма от тези единици. Можеше да се стигне до трудното положение някои да вземат по 50 минути, а ние по една. Колкото да излезем по телевизията и да се изплезим. Може би и с една такава постъпка щяхме да бъдем посрещнати добре от хората, защото щяха да видят, че сме нормални хора. Така че всичко това този път е добре договорено в парламента и мисля, че няма да има никакво разминаване, когато се явяваме по телевизията в този предизборен период.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Благодаря ви. Заповядайте, колеги, за въпроси към нас. Моля.

ХРИСТО ЦЕКОВ, за в. „Вселена“. Първо вие сте представители от 8-членната Патриотична формация. Патриотичният съюз имам предвид. Може ли да споделите, ромите влизат ли във вашето полезрение, от гледна точка приобщаването им към Патриотичния съюз, след като вече ДПС-то може би ви изпревариха да си насочат вниманието към тях? И други два въпроса. Първият ми е към д-р Тодоров. Тук в декларацията са изброени: ние сме за национално съгласие, приоритет на прекратяване, но как? Имате ли програма? Или ще разчитате на програмата, която ще бъде на Патриотичния съюз, а вие самите да нямате програма и да изникне въпросът за вашата индивидуалност? И към г-н Караджов. Аз едно откритие откривам тука, че те ще потискат идеологическите различия. Може ли с две изречения да кажете, как ще стане това нещо? Благодаря!

ЙОРДАН ТОДОРОВ: Аз веднага Ви отговарям — ние от Съюз „Демократична България“ имаме и подробно разработена програма, имаме и програмна декларация, която предложихме на масмедиите по-миналата — миналата година, при формирането на съюз „Демократична България“ като партия. Ние следваме своята програмна декларация, своята програма и Ви отговарям за ромите: те влизат в нашите социални виждания, влизат и като обект на нашите виждания в областта на националната сигурност и националната политика с малцинствата, може би г-н Караджов ще каже повече във връзка с програмата на неговата партия, която е доста близка до нашата. И това не е в противоречие с онези програмни документи, които ще приемем в Патриотичния съюз, а те още не са приети. Това не значи обаче, че ромите ще бъдат присъединени като политическа организация към Патриотичния съюз. Мисля, че по този въпрос може да каже нещо и г-н Петко Симеонов.

КАРАДЖОВ: Конкретно на Вашия въпрос — ние много държим на тази част от текста за потискане на идеологическите различия, понеже в състава на тази коалиция — Патриотичен съюз, както каза г-н Петко Симеонов преди малко, това са много условни термини — леви, десни, центристи. Разбира се не крайно леви и крайно десни. Специално при ХДП традиционните ценности, които изповядват тези партии в Европа, са десноцентристки, но много близо до центъра, съвсем близо до центъра. Ние смятаме, че трябва всички ние — не само ХДП, а и другите членуващи от Патриотичния съюз — да потискат своите идеологически различия спрямо останалите, за да постигнем общите цели, с една дума казано - България. Смятаме, че това е най-важното в близките няколко години. Трябва да има България, за да има различни идеологически партии, с различни идеологии в нея. Ако я няма България това губи смисъл. Това може би ще шокира някои, но аз съм привърженик на по-крайните изрази. Има опасност да загубим нашата държавност, в мирно време, без война. И това обяснява, какво имаме предвид. Тук казвам само няколко изречения: „Застрашена е българската държавност. Застрашена е българската нация.“ Това е моят отговор.

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Искам да ви напомня, че г-н Караджов беше член на комисията по Национална сигурност и зам.-председател на подкомисията по ВПК. И ви обръщам внимание, че г-н Слатински, който беше председател на комисията по национална сигурност, намери мотиви да напусне, намери мотивацията да напусне СДС, за да отиде при Стефан Савов и това може да ви говори много. Продължавам тук логиката на разсъжденията, които бяха казани, които бяха изложени — България се намира в опасност. България е в по-голяма опасност, отколкото личи по разрушените кравеферми, овцеферми, запустелите полета, отколкото личи от празните хладилници. Трябва спешно бързо, чрез механизмите на демокрацията, да бъдат решени основни проблеми, свързани с националната сигурност, сигурността на гражданите, с формите и темповете на икономическата реформа, с външната политика. Всички тези проблеми трябва да намерят едно значимо мнозинство в парламента. Ние сме се събрали — Патриотичния съюз потискайки различията си, партийните си различия в името на постигането, в името на решаването на тези проблеми. Ние сме различни по идеи, като партии. Нашите представи за далечното бъдеще на България са различни, но за да бъдат реализирани или да се борим за реализацията на тези различни представи наистина България трябва да бъде спасена, България трябва да бъде запазена, като държава. Ние не си представяме, че тук ще влязат някакви окупационни войски и ще ни колонизират. Съвременните форми на колонизация имат други измерения… Ние искаме да спасим Отечеството — това ни събира. Това е събрало на едно място Йордан Тодоров и Гиньо Ганев, това събира на едно място нас с ОПТ, ние сме либерали, а те се самоопределят като просветени националисти, но ние намираме общ език по тези въпроси. Този общ език постигнат на дело трябва да бъде постигнат и в бъдещото Народно събрание и ние ще работим за това. Нашият съюз е политическа демонстрация на добра воля в името на България и българите. Разбира се ромите — с тях поддържаме контакти. Много е хубаво, че и други им обръщат внимание. Всички трябва да им обръщат внимание. Има едно златно правило в демокрацията, при демокрацията, ще го дам с пример — не е важно колко жени има в парламента важно е колко членове на парламента чувстват проблемите на жените в обществото и ги защитават и се борят за тяхното решаване. Така, че нека обръщаме внимание на всички и на ромите и на турците.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Да, г-жа Донева, заповядайте!

ВЕСЕЛА ДОНЕВА: Един съвсем практически въпрос: на колко места разчитате в парламента, по предварителни ваши изчисления?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Казах, че 25 дни преди изборите ще кажа. Ще кажа изборните резултати и оттам ще кажа колко места ще имаме в парламента. Ние сме в 37-то НС. Ние сме там. Даже сме именували вече онова, което ще бъдем, а то е парламентарен Патриотичен съюз.

Имам два въпроса. Първо — г-н Симеонов кое ви дава тая увереност, че ще бъдете в 37-то НС и втория ми въпрос: вчера ръководството на ОПТ твърде ясно заяви, че няма технологично време за създаване на тъй наречения ваш Патриотичен съюз, до изборите, по който повод, въпреки, че те смятат това за приоритет, те ще влязат в коалиция с БСП. Ако не стане съюзът?. Вие ще влезете ли в коалиция с БСП, ако съюзът не стане?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Съюзът е факт. Това трябва да запитате на следващата пресконференция, какво са имали предвид. Ако имат отделна пресконференция, ако ще имат отделна пресконференция. Това ще бъде решение на Политическия съвет. Ние сме убедени в изборния си успех затова, защото нашият съюз удовлетворява една масова, реално съществуваща потребност. Тази потребност съществува в обществото. В обществото съществува потребност да се постигне съгласие, взаимодействие, стабилност. Обществото е жадно да има разбирателство по онова, което засяга живота на хората, това, което засяга стабилността на държавата. Тава е реална потребност. Тази реална потребност на практика ние показваме, че може да бъде удовлетворена, може да се постигне съгласие. В името на България може да се съберат и противоположни по идеология партии, за да отстоят националните интереси. И ние ще работим за това в 37-то НС. Напълно сме убедени. Не може, колкото и да бъде ефектна една пропаганда, тя не може да реализира отока, от който няма потребност. Може да бъде много ефектна пропагандата, например на една крайна формация, но в обществото да няма явни масови потребности от крайни политически решения. Много ефектно може да се проведе рекламата и нищо да не стане. Няма да има ефект. Залудо си хвърлят парите. Мога да визирам тук така и доста значими субекти, но нямам това желание. Все пак вече сме в предизборна кампания.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Г-н Караджов отиде за срещата с Президента, за формиране на ЦИК. Заповядайте, имате ли други въпроси към нас колеги.

Каква според вас е цената на националното съгласие и смятате ли, че обществото е узряло, за да постигне такова нещо в момента? Вторият ми въпрос: бихте ли се превърнали в реален партньор на БСП, при влизането ви в парламента? Бихте ли станали парламентарен партньор на БСП — официално?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Цената на националното съгласие е ясна — това е България. Не се ли постигне национално съгласие няма я България. Недвусмислено и категорично го заявявам: продължи ли тази конфронтация, тя не бъде ли спряна — отидохме и то не след дълго. Ние сме изпратили писма с нашата декларация, която подписахме тук пред вас и чийто текст ви е известен. Изпратихме писма до основните политически сили или поне онези, които са по-значими политически сили. Единствено от БСП досега, сме получили писмен отговор. Имахме писмен отговор. Мисля, че миналата сряда още нямахме и го казах. Нали вече имаме писмен отговор и проведохме среща. Те са готови, БСП е готово за сътрудничество в името на решаването на националните, общонационалните проблеми, които стоят пред страната. В този смисъл ние търсим да постигнем съгласие и с други. Защо да не се съгласят СДС: СДС-1 и СДС-2. Нека да се съгласят и те. Да решим проблема за сигурността. Да решим проблема за прехраната. Да решим проблемите свързани с външния пазар. Да решим проблемите с формите и темповете на реформата. Готови сме и с тях да си сътрудничим, но ако те не са готови — ние не можем да се оженим за булка, която не ще.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Да, заповядайте! Ако можете да се представите.

БОЖИДАРА ДИНЕВА: Да допуснем обаче, че не влезете в 37-то НС. Как ще си поделяте пространството на опозицията?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Няма защо да го допускаме.

ЙОРДАН ТОДОРОВ: Аз искам да отговоря на този въпрос. Тъй като в 36-то НС аз бях председател на комисията по местна администрация и местно самоуправление искам да кажа на тук присъстващите, че се учудвам на факта, че на местното самоуправление на общините се обръщаше твърде малко време, докато и най-малката скандална обстановка в НС или правителството беше раздухвана безмерно. Това не беше от общ интерес, както за НС, както за политическите сили, така и за хората работещи в масмедиите, радиото и телевизията. В следващото НС безспорно ще бъде много важно това, за което ние ще работим и аз също искам да изкажа съгласието си с г-н Петко Симеонов, че ние ще влезем в това НС. Но искам да кажа, че през следващата година се очертават едни много сериозни други избори, това са изборите за общини, за общински съвети, за местно самоуправление. И следващото НС ще има една много важна законодателна дейност, която 36-то не можа да свърши — това е да оправим местното самоуправление, защото от тези закони и от общините, общинската администрация и съвети зависи всекидневието ни, нашия живот. Така, че на въпроса ви отговарям така: ние ще продължим много мощно нашата работа по законодателството и по изработването на ония механизми, по които общините ще добият своята самостоятелност, своята автономия и ще допринесат за издигане на битовото и политическо ниво на населението. Заедно с това, във връзка с един друг въпрос, който беше зададен тука — дали ние ще влизаме в някакво коалиционно или съюзно или партньорско споразумение с БСП — аз ясно ще заявя, че с колегите в тази комисия по местна администрация и местно самоуправление от БСП работихме най-добре. Може би затова, защото там участваха хора с голям опит в това отношение и с голям ентусиазъм работеше един екип от БСП в комисията по местно самоуправление за изработване на бъдещото законодателство, пакет от закони, който ние сме готови да внесем в 37-то НС. Окончателно са готови законите на местните финанси например, това е едни изключително важен въпрос, за да могат да се обособят общините. Закона за административния служител, който вие журналистите прехвърляте тези дни, но не знаете, че има вече три законопроекта внесени. Имаме и становища по тези законопроекти вече и само се чака едно народно събрание, в което да цари единодушие, единодействие и желание да се направи нещо за България, за българския народ и за българските общини, а не само конфронтация и разединение. И тук ще направя едно допълнително пояснение — точно затова ние не направихме парламентарна група, парламентарна група на Патриотичния съюз, защото в последния момент решихме, че този парламент 36-то НС е парламент на конфронтацията и разединението, а ние искаме да правим обединение в името на България. И със следващия парламент по въпросите на общините и на общинските закони аз също ще работя с колегите от БСП, няма с кого друг да работя.

От ОПТ са съгласни да се откажат от участие в изборите за депутати в това НС в името на общинските избори? Вторият ми въпрос е изчиствайки идеологическите си различия как всъщност ще предлагате различни подходи — вие предлагате либерален подход, при прилагането на един закон; ОПТ предлага друг подход; БСП предлага друг подход — как, какво ще търсите?

ПЕТКО СИМЕОНОВ: Не се разбира тогава сложността на проблема. Къщата гори. Един тича с пожарогасител, друг тича с кофа мръсна вода, трети тича с червена вода, четвърти със синя, друг с чешмяна, един я гребе от кладенец, друг от реката и т.н — гасят къщата. Затова става дума, а не да се тича с кофата бензин. Къщата трябва да бъде изгасена. Какво има: либерално, консервативно или някакво друго, когато се взема решение да се гласува необходимата издръжка на българската войска. Тук има ли либерален подход? Има ли консервативен подход? Има ли социалистически подход? Има национален и денационален подход. Има държавен и антидържавен подход. Когато се гласува закон дали заловеният престъпник трябва да бъде пуснат, докато не бъдат заловени съучастниците му — тук има ли либерален подход или консервативен подход. Също имаме държавническо отношение по въпросите и антидържавническо. Ние говорим за съгласие на такова равнище. Ние не говорим за съгласие по това как точно ще бъдат формулирани правата на гражданите; къде ще дойде акцентът — върху държавната собственост или върху развитието на частната инициатива — тук си запазваме своите различия. А заедно с това идете в една западна страна, идете в една голяма партийна централа и започнете да им говорите за идеологии и те ще започнат неудържимо да се смеят. Големите проблеми на обществото, а те са големи, щом се поставят в парламента, са проблеми на социалната технология — предимно. Те не са проблеми на идеологията. Това не означава, че ние търсим някакво единодушно НС. Това не означава, че ние търсим някакво мнозинство, което единодушно приема, въпреки, че трябва да има и такива решения, които единодушно се приемат, ние търсим един диалог при постигането на съгласието. С взаимни отстъпки, компромиси и все пак трябва да се реши, а партиите, аз съм ги защитавал много пъти тук — бях доволен, че и Стефан Савов е приел моята идея и също е срещу двуполюсния модел, партиите са гръбнака на демокрацията. Без партии няма да има по-нататък развитието на демокрацията. Но пък без България няма да има партии. И сега въпросът е кое да направим — а? Нека направим първо условието да има партии.

И техни вестници.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: Благодаря, ви колеги! Чакат колегите от ГОР.

Само едно обещание искаме да ни дадете: да ни кажете малко преди или като знаете изборните резултати дали ДАР ще влезе в парламента.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА: 21 дни преди изборите.


2. БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ В ЦЕНТРАЛНАТА ПРЕСА

14.10.1994 година
в. „Труд“
Патриотичният съюз се разраства.
Депутатите от „Нов съюз за демокрация“ Йордан Тодоров, Петър Харизанов, проф. Петър Харизанов, проф. Петър Марков и Стефан Караджов напуснаха парламентарния съюз ДАР вчера. От понеделник те щели да се включат в Патриотичния съюз, научи „Труд“. Равнопоставен съвет на председателите на партиите ще ръководи този съюз, каза вчера Стефан Николов, шеф на „Нова България“. Той щял да поддържа връзките с други партии, а Гиньо Ганев с държавните институции.

14.10.1994 година
в. „Новинар“
„ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ“ — ФОРМАЦИЯТА, обединила преди седмица шест политически организации, се ориентира към самостоятелно участие в изборите.

14.10.1994 година
в. „24 часа“
ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ НА 6-ТЕ СЕ КОНСТРУИРА
Финалът на 36-ото НС бе срамна драма, а Димитър Луджев не намери сили да не бъде използван като кукла в ръцете на президента Желев, каза лидерът на Партия „Нова България“ Стефан Николов вчера. Патриотичният съюз, който обедини шест формации, се ориентирал към самостоятелно участие в изборите. Съюзът ще се ръководи от съвет, включващ председателите на партиите и организациите. Съпредседателят на „Воля за България“ Христо Смоленов ще ръководи подготвянето на предизборната платформа. На среща с „Нова България“ Християндемократическата партия заявила желанието си за съвместна дейност с патриотичния съюз.

15.10.1994 г
в. „Стандарт“
Трима от ДАР се включват в Патриотичния съюз
Депутатите от НСД (коалиция с ДАР) Стефан Караджов, д-р Йордан Тодоров и Петър Харизанов потвърдиха вчера, че са напуснали парламентарната група и коалицията. Според тях целите на ГОР, АСП, БСДП и Зелената партия не съвпадат с техните виждания. От понеделник тримата ще се включат в Патриотичния съюз, в който членуват Съюза за отечеството Гиньо Ганев, „Нова България“ на Стефан Николов, „Воля за България“ на Христо Смоленов, БПЛ на Петко Симеонов, Демократичния съюз на жените и др. С новото формирование ще се явят и на изборите.

15.10.1994 година
в. „24 часа“
РЪКОВОДСТВАТА НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ И НА БСП
ОБСЪДИХА политическата обстановка в страната и предстоящите избори на официална среща.

18.10.1994 г.
в. „Демокрация“
БСП ГОТВИ ЕДИНЕН ФРОНТ С ПЕТКО СИМЕОНОВ И АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ
Нора Ананиева води преговорите от името на социалистите СОФИЯ (Демокрация) Сред социалистите надделява идеята за формирането на единен левичарски фронт за изборите на 18 декември. Снощи Нора Ананиева е разговаряла с Александър Томов от коалицията ДАР и Петко Симеонов, представител на т. нар. Патриотичен съюз, в който участват бившият офицер от ДС Стефан Николов, председателят на ОФ/ОС Гиньо Ганев и др. Нора Ананиева сондирала възможностите за създаването на предизборен единен фронт по партийно поръчение. В соцпартията се водят остри дискусии: дали левичарските сили да се обединят преди изборите, или да се потърсят следизборни коалиции, ако формациите на Петко Симеонов и Александър Томов преминат четирипроцентовата бариера.
На съвместното заседание на 9 октомври Висшият съвет и парламентарната група БСП са обсъдили начина на коалиране с останалите левичарски сили. Пленумът не е взел решение, както писа на следващия ден червеният официоз, „самостоятелното участие в изборите с възможност за предизборно или следизборно партньорство с други програмно близки коалиции като новосъздадените Патриотичен съюз и ДАР е първият вариант“. Именно този вариант, изглежда, ще бъде предпочетен от ВС на БСП. Затова била проведена снощната среща с Александър Томов и Петко Симеонов. Ясни сигнали в същата посока бяха дадени и през уикенда. В телевизионното предаване „Панорама“ Николай Камов отвори вратата за широка предизборна коалиция. А в предаването „Неделя 150“ един от представителите на т. нар. Патриотичен съюз — Гиньо Ганев, пое прехвърлената топка. Председателят на ОФ/ОС надълго славослови позицията на БСП в Народното събрание. С това недвусмислено изрази готовност за изборно партньорство със соцпартията.
Преговорите за широка левичарска коалиция продължават.


18.10.1994 година
в. „Труд“
ПАТРИОТИ СЕ СКАРАХА ПРЕДИЗБОРНО
Патриотичният съюз около партия „Нова България“ не бил патриотичен съюз, а „червена мухоловка“, казаха бившите им приятели от Конституционен форум пред журналисти. Първата коалиция с това име направили те и Националният съюз „Демократична България“. Затова името „Патриотичен съюз“ им принадлежало, смята зам.-председателят на „Конституционен форум“ Август Мичев. Петко Симеонов обаче чевръсто патентовал цяла страница с названия в комбинации с „патриотичен“, обясни преди седмица Стефан Николов, председател на „Нова България“.

18.10.1994 година
м. „Демокрация“
БСП ГОТВИ ЕДИНЕН ФРОНТ С ПЕТКО СИМЕОНОВ И АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ
Нора Ананиева води преговорите от името на социалистите
СОФИЯ. Сред социалистите надделява идеята за формирането на единен левичарски фронт за изборите на 18 декември. Снощи Нора Ананиева е разговаряла е Александър Томов от коалицията ДАР и Петко Симеонов, представител на т.нар. Патриотичен съюз, в който участват бившият офицер от ДС Стефан Николов, председателят на ОФ/ОС Гиньо Ганев и др. Нора Ананиева е сондирала възможностите за създаването на предизборен единен фронт по партийно поръчение.

В соцпартията се водят остри дискусии: дали левичарските сили да се обединят преди изборите, или да се потърсят следизборни коалиции, ако формациите на Петко Симеонов и Александър Томов преминат четири процентната бариера. На съвместното заседание на 9 октомври Висшият съвет и парламентарната група на БСП са обсъдили начина на коалиране с останалите левичарски сили. Пленумът не е взел решение. Както писа на следващия ден червеният официоз, „самостоятелното участие в изборите с възможност за предизборно или следизборно партньорство с други програмно близки коалиции като новосъздадените Патриотичен съюз и ДАР е първият вариант“. Именно този вариант, изглежда, ще бъде предпочетен от ВС на БСП. Затова е била проведена снощната среща с Александър Томов и Петко Симеонов. Ясни сигнали в същата посока бяха дадени и през уикенда. В телевизионното предаване „Панорама“ Николай Камов отвори вратата за широка лява предизборна коалиция. А в предаването „Неделя 150“ един от представителите на т.нар. Патриотичен съюз — Гиньо Ганев, пое подхвърлената топка. Председателят на ОФ/ОС надълго славослови позицията на БСП в Народното събрание. С това недвусмислено изрази готовност за изборно партньорство със соцпартията.

Преговорите за широка левичарска коалиция продължават.


19.10.1994 г.
в. „Новини“
БПЛ определя приоритети за България
На срещата между г-н Петко Симеонов и г-жа Нора Ананиева оповестена от в. „Демокрация“ са разисквани начини за реализиране на основните цели, които Българска партия Либерали смята за приоритетни за България днес:
1. Ред и сигурност за личността и държавата.
2. Държавна гаранция за прехраната.
3. Ясни правила за забогатяване.
Г-н Ал. Томов не е присъствал на срещата. Към него не е отправена такава покана.
Г-н Петко Симеонов е предложил среща и на г-н Филип Димитров за обсъждане на същия кръг от въпроси, но засега няма отговор.
(Новини)


19.10.1994 г.
„Континент“
ХДП се включва в „Патриотичния съюз“
Християндемократическата партия на Стефан Караджов ще се присъедини към предизборното споразумение на организациите от „Патриотичния съюз“ се казва в декларация на ХДП, разпространена във вторник. Коалицията беше учредена на 7 октомври т.г. от шест организации — „Воля за България“, ОПТ, „Съюз за отечеството“, Демократичния съюз на жените, партия „Нова България“, Партия Либерали.


19.10.1994 г.
„24 часа“
Петко Симеонов предложи на Ф. Д. среща за обсъждане на въпроси, които са приоритетни за страната ни според Българска партия „Либерали“, съобщиха от пресцентъра на партията. Синият лидер още не е отговорил дали ще се отзове на поканата. Горянинът Томов не е бил на разговорите с Нора Ананиева, защото обсъжданите проблеми не засягали неговата организация и възможностите й.


19.10.1994 година — БНР
програма „Хоризонт“, 14.00 часа
В редовната пресконференция на Българска партия Либерали взеха участие Стефан Караджов, председател на Християндемократическата партия и Йордан Тодоров, председател на Съюза за демократична България. Те коментираха присъединяването на своите формации към Патриотичния съюз, в който вече участват Партия Либерали и Отечествения съюз.
Петко Симеоново заяви, че съгласно решението на Великото народно събрание приложено към избирателния закон Патриотичния съюз трябва да има права като парламентарна сила в предизборната кампания по радиото и телевизията, тъй като в съюза вече участват няколко депутата от 36-то народно събрание. На консултациите при президента Патриотичния съюз ще настоява за 3 места в ЦИК.

21.10.1994 година
в. „Континент“ /хроника/
ДАР И ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ СЕ СРЕЩНАХА
Ръководството на ДАР не срещна с представители на Патриотичния съюз. За изясняване в бъдещото останал въпросът дали двете политически формации ще си сътрудничат, или ще се коалират. Идеята за патриотизма е обща и за двете политически сили, констатирали по време на разговора.

21.10.1994 година
в. „Новини“
ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ УТВЪРДИ ЛОЗУНГА ЗА предизборната си кампания — дом за децата ни“.

21.10.1994 година
в. „Новини“
МИТИНГ-КОНЦЕРТ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ Патриотичен съюз, посветен на 82-та годишнина от освобождението на Кърджали, ще се състои днес в града. Ще говорят лидери и активисти на ПС — Гиньо Ганев, Румен Попов, Минчо Минчев и отец Боян Саръев.

22.10.1994 година
в. „Труд“
КЪРДЖАЛИ ОТПРАЗНУВА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Тържествен ритуал организира общината в чест на 82 години от Освобождението на Кърджали от турско робство пред Паметника на освободителите в центъра на града вчера. 25 души под чадър и поделение от кърджалийския гарнизон изслушаха речта на кмета на Исмет ψ Саралийски. Час по-късно на митинг-концерт се събраха граждани и лидери | на новия Патриотичен съюз. Като негов създател човекът парламент Гиньо I Ганев дойде на тържеството.

22.10.1994 година
в. „24 часа“
ДОСТА НАД 4% ЩЕ СПЕЧЕЛИ ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ и ще разбие двуполюсния модел, заяви в Кърджали Минчо Минчев. Дори при честна надпревара не се знаело дали БСП или Патриотичният съюз можел да вземе повече гласове според лидера на ОПТ. Гиньо Ганев и лидери на ОПТ бяха на митинг за 82-годишнината от освобождението на града от османско иго.


22.10.1994 година
в. „Дума“
ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ ОБСЪЖДА КОАЛИЦИЯ С БСП
Въпросът за предизборна коалиция на Патриотичния съюз с БСП сега стои открит, съобщи снощи в Кърджали съпредседателят на новата политическа формация Гиньо Ганев. Със сигурност обаче Патриотичният съюз ще си взаимодейства с БСП и сега, и след изборите, защото Социалистическата партия е реален фактор в живота на България, поясни г-н Ганев.

22.10.1994 година
в. „Новини“
„ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ“
ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ
Вчера на площад „България“ в Кърджали се състоя митинг-концерт, организиран от предизборната коалиция „Патриотичен съюз“. На митинга, посветен на 82-годишнината от освобождението на Кърджали, говориха лидери и активисти на коалицията — Гиньо Ганев, Румен Попов, Минчо Минчев, отец Боян Саръев.

 

 

3. СЕДМИЧНИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ


Пресконференция на CMC „Царство България“

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова
Дата: 14.10.1994
Участващи: Пламен Стефанов — консултант и говорител на CMC; Игнат Неделчев — председател на партия „Строг възрожденски съюз“, отговорник за обл. Монтана, в предизборната кампания; Росица Тодорова — председател на Народен съюз „Цар Обединител“ — Плевен, политически консултант на Политическия съвет на CMC; Антон Сираков — председател на Естествена монархическа партия;

Резюме на текста:
Другите участници в пресконференцията са д-р Саздова — председател на съюз „Просветление“-92; доц. Пармаков — представител на Партията на собствениците; Иван Петров — оторизиран представител на партията „Движение за връщане на негово величество цар Симеон II в България“ и Величко Тодоров — лидер на Народната партия. Откривайки пресконференцията, г-н Стефанов със съжаление заяви, че монархистите са поставени в изолация и чрез предлаганите от все още действащия парламент системи и формули за предизборна борба. Което означавало, че нещата ще се решат не на финала, а много преди това. Но те се надяват, че българският народ ще избере правилния път и дано той да е Търновската конституция и Симеон II, т.е. коронованата демокрация.

Тяхно социологическо проучване сочело, че монархическата идея се подкрепя все повече от интелигенцията и младите хора до 30 години. Тези данни им дават основание да се надяват, че най-после след 50 години ще престане републиканската агония и България ще заеме своето място сред световното монархическо семейство.

На поставен въпрос за отношенията им с ФЦБ и Съюз за Търновска конституция, Пламен Стефанов отговори, че идеите не търпят механично прилепване. Те били свидетели как определени формации, които те познават отдавна, са променили политическата си линия. Например г-н Попов (лидерът на Съюз за Търновска конституция), който определено имал монархически и десноцентристки възгледи преди, сега в последните му изявления съвместно с БЗНС — оранжев и останалите земеделски организации едва ли не аплодирал кооперативното дело в България. Това интервю излъчено по „Свободна Европа“ , както и поведението му шокирали. CMC не иска механично обединение на личности, а реално единение около идеята — изграждането на коронована демокрация. Стожерите, около които CMC води предизборната си, а евентуално и следизборната законодателна, изпълнителна и други програми са възстановяването на Търновската конституция и Симеон II като държавен глава. Г-н Сираков уточни, че на миналата пресконференция CMC са обявили образуването на предизборната си коалиция, която се наема да защитава по парламентарен път монархическата идея. Обаче, доколкото му е известно друга такава коалиция още не е обявила съществуването си. Защото предизборната коалиция си има своите рамки в чл.47 от Избирателния закон. И на него не му било известно да има друга голяма коалиция за Търновска конституция, защото тя още не се е регистрирала. Нещо повече, ако правилно са разбрали за кого става въпрос, в нея има организации с неуредена регистрация съгласно изискванията на Закона за политическите партии. В същото време CMC държи да има изрядни документи, за да не се дискредитира по никакъв начин в изборите. Затова те изискват от всички пожелали да се присъединят към тях партии да притежават изискваната от Закона регистрация и друга необходима документация.

Г-н Стефанов сподели и основното кредо на CMC: „Не лидерство, а апостолство“. Тяхната амбиция е с помощта на законодателната, изпълнителната и друга дейност да създадат условия за формирането на политически, финансов и културен елит. Да се достигне величието на Царство България от 1879–1944 година.

Другият важен въпрос, който бе обсъждан бе инициативата на CMC за образуването на Движение за коронована демокрация. Г-н Стефанов обяви, че до момента по решение на Националния съвет на Движение за коронована демокрация са внесени в ЦИК документите на 5 партии. Това са Български национален фронт, Естествена монархическа партия, Монархическо консервативен съюз, Народна партия и Партията на собствениците. Останалите политически партии, както и съюзите са равнопоставени членове на CMC, но в ЦИК просто не е нужно да се представят документите на всички членки, дори са достатъчни само 2. Общо броят на членуващите партии е 14.

Стана ясно, че CMC вече е започнал предизборната си кампания. Във всяка административна област има поставен по един председател на партия като политически отговорник. Освен това са провели няколко срещи — разговори в Плевен, Добрич, Варна и в други градове на тема „Коронованата демокрация — най-добрата форма на управление за България“. Дори още на 16.06.1994 г. проведеният Национален събор по случай рождения ден на Симеон II е имал предизборен характер, защото ораторите са говорили за България и коронованата демокрация. Според г-н Тодоров лозунгите на СДС, че негово величество е казал да се гласува за тях в последните избори били манипулативни. Защото той е призовал да се гласува за демокрацията. В едно свое изказване от 03.04.1994 г, той заявява, че алтернативата за България е коронованата демокрация.

Г-н Стефанов обяви, че CMC се стреми към казаното от Борис III: „Идете при народа и спечелете неговото доверие“.

* * *

Извънредна пресконференция на ИБ на БСДП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов
Дата: 15.10.1994
Връзка с други събития: Заседание на НК на БСДП от 15.10.1994 г. среща на ИБ на БСДП с ИБ на БСП от 14.10.
Участници в събитието: Таня Явашева, Петър Дертлиев, Стефан Радославов, Теодор Дечев.
Засегнати проблеми:
1. Предизборни и следизборни отношения НА БСДП с БСП,
2. решение на Националния комитет на БСДП,
3. резултати от срещата на представители на БСДП с представители на БСП.

Резюме на текста:
Пресконференцията се състоя в КНСБ непосредствено след завършване на заседанието на НК на БСДП.
В началото П. Дертлиев направи кратка характеристика на завършилото заседание. Председателят на БСДП изтъкна като задача на заседанието решаване на въпроса за съюзниците и за програмните положения на БСДП. Имахме оживени дебати, съобщи Дертлиев.

Коалицията ДАР беше одобрена от второто върховно тяло на партията, подчерта Дертлиев. Съобщено би още, че НК е одобрил програма за работа с медиите, утвърдил е представителите на БСДП в централния изборен щаб на ДАР и е взел решение за провеждане на позитивна кампания. В заключение Дертлиев заяви, че БСДП има критични бележки към ДАР, поради „неравностойното положение“ на ръководената от него партия.

Т. Дечев прочете политическото решение прието от НК. В него между другото се казва — НК одобрява дейността на ИБ при осъществяване на контактите за създаване на предизборната коалиция, НК предлага на ДАР да се обърне към традиционните демократични сили за съвместни действия в предизборната кампания, НК отхвърля всякаква възможност за предизборна коалиция с БСП, НК насрочва национална конференция на БСДП на 28 октомври. В отговор на въпрос с кого ще разширявате коалицията Π. Дертлиев категорично заяви, че визираното в решението предложение за съвместни действия не се свързва от БСДП с въпроса за съюзи и коалиции. Касае се за съвместна работа подчерта Дертлиев.

В отговор на въпрос председателят на БСДП съобщи, че на състоялата се предишния ден среща на ръководствата на социалистическата и социалдемократическата партия представителите на БСДП са лансирали тезата за „едно широко правителство на националното съгласие“ в новия парламент. Дертлиев подчерта, че БСДП е отхвърлила сегашния модел на прехода още преди 5 г. когато е предложила приватизация и смяна на парите. Сега ще предложим една широка социална програма, обеща лидерът на БСДП. Дертлиев информира, че има сходни разбирания с БСП в сферата на икономиката, но заяви, че БСП „няма кураж да защити“ интересите на социално слабите слоеве от населението.

* * *

Редовен брифинг на БСДП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Илияна Ракиловска
Дата: 17.10.1994
Участващи:
П. Дертлиев, А. Ахрянов, Т. Дечев, Васил Симеонов — председател на Учителския социалдемократически синдикален съюз
Засегнати проблеми:
1. Разпускане на НС и обявяването на служебния кабинет от президента.
2. Състоянието на СДС.
3. Избори в Сатовча.
З. Отношение към Избирателния закон.

Резюме на текста:
П. Дертлиев постави въпроса за формулата на създаване и състава на служебния кабинет. Според него, Желев не се е задоволил с формалните изисквания на Конституцията за служебния кабинет, но поставил и изисквания за едно програмно правителство с набелязани основни параметри. В този смисъл, Желев се ангажирал както с програмата, така и с личностите на това правителство. Президентът очертал два приоритета на новия кабинет: борбата с престъпността и акцент върху икономиката. БСДП приемала със задоволство дори и само усилията за започването на процеса на борба с престъпността, но при условие, че от страна на МВР няма да се нарушат гражданските права. Що се отнасяло до икономиката — за предстоящата дейност на правителството и нейната насоченост, говорел съставът на кабинета сам по себе си. Например присъствието на Ренета Инджова не подсказвало масова приватизация. П. Дертлиев припомни, че г-жа Инджова е била от личностите в СДС, прокарали монетарния подход.

По отношение на другите лица от служебното правителство, г-н Дертлиев приветствува присъствието на Н. Василев, което означавало, че кабинетът ще отстоява принципите за разбирателство със синдикатите. За другите тепърва щяло да се съди. Тежестта във връзка с основната задача на едно служебно правителство — подготовката на изборите — в случая падала върху Ив. Трифонов, водещата фигура в кабинета на президента от самото начало. П. Дертлиев се надява г-н Трифонов да изпълни почтено задачата си, още повече че той ангажира изцяло авторитета на Ж. Желев — нещо особено задължаващо.

Председателят на БСДП направи анализ на състоянието на СДС към настоящия момент:"валчестата“ партия РДП отново се изтъркаляла в краката на Ф. Димитров. Дертлиев не приемал за чиста монета твърденията на Евг. Михайлов за 3–4 хилядна членска маса на РДП. Тя била поне наполовина по-малко и това било показателно за големината на големите партии в СДС. Що се отнася до Ал. Йорданов, той според г-н Дертлиев отново доказал своята поливалентност — оферирал остатъците от партията си срещу пост за себе си. И други факти говорели за състоянието на синята коалиция сега — това, че една трета от кандидатите в листата на СДС са от СДП. Социалдемократите от всякакъв вид били от най ухажваните от ляво и от дясно. По отношение на изборите СДС също подхождало погрешно — Софиянски в предаването „Панорама“ заявил, че те ще минат под знака на собствеността — без еднозначно уточнение на понятието и позволил на Н. Камов от БСП да разгърне една много по аргументирана концепция за социалната приватизация. За социалдемократите това показвало, че СДС продължава да създава аргументи на БСП за по-добро обществено присъствие — „за жалост“.

Членът на ИБ на БСДП Т. Дечев съобщи, че в края на миналата седмица в с. Сатовча се е състояла 4 - странна среща на национално представените партии и организации в района във връзка с повторните избори за кмет на Сатовча — БСДП, БСП, ГОР, ВМРО-СМД. Те са подписали протокол с решение изброените политически сили да подкрепят на 22.10. кандидата на БСДП за кмет Андон Искренов.

СДС също са заявили, че ще оттеглят своя кандидат при повторните избори в Сатовча. В събота Националния комитет на БСДП е дал картбланш на г-н Искренов за участието му в частичните избори.

По отношение на избирателния закон БСДП предвижда проявяването на неговите недостатъци основно във връзка с цветните бюлетини. Отново щяло да има раздаване на бонификации с цветовете. БСДП и ДАР са обсъждали Избирателния закон и се обявяват за бели бюлетини само с имената на партиите. Друг недостатък според социалдемократите е процентната бариера. Тя до голяма степен ставала двигател на „незаконни съжителства“ — например на републиканци с монархисти и т.н. Според П. Дертлиев би било много по-добре за определен период от време в България да няма процентна бариера, за да се оформят реални идейно-политически потоци, да се развие многообразието в политическия живот.

Г-н Дечев спомена и за проблемите, които ще възникнат в дейността на ЦИК във връзка със сменени имена на улици и неактуализирани избирателни списъци. ДАР ще проведе тези дни среща с Президента, за да обсъдят създаването на ЦИК, периода на функциониране на служебното правителство и др. общополитически проблеми. По отношение на ЦИК лидерите на ДАР ще настояват за свое представителство.

* * *

Пресконференция на Конституционен форум

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова Нейчева
Дата: 17/10/1994
Участващи: Август Мичев, Михаил Дянков, Иван Анчев, Пламен Петров, Албена Тошкова

Резюме на текста:
Водещият Мичев откри пресконференцията с коментар на актуалното за деня събитие — разпускането на 36-тото НС с думите: „Парламентът умря, да живее парламента“.
Той приветства обръщението на президента Желев и се надява, че служебното правителство ще успее да прекъсне престъпността и корупцията. Още повече, че КФ отдавна пледирал за забрана на охранителните фирми. Но той държеше да направи едно уточнение — нека това да не е генерална репетиция за въвеждане на авторитарно управление. Много лесно нещата можели да се обърнат — примерът на Русия бил пред очите ни.

Предизборната кампания вече е започнала и бил симптоматичен факта, че Желев завършил речта си точно в 12:00 часа. КФ бил вече ориентиран в коалиционните си партньори — едни от тях вече били известни, с други се водят преговори. Но БПС е отворен за всички партии, които приемат, че националните приоритети са над всичко. До десетина дни ще бъдат ясни изходните позиции на КФ и неговото място в предизборната кампания. Според Мичев името на проф. Генчев се винаги се свързва с националните проблеми на страната. В тази връзка КФ винаги е приветствал обединенията на дясно ориентирани формации, които поставят националните над тяснопартийните интереси. Много пъти КФ е бил инициатор на патриотични обединения в името на България. В последните две години те се опитвали да направят две такива формирования — Съюз на патриотичните сили и Обединение на патриотичните сили.

За Мичев е учудващ факта, че през последните две седмици някои хора от партия „Нова България“ и по-конкретно г-н Ст. Николов използва техни разработки, за да обоснове необходимостта от създаването на съюз от патриотични формирования, при изразено отрицателно отношение преди осем месеца.

За него е учудващо и тиражираното от тях име патриотичен съюз като наименование. Патриотичният съюз е бил създаден от КФ и Националния съюз „Демократична България“ на Хр. Иванов. Тъй като другият Патриотичен съюз на няколко пъти е използвали техни разработки БПС е склонен да им предложи няколко наименования заради добрите отношения. Защото е време да спре злоупотребата с имената на партиите в името на тяснопартийните цели. Мичев не може да разбере как г-н Ганев се е съгласил да използва това име, предполагайки, че най-вероятно той е бил подведен. БПС е формацията, която е била създадена преди три седмици от КФ и Националния съюз „Демократична България“, което означава, че името е тяхно.

Михаил Дянков допълни, че те не протестират просто срещу копирането на името. А срещу жонглирането с понятието патриотичен в преследването на властта. Точно затова не са съгласни тяхното име да се използва от друг.
Следващата седмица ще бъдат ясни конфигурацията на БПС и предизборния й щаб. Най-напреднали са разговорите с ДАР и се очаква следващата сряда да бъде подписано споразумение. Продължават разговорите с РДП, Савов — Мозер, БСП, СДС. Като желанието им е да бъде създадена формация, защитаваща националните интереси. Според Мичев ако нещата вървят добре може би БПС ще бъде една много по-трайна формация.

* * *

Пресконференция на Института по маркетинг

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова Нейчева
Дата: 17.10.1994 г.
Участващи: Златин Тепсиев — директор на ИМ, Адриаан Копенс —
президент на фирмата „Адриаан Копенс и партньори“, Рон Пиърс, Хенк
Схеенстра
Заглавие/тема:
„Имиджа и намеренията за инвестиране в Източна Европа и по-конкретно в България“

Резюме на текста:

Златин Тепсиев обяви, че от една година Институтът по маркетинг работи съвместно с холандската фирма „Adriaan H. Koppens Partners“ по проучването на имиджа на България и страните от Източна Европа сред западни бизнесмени за реалното им желание да инвестират у нас. Проучването е инвестирано изцяло от холандската компания.

Рон Пиърс коментира резултатите от изследването. Те са провели „' много разговори с потенциални инвеститори и са установили, че най-важният момент е вземането на решение. Затова е от изключително значение какъв е имиджът на източноевропейските страни и по-конкретно на България. И то този в представите на бизнесмените. За целта през пролетта и лятото на 1994 г. са били анкетирани 400 бизнесмени от Англия, Германия, Франция и Холандия, в чийто фирми са ангажирани над 50 лица персонал. От запитаните 26 процента отговарят, че познават нашата страна, като г-н Пиърс изрази надежда, че след Световното първенство по футбол тази цифра е нараснала. На въпроса дали фирмата има икономически активни отношения с Българя 18 на 100 отговорили положително. Като под активност разбират еднократно, многократно и постоянно осъществявани контакти.

Представите за различните източноевропейски страни не са еднакви.

Те са ги групирали условно в три групи:

1-група — В нея са Полша, Чехия и Унгария. Те имат положителен имидж, известни са. Смята се, че са ориентирани към западния начин на живот, имат непрекъснато разширяващ се и интересен пазар.

2 група — Русия и Словакия

З група — Румъния, България, Украйна, Балтийските републики.

Това са по-малко известни страни и не са с ярко изразен имидж. Съществува едно чувство за несигурност в икономическото развитие.
Счита се, че в тях има по-малки възможности за инвестиране.

Но изводът, който може да се изведе, е, че на Източна Европа се гледа по-скоро като на една възможност, а, не като заплаха. Хенк Схеенстра конкретизира получените резултати от това изследване. На въпроса, какво според тях е привлекателно в източноевропейските страни, анкетираните са ги подредили по следния начин:

1. Директният пласмент на продукцията им;

2. Икономическото положение;

3. Финансовото положение;

И чак на последните места са политическата стабилност, а социалното положение не е решаващо за тях. Интересното е, че например ниската себестойност в тези страни въобще не е посочена.

Оценката на България по десетобалната система за привлекателността на пазара й е 4,38. Проучването е проследило и от къде бизнесмените са получили информация за интересуващите ги страни. Оказва се, че първи са правителствените организации като Комисиите за чуждестранни инвестиции. Следват посолствата, консултантски фирми, търговски палати. Т.е. всички сами са правили проучванията си.

Разбирайки това те поискали информация като частни лица от посолствата на няколко източноевропейски страни — Чехия, Полша, Унгария, България. Оказало се, че Българското посолство няма готовност да предоставя подобна помощна информация.

Оптимистични са и данните, че 41 процента виждат перспективи в България за себе си.

Това проучване е връчено в МС на комисията по чуждестранните инвестиции на 18 октомври.

Г-н Адриаан Копенс излизат с предложение за създаването на Бюра за получаване на вътрешен поглед върху България — така наречения проект Helpdesk. Бюрата ще използват мрежата от офиси на „Адриаан Копенс“ в Западна Европа. Те ще предоставят всички данни за България — демографски, икономически и отнасящи се до правната й уредба на заинтересованите бизнесмени. Това ще улесни тяхното запознанство със страната ни. Включително и българските бизнесмени могат да ползват информацията в тези бюра. Helpdesk предоставя информация за клиентите си, прави пазарни проучвания, предложения за развитие на бизнеса и маркетингов консулт.

Г-н Копенс заяви, че тъй като много фирми не ползват услугите на специализирани консултантски фирми те не успяват да разберат за съществуващите възможности за субсидиране на дейността им. Така например в Холандия, на правителствено ниво има такива действащи проекти. В заключение г-н Копенс посъветва журналистите да работят в посока изграждане имиджа на България, защото този процес в голяма степен е зависим от медиите.

* * *

Пресконференция на Конфедерация на студентските клубове „Конституционен форум“

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова Нейчева
Дата: 17.10.1994
Участващи: Иван Анчев, Пламен Петров, Албена Тошкова

Резюме на текста:

Иван Анчев осведоми журналистите, че на 16.10.1994 г. се е провела Националната отчетно-изборна конференция. Тя се е провела по искане на местните клубове и е била свикана от главния секретар Иван Анчев с обявен дневен ред:

1. Отчет на дейността на Изпълнителния съвет от основаването на конфедерацията на 19.10.1993 г. до 30.09.1994 г.

2. Вот на доверие или недоверие на Изпълнителния съвет и на президента на конфедерацията.

3. Избор на нов Изпълнителен съвет.

4. Мястото и ролята на КСК „КФ“ в предстоящата предизборната кампания.

В хода на конференцията са били взети две важни решения:

1. Снето е политическото доверие на президента на КСК „КФ“ — г-н Ивайло Станков.

Той е злоупотребил с парични средства на конфедерацията дадени от Комитета за младежта и спорта за провеждането на национална конференция „Културните ценности на младото поколение в България“. Г-н Станков самоволно, без знанието и разрешението на Изпълнителния съвет е изтеглил сумата от 40 000 лева от сметката на конфедерацията. Същият от три месеца не е посещавал Централата на КФ, в чието ръководство той е член по силата на длъжността, която заема.

Освен това той самоволно е отворил касата на КСК и е откраднал печата на организацията. Явно е смятал, че по този начин организацията е в негови ръце. Говорело се, че Станков преди две седмици е имал желанието да направи паралелна конференция, на която да учреди паралелна студентска организация към КФ.

В тази връзка конференцията е упълномощила Изпълнителния съвет да проведе разговор с него и ако до една седмица той не върне парите ще сезират Прокуратурата за това.
2. Избрано е ново ръководство:
— Председател — Емил Първанов
— Главен секретар — Иван Анчев
— Изпълнителен съвет в състав:
    Румен Аврамов
    Пламен Петров
    Борис Костов
    Албена Тошкова
    Пламен Запрянов
    Дияна Ставрева
    Павел Павлов

 Новият председател е представил своя програма, в която основен момент е сътрудничеството с други международни организации и повишаването на ролята на студентите в обществения живот.

Тази седмица КСК „КФ“ ще излезе с инициатива за провеждането на национална кръгла маса, на която всички политически сили да изложат предизборните си платформи по отношение на младежта. Това е продиктувано от нежеланието им да стават маша в ръцете на политиците. А това, че КСК е „КФ“ не означавало, че са беззаветно предани на КФ.

Журналистите се поинтересуваха дали все още КСК „КФ“ е в Либералния консервативен съюз. На този въпрос г-н Анчев отговори, че в България вече няма ЛКС. И едва ли Ст. Николов поддържа две паралелни коалиции.

След проявен интерес от страна на репортерите Иван Анчев обясни, че на кръглата маса ще поискат от политиците не думи, а конкретни дела — какви законови актове, какви програми и данъчни преференции ще предложат на младежта.

На поставен въпрос за числеността на студентската организация Анчев обяви, че са 420 активисти, които попълвали анкетни карти за желанието им да работят за Гражданското движение „Конституционен форум“. Факт било, че 30 процента са гласували с „да“, а 70 процента с „не“, което показвало, че те не са зависими от движението. Тяхната организация не била масова, а елитарна. Освен това имали много симпатизанти.

* * *

Редовна пресконференция на СДС

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Даниела Михалкова
Дата: 18/10/1994
Участници в събитието: Надежда Михайлова, Филип Димитров, Иван Куртев
Засегнати проблеми:
1. приемането на ДП-1896;
2. обсъждане на споразумение между СДС и АДС;
3. организационни проблеми свързани с изборите

Резюме на текста:
На редовното заседание на НКС на СДС единодушно с един въздържал се е приета за редовен член ДП-1896. Обсъждани са били възможностите за промяна на правилника на бъдещото народно събрание.

Проведена е дискусия върху проект за споразумение между коалицията и Асоциацията на демократичните синдикати. Разгледани са организационни въпроси, свързани с изборите.

Г-н Димитров не споделял мнението, че датата посочена от президента за провеждане на изборите не отговаря на конституционния срок. Председателят на НКС напомни, че указа влиза в сила едва след обнародването му в Държавен вестник, а не след прочитането му пред НС.

По отношение на служебното правителството г-н Димитров заяви, че СДС си давал сметка, че за два месеца този кабинет не може да направи кой знае какво, но ще подкрепят усилията му против престъпността.

* * *

Редовен брифинг на Отечествена партия на труда

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 18.10.1994
Участници в събитието: Румен Попов
Засегнати проблеми:
1. В каква коалиция ще влезе ОПТ.
2. Защита на националната собственост.

Резюме на текста:
На националното заседание на Съвета на упълномощените било взето решение, че ОПТ е готова да влезе с успех в парламента. Те се питали на кого да помогнат да влезе в парламента. Продължавали да предлагат на БСП достойно влизане в последния. От централата на „Позитано“ 20 са получили писмо, в което се изразявало задоволството на социалистите от съвместното им участие до сега, както и желанието да продължи сътрудничеството им. Формите на това сътрудничество щели да се обсъждат днес и утре. Ако БСП прецени, каза Румен Попов, че може сама да намери своя национален облик, то ОПТ ще помогне на патриотичния съюз да влезе в парламента.

На въпроса от кого зависи и кога ще стане ясно в каква коалиция ще влезе партията Румен Попов отговори, че е лесно да бъдат с БСП и гарантирани 10 депутати, докато рискът за създаване на патриотичен съюз бил голям.

Националният координационен съвет на ОПТ взел решение: да се изведе по нов начин коалиционното сътрудничество с БСП; да даде съгласието си ОПТ да бъде организатор на патриотичния съюз. На конгреса им е прието — председателят на партията да оглави предизборния щаб и изпълняващ длъжността председател на ОПТ да стане Гинчо Павлов, а председателят на общонар. комитет за защита на националните интереси да стане първи заместник на изпълнителния щаб, като председател на комитета да стане Минчо Минчев.

Румен Попов каза, че утре трябвало да приключат уговорките с БСП, а тези дни да се подпише коалиционното споразумение на патриотичния съюз. На въпроса има ли вероятност ОПТ да се яви сама на избори председателят каза, че е възможен и такъв вариант. Крайното решение щели да обявят във вторник.

След това Румен Попов каза, че при обсъжданията с БСП не е изключено да се стигне до една бюлетина, но ОПТ имали правото /при преценка/ да се откажат от единната бюлетина, защото необходимостта да се създаде патриотичният съюз можела да се окаже по-нужната на държавата, според лидера на ОПТ и допълни — ако сега не се създаде този съюз след четири години можело да бъде невъзможно създаването му. „Естествено — продължи Румен Попов — ако не се създаде този съюз, няма да бъдем сами. Ще си бъдем в старата коалиция.“ Причините, заради които не могат да бъдат в друга коалиция са Татарлъ за ДПС, Мехмед Ходжа за СДС, Мозер — заради монархо-фашистката тенденция, флиртът на Шопова, сподели г-н Попов, с населението от нейния край спирал вратите на патриотичния съюз към ДАР. Това били реалността, с които трябвало да се съобразяват. По-добре било да продължат съюза си с една партия търсеща националното достойнство, като БСП. Председателят на ОПТ продължи с думите, че ще вземат решение, дори и без да бъдат депутати, ако има и най-малкия шанс за създаване на патриотичен съюз, който да спечели общинските избори.

На уточняващия въпрос: „Намеренията на патриотичния съюз водещи ли са или той ще бъде следствие от невъзможността да се коалирате с БСП?“ — Румен Попов отговори, че нямало невъзможност ОПТ да се коалира с БСП, нито имало желание на БСП да не бъде с тях.

Желанието им за създаване на патриотичен съюз било от създаването на партията, според нейния лидер. Приоритетността на политиката им била да има патриотичен съюз в България, като трайна структура и организация в обществено-политическия живот. Според г-н Попов технологичното време няма да позволи да се организира съюза до степен да може да разширява своите сътрудничества, освен с БСП. Съюзът, ако се създаде и ОПТ е един от вдъхновителите, каза той, априорно ще бъде в сътрудничество след изборите с БСП. Румен Попов завърши с обяснението, че и той като онзи професор, който след третото си обяснение на студентите започнал и сам да разбира какво иска да им каже, а именно „или Патриотичен съюз или БСП.“

Едно от условията за предизборната програма на ОПТ е „РЕД, СИГУРНОСТ, ДЪРЖАВНОСТ“. Въвеждането на ред срещу престъпността, създаването на организирано охраняване на личната собственост и живота на човека, каза г-н Попов, е задължение на правителството, президента и бъдещия парламент. Не от сега са издигнали предложението си за създаване на специализирани фирми и групи, свързани с Министерство на отбраната и на вътрешните работи, получаващи специално оръжие в специални случаи. Румен Попов каза, че всякакво действие за защита държавността и живота на гражданите ще бъде подкрепено от ОПТ.

* * *

Пресконференция на ХАП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова Ненчева
Дата: 18.10.1994
Участващи: Глушков, Яхнаджиев, Колев, Спиров

Резюме на текста:

В началото на пресконференцията г-н Глушков припомни, че вероятно ХАП ще се коалира с ФЦБ. Те са приели и критериите за подбор на кандидатите за народни представители:

1. Да са с доказани високи морални и делови качества.

2. Да се ползват с доверие и уважение сред голяма група хора по места.

3. Да не са били на ръководни постове в казионни организации.

4. Да не са били членове на ДС.

По този начин те се надяват да не дават основания за критики, а това ще определи и крайния резултат.

Г-н Глушков заяви, че приветства новоназначеното служебно правителство. Това, че всички личности в него са далеч от предстоящата предизборна битка означавало, че те няма да бъдат зависими. И той много се радвал, че Ивайло Трифонов ще отговаря за предсрочните избори, защото бил принципен и отговорен човек. Г-н Глушков приветства и изразената позиция на президента Желев по отношение на борбата с престъпността и пожелава успех на правителството в това начинание. Той осъзнавал, че тази битка ще е трудна, защото никой не се предава без бой.

Но според Глушков ако правителството има ясно изразена позиция, воля и решителност ще успее да се справи с тези групировки. Преди е имало лица на тези групировки във властта, но сега трябва да се направи чистка в държавния апарат от корупцията.

На поставен въпрос какво ще прави ХАП ако не се коалира със СДС, г-н Глушков заяви, че тази възможност е само теоретична и тогава ще се работи в посока ФЦБ или самостоятелно представяне. Но според него нито една партия между БСП и СДС няма шансове да успее да прескочи четирипроцентната бариера. И затова в навечерието на изборите сме били свидетели на процеси на коалиране — ДАР, Патриотичния съюз, Савов — Мозер. Но поради действащите принципи на поляризацията шансове за успех имат само ДАР, ДПС, Савов — Мозер и пак трябва да се има предвид, че това не е сигурно. На миналите избори бяха изгубени голяма част от гласовете — приблизително 17 процента отишли за СДС — център, СДС — либерали, БЗНС — единен.

Според Глушков дори ако тази велика патриотична коалиция (Патриотичният съюз) се яви сама на избори ще съберат 2 процента и най-вероятно точно преди изборите ще се залепят за БСП. А кой ли демократ или социалист ще гласува за ДАР с АСП в себе си. Те се надявали да хванат блуждаещия електорат, но той по правило гласува за победителите. Глушков смята, че мястото на земеделците е в СДС, защото така или иначе това ще са коалиционните партньори на СДС в бъдещото НС. Според него към съюза Савов — Мозер се присъединяват много личности без електорална опора, но с претенции за депутатски места. Имало голяма опасност дори водачите на някои листи да не влязат в парламента ако нямат покритие в някои райони. А за кандидатите на второ място в листите пък нямало абсолютно никакви гаранции.

ХАП е противник на квотите при вътрешното разпределение на кандидатурите. Според тях всяка партия ще се стреми да представи такива личности, които да бъдат с подходящи качества и срещу които да няма никакви аргументи против. И това че ще се предложат 60 кандидатури не е страшно, защото някои от тях ще отпаднат, а не съществуват никакви ограничения за броя на кандидатурите в листите. Според Глушков този въпрос е уреден в СДС и те нямат подобни претенции. СДС все още не са предлагали такива условия, които да притеснят ХАП.
ХАП смята да предложи точно определени хора за точно определени избирателни райони.

* * *

Редовна пресконференция на ИБ на ВС на БСП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов
Дата: 18.10.1994
Връзка с други събития:
Заседание на ИБ на ВС на БСП, среща на представители на БСП с президента по повод на определяне на състава на ЦИК, назначаване на служебно правителство от президента.
Участници в събитието:
Клара Маринова, Жан Виденов, Дончо Конакчиев, Николай Добрев.
Засегнати лица и организации:
БСП, ОПТ, Желю Желев, служебно правителство.
Засегнати проблеми:
Формиране на ЦИК, механизъм за определяне на кандидатите на БСП за народни представители, функции на служебното правителство, борбата с престъпността като основна задача на служебното правителство според президента, задачи на предстоящия пленум на ВС.

Резюме на текста:
В своето експозе Ж. Видинов информира за сутрешната консултация на представители на БСП с президента по повод определянето на състава на ЦИК. Лидерът на БСП определи като „правилен“ подходът да се търси съгласие, което да ангажира политическите сили с работата на комисията. Виденов съобщи, че представителите на БСП са подкрепили следните лансирани на срещата идеи — осигуряване на приемственост в ръководството и състава на старата и новата ЦИК, запазване на квотите за участие на политически сили от старата ЦИК в новата и представяне на редица извънпарламентарни сили на основата на изборните резултати от 91 г. ЦИК да работи само въз основа на избирателния закон и конституцията. Виденов засегна и част от темите обсъждани на заседанието на ИБ — служебен кабинет, критерии и механизми за издигане и подбор на кандидатури за народни представители, предизборна платформа на БСП. Д. Конакчиев изрази тревогата си от факта, че в служебния кабинет участват хора, за които се отнасят законовите ограничения, според които членовете на МС не могат да имат друго гражданство, освен българско. Зам.-председателят на ИБ подчерта сериозната отговорност, която новият МС и президентът носят за провеждането на изборите. Конакчиев изрази мнение, че е полезно и необходимо правителството да възстанови работата със синдикатите и че то носи сериозна отговорност за проблемите, свързани с идващата зима. Надяваме се, че доказалите своя професионализъм държавни служители няма да бъдат обект на пренасочвания и рокади, заключи Конакчиев.

В отговор на въпрос — реалистично ли е издигането на борбата с престъпността от президента като приоритет за служебното правителство — Н. Добрев заяви, че БСП приветства заявената готовност на президента да се бори с престъпността, но се съмнява, че това ще стане действителност, поради три причини: 1. липсата на законова база; 2. различните посоки на действие на съда, прокуратурата и следствието; 3. корените на престъпността правят невъзможно справянето с нея в краткото време на дейност на служебното правителство. Д. Конакчиев допълни, че корупцията в сегашната администрация трябва да се санкционира с всички възможни средства и изрази надежда, че президентът е имал именно това предвид, когато е говори за „прочистване на държавния апарат“, а не намерения за политически уволнения. В тави връзка Ж. Виденов заяви, че да се обявяват всички зам.-министри, началници на отдели в МС и др. висши държавни служители за корумпирани е точно толкова вредно, колкото и другото.

Това правителство е доста по-малко на политическите сили, колкото на президента, напомни Виденов.

Като „прибързан ход“ окачестви председателят на ВС на БСП твърденията на Р. Попов, лидер на ОПТ, според които мястото на членове на ОПТ в листите на БСП е сигурно, в отговор на въпрос. Не бихме пречили с предварителни ангажименти на инициативата за коалиция на националноотговорните сили да успее, декларира Виденов. Лидерът на БСП се позова на съобщение на Консултативния съвет на ПССД, в което партиите — коалиционни партньори заявяват, че функциите на тази коалиция са изчерпани и че по-нататък ще градят отношенията си на двустранна основа, започвайки на чисто.

В отговор на въпрос — какви са механизмите за издигане и критериите за подбор на кандидатите на БСП за народни представители — Ж. Виденов заяви, че това до голяма степен е в прерогативите на местните организации на БСП в избирателните райони. Лидерът на социалистическата партия посочи някои от критериите за подбор на кандидати — изборност и конкурентоспособност, компетентност, способност да се олицетворява новият облик на партията, наличие на лидерски качества, добра културата, физическо и психическо здраве. Не бихме имали проблеми с местните организации при окончателното оформяне на листите, сподели Виденов.

Политическа сила, която си постави задача смяна на поколенията чрез избори ще сбърка, изрази мнение Виденов в отговор на поставен въпрос. Председателят на БСП предвиди голяма степен на приемственост между старата и новата парламентарна група.

В отговор на въпрос, Ж. Виденов съобщи, че БСП е предложила на президента десетина кандидати за членове на ЦИК, всеки от които е безспорен специалист в сферата на правото, математиката и информатиката.

H. Добрев заяви, че при действащото законодателство забрана на охранителни фирми е невъзможно. Има възможност отделни звена от тях да бъдат изрязани, допълни той.

В отговор на въпрос — докъде стигна референдума за програма — Н. Добрев информира, че по-голямата част от членовете на БСП са гласували за програмата. Несъгласните са по-малко от 3 процента.

* * *

Редовна пресконференция на ОСД

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов
Дата: 19.101994
Връзка с други събития:
Назначаване на кабинета на Р. Инджова.
Участници в събитието: В. Дърева, Ч. Кюранов, Д. Йончев, Р. Карадимов, Г. Пирински, А. Бунджулов.
Засегнати лица и организации: БСП, ОСД, служебно правителство.
Засегнати проблеми:
I. Необходим характер на предизборната борба,
2. Възможности за изпълнение на приоритетите, визирани обръщението на президента от правителството на Р. Инджова,
3. Предложение на ОСД за програма на БСП,
4. Роля на ОСД след изборите.

Резюме на текста:
В своето експозе Ч. Кюранов обоснова разпускането на НС с влошеното положение на хората и оцени законодателната дейност на НС като „не толкова лоша“. Според председателя на ОСД главен недостатък на 36 НС е била неспособността му да преодолее конфронтацията. Ако предизборната кампания премине по същия начин, по който работеше НС. Изборите няма да дадат перспективи на българския политически живот, заяви Кюранов.

В отговор на въпрос — какъв брой депутатски места ще имате претенция да имате — Ч. Кюранов декларира, че ОСД няма да претендира за места. Председателят на обединението определи като „основателно“ издигането от БСП на въпроса за значението на личностите в една кампания и заяви, че на ОСД трябва да се погледне и от тази гледна точка. Кюранов припомни, че ОСД има известна роля и за промяната на БСП.

В. Дърева съобщи, че БСП работи по въпроса за плаката си в предстоящата предизборна кампания и че той ще бъде оповестен във възможно най-подходящия момент. В отговор на въпрос — смятате ли, че кабинетът може да изпълни всички намерения на президента — Г. Пирински защити тезата, че един служебен кабинет не може да се заема с решаването на основните задачи пред обществото. Не е обосновано да се очаква от едно правителство да внесе обрат в решаването на проблеми, които от години се трупат пред обществото. Времето за промени в България изтича.

Страната се намира в състояние на неустановеност и неопределеност с всички произтичащи от това последици. Пирински изрази опасенията си, че цялата дискусия ще бъде при кое правителство какви са били цените и кой колко е изкрал. В предизборния период обществото трябва да бъде подготвено за стъпките, които ще следват след изборите, заяви зам.-председателят на ОСД, визирайки борбата с престъпността, постигането на умерена инфлация, безперспективността сред младежта.

Пирински се застъпи за „извеждането на страната в положение, което е интегрируемо“.

В отговор на въпрос — ще вземете ли участие в работата на пленума в събота — Р. Карадимов заяви, че ако бъде поканена бившата парламентарна група, ОСД ще защити позицията си по обсъжданите въпроси.

Р. Карадимов заяви, че непопадане на ОСД в изборните листи е възможно. Зам.-председателят на ОСД защити тезата, че обединението е историческа перспектива, защото защитава тези и позиции, които не зависят от конкретния момент. За нас най-важното е създаването на предпоставки за национално съгласие в предизборната кампания, подчерта Карадимов.

В отговор на въпрос Р. Карадимов информира, че ОСД има готовност и подготвя свой вариант на програмата за управление. Аз бих желал програмата за управление на БСП да се обяви преди изборите, заяви зам.-председателят на ОСД. Според него би било логично тя да бъде продължение на програмата на партията. ОСД не е претендирало за неолиберална програма, а за регулирана пазарна икономика. Тя не е антипод на социалната пазарна икономика, уточни Карадимов. Г. Пирински, съобщи, че ОСД е изготвило свой проект за предизборна платформа, който, според обединението, отговаря на политиката на социалдемокрация на съвременния етап. Зам.-председателят на ОСД сведе основните акценти в този проект до следното — откриване на нови работни места, инвестиции, аграрен сектор, външноикономически връзки, национална промишленост, индустрия и услуги. Съобщено бе, че този материал е бил приет за сведение на единственото заседание на икономическата комисия към ВС. Пирински защити тезата, че задължително за икономиката след изборите трябва да има, ако не сигурност, то поне яснота.

* * *

Пресконференция на ДП-1896

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Даниела Михалкова
Дата: 19/10/1994
Участници в събитието: Ст. Райчевски, Саръиванов — подпредседател; Спас Гърневски — заместник-председател и председател на Пловдивската организация; Борис Стоянов — първи зам.-председател; Гергинов — зам.-председател, доцент в ХТИ; Методи Спасов — секретар
Засегнати проблеми:
1. Численост на ДП-1896;

Резюме на текста:
В своето експозе г-н Райчевски подчерта, че повода за днешната пресконференция е приемането на ДП-1896 в СДС 40 дни след нейното учредяване. Според г-н Райчевски в коалицията царял вече дух на разбирателство и единение. Това личало от факта, че при гласуването за приемането на ДП-1896 нямало нито един глас против. В СДС имало атмосфера на пълна демократичност. Г-н Райчевски допълни, че тенденциите са в насока единение на всички демократични сили зад СДС. Проблема за единството на СДС бил проблем само на медиите, но не и на избирателите на коалицията.

Г-н Саръиванов, подпредседател на партията заяви, че приоритетите на ДП-1896 са:
1. Ние сме първо българи;
2. Ние сме членове на СДС;
3. Ччленове сме на ДП-1896.

Според подпредседателя на организацията „партия извън СДС е едно нищо“. Той информира, че предният ден е излязло решението на съда за регистрация на ДП-1896. Това било старата ДП, в същия членски състав, но й обновено ръководство.

Г-н Спас Гърневски, зам.-председател съобщи, че в Пловдив СДС е готово за изборна победа. КС на пловдивската организация единодушно е решил, че Иван Костов ще бъде издигнат за водач на листата в региона. Г-н Борис Стоянов, първи зам.-председател сподели, че Инициативният комитет нямал намерение за създаване на нова партия, а желаел само да се свика конгрес, на който да се смени ръководството и да се направи корекция в политиката на ДП. За съжаление това не било възможно поради „тоталитарния характер на устава на Савов“ и затова била създадена нова партия.

В отговор на въпрос г-н Райчевски съобщи, че много организации на старата ДП се присъединявали към ДП-1896. Непрекъснато се получавали нови заявки и затова не можел да се каже точния брой на структурите и на членовете. До вчера в партията били регистрирани 72 организации от страната с около 1230 членове. В София ДП-1896 имала във всички общини структури. Структури партията имала и във всички окръжни и по-големи градове. От Сливен, Казанлък, Смолян, Девин, Доспат, Мадан вчера били заявили, че искат да се включат в новата партия, но все още не са регистрирани като структури. Според г-н Райчевски „всички, които искали да са със СДС вече са при ДП-1896“. Г-н Стоянов допълни, че по данни на НКС на СДС преди напускането си ДП не е имала повече от 3 000 реални члена, които са плащали членски внос.

В отговор на въпрос г-н Райчевски заяви, че решението на VI конференция на СДС за провеждане на бойкот е било правилно и затова сега е възможно да се каже, че „сме победили“. Това било политическо решение, за да се покаже, че има воля за избори. На въпрос колко кандидати за депутати ще издигне ДП-1896 и на колко избираеми места ще настояват, г-н Райчевски отговори, че ще издигнат всички достойни хора, които им се посочат от местните структури. В СДС имало партии, които посочили вече 80 човека, други 20. ДП-1896 били умерени и щели да предложат нещо по средата. Избираемите места зависели от регионалните конференции, на които се одобрявали кандидатите и поредността им в листите. В заключение г-н Райчевски заяви, че „СДС Е ОНАЗИ ИНТЕЛИГЕНТНА ЧАСТ ОТ НАРОДА, НА КОЯТО Е СЪДЕНО ДА ПОБЕДИ И ПРОМЕНИ СТРАНАТА“.

* * *

Редовна пресконференция на ГОР

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 19.10.1994
Участници в събитието: Шопова, Тодоров, Дуранкев

Резюме на текста:
Г-н Тодоров разказа за посещението на делегацията на ГОР в Русия, водена от г-н Томов. Особено внимание било обърнато на това, че двете страни неоправдано са били на една много ниска точка. ГОР изразили неоспоримата теза, че България безсмислено е загубила огромни позиции на руския пазар. Двете страни обсъдили възможностите за търговско-икономическо сътрудничество между България и Русия. Посещението на делегацията имало силно прагматичен характер и се срещнали с политически сили, които имат директно и значимо участие в управлението на страната. Г-н Тодоров уведоми присъстващите журналисти за техните срещи с лидера на блока „ЯБЛОКО“ в Думата г-н Явлински, представители — депутати от партията на Шахрай, депутати членове на независими групи в руския парламент, заместник-министър председателя Чубайс, заместник-министъра на търговията Креков, заместник-председателя на комитета за научно-техническа и търговска промишленост, заместник-министъра на здравеопазването. Делегацията присъствала на пленарно заседание на Думата, на което гостите били приветствани от Рипкин. Изразено било мнението, че ГОР е една от политическите сили в България, която се е отнесла остро против оскверняването на руските паметници.

Г-н Дуранкев разказа за предизборната програмата на ГОР, която предлагала план за развитие, а не управление на икономиката в страната. Тази програма ГОР щели да предложат като база за разработка на икономическата програма на ДАР. В обединението нямали да бъдат опечалени, ако някой открадне идея от нея, тъй като те търсели база, върху която да спорят и разговарят с останалите политически сили в страната. Сегашното положение на икономиката по оценка на г-н Дуранкев било катастрофално, но най-лошото било това, че в момента сме имали една подлудяваща икономика, която изисква закони, ред и сила, за да бъде възстановена. Изходните позиции в програмата на ГОР са, че действително трябва да се извършат редица промени, с програма на принципа на консенсуса, която да обедини всички, които желаят доброто на родната икономика. От гледна точка на платформата и тази програма, състояща се от 50 страници щяла да послужи за основа. Това, което трябвало да стане цел в следващите 4 години, на следващия парламент и на страната накратко звучало така: „Сигурност за всички“, защото без сигурност за икономиката, на заплатите, на работните места, на цените, на инвестициите и капитала всякаква пазарна икономика и парламентарна демокрация просто били безсмислени. Рецептата на експертната докторска комисия на ГОР предлагала минимум 7 процента икономически растеж средно годишно, което не било магическа пръчка, а сигурна гаранция от страна на обединението. България трябвало да се развива преимуществено все още върху собствена база, тоест да се извършва вътрешна интеграция, без която било немислимо. ГОР били за силно развитие, както на частната собственост, така и на държавната.

* * *

Редовна пресконференции на БББ

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 19.10.1994
Участници в събитието: Ганчев, Кисьов

Резюме на текста:
Г-н Ганчев гордо заяви, че предсказаното от него събитие за избори през декември се е сбъднало. Тези дни министър Тотев за трети път отказал да даде на БББ две стаи, след като за 5 години те не получили нищо от държавата, за разлика от партиите на П. Симеонов и Каракачанов, които си дали сами здания. Г-н Ганчев написал писмо на служебния вицепремиер Трифонов с искане двама души от БББ да влязат в ЦИК, но той знаел от сега, че „ще направят всичко възможно да попречат и почернят живота на БББ“. В блока били горди, че удържали на множество предложения отправени към тях от страна на различни кандидат-партньори за коалиране. Думата „коалиция“ била мръсна за тях, тъй като тя допускала компромиси, които ще попречат на БББ да се запази чист, какъвто е бил до момента. Правела се, казва г-н Ганчев соц лява коалиция с Томов, Симеонов, Николов и други, за които партньори той никак не завиждал на БСП. Според него това са компромиси от страна на социалистите.

Г-н Кисьов, член на Изпълнителния съвет на БББ обвини 36-то НС за това, че не приело нито един Закон за културата. Що се отнася за новия мандат на Знеполски, той е на мнение, че този човек наистина ще доразсипе културата, но оставал малък лъч надежда, че за двата месеца няма да намери време да доразсипе и системата. По повод изявлението на президента за забрана на охранителните фирми г-н Ганчев заяви, че тези фирми са създадени от хората на ДС, за да бъде осъществен нов поминък, с нови кариери и нови пари за същите. Тези фирми за охрана не били самостоятелни, а били вързани с корпорациите в страната.

Единственото оръжие за борба с тях бил законът, използван от независими политически субекти. Червено-синята мъгла била тандем, който не желае хора с независима политическа воля, но такива хора имало и винаги щяло да ги има.

* * *

Пресконференция на Комисията за национална сигурност

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Александър Кацаров
Дата: 19/10/1994

Участващи: Н. Слатински, Д. Йончев
Връзка с други събития: Разпускане на парламента
Участници в събитието: Николай Слатински, Д. Йончев
Засегнати проблеми:
1. Отчет за работата на Комисията за национална сигурност.
2. Проблемите на националната сигурност в контекста на политическата криза и преходния период.

Резюме на текста:
В началото на брифинга г-н Слатински направи кратък отчет на дейността на Комисията за национална сигурност — над 200 проведени заседания, всички проектозакони, становища, проекти за решения постъпили в комисията са разгледани и са получили оценката на комисията, но за съжаление нито един от одобрените от нашата комисия проектозакони не е на мерил място в дневния ред на НС и това е причината, поради която г-н Слатински се чувствува безкрайно раздвоен в оценката за свършената поне лично от него в този парламент. Г-н Слатински е категоричен в отрицателната си оценка за работата на Парламента, който той охарактеризира като „жалък“.

В условията на преход, когато националната сигурност на България е в едно нестабилно състояние поради липси на законодателна уредба, да употребиш три години, за да разрешиш политическия въпрос „кой кого“ и да не намериш време да приемеш Закона за отбраната и въоръжените сили това е факт, с който това НС ще остане в историята на България, зяви г-н Слатински.

Г-н Слатински спомена и за „явните провали“ в работата на комисията, които според него са били главно в началото, когато всеки живееше с убеждението, че са прави тези, които са повече и че са по-силни аргументите на този, който вика по силно- „Оня списък“ и не приемането на закон за националната разузнавателна служба като за втория г-н Слатински препрати за повече информация журналистите към „големия специалист по разузнаването“ г-н В. Михайлов и приятелят му г-н Стамен Петров (свързан с аферата „Инко“). Г-н Слатински заяви, че приема и съзнава вината си за този период от работата на комисията.

Предавайки думата на г-н Йончев г-н Слатински заяви, че е благодарен на съдбата за възможността да работи с него и изрази благодарността си за нещата, които е научил от него и позитивната мотивация да се занимава по 24 ч. с проблемите на нац. сигурност, за която той се чувства до голяма степен задължен на г-н Йончев. Г-н Йончев заяви, че последните думи на г-н Слатински са пример за пределна откровеност и такава практика в Парламента той не познава- обикновено виновни ти са другите. Усилията са огромни и г-н Йончев смята, че в края на краищата се натрупва някакъв полезен потенциал и България печели, когато се разширява кръга на компетентните хора в такава деликатна област каквато е националната сигурност. Г-н Йончев е изкушен от специалността си, като културология и смята, че комисията не е била много типично явление в НС. В нея не било постигнато национално съгласие, но се оказало, че има никаква основа в хората, когато са достатъчно нормални, даваща им възможност да преценяват степента на сериозност на въпросите и изправени пред такъв по тяхно убеждение въпрос хората оставят настрани другите различия, но за това се иска атмосфера, предпоставки, някой път се иска малко шанс — някои хора да отсъствуват или да са закъснели.

Според г-н Йончев не са толкова виновни партийните централи, а парламента през цялото време е представлявал борба на един стремеж в хората поотделно да застанат на някакви национални или човешки позиции и в същото време огромната трудност да го направят, преобладаваше верността към партийните принципи и норми, защото в България така е направен избирателния закон и нарочно не се променя. Огромна е ролята на посредника — всъщност аз като депутат не съм се чувствувал пряко ангажиран с избралите ме, защото между мен и тях стои онзи, който ме е сложил в листите и на мен ми казват, ако не беше партията, тебе нямаше да те изберат. И аз си казвам, ми точно така е. Огромното препятствие в нашия парламент беше мизерната политическа култура — просто нещастие е това и липсата на въображение в парламента.

На въпроса „какви са вашите оценки за състоянието и перспективите на Българо-руските отношения с оглед на обстановката на Балканите и пречупени през призмата на националната сигурност?“ г-н Йончев отговаря, че въпросът не трябва да бъде разглеждан партийно, тъй като Русия продължава да има своя геостратегически интерес в региона, а г-н Слатински охарактеризира отношенията между България и Русия като неудовлетворителни на дадения етап, като това е резултат на неадекватността на политическия елит. На въпроса защо не споменахте неприемането на национална доктрина за сигурността като един от гафовете на комисията, г-н Слатински отговори, че той не смята това за провал на комисията, а за провал на парламента и правителството, политическия елит, а според г-н Йончев този въпрос още не стои пред обществото.

* * *

Пресконференция Академичен форум за национална политика

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 20.10.1994
Участници в събитието: акад. Димитър Ангелов, акад. Христо Генчев, акад. Илчо Димитров, проф. Михаил Охнянов, проф. Симеон Янев, Зоя Андонова
Засегнати проблеми:
Разговор на тема: „Българската национална идея днес“.

Резюме на текста:
На пресконференцията бе представен документ, изпратен до всички значими политически партии, изразяващ мнението на академичната общност за българската национална идея днес. Документът включва шест тези: мястото на България в света, за българина, българите в чужбина, отношенията с македонската държава, българската културна самоличност и суверенитета на българската държава. Целта му е да предложи едно академично, неоцветено политическо разбиране за онова, което прави хората, независимо от тяхното политическо мислене, част от една държава, част от една нация. Слагайки акцента върху националната идея, върху понятието нация, националност и т.н стремежът им е бил преди всичко да изяснят съдържанието на самите понятия. По този начин правят опит за реабилитиране на понятието национална идея, националност, което беше компрометирано, каза водещата г-жа Андонова, главно с расистката теория, нямаща нищо общо с истинския национализъм, които се доближава и понякога е синоним на патриотизъм.

* * *

Редовна пресконференция на Конфедерацията на българските земеделски народни съюзи

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 20.10.1994

Резюме на текста:
Г-н Попов откри първата от редовните пресконференции на БЗНС, като Конфедерация. На 19 октомври т.г. вечерта шест от предвидените седем земеделски съюза подписали споразумението за участие в предстоящите избори, обединени в Конфедерация Български земеделски народни съюзи. Този съюз бил създаден в името на демокрацията и продиктуван от намерението българското село да бъде изведено от това му трагично състояние. Според г-н Попов от СТК подписите ще са седем, след съботното заседание на СДС, след което към Конфедерацията щял да се присъедини и Г. Петров. До този момент участващите земеделски съюзи са шест: БЗНС „Врабча 1“ — Д. Гичев; БЗНС „Врабча-1“; БЗНС „Н. Петков“; Обединен земеделски съюз; БЗНС — оранжев и новоприсъединилия се ЗМС. Земеделските лидери са съответно по реда на техните съюзи: Куртоклиев, Дупаринов, Дренчев, Андреев, Чакъров и Капурдова. Условията на Конфедерацията са:

1. да участват равностойно и равнопоставено в обединението, като всеки от тези съюзи да запази своята идентичност;
2. да се явят с общи избирателни листи;
3 равноправно да сътрудничат с други партии и организации;
4 да бъде изготвен статут за членуващите в Конфедерацията.

Основна цел на новоучредената Конфедерация била да се разбие двуполюсния модел. Земеделската алтернатива била единствената за излизане на страната от кризата, според г-н Андреев. Изборът на Г. Петров си оставал за него дали да остане в СДС или да се присъедини към земеделците, но г-н Попов изразява надежда, че той ще вземе правилното си решение след съботния ден. Конфедерацията смята да настоява за оранжевия цвят на изборната бюлетина. Г-н Хинчев от БЗНС — оранжев се учудва на претенциите на съюза на г-жа Мозер за оранжева бюлетина, защото точно тези хора направили всичко възможно да разединят земеделците. Контактите със СДС били на финала и скоро щяло да се чуе за това, но при всички случаи земеделците от Конфедерацията щели да държат да заемат заслужено място на принципа на равнопоставеността между тях.

* * *

Редовен брифинг на ПНБ

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 20.10.1994
Участници в събитието: Стефан Николов, Цоло Кръстев, Владимир Павлов

Резюме на текста:
Политическото споразумение в Патриотичния съюз е подписано във вторник вечерта над 18.10.1994 година. На практика, каза лидерът на ПНБ, е формиран съюз, които ще се яви самостоятелно на изборите с отделна бюлетина. На въпроса ако надделее мнението в съюза за коалиция с БСП партия „Нова България“ ще се съгласи ли на този ход Стефан Николов отговори, че ще излязат от патриотичния съюз и ще защитават патриотичната кауза сами.

В съответствие решенията на политическия съвет на съюза кандидатурите за ЦИК са представени на президента Желев. Стефан Николов потвърди присъединяването на Християндемократическата партия и съюз „Демократична България“ към патриотичния съюз. На практика, подчерта Стефан Николов, това са две политически формации и групата депутати от НСД в 36-тото НС. С ХДП — Караджов консултациите са продължили доста дълго време, следователно в подписаното от партиите — членки на съюза споразумение. Сега актуалният въпрос се отнасял до ускоряването на процеса на изготвянето на депутатските листи. Подборът на кандидат-депутатите ще се извършва чрез механизъм за вътрешен контрол.

По отношение на служебния кабинет, Томов съобщи, че на срещата на ръководството на ДАР с президента на 14.10. той е споделил с г-н Желев своите и на партньорите си опасения, да не би този кабинет да има само функцията да подготви изборите. Президентът ги е уверил, че задачите на правителството не се изчерпват с това. Томов бил удовлетворен от позицията на Желев за правителството, тъй като то имало да извърши най-малко три важни неща до изборите, за които ДАР ще настоява:

1. Антиинфлационна програма още през този месец в следните направления:
— в сферата на енергетиката;
— в сферата на съобщенията;
— в самата финансова сфера.

2. Спешни мерки за осигуряване на селскостопанските работи и реколтата за следващата година;

3. Правителството да се произнесе задължително за бюджета за 1995 г.
На срещата с президента ръководителите на ДАР поставили и въпроса за отмяна на някои от последните решения на кабинета на Беров /отнасящи се до редица уволнения, преструктурирания и т.н./ Те установили и контакт с кабинета и са получили уверения оттам, че в началото на следващата седмица ще започне функционирането на правителствения механизъм за контакти с партиите. На въпрос за броя на напусналите ПГ на ДАР депутати, Томов обясни, че официално всички членове на ДАР са останали в нея. Трима били подали молби за напускане, след което са ги оттеглили. Тъй като пред ръководството на политическия съюз ДАР въобще не е стоял въпроса за провеждане на разговори с Караджов, Харизанов и Тодоров за приемането им — лично и на техни формирования — като членове в съюза, тяхно е било правото на избор в конкретната ситуация. Те са сметнали, че „засега“ им е по-удобно да участвуват в Патриотичния съюз. Те си оставали депутати на ПГ на ДАР, но членството на техните организации в политическото тяло било невъзможно поради редица причини като представителност в национален мащаб и др. които Томов не изброи, но те фигурират в Статута на ДАР.

Изборите за кмет в Сатовча — Томов съобщи, че ГОР и БСДП вече имали споразумение за обща кандидатура. Съобщението във в."Дума“, че е подписан протокол между БСП, БСДП, ГОР и ВМРО — СМД за подкрепа на кандидатурата на Искренов, после отново в „Дума“ е била опровергана от БСП. Те нямало да подкрепят кандидат на ДАР. Предишният ден вечерта /19,-1JO./ Томов и представители на ръководството на БСДП са били в с. Кочан, където пред 350 души поставили на кандидата на ГОР г-н Дайлиев и на Искренов от БСДП въпроса за евентуално споразумение между тях във връзка с постигането на обща кандидатура на ДАР. Централите и на двете политически организации дали картбланш на своите кандидати да уредят помежду си този проблем. Ръководството на ДАР решило единият от кандидатите да участвува в изборите за кмет, а другият да бъде включен в парламентарната листа на ДАР. Томов обаче направи уговорката, че по отношение на кандидата за кмет на ГОР М. Дайлиев, той ще се съобрази с решението на местното ръководство на ГОР. П. Дертлиев коментира във връзка с повторните избори в община Сатовча, че е било редно БСП да се откаже от своя кандидат в полза на този от ГОР, който е бил втори по брой на гласовете, а заедно с гласовете на кандидата на БСДП, ДАР са получили по-голяма подкрепа от тази за БСП. Председателят на АСП Н. Василев съобщи, че в началото на ноември / 2.11. — 7.11./ заминава на семинар в Брюксел, където ще се обсъждат проблемите на демократичните движения в Източна Европа. За участие са били поканени либерални политици от най-висок ранг като министри, лидери на партии. От България участие в този европейски семинар ще вземат той и г-жа Надежда Михайлова.


* * *

Пресконференция на Оперативното бюро на Националния подготвителен комитет за изграждане на младежка организация на БСП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов
Дата: 20.10.1994 час
Връзка с други събития: 41 конгрес на БСП.
Участници в събитието: Таня Симеонова, Мариела Митева, Фидел Косев, Атанас Манолов, Иван Демиревски, Калин Василев, Владимир Владимиров, Иван Велев.
Засегнати лица и организации: БСП, БДМ, CMC, ФБСМ, БСС

Засегнати проблеми:
1. Причини за създаване на младежка организация на БСП,
2. Участие на новата организация на БСП,
З. Оценка за работата на другите младежки организации, гравитиращи около БСП.

Резюме на текста:
В началото М. Митева, председател на ОБ на НПК, се спря на причините и целите на новата организация. Смятаме, че обединени голям брой млади хора могат да заставят държавната машина да откликне на младежките проблеми. Имаме намерение да поставим пред БСП искане в предизборната й платформа да влязат текстове, отнасящи се до образованието, младежката безработица, сектите, възможностите за бизнес, система за кредитиране на младите хора. Митева съобщи, че учредителният конгрес ще се състои на 25.11. в зала 3 на НДК. Конгресът е свободен в решенията си, но нашата идея е младежката организация да е с лява ориентация и да изповядва социалистическите ценности. Устройството на организация ще бъде близко до това на партията. Предполагаме, че новото младежко формирование ще се превърне в едно от най-мощните. Имаме изградени структури в около 100 общини, завърши Митева.

В отговор на въпрос, М. Митева информира, че в момента се изграждат инициативни групи, които по-късно най-вероятно ще се окажат основна форма на организацията и че нормата на представителство е 1 делегат на 3 членове.
В отговор на въпрос — каква организация ще бъдете — М. Митева поясни — едва ли ще бъдем масова организация, макар че вероятно за страната ще бъдем най-масовото младежко формирование; ще сме политическа организация; няма да бъдем парламентарна организация.

В отговор на въпрос — М. Митева съобщи, че конгресът ще реши дали новата организация ще бъде регистрирана по Закона за лицата и семейството или по Закона за политическите партии или ще съществува като младежко движение в БСП. По отношение на инициативните групи, председателката на ОБ поясни, че изграждането им става от национални координатори определени от НПК. Последният се състои от членовете на ВС и ОПКК на БСП до 35 години, както и от представители на БДМ и БСС.

В отговор на въпрос — означава ли изграждането на новата организация, че оценката Ви за другите младежки организации с лява ориентация е негативна — М. Митева заяви, че не би искала да дава оценка на др. младежки организации и че има обективна необходимост от създаването на нова младежка организация. Ф. Косев, досегашен лидер на CMC, добави, че опитът на младежките организации е неудачен и че ще пледира на конгреса новата формация да не е политическа.

По въпроса за финансирането на новата организация бе уточнено, че идеята е, в това отношение, новата структура да бъде напълно независима от БСП. Ф. Косев допълни, че до този момент новата организация се самофинансира.

Стана ясно, че учредителите на новата организация са недоволни от БСП, поради неприемане на закона за висшето образование и непредвиждането на необходимите за финансово обезпечаване на програмите за младежка заетост в държавния бюджет.

Още в началото на пресконференцията М. Митева, председател на ОБ на НПК представи участниците в пресконференцията — Таня Симеонова — ръководител на пресбюрото, Калин Василев — зам.-председател на ОБ, Вл. Владимиров — секретар на ОБ, Ф. Косев — председател на комисията по политическия документ, Атанас Манолов — председател на комисията по анализи, Иван Демиревски — председател на комисията по проектоустава, Иван Велев — председател на комисията по финансите.

 

* * *

Извънредна пресконференция на БЗНС „Ал. Стамболийски“

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 22.10.1994
Участници в събитието: Шиваров
Засегнати проблеми:
1. Отчет за политическата обстановка у нас, по-конкретно за настъпващите избори.
2. Обсъждане на критериите, на които трябва да отговарят кандидат-депутатите на съюза.

Резюме на текста:
Решения на Управителния съвет на БЗНС „Ал. Стамболийски“, приети на заседание състояло се на 22.10.1994 година: „След задълбочени разисквания по доклада на Изпълнителния съвет и направените изказвания
Управителният съвет на БЗНС „Ал. Стамболийски“ реши:

1. Приема оценката на Политическия съвет за политическата обстановка в страната.

2. Задължава Изпълнителния съвет да продължи разговорите с БСП и други демократични партии и организации и да вземе решение за определящо участие в ляво — центристки предизборен съюз, в съответствие принципите, програмата и устава на БЗНС „Ал. Стамболийски“.

3. Потвърждава принципните изисквания за кандидатите за депутати на БЗНС „Ал. Стамболийски“.
4. В срок до 1.11.1994 година в

з основа на предложенията на общинските ръководства в БЗНС „Ал. Стамболийски“, съгласувани с пълномощниците на Изпълнителния съвет, да бъдат изготвени предизборните листи за кандидатите за народни представители на БЗНС „Ал. Стамболийски“.

5. Утвърждава помощни органи на Изпълнителния съвет за подготовка и участие в изборите.“

Преди заседанието на Управителния съвет членовете са имали кратка среща с Ал. Томов и д-р Дертлиев, на което по същество са направили предложение БЗНС „Ал. Стамболийски“ да се коалира с ДАР и по-точно да влезе в ДАР. На този проблем са отделили много малко внимание. ДАР ще бъде в списъка на организациите, с които ще продължат разговорите, но не им е безразлично с кого ще тръгнат на избори, защото избирателите искали да знаят за уволнените хора от министрите на АСП /споменаха Румен Биков/.

Ако откажат на ДАР щяло да бъде на принципна основа и по други съображения. Земеделците работели за Политически съюз „Ал. Стамболийски“ — „в който има и патриотизъм, и лявоцентризъм, а не както някои сега се опитват изкуствено да изградят Патриотичен съюз. Хайде сега, които са там са патриоти пък ние, ако не влезем не сме. Не става на тая основа само“ — каза водещият.

На въпроса кои са другите демократични организации, с които ще разговарят /освен ДАР и БСП/ отговориха, че Патриотичният съюз се е афиширал, като такъв, но от БЗНС „Ал. Стамболийски“ разсъждавали доколко в него изцяло стоят на ляво и левоцентристки позиции.

БЗНС „Ал. Стамболийски“ имал шест оферти за коалиции. Измежду тях били Съюз на левите сили /включващ БКП-тата/; Съюз на безпартийните гаранти и официална оферта от Патриотичния съюз, подписана от Гиньо Ганев и Румен Попов.

БЗНС „Ал. Стамболийски“ е заявил оранжев цвят за бюлетина, пред стария ЦИК и имали намерение да направят същата заявка и пред новия ЦИК. Ако участват самостоятелно на избори или в коалиция с името „Стамболийски“ бюлетината щяла да е оранжева, ако ЦИК им я даде. При участие в коалиция с БСП ще използват червената бюлетина.