Факти - 1994, бр. 9

ФАКТИ / 9’94

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I. Хроники*

 • Народно събрание
 • Президентска институция
 • Министерски съвет
 • Българска социалистическа партия
 • Обединение за социална демокрация
 • Съюз на демократичните сили
 • Движение за права и свободи 
 • Българска социалдемократическа партия
 • Гражданско обединение за Републиката
 • "Нов избор"
 • Зелена партия
 • Българска партия ЛИБЕРАЛИ
 • Партия "Нова България"
 • Български бизнес блок
 • Български земеделски съюзи

 ЧАСТ II. Обобщения на политическите изяви на партиите*

 • Българска социалистическа партия 
 • Обединение за социална демокрация
 • Съюз на демократичните сили
 • Българска социалдемократическа партия

 

 

В изданието са използвани: - статии и интервюта от централните ежедневници; "Пресслужба Куриер", "Радиотелевизионен монитор" - издание на БТА;собствена информация - там, където не е посочен източника.

 

Част I. Хроники

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

31.07.1994 - ПГ "Нов избор", СДС и БСП заявяват, че в момента формулират мотивите за вот на недоверие към МС. НКС на СДС взема решение да възложи на ПГ на СДС да внесе вота в начначалото на есенната сесия на НС.

01.09.1994 - Провеждат се разговори между ПГ на НСД, ГОР, "Нов избор" и ОСД  по подписването на споразумение за общи действия за запазване на парламента до изтичане на мандата му.
- Председателят на ГОР А.Томов и председателят на ПГ на НСД д-р Йордан Тодоров водят преговори относно идеята за сформиране на нова парламентарна група (шеста подред).

02.09.1994 - Председателят на НС А.Йорданов заявява, че няма да свиква извънредно събрание по повод подадената оставка на кабинета, а ще изчака първото за тази сесия, т.е. на 07.09.
- Луджев, Пушкаров и Томов апелират за подписване на споразумение между парламентарните сили за съставянето на стабилен програмен кабинет.

04.09.1994 - Председателят на ПГ на СДС и ДП Ст. Савов заявява,че Ал. Джеров заслужава доверие и може да бъде обединяваща фигура. Също така той е обезпокоен, че изборите в момента ще доведат до голяма победа на бившите комунисти.

06.09.1994 - ПГ на ГОР и част от депутатите от НСД обявяват обединяването си в обща парламентарна група, наречена Демократична алтернатива за републиката (ДАР).
- Късно следобяд политически съвет на АСП взима решение депутатите на партията да се присъединят към новосформирания парламентарен съюз ДАР.

07.09.1994 - Законодателната комисия взима положително становища по проекта за изменение на конституцията, внесен от ПГ на БСП. Според него се предвижда НС да работи до избирането на нов парламент, т.е. и по време на служебното правителство. Поправката трябва да се приеме на три четения с гласовете на 2/3 от депутатите, като между първо и второ четене могат да се правят предложения по основния текст, според Конституцията. Парламентът дава разрешение за изпращане на военно подразделение в Полша, за участие в ученията "Мост за сътрудничество '94". Маневрите са част от инициативата "Партньорство за мир" и започват на 12.09.1994 г.

08.09.1994 - Парламентарните групи започват дискусиите по отчета на кабинета и подадената оставка.
- Оставката на правителството на Л. Беров се гласува явно от парламента с 219 "за", "4" против и 1 "въздържал се". Със специален текст в решението депутатите упълномощават проф. Беров да продължи преговорите с международните институции и държавите, с които предстои сключването на важни договори.

09.09.1994 - Провежда се среща между лидерите на ПГ на БСП и СДС за изясняване на позициите им по повод оставката на правителството и нуждата от спешни парламентарни действия.
- Депутатът от БСП Захари Захариев отправя въпрос км МФ какво прави за увеличаването на доходите на дипломатите ни в Русия и в държавите от ОНД.

15.09.1994 - Парламентът приема със 150 гласа процедурни правила за изменения и допълнения на Конституцията, след което започват дебати по същество на предлаганите промени. От името на вносителите Янаки Стоилов и Г. Близнашки излагат аргументи за необходимостта НС да функционира по време на служебен кабинет. Ф. Димитров изказва опасения от възможността за недопустими отклонения от парламентарните стандарти. Той предупреждава, че СДС няма да гласува варианта, предложен от БСП на второ и трето четене.

16.09.1994 - Парламентът избира 11 нови членове от квотата си за ВСС с мнозинство от депутати на парламентарните групи на БСП, ДПС и ДАР. ПГ нс СДС напуска пленарната зала и не участвува в гласуването, мотивирайки се с решението на КС за легитимността на досегашния ВСС. С решението на депутатите са назначени следователите Ангел Александров и Владимир Стойков, прокурорите Асен Арсов, Радка Кирова и Димитър Вълчев, съдиите Милена Дякова, Петър Раймундов, Веселин Ангелов, Николай Христов и Иван Ефремов и адвокатът Камен Интилски. Те ще заменят Ани Аджемова, Иван Ннков, Владислав Савов, Лилко Йоцов, Здравка Маркова, Михаил Даскалов, Ани Крулева, Георги Бакърджиев, Цветанка Сурлекова, Лалка Кювлиева и Лили Костова, избрани с решение на НС от 22.01.1992 г. и освободени възоснова на решение за промени във ВСС от 15.04.1992 г. Предложените от Михаил Неделчев кандидатури, между които Светослав Лучников, Йордан Соколов, Петър Стоянов и о.з. ген. Богомил Бонев, получават между 1 и 8 гласа "за".
- Комисията по телевизия и радио да съобщи резултатите от конкурса за частна телевизия до следващия четвъртък, решава НС.
- В пленарна зала Президентът Желев произнася обръщение към депутатите, по повод предложенията за поправки в Конституцията.
- На среща с управителя на БНБ Т.Вълчев, депутати от ПГ ДАР настояват за затягане контрола върху лицензирането на търговските банки. Представят предложенията си за промяна в закона за централната банка.

19.09.1994 - ПГ на СДС получава от президента проучвателен мандат за съставянето на кабинет.
- ПГ ДАР и "Нов избор" сключват устно джентълменско споразумение за сътрудничество при съставянето на кабинет с мандата на една от тях.

20.09.1994 - Председателят на НС Ал.Йорданов задължава Законодателната комисия да обсъди до 14 дни подписката на 87 депутати, искащи оставката му. Правилникът на НС не изисква нарочна резолюция на документа,както и няма нормативен документ, който да задължава комисиите да ускоряват или задържат становището си по даден въпрос.
- Депутатите от СДС потвърждават без гласуване решението си да не съставят правителство.

21.09.1994 - Депутати от икономическата комисия предлагат мораториум върху дейността на правителството в оставка и на бъдещия служебен кабинет. Искането им е да могат да се отменят актовете на правителството на проф. Беров и да се прекратят структурните и кадрови промени. Последните уволнения, подписани от м-р Р. Биков са поводът за крайната мярка, предложена от депутатите.
- На председателския съвет председателката на ПССД Нора Ананиева изразява притеснение във връзка с липсата на време за промени в избирателния закон, ако третата парламентарна група върне проучвателния мандат. Според сега действащия избирателен закон в избори ще могат да участвуват само регистрираните до края на 1991 г. партии и коалиции.
- Парламентът приема на първо четене изменения в Закона за борба със спекулата.

27.09.1994 - След като получава мандат от ВПС за преговори за промени в Избирателния закон от 1991г.,ПССД започва разговори с другите ПГ за договаряне на някои технически поправки в него.

28.09.1994 - Поради липса на кворум комисията по телевизия и радио отлага отново решението по конкурса за частна телевизия.
- Председателят на ПГ на СДС Стефан Савов и Александър Авдеев разговарят в парламента по искане на посланика на Русия.
- Икономическата комисия отхвърля предложението акциите на частните фирми да се признават за разход при облагането с данък общ доход.
- С една година се увеличава срокът за придобиване на собственост върху земята около големите градове, която на времето е била раздадена на правоимащи, решава на второ четене парламентът.

29.09.1994 - Парламентарната Комисия за радио и телевизия преценява, че Комитетът по пощи и далекосъобщения може да започне процедурата по издаване на лиценз на проектът "Темпо" на "Нюз холдинг". Решението е взето след двучасови дебати на закрито заседание на комисията, като документът е подписан от 10 депутати, 4 са против, а 1 не участвува в гласуването.
- НС приема поправка в наказателния кодекс, според която делата срещу престъпници, извършили по няколко различни престъпления, ще бъдат гледани поотделно.Когато в хода на съдебното следствие бъде разкрито ново престъпление на подсъдимия, съдът няма да има възможност да прекратява делото по старото.
- Парламентарната земеделска комисия одобрява проектозакона за финансиране на есенната и пролетната сеитба с няколко изменения, внесен от МС.

30.09.1994 - Комисията за радио и телевизия постига съгласие държавните и частните електронни медии да бъдат равнопоставени в предизборната кампания. Следващата седмица ще се гласува текст за поведението на медиите по време на избирателната кампания.

 

* * *

ПРЕЗИДЕНТСТВО

02.09.1994 - Президентът Желев свиква спешно Консултативния съвет по национална сигурност във връзка със скандала между министъра на отбраната и началника на генералния щаб ген. Л. Петров.
- Ж. Желев подписва Указ за освобождаване на началника на ген. щаб ген. Л. Петров. Мястото му се заема от Цв. Тотомиров, командващ сухопътни войски. Президентът лично отива във военното министерство, за да оповести указа.
- След подадената оставка от Л. Беров, Ж. Желев заявява пред "24часа", че сега парламентът трябва да реши дали да има ново правителство или предсрочни избори.
- В-к "Стандарт" твърди в статия,че Желев предпочита програмно, а не служебно правителство.
- Юнал Лютфи обвинява Желев, че съзнателно е изолирал ДПС от проблемите на армията като не го е поканил на заседанието на Консултативния съвет.

05.09.1994 - Пресцентърът на президентството съобщава, че ДПС е получило покана за участие в заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност на 02.09.94г. във връзка със скандала в армията.

06.09.1994 - Д-р Желев отхвърля предложението на БСП кабинетът на Беров да получи тримесечен мандат на служебно правителство. Според него единственият изход от кризата във властта са предсрочните избори с назначаването на "техническо" правителство, което да ги проведе.

08.09.1994 - Президентът използва правото си на телевизионно време за обръщение към нацията във връзка с 50-годишнината от 09.09.1944 г. Д-р Желев обяснява, че чрез този символичен жест търси път към разбирателство на нацията. Той смята, че 09.09.1944 г. е една от най-разделящите дати в българската история. Президентът призовава да не се делят загиналите в политическите борби на "наши" и "ваши".

09.09.1994 - Ж. Желев и негови приятели интелектуалци се събират край чешмата в с. Подвие, за да поставят плоча в чест на загиналите за свободата в Междусъюзническата, Балканската и Световните войни.
- Д-р Желев е избран за патрон на Либералния интернационал на последния му конгрес.
- Президентът Желев се среща с Иван Костов, Илко Ескенази и Стефан Софиянски. Целта на посещението е да убедят д-р Желев да връчи мандата за съставянето на ново правителство на председателя на НКС, а не на Стефан Савов като шеф на парламентарната група на СДС. Те обявяват, че са против нов кабинет в това НС. Д-р Желев се опитва да ги убеди да опитат все пак със син премиер, тъй като това е единствения начин да се избегнат предсрочни избори. Според Костов, Ж. Желев не е убеден, че някоя от малките парламентарни групи ще е в състояние да състави кабинет.

12.09.1994 - Президентът се среща с Ф. Димитров и Ив. Костов, които заявяват, че синьо правителство не може да има в този парламент. Лидерът на СДС го уведомява за становището на коалицията по политическата криза и отправя молба да не бави процедурата по чл. 99 за даването на мандат. Водени са дискусии по конституционните поправки. Г-н Желев заявява, че няма да бави раздаването на мандатите, за да отлага предсрочните избори и че служебният премиер няма да е политическо лице.
- Провежда се среща на президента с В. Велчева и Венцислав Димитров. Тримата обсъждат шансовете за още едно правителство в сегашния парламент и конфликта между Ф. Димитров и Ст. Савов.

13.09.1994 - Говорителят В. Стоянов заявява, че президентът Ж. Желев е категорично против промените в Конституцията. Удължаването на работата на НС и по време на служебното правителство поставя в неравностойно положение парламентарните и извънпарламентарните партии.
- Президентът Желев обявява началото на консултациите за ново правителство. Държавният глава поисква от Ал. Йорданов справка за числеността на парламентарните групи, за да определи първата по големина ПГ, за да и връчи мандат.
- Д-р Желев заявява пред БСП, че е непреклонен за поправката, предвиждаща парламентарен контрол върху назначаваното от него служебно правителство.
- В. Стоянов, говорител на президентството заявява, че ако социалистите са готови със своя кандидат, указът за възлагане на мандат ще бъде изпълнен веднага.

14.09.1994 - Ж. Желев провежда консултации с Ал. Томов за възможностите на ДАР да състави кабинет в рамките на това НС.
- Консултации с ДПС. Те заявяват, че ще подкрепят правителство с чужд мандат.
- Д-р Желев се среща с РДП и Д. Луджев.
- Д-р Желев посреща Президента на Португалия Мариу Соариш и съпругата му в резиденция "Бояна". Обсъжда се включването на България в структурите на НАТО и Европейския съюз, на които Португалия е членка.

15.09.1994 - Д-р Желев е поканен на организирания от Ал. Йорданов обяд на последователи на либералната идея. Обядът поставя началото на разговорите за създаването на Либерален блок в България, препоръчано от Либералния интернационал. Участвуват още Д. Луджев, Елка Константинова, М. Неделчев, Юлия Гурковска.

16.09.1994 - Президентът Желев говори пред Парламента за поправките в Конституцията. Той излага аргументите си против предложението НС да работи по време на служебния кабинет. Според него е недопустимо да има неравнопоставеност в условията на предизборната борба между парламентарните и извън парламентарните сили, както и депутатите да ползуват привилегии в изборния период. В противен случай се поставя под заплаха провеждането на честни и демократични избори. Така той спира промените в Конституцията.

19.09.1994 - Президентът Желев дава на ПГ на СДС проучвателен мандат за съставяне на правителство.

23.09.1994 - Президентът заявява, че ще поиска Конституционния съд да обяви за незаконно решението на парламента от 16.09.1994 г., с което се избират 11 нови членове на ВСС , когато то се появи в ДВ.
- СДС отказва проучвателния мандат за съставяне на ново правителство на президента Желев. На състоялата се среща между Ст. Савов и Желев, президентът заявява, че е склонен изборите да са по стария избирателен закон, защото времето няма да стигне за приемането на нов закон.
- Желев се среща и с г-жа А. Мозер. В разговора той споделя идеята за пропорционална система, защото тя осигурява най-голяма представителност и демократичност на изборите.

23.09.1994 - Желев изпраща искане до Конституционния съд да се произнесе по конституционността на парламентарното решение за новия състав на Висшия съдебен съвет, след обнародването му в ДВ.

24.09.1994 - В рамките на 24 часа държавният глава последователно отказва и потвърждава визитата си в Бон. Там е поканен от председателя на Бундестага Рита Зюсмут в Аахаген да изнесе лекция пред дружеството "Евpoпa - диалог" на тема "България и Европа". Предвижда се среща и с новия германски президент Роман Херцог.

25.09.1994 - Д-р Желев отпътува за Германия, за да изнесе доклад на тема. "България и Европа" в Аахен и на среща с германския президент Роман Херцог.

26.09.1994 - Президентът връчва с указ мандат за съставяне на правителство на ПГ "Нов избор". Желев обяснява избора си с впечатлението, че групата е най-подготвена за съставяне на нов кабинет. Желев заявява, че успехът им е въпрос на техните възможности и желанието на парламента. Но ако те не успеят, с един и същ указ ще разпусне парламента и ще назначи служебно правителство, предупреждава д-р Желев.

27.09.1994 - Д-р Желев се среща с австрийския си колега Томас Клестил във Виена.

28.09.1994 - В интервю за "Дойче веле" Президентът се застъпва за явно гласуване в Парламента на проектокабинета на третата парламентарна група "Нов избор". Той счита, че ако Луджев и Пушкаров не успеят да прокарат своите министри пред парламента, изборите се очертават до края на тази или началото на следващата година.

29.09.1994 - На заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност премиерът в оставка Л. Беров, търси подкрепата на върховния главнокомандващ Ж. Желев по проблемите на Българската армия.
- Президентът Желев събира в резиденция "Бояна" ръководния състав на Въоръжените сили, за да апелира да не се поддават на политическа пропаганда в предизборния период. Д-р Желев подчертава, че армията може да гарантира гражданския мир, само ако остане надпартийна държавна институция.

30.09.1994 - Президентският съветник по етническите въпроси и вероизповеданията Михаил Иванов посещава бившия кмет на с. Сатовча Юсуф Джуджу, в момента координатор на ДПС за района. Антонина Желязкова - шеф на Центъра за изследвания на малцинствата и културните взаимодействия, твърди, че срещата не е имала политически характер.

 

* * *
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

01.09.1994 - МС одобрява проектозакон за държавният служител. Според проекта министрите и техните заместници не се включват в категорията държавни служители.
- МС-провежда закрито заседание във връзка с освобождаването по предложение на министър В. Александров на ген. Л. Петров, началник на генералния щаб. Кабинетът подкрепя предложението по принцип, без да вземе решение. На 01.09 изтича срока, даден от В. Александров на началника на ген. Щаба, за подписване заповедта за пенсиониране  на 330 полковници, без това да бъде направено. Ген. Л. Петров, в разговор с премиера Беров, проведен преди заседанието, заявява, че "армията ще бъде дестабилизирана от полковническите съкращения".
- Правителството освобождава зам. министъра на отбраната по икономическите въпроси Илия Маринов заради йеменската оръжейна сделка.
- Агроминистерството разработва квоти за производство на месо, мляко и зърно, които да бъдат задължително изкупувани от държавата.
- МС решава да се проведе нов търг за сондажи за нефт и газ през април 1995.

02.09.1994 - Правителството на професор Беров подава оставка поради изтичане на мандата, даден му от Парламента при последния вот на недоверие. Решението е взето с пълно единодушие след двучасово заседание на Кабинета. В специално изявление проф. Беров заявява, че правителството не иска да носи отговорността за отлагането на предсрочните избори. Според него само парламентът може да разреши политическата криза в страната, а програмата на правителството, обявена по време на поискания през май вот на доверие, е изпълнена в общи линии.
- Министър В. Александров назначава ген.-лейтенант Цветан Младенов Тотомиров за началник на Генералния щаб на Българската армия и го удостоява със звание ген.-полковник.
- Зам. военният министър Илия Маринов заявява пред журналисти, че Йеменската оръжейна сделка е била перфектна, но в самият и ход се намесило американското посолство. Това станало по време на заседание на Междуведомственият съвет към правителството, на което зам. министърът на МВнР Димитър Икономов прочел искане на Посолството на САЩ да се преустановят българо - йеменските отношения. Г-н Маринов заявява, че той е съгласен да напусне, но не иска да бъде изкупителна жертва.
04.09.1994 - Пред журналисти от в. "Стандарт" новият началник на Генералният щаб заявява, че кадровите размествания за тази година са приключили.

05.09.1994 - Главният секретар на МС Стоян Денчев подава официално оставка.
- Министерство на търговията съобщава за продадени 60 обекта след промени в Закона за приватизацията.
- Кабинетът обсъжда наредба, според която боновите книжки за масовата приватизация ще бъдат два вида.

07.09.1994 - МС получава мандат от парламента за водене на преговорите по два кредита: 125 млн. долара от Световната банка за обслужване на външния дълг и 110 млн. екю от Европейския съюз в подкрепа на платежния баланс.

08.09.1994 - Министерство на търговията подготвя закон за вътрешна и външна търговия.
- Заседание на МС приема проект за наредба на Министерство на финансите, според която задграничните фирми ще могат да инвестират печалбата си и да не я връщат в България, само ако имат разрешение от управление "Външни финанси".

09.09.1994 - МС решава началникът на отдел "Международно право" да води преговорите за границите с Румъния.
- Кабинетът в оставка гласува новите цени на тока и парното. Увеличението е с 35 %.
- МС отпуска допълнително 34,5 млн. лв. за заплата на миньори от закриващи се предприятия.

12.09.1994- Социалният министър Евгени Матинчев предлага месечните добавки за деца да се определят като процент от минималната работна заплата.

13.09.1994 - Стоян Даскалов се среща в Москва с шефовете на руския парламент Рябински и Шумейко. Външният министър е в Русия в качеството си на председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа заедно с председателя на СЕ Даниел Таршиш във връзка с приемането на Русия в организацията.
- Кабинетът внася проект в НС за промяна в Закона за държавния бюджет, за осигуряването на средства за провеждане на предсрочни избори.
- МС приема проектозакон за изменение на Закона за финансовото осигуряване на есенната и пролетната сеитба.
- МС освобождава от мита материалите, апаратурата и машините за въгледобива.
- Военният министър в оставка Валентин Александров внася в НС проект за решение за участието на наши бойни кораби в съвместно учение с Шести американски флот, което ще се проведе през първата половина на октомври.

15.09.1994 - Любен Беров приема Ахмед Доган. Двамата разговарят за изкупуването на тютюневата реколта с пари от фонд "Тютюн".

17.09.1994 - На среща с областните управители премиерът Беров обсъжда проектозакони за местното самоуправление, местните избори и административно-териториалното делене на страната.

19.09.1994 - Министър Танев заявява в парламента, че държавата трябва да субсидира износа на тютюн, тъй като разходите за отглеждането, прибирането и обработката на суровината не могат да се покрият от международните цени, поради което са необходими дотации за производството на тютюн, според г-н Танев.
- Кабинетът решава до 15 октомври да бъде изготвен списъкът на фирми които ше бъдат закрити заради дългове към бюджета. Работна група експерти от МФ, М-во на Промишлеността, земеделието и транспорта ще актуализира списъка, включващ 39 дружества. Промените в първоначалния му вариант са необходими, тъй като повече от половината фирми за три месеца рязко са намалили задълженията си към бюджета.

20.09.1994 - Министър Румен Биков издава заповеди за освобождаване на председателя на директорския борд на "Кремиковци" Ариф Агуш и за назначаване на Цветан Черкезов за член на борда. Назначение на Цветан Черкезов се обявява в две заповеди с еднакъв номер и дата 12.09., като в едната назначението е във връзка с проведен мениджърски конкурс, според в-к "Стандарт".
- Проф. Беров се среща с Жан Виденов и Красимир Премянов В разговора с тях той споделя, че се притеснява от възможностите, които СДС и президентът Желев вероятно ще използват за протакане на парламентарната процедура, според в-к "Стандарт".
- Законният шеф на Комитета по туризма Емил Лозанов поема отново поста си. Още от първия работен ден той започва с обещаните уволнения във ведомството. Освободени са Христо Карлуковски – прес-аташе и шефа на административно-финансово управление Н. Филчев. Уволненията се извършват по време на отсъствието на ресорния вицепремиер Евгени Матинчев.
- Министър Биков уволнява началничката на направление "Хранително-вкусова промишленост" в Министерство на промишлеността. Според в-к "Стандарт" г-жа Катя Коева е уволнена, защото е автор на факс, изпратен на медиите от името на заместник-министъра Йордан Боцев, който твърди, че във "Винпрома" няма отровен оцет, а суровината, доставена от частни фирми се е развалила поради неправилна обработка. По-късно няколко експерти доказват, че оцетът е отровен и трябва да се унищожи. "Стандарт" отбелязва, че не е уволнена управителката на Н. Костадинова, сключила договорите с частните фирми за негодна суровина.

21.09.1994 - МВР съобщава, че в петък свиква Съвета за сигурност и обществен ред, където ще бъде обсъдена оперативната обстановка във връзка с убийствата, грабежите и рекета. Ще бъде разгледано и използването на общоопасни средства от престъпниците.
- Министерство на Финансите е подготвило варианти на проектобюджет за 1995 г. с 40, 60 или 100% инфлация, изчислени по прогнозите на НСИ за 94 г. (до момента обезценяването за 94 г., надхвърля 70%). От НСИ съобщават, че ще приготвят нови прогнози през октомври. Това допълнително ще забави съставянето на бюджета.
- В интервю за в. "Стандарт" бившият старши съветник на военния министър - полковник Пометков, заявява: "Българската армия бе изхвърлена от световния оръжеен пазар, след като една успешна сделка бе наречена афера.". Според полковника раздухването на тази история е свързано с конкуренцията между фирмите с лиценз за търговия с оръжие и МО и спорове между цивилния и военния блок във ведомството и генералния щаб. Той категорично отрича да е вземал комисионна от сделката.
- Министерството на промишлеността включва в новите мениджърски договори на ръководителите на държавни предприятия клауза, според която ще им се удържа по 20 на сто от заплатите, ако бъдат повишени работните възнаграждения и предприятието превиши нормите за регулация на средствата за заплати.

23.09.1994 - Ръководството на МВР и началниците на всички национални и регионални служби обсъждат състоянието на агентурно - оперативната мрежа и мерките за борба с престъпността. В справка за състоянието на престъпността, за осемте месеца на 1994 г. се съобщава, че са извършени 133 768 престъпления, като се наблюдава известно задържане в нивото на престъпността.
- Главният секретар на Министерството на промишлеността заявява, че назначението на Цв. Черкезов за член на борда на директорите на "Кремиковцн" АД, е продиктувано от желанието на министър Биков да контролира директора на комбината Лилян Вачков.
- Мариана Манолова, зам. министър на МСГТ, заявява за в. "Стандарт", че минималният доход, който държавата се наема да гарантира и по който се отсяват имащите право на социална помощ, е нереален и ще бъде индексиран с коефициент 1.59 за четвъртото тримесечие на годината. В същото време е спряно приемането на правилника за социалното подпомагане, поради възражения от страна на финансово министерство, за размера на минималния доход, който в момента е 980 лв.

25.09.1994 - Министър В. Михайлов изразява недоволство от парламента и законодателната комисия по БНР. Народното Събрание не е приело измененията по Наказателно - процесуалния кодекс, а законодателната комисия "смачкала" за 10 мин. предложенията на МВР в края на 1993 г. в отсъствието на вносителите - Министерство на Правосъдието и МВР. От 1990 г. ние фактически вършим само оперативно издирвателна дейност, заявява г - н Михайлов.
- Министър Председателят Л. Беров заявява по БНР, че около 500 договора на ръководители на държавни фирми ще изтекат до края на месеца, във връзка с което той подкрепя действията на промишленият си министър Р. Биков. Не е необходимо да се сменят шефове на печеливши предприятия, но всеки случай трябва да се разгледа поотделно, заявява г-н Беров.

26.09.1994 - Министър Петър Корнажев предлага на кабинета концепция за защита на децата. Трябва да бъде приет и нарочен закон за детето, според министъра. Необходими са и специални съдилища за малолетни и непълнолетни, в които делата да се разглеждат при закрити врати, без да се накърняват интересите на детето. Корнажев има идея и за съдилища, в които да се гледат дела по семейния кодекс. Основно място в концепцията на юриста заема проект за национален комитет или агенция за децата.
- Министър В. Александров иска удължаване на срока, в който военното ведомство трябваше да разработи доктрина за националната сигурност, с няколко месеца. Кабинетът възлага проекта на министерството преди една година. Засилената политизация по въпросите на националната сигурност провалят плановете на работната група, твърди в мотивите си министърът.
- Финансистът на НЕК съобщава, че са необходими най - малко 2 млрд. за да не спрат централите.
- Министерство на финансите съобщава за увеличение на бюджетния дефицит с над три млрд. лв. в сравнение с август месец. 24,659 е достигнатата сума, което е 79.9% от предвидените 33,7 млрд. лв. пасив за годината. Според твърдения на служители на МФ, актуализация на бюджета няма да се наложи, като недостига за някои пера ще се покрива с прехвърляне на средства от други, в които има излишък.
- Министър В. Александров заявява пред в. "Стандарт", че Йеменската сделка е перфектна, но хората, които са я осъществили, явно са прекрачили законността. Заявлението е направено по повод полученият от министъра документ от фирмата собственик на продадените на Йемен вертолети МИ-8, в който се твърди, че те са откраднати.
- Насрочено е поредното заседание на Софийски градски съд по делото срещу БСП, чрез което МФ иска правоприемницата на БКП да върне на държавата 2,2 млрд. лв. и 700 000 долара и лихвите по тях. На заседанието МФ поиска БСП отново да декларира какво е предоставяла на други организации и държавата.
- Кабинетът одобрява внесен от Ст. Александров документ, с който се задължава във връзка с получаването на 110 млн. заем от Европейския Съюз, да вдига периодично цените на тока, транспорта, водата и телефоните.
- Евгени Матинчев заявява пред журналисти: "Няма пречки шефът на Комитета по туризъм Емил Лозанов да бъде сменен. Г-н Беров ще решава съдбата му.".
- МС одобрява намаление на минималната цена, по която банките могат да продават валутните облигации по "лошите кредити" от 91.77 на 87 долара. Целта е да се увеличи интересът към книжата, с които може да се купува собственост от държавните предприятия.
- Екипът на проф. Беров гласува проектозакон за допълнение на наказателния кодекс, според което ще бъдат въведени санкции срещу нарушаване на валутния режим на страната и незаконно извършване на банкова дейност.

27.09.1994 - Вицепремиерът К. Цочев съобщава, че до 6 октомври ще бъде подписана междуправителствена спогодба за взаимните задължения с Русия, след като на 26.09 кабинета одобрява постигнатите в Москва договорености. Руската страна се отказва да включи в сметките стари дългове на наши банки и фирми, както и задължения на България към банки от СИВ, и признава, че салдото е в наша полза.
- Колегиумът на агроминистерството обсъжда въвеждането на защитни минимални цени за внос на вина и всички продукти използувани за производството им.
- Управление "Държавно съкровище и дълг" на МФ съобщава, че нетното финансиране на бюджета е достигнало 24 млрд. лв. досега. По закон нормата е 37 млрд. лв., а плащанията по лихви и падежи до края на годината ще е около 50 млрд. лв.

28.09.1994 - Строителният министър Хр. Тотев обвинява Агенцията по приватизацията, че не се е съобразила със становището на министерството по повод обявяването за приватизация на шестте циментови завода. Според г-н Тотев излезлите в държавен вестник решения за приватизация са прибързани и нецелесъобразни, защото раздържавяването на цял един отрасъл ще постави на колене строителните фирми. Обявената процедура спира текущото управление на заводите, някои от които са в тежко финансово състояние, коментира министъра.

29.09.1994 - Председателят на Комитета по по пощите и далекосъобщенията съобщава за среща до края на октомври с представители на Турция във връзка с ретранслаторите, пречещи на националните тв. емисии. Точната дата на срещата ще се договори по време на Световния телекомуникационен конгрес в Япония.
- МС обсъжда две нови методики за изчисляване цените на течните горива, внесени от Комисията по цените и Търговско министерство.
- Провежда се заседание на Консултативния съвет по национална сигурност, свикано по молба на премиера Беров, по повод финансирането на армията до края на 1994 г. и близките години. По точка 2 от дневния ред докладва вицепремиерът К. Цочеввъв връзка с посещението си в Русия, подробно за взаимните финансови задължения, споразуменията между България и Русия за създаване на междуправителствена комисия по въпросите на отбранителната промишленост и предстоящите споразумения в областта на енергетиката и горивата. Обсъжда се и предварителното споразумение за изграждане на руския нефтопровод Новоросийск – Бургас - Александрополис.
- МС отменя пределните цени на олиото, като цената му ще се определя като на останалите наблюдавани стоки.

30.09.1994 - Висшият военен съвет в МО одобрява специална програма, основните въпроси, в която са спешното увеличаване заплатите на офицерите и сержантите в армията, както и решаване на жилищните им проблеми. Предложението е внесено от ген. Цв. Тотомиров.
- Министър Даскалов разговаря с турския си колега Мюмтаз Сойсал в Ню Йорк за състоянието на българските исторически паметници в Турция.

 

* * *
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

01.09.1994 - в. "Дума" - На предстоящите на 2 октомври избори за кмет на община Сатовча социалистите ще подкрепят независимия кандидат Камен Шекеров.
- в. "Дума" /от 2.09.1994/ - депутатът от ПССД Стойчо Шапатов изпраща на президента Ж. Желев писмо, към което е приложен възпоменателен лист на партизани от първомайската дружина "Райчо Кирков", които са убити от засада на 3 септември 1994 г.

02.09.1994 - в. "Репортер 7“ е публикувана статията на Татяна Ваксберг - "Жан Виденов поучава албанците". В статията се критикуват оценките на председателя на ВС на БСП за положението в Албания, дадени в негово интервю за албанския вестник "Зьри и популит".
- в. "Дума" /от 3.09.1994/ - БСП депозира в НС проект за нов избирателен закон. Проектът предвижда - 100 депутати да бъдат избрани по мажоритарната система и 140 по пропорционалната, мажоритарните кандидати да имат подгласници, в изборите да участват само формации, регистрирани по ЗПП, 10000 подписа да са необходими за регистриране на партия за участие в изборите и 15000 за коалиция и т.н.
- На извънредно заседание правителството взема единодушно решение да подаде оставка.

03.09.1994 - в. "Новини" в интервю с Н. Добрев, койтр е член на ИБ на ВС на БСП заявява по повод на оставката на кабинета, че проф. Беров е постъпил джентълменски, спазвайки дадената дума и категорично подчертава, че БСП няма да подкрепи нов кабинет, излъчен от този парламент и че ще продължи да следва линията към избори, заложена от 41 конгрес.
- Във в. "Стандарт“ е публикувано мнението на Кр. Премянов за създалата се ситуация след оставката на правителството.
- Във в. "Дума" е обнародвано възванпе на националния обществен комитет за честване на 9 септември 1994 г., в което 9 септември се квалифицира като "голям пример за национално единение в името на антифашизма, демокрацията и социалния напредък".
- в. "24 часа" /от 4.09.1994/ - след неофициално заседание на части от ръководствата на БСП и ПССД социалистите потвърждават, че ще спазят решенията на 41 конгрес и  ще работят против съставянето на нов кабинет в рамките на действащия парламент.
- в. "Новини" /от 5.09.1994/ - на пленум на Общопартийната контролна комисия се уточняват работни моменти от провеждането на общопартийния референдум за програма и се приема докладна записка относно ревизията на паричните постъпления в ОбС на БСП в Плевен.
- в. "Труд" /от 5.09.1994/ - след участието си в предаването "Панорама", в отговор на въпрос - виждате ли се като премиер - Ж. Виденов заявява, че не изключва априорно нищо, но не си поставя и суперцели.

05.09.1994 - в."Дума" - в интервю Ж. Виденов заявява, че споделя напълно разбирането на премиера, че е дошло време да бъдат ангажирани мнозинството от избирателите, всички отговорни политически сили и най-сериозните идеи за алтернативите на прехода. Лидерът на БСП твърди, че подадената от проф. Беров оставка е много важен път към предсрочните парламентарни избори.
- в. "Стандарт" - в интервю с Ж. Виденов изразява намеренията на БСП да се опита по парламентарен път да предизвика избори, ако в рамките на този кабинет бъде избран кабинет без нейно участие. Лидерът изключва възможността от повторение на ситуацията от 1991 г. и изказва предпочитанията на БСП да управлява в широка коалиция, както и готовността й да поеме властта сама, ако избирателите я натоварят с това.
- в." "Дума" - в интервю председателят на БЛС Б. Вълканов окачествява като съвършенно неприемлива теза твърдението, че на 9 септември у нас е бил извършен преврат срещу демократично правителство.
- в."Денят" /от 6.09.1994/ - пред журналисти Ив. Куртев заявява, че с депозирането на проекта на БСП за нов избирателен закон се цели единствено отлагане на изборите и че социалистическата партия няма реална персшектива да спечели изборите.

06.09.1994 - в. "Земя" - в интервю Кр. Премянов, зам.-председателят на МБ на ВС, категорично твърди, че е невъзможно БСП да участва в консултациите около съставянето на нов кабинет.
- в. "Стандарт" - според Руслан Семерджиев от ПГ "Нов избор" или оставката на проф. Беров няма да бъде приета, или социалистите ще съставят свой кабинет.
- в."Денят" - Георги Гелеменов твърди, че ръководената от него националсоциалистическа партия разполага с документи, според които БСП е дала 100 хиляди лева на Българската национално радикална партия за предизборна борба. Лидерът на БНРП в Пловдив Петко Петков заявява, че е възможна коалиция между националистическите формации и БСП.
- в. "Континент" /от 7.09.1994 г./ - на свое заседание ИБ на ВС на БСП взема решение да подкрепи оставката на правителството на Л. Беров.
-.в. "Стандарт" /от 7.09.1994 г./ - пред журналисти Ж. Виденов предлага на Президента да назначи правителството на проф. Беров за служебно. Председателят на ВС се аргументира с необходимостта от приемственост във вътрешната и външната политика в предизборния период.
- в. "Стандарт" /от 7.09.1994/ - на среща с журналисти Ж. Желев препоръчва на Ж. Виденов да си гледа работата и да не се вживява толкова в ролята на партиен лидер.
- в. "Труд" /от 7.09.1994./ - Жан Виденов взема участие в митинг в Казанлък, посветен на 50-годишнината на 9 септември.
- Според статията "БСП задължена да гласува явно за Беров", отпечатана във в."Денят", съществувал приготвен вариант, ако някои от депутатите социалисти откажат да гласуват за оставката на кабинета, ПССД да бъде пререгистриран в ПГ на БСП, в която да не бъдат включени несъгласните с оставката народни представители.
- в."Стандарт" е публикувано съобщение за среща на ръководството на тракийските дружества с Ж. Виденов и Г. Първанов.

07.09.1994 - в."Дума" /от 8.09.1994/ - в Парламента се осъществява разговор между Н. Ананиева, Н. Камов, Кр. Премянов и съпредседателите на ДАР Ал. Томов и Й. Тодоров. От състоялото се заседание на Председателския съвет изтича информация, според която договаряните преди август имена между БСП, НСД и ДПС за членове на ВСС вече не са актуални.
- в."Дума" /от 8.09.1994./ - на заседание на законодателната комисия на НС се стига до становището, че основният закон може да бъде променен. За водещ проектозакон за изменение и допълнение на Конституцията се определя този на БСП.
- в."Дума" /от 8.09.1994./ - Жан Виденов взема участие в събрание в Перник по повод на 50-годишнината на 9 септември.
- В интервю за в. "Новинар" Ж. Желев обяснява опитите на БСП да наложи празнуването на 9 септември с приближаващите избори и заявява, че тази дата е символ на установяването на комунистическата диктатура.
- в. "Континент" /от 8.09.1994/ - след разговора си с А. Доган Ст. Савов заявява, че без гласовете на БСП правителство не може да се излъчи.
- Във в."Демокрация" са публикувани резултатите от проучване на общественото мнение, проведено от френския всекидневник "Монд". Според тях за СДС биха гласували 21,8% процента от избирателите, а за БСП 41,5%.

08.09.1994 - в."Дума" /от 9.09.1994/ - в салона на Софийската опера се провежда събрание по случай 50-годишнината от 9 септември. Основен доклад изнася В. Вълканов, председател на БАС и председател на Инициативния комитет за празнуване на 9-ти септември.
- С 219 "за" от 224 депутати участвали в гласуването НС приема оставката на правителството на Л. Беров. Всички депутати от БСП, участвали в гласуването, гласуват "за".
- В."Континент" /от 9.09.1994/ - в Монтана Г. Първанов окачествява 9 септември като: "закономерен връх в борбата на българския налод за социална снраведливост". В Пловдив Ж. Виденов участва в мероприятията за отбелязване на годишнината от 9 септември, организирани от местния ОбС на БСП.
- Във в."Дума" е оповестено твърдение на лидера на БСП, направено на брифинг в Плевен, според което: "вероятността кабинетът на Беров да остане като служебен е много малка, защото президентът не се ръководи от държавническа логика, а от емоции".
- в."Стандарт" /от 9.09.1994/ - в НС се провеждат консултации между БСП н ДПС. Двете страни не постигат споразумение по въпроса за предсрочните парламентарни избори, но се договарят за изменение на конституцията и по избора на 11-те членове за ВСС от квотата на НС.

09-09.1994 - в."Дума" /от 10.09.1994/ - пред Братската могила в Борисовата градина в София се провежда събор, посветен на 50-годишнината от 9 септември. В речта си Ж. Виденов заявява, че към предстощите избори социалистите тръгват с яснота не само за миналото си, но и за настоящето и бъдещето си.
- в."Дума" /от 10.09.1994/, в."Новинар" /от 10.09.1994/ - в парламента се проведе почти двучасова среща между ръководствата на ПССД и ПГ на СДС. Предмет на разговора е осигуряването на законови гаранции за честни и демократични избори. След срещата Ст. Савов заявява, че правителство на националното съгласие или споразумение с БСП може"да има, само ако БСП поеме изцяло своята вина и се социалдемократизира.
- В интервю за в."Дума" Ж. Виденов твърди, че в първите години след 9 септември политическите сили са единни в положителното си отношение към извършената промяна; заявява, че БСП е намерила верния подход към своята история, възприемайки принципа, че въпросите в историята нямат окончателен отговор и изказва мнение, че на България е нужно силно и демократично правителство.
- В интервю за в."24 часа" В. Вълканов, председател на БАС, отрича честванията на 9 септември да са предизборен трик и заявява, че след 10 ноември са се извършили маса безобразия.
- в."Континент" /от 10.09.1994/ - пред журналисти Осман Октай прогнозира, че на предстоящия пленум на ВС в БСП ще се разиграят същите събития, както в СДС.
- Във в."Демокрация" е публикувана статията "С БСП-аферата са свързани криминални престъпления", в която за пореден път се коментира банковата афера в Северна България.

10.09.1994 - в."24 часа" /от 11.09.1994/ - в централата на БСДП се осъществява среща между част от ИБ на БСП и ИБ на БСДП. БСДП отказва да участва в предложената от представители на БСП предизборна коалиция.
- в."Стандарт" - ПК "Екогласност" е взел решение да подкрепи в изборите за кмет на Сатовча независимия кандидат, подкрепян от БСП.
- В статията "Гафът като начин на съществуване от вчера", публикувана във в."Дума", се критикува президента за обръщението му към нацията от 8 септември по повод на 9 септември.

12.09.1994 - в."Труд" - в интервю народният представител Соня Младенова обяснява напускането си на БСП, както и преминаването си към новата парламентарна група ДАР с факта, че в партията са взели връх стари и нови апаратчици, ратуващи за нейната рекомунизация и окачествява БСП като "партия на носталгията по авторитарния социализъм".
- Провежда се среща на представители на БСП с представители на БПЛ. В хода на разговора става ясно, че двете страни разглеждат изборите като изход от създалата се ситуация и че съществуват сходни становища по начина за провеждане на изборите и различия относно необходимостта от изменение на конституцията.
- в."Стандарт" /от 13.09.1994/ - провежда се среща между лидери на БСП и премиера Беров. Предмет на обсъждане са политиката на доходите и състоянието на промишлеността. Социалистите настоязат кабинетът да помисли за частични компенсации на доходите и министрите в оставка да не правят сериозни кадрови промени в отраслите, ръководени от тях.

13.09.1994 - в."Новини" /от 14.09.1994 - заседание на'ИБ на БСП - при анализа на проведените срещи с политически сили се установявя, че за разлика от 1991 г. БСП няма необходимост от легитимиране и утвърждаване в обществото; общинските ръководства имат готовност за провеждане на референдум за програма на партията: изслушва се информация от Любомир Коларов за срещите му с директорите на БНР и БНТ Ив. Обретенов и X. Бояджиев по повод на работата на медиите в предизборния период.
- На пресконференция Я. Стоилов, по повод на провежданите разговори с представители на различни политически сили, заявява, че след изборите, въз основа на ясна програма БСП е готова да отиде по-далеч във взаимодействието си с тях. Според зам.-председателя на ИБ на ВС това е валидно дори за партии, които не заемат левия или центристкия спектър.
- Провеждат се срещи на представители на ръководството на БСП с представители на ПНБ и ОС.
- в."Дума" /от 14.09.1994/, в."Континент" /от 14.09.1994/ - на специална среща с представители на ръководството на ПССД президентът възлага на ПССД проучвателен мандат за посочване на кандидат за министър-председател. В хода на разговора двете страни се обединяват около идеята за „ час по-скорошно провеждане на предсрочни парламентарни избори“, но не постигат съгласие по поправките в конституцията. След срещата Н. Ананиева заявява, че поправката не е антипрезидентска и че същата цели да се контролират и предпазват от изкушения служебните министри и при нужда да се сезира КС.
- в."Дума" /от 14.09.1994/, в."Новини" /от 14.09.1994/ - на пленум на ВС на БСП единодушно със 136 гласа е прието решение, в което се препоръчва на ПССД да откаже проучвателен мандат за посочване кандидат за министър-председател и незабавно да се уведоми президента. В своето експозе Ж. Виденов очертава три възможности пред БСП - да предложи правителство, доминирано от ПССД, да подпише споразумение за избори напролет като дотогава опита с формулата за национално съгласие, или да откаже подкрепа на какъвто и да било нов кабинет в сегашния парламент.
- в."Дума" /от" 14.09.1994/ - на заседание ПССД взема единодушно решение за отказ от правото си на проучвателен мандат за посочване на кандидат за министър-председател.
- Във в."Новини" е публикувано мнение на Ж. Виденов за обстановката в предизборния период, според което от няколко години и особено през последните няколко месеца в страната целенасочено се създават фаталистични настроения, впечатления -за катастрофа и тук-там реален хаос. Според лидера на БСП опасностите от диктатура са реални.

14.09.1994 - в."Дума" /от 15.09.1994/ - Н. Ананиева връчва на президента Желев писмен отказ от проучвателен мандат за съставяне на кабинет. След срещата председателката на ПССД декларира: "ние не се страхуваме да управляваме, но в този парламент няма шанс за решително и силно управление, от каквото се нуждае страната".
- в."Новини" /от 15.09.1994/ - на заседание на политико-експертната комисия на ВС на БСП се обсъждат: въпросите за политическото партньорство във връзка с изборите; насоките и характера на предизборната кампания на социалистите и хода на подготовката на предизборната платформа на БСП.
- в. "Труд" /от 15.09.1994/, в."Денят" /от 15.09.1994/ - на пресконференция Д. Луджев заявява, че ако БСП спечели изборите, ще настъпи друга политическа ера в България и че социалистическата партия готви достоен политически реванш. Става ясно, че лидерът на ЦНП разчита на здравомислещите в БСП, които евентуално биха осигурили мнозинство за ново правителство.
- Във в."Стандарт" е публикувана информация, според която съюзният организатор на ВМРО-СМД за Дупница Манол Манолов поискал съдът и прокуратурата да се произнесат по повод на скандалните изявления на Ив. Хаджийски - един от лидерите на БСП в общината. На сесия на ОбС в изказване последният заявил, че ВМРО е фашистка организация.
- в."Труд" /от 15.09.1994/ - Славомир Цанков, лидер на Ера-3, съобщава на пресконференция, че предстоят преговори между неговата формация и БСП за партньорство в предстоящите избори.

15.09.1994 - в статия, публикувана във в."Дума" Ст. Продев стига до извода, че епопеята на сините гвардейци е свършила и изразява разочарованието си от това, че няма помен от старите ветерани.
- Във в."Дума" е обнародвана статията на Иво Атанасов "Нехазартни мисли около парламентарната рулетка". В нея депутатът от ПССД разглежда 6 варианта за развитие на политическата ситуация - правителство на националното помирение, бързи избори, правителство на БСП в този парламент, ново тъмно синьо правителство, правителство с мандата на трета парламентарна сила и някаква форма на диктатура.

16.09.1994 - в."Дума" /от 17.09.1994/ - по повод на обръщението на президента, направено същия ден, от името на ПССД Н. Ананиева декларира, че заявлението на държавния глава, без да има каквито и да било пълномощия за това, буди особена тревога и поражда съмнение, че президентът наистина е усвоил принципите на демокрацията.
- в."Дума" /от 17.09.1994/ - с гласовете на депутатите от ПССД, ДПС и ДАР НС избира 11-те члена на ВСС от парламентарната квота.
- Във в."Стандарт" излиза информация, според която Съюзът за Търновска конституция е готов да преговаря с лидери на БСП и ОСД по повод евентуални бъдещи избори.
- В интервю за в."Труд" Я. Стоилов обяснява желанието на БСП за промени в конституцията с необходимостта от известен баланс между институциите и заявява, че някои от депутатите на БСП са гласували решението за неучастие на БСП в друго правителство в този парламент.

17.09.1994 - в."Труд" /от 19.09.1994/ - след участието си в предаването "Панорама" Д. Луджев заявява, че не е изключено някой от БСП да подкрепи правителството, но като цяло, в своето мнозинство ПГ на БСП няма да подкрепи никакъв кабинет.

18.09.1994 - в."Новини" /от 19.09.1994/ - при участието си в предаването "Неделя 150" на БНР Д. Конакчиев окачествява словото на президента пред НС като част от една политика, която не цели обединението на българския народ, а напротив, създава напрежение и твърди, че държавния глава нарушава основния закон. Според зам.-председателя на ИБ на ВС БСП иска властта, за да решава проблемите на обществото във всички сфери.

19.09.1994 - в. "Труд" - в обширно интервю В. Карабашев твърди, че почти през цялото време на съществуването на правителството на Л. Беров директно или индиректно е имало определена намеса на политически сили и преди всичко на БСП в работата му и че това вмешателство е станало особено ярко от пролетта на 1994 г.
- Във в."24 часа" излиза публикация, според която в предизборната кампания "Мултигруп" била готова да финансира БСП.
- В статия във в."Капитал" политологът Красен Станчев обяснява относителната сила на БСП със съвпадането на интересите й с тези на всички корпоративни структури на стария режим.

20.09.1994 - в."Новини" /от 21.09.1994/ - на заседание на ИБ на ВС - обсъжда се политическото партньорство на БСП преди и след парламентарните избори.
- На пресконференция Ж. Виденов заявява, че левия център не означава отказ от либералния характер на прехода и съобщава, че БСП готви голяма програма за управление след изборите и че предизборната платформа на БСП ще бъде публикувана около 15 октомври и изразява категоричното намерение на БСП да направи всичко възможно да сведе до нула възможността Д. Луджев и Ал. Томов да съставят правителство. На същата пресконференция Р. Хубенов, член на ръководството на ПССД, декларира, че ако не се стигне до поправка на конституцията, БСП ще иде на избори и без изменение на основния закон и че БСП предлага успоредно с парламентарните избори да се проведат и избори за районните съвети и кметове в големите градове.
- В интервю за в. "Стандарт" В. Вълканов, депутат от ПССД, обосновава подписката за оставката на председателя на НС Ал. Йорданов с изпадането му в безподобно пристрастие към своята парламентарна група.
- Във в. "Стандарт" е публикувана информация, според която програмния директор на столичното частно радио "Дарик" Владимир Танев в декларация се обявява срещу член 72 от проекта за избирателен закон на БСП. Текстът забранява на локални станции и на частни радиа, излъчващи в националния ефир да водят предизборна кампания под каквато и да е форма.
- Във в. "Стандарт" А. Луканов пледира, преди парламентът да се разотиде да се занимае с осигуряване на селскостопанската кампания и с либерализиране на вноса на селскостопанска продукция.
- В статия във в."Труд" Петко Бочаров квалифицира Закона за съдебна. та власт като крещящо доказателство, че БСП с всички сили се стреми чрез диктата на Парламента да установи пряк контрол върху следствието, съда и прокуратурата.
21.09.1994 г. - в."Дума" /от 22.09.1994/, в."Труд" /от 22.09.1994/ - НС отхвърля искането на ПССД, точка първа в дневния ред да бъде новия избирателен закон. "За" гласуват 95 депутати от ПССД, а "против" - СДС, ДАР и "Нов избор". ДПС се въздържа.
- Във в."Стандарт" е публикувана информация, според която БСП е дала картбланш на премиера за уволнението на шефа на Комитета по туризъм Емил Лозанов.
- в."Дума" - в интервю Ив. Гайтанджиев, депутат от ПССД, посочва, че един от основните въпроси на проведената от 11 до 14 септември конференция по проблемите на сигурността, организирана от Северноатлантическата асамблея, е бил югоембаргото и последиците от него за съседните на бивша Югославия държави. Гайтанджиев изтъква заслугите си за издигането от секретариата на социалистическите партии предложение, парламентарната асамблея на НАТО да инициира пред ООН създаване на механизъм, структура и система по въпроса за ембаргото в частност раздела за компенсации.

- В интервю за в."Пари" П. Дертлиев твърди, че във ВНС в някои области, където се е прилагала настойчивост от страна на БСДП, социалистите са отстъпвали и разглежда БСП като една реалност, която е била заздравявана от глупостите на СДС.
- в."Денят" /от 23.09.1994/ - в НС се провежда среща на Ж. Виденов, Н. Ананиева и Кр. Премянов със съпредседателнте на ДАР Й. Тодоров и П. Марков. Ж. Виденов категорично отказва каквато и да е подкрепа на правителството на ДАР.
- в."Труд" /от 23.09.1994/ - предложението на БСП поправките в Конституцията да бъдат точка първа в дневния ред на НС е отхвърлено.
- В интервю за в."Дума" Г. Първанов окачествява проекта за програма, подложен на общопартиен референдум, като документ, който предлага идеи, кореспондиращи с далеч по-широка палитра социални слоеве, с дребния и средния бизнес, с хората на творческия труд с отговорния и съзидателен собственик и заявява, че социалистите, които гласуват "не" на програмата няма да отпаднат от БСП.
- в."Новини" /от 23.09.1994/ - на пресконференция Стефан Николов, лидер на партия "Нова България", съобщава, че БСП знае за разговорите между ПНБ и ОПТ и декларира, че ПНБ ще работи с БСП, стига да е за доброто на България.
- в."Новини" /от 23.09.1994/ - на заседание на актива на ЦНБ в НДК Д. Луджев докладва, че БСП и СДС са се договорили окончателно да противостоят на усилията за формиране на кабинет с мандат на ПГ "Нов избор" или ДАР.
- в."Новини" /от 23.09.1994/ - Кр. Премянов приема по негова молба извънредния и пълномощен посланик на Република Македония Георги Спасов. Разменят се становища и информация по вътрешнополитическата ситуация и предстоящите избори в двете страни.
23.09.1994 - в."Новини" /от 23.09.1994/ - в отговор на въпрос -  дали ще има шанс малките парламентарни групи да съставят правителство, Ю. Борисов отговаря, че за България е много опасно съставянето на такъв кабинет и се обосновава с това, че той няма да има политическа физиономия и няма да знае какво да прави. На същото питане Д. Конакчиев отговаря, че нищо добро не носи такова правителство, защото нито един от сериозните проблеми на нацията не би могъл да бъде решен чрез него.
- Според публикация във в."Новини" в следващото НС БСП щяла да си осигури тил и няма да остави извън него нито хората на Петко Симеонов, нито на Петър Дертлиев.
- в."Дума" /от 24.09.1994/ - по БНТ Я. Стоилов прочита декларация на ВС на БСП. В декларацията се твърди, че"зад нежеланието да се работи по избирателния закон и зад отказа да се обсъждат дори безусловно налагащи се корекции в сегашния се крие опитът парламентарните избори да бъдат изтласкани през следващата година" и че "БСП неведнъж и категорично е заявила пред обществото и избирателите намерение то си за предсрочни избори и затова няма да участва в комбинации за съставяне на правителство".
24.09.1994 - във в."Стандарт" излиза статията "БСП се кани да се яви сама пред урните". Според публикацията социалистите са готови да се явят самостоятелно на изборите, дори без промени в избирателния закон от 1991 г., предпочитанията на БСП за коалицията след изборите са насочени към съюза за национална демокрация, с който се е наела партия Нова България и Ал. Лилов е заявил на заседание на обществено-политическата комисия на БСП, че се страхува от провал на БСП само месеци след изборната победа.
- Според информация, публикувана във в."Труд", БСДП ще се жалва в Социнтерна от проекта за избирателен закон на БСП.
- В статията "Луканов засилва контрола над "Галъп интернешенъл", публикувана във в."Демокрация", се твърди, че преди десетина дни А. Луканов е провел остър разговор с ръководителите на "Галъп", в който им е наредил да насочат усилията си за дезинформиране на общественосттта.
27.09.1994 - в."Дума" /от 28.09.1994/ - на пресконференция Ал. Маринов заявява, че избирателният закон ще е първа грижа на социалистите през тази парламентарна седмица и че в сегашния парламент всичко е възможно, включително и ново правителство. Според Маринов подкрепата на депутат от ПГ на БСП за ново правителство ще означава скъсване на съответния депутат със социалистическата партия.
- В интервю за в."Континент" зам.-председателят на ВПС Г. Първанов твърди, че в подготовката за предсрочните парламентарни избори БСП е едни гърди пред опонентите си и посочва като потенциални партньори на БСП от десния политически център "Нова България", Конституционен форум, Българска партия Либерали, политически кръг "Зора".
28.09.1994 - във в."Дума" е публикувано интервю с Камен Шекеров, кандидат за кмет на община Сатовча, подкрепян от БСП. В интервюто Шекеров обяснява кандидатирането си за кмет с некомпетентното управление и заявява, че трябва да се градят отношения на взаимно уважение и толерантност между хората с различно вероизповедание.
- в."Дума" - в отговор на въпрос, какви са шансовете на Луджев да състави правителство, Ж. Виденов заявява, че това няма да стане, тъй като луджевата управленска философия по неповторим начин съчетава пълна професионална непоносимост със СДС и пълна програмна несъвместимост с БСП. Н. Ананиева обяснява отрицателния си отговор на същия въпрос с това, че България има нужда от такава смяна на политиката, за която е узряло обществото и би следвало да е узрял и парламентът и с невъзможността подобен кабинет да получи стабилна парламентарна подкрепа.
30.09.1994 - В статията "БСП не се бои от бялата бюлетина", публикувана във в."Новини", се съобщава, че БСП ще предложи на всички конкуренти на изборите да се унифицират с бели бюлетини.
- Във в."Новини" са публикувани  резултатите от поредното проучване на общественото мнение, направено от НЦИОМ. Според тях за БСП биха гласували 25%, а за СДС 13%.
- В интеввю за в."Новини" Любомир Начев,  депутат от ПССД, обяснява изявленията на Богомил Бонев за връзки на елита на БСП с мафията като една от стъпките, която се предприема от СДС за насаждане на страхова психоза върху гърба на БСП.

 

* * *
ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

06.09.1994 - в."Стандарт" - в декларация ОСД призовава Парламента да приеме оставката на правителството на Л. Беров, а БСП да се откаже от проучвателен мандат за съставяне на кабинет и заявява, че няма да участва в каквото и да е правителство, ако то не е на националното съгласие и не е подкрепено от БСП.
07.09.1994 - Според информация, публикувана във в."Континент", в офиса на ДПС се е провел разговор между А. Доган и Ч. Кюранов, Д. Йончев и Р. Карадимов.
- в."Континент" /от 8.09.1994/ - на заседание на ПССД А. Луканов заявява, че би възприел варианта избори наесен.
- на пресконференция Ч. Кюранов декларира, че ОСД няма да подкрепи какъвто и да било кабинет в рамките на този Парламент, освен на националното съгласие, а без участието на БСП той не може да бъде съставен и изказва мнение, че вероятността предсрочните парламентарни избори да са през есента е твърде малка. Според Д. Йончев ръководството на ОСД няма информация негови членове да имат идея да се преливат от ПССД към новата парламентарна група ДАР.
8.09.1994 - НС приема оставката на правителството. Всички депутати от ОСД, участвали в гласуването, гласуват "за".
12.09.1994 - В интервю за в."Труд" Соня Младенова, бивш депутат от ПССД и бивш член на ОСД, окачествява обединението като ярко идейно течение в БСП, което така и не е успяло да преодолее съпротивата на апарата и да убеди членовете и симпатизантите на БСП в необходимостта от нейната реална социалдемократическа еволюция.
13.09.1994 - Във в."Новини" е публикувана статията на Г. Пирински "С Беров или без Беров трябва да се простим със синята пазарна демагогия". В нея зам.-председателят на ОСД посочва като цел на обединението БСП да предложи алтернатива на провежданите в момента реформи в икономиката, която е национална и която е стъпила на разбирането за регулиран преход. Пирински се застъпва за разработването на програма, която да направи опит за съчетаване на досегашната антиинфлационна монетарна политика"' с противоречивите искания за по-активна роля на държавата в инвестиционната дейност и за по-големи заплати и пенсии.
- в."Дума" /от 14.09.1994/ - на пленум на ВС на БСП единодушно, със 136 гласа е прието решение, в което се препоръчва на ПССД да откаже проучвателен мандат за посочване на кандидат за министър-председател и незабавно да уведоми президента. Всички депутати от ОСД гласуват "за" това решение.
14.09.1994 - в."Дума" /от 15.09.1994/ - на пресконференция Д. Йончев развива тезата, че докато има шансове за национално съгласие трябва да се работи за него. Зам.-председателят на ОСД обяснява подкрепата на обединението за решението на ВС за отказ на БСП от проучвателен мандат с изчерпване на обективната възможност за национално съгласие в момента и изразява резерви към оценката на Ж. Виденов, че социалистите са направили всичко възможно за постигането му.
20.09.1994 - в."Дума" /от 22.09.1994/ - на свое заседание ръководството на ОСД приема декларация, в която се подкрепя промяната на Конституцията; допуска се провеждането на нови избори без поправки в Конституцията, ако те станат невъзможни; предлага се БСП да излезе с инициатива политически сили и държавни институции да съгласуват и подпишат общо споразумение за свободни и честни избори; твърди се, че досега БСП недостатъчно е отстоявала каузата на националното съгласие и се настоява БСП да изгради върху Конституцията програмата си за управление.
- Във в."Денят" е публикувана информация за съвместна декларация на локалните структури на ОСД и "Марксистка платформа" в Пловдив, в която двете течения заявяват, че ще обединят усилията си за изпълнението на решението на 41-вия конгрес на БСП от общинската организация за провеждането на избори през есента на 1994 г.
21.09.1994 - на пресконференция Ч. Кюранов заявява, че задачата за изграждането на ляв център има две измерения - предизборна коалиция и трайно сътрудничество след изборите. На същата пресконференция Петър Балабанов, депутат от ПССД и член на Политическия съвет на ОСД, тълкува обръщението на президента към НС като доказателство, че Ж. Желев има намерение да се намеси в предизборната борба не като арбитър, а като пристрастен съдия.
24.09.1994 - при участието си в ТВ предаването "Панорама" Ч. Кюранов декларира, че ОСД не участва в пазарлъци за подкрепа на ново правителство в това НС и заявява, че А. Луканов е редови член на обединението и че: "ще сбъркаме, ако смятаме, че ОСД е маша на някого". Председателят на ОСД изразява становището на обединението, че БСП трябва да работи голяма коалиция още преди изборите.
28.09.1994 - на пресконференция Р. Карадимов предлага да се свика специален пленум на ВС, който с поименно гласуване да потвърди или да отхвърли позицията на БСП и заявява, че е дошло време да се поема персонална отговорност за провежданата политика. Според зам.-председателя на ОСД от две седмици БСП инкасирала загуба след загуба. Д. Йончев изказва мнение, че следващия парламент ще бъде по-удобен за политическа работа от действащия.

 

 

 * * *
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

31.08.1994 - на заседание НКС на СДС взема решение ПГ на СДС да поиска вот на недоверие на кабинета като мотивите ще бъдат уточнени на следващото заседание. Партиите и организации на СДС са обсъждали документ за ново полотическо споразумение, което ще се подпише на 6 септември. Комисия ще подготви документа въз основа предложените варианти от РДП, БДФ, НД "Екогласност", ОХДЦ и СДП. Тричленна комисия, ръководена от юриста Петър Стоянов, ще направи окончателна редакция на документа. Иван Куртев е подал оставка като председател на Централния избпрателен клуб и е предложил кандидатурата на Валентин Василев от Демократическата партия. За този пост е предложен и Здравко Даскалов от БДФ. Едвин Сугарев е внесъл решение на изпълнителния съвет на НД "Екогласност" да бъде предложен Евгений Михайлов за заместник-председател на ръководния орган на коалицията по предизборната кампания.
01.09.1994 - "Демокрация" - В ОБРЪЩЕНИЕ на Националното ръководство на Съюза на репресираните в България до всички клубове в страната се призовава, структурите на съюза да организират на 8 и 9 септември панихиди в черквите по места и на 9 септември в 11 часа да бият в знак на траур камбаните и в клубовете да се спуснат черни знамена.
- "Демокрация" - в специална Декларация до НКС членовете на местната организация на ДП в Бургас заявява, че се присъединяват към подписката на представители на местни партийни организации в столицата, изразяващи несъгласиеято си с ръководството на ДП.
- в ОБРЪЩЕНИЕ на НКС на СДС, прочетено по Националната телевизия, се заявява, че единственият изход от кризата са незабавна оставка на правителството, разпускането на парламента и нови парламентарни избори. СДС е готов да поеме отговорността за управлението на България през следващите 4 години при ясно мнозинство в парламента , се заявява в документа.
- НКС на СДС единодушно подкрепя инициативата на комитет "Съединение", който призовава всички българи да посрещнат тържествено Деня на Съединението - 6 септември и да протестират срещу "деня на лъжата" - 9 септември. Комитет "Съединение" обява 9 септември за ден на всенароден траур.
- "Демокрация" - публикува текста на проекта за политическо споразумение между партиите в СДС. В преамбюла се подчертава, че СДС продължава да бъде единствената реална алтернатива за демократичните промени. В текста на проекта се заявява, че СДС е готов да поеме оттоворността за управлението на държавата и готов и за коалиционно управление заедно с други антикомунстически демократични парламентарни сили. В документа се очертават и основните принципи на предизборната програма на СДС. Ръководни органи на коалицията са Националната конференция и НКС, като техните решения са задължителни за всяка партия и организация от коалицията, за всяка местна и регионална структура на СДС, за народните шредставители на СДС и за ПГ на СДС като цяло. Посочва се и общият механизъм за изготвяне на листите и участие в изборите. Предвижда се възможността да бъдат издигани и безпартийни кандидати.
03.09.1994 - "Демокрация" - в статия Блага Димитров апелира да се замразят разногласията и раздорите, да се надмогне партийните боричкания и страха от нови, млади, умни хора. И час по-скоро да се подпише широко шредизборно споразумение с различни антитоталитарни общности.
- "Демокрация" - в интервю за вестника Филип Димитров заявява, че било крайно време правителството да подаде оставка. Ново правителство означавало мафията и корупцията да продължат да бъдат основния икономичесзки фактор в България. Според г-н Димитров "очевидно е, че в ПГ на СДС има хора, готови да участват или да подкрепят такъв кабинет. И друг път сяьм казвал - това е демаркационната линия в СДС и тези хора няма да имат място в коалицията".
- "Демокрация" - вестникът публикува платено съобщение на Инициативен комитет за провеждане на еднодневна конференция на членове на Демократическата партия от цялата страна - настоящи, изключени или напуснали по различни причини през тази година и които проявяват несъгласие с действията на ръководството на ДП.
- "24 часа" - в интервю г-н Савов споделя, че "може би избори в момента ще доведат до победа, и то за съжаление голяма победа на бившите комугяисти". Председателят на ДП споделя, че би станал премиер на десен кабинет, но след изборите. В интервюто депутатът обвинява Ф. Димитров, че подготвя алтернативна Демократическа партия. Савов споделя, че Демократическата партия би отишла сама на избори.
05.09.1994 - "Демокрация" - в Тетевен се провежда среща с обществеността на Филип Димитров, Дако Михайлов и Петър Петров. На срещата председателят на НКС заявява, че СДС спечели една битка - най-после успя да постави в шах комунистите и да принуди правителството да си отиде. Комунистическата партия, според г-н Димитров, искала да запази парламента, защото се страхувала от избори, които знае, че няма да спечели.
- на извънредно заседание на НКС на СДС се обсъждат предложенията за измения в новото политическо споразумение и е приет окончателния текст. Направени са доста редакционни поправки. РДП е изразил несъгласие с отразените в документа програмни намерения, които според Ал. Йорданов са твърде леви. Георги Петров от БЗНС "Н. Петков в СДС" е направил възражения по отношение на текста, където се заявява, че решенията на конференцията и НКС са задължителни за депутатите от коалицията. Георги Петров е предложил ДП да бъде размразена, но е получил подкрепа само от РДП.
- на разширено заседание на Централното бюро на ДП взема решение да не подписва политическото споразумение и представители на партията да не присъстват на церемонията по подписването. Окончателно решение ДП щяла да вземе на Върховният си партиен съвет, който ще се проведе на 24-25 септември.
06.09.1994 - НКС взема решение ПГ на СДС да настоява парламентът да приеме оставката на правителството без гласуване, а ако се стигне до гласуване да се настоява то да бъде явно. Ако оставката на кабинета не бъде приета, СДС ще поиска вот на недоверие на правителството за цялостната му политика. На заседанието Евгений Михайлов е избран за заместник-председател на НКС на СДС. Други кандидати не са били предложени. За председател на Ценралния избирателен клуб на СДС е избран Валентин Василев, член на ДП, получил 9 гласа. Останалите кандидатури са били на БДФ - Здравко Даскалов и Нова СДП - Марио Тагарински.
- 14 партии - редовни членове на СДС и 3 организации - наблюдатели в коалицията подписват новото политическо споразумение в нарочно избраната от тях дата - деня на Съединението. Ал. Йорданов, Стефан Софиянски и Георги Петров са заявили, че техният подпис трябва да бъде одобрен от съотвения ръководен орган на партиите им.
- ПГ на СДС с 47 гласа "за" и 26 "против" при тайно гласуване изключва Едвин Сугарев от групата. Предложението е направено от Михаил Неделчев.
- "Демокрация" - протестна декларация по повод 50 години от "позорната дата, на която СССР обяви война на България и родината изгуби своя суверенитет" връчват в руското консулство представители на СДС - местния съюз "Истина", КЕП, НД "Екогласност", СДП, БДФ, НКД, ДП, монархически организации, бивши възпитаници на Военно училище на Негово Величество "Цар Борис III". В декларацията се призовавало руските дипломати като наследници на съветството консулство да се извинят на местното гражданство за оказаната от окупатора подръжка  и закрила на българските комунисти.
- "Труд" - в интервю Аспарух Панов окачествява новото политическо споразумение на СДС като "миш-маш, сготвен от разни неща". В предлагания текст отново не се разбирало какво е СДС - коалиция или някакво недефинирано движение. Г-н Панов имал усещането, че с това споразумение е заложена целта да се унищожат сериозните политически партии с традиции в българския политически живот. По отношение на програмните намерения, включени в споразумението, г-н Панов заявява, че те са прекалено социалдемократически и прекалено популистки и това плашело ръководството на партията. РДП била либерална партия и нейното ръководство винаги възприемало СДС като либерално-консервативна коалиция. РДП щяла да подпише споразумението в името на единството на СДС и защото ако изборите били на есен, нямало време да се наложи нова формация. РДП била против предложението на Ф. Димитров за раздаване на сини книжки и го схващали като демонстрация на прехода от коалиция към синя партия. Партията се обявила и против предложението на председателя на НКС за вътрешно допитване за кандидатурите за народни представители.

07.09.1994 - на площад "Ал. Невски" СДС провежда митинг под мотото "Предсрочни избори" и "Победа". Филип Димитров заявява, че СДС ще гарантира 4 неща на своите избиратели, които ще залегнат и в платформата на коалицията: война на мафията и спокойствие за хората, финансова дисциплина за страната и сигурност за гражданите, спиране на безработицата и гарантиране на нови работни места и преустановяване разграбването на държавата. На митинга се изказват и Иван Костов, Иван Куртев, Едвин Сугарев, Евгений Михайлов, Валентин Василев и Муравей Радев.
- "Демокрация" - предният ден в зала на ВИАС по инициатива на обществен комитет "Съединение" е почетен деня на Съединението. Честването е започнало с "Шуми Марица". Председателят на комитета е обявил учредяването на обществено-политическа организация "Съединение". Присъствал е г-н Филип Димитров.
- "Демокрация" - в Пловдив е отслужена панахида за дейците на Съединението. На службата, състояла се на площада, са присъствали Александър Йорданов, Асен Агов, Евгений Михайлов и Петър Стоянов.
- "Дума" - състояла се е среща между заместник-председателят на НКС Ст. Софиянски и конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" г-н В. Медарски. И двете страни изразили убеждението си в необходимостта от предсрочни избори. Синдикатът още не искал да се ангажира с нито един от двата лагера в демократичното пространство. Не можем да кажем, че Савов е по-малко демократ от НКС, заявил г-н Медарски.
- "Дума" - в статия се твърди, че се е провела среща в дипломатически клуб в Горна баня по покана на Ал. Чирков, на която са присъствали Стефан Савов, г-н Софиянски и други неназовани лидери. Обсъждани били шансовете за сформиране на кабинет, като единодушно било мнението, че това е невъзможно. Само 92 гласа в подкрепа на тази идея преброили участниците, след като ОСД ги известило, че е за предсрочни избори.
08.09.1994 - Иван Куртев, Христо Бисеров и Константин Тодоров подават молби за напускане на ПГ на СДС. Според г-н Куртев в ПГ се подговял опит за съставяне на кабинет в този парламент.
- "Демокрация" - в статия Ал. Йорданов заявява, че новото политическо споразумение между партиите и организациите в СДС утвърждава коалиционния характер на СДС. Според председателя на РДП "позицията за единство и единодействие, за обединение на демократичните сили срещу надигащата се комунистическа вълна и безскрупулна мафиотска наглост" няма алтернатива. Председатетелят на НС смята, че ако В СДС протече разцепление, гарантирано ще се загубят изборите. Според лидера задълбочаването на конфликтите между ПГ и НКС е пагубно за СДС и затова той предлага, председателят на ПГ и НКС "да седнат на една маса и да се разберат като българи". Според депутата трябва да престане "глупостта, наречена замразяване".
- на страниците на в."Демокрация" 13 члена на ДП от община Слатина заявяват, че подкрепят Инициативния комитет за провеждане на конфренция на ДП. В същия вестник е публикувано и съобщение на Централното бюро на ДП във връзка с платените съобщения на Инициативния комитет. В документа се подчертава, че съгласно устава на партията конференция може да бъде свикана само от Върховния партиен съвет. Твърди се, че инициаторът на противоуставната проява г-н Б. Стоянов бил напуснал по свое желание ДП и никога не е бил активен член на партийната организация "Красна поляна", а като щатен служител в апарата на СДС се е опитал да привлече привърженици за сваляне председателя на партията след нейния XIV конгрес. Тези, които не желаят да спазват устава на една партия, просто нямат право да говорят от нейно име - завършва съобщението, изготвено от секретаря Петър Станков.
- В уточнение, публикувано в същия вестник, комитет "Съединение" заявява, че той е създаден със съучастието на повече от 20 организации и политически сили и действа като обществено движение и не е политическа организация.
- провежда се среща между президента и депутатите от СДС Иван Костов, Илко Ескенази и Стефан Софиянски. Те са изразили позиция против съставянето на кабинет в този парламент. Уточнено е провеждането на среща между президента и председателя на НКС на СДС.
- на заседание Изпълнителното бюро на партия Либерален конгрес взима решение партията да се присъедини към СДС.
- "Континент" - в интервю за вестника Елка Константинова заявява, че този парламент не може да излъчи правителство. Депутатката споделя, че би предпочела да не бъде в едни и същи избирателни листи с Ф. Димитров и Сугарев и никога вече няма да се кандидатира за депутат. Г-жа Константинова била възмутена от замразяването на ДП. Според нея Ф. Димитров вече не бил толкова категоричен срещу ДП и Савов. Г-жа Константинова вижда разрешението на конфликтите в коалицията "под формата на два СДС". "Вярвам, че един ден Йорданов ще стане премиер или президент" -споделя депутатката.

09.09.1994 - провежда се траурно шествие, организирано от комитет "Съединение".
- в Декларация по БНП на ПГ на СДС, прочетена от нейния председател, се заявява, че "не можем да честваме 9 септември, защото тази дата беше предопределена от нахлуването на червената армия".
- провежда се среща между Стефан Савов и Нора Ананиева. Обсъждани са предложените промени в избирателния закон, Конституцията и правилника на НС.
- "Континент" - в интервю Иван Костов квалифицира Вержиния Велчева, Венцислав Димитров и Весела Рашеева като провокатори, тъй като не позволили парламентарната група на СДС да вземе решение предния ден дали да откаже мандата за сформиране на правителство.
- "Стандарт" - в интервю Венцислав Димитров заявява, че на утрешния национален форум на ОХДЦ, той и В. Велчева ще поискат ОХДЦ да излезе от СДС. Според депутата партията все повече се обезличава и губела поли-ическата си идентичност. Стефан Софиянски участва в една лява икономическа платформа, с която не може да се извърши прехода към пазарна икономика - смята В. Димитров. Според него СДС трябва да покрие целия демократичен спектър - от социалдемокрацията до християндемокрацията, през либерализма. В. Димитров е убеден, че който защитава двуполюсния модел, автоматически се спускал в тоталитарното пространство, в което действала БСП. "СДС дърпа цялото демократично развитие обратно в тоталитарното пространство" - смята депутатът и заявява, че е сигурен, че Ф. Димитров и Ж. Виденов са сключили тайно споразумение за печелене на изборите от БСП и за вкарване на Филиповите хора в следващото НС.
10.09.1994 - "Демокрация" - проведена е среща между Стефан Софиянски, В. Василев и Кръстьо Петков, на която е изразено общото становище, че този парламент не трябва да излъчва нов кабинет.; г-дата Асен Агов и Ст. Софиянски са се срещнали и с председателя на ХАП.;общи позиции за предсрочни избори са изразени на срещата между Петко Илиев - организационен секретар на БЗНС - Мозер и г-да Софиянски, Агов и В. Василев.
- "Континент" - в интервю Едвин Сугарев заявява, че повече няма да се кандидатира за депутат. Председателят на НД "Екогласност" смята, че г-н Савов е заинтересован много повече от собствената си партия и нейния просперитет, отколкото от каузата на СДС. Председателят на ДП се опитвал да превземе СДС отвътре, да налага на възлови позиции само демократи. Според г-н Сугарев очевидно ще се стигнело до формиране на нова парламентарна група. Депутатът смята, че трагедията на СДС е, че никога не е бил истинска коалиция. Ако имало скоро избори, съюзът имал шансове да ги спечели, но ако се стигнело до формиране на нов кабинет с гласове от ПГ на СДС, това "ще е краят на коалицията" - споделя Сугарев. Според него трябвало да се потърси нова организационна структура, която да е много по-гарантирана спрямо възможността от измени и вътрешни противоречия, но не било възможно от СДС да се направи синя партия.
12.09.1994 - на среща с президента Филип Димитров и Иван Костов са изразили надежда, че д-р Желев ще проведе консултациите с политическите сили с необходимата интензивност.
- "24 часа" - конференцията на сегашни и изключени членове на ДП е решила да учреди Демократическа партия - 1896. Резолюцията на форума е гласуван от 244 души. Борис Кюркчиев, почетен председател на ДП, е изпратил поздравително писмо до конференцията. Във форума са участвали представители на 52 местни организации. От тях 34 общински структури са представили протокол, че напускат ДП с всичките си членове. През юли месец Златка Русева заяви, че ДП има над 200 структури. На форума е избрано временно ръководство, което ще действа до свикването на конгрес след регистрацията. За председател е избран депутатът Стоян Райчевски. Зам.-председатели са Борис Стоянов, Асен Гиргинов, Д. Саръиванов, а секретар Методи Спасов. Стоян Райчевски е упълномощен да депозира кандидатурата на ДП-1896 за член на СДС.
- на заседание на Националния съвет на ОХДЦ е препотвърден подписа на председателя на партията Ст. Софиянски под новото споразумение на СДС. От 30 присъствали, 24 са били "за". Трима са били против, между тях е В. Димитров, трима, сред които В. Велчева, са се въздържали. На заседанието е взето решение ОХДЦ да не участва в създаване на нов кабинет. ОХДЦ щял да предложи на НКС ДП да бъде размразена, за да подпише споразумението. Националния съвет е изразил становище, че НКС не оказва достатъчно подкрепа на сините кметове, а усилията им не се популяризират достатъчно. Във форума е взел участие Ал. Янчулев.
- "Демокрация" - в статия се твърди,че в частен ресторант са се срещнали Ст. Ганев, Г. Марков, В. Димитров, В. Велчева и Ал. Янчулев. Домакин е бил бизнесменът Стефан Стайков, спонсор на футболния отбор "Розова долина". Били са поканени г-дата Чирков и Т. Лафчис. На срещата е обсъждан въпроса, как да се състави нов кабинет.
13.09.1994 - "Демокрация" - НД "Екогласност"  в Декларация заявява категоричния си протест срещу позорното решение на ПГ на СДС за изключване на Едвин Сугарев. НД "Екогласност" призовава НКС и ПГ на СДС да направят необходимото за сплотяване на ПГ на СДС и за избиране на ново ръководство.
- РДП е приета за редовен член на Либералния интернационал и според неговия устав Аспарух Панов става вицепрезидент на международната организация.
- "Демокрация" - в Пловдив на пресконференция Кръстьо Петков е заявил, че създаването на отдавна замисления от Тренчев "Демкоратичен алианс" е в ход. Той разполагал със сведения, че засега конструкцията на алианса са Демократическата партия на Стефан Савов, КТ "Подкрепа" и БЗНС на Мозер.
- "Стандарт" - на пресконференция временният председател на ДП-1896 Стоян Райчевски е заявил, че неговата партия ще депозира кандидатурата си в НКС на СДС за редовно членство. ДП-1896 приемала решенията на VI конференция на СДС. Депутатът Валентин Василев е изявил желание за членство в новата Демократическа партия.
- "24 часа" - в интервю депутатът Стоян Райчевски заявява, че счита инициативата за създаване на ДП-1896 като обединителна за СДС, а не като разделителна в една политическа партия. По-важни били политическите задачи в момента, а не теснопартийните. ДП-1896 нямали някаква особена програма, а казвали: "Оставаме в СДС". "Всички депутати, които са досегашни депутати на ДП и се присъединят към нас, ще получат възможността да се кандидатират" - заявява Ст. Райчевски.
14.09.1994 - в телевизионното време на СДС, според временния статут на БНТ, Надежда Михайлова в изявление благодари на симпатизантите на СДС, участвали в конкурса "Какво очаквам от СДС", организиран от фон-дация "Демокрация". Г-жа Михайлова напомня, че оставали още две седмици до края на конкурса, в които симпатизанти и членове на СДС могат да подпомогнат коалицията финансово и интелектуално.
15.09.1994 - "Демокрация" - ДП 1896 в Пловдив е приета в местния координационен съвет със статут на наблюдател. Против е гласувала само РДП.
16.09.1994 - "24 часа" - депутати от БСП, ДПС и ДАР са поискали оставката на председателя на НС с мотивите, че Александър Йорданов нарушава Конституцията и правилника на парламента. Вносителите предлагат до избора на нов председател длъжността да се поеме от Йордан Школагерски.
—"Континент" - предният ден от трибуната на парламента Филип Димитров заявява, че СДС ще гласува предложените промени в Конституцията само на първо четене, т.е. ще приеме по принцип нуждата от промени, но няма да подкрепи проекта при следващите гласувания, защото те щели да нанесат "непоправими нарушения в парламентарната процедура".
- "Денят" - на заседание на ПГ на СДС предният ден само седем депутати гласуват за предложението групата да приеме мандата за съставяне на кабинет. То се отхвърли с поименно гласуване при 47 гласа протгз, 16 отсъстващи и 6 въздържали се.
17.09.1994 - "Демокрация" - в сградата на Народното събрание се е състояла среща между члена на Британския парламент Майкъл Фалън и председателя на ДП-1896 Стоян Райчевски. На разговора, проведен по искане на английския гост, са обсъдени политическата ситуация в страната, предстоящите предсрочни избори и процесите в Демократическата партия. Г-н Фалън и още четирима експерти от английската Консервативна партия ще участват в двудневен семинар по различни аспекти на предизборната кампания, организиран в курорта Паничище от Фондация за демокрация към парламента на Великобритания и българската фондация "Демокрация"'.
- "Демокрация" - избрано е ново ръководство на КС на СДС Враца.

19.09.1994 - Президентът на Републиката връчва проучвателен мандат на ПГ на СДС за съставяне на правителство.
- "Демокрация" - в Габрово е завършил работата си двудневен семинар на тема "Носители на функции в партиите, парламента, правителството и обществените институции", организиран от СДС със съдействието на фондация "Конрад Аденауер".
- "Демокрация" - депутатите Едвин Сугарев, Свободка Стефанова и протойерей Стефан Стефанов са провели среща с гражданите на гр. Русе. На срещата са обсъждани въпроси, свързани със ситуацията в парламента, предсрочните избори и процесите в СДС, както и противоречията в местния КС в Русе.
- "Демокрация" - Изпълнителният комитет на СДП е ратифицирал подписа на Иван Куртев под новото политическо споразумение на коалицията. На заседанието е уточнено, че кандитатите на СДП ще бъдат хора в активна възраст, без обаче да се поставят възрастови ограничения. Избран е бил и председател на централната контролна комисия на партията. На мястото на починалия депутат Манол Тодоров е избран Милчо Стоилов-: Председателят на ХДС Юлий Павлов е подал оставка по време на заседание на ръководния орган на партията. Взето е решение да бъде избран нов председател на насроченото общо събрание на 8 октомври.; На заседание на Националната камара на КЕП е утвърден подписа на Христо Бисеров под новото споразумение на коалицията. КЕП е сформирал централен предизборен клуб на партията в рамките на ЦИК на СДС и открил процедурата за подбор на кандидати за народни представители.; На националния си съвет РДП е утвърдил подписа на лидера си Александър Йорданов. На форума е решено да се свика извънреден конгрес на РДП през октомври. РДП ще предложи на НКС на СДС провеждането на политическа среща на всички партии, които са против връщането на БСП на власт, под названието "Национален антикомунистически съвет" с цел обща тактика в предизборната борба. Според НПС на РДП, създаването на Демократическа партия-1896 и предлагането й за членство в НКС нарушава статута на СДС и подписаното споразумение.
- провежда се среща между председателя на НКС Филип Димитров и Мехмед Ходжа - председател на Партията за демократични промени. Въпросът за участие на ПДП в СДС не е поставян, но е обсъждано влиянието на коалицията в районите със смесено население.
20.09.1994 - "Демокрация" - на пресконференция в Пловдив депутатът Павел Шопов, зам.-председател на ХДС, е заявил, че няма директива от Европейския съюз на християндемократите за предизборно коалиране на християн-демократическите формации в България.
- в сградата на Раковска 134 е избран новият КС на Русе с председател Енчо Енчев от СДП.
- на заседание на ПГ на СДС е взето единодушно решението да се откаже мандат за съставяне на правителство. Според председателя на ПГ на СДС, БСП е извършила антиконституционен по дух акт с избирането на нови членове на Висшия съдебен съвет, на което ПГ на СДС не присъства.
- на редовното заседание НКС на СДС е изслушал доклад на председтеля на предизборния щаб Валентин Василев за подготовката на структурите за изборите. Михаил Константинов и Марио Тагалински за избрани за заместник-председатели на Централния предизборен щаб на СДС. На заседанието е обсъдено конкретното взаимодействие с обществената организация съюз "Съединение". Уточнено е, че СДС ще проверява избираемостта на своите кандидати за народни представители чрез допитване по места.
- "Демокрация" - на заседанието на 21 до 23 септември на Европейския християндемократически интернационал ще присъства Стефан Софиянски като председател на ОХДЦ, която е пълноправен член на организацията. Членове на ЕХДИ са и ХДС, БЗНС - Мозер и Демократическата партия.
- "Демокрация" - НПС да започне незабавни преговори за предизборно споразумение със СДС, е решил генералният съвет на синдиката вчера. Профсъюзът предлага помощ в организиране на предизборната кампания на синята коалиция, която от своя страна се ангажира с решаване на конкретни проблеми след изборите. Проектът за споразумение предвижда СДС да направи промени в КТ, които да гарантират равнопоставеност на всички синдикати при договарянето, да бъде подменен изцяло инспекторатът по труда, да бъде преразпределено справедливо синдикалното имущество. Генералният съвет е ратифицирал проекта за създаване на синдикален блок между НПС, Националния синдикат на докери и портови моряци, Федерация "Миньор" и "Учителски синдикат 9 юни 1994 г." .
- провежда се среща между председателя на НКС и представители на Съюзените земеделски организации.
24.09.1994 - "Демокрация" - състояла се е регионална конференация на организациите на СДС в Пиринска Македония, на която е разгледано организационното състояние на общинските координационни съвети и изборните щабове. В работата на форума са взели участие депутатите Иван Будимов, Ивайло Ловджиев, Александър Праматарски, Владимир Джаферов и Емил Юруков.
- "Демокрация" - Националният съвет на РДП е взел решение за провеждане на 16 октомври на извънреден конгрес. Според г-н Христов, политически секретар на партията, 80 на сто от делегатите са подкрепили тезата, че радикалдемократите трябва да излязат от СДС и да търсят нови коалиционни партньори. Стефан Савов е заявил, че няма никаква пречка двете партии да се коалират, ако РДП напусне СДС.
26.09.1994 - "Демокрация" - предстои среща на ръководствата на Европейския християн-демократически съюз и на СДС с членовете на ЕХДС от България, е съобщил председателят на ОХДЦ Стефан Софиянски след завръщането си от заседанието на съвета на ЕХДС в Брюксел. Преди заседанието на съвета е имало настроения за създаване на общ християндемократически блок в България около Демократическата партия и БЗНС - Мозер. В Брюксел Стефан Софиянски е изразил становището на ОХДЦ и ХДС, че двете партии в никакъв случай няма да се обединяват с ДП.
27.09.1994 - "Демокрация" - на Раковска 134 господата Филип Димитров, Петър Стоянов. Иордан Соколов, ген. Богомил Бонев са обсъждали теми, свързани с престъпността. Бившият министър на вътрешните работи Соколов смята, че състоянието на престъпността е резултат на целенасочени и умишлени действия на БСП, която искала да замени страха от лагерите със страха от мафията.
28.09.1994 - на редовно засение НКС на СДС е разисквал евентуалните си политически партньори в изборна ситуация. Между партиита и формациите са монархисти, земеделци, етнически организации като Партията на демократичните промени и някои ромски формации. Точната формула на споразуменията предстои да се уточнява.
- При нещастен случай депутатът Илко Ескенази загина.
- "Демокрация" - в интервю за вестника депутатът Васил Гоцев съобщава, че е напуснал ръководството на Демократическата партия, заради несподеляне на неговата политическа линия, като остава член на местната партийна организация в община "Възраждане". Според депутата е трябвало да се подпише новото политическо споразумение на СДС, независимо от съществуващите различия, за да не се разцепи коалицията. Г-н Гоцев споделя, че е убеден привърженик на конституционната монархия. Според него всички монархически организации трябва да се обединят за изборите.
- "24 часа" - на вчерашното си заседание ПГ на СДС е разгледала въпроса за кандидатурите на двамата нови конституционни съдии, които ще бъдат предложени от квотата на НС. Единодушно депутатите са решили един от кандидатите да бъде Емил Вучков.

 

* * *
ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

01.09.1994 - в."Континент"- интервю с кмета на Кърджали г-н Исмет Саралийски. Той е роден през 1956 г., инжинер по образование, по негови думи, се опитва да следва задочно право. През последната година кметът е непрекъснато атакуван от местното ръководство на ДПС. Той казва, че за щастие неговите 11 противници са само на общинско равнище, на окръжно и национално такова отношение спрямо него не се споделяло. Г-н Саралийски нямал отрицателно отношение към думата номенклатура, съвсем естествено било изказването на Доган, който заявява, че трябва да се завземе икономическата власт в района. В зависимост от условията при следващите избори кърджалийския кмет се кани да помисли дали да поеме втори мандат.
- "24 часа" твърди, че около 2000 членове на читалище "Кирил Маджаров" и 250 самодейци от различни състави в Смолян подкрепили подписката срещу Ахмед Доган.
Инициаторът на подписката, Атанас Барбов, изпратил открито писмо до Главна Прокуратура и КС за снемане на депутатския имунитет на Доган и за възбуждане на наказателно призводство срещу него във връзка с "обидните изявления към българския народ и неговата национална сигурност". Г-н Барбов настоя и за забрана на ДПС, като "партия на етническа основа".
02.09.1994 - "Дума" - цитира изказване на Кърджалийския лидер на ДПС, който казва: "Подготвили сме нови девет души наши хора, които да постъпят на работа в РДВР в Кърджали".
04.09.1994 - Председателя на окръжния съвет на ДПС в кърджалийския регион Ахмед Юсейн съобщава за 16 одобрени кандидати за учене в Анкара. Тези младежи са подбрани сред 80 представили се български турци от цялата страна.
05.09.1994 - "Новини" - Подписката за отнемане на имунитета и даване под съд на лидера на ДПС Доган е събрала над 3000 гласа. Към инициативата на ВМРО в Смолян се присъединили мнозина от Рудозем, Девин, Златоград и Лъки.
- в. "Новини" - Зам.-председателят на движението Лютфи заявява, че ще направи проверка на причините за липсата на покана на представител на ДПС на Консултативен съвет в Президентството. Той самият, като зам.-шеф на парламентарната Комисия по външна политика,  трябвало да присъства на съвещанието.
06.09.1994 - Доган разговаря с лидера на АСП проф. Василев. Обсъждано е политическо споразумение, според което парламента да определя параметрите за работа на правителството.
07.09.1994 - "Стандарт" пише, че ДПС е категорично срещу идеята за съставяне на служебен кабинет за една година с водещи фигури Луджев и Пушкаров. По този повод Осман Октай казва, че никой не би позволил да се състави правителство, контролирано само от една сила.
- „Дума" - връчена е подписка на председателя на НС, в която се иска сваляне имунитета на Доган. По този повод Велинградската община е събрала 5056 гласа.
- Пред журналисти Лютфи казва, че 51 на 49 са шансовете правителството да не падне. След това обаче се коригира, че вероятността Беровия кабинет да остане е 50 на 50. ДПС държи да запази мандата на професора, но иска генерален ремонт.
08.09.1994 - "Новинар" напомня за сондажите на ДПС, изразяващи се в срещи с проф. Василев, Иван Пушкаров и Стефан Савов.
09.09.1994 - "Денят" - обширно интервю с координатора на ДПС за Югоизточна България Мохамед Реджеп. Той твърдо заявява, че ДПС е готово във всяко време за избори, а техните симпатизанти са сигурни хора, които никога нямало да тръгнат с Генджев или Ходжа. След като правел денонощно своите обиколки из страната Реджеп мислел, че може да се очаква и приятна изненада за движението в следващите изборни резултати. Очакванията на координатора в бъдещия парламент се свързват не с 24, а с 30 народни ДПС-представители.
-" Новинар" - Доган е изпратил покана на професора в оставка. Беров отклонил поканата, но по-късно Доган бил удостоен с честта /чрез телефонен разговор/ да бъде поканен в дома на премиера.
10.09.1994 - "Шансовете да бъде съставен нов кабинет в този парламент днес са по-големи от вчера"- заявява Октай пред журналисти в парламента. Той споделя, че очаква на предстоящия пленум на социалистите да се разиграят същите събития, както в СДС.
13.09.1994 - "Демокрация" - След консултациите на Желев, относно това, на кого да бъде предложен мандат, е сигурно, че ДПС няма да получи покана от президента.
14.09.1994 - "Континент" - председателят на окръжния съвет на ДПС в Пловдив Фикрет Сепетчи заявява, че не е любимец нито на Доган, нито на който и да е от лидерите на движението. Той съобщава, че на заседание на съвета са изключени местните лидери на организацията Гюрсел Алиев и Байрям Мейман. Вестника напомня, че самият Алиев при гостуването на Доган в Пловдив обещал да осисури на ДПС достатъчно ромски гласове, ако обаче той заеме ръководен пост в местната организация.
15.09.1994 - БТА съобщава за искането на оставка на Ал. Йорданов от депутати на БСП, ДПС и ДАР. Искането, внесено в деловодството на НС съдържало обвинения за нарушения на Конституцията. Вносителите предлагали председателската длъжност да бъде поета от Школагерски.
16.09.1994 - Предизборния щаб на ДПС в община Сатовча съобщава, че до изборната дата 2.10. депутатите от ПГ на движението ще обиколят 13-те селища в общината. Снетият от кметско място Юсуф Джуджо и местния депутат Ариф Мустаклъ направили предизборно мероприятие в село Плетона.
- "Денят" - Лидерът на ДПС в Кърджали Юсейн е изпратил искане до ПГ на движението, за подновяване регистрите на населението по законодателен път.
19.09.1994 - "Новини" - Интервю с Осман Октай, в което се казва, че "ДПС не се плаши от избори". Имали готовност веднага да включат най-малко 30 000 души в предизборна кампания.
20.09.1994 - На Централния съвет на ДПС, е обсъждан проект за работа на ЦИК, изготвен от нейния шеф Октай. В проекта се предвижда формирането на различни оперативни групи за връзки с обществеността, за организация, управление и др. Един централен и 23 регионални предизборни щаба ще има ДПС. Кандидатите, ще трябва да преминават за одобрение от селските секции през окръжни съвети до централата и да си търсят сами пари¬е за кампанията.
21.09.1994 - "24 часа" - Централния съвет и ПГ на ДПС вчера решили да подкрепят коалиционния кабинет на посочената от Желев група - "Нов избор" или ДАР, но не на всяка цена. Лютфи заявил, че бъдещото правителство трябва да е с участието на ДПС, без да споменава министерства или оставането на Матинчев .
26.09.1994 - Днес в седалището на БСДП се е състояла среща между представители на ръководствата на ДПС и социалдемократите. Делегацията на ДПС е водена от Осман Октай, а на БСДП - от д-р Дертлиев. Констатирана е близост във възгледите по въпросите на социалната политика. Двете политически партии са за пропорционална избирателна система. Според тях предложеният от БСП проект за нов Избирателен Закон е насочен срещу умерените политически сили у нас. ДПС и БСДП намират за нецелесъобразно парламентарните избори и изборите за местни органи на властта да се провеждат по едно и също време. По въпроса за предлаганите поправки в Конституцията двете страни са на различни позиции.
28.09.1994 - След заседание на ПГ Осман Октай заявява, че ако се възприеме формулата за участие на представители от всички парламентарни групи в бъдещия кабинет, ДПС ще подкрепи мандата на "Нов избор". Според него не е важно дали явно или тайно ще се гласува.
29.09.1994 - "Денят" - Осман Октай заявява, че предстои среща на ДПС с "Нов избор", след която ще определи отношението си в зависимост от програмата, която ще предложат хората на Луджев.
- "24 часа" - в съобщение на ръководствто на ДПС в Кърджали се казва, че Доган ще води листата на ДПС в града при следващите избори.
30.09.1994 - "Дума" - Председателят на общинското ръководство в Сатовча и ексдепутат от ВНС Шакир Поюков казва, че ДПС предварително се осъжда на провал с кандидатурата, която издига на Ахмед Дунчев. Според него този човек е обида за движението, където има далеч по-интелигентни хора.
- Социологично изследване на НЦИОМ показва, че при разпределяне на 121 мандата общественото мнение визира за ДПС 17 мандата, тоест 7,2 процента от депутатите в следващия парламент.

 

* * *
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

5.09.1994 - на пресконференция на БСДП П. Дертлиев заявява, че ако някой се опита да наложи Луджев начело на ново правителство, това би било цинизъм спрямо българските граждани. Нов кабинет в този парламент е възможен, но малко вероятен, смята г-н Дертлиев. Според него има смисъл да се направи правителство на националното спасение, което да събере всички здрави сили, готови да "ударят корупцията". Ако това не стане, д-р Дретлиев препоръчва да се отива на избори. Според него проф. Беров е най-почтеният политик, управлявал Б-я след 10 ноември 89-та г. Премиерът в оставка е понесъл отговорността на цяла серия безотговорни хора.
- "Новинар" - наред с каднидата за кмет на Сатовча от БСДП Андон Искренов, своята кандидатура за кмет издига самостоятелно и членът на ГОР Митко Дайлиев. Според информацията на вестника, Искренов, който бил с най-големи шансове, останал недоволен от конкуренцията. Между двамата се развихрил публичен скандал с взаимни обвинения за участие във Възродителния процес и активна комсомолска дейност в близкото минало.
- "Труд" - в интервю по повод честването на 9-ти семпетмври председателят на БСДП заявява, че Девети септември е дошъл "по нареждане отвън и с руските танкове", но "мнозина са таели надежда че ще се изпълни демократичната платформа на ОФ". П. Дертлиев изразява надежда, че борбата срещу фашизма, в която ролята на БКП е несъмнена, ще бъде отделена от мрачното време на сталинизма, настъпил с 9-ти септември.
8.09.1994 - в. "Свободен народ" - членът на ИБ на БСДП Т. Дечев заявява позицията на БСДП във връзка с оставката на кабинета на Беров и възможността за съставяне на ново правителство в рамките на сегашния парламент: на своя 40-ти конгрес социалдемократите са гласували резолюция, че са за предсрочни парламентарни избори. За да се измени тази позиция, е нужно да се свика нова национална конференция на БСДП. Такава необходимост, според г-н Дечев, може да възникне, само ако парламентарните сили предложат правителство на националното съгласие с участието на всички национално отговорни политически сили и БСДП бъде поканена да влезе в него. Пред въпроса за участието на социалдемократите в изпълнителната власт трябва да се постави огромна въпросителна, смята Т. Дечев. За БСДП ще е по-добре да мисли не за участие в хипотетично правителство, а за едни реални предсрочни избори.
- в интервю за "Св. народ" членът на Националния комитет на БСДП г-н Константинов припомня последиците от либералната ориентация на реформата в България след 10 ноември и призовава гражданите, заедно със социалдемократите да тръгнат във вярна посока: да посочат в избори кой искат да ги води по този път и непременно да гласуват.
10.09.1994 -среща между представители на ръководството на БСП и ИБ на БСДП в централата на БСДП. Според в."24 часа" от 11.09. хората на Ж. Виденов искали да разберат, дали П. Дертлиев е склонен да влезе в една лява предизборна коалиция. Общо било становището на двете партии, че предсрочните избори са единственият изход от сегашната ситуация. Двете партии обаче самостоятелно щели да търсят пътищата към тях.
11.09.1994 - проект за създаване на нова коалиция е обсъдило ръководството на БСДП. ИБ на партията е предложило основатели на коалицията да станат БСДП, ГОР, ЗП, АСП и БПЛ. Ръководството на БСДП е везло решение срещите и консултациите с политическите сили да продължат. Отправени са били покани за срещи с ръководствата на СДС, ДП, БЗНС с гл. секретар Мозер, БЗНС "Ал. Стамболийски", БЗНС "Н. Петков" в СДС и ДПС./" Денят", 12.09./
12.09.1994 - на пресконференция на БСДП П. Дертлиев заявява, че би било приемливо едно правителство в настоящия момент само при условие, че то получи сериозна парламентарна подкрепа. Зад гърба на такова правителство на националното съгласие трабва да стоят подписите на 150-160 депутати. Дертлиев прогнозира, че независимо от желанието на БСП за скорошни избори, те няма да се проведат по-рано от декември. БСДП, която не е оптимист по отношение на възможността за съставяне на нов кабинет в рамките на това НС, ще се ориентира към подготовка за избори и към изграждане на нова политическа сила, която на базата на конкретни предложения, вкл. персонални ще постави на всяко място в администрацията готов човек, професионалист, независимо от партийната му принадлежност.
13.09.1994 - на съвместно заседание БСДП, ЗП, ГОР и АСП са стигнали до общо решение, че формирането на правителство на националното спасе¬ние е най-благоприятен изход от кризата поради тежкото икономическо със¬тояние на страната и предстоящата зима. Такъв кабинет трябвало да има ясна програма и да получи стабилна парламентарна подкрепа. Ако това се окажело невъзможно поради тяснопартийни сметки, единственото решение било добре подготвени предсрочни парламентарни избори.
15.09.1994 г. - среща на главния секретар на БСДП г-н Ст. Радославов със зам.-председателите на НКС Ст. Софиянски и Евг. Михайлов. Ръководствата на двете политически сили констатирали общност в становищата си по отношение на: Конституцията, която е плод на компромис с БСП, но не трябва да се променя от сегашното НС; проблемът "комунизъм или демокрация" още не е решен; необходимост от предсрочни парламентарни избори в най-кратък срок; промени в Избирателния закон ще отложат изборите. Ръководството на БСДП е изразило резерви към възможността в рамките на този парламент да се състави правителство. Г-н Радославов подчертал пред представителите на НКС, че БСДП е готова да влезе в широка следизборна коалиция, в която участвуват и представители на БСП./Новини", 16.09./
15.09.1994 - в."Свободен народ" - членът на ИБ на БСДП Йордан Нихризов коментира предизборната стратегия на БСП за привличане на коалиционни партньори. Според него, БСП готви ново ОФ, чиято рецепта е исторически изпробвана / през 40-те години/. По правило за едно ОФ се изисквало участие на земеделци. В настоящия момент като най-подходащ вариант /като име, знаме и политическа ориентация/ се явил БЗНС „Ал. Стамблийски". Модификация в рецептата, съобразена с актуалното политическо развитие, представлявало включването на бивши дисиденти /ПК "Екогласност"/ и националисти /ОПТ/. Следвали за колорит организации като "Воля за България" и женски демократични непартийни организации/ДСЖ/. Но на БСП все пак липсвало нещо основно - участието на социалдемократи. БСДП обаче отказвала упорито "да скочи в казана, за да бъде ощавена като стар петел заради единия розов гребен". Г-н Нихризов предполага, че социалистите ще намерят подходящия дубликат, например БРСДП, който да влезе в тяхната ОФ-коалиция. »
16.09.1994 - "Свободен народ" - в съобщение на Пресцентъра на БСДП се заявява, че "социалдемократи и синдикати ще работят заедно". Това е било уточнено на среща между ръководствата на БСДП и КНСБ на 13.09. в седалището на БСДП. Споделена е била общата тревога от възможното опасно развитие на кризисния процес у нас. В този смисъл е била обсъдена и необходимостта от стабилно правителство със съответна парламентарна подкрепа. Ръководствата на КНСБ и на БСДП смятат, че сред главните приоритети на това правителство трябва да бъде овладяването на очаквания втори ценови шок. П. Дертлиев и Кр. Петков изразили убеждението си, че това е възможно само след нови избори, а по отношение на настоящия момент първостепенна задача трябва да бъде изплащането на договорените и утвърдени със Закона за държавния бюджет компенсации. Според КНСБ и БСДП това не търпи отлагане и прехвърляве на каквото и да било друго правителство. Постигната е била взаимната договореност да се пристъпи към съвместна работа по подготовката на широкообхватен социален пакт, който да очертае рамката на търсената промяна в модела на реформата в посока на разумното съчетаване на възможностите на свободния пазар с частичното държавно регулиране и социалното партньорство, за да бъде цената на прехода социално поносима. Работни групи от КНСБ и БСДП са започнали работа по изготвянето му.
На срещата е станало ясно, че КНСБ няма да се обвързва в предизборния период с която и да било политическа формация.
18.09.1994 - в."24 часа" - Председателят на БСДП д-р П. Дертлиев заявил по време на посещение в Благоевград предишния ден, че Христо Данов е подходящ за служебен премиер. Основанията му са, че г-н Данов не е обвързан с политическа сила и няма признаци да във връзка с която и да е мафия. По време на състоялата се на 16.09. среща между П. Дертлиев и екс-вътрешният министър, на която председателят на социалдемократите коментирал този вариант, г-н Данов отказал категорично да приеме поста на премиер-министър, ако той евентуално му бъде предложен.
В Благоевград П. Дертлиев подкрепил и инициативата на гражданския комитет за възстановяване на паметника на Димитър Благоев на място, определено от общинския съвет. Председателят на регионалното ръководство на БСДП съобщил, че Регионалният съвет на БСДП в Благоевград е станал инициатор за изграждането на паметник на жертвите на фашизма и комунизма в местността Предела и е дарил първата вноска от 10 хил. лева./"Дума",17.09./
19.09.1994 - на брифинг на БСДП П. Дертлиев обявява, че ГОР, БСДП, ЗП и АСП ще подпишат споразумение за учредяване не на предизборна коалиция, а на предизборен съюз на близкомислещи формации. След подписването щели да решат кои други лица и формации ще могат да влязат в съюза. ДАР не е против БСП и СДС - заявява Дертлиев, -защото си даваме сметка, че няма партия, която да е в състояние да управлява самостоятелно. В процеса на консултациите за създаването на съюз ДАР е ставало въпрос за евентуално участие и на други формации. БСДП, ГОР, ЗП и АСП обаче решили, че в момента най-лесно могат да се сработят структурно и програмно помежду си. БСДП смята БПЛ за евентуален коалиционен парньор заедно с още други, но 4-те партии предпочитали най-напред да изградят една здрава конструкция от извънпарламентарните сили с "най-добре структурираните организации и най-ярките физиономии".
20.09.1994 - в седалището на БСДП се е сътояла среща между членовете на ръководствата на БЗНС с гл. секретар Мозер, и на БСДП. Двете страни са констатирали сходство във възгледите си по редица въпроси: за необходимостта от предсрочни парл. избори, неспособността на сегашния парламент да излъчи ново годно правителство. БЗНС и БСДП са категорично против приемането на подготвяните изменения в Конституцията от сегашното НС. БЗНС е информирало ръководството на БСДП за подготвяната от тях Програма на национално спасение. Двете партии са изразили общото мнение, че е необходимо сближаване между всички демократични некомунистически сили, както и задълбочаване на сътрудничеството конкретно между БЗНС и БСДП чрез осъществяване на контакти на всички равнища./ "Св. народ", от 22.09./
- Членът на ИБ на БСДП Т. Дечев съобщава на страниците на "Свободен народ от 22.09., че състоялата се среща между ръководтвата на БСДП и БЗНС излиза извън рамката на обикновена протоколна среща по време на кабинетна криза. Двете делегации са били председателствувани съответно от А. Мозер и П. Дертлиев. Г-н Дечев не дава еднозначен отговор на въпроса, дали БЗНС и БСДП ще постигнат разбирателство, но подчертава, че и двете партии са за предсрочни избори и за пропорционална избирателна система. Предпоставка за сътрудничество той вижда и в актуалното развитие на политическите процеси в страната.
20.09.1994 - среща на лидерите от БСДП, ГОР, АСП и ЗП за последно уточняване между тях на статута на коалицията, която ще бъде обявена на 26.09. и най-вероятно щс носи името на ПС "ДАР".
21.09.1994 - в централата на БСДП се провежда среща между ръководствата на БСДП и ПК"Екогласност" за обсъждане на политическата обстановка в България и по въпроса за предсрочни парламентарни избори. В официално съобщение на БСДП за сп. "Куриер" от 27.09. се казва, че по време на срещата са били обменени мнения във връзка със задълбочаващата се политическа криза в страната. Двете партии са за предсрочни парламентарни избори и ще настояват за промени в избирателния закон, които да позволят по-пълно представяне в бъдещия парламент на всички социални слоеве на българското общество, чиито изразители са не само двете основни политически партии, но и партиите, останали извън сегашното НС. БСДП и ПК "Екогласност" са единодушни, че трябва да се организира кръгла маса по избирателната система и избирателния закон, в която да вземат участие всички партии, получили над 1% гласове на изборите през 1993 г.
БСДП и ПК"Екогласност" са разтревожени от дискриминационното отношение към извънпарламентарните сили. Те ще станат инициатори на национална среща по проблемите, свързани с достъпа до средствата за масова информация в предизборния период, се казва в съобщението. Двете партии са се договорили, консултациите между тях да продължат.
21.09.1994 - в."Континент" - кореспондент на вестника от Благоевград съобщава, че председателят на БСДП д-р П. Дертлиев, който направил предизборна обиколка в Сатовча, Ваклиново и Жижево, бил озадачен, че ГОР афишира подкрепата си за независимия кандидат-кмет Митко Дайлиев. Ал. Томов в личен разговор с П. Дертлиев бил обещал обединението да не се ангажира с кандидатурата. Лидерът на социалдемократите смята за недопустимо политически партньори да противопоставят кандидати за кметското място в Сатовча. Според него тази ситуация е от изгода единствено за БСП, която ще е доволна от разейването на гласове в първия тур на изборите, определени за 2 октомври.
22.09.1994 г. - проведена е среща между ръководствата на БСДП и ДПС. В официално съобщение на БСДП в сп. "Куриер" от 26.09. се казва, че срещата се е състояла в седалището на БСДП. Делегацията на ДПС е била водена от Осман Октай, а на БСДП - от П. Дертлиев. Констатирана е била близост по въпросите на социалната политика. Двете политически сили са за пропорционална избирателна система и намират, че предложеният от БСП проект за нов Избирателен закон е насочен срещу умерените политически сили. Обсъдени са били възможностите за демократизиране на съществуващия Избирателен закон, но са били изказани опасения, че липсва добра воля за това. ДПС и БСДП намират за нецелесъобразно парламентарните избори и изборите за местни органи на властта да се провеждат по едно и също време, се казва в съобщението.
24.09.1994 - в."Труд" - Предизборен съюз, а не коалиция, както първоначално беше обявено, ще подпишат в понеделник/26.09/ лидерите на СДП, АСП, ГОР и ЗП, са съобщили предишния ден от централата на ГОР. Организационният секретар на ГОР е съобщил, че съюзът "ДАР" ще се регистрира съгласно Избирателния закон, за да получи необходимия юридически статут за участие в избори. ДАР ще има общо представителство пред държавните органи, съда и ЦИК, а политическото ръководство ще се осъществява от Национален политически съвет, в който всяка партия ще има право на един глас.
26.09.1994 - Лидерите на БСДП, ГОР, ЗП и АСП подписват договор за създаване на предизборен съюз "Демократична алтернатива за републиката" в зала 9 в НДК.
- на брифинг на БСДП Ст. Радославов съобщава, че ДАР ще бъде алтернатива на наложилия се конфронтационен модел. Съюзът е за активна политика във всички сфери на социално-икономическия и политическия живот. ДАР е готов да участвува в управлението на страната, поради което намеренията са от предизборен съюз, той да прерастне в следизборна коалиция. Този съюз е палитра от умерено леви и умерено десни политически сили, пояснява Радославов. Четирите партии са пълноправни членове на ДАР,  който ще бъде отворен и за присъединяване на други формации. Всяко следващо присъединяване обаче ще става чрез участие в квотата на някоя от партиите-учредителки. Радославов информира и за отношението на съюз ДАР към избирателния закон: съюзът се обявява за пропорционална избирателна система с национална листа и без процентна бариера. ДАР е против механизма ДОНТ за преизчисляване на гласовете. Съюзниците смятат, че нов кабинет от това НС само би удължил политическата агония.
- за в. "Новини" Ст. Радославов съобщава, че ръководен орган на формацията "ДАР" е Националния политически съвет, в който ще влязат ръководителите на партиите-учредителки и още по трима представители от партия. На проведеното съвещание на новата формация за неин председател е избран П. Дертлиев.
26.09.1994 - в."Новини" - пред съботната "Панорама"/24.09./ председателят на БСДП заявава, че най-доброто за управлението на страната е събирането и коалирането на сходни организации, които да употребят пълноценно потенциала си за измъкването на страната от кризата. Според г-н Дретлпев, ако се допусне само една партия да управлява страната,- "то ще заприлича на новонаправен СДС-адвокатски колектив". Що се отнася до ДАР - той представлявал алетранивен на останалите политически организации съюз,конто ще се опира на "стабилната политическа реформа и ще търси общ език и с БСП, и със СДС на базата на конкретни личности за нормализиране на положението в България".

26.09.1994 - в."Новини" - проведена е среща на БСДП и Румънската социалдемократическа партия в събота /24.09./ в Русе. Румънската делегация е била водена от първия зам.-председател на РСДП Константин Аврамеску, а българската - от Захари Карамфилов, член на ИБ на БСДП. Румънските социалдемократи са поддържали идеята за Черноморска икономическа зона. Един от основните проблеми, разисквани на срещата, е бил въпросът за решаването на трансекологичните проблеми. През януари следващата година в Румъния влизал в сила закон за защита на околната среда. БСДП и РСДР са поели ангажимент чрез свои работни групи да подпомагат решаването на острите екологични проблеми по поречието на Дунав, като ще търсят съдействие и от европейските структури. Те са постигнали договореност и за размяна на програмни документи за тясно сътрудничество и занапред.
- 28.09.1994 - в интервю за в."24 часа" П. Дертлиев заявява, че лично той предпочита към новосформираната коалиция да се присъединят партньори със сходни виждания - например ОСД, ако излезе от БСП, и "Воля за България". По отношение на "Нов избор" Дертлиев е категоричен, че ДАР няма да търси коалиционни отношения с тази формация, стояща "на диаметрално противоположни позиции" Той смята обаче за възможно сътрудничеството на базата на конкретни проблеми.
- "Труд" - според лидера на БСДП, д-р П. Дертлиев, не е проблем, че в съюза ще работят четирима изявени лидери, защото те не страдали от лидеромания. Г-н Дертлиев припомня, че при учредявянето на ДАР на 26.09. в НДК е казал, че съюзниците търсят нови личности, незаразени с вируса на болшевизма. За евентуално сътрудничество на ДАР след изборите, г-н Дертлиев предлага решение по формулата: една партия в България не е в състояние да управлява сполучливо". Той се надява, новият съюз да привлече професионалистите, останали недооценени от БСП и СДС. В перспектива председателят на ДАР вижда и земеделци в своята формация.
- "24 часа" - председателят на ДАР д-р П. Дертлиев обяснява в интервю за вестника, че, групата около депутата Йордан Тодоров в НСД е останала извън политическия съюз ДАР, защото парламентарният и политическият съюз ДАР са две различни тела: "Първият се изгради, за да даде възможности на една групировка за самостоятелна изява в парламента. Вторият е вече един предизбарен и следнзборен съюз, който има програма и отива на избори в името на осъществяването й."
29.09.1994 - "Новинар" - П. Дертлиев споделя, че първоначалната идея на споразумелите се вече ГОР и БСДП е била да излязат с по-ограничена формация с две до три политически сили и след това да разширяват кръга. В последствие обаче стигнали до съгласие, че "едно каре ще бъде добро начало". В квотата на БСДП са СДК "Европа" и АСО - независими, но председателят на БСДП има желание да отпусне още места на партньори със сходни виждания. Това може да стане на принципа на изработената обща програма на партньорите от една квота. Въз основа на нея ще се оценява представителността на дадена формация и „реалното покритие на декларацията й за съпричастие към програмата на коалицията, в практическия живот. БПЛ няма да влезе в квотата на БСДП като предизборен партньор, но Ч. Кюранов би могъл намери място в ДАР, ако излезе от БСП. Специален интерес предизборният съюз проявява към земеделците, независимо кои. Предизборно коалиране с ДПС председателят на ДАР не предвижда. След изборите обаче, когато по мнението на г-н Дертлиев ДПС "безусловно ще бъде една от участвуващнте в парламентарния живот формации, ДАР няма да се откаже от такъв контрагент. Дертлиев смята, че съюзът на 4-те е с траен характер, защото им предстои обща задача и са "по-деболшевизирани от формациите, които съществуват в България".
- в интервю за в. "Континет" П. Дертлиев заявява, че социалдемократите имат за цел да групират в предизборна коалиция близки до нея формации, вкл. от либералния блок. Като следващ по време етап на разватие на коалицията председателят на БСДП предвижда и изграждането на консервативен блок. По отношение на "новото СДС" ДАР не възнамерява да предприеме "нещо повече от разговори с ДП и РДП. За сметка на това, П. Дертлиев има предпочитания към съюз с БЗНС с гл. секретар Мозер. Той няма опасения, че БСДП ще носи на гърба си в структурно отношение ГОР и АСП в съюза ДАР, защото ГОР вече било узряло за бърз преход към социалдемокрацията, а АСП преставлявала партия на интелектуалци, които са необходими. И по време на предизборната кампания ротацията в председателството на ДАР ще се запази.
29.09.1994 - "Свободен народ" - кандидатът за кмет на община Сатовча - Андон Искринов продължава успешно предизборната си кампания. Досега във всички села на Чеча, където Искренов е провел срещи с избирателите, е било проявено положително отношение към вижданията му за неотложните мерки за подобряване на състоянието на общината. На 25.09. Андон Исренов се срещнал и с жителите на Жижево и Крибул. Кандидатът на БСДП бил добре познат там и срещите преминали успешно. БСДП очаква на изборите на 2.10. Искренов да получи значителна подкрепа в двете села.
- "Свободен народ" публикува програмата на независимия кандидат, подкрепян от БСДП, под заглавие:"Осем основания да гласувате за Андон Искренов". Посочва се, че той е високообразован, родом от Чеча, познава проблемите на общината и предлага изпълнима програма, млад, противник на религиозното противопоставяне, не е кариерист и се ползува с подкрепата на влиятелна политическа сила - БСДП. Акцентира се върху досегашната му работа, свързана с проблемите на тютюнопроизводителите и с пресичането на нередностите в ликвидационния съвет.

 

* * *
ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР"

01.09.1994 - Лидерът на ГОР г-н Томов се среща с председателя на ПГ на НСД д-р Тодоров и проф. Марков за доуточняване на подробностите за създаване на новия парламентарен съюз, който ще включва сегашната 4-та парламентарна група, АСП и Национален съюз "Демократична България". Очаква се броя на членовете да бъде около 22 души.
- На редовна пресконференция на ОСД депутатката В. Дърева открито одобри новата парламентарна група ДАР. От позицията на журналист тя определи това название за по-добро от предложеното през миналия месец ПОР.
02.09.1994 - В. "Труд" публикува позицията на общинския лидер на ГОР в Стара Загора д-р Марин Маринов. Той заявява, че не се интересува от мнението на централното ръководство и ГОР в този град ще празнува 50-годишнината от 9 септември, заедно с БСП и Българския антифашистки съюз.
03.09.1994 - в."Денят"- След разговор с президента г-н Луджев изказва мнението, че най-доброто за България е нов кабинет в този парламент.
- в."Денят"- в изказване Томов споделя, че идеята за съюз между ГОР и НСД не се обезсмисля от оставката на каминета, дори става особено актуална, защото "съставянето на ново правителство е единствен начин нещата в държавата да тръгнат към по-добро".
05.09.1994 - Агенция "Балкан" цитира зам.- председателя на "Нов избор" Руслан Семерджиев, който заявява, че ще участват в съставянето на правителство само въз основа на програма с посочени конкретни цели и на¬чини за постигането им.
06.09.1994 - Във в."Континент" се публикува отношението на ПГ"Нов избор" за оставката на правителството на Беров, за която не било наложително да се гласува в пленарната зала.
- в."Стандарт" - в изказване г-н Семерджиев от "Нов избор" по повод правителствената оставка казва, че тя или няма да бъде приета от БСП, или социалистите ще съставят свой кабинет. Луджев и Пушкаров щели да съгласуват бъдещите си действия с новата ПГ на ГОР и НСД /ДАР/.
- Депутатите от ГОР и НСД създават общ парламентарен съюз с название Демократична Алтернатива за Републиката/ДАР/. Съпредседатели са Томов и Йордан Тодоров, техни заместници - Петя Шопова и Стефан Караджов. Новото обединение наброява 10 души, а лидерът на ГОР споделя пред "Труд", че очаква присъединяването на ДП на Савов и ОСД на Кюранов.
07.09.1994 - в."Стандарт" - Тодоров от ДАР заявява, че ако се завърти парламентарната рулетка, новоучредената алтернатива не би се отказала от мандат и ще разговаря с всички групи в парламента, за да подкрепят "едно ново правителство на националното спасение".
07.09.1994 - в."Дума" - "Групата на ДАР е съставена от 15 члена и се очаква в следващите дни да се присъединят още 6 от ОСД и СДС", без да се посочат имена. Борбата срещу престъпността, връщането на земята, нова икономическа политика и ускоряване на приватизацията ще са приоритетите на ДАР, казва Томов.
08.09.1994 - На пресконференция в "София-прес", Томов каза, че парламентът е срамно явление в българския обществен живот и като пример посочи побоят на Димитров над председателя на НКС на СДС Димитров, който бил шестия, на който присъства лидерът на ГОР.
- "Дума" - Вчера Пушкаров, Савов и представители на ДАР се срещнали с хора от ДПС, а съпредседателите на ДАР Томов и Тодоров разговаряли с Ананиева, Камов и Премянов. Доган, Томов, Пушкаров и Савов и констатирали, че "зимите в страната са сурови и неподходящи за избори". БСП и ДАР установили съществени различия в разбиранията си за изхода от кризата. В."Дума" направи опровержение на публикуваното в пресата за броя на депутатите в ДАР, където са се регистрирали 11, а не 16 души.
09.09.1994 - Депутатката Соня Младенова, която наскоро напусна ПССД , се присъединявя към ДАР, с което парламентарния съюз на ГОР и НСД наброява вече 11 души. 
10.09.1994 - В зала 10 на НДК се провежда заседание на Националния съвет на ГОР. Там е одобрено участието на обединението в предизборния съюз ДАР. Националния съвет утвърдил искането на лидера да се състави кабинет на националното спасение.
12.09.1994 - в интервю за в."Труд" Томов се съгласява с Янаки Стоилов, че авторитета на парламента е нисък и единствения изход са избори, но те трябва да бъдат проведени нормално. Не било нужно да стават избори до края на годината, защото "предстоят 8 избирателни закона, поправка в Конституцията, три неотложни закона...".
- в."Труд"- След завръщането си от Великобритания депутатът от ГОР г-н Парамов даде интервю, в което разказа че в тамошните делови среди той е сондирал възможностите за инвестиране на капитал у нас. Визитата била планувана като икономическа, но не липсвали и политически елементи в нея. Водени са разговори с банковата групировка около Ротшилд, фондовете "Уорбърг", "Бета", "Бюкенан" и др.
- в."Труд" - Новата депутатка от ГОР Соня Младенова мотивира присъствието си в обединението. Утвърдената социалдемократическа платформа и търсенето на решения, алтернативни на крайната десница и крайната левица в ГОР били привлекли Младенова.
14.09.1994 - в."Денят" писа, че бившият вицепремиер и търговски ми¬нистър Карабашев , депутат от АСП е подал молба за членство в ДАР.
- в."3емя" - На 13.09 е проведено заседание, на което ГОР, БСДП, АСП и ЗП взели решение за обединяване на силите. Вероятна дата за официалното обявяване на обединението е 26 септември. Според предизборния съюз ДАР най-реално е изборите да бъдат проведени в началото на следващата година.
- в."24 часа"- Присъединяват се към ДАР Николай Василев, В.Карабашев и Георги Костов. С тримата депутати от АСП парламентарната група става 14 души.
15.09.1994 - След среща с президента, Томов казва, че ДАР ще приеме мандат за съставяне на правителство, ако им бъде възложен такъв. Председателят на "Нов избор" Луджев заявява, че неговите хора също ще подкрепят ново правителство в този парламент.
16.09.1994 - Оставката на Александър Йорданов поискали депутати от БСП, ДПС и ДАР, съобщава БТА. Искането било внесено в деловодството на НС. Обвиненията са в нарушаване на Конституцията и правилника. Вносителите предлагат до избора на нов председател длъжността да се поеме от Школагерски /сега земестник председател/.
17.09.1994 - Луджев заедно с депутати от "Сбор за демокрация" посещава Стара Загора, където открива новия офис на местната организация на ЦНП. "Хората от "Нов избор" са убедени, че ще получат подкрепата на тези 60 на сто, които отхвърлят червено-синята мъгла"- заявява Луджев пред старозагорски съмишленици.
19.09.1994 - в."Денят" - Интервю с Томов, в което казва, че шансовете за съставяне на кабинет в този парламент са по-малко от 50%, но трябва да се опита. Той изтъква, че в ДАР не държат мандата да бъде връчен на тях, но биха подкрепили идеята без значение с чий мандат.
- В предаване на частното пловдивско радио "Канал Ком" зам.-председателят на ГОР Славян Сапарев прогнозира, че предложенията от БСП за поправки в Конституцията нямат шанс да бъдат приети.
20.09.1994 - Парламентарните групи ДАР и "Нов избор" се срещат за доуточняване на позициите. След срещата Томов казва, че решението за приемане на мандат е потвърдено, но е важна формулата, така че биха приели това да стане на всяка цена. Той категорично опровергава, това което се говори, че той щял да бъде кандидатът за премиер.
- Луджев заявява пред журналист на в."Дума", че "Нов избор" ще организира в близките дни срещи с парламентарните групи на СДС и БСП.
21.09.1994 - След среща с Беров, Томов даде пресконференция, в която каза, че са постигнали съгласие по въпроса за съставянето на правителство в този парламент. Това било много необходимо за страната, тъй като без кабинет последствията щели да бъдат страшни, изразяващи се във висок ръст на инфлация и проблеми с бюджета.
22.09.1994 - В."Денят" публикува изказване на Томов, където казва, че над 120 депутата биха се ангажирали с ново правителство. Според него, ако бъде поет мандат, кандидатът за премиер трябва да бъде извън парламентарните среди.
23.09.1994 - В интервю за в."Денят" Томов казва, че „съставянето на кабинет зависи единствено от решимостта и поведението на депутатите“.
26.09.1994 - Новата формация ДАР днес подписа споразумение за предизборен съюз, тя ще бъде от републикански тип и с ротационен принцип на ръководство. Това ще се осъществява от Национален политически съюз, в който всяка от партиите ще има право на един глас. Предизборния съюз включва БСДП, ГОР, ЗП и АСП.
- Президентът Желев подписва указ, с който възлага на ПГ "Нов избор" да състави кабинет. Той обяснява избора си така: "След консултации с трите малки ПГ останах с впечетление, че "Нов избор" има най-голяма готовност да състави правителство".

27.09.1994 - ДАР създава предизборен щаб, оглавен от opг. секретар на АСП Васил Велинов, в който се включва по един от представителите на БСДП, ГОР и ЗП. Предизборната подготовка на новата коалиция започва веднага след вчерашното подписване.
28.09.1994 - Георги Петров заяви, че БЗНС „Н. Петков" в СДС няма да подкрепи правителството с мандата на "Нов избор". Според него страната трябва да тръгне по-скоро към избори, за да не се бави реформата.
- На пресконференция на ОСД Чавдар Кюранов изказа мнението, че правителство с премиер Луджев няма да мине в този парламент. ОСД са сигурни в предстоящите избори и смятат, че предложеният кабинет може да бъде назначен от президента за служебен. Това било засилване на президентската власт във време, когато липсва законодателна власт, а съдебната е разделена на две.
- Господата Луджев и Пушкаров дават пресконференция, ден след връчването на мандат на "Нов избор" за съставяне на правителство. "Нов избор" предлагат за 3-4 месеца да извършат редица промени за постигане на социална справедливост, приватизация и преразпределение на капиталите. Г-н Пушкаров заключи, че ако тяхното правителство не се състои, то "пътят на вестготите към Рим е съвсем открит".
29.09.1994 - в."Новини"- КТ "Подкрепа" няма да подкрепи правителството на "Нов избор", заявил в агенцня"Балкан" Венцислав Медарски. Централата на синдиката е убедена, че настоящият парламент е изчерпал своите възможности и не е в състояние да изгражда законодателството в страната. Конфедералният секретар казва, че конфликтна личност, като Луджев не би трябвало да заема премиерски пост.
30.09.1994 - в. "Новини" публикува някои данни от социологично проучване на част от общественото мнение, изработено от НЦИОМ. При рейтинга на политиците в изследването води Александър Томов, а при разпределението на мандатите общественото мнение визира новосформирания ДАР под 4-те процента.
- в."Труд"- Кръстьо Петков казал, че КНСБ ще запази спокойствие, ако правителството начело с Луджев бъде одобрено. Като най-удачен за страната ни изход професорът все пак виждал предсрочните избори.
- в."Труд" - Българската отечествена партия"Национален съюз" смята, че правителството на "Нов избор" трябва да управлява до април 1995 година. В специално послание до президента националистите изпратиха своето настояване ПГ на СДС и БСП да дадат възможност на Луджев да състави правителство.

 

 

 * * *
ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ

06.09Л994 - Според Зелената партия страната се нуждае от коалиционно правителство, в което да участват СДС и БСП, но възможсоттта в рамките на този парламент да се осъществи такова правителство е минимална, следователно са необходими предсрочни избори.
Избирателна система. Мажоритарният закон ще донесе над 50% от местата в бъдещия парламент на БСП, но няма да има поддръжка на повече от 20% гласоподаватели, което, според Ал. Каракачанов, ще доведе до изолация на социалистите. От Зелената партия държат да се гласува за личности, а за да не се губят гласове е необходима и обща листа.
На избори "зелените" ще се явят в съюз, минимум четирите организации - БСДП, ГОР, АСП, ЗП - които ще подпишат коалиционно споразумение до края на месеца, с всички необходими документи, за регистрация в ЦИК.
- изпратено е писмо от председателя на Зелената партия до министър-председателя на Република България, относно съществени процедурни и законови нарушения, извършени от служители в Министерство на транспорта във връзка с подготвяния "ремонт" на летище София и окончателното определяне на площадката за строеж на ново летище.
13.09.1994 - "Новини" - на съвместно заседание, между БСДП, ГОР, ЗП и АСП, е взето решение за формирането на "правителство за национално спасение" като най-благоприятен изход от кризата. Официалното обявяване на обединението на четирите партии е предвидено за 26 септември. Според предизборния съюз най-реално е изборите да бъдат проведени в началото на следващата година. Работата на съюза ще бъде насочена към създаване на коалиционно правителство (на националното единство в рамките на този парламент) на всички основни политически сили. Един такъв кабинет трябва да има ясна програма и да получи стабилна парламентарна подкрепа. Ако това се окаже невъзможно, единственото решение е добре подготвени предсрочни парламентарни избори.
- интервю с Александър Каракачанов за проблемите на София. Според него е необходимо приемането на закон за местната власт, а за големите градове - София, Варна, Пловдив, Бургас - трябва да има закон, визиращ териториалното деление вътре в града. Каракачанов не може да си представи как град като София няма стратегия и тактика по основни въпроси, като водата, транспорта, жилищния фонд.
16.09.1994 - среща на Александър Каракачанов и проф. Кръстьо Петков. Основата на водените разговори е съгласуване на икономическата и социалната политика. Според Каракачанов още преди да влезе в парламента, една политическа сила е длъжна да изясни приоритетите си със синдикатите.
20.09.1994 - проведена е среща между лидерите на БСДП, ЗП, ГОР и АСП, на която са обсъждани последни уточнения за статута на коалицията. По всяка вероятност тя ще носи името "Демократична алтерантива за републиката".
21.09.1994 - "Земя" - интервю с председателя на партията. За Каракачанов СДС и БСП са се договорили за избори през септември, следователно малко вероятно е Томов и Луджев да сформират правителство в рамките на този парламент.
Относно Съюза за демократична алтернатива за републиката, чието подписване е предвидено за 26 септември, Каракачанов заявява, че няма да допуснат да доминира нито една от партиите. Статут - всяка партия запазва своята самостоятелност. Партиите-членки имат свободата за консултации с различни институции и формации. Ръководителите на четирите партии ще бъдат съпредседатели в Съюза, като всеки от тях ще председателства по три месеца. Каракачанов очаква около 10-20% от изборните бюлетини да са за Съюза - БСДП, ГОР, ЗП, АСП.
24.09.1994 - "Стандарт" - подписването на предизборния съюз (ЗП, ГОР, БСДП, АСП) обявено за 26 септември може да се отложи, ако д-р Желев връчи проучвателен мандат за съставяне на кабинет.

 

 

 * * *
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

01.09Л994 - В декларация на БПЛ се заявява, че историческите факти около 9 септември 1944 г. разобличават неговите днешни апологети. "Митинги, които експлоатират в положителна или отрицателна насока тази дата целят разделение, което е пагубно за сегашната ситуация, в която се намира България", се казва в документа.
06.09.1994 - БПЛ отбелязва Съединението на България чрез пренасяне на шепа пръст от КПП, делял някога Княжество България от Източна Румелия на КПП Гюешево.
07.09.1994 - Председателят на БПЛ г-н Петко Симеонов и Борислав Цеков - член на Изпълнителното Бюро, заминават за участие в 46-я конгрес на Либералния Интернационал в Рейкявик, по покана на Ото граф Ламбсддорф.
08.09.1994 - В Рейкявик се провеждат срещи между делегацията на БПЛ и Холандската Либерална партия, Сръбската партия Нова Демокрация, Италианската Либерална партия, членове на Комитета по човешките права към Либералния Интернационал и др.
09.09.1994 - Среща на делагацията на БПЛ с представители на Фондация "Фридрих Науман".
- Председателят на БПЛ г-н Петко Симеонов и г-н Борислав Цеков се срещат с Генералния секретар на ЛИ г-н Юлиус Маатен, който дава висока оценка на дейността и активните контакти на партията с Интернационала и членуващите в него партии. Според него БПЛ отговаря на всички критерии за приемане в ЛИ с изключение на изискването за парламентарно присъствие на партията, което е формална пречка за придвижване на процедурата за нейното приемане. Той изразява увереност, че след бъдещите парламентарни избори БПЛ ще има свои депутати и тогава тази пречка ще отпадне.
10.09.1994 - Среща на делегацията на БПЛ с Либералните демократи на Великобритания.
- Среща на делегацията на БПЛ с новоизбрания Президент на ЛИ, сър Дейвид Стийл.
12.09.1994 - На официална среща между ръководствата на БСП и БПЛ, проведена по инициатива на БСП, се обсъждат проектите за промени в Конституцията и избирателния закон.
14.09.1994 - На пресконференция г-н Петко Симеонов отново призовава за създаване на широка коалиция с участието на БПЛ, БСДП, ГОР, ЗП, ЦНП, ДП, ПНБ и други патриотични формирования.
17.09.1994 - В декларация на ИБ на БПЛ отново е потвърдена принципната позиция на партията срещу предвижданите конституционни промени. Същевременно ИБ на БПЛ изразява недоумението си от обръщението на президента Желев към парламента, в което той изразява готовност да не признае изборите. "Единствен критерий за признаването на вота на българските избиратели са Конституцията и законите на страната, такива каквито са приети от висшия законодателен орган. А единствената институция, която може да се произнася по законността на парламентарните избори е Конституционният съд", се казва в декларацията.
19.09.1994 - В интервю за в."Дума" г-н Петко Симеонов отново заявява принципната позиция на БПЛ за необходимостта от широка коалиция на "нови и стари люспи". По повод отношението на ДАР към тази идея, той подчертава - "Надявам се да проявят благоразумие, защото ако не се отворят и други да влязат в този четворен съюз, той просто няма шанс. И аз съм изненадан, че се забравят скорошни спомени от 1991 г. ... Ние трябва да влезем в парламента, за да отстояваме вижданията си. Смятаме, че не бихме могли да защитаваме интересите на обикновените хора и държавата, стоейки вън от парламента, на пресконференции, с изявления, декларации и друг тип политически действия. Ние трябва да присъстваме в парламентарния живот на страната със своята позиция".
20.09.1994 - Среща между ръководствата на БПЛ и КНСБ. Обсъдена е социално-икономическата ситуация в страната, като двете организации единодушно констатират, че са необходими нови парламентарни избори. Кръстьо Петков предлага на БПЛ да подпише социален пакт с ясни ангажименти за следизборно управление.
21.09.1994 - Лидерът на БПЛ Петко Симеонов в изявление за средствата за масова информация подчертава, че БПЛ е против създаване на ново правителство в настоящия парламент и е за бързи предсрочни избори. Наред с това декларира принципите, въз основа на които БПЛ ще търси коалиционно партньорство:
1. Ред и сигурност за личността, имота и държавата.
2. Държавна гаранция за прехраната.
3. Ясни правила за забогатяване.

- На среща между ръководствата на БПЛ и Демократичния Съюз на жените са обсъдени възможностите за предизборно сътрудничество.
- На среща между ръководствата на БПЛ и ХАП на Иван Глушков са обменени мнения относно политическата ситуация в страната. Изразена е обща воля за провеждане на толерантна и цивилизована предизборна кампания.
22.09.1994 - На среща между БПЛ и ПНБ е постигнато принципно съгласие относно необходимостта от създаване на националноотговорна политическа сила, която да бъде алтернатива на крайните тенденции в българския политически живот.
25.09.1994 - Статия на Петко Симеонов, отпечатана във в."24 часа" -"БЗНС, БСП и СДС се бият за партия на недоволството. Ако не намерим нармални политически сили, ще загубим и следващата война".
27.09.1994 - Подписано е политическо споразумение между БПЛ и Съюза за отечеството с председател Гиньо Ганев.
28.09.1994 - В специална декларация БПЛ изразява отрицателното си отношение към дипломатическия гаф на президента Желев, предизвикан от отлагането на посещението му в Германия. "Не бихме искали да вярваме, че зад тези действия стоят интереси, които обслужват чужди на България геополитически замисли" - се подчертава в декларацията. По-нататък, във връзка с изявлението на Желев в Бон, че нов кабинет в 36 НС не е нужен на България, в документа се изтъква, че "българската общественост би искала да чуе държавния глава в собствената си страна чрез българските медии" по проблемите на вътрешната ни политика.

 

 

 * * *
ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ

3.09.1994 - "24 часа" - проведена е среща на партията с ПК "Зора", на която са установени сходни възгледи.
6.09.1994 - "24 часа" - в обща декларация на ПНБ и ОПТ се казва, че всеки опит за създаване на ново правителство в рамките на този парламент ще засили хаоса и ще блокира промените. Президентът да назначи служебен кабинет, чиито членове да не участват в изборната надпревара. Само неутрално правителство може да подготви и гарантира демократични избори - се казва в декларацията.
8.09.1994 - пресконференция - според Стефан Николов институции на държавната власт работят за отлагане на изборите, като вариант на това е служебно правителство да ни управлява с години. Предложение на г-н Николов е закон за народния представител, който трябва да отговаря на осем критерия - бележка от психодиспансер, документ за отбита военна служба, семейно състояние, материално състояние, трудов стаж, социално осигуряване, свидетелство за съдимост и едно гражданство.
- "Земя" - в интервю Стефан Николов заявява, че вижда провеждането на изборите реално в началото на следващата година. Козметична операция щяло да бъде съставянето на нов кабинет в този парламент. Мястото на ПНБ в парламента е реално и необходимо, но все още е рано да се говори по каква формула и в какъв обем - споделя лидерът.
11.09.1994 - Смолян - Стефан Николов заявява, че структури на БББ, ХДС, ЦНП и отделни членове на ДП се присъединяват към ПНБ.
14.09.1994 - "Денят" - в интервю Стефан Николов заявявя, че независимо от вида и формата на предизборните споразумения, които ще подпишат, те няма да бъдат за сметка на компромиси с принципната идейна позиция на партията. Последната е и си остава партия от средата на десния политически спектър. За извеждане България от колапса е способно само правителство на националното спасение, извън рамките на сегашния парламент, съставено от хора, които няма да си "пълнят гушите" и да се крият зад партийни програми и международни институции - смята лидерът.
"15.09.1994 - пресконференция - за Стефан Николов недоумение буди участието на Президента в политическа консултация, имаща за цел формирайето на либерален блок у нас, препоръчан от Интернационала.
18.09.1994 - "24 часа" - обща декларация на ОПТ и ПНБ, в която изразяват възмущението си от факта, че президентът си позволил да постави под съмнение демократичния характер на предстоящите избори. Според Стефан Николов и Румен Попов речта на д-р Желев от парламентарната трибуна по повод искане на някои депутати конституционни промени, била предварителен натиск върху избирателите, но двамата лидери са съгласни с президентското предложение министрите в служебния кабинет да не се кандидатират за депутати.
20.09.1994 - Проведена е среща между партия Нова България и Отечествената партия на труда, която е начало на официални консултации между двете партии за изграждане съюз за национална демокрация. Дискусии -принципите за създаване на патриотична формация, взаимоотношенията между партньорите и акцентите на политическата платформа.
23.09.1994   - Председателят на партията Стефан Николов чества своя 38-ми рожден ден.
27.09.1994 - "24 часа" - ПНБ и НСД са обсъждали вариантите за предизборни коалиции, обсъждани през последните дни.

 

* * *
БЪЛГАРСКИ БИЗНЕСБЛОК

5.09.1994 - До тази дата Изпълнителният съвет на БББ и ИС на сдружение "Фирмено братство" очакват, от всички свои организации в страната предложения за бъдещи депутати, общински съветници и кметове.
6.09.1994 - пресконференция - Жорж Ганчев се обавява за служебно правителство с точно определена дата за избори. Апетитите на Бизнесблока при едно бъдещо коалиционно правителство ще бъдат насочени към армията и полицията.
8/14.09.1994 - "Бизнесблок" - Найден Лазаров /централен координатор/ и Жорж Ганчев през месец август са били на обиколка, включваща Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Бургас, Созопол, Китен, Приморско, Царево, Ахтопол, Грудово, Болярово , Елхово, комплекса "Дюни". В Бургас организацията на Бизнесблока се е обновила, чрез приемането на много нови и дейни млади хора, според информацията във вестника. В комплекса "Дюни" доста хора станали членове на фирменото бизнесбратство. Обиколката е продължила в Смолянския регион - Лъки, Пампорово, с. Стойките, с. Смилян, Рудозем, Мадан, Златоград, Смолян. Нова организация на Бизнесблока е създадена в Златоград.
Според Жорж Ганчев Българския бизнесблок може да работи за защита на българските интереси, ако има 50 депутати в парламента след бъдещи избори. Но могат да работят по-добре в президентска република, след референдум, а не в парламентарна, твърди председателят.
По мнение на Жорж Ганчев, "ако няма избори до края на годината, БСП и СДС ще се свият като мокра обувка под слънцето, което не е от полза за народа ни". Бизнесблокът се подготвял за избори, като структурите по места се реорганизирали и разраствали.
9.09.1994 - Жорж Ганчев е на посещение в Първомай, Чирпан.
10.09.1994 - "Труд" - На среща в Смолян лидерът на БББ разяснил всичко, според своите виждания, за следващите избори: Дертлиев щял да отпадне, партията му била колкото кръжок. Лилов и Луканов имали паралелна икономика, а Луджев и Томов трябвало да си внесат електорат от чужбина, ако решат да се кандидатират. Опасна оставала само групировката  „Г 13“. Последната искала да финансира и следващите избори. Ф. Д. се бил облажил на предишните с 2 млн. лв. от Мултигруп за СДС, а за Желев Съюзът поискал още. 3 млн. лв.
12.09.1994 - Според Жорж Ганчев твърденията на Стефан Николов за присъединяващи се структури на Бизнесблока към Нова България, са неверни.
15/21.09.1994 - "Бизнес блок" - Според председателя на БББ е необходимо не някакво измислено коалиционно правителство, а служебен кабинет при определена дата за избори. А след това той може да посочи силите, които биха могли да формират коалиционно правителство, а това са депутати от БББ, БЗНС и някои други честни хора.
19.09.1994 - "Новинар" - Ж. Ганчев преговарял с местната организация "Независими бизнесмени" в Пазарджик. Програмата за съвместно участие, била база за съвместното им сътрудничество, в приватизицията и подготовката на кредитни линии за възстановяване на рухналата окръжна икономика.
22/28.09.1994 - "Бизнесблок" - От октомври вестник "Бизнесблок" ще се нарича "Българофил". Последният ще започне да води една по-настъпателна пробългарска политика.
- Жорж Ганчев заявява, че не вярва в национализма, за него тази дума означава ерес, а в патриотизма, в родолюбието и гордостта на българина.

25.09.1994 - "Неделя 150" - Отговорният секретар на БЗНС - Мозер предложил коалиция на Бизнесблока, но Жорж Ганчев отказал. Причината - не желаел да носи пасивите на Стефан Савов, радикалдемократите, ОХДЦ, които искали да влязат в коалицията. По думите на председателя на БББ те не се страхуват да излязат сами на избори.
- Жорж Ганчев обвинява ББА /Българска бизнес асоциация/ на Мариус Маринов, че използват списъци и документация, открадната от Бизнесблока. Веселин Аврамов - бивш секретар на БББ, а сега изпълнителен директор на ББА - правел паралелни структури на БББ.
29.09.1994 - "Труд" - В Смолян лидерът на БББ споделил, че Кръстьо Петков бил честно момче и имал добри идеи. Ж. Ганчев отдавна му предлагал или да стане премиер, или да си направи своя лейбъристка партия. След професора щяла да тръгне не само цялата маса на наемния труд, но и средно заможните, смята председателят на Бизнесблока.

 

 

 * * *
ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗИ

БЗНС Ал.Стамболийски"

01.09.1994 - Агенция "Балкан" съобщава, цитирайки лидера на БЗНС “Ал. Стамболийски", че съюзът приема за коалиционен партньор Българското либерално-демократично движение. Земеделците щели да се явят на избори в съюз с лявоцентристки организации и вече имат споразумение с ПК"Екогласност" и ОПТ.
- в."Дума" публикува съобщение, с което ОбС на БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски", БАС, ОС и ДСЖ в Червен бряг канят всички антифашисти и обществеността от 3-ти въстанически район на митинг-концерт по случаи 50-годишнината на 9-ти септември. Проявата е обявена за 6-ти септември от 17.30ч. на площада в Червен бряг.
- в."Дума" информира за появата на току-що излязлата от печат книга на Ценко Барев със заглавие: "Принос към историята на БЗНС. Борба. Идеология. Принципи." Земеделският лидер се вглежда в самородната земеделска формация, като проследява нейния генезис и развитие от края на нашия век. Тази книга е четвъртата част от неговия труд "Забранени страници".
23.09.1994 - в."Денят" - С обща декларация ПК"Екогласност" и БЗНС „Ал. Стамболийски" оповестяват намерението си за съвместно участие на предстоящите избори, заедно с национално отговорни лица. Г-н Гайтанджиев казва, че това все още не е готова коалиция и изтъква, че има и други кандидати. Сформиращата се коалиция можела да бъде по-мощна от тази на ДАР, според лидера на "Екогласност". Светослав Шиваров заявява, че с "Екогласност" имат съвместни програми за участие в управлението на страната.
- в. "Труд"- Вчерашното решение на партия "Нова България", ОПТ и "Воля за България" е да образуват Съюз за национална демокрация. Те водели разговори и с ПК "Зора", "Екогласност" и БЗНС „Ал. Стамболийски".
27.09.1994 - в."3емя"- В Перник е учреден предизборен съюз на левите сили в района. Негови членове станали БСП, БАС, БЗНС „Ал.Стамболийски", Съюз за отечеството и Съюзът на пенсионерите.
- в."Дума"- проведена е среща между Светослав Шиваров и Гиньо Ганев, председател на Съюза за отечеството. Според двамата лидери само нови избори могат да преодолеят политическата и социална криза в страната. Разговорът между двамата председатели касаел политическото им сътрудничество, което ще доведе до широк предизборен блок.
30.09.1994 - В."Новини" цитира секретаря на БЗНС „Ал.Стамболийски" Георги Динчев, който заявява, че съюзът е достатъчно значима партия и не се бои от 4-те процентовото препядствие.
- "Стандарт" - съобщава за вече заформящата се предизборна коалиция между "хората на Гиньо Ганев, Емилия Масларова, либералите на Петко Симеонов, БЗНСАл.Стамболийски" и др.

 

* * *
ХРИСТИЯНАГРАРНА ПАРТИЯ

01.09.1994 - На посещение в Кърджали председателят на ХАП и секретарят на ФЦБ заявяват, че "в България царува безвластие, ние имаме правителство, но власт нямаме". Те казват, че изборите са наложителни, за да бъде избрано антикомунистическото правителство, което ще спаси страната от корупцията, престъпността и да стабилизира икономиката. "Джобния интерес крепи сегашния парламент", смята г-н Глушков.
14.09.1994 - в."Денят" -"Ръководството на ХАП взе решение да се присъедини към политическото споразумение на партиите и организациите в СДС", съобщил пред журналисти Иван Глушков. Засега ХАП щял да има статут на наблюдател, без право на глас и участие в ръководните органи на коалицията.
19.09.1994 - в."Демокрация"- Иван Глушков в интервю споделя подбудите на неговата организация при подписване на споразумението със СДС. Решението за това не било продиктувано от конюнктурни причини, а от последователната им позиция на единодействие и взаимодействие със СДС. Глушков изразява своята надежда, че ще се намерят разумни политици, които да не участват в задкулисните комбинации на парламента и ще направят нужното, за да ускорят датата на избори.
21.09.1994 - Провежда се среща между ръководството на ХАП, представено от Глушков и Спиров и представители на БПЛ Шишков и Цеков. Обща е била констатацията на двете страни, че ново правителство в този парламент не е в интересите на България. Позицията на ХАП е, че за в бъдеще трябва да се извърши основен ремонт на Конституцията, а на сегашния етап били необходими само поправки към нея. В заключение, присъстващите на срещата са изразили надежда, че предизборната борба ще се води по джентълменски начин.
27.09.1994 - На редовна пресконференция на ХАП, нейният лидер изкава своята убеденост за неуспеха на "Нов избор" в съставянето на правителство. Глушков определя новият съюз ДАР като "фантом на БСП". В БЗНС "Н.Петков" били бивши номенклатури, докато в ХАП такива личности липсвали.

 

* * *
СДРУЖЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ

05.09.1994 - Шест от деветте официално регистрирани съюза разпространиха общо заявление към българския народ. В документа се казва, че за напред никой не може да провежда национално отговорна политика без участието на земеделците. Новия СЗС се състои от ОЗС, БЗНС „Врабча-1", БЗНС "Врабча-1 - Д.Гичев“, БЗНС „Н. Петков", БЗНС-оранжев и БЗНС „Н. Петков" в СДС. Според г-н Попов от БЗН С"Врабча 1 - Д. Гичев“ конфедерация от всички земеделски съюзи трябва да се яви на бъдещите избори, но още моментът не бил подходящ. Трайна коалиция на СЗС можела да предпази обществото от престъпност и насилие, от стихиен капитализъм и социална разруха. Шестте БЗНС-та се обединяват около три основни опори за единодействие: унищожаване на престъпността чрез извънредно законодателство, ускорено връщане на земята и аграрна реформа чрез свободно сдружаване и коопериране, достойна политика на необвързаност и национална сигурност. Г-н Дренчев каза, че това не е предизборна коалиция, просто се сдружавали около важни за страната въпроси.
07.09.1994 - За в."Денят" М.Дренчев казва, че не би се съгласил да участва в правителство на този парламент. Според него СЗС няма да се ангажира с управлението на страната в създалата се сложна обстановка. На пресконференция лидерът на "Врабча-1" Д.Гичев  Н.Куртоклиев също категорично отказа участие в правителство, независимо от вида му.
14.09.1994 - "Труд" цитира изказване на Г. Петров от БЗНС „Н. Петков" в СДС: "Сплотяване на земеделците на всяка цена е основната цел към предстоящите избори". В предизборната коалиция щели да влязат, според вестника и земеделците на Анастасия Мозер. Г.Петров предвижда 18-20 процента за обединените шест земеделски формации в бъдещите избори. Той казва, че "Н. Петков" в СДС е с най-развити структури в СДС.
- На пресконференция на БЗНС-оранжев се каза, че създаването на СЗС е само начало на една широка предизборна коалиция. Г-н Чакъров определи обединението като гръбнак, чиито стремеж е около него да бъдат привлечени и младежките земеделски структури. Той каза, че Г.Петров е с единия си крак при тях, а с другия в СДС, но наближавал момента в който всеки окончателно да се определи. Шансовете за правителство в този парламент прогресивно спадали, но това зависело главно от БСП.
21.09.1994 - На пресконференция г-н Чакъров разказа за вчерашното заседание на 6-те земеделски лидери, които решили лидеромания да не допускат и да работят съвместно на принципа на равнопоставеност. Председателя на БЗНС-оранжев не можел да отмине факта, че Мозер и нейната върхушка трябва да понесат тежката отговорност, че земеделската общност няма да се яви на избори в пълната си цялост. БЗНС „Ал.Стамболийски" използвал идеи, чужди на оранжевите и не случайно този съюз гравитирал в друга посока. Лявата идеология била неприсъща за 6-те съюза и те не желаели да бъдат нейна украса.
22.09.1994 - На брифинг на СЗС присъстваха председателите на 6-те земеделски формации - Топлуджанова, Петров, Куртоклиев, Дупаринов, Чакъров, Дренчев и Попов. След проведената днешна среща с ръководството на СДС, СЗС смятат, че времето на робството не е отминало и е естествено сътрудничеството между двата демократични съюза. СЗС има намерение се представи достойно на изборите и да заеме равностойна политическа позиция сред основните сили. Сдружените земеделци не били "анти" за никой, но все пак не биха се срещнали с БСП.
29.09.1994 - в."Новинар" - "БЗНС „Н. Петков" в СДС няма да подкрепи правителство с мандата на "Нов избор", завявил вчера Г. Петров. Той смятал, според вестника, че СДС не трябва да пречи на 6-те обединени земеделски съюза, защото в противен случай можело да се стигне до "развод  с "Раковски" 134".

 

* * *
БЗНС

10.09.1994 - в. "24 часа" - "Трябва да се запази пропорционалната избирателна система" - заявил организационния секретар на БЗНС Петко Илиев пред БТА. Той разказал за срещата с представителите на СДС Софиянски и Агов, на която всички присъстващи били на общи позиции за необходимостта от предсрочни избори.
19.09.1994 - радио "Дарик" - Мозер заявява: "разговорите със Савов имат за цел да създадат нещо трайно , една конкретна програма". Тяхна обща задача била да накарат разочарованите привърженици на демократичната идея да гласуват за тях.
- в."Демокрация"- Местните структури на БЗНС и СДП в Смолян гласували политическо недоверие на заместник-кмета на общината Татяна Фадчикова. Обвиненията са в "колаборация с комунистите и нелоялност към каузата на СДС".
21.09.1994 - в."Демокрация" - На вчерашна пресконференция Петко Илиев казал, че не намира никаква логика в очакването да бъде съставен кабинет от този парламент. Земеделците се готвели за избори и в програмата си акцентирали на нейната социална насоченост. Въпросът за коалиране или самостоятелно явяване на избори оставал все още открит. Разговорите със Савов били само предвалителни.
- Проведе се среща между президента и председателката на БЗНС Мозер, на която били обсъждани възможностите за нова политическа коалиция между БЗНС и ДП. Представителката на земеделците настояла за избори по сегашния избирателен Закон и пропорционална изборна система.
22.09.1994 - в."Стандарт" - Г-жа Мозер поискала среща с президента Желев, за да го поздрави лично за неговото изказване по конституционните поправки пред НС. Предложението на Мозер било Избирателния закон да се запази, с изключение на дребни поправки. Според нея трябвало първо да се оформи демократичната групировка с ДП и тогава да се мисли за общи избирателни листи. Организацията БЗНС нямала намерение да прави конфедерация със СЗС.
- в."Демокрация"- от интервюто с Мозер става ясно, че не желае коалиране с останалите земеделски съюзи. Тя щяла да изчака решението на Управителния съвет на БЗНС за сключването на предизборен съюз с ДП.
27.09.1994 - в."Новини"- Общинската организация на БЗНС в Стара Загора напуснала местната коалиция между земеделци, СДС и социалдемократи, съобщила агенция"Балкан".
30.09.1994 - в."Новини" - Председателя на "Екогласност" Едвин Сугарев заявил, че на 4-ти октомври НКС на СДС ще обсъжда предизборно политическо споразумение с БЗНС. Основната клауза в споразумението щяла да бъде "неучастие и неподкрепа на правителство, в което има членове на БСП".
- Социологично изследване на общественото мнение, извършено от НЦИОМ показва, че при разпределянето на мандати общественото мнение визира за"БЗНС-Мозер" 5.9 на сто, тоест 14 депутатски места в бъдещия парламент.

 

 

II ЧАСТ

ОБОБЩЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ НА ПАРТИИТЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ*

 

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Началото на политическата есен '94 бе динамично. На 2 септември правителството на проф. Беров подаде оставка. Този очакван, но в същото време рязък ход на кабинета постави страната в правителствена криза. Задават се парламентарна криза и предсрочни избори. Покрай завъртялата се парламентарна рулетка и възможността за избори запонаха почти нескончаеми разговори, интриги и пазарлъци между представители на политическите сили.

Като основен играч на политическата сцена БСП активно се включи във водовъртежа на предизборната ситуация. Целенасочено и без никакви възможности за маневри социалистическата партия продължи да провежда курса си към бързи избори. Предизвикването на избори се превърна в основен императив на поведението на БСП. То бе определящо за отношенията на социалистическата партията с държавните институции и другите политически субекти. Същевременно, сякаш окончателно решеният на конгреса въпрос "за" или "против" изборите се върна сред темите обсъждани от партийния елит и придоби нова актуалност. По него започнаха ожесточени вътрешнопартийни спорове. На кратко, оказа се, че да се приказва за избори и да се гледа на тях като на чисто технически въпрос е далеч по-лесно, отколкото да се създадат условия за спечелването им.

I. Подготовка и предизвикване на изборите - неблагоприятно развитие за БСП.

1. Действията на БСП през месец септември за реализиране на решението на 41-вня й когрес за избори през есента на 1994г. могат да бъдат сведени до следното:
- на 2 септември БСП депозира в НС проект за нов избирателен закон;

- на 5 септември всички депутати от ПССД гласуваха "за" приемането на оставката на правителството на Л. Беров;

- на 13 септември ВС единодушно прехтожи на ПССД да върне получения същия ден от президента мандат за посочване на кандидат за министър-председател; на 14 септември ПССД направи това;

- вътрешнопартийната подготовка за изборите е на приключване – към 15 октомври ше бъде огласена предизборната платформа; предизборните листи, според неофициален източник, са готови; организацията на предизборннте щабове е приключена; най-интересното е че в момента се подготвя програма за управление, в която се разработват първите стъпки на администрацията след изборите и основните закони, които трябва да бъдат приети от новото НС;

- на няколко пъти ПССД предлага точка 1 в дневния ред на НС да бъде поправки в действащия избирателен закон; тези опити до сега са неуспешни;

- беше използвана цялата пропагандна машина на социалистическата партня, за свеждане до знанието на обществото на решението на ВС за не-подкрепяне на друго правителство в рамките на този парламент;

- целенасочено бе лансирана фигурата на Ж. Виденов като кандидат за министър-председател.

Всичко това категорично опроверга разпространяваните предварително твърдения от различни източници и най-вече от политическите опоненти на социалистическата партия, според които БСП не желае избори. Придържайки се стриктно към прогласения на конгреса курс към избори, социалистическата партия демонстрира пред обществото искренност и съответствие между заявени позиции и реални политически действия. Съвсем естествено предсказуемостта на политиката на БСП доведе до някои негативни последици.

2. Инкасирани загуби - през втората половина на месеца БСП претърпя някои неудачи, които пряко застрашиха максимално доброто й представяне на предсрочните парламентарни избори. Проектът на БСП за избирателен закон така и не стигна до пленарна зала. БСП се отказа от него и заяви, че би се съгласила и на поправки в действащия закон. Поне засега това също не се осъществи. БСП се отказа и от промените в конституцията и заяви, че е готова да отиде на избори без тях. Първото постави социалистическата партия в неблагоприятно положение, защото означава, че изборите ще се произведат по действащия избирателен закон, без корекции и следователно по неособено установени правила. Второто, че се запазва възможност за установяване на някаква форма на авторитарно управление в периода след разпускането на неизлъчилото правителство НС.

Чрез "налагането на избора на 11-те члена на ВСС от квотата на НС. въпреки решението на КС, обявяващо такъв избор за неконституционносъобразен, БСП даде аргументи на опонентите си преди старта на предизборната кампанията за твърденията им. че тя е сила, която не се съобразява с конституцията, когато основният закон засяга партийните й интереси.

Самото приближаване на изборите доведе до обтягане на отношенията с президента и традиционния за всяка предизборна ситуация порой от инсинуации и лъжи в печата (в."Демокрация", в."Стандарт"). Тези два факта също повлияха негативно на имиджа на БСП.

Последователната политика на БСП по пътя към избори лиши партията от такива силни политически оръжия като непердсказуемост и възможност за маневриране. На практика БСП загуби политическата инициатива и съзнателно се постави в положението на субект, от който не зависи почти нищо. Частични опити за по-активни действия бяха политическите консултации, проведени с всички параламентарни сили и с някои извънпарламентарни (БСДП, БЗНС "Александър Стамболийски", ПК "Екогласност", БПЛ, ОС, ПНБ и др.) в периода 10-13 септември и декларацията на ВС от 23.09., в която се твърдеше, че отговорността за лошото избирателно законодателство трябва да носят тези, които не желаят неговото коригиране. С първия ход БСП целеше демонстрация на желание за диалог, а с втория изграждане на алиби срещу евентуални обвинения след изборите, че изборите не са били честни и демократични, поради несъвършенствата на избирателния закон. И двете акции имаха главно пропаганден ефект.

Предвид несъздадените предварително, поради лош политически анализ предпоставки за формиране на мнозинство за промени в избирателния закон, осъществяването на такива до разпускането на НС е малко вероятно. Прекаленият ентусиазъм и войнствено направената заявка за управление на младото ръководство пооплашиха партньорите на БСП от динамичното парламентарно мнозинство и изостриха ищаха им за политическа търговия. Не е ясно как всичко това рефлектира върху броя на избирателите, възнамеряващи да гласуват за социалистическата партия. Въпреки посочените тактически неудачи по пътя към изборите през месец септември като цяло БСП запази шансовете си за най-добро представяне в предстоящите парламентарни избори.

3. Изостряне на вътрешнопартийните спорове по въпроса за подкрепата на правителството на ПГ "Нов избор":

Такова развитие на отношенията между изявените личности в партията и оформилите се групировки беше логично да се очаква, предвид решителния за окончателно тръгване към избори характер на момента, в който се намираме. Какви са фактите?

- на пленум ВС от 13.09.1994 г. препоръча на ПССД да не участва в друго правителство в рамките на действащия парламент;

- според неофициален източник А. Луканов и Кр. Премянов настоявали за ново правителство и дори Ад. Лилов допуснал такъв ход;

- публичните прояви на Я. Стоилов, Ю. Борисов, Д. Конакчиев и най-вече Ал. Маринов сочат точно обратното;
- Ж. Виденов продължава да бъде убеден привърженик на изборите;

- в официални разговори с "Нов избор" е била отказана всякаква подкрепа.

Евентуалното отстъпление на БСП от конгресното решение за избори до края на годината ще означава хвърчене на глави и най-вероятно това ще бъде главата на председателя на партията. От друга страна неуспешен изход за БСП от изборите (неспечелване на абсолютно мнозинство, липса на съюзници, съставяне на кабинет по формулата антикомунистическо правителство) ще означава приблизително същото.

Разбира се, реализацията на варианта подкрепа на кабинет на Д. Луджев е твърде малко възможна, въпреки влиянието на основния й подръжник - А. Луканов. Инерцията, създадена в голяма партия като БСП, е трудно преодолима. Осъществяването на някой от горепосочените варианти за отстраняването на Виденов и ядрото около него ще означава спиране на процеса на трансформиране на БСП в нормална партия и от тук - проблеми за реформите в страната, предвид немислимостта им без участието на най-голямата политическа сила в България в тях.

Създадената ситуация около изборите през месец септември рефлектира неблагоприятно върху положението вътре в БСП и на политическата сцена. Въпреки това БСП продължава да бъде най-подготвената политическа сила за провеждането на изборите. В тази връзка е важен въпросът за политическите партньори на БСП преди и след изборите.

II. Комбинации около политическите партньори на БСП преди и след изборите.

През месеца този въпрос продължи да. бъде първостепенен за БСП, предвид възможността да не спечели абсолютно мнозинство от мандатите в следващото НС и прогласеното й желание да управлява, подкрепена от максимално голям брой обществени сили. От оформящите се или оформили се предизборни коалиции две имат реални шансове да се ползват с косвената подкрепа на БСП преди и най-вече след изборите:

- ДАР - обединение на 4 формации, 2 от които отпаднали от БСП - по-вероятно в случая е следизборно сътрудничество, при условие, че тази коалиция достигне НС.

- оформящата се в момента Патриотична коалиция, чийто състав все още не е напълно изяснен, но е ясно, че водеша фигура ще бъде Г. Ганев, председател на Отечествения съюз. Предполага се, че в това образувание ще влязат още ОПТ, ДСЖ и др. БСП явно се отказа от формулата от предишните избори: предизборен съюз с партии - фантоми, за които социалистическата партия се явява ракета-носител към парламента. Ако такъв съюз бъде реализиран, той ще бъде по-ограничен от сегашния. Патриотичната коалиция явно е реализация на отдавна лансираната теза за съюз на БСП с "левите земеделци, социалдемократите и патриотично настроените интелектуалци". Без съмнение тази формация ще се ползва с всички форми на индиректна подкрепа, които може да предложи БСП. Вероятно е участието й и в правителството на социалистическата партия, ако бъде формирано такова. Не бива да се изключва възможността БСП да предложи реално сътрудничество в новия парламент и на други формации, добрали се до него.

- формиращият се съюз ДП - БЗНС - Мозер и др.

В контекста на гъвката политика, която възнамерява да провежда БСП в сферата на икономиката, трябва да се разглеждат и изявленията на две от водещите фигури в БСП:

- Я. Стоилов - "готови сме в сътрудннчството си с др. организации да отидем по-далеч след изборите въз основа на ясна програма, дори и с партии, които не заемат левия и центристкия спектър".

- Жан Виденов - "Тезата ни за силен ляв център не означава отказ от либерално-демократичния характер на прехода. Необходима е подкрепа от всички националноотговорни сили, включително и на десния център".

Става ясно, че БСП не само желае да се коалира с други политически сили в следващия парламент,-но и работи за това чрез обещания, контакти, предоставяне на материална помощ. Макар и възлов, решението на този въпрос е поставен в пряка зависимост от характера на кампанията, която ще проведе социалистическата партия и от цялостното й представяне в предсрочните избори.

III. Отбелязване на 50-годишнина от 9 септември

БСП отдавна се готвеше за отбелязването на годишнината от 9 септември 1944 г. Изграден бе национален комитет за честване на тази дата. Централните мероприятия се проведоха в София, събрание в столичната опера /8 септември/ и поклонение в Борисовата градина /9 септември/. В по-големите градове на страната се проведоха митинги и др. подобни масови прояви, част от които с а представители на ръководството на партията. В тържествата участваха хиляди хора - членове и симпатизанти на БСП. Какви са активите, които БСП и по-специално ръководството й извлече от отбелязването на 9 септември:

1. БСП демонстрира активност и уважение към традицииите. Самоувереният начин, по ксйто бяха проведени тържествата сякаш бе финалът на поредицата от прояви, сигнализиращи за необратимото излизане на БСП от кризата, в която изпадна след 1990 г.

2. Младото ръководство направи това, което се очакваше от него за възрастните хора, съставляващи ядрото на социалистическия електорат - прояви признателност към участниците в антифашисткото движение и уважение към труда и постиженията на възрастните привърженици на БСП.

3. Тържествата бяха удачно използвани за разширяване на общественото влияние на БСП с оглед на предстоящите избори. Много хора видяха, че БСП е жива партия - с последователно отстоявани позиции и силна организация. Опасността от формирането на такова впечатление у част от обществото предизвика съответни кантрамерки от страна на СДС и декларации на Президента.

4. Особен интерес предизвика лансирането на фигурата на Виденов като кандидат за министър-председател чрез активното му участие в тържествата в няколко града /София, Пловдив, Казанлък и др./.

5. Още веднъж БСП показа, че е способна да променя не само идеологическата си основа, но и формите на политическа пропаганда, които използва. Изявите бяха съобразени с всички изисквания за съвременно политическо мероприятие - краткост, елементи на шоу, стегнатост, охрана.

Отбелязването на годишнината имаше и своите пасиви. В част от обществото се пробуди старият страх, че "комунистите се връщат". Обтегнаха се отношенията с някои политически сили. Дадено бе още едно доказателство на привържениците на СДС, че "комунистите са си същите". Всичко това бе донякъде използвано от СДС с цел реализиране на политически дивиденти. Най-важната негативна последица от честването обаче бе възникването на нов повод за обтягането на отношенията с държавния глава.

IV. Криза в отношенията с Президента

Наблюдаваното през месеца изостряне на отношенията между социалистическата партия и държавния глава имаше няколко проявни форми: - Президентът изрази несъгласието си със значението, което социалистите отдават на 9 септември в специално обръщение към нацията; последваха контраизявления на социалистически лидери, според които отричащите тази дата се нареждат сред редиците на монархистите и реваншистите;

- Жан Виденов предложи, държавният глава да назначи за служебно правителство кабинета на проф. Беров. Последва почти светкавична реакция на президента - само няколко часа по-късно, чрез която Желев призова лидера на БСП "да си гледа работата и да не се вживява толкова в ролята си на партиен лидер";

- в обръщението си към НС Желев косвено изрази нежеланието си да се променя Конституцията и заяви, че при определени условия няма да признае изборите за честни и демократични. С тази си позиция президентът си навлече гнева на социалистите. Последва серия от техни изявления, според които държавният глава нарушава Конституцията и съществува опасност от авторитарно управление през периода на изборите.

Предпоставките за тази ожесточена малка война се крият във взаимното подозрение на двете спорещи страни. БСП не вярва на президента и се опасява, че в периода на работа на служебното правителство той, ако не да установи дикатура, ще се опита всячески да разшири влиянието си в държавния апарат и да затвърди позициите си. Разведряването на връзките на президента със СДС напомни на социалистите, че президентът е син, а това е определящо за отношението им към президентстката институция обстоятелство. От своя страна Желев се страхува от нарасналото влияние на бившите комунисти и от факта, че те ще бъдат най-вероятните победители в предсрочните парламентарни избори. Желев се опасява от възможността БСП да се върне на власт и използва всеки повод, за да разклати доверието към нея. Същото прави и БСП предвид нежеланието си от укрепване на авторитета на Президентската институция. Изобщо, прилага се старото правило да се нанасят удари по противника с цел свеждане до нула на условията за завоюване на нови позиции от него. Следва да се предположи, че взаимните нападки и обвинения ще продължат до изборите. Вотът на народа ще определи новото статукво и ще застави двете сили да се съобразят с него.

Като цяло месец септември не прибави нови политически активи към имиджа на БСП. В същото време влиянието на социалистическата партия не бе увредено сериозно. На политическия хоризонт се появиха първите проблясъцн на предизборното състезание.Истинският старт на кампанията ще бъде през октомври.

 

 

 


* * *

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

Началото на политическия сезон завари ОСД в деликатното положение на идейно течение в БСП, което се обявява против парламентарните избори през есента на тази година. Състоянието на обединението се опроделяше от факта, че с тази си позиция то се противопоставяше на официалната партийна политика и на настроенията сред партийната маса.

ОСД бе изправено пред дилема да продължи да пледира за запазване на правителството "Беров" и на Парламента, или да прояви гъвкавост като в крайна сметка приеме официално провежданата партийна политика. ОСД избра второто.

I. Промяна в курса:

Конкретните прояви на по-скоро рязката, отколкото плавна промяна в позицията на обединението по въпроса за изборйте могат да бъдат сведени до следното:

- още в началото на месеца, непосредствено след оставката на кабинета на Л. Беров, ОСД излезе с декларация, в която призова парламента да приеме оставката на правителството и БСП да се откаже от проучвателен мандат за съставяне на кабинет и заяви, че няма да участва в каквото и да е правителство, ако то не е на националното съгласие и не е подкрепено от БСП;

- при приемане на оставката на правителството на 08.09.1994 г. депутатите от ОСД гласуваха, както колегите си от ПССД т.е. "за" оставката;

- в проведения на 13.09.1994 г. пленум на ВС всички „оседейци“, членове на ВС, подкрепиха решението, препоръчващо на ПССД да се откаже от проучвателен мандат за посочване на кандидат за премиер;

- в предаването "Панорама" на 24.09.1994 г. председателят на обединението Ч. Кюранов категорично декларира, че ОСД не участва в никакви преговори за съставяне на правителство в този парламент.

Аргументите за този почти драстичен обрат в изявленията на дейците на обединението на кратко могат да бъдат сведени до - трябва да се работи за националното съгласие, но в този парламент това е обективно невъзможно. Този довод не изглежда особено убедителен, при условие че само до преди два месеца ОСД защитаваше тезата, че едни избори няма да доведат до преодоляване на конфронтацията, поради което те трябва да се отсрочат като се формира ново правителство през есента или се запази съществуващото. Така или иначе ОСД успя в последния възможен момент да коригира становището си по въпроса за изборите. Активите от това могат да бъдат сведени до:

- частично бе туширано недоволството на редовите членове на БСП от това, че обединението заема позиция, различна от тази на партийното ръководство и оттук до известна степен загубиха почва обвиненията за предателство и отцепничество, отправяни към оседейци; този ефект допълнително бе подсилен от категоричните заявления на обединението, че няма да подкрепи правителство в действащия парламент, което не е подкрепено от БСП;

- предвид на горното и във връзка с новата процедура за издигане на кандидатите на БСП за народни представители, по-видните членове на ОСД запазиха шансовете си да попаднат в избирателните листи на БСП за следващото НС;

- в общественото мнение ОСД още веднъж се утвърди като несериозен за разцеплението на БСП фактор.

Пасивите от отказа от дълго отстояваната собствена позиция се изразяват най-вече в създаденото впечатление сред различни среди (ръководството на БСП, партийната маса, наблюдателите, политическият елит), че ОСД е непоследователна формация, която изостава от динамиката на събитията и използва "сверяването" на позициите си с официалния партиен курс за запазване на ограниченото си влияние.
Явно прагматичното съображение - дейците на ОСД да останат депутати и в следващия парламент и по този начин да отстояват каузата си, е надделяло пред перспективата да се защитава до край една загубена позиция.

По този начин, макар и със закъсняла промяна в курса, ОСД съхрани някакви шансове да продължи да бъде фактор за определяне на политиката на БСП.

Най-вероятно ОСД ше откаже участие в правителство съставено от кандидата за министър-председател, посочен от ПГ "Ноз избор". По този начин ще бъде окончателно открит пътят за предсрочните парламентарни избори, а ОСД ше даде още едно доказателство за лоялността си към партийното ръководство и нежеланието си да цепи БСП.

II. Атаки срещу обединението:

Шумът, който се вдигна около ОСД във връзка с евентуалната подкрепа, която ше окаже на кабина, съставен от т.нар. малки парламентарни групи, явно е предизвикал нечие недоволство. В броя на в."168 часа" от 19.09.1994 г. бе публикувана статията "Стрелба за демокрация допускат желевисти и червени аристократи". Същата бе определена от В. Дърева като "най-инсинуативния материал, публикуван за ОСД в българската преса". В статията подробно се обосновава тезата, че ОСД е съставено от лица, които при предишния режим са били "аристократите на народната република", бидейки "встрани от сериозните отговорности и близко до прелестите на властта". В публикацията се внушава, че в момента ОСД, заедно с желевистите разполагат с голяма власт, но не и с "демократична формула за оцеляване". Оттук се прави намек за възможността да стрелят в името на демокрацията.

Ч. Кюранов подозира, че най-вероятно подобни атаки идват от средите на бившата ДС. Най-вероятно подобна публикация цели дескридитирането на ОСД в обществото и най-вече сред членовете на БСП, предвид предстоящите парламентарни избори и най-вероятното неучастие на обединението в подкрепата на правителство, излъчено от този парламент. Силите, стоящи зад автора, явно не харесват възможността ОСД да има свои представители и в следващия парламент, а самата БСП да се превърне в основна управляваща сила. Поради това, описването на ОСД като котерия, ползвала се от привилегиите на бившия режим срещу минимални усилия и внушението, че част от БСП е готова да използва оръжие и да погази конституцията, цели провокирането на вътрешнопартийни дрязги и ескалиране на общественото недоверие към социалистическата партия.

Подобна реакция предизвика почти веднага ответни мерки от страна на обединението, а и на БСП:

- на 29.09. ръководството на ОСД прие декларация, в която се застъпи БСП да изгради програмата си за управление върху конституцията;

- участие на Ч. Кюранов в предаването "Панорама" от 24.09.1994 г.

Не е ясно как тази атака повлия на позициите на обединението в партията.

III. Други акценти в поведението на ОСД през месец септември:

1. Резерви към някои действия на ИБ - въпреки солидаризирането на ОСД с курса към избори дейците на обединението продължиха да критикуват отделни пунктове от партийната политика. На 14.09.1994 г. Д. Йончев изрази съмнение в тезата на Ж. Виденов, изложена в доклада му от 13.09., според която БСП е направила всичко възможно за постигане на национално съгласие в действащото НС. Ч. Кюранов изрази подозрение, че засиленият мажоритарен елемент в проекта на БСП за избирателен закон е с цел затвърждаване на двуполюсния модел.

2. Атаки към президента - някои от дейците на обединението (Ч. Кюранов, П. Балабанов) остро критикуваха обръщението на президента към НС от 16.09.

3. Активност на А. Луканов - публична тайна бе активната дейност на А. Луканов през месеца за формиране на ново правителство в действащото НС. Това принуди на два пъти лидери на обединението (Ч. Кюранов, Д.Йончев) да подчертаят, че ако А. Луканов е имал срещи и разговори, то това е било в лично качество и че ОСД не е маша на никого. Тези изявления целят дистанциране на обединението от всякакви опити или слухове за участие на ОСД в съставяне на правителство и отстояване на независимостта на обединението от политическия играч тежка категория А. Луканов.

4. Отношение към оформящата се патриотична коалиция - без да бъде заявено директно, то може да бъде определено като не особено ентусиазирано. Според Р. Карадимов, БСП има нужда от коалиране с реални политически субекти. Ч. Кюранов нееднократно подчерта, че предпочитани за обединението организации - партньори на БСП са: левите земеделци, ПК "Екоглсност", БСДП и "някои други неукрепнали организации". С една дума, счита се, че, ако тази коалиция успее да стигне до парламента, това ще отдалечи БСП от бленуваното от ОСД национално съгласие поради липсата на необходимост от сътрудничество и диалог с основните опоненти на социалистическата партия в новия парламент.

IV. Оценка на ОСД за изявите на БСП през втората половина на месец септември:

В края на месеца, на пресконференция ръководството на ОСД зашити тезата, че в последните месеци, поради негъвкавата си политика БСП търпи загуба след загуба. Като такива бяха посочени - неуспехите в опитите за промени в конституцията и на избирателния закон, негласуването на ЗОВС, избирането на членовете на ВСС от квотата на НС под натиска на БСП въпреки изричното решение на КС в обратния смисъл. Тези неудачи на БСП бяха обяснени с неоставащото място за маневриране решение на 41 конгрес за избори през есента на 1994 г. и слабия политически анализ на ситуацията, направен от ръководството. Без да посочват конкретни персони, но визирайки групировката на Лилов, лидерите на обединението поискаха тези, под чийто натиск конгресът датира в решенията си провеждането на изборите, да поемат своята отговорност за последвалата от това негъвкаво и в крайна сметка увреждащо интересите й поведение на социалистическата партия. Поискан бе извънреден пленум на ВС, който да потвърди или отхвърли провеждания курс. Същевременно ОСД заяви отново конгресното решение за избори, въпреки че не приема аргументите за него.

Спорен е въпросът доколко твърденията на ОСД за сериозни загуби на позиции от БСП в последните 20 дни съответстват на реалността. Действително, твърде праволинейната и лесно предсказуема политика на социалистическата партия и различните интереси вътре в нея доведоха до известно изпускане на инициативата. Освен това, БСП ще се яви на избори при сравнително неблагоприятни за нея условия (теоретична вероятност за диктатура в периода след разпускане на НС, поради нензвършването на промените в конституцията, неособено изяснени правила за произвеждане на изборите, впечатления у обществеността за бягство от отговорност, провокирани от незабавното връщане на мандата и обвинения за погазване на конституцията, имащи за основа изборът с решаващото участие на БСП на членовете на новия състав на ВСС от квотата на НС).
Позицията на обединението в момента е печеливша - ние ще работим за конгресното решение за избори, макар да не сме съгласни към него; ние бяхме против това решение и следователно не носим отговорност за него; нека тези, които го наложиха и по този начин увредиха интересите на партията, чрез провеждането на -произтичащата от него неадекватна политика поема пасивите. Хората на Лилов, най-горещите привърженици на конкретизацията на времето на изборите в документите на висшия партиен форум, сякаш попаднаха в затворен капан. Същевременно, бидейки изключено от управлението на партията, поради ограниченото членство на негови представители в ръководните органи на партията и заемайки позиция, различна от наложилата си по въпроса за времето на провеждането на изборите, ОСД има изградено алиби срещу всякави обвинения, които могат да последват от евентуално лошо представяне на БСП в парламентарните избори. Неносенето на отговорност дава възможност на обединението да маневрира. ОСД обаче забравя, че дистанцирайки се от тактическите грешки на БСП по пътя към изборите оставя без подкрепа ръководството на партията и най-вече председателя Виденов. Оставката на Виденов и изтласкването на ядрото около него в периферията на партийния елит, което ще последва след едни неуспешни за БСП избори ще означава, че реставрационната тенденция в БСП взема връх. а това без съмнение е неприемливо за обединението.

ОСД ше трябва отново да избира. Този път изборът е между егоистичната позиция на злоралство от провала и активните действия в подкрепа на Ж. Виденов с оглед на голямата цел - социалдемократизацията на БСП.


* * *
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Още с първите си дни септември поднесе изненади на българските политици и коренно промени политическата ситуация. Дълго зреещата правителствена криза стигна до своя логичен завършек - оставката на правителството -  и изправи лидерите на парламентарните партии пред трудни решения. Развитието на политическата ситуация катализира процесите в коалицията и доведе до множество конфликти, промени в облика, но за голямо разочарование липсваха неочаквани и изненадващи развръзки.

I. Новото политическо споразумение на СДС - "миш-маш от разни неща" /Аспарух Панов в интервю пред в. "Труд"/.

Още с VI конференция на СДС Ф. Димитров осъществи мечтата си за сння партия, но му липсваше нещо много важно - нейното инстнтуционализиране. Последвалите конфликти в ПГ на СДС много логично родиха предложението на Едвин Сугарев за ново коалиционно споразумение, което да регламентира нова организационна политика в съюза. Аргументите за подписването на такъв документ бяха, че в споразумението от 91 г. изрично е посочен временния му характер, но всъщност беше крайно време някое от оформилите се крила да вземе превес в коалицията и да се "узакони" властта на ръководния орган. Опит да тушира "твърдите" текстове в проекта за споразумение на Едвин Сугарев направи РДП като внесе и свое предложение. Тази стъпка не доведе до някакви големи промени, но радикалдемократите успокоиха съвестта си и демонстрираха активност.

Подготвянето на споразумението предизвикваше различни очаквания и коментари, но в крайна сметка всички партии го подписаха. Единствен Г. Петров се осмели по време на обсъжданията да протестира срещу текста, според който депутатите и ПГ на СДС като цяло трябва да изпълняват решенията на НКС. На радикалдемократите смелостта им стигна само до оспорване принципите на програмата на СДС, защото според тях те са прекалено леви.

Всъщност новото споразумение не промени съществено статуквото на СДС. Това, което беше важно за Ф. Димитров е, че получи автографите на председателите на партии и постави документа като "демаркационна линия между тези, които държат на избирателите на СДС и тези, които се отказват от тях". Единственият резултат бе. че Савов бе подпомогнат в своето решение да напусне коалицията, след като бе лишен от избор. Георги Петров се опита да бъде лоялен и предложи да бъде размразена ДП преди подписването, но го подкрепи само РДП. Оставената вратичка, че подписите на някои от председателите трябва да бъдат ратифицирани от ръководните форуми на организациите, породи само напразни очаквания. Всички препотвърдиха решението на лидерите си и това бе продиктувано от страха пред близки предсрочни избори. Недостатъчното време за подготовка на нови коалиции рязко намалява техния шанс и това бе определящо за бъдещата политика на партиите в СДС. Единствено в РДП има сериозни различия и затова бе насрочен кангрес за октомври, на който е твърде вероятно да има изненадващи обрати.

Новото политическо споразумение на СДС всъщност е един безкрайно общ текст, изготвен само, за да прикрие чл. 6 - "Политическите решения на НКС и Националната конференция са задължителни за всяка партия и организация на коалицията, за всяка местна и регионална структура на СДС, за народните представители на СДС и за ПГ на СДС като цяло". По силата на този текст, който не е нищо ново за коалицията, стават невъзможни всякакви самостоятелни действия, независимо на какво ниво. Твърдите в коалицията постигнаха своята цел със съвсем малка загуба - напускането на Демократическата партия. Острите изявления на някои несъгласни лидери нямаха никакъв ефект. Изненада поднесе само Аспарух Панов, който доскоро бе смятан за страстен привърженик на Ф. Димитров. Пред столичен вестник Панов сподели, че "с това споразумение е заложена именно такава цел - унищожаване на сериозните политически партии с традиции в българския политически живот". Това едва ли е тайна за някого, но закъснялото откритие на радикалдемократа е доста симптоматично. В един момент може да се окаже, че точно Панов ще е радетелят за напускане на РДП от СДС. Активната международна дейност на депутата го накичи с някои постове в международни институции. Последната му придобивка е вицепрезидент на Либералния интернационал и би се получила доста интересна ситуация, ако Панов и Йорданов вземат различни решения във връзка оставането в коалицията. Тогава ще е трудно да се обясни, коя точно партия е приета в Интернационала.

Новото политическо споразумение, независимо от множеството обсъждания и редакционни поправки, не предизвика сериозни взривове и сътресения в коалицията. Критиките към него, колкото и оскъдни, бяха изместнени встрани от главния проблем - загубата на идентичността на партиите чрез пълното им подчиняване на един орган и липсата на самостоятелни решения. Така според Аспарух Панов споразумението имало два основни недостатъка:

- от предлагания текст отново не се разбирало какво е СДС - политическа коалиция или някакво съвсем недефинирано движение;

- програмните намерения, прогласени в текста, били прекалено социалдемократически и популистки.

Вторият недостатък едва ли заслужава да бъде дискутиран, тъй като изброените в текста принципи са само общо формулирани и едва ли се различават значително от подобни текстове на други партии и организации. Първият проблем, който обаче поставя Панов, наистина е важен и болезнен за съюза предвид неговата история. В политическото споразумение в един и същи текст си съжителстват две формулировки за същността на СДС:

1. "СДС е национално движение на партии, организации и граждани".

2. "чиято организационна същност е договорно оформена –политическа коалиция СДС".

В последните две години на два пъти бяха правени опити към СДС да се създадат клубове на симпатизанти, които да нямат политическа принадлежност. Говореше се и за възможността те да имат свое представителство в НКС. Навреме съзряли опасната тенденция в това, партиите, членуващи в коалицията, парираха този опит за дублиране. Сега отново в политическото споразумение се оставя вратичка за разработването на нов вариант на тези "клубове на симпатизанти". Винаги текстът - "и граждани" - би могъл да се тълкува в смисъл, че позволява представителство на "симпатизанти", които не притежават декларирана партийна принадлежност, но за сметка на това предоставят възможност за влияние на някои личности и групировки в СДС.

Споразумението съдържа и друг интересен проблем в себе си. В проекта се казваше, че след изборите "СДС е готов и за коалиционно управление заедно с други антикомунистически демократични сили". Този текст в подписания вариант е трансформиран до "СДС е готов и за сътрудничество в управлението с други антикомунистически демократични сили". В засега очертаващата се ситуация след изборите СДС едва ли ще е парламентарната група, която ше излъчи правителство. Но в един по-далечен момент такъв вариант не е изключен и това недефинирано "сътрудничество" би могло да спомогне СДС отново да се затвори в омагьосан кръг и да се лиши от подкрепа. Или ако друга парламентарна група покани коалицията за участие в кабинет, винаги ще се намери някой в рамките на съюза, който да тълкува "сътрудничество" като несъвместимо с коалиция. И най-накрая СДС се опитва да събере около себе си различни формации за предизборно или следизборно споразумение и този текст би могло да "охлади" отношенията.

Новото политическо споразумение позволява вече СДС категорично да се определи като партия - решенията се взимат от общ ръководен орган, структурите са длъжни да изпълняват единни решения, ПГ е една, тя също е подчинена на един орган и е несамостоятелна единица, в която различните партии имат само формално представителство. В крайна сметка всичко това води само до едно - СДС се превръща в структура, която покрива все по-голямо обществено-политическо пространство и съответно освобождава такова. Защото СДС се самодефинира само като "единствената реална алтернатива на комунистическата партия" /политическо споразумение/ без да използва идеологеми, за да обясни какво точно значи това.

Независимо от фаталните за в бъдеще последици, произтичащи от разпоредбите на споразумението, то има и положителни черти, които се отнасят до вътрешния организационен живот на коалицията. Те се свеждат до следното:

- поне за момента надделя твърдото крило в СДС и така спадна вътрешното напрежение в коалицията:

- със споразумението СДС "изчисти" своя облик и сега за избирателите е по-лесно да се ориентират кой кой е в съюза;

- колективното подписване на документа препотвърди мита за единството ка СДС, което ше възвърне надеждите на избирателите;

- с сглед все по-ясно очертаващите се избори политическото споразумение помага да се създаде впечатление за "обновление" и увеличава възможностите да се убеди електората, че в СДС нещата най-накрая са се оправили. Оттук могат да се извличат аргументи за изборна победа;

- със спорузумението се поставят ясни правила за взаимоотношението на партиите в СДС след изборите. С подписването на документа Ф. Д. получи най-вече гаранции за свсето "върховенство" след изборите;

- подписването на споразумението бележи края на перманентната криза в коалицията, започнала след падането на правителството на Ф. Д.

II. СДС и парламентарната група

В момента наблюдаваме една доста интересна ситуация - ПГ на СДС се председателства от човек, който е извън "демаркационната линия", поставена от Ф. Д. В същото време не се разиграват никакви публични сражения. Опонентите само си обясняват колко не си вярват, без да предизвикват драми от това. Но и това изчакване няма да предотврати развръзката и както Сугарев сподели, "очевидно ще се стигне до формиране на нова парламентарна група". И в това всъщност е проблемът. Ф. Д. няма мнозинство в ПГ, което му бе доказано по несъмнен начин с изхвърлянето на защитника на лечебното гладуване Едвин Сугарев. Съответно Савов не може да бъде сменен и изхвърлен от ПГ и на Ф. Д не му остава нищо друго, освен да изчака развоя на събитията. Още повече, че голямата опасност - Савов да направи опит да сформира правителство с мандата на СДС отмина. Ф. Д. и правоверните му не могат просто да напуснат парламентарната група, защото не могат да вземат със себе си етикета "ПГ на СДС", а това поставя лидера в деликатно положение пред електората. Затова се носят слухове, че след самосиндикалното излизане от групата на Костов, Куртев и Бисеров, председателят на НКС забранил индивидуални действия от такъв род. Разбира се, подтекстът е и че така гласовете на твърдите съвсем намаляват в парламентарната група.

Голямата опасност за Ф. Д. бе Савов да не направи опит да сформира кабинет. Председателят на ДП обаче бързо схвана, че подобно начинание е неосъществимо, защото не е възможно да се съберат достатъчно гласове. Столичен вестник твърди, че при преброяването на гласовете за такъв вариант се събрали 92 гласа. Отказът на ОСД да подкрепи каквото и да е правителсто и  разговорът на Савов с Ананиева явно съвсем е охладил ентусиазма на председателя на ПГ на СДС. Това съвсем не му попречи обаче да опъва нервите до крайност на Ф. Д. Първо Савов закри едно скандално заседание на ПГ, на което трябваше да се вземе решение дали депутатите да приемат мандат и след това да го откажат. За ужас на председателя на НКС на другия ден се оказа, че "мандатът е в чантата на Христов", както се пошегува опонентът му.Опит за сформиране на кабинет със злополучния мандат не бе осъществен, но неизвестността от един ден едва ли се е харесала на Ф. Д. Затова той се опита предварително да предотврати чрез президента опасността, но явно не сполучи. Твърди се, че Костов и Ескенази е трябвало на срещата с д-р Желев да го убедят да връчи мандата на председателя на НКС, а не на председателя на ПГ на СДС.

Явно е, че ПГ на СДС в скоро време ще станат две. Савов, след като сформира нова коалиция, ще се нуждае от налагане на "етикета" й и в парламента. Затова ще си направи парламентарна група, която да отговаря на името на коалицията, в която ще участва. Затова Ф. Д. едва ли очаква големи изненади в тази насока и може спокойно да изчака. Проблемът ще бъде, ако Савов е решил да се казва "СДС-2" или нещо близко до това.

III. СДС и президентът

Затоплянето на отношенията с президента са факт, макар, че едва ли могат да се нарекат неразрушими. Президентът се насочи към СДС първо поради страха си от едно бъдещо управление на БСП и защото явно вярва, че "СДС е единствената реална демократична алтернатива". В същото време СДС си дава ясна сметка за значението на президента в предизборна обстановка - президентът назначава ЦИК, служебно правителство. Ако избирателният закон остане същият, д-р Желев би могъл да помогне да не се изплъзне синята бюлетина на СДС. Общите позиции по някои въпроси спомогнаха за затоплянето на отношенията, макар че и двете страни са изключително предпазливи.

Ф. Д. реши да прояви доброжелателност и се солидаризира с позицията на президента, че промени в Конституцията в настоящия момент не са необходими. Затова ПГ реши да подкрепи предложенията само по принцип и да не участва в следващите гласувания /по конституция те са три в различни дни/. Разбира се, с подкрепата по принцип СДС удължи времето за обсъждания в парламента. Ако още на първо четене ПГ на СДС бе гласувала против, щеще да се прекрати въпросът за промени в Конституцията.

IV. СДС и проблемите на предсрочните избори

Коалицията, още след падането на правителството на Ф. Д., непрекъснато декларира, че е за предсрочни избори и се опитва да убеди електората си, че чрез всички средства иска да ги предизвика. За оставката на кабинета на Беров най-малка заслуга има СДС, макар, че Ф.Д. на среща с избиратели заяви, че СДС "спечели една битка - най-после успя да постави в шах компотите и да принуди правителството да си отиде". Независимо от всичко, изборите са по-близо от когато и да било и те поставят пред СДС множество въпроси.
1. Избирателен закон - коалицията изрази и подкрепи официалното си становище, че е най-добре да се запази сегашния избирателен закон. Това е продиктувано от чисто прагматични съображения, свързани с технологията на обсъждането и приемането на промени или нов закон в парламента. Основателни са аргументите, че едни промени ще отдалечат изборите. Разбира се за коалицията не е без значение и фактът, че по сега действащия избирателен закон вероятността да се възпроизведе сегашната конфигурация на парламента с малки корекции е твърде голяма, а тайната мечта на Р-134 е запазването на сегашното статукво още 4 години.

2. Организационно състояние на коалицията - информацията е изключително оскъдна, но като цяло продължават конфликтите на ниво местни КС. И през този месец продължи традицията да се избират председатели на местни КС в. сградата на "Раковска". Може би това е и част от затягането на редиците - чрез подмяна на ръководствата /не само .там, където има конфликти/. Независимо от новия си председател на Изборния щаб, СДС едва ли ще успее да се мобилизира организационно, имайки предвид дълго продължавалите конфликти. Това ще е и едно от слабите места на коалицията в предизборната кампания. СДС има електорат, но липсват структурите, които да осъществят предизборната кампания.

3. Документи на коалицията, свързани с избори - колкото и да е абсурдно, но пред задаващите се скорошни избори СДС няма предизборна програма. На VI-ата конференция се прие Декларация, в която се съдържат основните принципи, но на обществеността все още не е показан текст, в който те да са разработени. Вътрешните конфликти в съюза изместиха встрани подготовката и така бяха пропуснати важнн проблеми. Иван Костов с екип разработи програма, но тя така и не стигна до НКС или поне липсва официално становище.

4. Новите лица - в опита си да лансира нови личости и да се заобиколи с предани фигури Ф. Д. успя да направи свои заместници "един оператор и един бивш манекен“. Освен тези две лица внимателно са подкрепяни и Н. Михайлова и П. Стоянов от ОХДЦ. Бе допусната голяма грешка в политиката на СДС като не бяха лансирани повече нови личности, които наистина да убедят електората във възможностите и кадровия потенциал на коалицията. Така в последния момент в предизборната кампания отново ще се появат никому неизвестни лица, които трудно ще градят имиджа на коалицията. Още повече, че доста известни фигури в СДС вече заявиха, че няма да се кандидатират за следващ парламент - това са Едвин Сугарев, Елка Константинова, Снежана Ботушарова и др.

5. Предизборни лозунги и акценти - СДС продължава да набляга на антикомунистическия си характер и да твърди, че имало рекомунизация и ще се бори срещу нея. Коалицията все още държи на конфронтационната си политика и явно няма да се откаже от нея в предизборна ситуация. Така честването на. 9 септември бе използвано за конфронтиране с БСП и насаждане в общественото съзнание на тезата, че комунизмът се завръща. С тази цел чрез комитета "Съединение" бяха организирани траурни панахиди и траурни шествия.

Основните акценти и тези, на които СДС ще разчита да спечели електорат са:

- война на мафията и спокойстие за хората;

- финансова дисциплина за страната и сигурност за гражданите;

- спиране на безработицата и гарантиране на нови работни места;

- преустановяване разграбването на държавата.

Те вече бяха заявени от Ф. Димитров на митинг в столицата, с който СДС откри предизборната си кампания. По всяка вероятност това ще бъдат и предизборните лозунги на коалицията, около конто тя ще- изгради своята кампания.

 

V. СДС и неговите коалиционни партньори

СДС се опитва да събере около себе си обществени организации и новосформирани партии, за да поддържа мита за коалиция, в която участват представители на всички "антикомунистически" сили и да създаде впечатлението, че е формация, която е подкрепяна от множество "патриотични и съсловни организации" /Ф. Димитров/. За тази цел веднага след регистрирането на ДП-1896 тя ще бъде приета. Комисията по етика към НКС вече излезе с доклад, че документите на тази партия не противоречат на общите, принципи на коалицията и няма пречка тя да се присъедини. Филип Димитров заяви, че СДС няма никакви притеснения, относно партии, представляващи етносите и може да се очаква, че Партията на демократичните промени също в най-скоро време ще се присъедини към коалицията или поне ще се подпише предизборно споразумение. За да си спечели подкрепата на М. Ходжа Ф. Д. е обещал, че след изборната победа на СДС, неговото правителство ще изкупи тютюна на селяните. По същата линия се водят преговори с ромски организации, които подкрепят СДС. Българският женският съюз, в който дейна фигура е Блага Димитрова, също изрази своята подкрепа за СДС.

Под патриотични организации Ф. Димитров явно схваща Съюза на възпитаниците на военните на Н.В. училища, ШЗО и родолюбивото запасно войнство, Съюз "Отец Паисий", Съюз за българско възраждане, Общонародно сдружение "Мати Болгария" и т.н. малко известни обществени организации, с които коалицията поддържа отдавна връзки. На последното си заседание и партия Либерален конгрес, след като смени председателя си Янко Янков, е взела решение да се "завърне" в коалицията.

Със спасителната мисия да осигури подкрепа на СДС сред синдикатите се е заел Пламен Даракчиев, чието последно творение е Национален синдикален блок от разочарованите от КНСБ и КТ "Подкрепа", както бе заявено. В него се включиха освен НПС /Национален професионален съюз/ и Националният свободен миньорски синдикат и Съюза на учителите. Този блок заяви, че е готов да участва в предизборната подготовка, като едно от исканията е след изборната победа на СДС да бъде преразпределено справедливо синдикалното имущество. Към съсловните организации, подкрепящи СДС, са и Българският лекарски съюз и Асоциацията на демократичните синдикати, в която има дублирани всички представители на различните отрасли - енергетици, здравни работници, БАН, държавни служители и т.н.

СДС се опитва да демонстрира една внушителна подкрепа от представители на всички слоеве на обществото и от политическата палитра. Проблемът е, че това са се все дублирани организации, които са малко известни и с ограничен кръг на влияние. Под въпрос остават монархистите, но може би защото много разчита на тях Ф. Димитров ги оставя за предизборна изненада, защото смята, че по-ранно обявяване ще породи дублиране и разпиляване на гласове. Савов също обърква картите на председателя на НКС по отношение на монархическите организации.
Под въпрос е и подрепата на земеделците или поне формулата, по която тя ще се осъществи, защото обединението на цели шест организации се използва от Г. Петров като начин на изнудване към непоклатимия Ф. Димитров. Лидерът на БЗНС "Н. Петков" смята, че трябва да има определен брой представители на земеделците в бъдещия парламент и затова иска гаранции за избираеми места. Ф. Димитров го отразя, като заяви, че "и през ум не трябва да ви минава за квотен принцип". Липсата на такива гаранции могат да накарат Г. Петров да преосмисля някои позиции и в крайна сметка да се пренасочи към Савов например. Разбира се, в СДС земелци ще има, но обединението от 6 ще олекне поне с две организации.

VI. Савов и Ф. Д. - дългоочаквана раздяла

Неподписването на новото политическо споразумение от ДП - едва ли беше изненада за някого. Савов най-накрая взе решението да напусне коалицията и да запази идентичността на своята партия. Ф. Димитров едва ли се притеснява от този факт, защото коалицията, която се опитва да сформира председателят на ДП, не е сериозен претендент за гласовете на СДС. Председателят на НКС вече заяви, че не възнемерява да се занимава в предизборната кампания с ДП, защото тази партия се била отказала от избиратели на СДС.

Нетрадиционна до този момент формация е коалицията, която се опитва да създаде Савов. Той успя да постигне споразумение с КТ "Подкрепа", което придава монархически привкус на формацията. Савов упорито ухажва БЗНС - Мозер, но както винаги ръководството на най-голямата земеделска организация се оказва труден партньор. Мозер се опитва да получи най-добрите условия и поддържа връзки и със СДС и със Савов. Председателят на ДП се надява най-накрая РДП да прояват смелост и да напуснат фаталната коалиция, но ако изборите са съвсем скоро, това едва ли ще стане.

От своя страна Савов е ухажван от "Нов избор", но до този момент не е постигнато нищо определено. Възможен е такъв вариант, като последен опит за сформиране на по-широк печеливш блок. Това ще бъде краен изход и за двета политически субекта, ако се окаже, че Савов остава само в компанията на Тренчев и политическия съюз "Нов избор" е новия избор само за Луджев и Пушкаров.


* * *
БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Как идеята за широката коалиция се въплъти в карето "Демократична алтернатива за републиката"

За новия политически сезон БСДП обеща /в края на юли/ да подготви свой вариант за програмни документи на алтернативната центристка коалиция. Те бяха приети на Национален съвет в Габрово в края на юли. Там социалдемократите заявиха, че осъзнават предимно като свой ангажимент създаването на една нова коалиция и декларираха намерения да положат усилия за преструктуриране на политическото пространство, вкл. парламентарното. НК на БСДП взе решение в основата на предизборната коалиция да стои политическия съюз БСДП - ГОР - ЗП.

Проектодокументите за коалицията включваха програмна декларация на БСДП за целите на политическа коалиция с наименование "Възраждане за България". Там са изложени основните ценностни критерии на БСДП. Другият документ представлява принципи на БСДП за създаване на коалицията, в която се посочва необходимостта от съответствие в идейно-програмните позиции на партньорите и се заявява, че дейността на БСДП е организирана в рамките на БСДП и сътрудничеството с ГОР и ЗП, с тенденция към разширяването му с други партии със социална и социаллиберална ориентация.

С това съставът на партиите-учредителки на новата коалиция от страна на БСДП вече бе почти уточнен с възможности за евентуално присъединяване на други, на базата на вече договорените и развити взаимотношения между БСДП, ГОР и ЗП. Така сякаш за социалдемократите бе приключен дълго обсъжданият въпрос за избора между широко рамково споразумение за предизборна коалиция, или лявоцентристка формация, по чиято логика да се изгради по-широка коалиция преди избори.

Освен тройния съюз, по тази формула сигурен патньор бе АСП - партньор, за който БСДП в немалък период от време имаше очаквания да се присъедини. Бройката от най-много 6 коалиционни партньори , за които председателят на БСДП говореше през летния сезон, се очерта в хода на преговорите и през август, и в началото на септември. Измежду гравитиращите около тристранния съюз БЗНС "Ал. Стамболийски", "Воля за България", Г. Ганев в лично качество, Масларова със своя Демократичен женски съюз, в разговорите за учредяването на коалицията, участие взеха освен тройката, само още АСП, БПЛ и КФ.

В началото на септември БСДП водеше уточняващи разговори по организацията на коалицията вече предимно с БПЛ, АСП, ГОР и ЗП. Другото бе под формата на покани за срещи и разговори към земеделски формирования и основно към Мозер, многократно призовавана за партньорство от БСДП, към синдикатите, ПК" Екогласност" за установяване на възможностите за разширяване на коалиционните партньорства преди изборите. Реално се очертаваше един по-тесен кръг като основа на коалицията на демократичната алтернатива, но от коалиционните партньори само ЗП категорично настояваше за ограничаване на рамките на коалицията до три, най-много четири партии. Томов възнамеряваше да преструктурира парламентарното пространство и оттам да привлича коалиционни партньори за изборите, Н. Василев - също. Най-вече БСДП ориентираше политическата си дейност към разширяване на състава на бъдещата коалиция и от към спектъра на извънпарламентарните партии.

В този етап на подготовка се намираше центристката коалиция в началото на септември, когато с елемент на неочакваност кабинетът на Беров подаде оставка. БСДП, наред с другите партии, започна паралелни консултации във връзка с правителствената криза и за бързи последни уточнявания на състава и организацията на новата предизборна коалиция.

С кратки стъпки Томов спретна един праламентарен съюз с името "Демократична алтернатива за републиката". Така, въпреки другите варианти за име на политическата коалиция, предложението на Томов придоби задължаващ характер. С учредяването на парламентарен съюз на бъдещата коалиция, отношението на БСДП и най-вече на парламентарните й партньори, както към евентуалните съюзници в коалицията, така и към възможностите на сегашния парламент за по-нататъшна дейност, претърпя определена трансформация, макар без формален израз.
П. Дертлиев заговори за правителство на националното спасение - евентуално преди изборите и задължително след тях,  което дойде да замени формулата на заявката на БСДП за "служебен кабинет с участието на извънпарламентарни партии", който да подготви предсрочните парламентарни избори, приета на 40-тия конгрес на социалдемократите през март.

Томов започна да лелее надежди за .мандат на ДАР и кабинет на центристи - коалиционен, с участието на БСП, който да изкара до края на мандата на този парламент. БСДП и ЗП потвърдиха на пресконференции след оставката на Беров позицията си за пресдрочни избори. На ръководството на социалдемократите се понрави възможността за участие в изпълнителната власт, а оттам за добри шансове за участие в парламентарни избори при вече добре структурирана и с имидж центристка коалиция.

За разлика от ентусиазма на Томов, Дертлиев подходи сдържано към този вариант - от една страна, поради нееднозначността на последиците от такова участие и най-вече поради скептицизъм по отношение на шансовете за реализация на тази добра идея. На пресконференция П. Дертлиев посочи като най-добър изход от очерталата се, по неговите думи, всеобща криза в България съставянето на коалиционно правителство на националното спасение, което да събере всички национално отговорни сили, готови да се борят с корупцията и да продължат реформата в социално-икономическата сфера. Той оцени като минимални шансовете да се постигне такова съгласие и декларира, че БСДП се готви преди всичко за предсрочни избори - пресконф. на БСДП на 5.09.

С оглед на националната кауза, Дертлиев още от края на юли лансира вижданията си за готовността на БСДП да приеме участие в широка коалиция с участието и на БСП, и на СДС, но предимно ставаше въпрос за БСП, която издигна тезата за националното единение, докато СДС се допускаше като теоретична възможност - при евентуално вразумяване - и най-вече като вариант на партньорство с отцепили се от синята коалиция. Що се отнася до следизборното коалнране, социалдемократите виждаха като задължително споразумението със социалистическата партия в парламента и в изпълнителната власт.

 

Идеята за следизборното коалиране бе обсъждана между партньорите ГОР, БСДП и ЗП. Това показаха декларираните поотделно позиции и на ЗП, и на ГОР.
Докато БСДП и ЗП поставяха акцента на следизборното споразумение с партиите, които ще доминират в новия парламент, по отношение на БСП задължително, то Томов бе изтеглил този акцент в периода преди изборите. В интервю за "Стандарт" от 19.09. той сподели огорчението си от отказа на БСП по примера на Австрия, Франция и др. държави, където "политически сили с различни тежнения се обединяват в името на нацията", да направи една лявоцентристка предизборна коалиция, която да се легитимира вътрешно и международно и "да спечели с гръм и трясък изборите".

Томов съжалявал за избора на БСП да търси "директна собствена победа" и желанието й за следизборно споразумение с центристите, вече от позицията на силата. Въпреки тази пропусната възможност Томов се надяваше да хване поне малкия заек - правителство с центристи преди изборите.

С пропадането на варианта на Томов за широката лявоцентристка коалиция с БСП, БСДП избегна опасността от вътрешнопартийни и междусъюзни (на тройката) крамоли. БСДП последователно бе отстоявала тезата си за лявоцентристки съюз като стратегическа цел и не-толкова лява. т.е. с по-широк спектър, конюнктурна предизборна коалиция, а по отношение на БСП да се търси следизборно споразумение, (коалиция). Оставаше вариантът с новия кабинет с евентуално участие на центристи - също не безпроблемен за социалдемократите въпрос, като се има предвид предишното участие на БСДП в правителството на Беров и нагласата на немалка част от членската маса на БСДП за скорошни парламентарни избори, а също така и негативното отношение към каквато и да било форма на сътрудничество с БСП.

На 10.09. в рамките на консултациите във връзка с правителствената криза БСП се срещна с БСДП в ценралата на БСДП. Според пресата БСП е сондирала за възможностите за партньорство с БСДП (като самостоятелна партия). БСДП и този път отказала анонса.

Извън тази тема е бил обсъден въпроса за предложенията на социалистите за промяна на Конституцията. БСДП е декларирала негативното си отношение към промяна на Конституцията в рамките на този парламент. Обсъждан е бил и Избирателния закон. БСДП потвърдила пред ръководството на БСП позицията си за необходимостта от предсрочни парламентарни избори.

На следващия ден ИБ на БСДП обсъди на свое заседание проект за създаване на нова коалиция. ИБ на БСДП е предложило основатели на коалицията да станат БСДП, ГОР, АСП, ЗП и БПЛ. Решено е било консултациите с политическите сили да продължат. Вече са били отправени покани за срещи с ръководствата на СДС, БЗНС с гл. секретар Мозер. ДП, БЗНС "Никола Петков в СДС. БЗНС "Ал. Стамболийски и ДПС.("Денят", 12.09.)

По БНТ бе излъчена информация за решенията на ръководството на БСДП във връзка с учредителите на коалицията. Два дена по-късно (13.09 на съвместно заседание на БСДП, ЗП, ГОР и АСП, без участието на БПЛ) е взето решение за обща позиция по въпроса за правителство на националното спасение, като най-добър вариант за изход от кризата - при необходимата парламентарна подкрепа от 150-160 депутатски гласа. Ако се окажело, невъзможно съставяне на правителство при тези условия, най-доброто ще остане добре подготвените предсрочни парламентарни избори.

На това съвместно заседание е бил обсъждан отново въпросът за партиите-учредителки на коалицията на демократичната алтернатива. На брифинг на ГОР на следващия ден Томов съобщи, че лично той е имал разговор с Петко Симеонов, но тъй като работата по документите на коалицията се намирала още в процес, той не се ангажира да споменава имената на партиите-учредителки.

На 15.09. главният секретар на БСДП. Ст. Радославов, проведе една протоколна среща с представителите на ръководството на СДС Софиянски и Евг. Михайлов. П. Дертлиев не участва в разговорите. Споделени са били мненията на двете политически сили за необходимостта от предсрочни избори, както и че промяната на Избирателния закон ще ги забави.

Консултациите на ръководството на БСДП продължиха със среща с ръководството на КНСБ. Ръководството на синдиката, според пресата, е заявило, че няма да се обвързва с каквато и да било политическа формация преди изборите, но е предложило на БСДП рамково споразумение от 30-тина точки /за тях говори на 14.09. Томов, разговарял същия ден с Кр. Петков/. Кр. Петков предложил свои изисквания с обещания, ако предстоящата нова коалиция се обвърже с тях, КНСБ да гарантира граждански мир. На срещата между Кр. Петков и ръководството на БСДП се е стигнало до споразумението работни групи от двете страни да започнат подготовката на широкообхватен социален пакт, който да очертае рамката на промяната на модела на реформата.

След като Томов се срещна на 15.09. с президента и декларира готовността си да приеме мандат за съставяне на коалиционно правителство, на 18.09. по време на посещение в Благоевград и района, Дертлиев заяви пред симпатизанти, че бил харесал ексвътрешния министър Христо "Данов за премиер, но той отказал на състоялия се на 16.09 разговор между тях.

На 19.09. на брифинг на БСДП П. Дертлиев обяви, че учредителките на подготвяната коалиция са БСДП. ГОР, АСП и ЗП. За всички останали оставаше възможноста да се присъединят към коалицията чрез квотата на някоя от тези партии, приемайки техните документи.

Четирите партии са предложили на БПЛ и другите, с които са водени разговори, да се включат към съответните квоти /според идейната насоченост на кандидат-партньора/. По отношение на ЗП това решение не предполагаше някаква изненада. В процеса на консултациите за коалицията, тя държеше най-много на ограничаването на учредителите максимално близко до броя на тристранния пакт между БСДП, ГОР и ЗП; Томов - също, по отношение на извънпарламентарните партньори.

БСДП обаче съгласува позиция, различна от предложения от нея проект за коалицията. Съображенията не следват някаква предварителна логика, макар след подписването на споразумението на коалицията П. Дертлиев да обясняваше, че отдавна се е спрял, заедно с председателя на ГОР Томов - на варианта за съюз от две до три /със ЗП/ партии-учредителки, като в последствие са стигнали до решението да направят "едно каре". Това било решено оше преди време - т.е. независимо от последвалите консултации и обявяването на БПЛ за съучредител от БСДП.

Според Каракачанов и четиримата лидери са били единодушни, че П. Симеонов като личност и БПЛ като партия ще донесат само пасиви на коалицията по отношение на имиджа.

Противопоставянето на ЗП и лично на Каракачанов на включването на БПЛ към съучредителите обаче едва ли е имало решаващ характер за статута на БПЛ в коалицията. Участието на самия Каракачанов бе под въпрос, първоначално в рамките на споразумението между ГОР и БСДП заради резервите на ГОР.

В последствие БСДП съжали за това, че е настоявала пред ГОР за ЗП, заради спънките в преговорите, които Каракачанов създаваше най- вече по отношение на БПЛ.
Явно, че по тази аритметика решаваща дума е имал отново Томов и мотивите не са били от емоционално естество. Самият той се дистанцира от изявления на Каракачанов по отношение на БПЛ, но посочи като мотив за иеприемането на БПЛ като съучредител събитие от по-късна дата - съюзяването на П. Симеонов с Г. Ганев /една от личностите, които П. Дертлиев и останалите имаха намерение да включат в подготвяната коалиция/.

 

На 20.09. БСДП, ГОР, ЗП и АСП проведоха среща за последно уточняване на статута на коалицията. Решено е било подписването на документа да стане на 26 септември и новата коалиция да носи името на парламентарния съюз "Демократична алтернатива за републиката".

Същият ден в седалището на БСДП бе проведена среща с ръководството на БЗНС с гл. секретар Мозер. Пред делегацията на БЗНС, водена от г-жа Мозер П. Дертлиев и членовете на ИБ на БСДП са констатирали, че сегашният парламент е неспособен да излъчи ново правителство. Обща била позицията против промени в Конституцията. Освен това БСДП потвърдили пред Мозер, че е необходимо сближаването на антикомунистическите демократични сили и конкретно между двете партии. Мозер предложила на БСДП своята програма за национално спасение.

Последиците от тази среща намериха израз в потърсената от г-жа Мозер подкрепа от президента за еветуална коалиция между БЗНС, БСДП, ДП и РДП по време на среща на Мозер с Ж. Желев по нейно искане на 21.09.
Дертлиев обаче не предивиждаше нещо повече по отношение на "новото СДС" -. ДП, РДП и ОХДЦ - освен разговори за по-нататъшно сътрудничество. Така не много оптимистичните по принцип очаквания на БСДП за съюз с БЗНС на Мозер в рамките на политическия съюз ДАР преди изборите се отложиха за след тях.

На 21.09. БСДП проведе и среща с ПК "Екогласност" на която еколозите са предложили двете партии да станат съинициатори на кръгла маса по Избирателния закон. Дни преди тази среща в разговор с ръководството на СДС БСДП бе против бавене на изборите заради промени в избирателния закон. На тази среща обаче БСДП декларира необходимостта от снижаване на процентната бариера, премахване на цветните бюлетини, уреждане на представянето на извънпарламентарните партии в масмедиите и т.н.

Консултациите на ръководството на БСДП продължиха със среща с ДПС, на която двете партии са обсъдили избирателния закон. Те предпочитали пропорционалната избирателна система и не приемали проекта на БСП за нов избирателен закон. Не смятали за целесъобразно провеждането едновременно на парламентарни и местни избори. Предизборно сътрудничество между ДПС н БСДП според Дертлиев /интервю във в. "Новинар", 29.09/ не се предвиждало. Коалицията ДАР щяла да търси формата за сътрудничество с ДПС след изборите.

На 23.09. ГОР подаде информацията, че новата коалиция няма да е коалиция, а предизборен съюз, изграден на принципа на федерацията, а не на конфедерацията като СДС или Съвета за сътрудничество. Понятието "коалиция" също бе ориентирано към употребата в следизборния период. Каракачанов не е участвувал в превръщането на коалицията в съюз. За да си обясни мотивите за тази промяна в уговорката, в деня на подписването на споразумението за предизборен съюз между 4-те партии Каракачанов поискал спешна среща за обяснение с Томов /"Стандарт", 26.09./.

Така на 26 септември четирите партии станаха учредителки на политически съюз "Демократична алтернатива за републиката" - алтернатива на "наложилия се конфронтационен модел в България“/според Ст. Радославов/, „нов управляващ полюс“/ проф. Василев/. Те подписаха статут, за който Ст. Гайтанджиев каза, че е точен препис на статута на БДЦ. Според него съюзът има отворен характер като присъединяването на нови членове ще става чрез включване към квотата на някоя от партиите-учредителки.

Председателството на съюза ще става на принципа на ротацията през три месеца. За първи председател бе избран П. Дертлиев. Ръководният орган на новата формация е Националния политически съвет /НПС/, в който влизат председателите на партиите - учредителки и по трима делегирани представители от партия. Така всяка от партиите може да привлича свои съмишленици, които да представлява в НПС чрез своите делегирани представители.

В квотата на БСДП влязоха АСО - независими и СДК "Европа". Освен на тях, Дертлиев бе предвидил място при себе си и на АСО, ако излезе от БСП, за някои земеделци ,/които и да са/ и за "Воля за България", ако иска.

ЗП очакваше Дренчевото БЗНС и ПК "Екогласност", АСП - П. Симеонов.


Томов искаше да привлече групата около Караджов в НСД.

Дертлиев се противопостави на приемането на Караджов и в политическия съюз. Той направи разграничението между парламентарния съюз ДАР, който давал възможност на предизборната формация да внася свои проекти в НС и политическото тяло на ДАР, представляващо предизборен съюз, който да прерасне в управляваща следизборна коалиция.
Някои от изброените евентуални партньори на съюза не харесаха участието в квота, което им бе предложено от учредителките на ДАР и седмица по-късно сключиха споразумение за отделна коалиция – по-широка и затова с по-голям шанс за успех, както заяви на брифинг на ПК "Екогласност" Ст. Гайтанджиев.

По този начин новият политически съюз придоби почти окончателен вид още при създаването си, въпреки информацията за течащи преговори с още много други кандидат - партньори на съюза, която лидерите на ЗП, ГОР и другите членки подаваха. Според пресата ставало въпрос за 11 кандидатури, между които се споменават БЗНС "Ал. Стамболийски", КФ и др., които вече подготвяха новата патриотична предизборна коалиция.

В статута на съюз ДАР се предвижда и персонално участие, а ръководството на съюз ДАР продължава да поддържа тезата за възможността за включването и на още равноправни членове. Такъв би бил БЗНС - Мозер според БСДП. Четирите членки на съюза не се чувствуват разочаровани от това развитие на коалицията. Декларират се очаквания БПЛ, ПК "Екогласност", БЗНС "Ал. Стамболийски", "Воля за България" да премислят и преди избори да изберат варианта на коалиране с ДАР и се върви към преустановяване на процеса на изграждане на членската структура на коалицията. В БСДП също преобладава тенденцията към стабилизиране на нещата и подготовка в организационно отношение за участие в избори.

 

Разочарование за съюз ДАР бе връчването на мандата за съставяне на правителство "Нов избор". След като Луджев прие мандата от президента, политически съюз ДАР потвърди позицията си за необходимостта от предсрочни избори по пропорционална избирателна система и национална листа, със занижена процентна бариера и без цветни бюлетини, без използуване на механизма ДОНТ за преизчисляване на гласовете. Коалиционните партьори декларираха, че ще работят за създаването на коалиционно правителство на националното съгласие в бъдещия парламент, ще участвуват в такова и ще предложат предизборна програма на ДАР, която да е готова за употреба като правителствена. Томов вече е изготвил такава. Приоритет в нея е икономиката и се базира на социално ориентираната политика.


На 27.09. ДАР създаде свой предизборен щаб - Национален предизборен щаб, начело със секретарите на четирите партии. За негов директор бе избран организационният секретар на АСП Васил Велинов, а за зам.-директор - Николай Шопов от ГОР.

 

 

 

Като следваща стъпка се започна изграждането на Пресцентър на коалицията. Той още е в процес на изграждане, но има адрес - в централата на БСДП. Следва да се изграждат структури на ДАР из страната.
Съюзът ще има свой печатен орган: "Дар за България" с начален тираж от 50 хил. броя. Като подлистници в него ще се включат в. "Свободен народ" и "Начало".

 

Издава: Информационен отдел на Българска партия Либерали -
Даниела Михалкова, Илияна Ракиловска, Ралица Луканова, Зорница Христова, Силвия Нейкова, Борислав Цеков, Николай Николов
Техническо оформление: Ирена Петрова
тираж: 100 бр.

 ----------------------------------

 

* В изданието са използвани: - статии и интервюта от централните ежедневници; "Пресслужба Куриер", "Радиотелевизионен монитор" - издание на БТА;собствена информация - там, където не е посочен източника.

 

** Изразените становища и тези в Обобщенията не ангажират Българска партия ЛИБЕРАЛИ.