Седмична поща - 25 - 29.07.1994

Съдържание

СЕДМИЧНИ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

  • Редовна пресконференция на Българска партия Либерали
  • Редовна пресконференция на ОСД
  • Редовен брифинг на БББ
  • Редовен брифинг на БСДП
  • Редовен брифинг на КФ
  • Редовна пресконференция на ХАП
  • Редовна пресконференция на ГОР
  • Редовен брифинг на ПНБ
  • Редовна пресконференция на БЗНС - оранжев
  • Пресконференция на ЦНП и СД

 

 

 

РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

27.07.1994 г.

Участват: Еленко Божков, Михаил Шишков, Борислав Цеков, Даниела Михалкова,
Борис Иванов

МИХАИЛ ШИШКОВ: Част от състава закъсняхме, тъй като провеждахме една от вече редовните срещи с нашите потенциални партньори, за което ще стане дума по-късно.

Какви теми предлагаме на вашето внимание днес:

Първо, промените в Закона за съдебната система, за които ще говори г-н Борислав Цеков.

Втора тема - новите атаки срещу Кинтекс. Г-н Божков ще осветли проблема.

Трета тема - СДС в момента.

Четвърта тема - кратко информационно съобщение за водените разговори с нашите потенциални партнори.

Пета тема - участие на БПЛ и на други формации в Конгреса на ЛИ през м. септември. Ще ви запознае г-н Борислав Цеков - завеждащ отдел "Международни връзки" на партията.

Шеста тема - информация за взаимоотношения на местната изпълнителна власт с младежка организация в гр. Плевен.

И накрая - информационно съобщение.

Въпрос от залата: Терминът „информационно“ съобщение не с ли от познатия ни служебен език?

МИХАИЛ ШИШКОВ: Добре, аз започвам с кратка информация - ще ви уведомя, че това е последният ни редовен брифинг преди ваканцията и ще се видим на редовен брифинг чак на 14 септември. Така че последната тема вече отпадна. Давам думата на г-н Борислав Цеков.
БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: След като в последните две години станахме свидетели на общата безотговорност на парламентарните политически сили, които с цената на конституционно нарушение, неприемайки предвидените в Конституцията закони в съответния срок, превърнаха съдебната власт в заложник на конюнктурно-политически съображения, на борби за надмощие, естесвено ние от тази гледна точка приветстваме примането на новия устройствен Закон за съдебната власт. Той е в сила. Някои негови разпоредби предизвикаха спорови и дискусии, подкрепени с повече или по-малко основателни аргументи.

Ние се радваме, че беше задвижен съответният институционален механизъм за разрешаването на тези проблеми - сезиран е Конституционния съд и рано или късно, а ние се надяваме възможно по-скоро, ще има еднозначно решение в една или друга посока, което ще бъде задължително за всички.

Това, което ни безпокои сериозно е поведението на част от членовете на Висшия съдебен съвет, някои висши съдебни магистрати, с което поведение те подронват не само авторитета, но и стабилитета на съдебната власт и нека не ви звучи пресилено, но изявления и декларации, които създават очаквания и нагласи в обществото за възможен разкол или котерийни борби по върховете на съдебната власт, представляват пряка заплаха за националната сигурност на страната. Заплаха на страната е, когато ти пряко или косвено с действия или изявления твърдиш, че е възможно при определени условия една от трите власти в страната да бъде разцепена. Това е, което ни безпокои и ние бихме призовали господата - членове на Висшия съдебен съвет, да осъзнаят отговорността си и да изчакат и да защитават твърдените от тях права по предвидения в Конституцията и законите на страната ред.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Да преминем към другата тема. Г-н Божков.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Аз няма да направя нищо друго, освен да ви върна към едно изказване на Петко Симеонов, в което ставаше дума за девет точки, с които групата "Кинжал" определяше своите бъдещи действия. Ако си спомняте, четвърта точка от тези намерения на "Кинжал" гласеше: "Недопускане съживяването на военната индустрия, на военно-промишления комплекс и на търговията с оръжие". В последните дни отново се разшумя. Това е статията в немското списание "Фокус". Много се разшумя около българската държавна фирма, която търгува с оръжие - "Кинтекс". Няма да ви връщам на темата. Това е една версия за това, че българската фирма е била посредник при изнасяне на Плутоний 239. Това е поредният удар срещу българската военна търговия със специални изделия /така, както е прието да се нарича/, към фирмата "Кинтекс". Това е удар преди всичко върху престижа на България, защото сега, когато след футболното първенство рейтингът в положителен смисъл или положителният имидж на България се покачи, германското списание излиза с тази статия, в която, очевидно, за пореден път се вижда, че е съшита с бели конци и е поръчана отвън. Генералният директор на "Кинтекс" вчера опроверга чрез средствата за масова информация писаното в немското списание "Фокус", но това, както виждаме, отново не е достатъчно, за да може да се спре поредната журналистическа атака срещу "Кинтекс". Ако си спомняте, имахме септември 1993 г., април 1994 г. отново бяхме свидетели чрез средствата за масова информация на една такава атака. Това е очевиден стремеж да се доразруши българския пазар. Фирмата, която през 1990 г. имаше 100 млн. долара печалба, 1991 г. имаше 133 млн. долара печалба, 1992 г. имаше 127 млн. долара печалба, сега не може и не й се разрешава да направи тези 40 млн. долара, на които разчита тази година, за да съживи заводите в Казанлък и в Сопот и да може те да изплатят заплатите на своите хора, да изплатят половинмилиардните си дългове към Енергетиката и изобщо да започнат една нормална индустриална дейност. Към това нещо не можем да направим нищо друго, освен да препоръчаме много настоятелно на правителствената комисия, което ние ще направим по съответния ред и на правителството да се заеме с опровергаването на тези слухове в чуждите списания, защото когато онзи ден генералния директор на "Кинтекс" потърсил съдействието на правителството, те казали: "Е, какво, пишат си някакви журналисти". Пишат си някакви журналисти, обаче виждате, че със 70 % е спаднала печалбата на "Кинтекс" в сравнение с 1991 г. Виждате как се разрушава българския пазар за оръжие и специална техника. И тук правителството би трябвало така, както правят правителствата на Чехия и Полша при посещения на правителствени делегации, ръководители на правителства и посещения в други държави да се бори за интересите на нашата страна и за интересите на монопола, който имахме ние като четвърта по износ държава навремето в търговията с оръжие. За съжаление, обаче, това не се прави, а "Кинжалите" продължават да осъществяват една по една своите точки, което е най-малко в интерес на нацията. Благодаря ви.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Третата тема, която обявихме - СДС. Нашата позиция е позиция не на аналитичен институт и прогностичен институт. С две думи, това, което ние като партия и нашият председател редовно го казваше тук, стана. Хайде, не е станало 100 %, а 90 %, но консервните термини вече се употребяват -хладилниците, отлюспването... Виждате, че в организационния речник на една политическа коалиция терминът "замразен" вече доби гражданственост и е протоколиран. И то, за жалост, срещу една партия с действително присъствие в политическия живот. Това, от една страна, е абсурдно, а от друга - логично. Толкова за СДС сега. СДС - утре или в други ден сигурно ще бъде още по-интересен обект за анализ и наблюдения.

Четвърто, за разговорите, които имахме с нашите потенциални партньори преди малко. Мога да ви кажа от името на нашата партия, че това бяха едни задълбочени, конструктивни разговори, които многоаспектно третираха проблема на ситуацията в страната - политическата, икономическата и като цяло социалната. Бяха предприети конкретни стъпки от гледна точка на вербалния текст на разговорите за работни преговори през м. август с тенденцията да се отиде вече към документиране на нещо по-определено. Партнорите са същите, които бяха и миналия път. Нас ни радва сериозното съвпадение в програмно-целевите ни документи с тези на БСДП и някои други партньори. Бихме желали в преговорите да наложим да доминира нашата концепция, в която е разработен и проблема за националната сигурност. Бихме желали да дадем акцент повече в политическото поведение по-нататък на проблемите на Българската православна църква и нейната консолидация. Желаем да бъде наблегнато на реституцията на труда на българския гражданин в законите за приватизацията и в нормативните документи за приватизацията. Ние сме доволни от разговорите, които се проведоха днес. Днес имахме работна среща с представителите на БСДП, с представителите на ГОР, с представителите, всъщност с лидерите на АСП и с представители на ЗП. Това бяха субектите, с които проведохме среща.

И сега по петата тема г-н  Борислав Цеков ще даде информация за бъдещото ни участие в Конгреса на ЛИ.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Само с две изречения, за да пристъпим към евентуалните въпроси.
В качеството си на наблюдател на работата на всички форуми на ЛИ нашата партия преди няколко седмици получи официална покана от генералния секретар и президента на Интернационала. Конгресът ще се проведе от 8-ми до 11-ти септември в Рейкеявик, Исландия. Общият надслов на работата там и на дискусионните семинари, които ще се проведат, е: "Безработицата и бедността -опасност за свободата". Основни докладчици по темата ще бъдат министър-председателите на Канада, Финландия, президентът на Хондурас. Ще встъпи официално в длъжност и новият президент на Интернационала сър Дейвид Стиил. Освен това, от чисто организационните въпроси ще бъдат приети, както ни съобщават с официалния протокол от заседанието на Изпълнителния комитет на Интеранционал, за пълноправно членство Хърватската социал-либерална партия, Кипърската либерална партия, Либералният съюз на Куба, а за наблюдател ще бъде приета и Либералната партия 1993 на Румъния. За съжаление, на този етап нито една от либералните формации в България не е стигнала до етапа на пълноправно членство в структурите на Интернационала.

Весела Донева: Защо ни съобщавате това? Нещо изключително ли е? Стъпка ли е към приемането ви в Либералния Интернационал?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Ние не участваме за пръв път в такъв форум. Ноември месец миналата година беше световната конференция на Интернационала в Будапеща. Това е обичайна практика.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: По принцип практиката е да се канят всички организации, които са гости, членове, наблюдатели и които кандидатстват за редовни членове на ЛИ. Ние сме подали документи, както знаете, още януари '93 година за членство в ЛИ. Процедурата по разглеждането на нашите документи беше открита на Бюрото на ЛИ, което се проведе в София миналата година и оттам-нататьк нещата, за съжаление, не напредват достатъчно бързо, но нашето участие на Конгреса на ЛИ, където сме поканени, за нас е едно сериозно поощрение.

Весела Донева: А знаете ли кои други партии са поканени от България?

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: С удоволствие научих от радиото, че е бил поканен г-н Д.Луджев от ЦНП в същото качество, в което сме поканени и ние. На нас ни е приятно, че ще бъдем с една сродна формация заедно на Конгреса на ЛИ. Очакват се още, положително, и радикаддемократите, които са в същата фаза, в която сме и ние по отношение на приемането за редовно членство в ЛИ.

Весела Донева: Защо Куба ни изпреварва? По-либерални ли са там либералите?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Това е една политическа формация, която е в изгнание. Централата й се намира в Мадрид. Естетсвено, политиците, които формират ръководството на Интернационала от 2-3 години се опитват да подкрепят с необходимите ресурси и морална подкрепа тази формация. Между другото, по тази причина президентът на тази формация е и вицепрезидент на ЛИ. Тя участва, доколкото ми е известно, активно в работата на Изпълнителния комитет, така че е напълно логично от тази гледна точка те да бъдат приети преди някоя българска формация. Вече чисто политико-практическите аспекти на този въпрос - това доколко либералната политика е осъществявана адекватно от своите носители в България - е въпрос, по който може да дискутира не на пресконференция.

Въпрос: Коя от трите партии ще излезе в изгнание?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ: Е, да се надяваме, че дотам няма да се стигне. Ние бихме се радвали всички сериозни формации в България, които действително са носители на либералната политиха и идеология, да намерят своето място в структурите на този авторитетен международен форум. Аз тук веднъж съм имал възможността да подчертая, че един от критериите за приемане в ЛИ е не само чисто концептуалния аспект на нещата и чисто концептуалния образ на дадена политическа формация, но и нейното реално присъствие в структурите на законодателната и изпълнителната власт. Това е проблем, който до голяма степен, естествено, вълнува ръководството не само на ЛИ, а и на останали международни, междупартийни формации.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Вторият принцип е това - или да си на власт, или да си в опозиция, ама баш в опозиция, т.е. в изгнание.

МИХАИЛ ШИШКОВ: С няколко думи ше се опитам да привлека вниманието ви върху последния проблем. Той касае принцип на отношение на власт към обществена структура, а този принцип не се ли реализира така, както го виждат демократичните сили, то не можем да говорим за нормално гражданско общество. Става дума за една организация - Съюз на демократичната младеж, която е със седалище в гр. Плевен. Не може да се каже, че това е местна организация, по-скоро е децентрализирана - т.е. седалището й е в провинциален град. Това е организация, регистрирана още 1990 г. месец май по Закона за лицата и семейството. Тя съществува още от декември 1989 и е един от учредителите на СДС в провинциални градове. После напусна много преди процесите за 1991 г. Тя не е сателит на БПЛ, а осъществяваше своята цел за съгласие между младите хора много преди да се заговори на институционално равнище. Тази организация премина през редица публични прояви, свързани с утвърждаване демократичните норми в нашето общество и най-вече касаещи младите хора. Има и национално присъствие в националната Кръгла младежка маса, в националния Младежки съвет и т.н. Тази организация успя да извоюва своите позиции в гр. Плевен преди всичко, успя да придобие чрез общинските органи една добра материална база, която със собствени средства в размер на няколкостотин хиляди лева и то за 4 години успя да възстанови ... И вече втора година изпълнителната власт в този град - Плевен - в лицето на кмета Александров се опитва да подтиска дейността на тази организация. Буквално казано - да я унищожи. Миналата година точно на 28 юли беше направен опит да се реализира чрез заповед изваждането на организацията чрез полиция. Тогава депутати от трите парламентарни групи подписаха подписка, с която обявиха акта на г-н Александров за недемократичен, антиконституционен и най-малкото говорещ за отношение на местната власт към организация, доказала демократично присъствие. Под обществения натиск тогава кметът си отмени заповедта, обявявайки я за незаконна. След това той заведе иск срещу тази организация по Закона за наемните отношения, който иск той няма да спечели, защото вече втора година тече процедурата и няма никакви шансове да спечели. Затова сега се отива към един ход, който наподобява начина, по който са взимани имотите от комунистите 1946-47-48 г. Той ще внесе утре в сесията на ОбС предложение сградата да се размени срещу апартаменти с друга организация. Т.е. той ще извърши процеура на продажба, което значи процедура на приватизация в изгода на трето лице. Самата организация също е завела молба за искане за закупуване на сградата, въпреки че едва ли на този етап има пари. Т.е. всички законови моменти са спазени. В допълнение от Закона за приватизацията в чл.4 е казано, че когато арендатор, наемател подаде предложение за приватизация - това поставя наемодателя в невъзможност да прекрати наемния договор. Сградата е придобита от общината преди повече от 12 г. с перфектна продажба- покупка, тя не е взета насила.

Проблемът е, че в момента я използва църквата в Плевен, чиято е била сградата по-рано и е продадена от църквата на общината. Продадена е с писмо от тогавашния митрополит Калиник, срещу която са получени апартаменти. Използва се сесията от една страна като колетивен параван за реализация на щета на общината, а от друга страна се използва от отделни представители на църквата, по-скоро настоятелството на духовниците, за удар срещу тази организация, тъй като ако те не го направят утре, повече не могат да го направят.
Тази организация досега не е издигала проблемите до национално равнище. Мен ме упълномощиха като член на тази организация да поставя проблема на нашата пресконференция. Тя не е сателитна организация на БПЛ, нейният председател г-н Валентин Вълчев е член на ДП, така че не може да се говори за някаква сателитна организация.

Просто бях длъжен и получих съгласие от моите колеги да ви запозная с този проблем.
Благодаря. Моля за въпроси по темите на пресконференцията!

Весела Донева: Как точно се нарича тази организация, която, както казахте, не е сателитна на ЛИБЕРАЛИ, а има председател от ДП?

МИХАИЛ ШИШКОВ: Сега ще Ви дам няколко примера точно на Вас. Тази организация нанесе няколко удара против конкретни противообществени действия на икономически групировки.

Весела Донева: Извинете, Вие бяхте много обстоятелствен и подробен. Просто пропуснахте да кажете името й.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Да, ще Ви кажа името й и пример ще Ви дам. Тази организация се казва Съюз на демократичната младеж. Преди няколко месеца тя събуди обществеността и принуди министъра Босевски да включи парковете "Кайлъка" и "Скобелев" в защитените природни обекти и това на практика спря тяхната приватизация. И това тях не ги притеснява. Тази организация винаги е работила в услуга на обществения интерес. А подписка в подкрепа на искането беше подписана от всички депутати от Плевенски многомандатен район, в т.ч. и от СДС. Други въпроси по темите на брифинга?

Въпрос: Бихте ли дали информация за здравословното състояние на г-жа Шаренкова?

МИХАИЛ ШИШКОВ: Г-н Божков говори миналия път за това. Може би той ще каже нещо...

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Оправя се. Живот и здраве, на 14-ти септември тя ще е тук.

Въпрос: Къде е г-н Симеонов?

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Той е в провинцията. Липсата ще бъде запълнена с присъствието му в периодичния печат. Това време, което той отсъства от сцената, той използва за писане на статии. Вие виждате, все по-често се появяват негови статии. Освен това, сега в парламентарната ваканция ще има време и за анализи. Ще можем да се огледаме назад, да видим що е Филип свършил и как ще я караме оттук-нататьк. Вероятно ще има доста неща и на г-н Симеонов, и на други наши представители, които ще се опитаме да кажем чрез медиите в този период. Времето той използва пълноценно в това отношение. Надяваме се да не ви липсва през парламентарната ваканция и след това да имате възможност да зададете въпросите си към него.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Имате думата за въпроси.

Въпрос: Кажете все пак на "prima vista", то времето за анализи ще бъде по-късно, но тъй като имате опит - процесът на замразяване ще прерастне ли в процес на люспене? И намираме ли се в ситуацията от 1991 г. или няма да се стигне дотам?

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Ще се стигне до ситуацията от 1991 г. Ако говорим с тези булгарплодски термини - "замразяване", "отлюспване", но сега процедурата ще бъде по-бавна. Т.е. ще се минава през фазата "замразяване" като се отива към "отлюспване". Борбата за етикета ще бъде много силна. Аз не зная какво ще направи Ал. Йорданов тази събота и неделя, но той просто не трябва да се заблуждава, че съдбата му ще бъде различна.
Каквото и да направи председателят на Народното събрание, той ще бъде изхвърлен. Каквито и декларации да прави.

Съдбата на ОХДЦ, ако ви интересува, да речем - в двумесечен план, свързана със СДС, може да се каже, че тях ще ги оставят като резерва и когато започнат да се правят листите, ще ги изхвърлят назидателно, както БЗНС "Н.Петков" навремето 1991 г. изхвърлиха. Ще си оставят един-двама такива, просто назидателно да ги изхвърлят, за да уплашат другите. Дали Савов, Ал. Йорданов и ОХДЦ /не зная кой ще го представлява в отлюспения му вариант/ ще могат да се борят или дали ще се борят за името на СДС, аз мисля, че ще се преборят със същия успех, с който се преборихме и ние.

Много важно ще бъде поведението на БСП по отношение на тези формации в следващите месеци, то ще бъде определящо.

Не по-малко важно ще бъде нашето отношение - на старите люспи - към новите люспи. То също ще бъде определящо за развитието на политическия живот натам и според мен процесът е естествен, а дали този процес в СДС, не зная дали сте си задавали въпроса, ще провокира някакви процеси в БСП? Интересно е да се помисли върху това. Има някакви симптоми, ако следите събитията от последните седмици - те са свързани с това кога трябва да бъдат изборите. Т.е. някои процеси, които покрай Конгреса на БСП бяха малко туширани, сега покрай излизането на повърхността на разцеплението в СДС също ще бъдат активирани.

Използвам случая да ви кажа нещо, което Васил Михайлов твърди наляво и надясно, че 4 минус 2 не винаги било пo-малко от 4". Има много здраве. Винаги е. Значи, най-малко като се върнем на примера, който имаме от 1990 г. и 1991 г. Ето, тук срещу мен един бивш народен представител - г-н Михаил Михайлов. Той знае – 1990 г. ние взехме 36 % от гласовете. Паднахме, но с 36 %. СДС падна, но с 36 %. 1991 г. -  СДС победи, но с 33 % и нещо.

МИХАИЛ ШИШКОВ: И то при провалило се БСП в управлението тогава.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Значи, отлюспването тогава на Петко Симеонов и Петър Дертлиев доведе до намаляване гласовете за СДС с 3 % и нещо. Така че има много здраве Васил Михайлов. От мене.
Ако аритметиката се потвърждава, а аз съм сигурен, че ще потвърди, няма начин СДС, както и да остане, в едни нови парламентарни избори да мине над 30 %. Във всички случаи СДС в едни нови избори ще бъде под 30 %. Прогнозата ми е за около 26 %. И то при добра кампания, ако съумеят да направят. С добра финансова помощ. И при осъществен план на "Кинжалите" при всичките му 9 точки.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Само две неща. Това може би е някаква нубийска методика на изчисляване на електоралното влияние. Най-общо можем да кажем, че в момента е започнал процес за разпадане на сегашното политическо пространство с тенденция на оформяне на ново. По-нататък процесите ще покажат. Но, за да приключим с консервната лексика, борбата, както каза г-н Божков, е за етикета. Дали етикета ще го вземе компотът във фризера или компотът на слънцето и оттам ще се определи кой ще има тези проценти или дали ще бъдат толкова. Други въпроси? ...
Довиждане до 14-ти септевмри, ако не ни призове дълга да направим друг брифинг.

ЕЛЕНКО БОЖКОВ: Възможно е в случай, че този кораб със 300-те пастори и еди колко си тома литература бъде допуснат до Варненския залив да влезе, да се наложи БПЛ да реагира с местните си структури. И тогава ще търсим съдействието ви за отразяване на събитията, които положително ще са заредени с динамизъм -около 3 август във Варна. Но се надяваме, обаче, че българските власти няма да допуснат кораба изобщо до рейда на пристанище Варна. В противен случай ще трябва ние да го спираме.

МИХАИЛ ШИШКОВ: Още веднъж благодаря.

 

 

Редовна пресконференция на ОСД

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Николай Николов
Дата: 27.07.1994 час от: 12 до: 13
Връзка с други събития: Замразяване на ДП от НКС на СДС, частични местни избори в Сандански и Велико Търново, 41 конгрес на БСП. Участници в събитието: Велислава Дърева, Чавдар Кюранов.

Засегнати лица и организации: БСП, ОСД, СДС, ДП, РДП, НС, Филип Димитров, Ахмед Доган.

Засегнати проблеми: Изграждането на ляв център като задача на БСП, възможности за разцепление на БСП, сделката по дълга като аргумент за отсрочване на изборите, процесите в СДС, въпроси, които ще бъдат дискутирани на предстоящия на 29 юли пленум на БСП.

Резюме на текста:
В началото бе дадена думата на журналистите за въпроси към професор Кюранов. В отговор на въпрос за позицията на ОСД по въпросите, които ще се обсъждат на пленума на ВПС, насрочен за 29 юли, Ч. Кюранов съобщи, че очаква пленумът да се занимае основно с изработването на позиция на БСП по избирателната система за предстоящите избори. Според него, на пленума ОСД ще защитава становището , че провеждането на избори в срока, фиксиран в конгресната резолюция, е възможно само с едно насилване на технологичното време за избори. Кюранов изрази недоумението си от това, че , изработвайки становището си по избирателната система, БСП не е взела същото на потенциални свои съюзници. Още веднъж бе подчертано , че в случай, че изборите се проведат, ОСД ще направи всичко възможно те да бъдат спечелени от БСП.

Председателят на ОСД коментира възможноста за формиране на ново парламентарно мнозинство на основата на части от СДС и ОСД като " въпрос, който не стои пред ръководството на обединението.
В същото време, Кюранов допусна възможността за създаване на ново правителство на основата на съществуващото парламентарно мнозинство, след като сегашното изчерпи потенциала си.

Според Кюранов СДС иска избори , за да ги загуби. Ф. Димитров иска избори , за да състави една нова партия след загубата им, заяви Кюранов. Същият изрази мнение, че могат да бъдат направени невероятни паралели между това, което е сега и българската политика в края на 40-те и началото на 50-те години.

В отговор на въпрос, Кюранов защити тезата за създаване на ляв център от БСП , без участие на социалистическата партия. Като средство за това бяха посочени местните избори. Според ОСД БСП трябва да гласува за кандидата на центъра". Според Кюранов подобна политика на социалистическата партия би създала едно доверие в центъра. Кюранов парира въпрос за възможността този център да започне да работи срещу БСП с факта , че членството на някои хора срещу БСП не им пречи да работят срещу нея. Според председателят на ОСД, убеждаването на гласуващите за БСП хора е начинът те да дадат гласовете си за кандидати на центъра при едни местни избори.

В отговор на въпрос, Ч. Кюранов квалифицира сделката по дълга като силен, но не най-силния аргумент за отсрочването на парламентарните избори.

Председателят на ОСД изрази съмнение, че след последните събития СДС може да се консолидира. Според него консолидацията на СДС, ако изобщо е възможна, може да стане само чрез избори.

Ч. Кюранов изключи възможността БСП да се разцепи в близко бъдеще,в отговор на въпрос с подобно съдържание.
Според В. Дърева становището на Кюранов за начина на подпомагане от БСП на изграждането на левия център е негово лично мнение. Официалната позиция на ОСД по този въпрос е : коалиция с центъра там, където е възможно. Като пример за подобно взаимодействие Дърева посочи Пловдив. Според нея именно с представителите на политическите сили подписали Конституцията могат да се поддържат контакти.

В отговор на въпрос "как ще постъпите при искане за сваляне на имунитета на А.Доган", В. Дърева заяви, че не мисли, че ще се стигне до подобен акт.

Според Дърева най-опасно би било консолидация на СДС около Ф. Димитров и провежданата от него крайно реакционна дясна политика.


Редовен брифинг на БББ

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 26.07.1994
Участници в събитието: Жорж Ганчев, Петър Кацаров
Засегнати лица и организации: ЗП, АСП, БСДП, БСП, СДС, Г-13, ДПС, Каракачанов, Дертлиев, Симеонов, Кюранов.

Резюме на текста:
На 25 юли по радио "Свободна Европа" е предавано двучасово интервю с Жорж Ганчев.

Петър Кацаров - заместник председател на фирмените Бизнесбратства през изминалата седмица, е бил на два приема - иракският прием и този с Лех Валенса. На последния е разговарял на полски с г-н Валенса, диалогът бил превеждан на президента. След завършването му д-р Желев лично е поздравил г-н Кацаров.

Петър Кацаров коментира данните, непубликувани до този момент, на Независимия социологически институт при БАН, където Бизнесблокът с 6.5 процента е на четвърто място, според мнението на анкетираните, в листата на политическите партии и организации.

Според Жорж Ганчев БББ не е център, а алтернатива. Цел на Бизнесблока е еднонационална държава, икономически независима. В центъра има политически трупове, според Ганчев, поради липса на центристко прос¬транство. Председателят на Бизнссблока не желае да поема пасивите на Дертлиев, Петко Симеонов, Александър Каракачанов и други. Последните могат да съберат 4 процента и да получат 14 депутатски места, но това ще са 14 лидери с 14 програми - каза Жорж Ганчев.

Според него БСП ще похарчи 300 милиона лева за предизборна кампания, а СДС, поради желанието си да е конкурентен на социалистите, се среща с Г-13. От групировката СДС ще взема пари за избори, а същевременно трябва да ги следи за закононарушения. Постъпката им Ганчев коментира като неправилна.

За г-н Кюранов Жорж Ганчев смята, че няма смелостта да напусне БСП. Кюранов щял да търси лявоцентристко пространство и да се моли за избори другата есен. В левия център щели да влязат АСП, БСДП, ЗП и други. Непременно щял да се образува и десен център. Според Ганчев не се знае, дали народът ще гласува за един от двата бъдещи центъра.

Големите интереси на ДПС са в курортния и петролния бизнес, а аграрния е едва на трето място. Жорж Ганчев не желае азиатски имена в родината ни.


Редовен брифинг на БСДП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Илияна Ракиловска
Дата: 25.07.1994 Участващи:
Ст. Радославов, Йорд. Нихризов, Анг. Ахрянов, Т.Дечев
Засегнати проблеми:
1. Заседание на НК на БСДП в Габрово на 30-31.07.94 г. - приемане на основните документи за бъдещата предизборна коалиция.
2. Събитията в СДС.
3. Коментар за проведените частични избори за кмет в с. Преселенци, община Генерал Тошево.

Резюме на текста:
Ст. Радославов съобщи, че на 30-31.07.т.г.НК на БСДП ще проведе редовно заседание в Габрово, което ще се съчетае с честването на вр.Бузлуджа. Освен вътрешноорганизационни въпроси, НК на БСДП ще приеме три основни документа за бъдещата предизборна коалиция:
- свързани с ценностната система на БСДП критерии за изграждането на политически съюзи;
- проект за политическа декларация на коалицията;
- организационен статут на коалицията.

В основата на този "Съюз за политическо взаимодействие" ще бъдат партиите от БСДС, БСДП,ГОР и ЗП, поясни г-н Радославов. Тази коалиция ще бъде изградена като алтернатива на двуполюсния модел със своите социалдемократически и либерални тенденции. В този смисъл г-н Радославов не вижда основания за идейно разминаване между БСДП и зелените или ГОР. На тази основа канят за участие в предизборна коалиция и други партии. БСДП продължава да провежда разговори за уточняване на бъдещите си коалиционни партньори.
Главният секретар на БСДП, г-н Радославов, направи анализ на развитието на СДС като политическа формация, за да обоснове тезата си за обективния характер на протичащите процеси на разцепление сега. Разпадането на СДС е неминуемо, заяви Радославов.

Това, което тревожи социалдемократите, е възникването на вакуум в политическото пространство, който, ако не се запълни бързо, може да доведе до неблагоприятни последици за политическия живот. Именно с оглед да се избегне тази опасност БСДП бърза със създаването на алтернативната предизборна коалиция, каза г-н Радославов. Дали ще си партнират с партии от СДС, зависи само от тях, заяви Ст. Радославов.

Членът на ИБ на БСДП, г-н Теодор Дечев информира за нарушения по време на проведените частични избори за кмет в с. Преселенци, община Генерал Тошево на 26.06. и на 3.07.т.г. В изборите е участвувала като независим кандидат г-жа Слава Симеонова, член на БСДП. Тази госпожа "е била под домашен арест, охранявана от селския пазач" и на двата тура от изборите в селото. Г-н Дечев е получил в редакцията на "Св. народ" преди два дена жалбата от социалдемократите в Преселенци. Тя е била подписана на 5.07. и изпратена до районната прокуратура и до БСЧИ.
Йордан Нихризов, в изпълнение на поетия от него ангажимент на конгреса на БСДП, отново декларира.че БСДП не съглашателства с БСП. Той потвърди съобщението във в."Новини", че предизборният център на габровските социалисти е подписал с другите местни партии, в това число и БСДП, споразумение за политическа толерантност.
Нормално е, обясни г-н Нихризов, БСДП да приема споразумения за толерантност, независимо откъде идва инициативата.

 

 

Редовен брифинг на КФ

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Илияна Ракиловска
Дата: 25.07.1994
Участващи: Н. Генчев, В. Иванов
Засегнати проблеми:
1. Писмо на КФ до Главния прокурор с искане за съдебна квалификация на изявленията на Доган.
2. Отношение към външнополитическата линия на президента.
3. Отношение на КФ към дейността на Ив. Знеполски като министър.
4. Предизборна коалиция.

Резюме на текста:
Г-н Николай Генчев формулира основната тема на днешния брифинг на КФ:"Въпросът за дивотиите на Ахмед Доган и българската политика". Той проследи хронологически действията на Доган от Втората нац. конференция на ДПС до последните му заплахи. Два дена след Кърджалийското изявление, ръководството на КФ изпратило писмо до Главния прокурор с искане за отнемане на депутатския имунитет на Доган. Това искане е било подкрепено официално от ОПТ, неофициално от СДС и е получило симпатиите на всички.

КФ отново заявява, че Доган и ДПС са врагове на България,  водят чужда политика и се целят по устоите на българската държавност: по националното ни единство и българската държавна сигурност. Парламентът, според проф. Генчев, е играчка в ръцете на ДПС, правителството, сформирано с мандата на ДПС, също мълчи, а извънпарламентарните партии са спомогнали за третата легализация на ДПС.

Днес, заяви г-н Генчев, стои въпросът за политическата отговорност, което означава : "фактическа забрана на ДПС и съдебна квалификация на антиконституционните намерения и действия на Ахмед Доган". КФ настоява да се даде ход на искането им и Доган да отговаря пред съда като български гражданин. Според Н. Генчев опасност от разпалване на етническо напражение не може да възникне със забраната на ДПС, тъй като със спазването на Конституцията тези отношения могат да се регулират на нормална основа. Той вижда опасността в забавянето на тези мерки, което да даде възможност на ДПС да се организира на антибългарска основа и да се въоръжи.

Г-н Генчев посочи като пример за подобна тенденция посещението на Доган при Кадафи. Що се отнася до твърденията на политически лидери, че за своите изявления Доган не може да бъде подведен под съдебна отговорност, проф. Генчев изрази различно мнение. - "когато лидер на политическа сила заявява, че ще организира бойкот по време на официална среща с партийния си актив, това вече не са приказки, а политическо действие."

Във връзка с дейността на министър Знеполски ръководството на КФ се е срещало и разговаряло многократно с него. Проф. Генчев обясни, че целта на културната реформа на Знеполски е спасяването на основните културни институции и прекратяване на разточителството в тази сфера. Според КФ идеята съдържа рационални момента, но подходът в реализацията й е неправилен. Н. Генчев смята, че министърът не е трябвало да започне с административно-финансови мерки, а да проведе широка обществена дискусия във връзка с необходимостта от реформата. Необходимо е било парламентарното обезпечаване на културната политика на Знеполски - като законова база с приемането на Закона за спонсорирането и като подкрепа на инициативата.

КФ предлага на всички партии да се обединят в общ предизборен блок. Водили са разговори с БСП, БСДП, ГОР, ЗП, АСП, "либералите на П. Симеонов", с БББ, БЗНС. Те са за широка коалиция, основаваща се на политическия разум и за създаването на реална демократична алтернатива.

Редовна пресконференция на ХАП

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 26.07.1994 час от: 14 до: 15
Участници в събитието: Глушков, Спиров, Колев

Резюме на текста:
Г-н Глушков настоява Главна прокуратура да продължава работата си с Доган по повод на неговото изказване, във връзка с имунитета му. Никой нямал право да си играе с националната сигурност на страната и въпреки, че турският лидер бил курназ, той трябвало да си получи заслуженото, според ХАП.Това, разбира се, било отправено персонално към Доган, а за ДПС щяло да бъде по-добре, колкото се може по-бързо да се освободи от своя лидер, за да защитава наистина правата на българските турци.

Г-н Глушков изказа своето безспокойство за разцеплението, което става в СДС.Двете тенденции, наблюдаващи се в съюза трябвало да прекратят битката помежду си и да се обединят или цивилизовано, без война да се разделят. Било по-добре електоратът да се разцепи сега, отколкото тези междуособици да продължат и в навечерието на изборите СДС да установи, че няма избиратели.

Иван Глушков уведоми присъстващите, че ФЦБ и ХАП са изпратили до БЗНС на Мозер официално предложение за политическо сътрудничество.Това представлявало тяхната крачка към изграждането на широко предизборно или следизборно обединение на некомунистичеките сили.При положение, че този сондаж не постигне успех на този етап, то ХАП може би щели да направят свои сметки за обединение с други сили. Изборите в град В.Търново били едно предупреждение към СДС, а и те самите останали изненадани от получилите се резултати там и от апатията на избирателите си. В ХАП вече си задавали въпроса, дали в следващите частични избори да не издигат самостоятелно своите кандидатури, заедно с ФЦБ. Имали намерение за в бъдеще техните кандидати да бъдат честни хора, които не са се компрометирали вече и не са учавствали в управлението, както Веселин Георгиев, който бил добър кандидат, но все пак е свързан с бившата власт на старата столица.

Трудно можело да се каже, че предсрочните избори, искани от СДС, ще означават самоубийство за тях самите. Решението за това било взето на 6-та Републиканска Конференция на съюза и никоя от партиите в нея не можела да вземе самостоятелно решение тези избори да не се провеждат предсрочно. ХАП твърдо вярват, че такива избори през есента ще има, така че предложението на г-жа Мозер за подписване на споразумение за това било нереалистично.

На въпрос за центиската сила, г-н Глушков заяви, че такава на практика в нашата страна не съществувала и тези няколко десетки хора, обявяващи себе си за центристи не били забелязвани от избирателите.Доверието на хората към г-н Дертлиев значително намалявало и броя на привържениците на доктора останал незначим за изборния му успех. В края на срещата г-н Глушков увери присъстващите, че в началото на месец септември те ще могат отново да общуват с представителите на ХАП.


Редовна пресконференция на ГОР

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 27.07.1994 час от: 14 до: 15
Участници в събитието: Томов, Парамов

Резюме на текста:
За лидера на ГОР е очевидно, че парламента се разделил по отношение на външния дълг и ратификацията, а това обстоятелство само по себе си не било благоприятно за страната.В случая било много важно да се получи национален консенсус, защото сме се обръщали към 350 чужди банки, зад които стоят всички големи, развити държави. Изказването на г-н Костов и групата, искаща неприемане на споразумението за външния дълг,  изложили пред парламента аргумента, че в сегашното състояние страната може да постигне по-добра сделка, но в ГОР твърдят, че това не е така.Г-н Томов категорично заяви, че ако сега сделката бъде отложена, до средата на другата година вноските по дълга не можели да бъдат изплатени, което реално обещавало сериозен международен шамар за страната. Отлагането с една година щяло да породи изолация на държавата от световните кредитни механизми. ГОР имали доста големи различия с г-н Костов по отношение на оценките за дълга в цифри. Ратифицирането да дълга трябвало да стане до края на седмицата, защото ако това не станело сега, ГОР предвиждат огромни загуби на пари и престиж за страната. Г-н Томов каза, че в икономиката са нужни структурни промени, а не форсиране.

За г-н Томов СДС сега представлявали нещо като зелка, която е с тенденция да остане от нея само кочана, а БСП той оприличава на смокиня, която се спаружва и изсъхва. Това било постепенното и естествено разпадане на двуполюсния модел у нас.

Показателни за това били изборите в градовете Велико Търново и Сандански, където независимо от загубите на СДС резултатите и за БСП означавали загуба на електорат. Общите приказки на различни партии дразнели лидера на ГОР, който смята, че е дошло времето всеки да каже за какво се бори и какво защитава в тази страна, за да се спре тази еклектика в политиката, криеща се зад многото фрази на неговите колеги. ГОР предупредиха, че ако не се ратифицира споразумението, има вероятност  инфлацията да добие невероятни размери и държавният бюджет да се издъни през месец октомври, за което г-н Томов вече уведомил премиера.


Редовен брифинг на ПНБ

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Зорница Христова
Дата: 28.07.1994
Участници в събитието: Стефан Николов, Минчо Коларски, Владимир Павлов, Боян Чуков
Засегнати проблеми: Младежка организация "Млада България".
Контакти с "Воля за България", ХДС, БСП.
Мнение на Стефан Николов за ЛКС.

Резюме на текста:
Според Стефан Николов стремежът да се вкара в политическия оборот на страната отдавна изхабени политически лица надали ще доведе до нещо съществено. Очакванията на "Нова България" са свързани с увереност, че българският политически живот ще бъде почистен, за дълго време, от тази рециклирана компания. Увереността е свързана с това, че като цяло българският народ много рядко грешал два пъти последователно. На въпроса какво мисли за новата парламентарна група /ЦНП и Сбор за демокрация/ лидерът на ПНБ каза: "Не знам какво ново създават, освен конгломерат на рециклиран политически боклук. Какво ще поправят - собствените си грешки ли?"
През септември месец в Смолян ще се учреди младежка организация "Млада България". Идеята, за тази организация, е на смолянския регионален клуб на Нова България и е подкрепена от централното ръководство на партията. Стремежът им е да обхванат колкото се може по-широко младежката среда. Организацията ще е свързана тясно с ПНБ, но същевременно ще разполага с голяма автономност.

Поредица срещи са проведени с "Воля за България". Ръководствата на двете организации са приели, като необходимост за страната активизирането на обща политическа дейност, а именно провеждане на политика за национално спасение. За сега става дума, уточни Стефан Николов, за координиране на усилията.

Следващата седмица ПНБ ще проведе среща с Движение за гражданска инициатива на Собаджиев. През последните седмици са провели интензивни контакти с Християн-демократическия съюз /Светлана Спасова/, с БСП и с политически дейци, участващи в изпълнителната власт.

Регионалните организации на "Нова България" продължават с провеждането на контакти с различни организации. Според Стефан Николов интензифицирането на контактите не е поради предстоящи избори, защото такива нямало да има тази година. На въпрос дали с "Воля за България" ще подпишат коалиционно споразумение председателят на ПНБ отговори, че е рано да се говори за ефективни политически коалиции, защото няма ефективни политически субекти. Може би след два-три тура на избори ще има. На този етап става въпрос за друг тип поведение - политически съюз за създаване на политика за национално спасение, който съюз не е коалиция - поясни г-н Николов.

Миналата седмица във Варна се е състояла среща на клуб "Патриот", на която са присъствали Ст. Николов, М. Коралски, Вл. Павлов. Клубът е неформална организация, правещ неофициални срещи. Стефан Николов не е член на "Патриот". На последната среща на клуба е обсъдил обществено-политическия състояние в страната и са приети нови членове. През следващия месец се предвижда ново събиране на клуба.

Либерално-консервативният съюз съществува с две формации в него. Сега щял да се създава много бавно, за да не се накърни идейната му рамка. В началото, при създаването на ЛКС, са форсирали нещата, за да поп¬речат на ОФ-организациите, но сега това бързане не било нужно. На БПЛ и КФ били дали време да се ориентират в нещата, но времето вече е изчерпано и не се чувствали задължени по отношение на бившите си партньори. От ПНБ стоически понасяли хаотичното, непремерено поведение на Либерали и КФ. Проявили сериозно търпение, също изчерпало сс в последствие. Установили провокативно поведение в БПЛ и КФ. Между правенето на политика и обслужването на Желевски услуги били избрали второто. "Всеки с кръста си" - завърши Стефан Николов.

Редовна пресконференция на БЗНС - оранжев

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Ралица Луканова
Дата: 27.07.1994 час от: 14 до: 15
Участващи: Чакъров, Бенчев, Колев

Резюме на текста:
Г-н Чакъров изрази радост от това, че в тяхната организация няма бури и противоречия, като тези в СДС. Интересно било по какъв начин ще завършат тези процеси в съюза на Ф. Димитров. Заплахата, отправена от Доган била меко казано нахалство, още по-вече имайки се в предвид политическата сила която представлява.

Лидерът на оранжевият съюз спомена, че се отдалечава от този на Мозер, основно в провеждането на ежедневната политика, защото докато те заемали твърда позиция по отношение на Доган, то БЗНС в това време водели разговори с ДПС в Ямбол. Ръководството на този земеделски съюз е взел решение да уточни окончателно до месец септември дали да продължава настояванията си за мечтаната от тях земеделска коалиция. БЗНС-оранжев искали да знаят точните граници в които евентуално ще се развива политиката на земеделското обединение, да "се види кой, кой е". Според оценката на земеделския доктор СДС в този си вид не може да представлява политически партньор за оранжевия съюз, поради принципните разлики между тях. Πри условие, че СДС се раздели на две, и едната половина предприеме умерена политика, близо до тази на оранжевата, тогава съществувала вероятност да се стигне до някаква форма на сътрудничество.

Според БЗНС-оранжев, земеделските съюзи не бивало да разчитат на идеята за влизане в парламента самостоятелно, без участието на други земеделски сили. За това, те не искали да проиграят земеделския шанс с лека ръка и щели да продължат сондажите с Мозер, която за сега ги отхвърляла, но не се знаело дали след няколко месеца тя няма да промени отношението си спрямо БЗНС-оранжев.


Пресконференция на ЦНП и СД

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Даниела Михалкова
Дата: 28/07/1994 час от: 11 до: 12
Участници в събитието: Димитър Луджев, Пушкаров, Д. Дамянова, Стефан Божилов, Велислава Гюрова, Руслан Семерджиев
Засегнати проблеми:
1. създаването на коалиция "Нов избор".
2. формирането на нова парламентарна група.

Резюме на текста:
Г-жа Д. Дамянова запозна присъстващите с политическите принципи, от които ще се ръководи политическият съюз на Центъра за нова политика и Сбор за демокрация. Съюзът "Нов избор" е за многопартийна политическа система и против двуполюсния модел. Съюзът е за засилване на изпълнителната власт, президентската институция да получи правата, които да я превърнат в действен гарант на демокрацията, за смесена избирателна система със силен мажоритарен елемент, за либерална алтернатива. Г-н Пушкаров заяви, че политическият съюз ще се ръководи от следните принципни цели и необходимости:

1. Трябва да се сключи национално споразумение за националните интереси.

2. Коалиционната форма е неизбежна за прехода. Единственият възможен преход бил либералният, защото не е възможен ляв преход към пазарна икономика.

3. Нови цели в управлението на България - според Пушкаров грешката на СДС е, че се отказа от крайните цели, а заложи на междинните.

4. Да се заложи на защитата на гражданите, а не на интересите на партиите.

5. Да се преодолее пълната липса на обществен контрол върху управлението.

Основните организационни принципи на новият съюз са следните:
1. Притежава изчистена коалиционна форма.
2. Намерението   е да се създаде не временна структура до избори, а съюз с дълготраен живот.
3. Договорът, с който се учредява съюза е обширен, точен и отворен и всеки, който приема принципите му може да влезе.

Работният политически орган се състои от 2 представители на партиите, които са председателят и зам.-председателят. Съюзът има политически консултативен съвет, чийто председател има мандат от 6 месеца и бива избиран на ротационен принцип. Всички въпроси, които са програмно установени, се решават с обикновено мнозинство. В организационният живот се запазвала "партийната линия от горе до долу". Като обща структура е възможно създаването на клубове по интереси, на симпатизанти и др. подобни. "Нов избор" има и Съвет на координаторите, който контролира и създава предизборни щабове. Създава се и обща парламентарна група, която ще бъде средство за защита на общи интереси.

Депутатът Стефан Божилов информира, че новата парламентарна група ще се състои от 10 депутата, по 5 от двете партии. Всички документи били подготвени и се надяват през септември групата да бъде официално регистрирана. Новата ПГ ще се ръководи от двама съпредседатели /Луджев и Пушкаров/ и 2 заместник-председатели /Семерджиев и Ст. Божилов/.

В отговор на въпрос г-н Луджев заяви, че пожелават кураж на ДП и РДП и допълни, че "ние ще правим политика с реални политически субекти, каквито са и ДП и РДП". Съюзът "Нов избор" през септември щял да постави въпроса за правителството.