2 юли 1990

СОФИЯ, 2 ЮЛИ 1990 ГОДИНА                                                            БРОЙ 128 /146/

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ТРУДОВО-КООПЕРАТИВНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА С КОПИЯ ДО: ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ - АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС - ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ВИКТОР ВЪЛКОВ, СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - СТЕФАН НИНОВ, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ И КОМИТЕТ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ОКУПАЦИОННА СТУДЕНТСКА СТАЧКА НАРУШАВА СПОКОЙСТВИЕТО И МОРАЛНИЯ РИТЪМ НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА. СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ, МЕХАНИЗАТОРИ, ЖИВОТНОВЪДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ УБЕЖДЕНИЯ, ОБЕДИНЕНИ В СЪЮЗА НА ТКЗС, ПОСЛЕДОВАТЕЛНО РАБОТЯТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА В ПАЗАРА ОТ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ.

ЗАЩО СЕ ПРЕЧИ НА НАШИТЕ ДЕЦА, ИМАЩИ ЗАКОННО ПРАВО ДА СИ ВЗЕМАТ ИЗПИТИТЕ, А НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ - ДА СЕ ЯВЯТ НА ИЗПИТИ?
КАКВО БИ СТАНАЛО, АКО НИЕ, ТЕХНИТЕ БАЩИ И МАЙКИ, ТРЪГНЕМ ЗА СОФИЯ, ПЛОВДИВ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО И ДРУГИ, СЛЕД КАТО НАПУСНЕМ КОМБАЙНИТЕ И СПРЕМ ЖЪТВАТА, НЕ ИЗДОИМ КРАВИТЕ И ОВЦЕТЕ, НЕ НАХРАНИМ СВИНЕТЕ И ПТИЦИТЕ. С ТОВА ЩЕ СЕ ПРЕСЕЧЕ ДОСТАВКАТА И НА ТОВА, КОЕТО СЕГА ИМА НА ПАЗАРА.

НИЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ И СПЕЦИАЛИСТИ, МЕХАНИЗАТОРИ И ЖИВОТНОВЪДИ, КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ СТАЧКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВЪПРОС. ТОВА НИЕ ДОКАЗАХМЕ И ПО ВРЕМЕ НА ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ СЪБИТИЯ 1989 ГОДИНА, КОГАТО НЕ СПРЯ НИТО ЗА МИГ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПРОЦЕС.

В ТОЗИ МОМЕНТ, КОГАТО СМЕ В РАЗГАРА НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ, КОГАТО ЗАПОЧВАМЕ ПРИБИРАНЕТО НА ПШЕНИЦАТА - ХЛЯБА НА НАРОДА, КОГАТО ПРИБИРАМЕ ДОМАТИ, ПИПЕР, КАРТОФИ, ДИНИ И Т.Н., УВЛЕЧЕНИ В ПОЛИТИЧЕСКИ СТРАСТИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ - КОЯТО ЗАПОЧВА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ПРЕДАВАНИЯ ВСЯКА ВЕЧЕР САМО СЪС СТУДЕНТСКИТЕ СТАЧКИ, БЕЗ ДА КАЖЕ ДВЕ ДУМИ ЗА ОНАЗИ АРМИЯ ОТ ТРУЖЕНИЦИ, КОЯТО В ЗНОЕН ПЕК ПРИБИРА БОГАТАТА РЕКОЛТА, И БЪЛГАРСКОТО РАДИО, СЪЩО ЗАБРАВЯТ ТОЗИ СЕКТОР.

ЗАЯВЯВАМЕ:

1.АКО ДО 5 ЮЛИ 1990 ГОДИНА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В СТРАНАТА НЕ ПОСТИГНАТ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА СЪС СТУДЕНТСКИТЕ ОКУПАЦИОННИ СТАЧКИ, ОТ 6 ЮЛИ 1990 Г. ВСИЧКИ ТКЗС, ОБЕДИНЕНИ В СЪЮЗА НА ТКЗС - С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ, ЩЕ ОБЯВИМ 5-ДНЕВНА СИМВОЛИЧНА СТАЧКА.

2.АКО В ТОЗИ СРОК НЕ СЕ ПРЕКРАТИ ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА НА ВУЗ, ОТ 11 ЮЛИ 1990 Г. ЩЕ ПОСЛЕДВА НАСОЧВАНЕ КЪМ ГР.СОФИЯ ПО ВСИЧКИ ВХОДНИ ПОСОКИ КЪМ НЕЯ НА:
- 5500 БРОЯ КОМБАЙНИ;
- 3700 БРОЯ ТРАКТОРИ;
- 3400 БРОЯ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА.
ЗАДАЧАТА ЩЕ БЪДЕ ДА БЛОКИРАМЕ ВЛИЗАНЕТО И ИЗЛИЗАНЕТО ОТ СТОЛИЧНИЯ ГРАД И ДА ПОМОГНЕМ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА.

КАТО ПРИЕМАМЕ ТАЗИ МЯРКА КАТО КРАЙНА, СЕ НАДЯВАМЕ НА БЛАГОРАЗУМИЕТО СРЕД ЛИДЕРИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, СТУДЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РОДИТЕЛИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА БЛОКАДАТА НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЗА СПОКОЙСТВИЕ В СТРАНАТА,
ЗА НОРМАЛЕН ТРУДОВ ПРОЦЕС.

ПЛОВДИВ, 28 ЮНИ 1990 Г.      СЪЮЗ НА ТКЗС В БЪЛГАРИЯ
                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.НАЛБАНТОВА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ИЗПРАТЕНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА И ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ. СЪС СЪЩИЯ ДОКУМЕНТ БНРП Е ЗАВЕЛА СЪДЕБНО ДЕЛО НОМЕР 8202 ОТ 16 МАЙ 1990 ГОДИНА СРЕЩУ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРОТЕСТИРА ОСТРО, ТВЪРДО И РЕШИТЕЛНО СРЕЩУ ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОТО РЕШЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И ПРОКУРАТУРАТА НА НРБ ДА РЕГИСТРИРАТ КАТО ОФИЦИАЛНО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, РЪКОВОДЕНО ОТ АХМЕД ДОГАН, КОЕТО ДЕ ФАКТО СЕ ЯВЯВА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОСНОВАНА НА ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА, ИЗПОВЯДВАЩА И ПРЕСЛЕДВАЩА СЕПАРАТИСТКИ ЦЕЛИ. ВЪЗМУЩЕНИЕТО ОТ ГОРЕКАЗАНОТО, ОБХВАНАЛО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БНРП, СЕ СПОДЕЛЯ ОТ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАРОДА, ЗАЩОТО ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО КАТО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ТО ПОЛУЧАВА ПРАВО ДА КАНДИДАТИРА СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОИТО КАТО ХОРА С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ СА ПРИЗВАНИ ДА РЕШАВАТ В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ. НИМА МОЖЕМ ДА ПОВЕРИМ СПОКОЙНО СЪДБАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА И НАШАТА СОБСТВЕНА СЪДБА В РЪЦЕТЕ НА ТАКИВА ХОРА?!
ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ТОВА "ДВИЖЕНИЕ" ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО И ПРЕДНАМЕРЕНО НА ТУРСКИ ЕЗИК ИЗЛЕЗЕ И ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАНИ" НА ТУРСКИ ЕЗИК, ЗАПОЧНА ОРГАНИЗИРАНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК, ПРОПОВЯДВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКО МАЛЦИНСТВО И ТУРСКА НАЦИЯ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ЗА ФАКТИЧЕСКО СЪЗДАВАНЕ HЕ САМО НА КУЛТУРНА, НО И НА ПОЛИТИЧЕСКА АВТОНОМНА РЕПУБЛИКА.

ЕТО ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОРАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРИКАНВА ОРГАНИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА ДА ВЗЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ И ДА ЗАБРАНЯТ ТОВА "ДВИЖЕНИЕ" В УНИСОН С ЧЛ.53, АЛ.4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ.

СОФИЯ, 16 МАЙ 1990 ГОД.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНП:
                                                Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ, СТАРШИНИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА.


НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, СЪСТОЯЛО СЕ НА 26 ЮНИ Т.Г., БЕШЕ ПОДЧЕРТАНО, ЧЕ ТО СЕ СВИКВА ВЪВ ВРЪЗКА С "НЯКОИ ПРОЯВИ В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ, КОИТО МОГАТ ДА СТАНАТ ПОВОД ЗА НОВО ИЗОСТРЯНЕ НА ОБСТАНОВКАТА И ВЪЗНИКВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА". ДЕЙСТВИТЕЛНО В УСЛОВИЯТА НА ЗАТИХВАЩИТЕ ИЗБОРНИ СТРАСТИ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ВОДЕЩОТО НАЧАЛО НА РАЗУМА НАД ЕМОЦИИТЕ НЕ СТИХВА БОЛКАТА ОТ РАЗПАЛВАНЕТО НА ПАНТЮРКИЗМА, ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, МАКЕДОНИЗМА И ЕТНИЧЕСКИТЕ РАЗНОГЛАСИЯ.
ЗАПАСНОТО ВОЙНСТВО В НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ТОЗИ ВЕРЕН СТРАЖ НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НЕЗАВИСИМОСТТА НА СТРАНАТА - РЕШИТЕЛНО ОСЪЖДА ОНЕЗИ, КОИТО ПРИЕМАТ ПРИЗИВИТЕ НА НЯКОИ СРЕДИ ВСИЧКИ МЮСЮЛМАНСКИ СТРАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДА ОКАЖАТ ПОМОЩ НА "МЮСЮЛМАНСКО-ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ" И ЦИНИЧНО СЕ МЪЧАТ ДА НАТРАПЯТ МИСЪЛТА, ЧЕ ПЪТЯТ КЪМ ПРЕУСПЯВАНЕТО НА НАШАТА РОДИНА "ЩЕ ПРЕМИНАВА ПРЕЗ БОСФОРА И ПРЕЗ ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ". ТО ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ МАКЕДОНИЗМА, ПРОПОВЯДВАН ОТ НЯКОИ СРЕДИ ИЗВЪН СТРАНАТА И РЕНЕГАТИТЕ ОТ "ИЛИНДЕН".

НИЕ, КАТО НЕЗАВИСИМА НАДПАРТИЙНА, РОДОЛЮБИВА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСЪЖДАЙКИ ОТКРИТИТЕ И ПРИКРИТИТЕ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ, ПАНТЮРКИЗМА, МАКЕДОНИЗМА И НА ВСЯКАКВИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ТЕЧЕНИЯ, ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ, КОИТО МИЛЕЯТ ЗА ОТЕЧЕСТВОТО, ПРАВИЛНО ДА ОЦЕНЯТ РЕАЛНАТА ОПАСНОСТ ЗА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И ДА ПОДКРЕПЯТ АКТИВНО УСИЛИЯТА ЗА ТРИУМФА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНИЯ ПРОГРЕС НА ЕДИННА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ГР. СВИЩОВ.


НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" - СВИЩОВ ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, ОБЯВИЛИ ЕФЕКТИВНА ПРИСЪСТВЕНА СТАЧКА В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ СЧЕТОВОДНО-ФИНАНСОВ ИНСТИТУТ /ВФСИ/ "Д.А.ЦЕНОВ".

КАТО ИМ БЛАГОДАРИ ЗА СПЕЦИАЛНО ВКЛЮЧЕНАТА Т.4 - "ОКОНЧАТЕЛНО СПИРАНЕ СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ", "ЕКОГЛАСНОСТ" ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СТАЧКУВАЩИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ И ВСИЧКИ СДРУЖЕНИЯ НА "ЕКОГЛАСНОСТ" В СТРАНАТА ДА ПОДКРЕПЯТ ТОВА СПРАВЕДЛИВО ИСКАНЕ.

БЪЛГАРИЯ МОЖЕ БЕЗ АЕЦ "БЕЛЕНЕ"! БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ С АЕЦ "БЕЛЕНЕ”!

СВИЩОВ, 27 ЮНИ 1990 ГОДИНА         УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ"
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: К.ЛИЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА - СВИЩОВ.


НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /НДЗПЧ/ ЕДИНОДУШНО ПОДКРЕПЯ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СВИЩОВСКИТЕ СТУДЕНТИ, ОБЯВИЛИ ЕФЕКТИВНА ПРИСЪСТВЕНА СТАЧКА В СГРАДАТА НА ВИСШИЯ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ИНСТИТУТ /ВФСИ/ "Д.А.ЦЕНОВ".

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ГРАД СВИЩОВ. ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ НАШИТЕ ДЕЦА ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РИСКУВАТ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА СИ В РАЗРУШЕНАТА ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО СГРАДА НА ФИНАНСОВИЯ ФАКУЛТЕТ? ГРАЖДАНИ, ДАЙТЕ ДВОЯ ГЛАС ЗА:

1.ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ Г-Н ПАВЕЛ ПИСАРЕВ.
2.ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЗАВИСИМА КОМИСИЯ ОТ ЕКСПЕРТИ ОТНОСНО РЕЧТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ, ПРОИЗНЕСЕНА НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОД.
3.ОКОНЧАТЕЛНО СПИРАНЕ НА СТРОЕЖА НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ".

СВИЩОВ, 28 ЮНИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НДЗПЧ:
Н.АДРЕЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.


СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ ВЪЗНИКНА СПОНТАННО В РЕЗУЛТАТ НА ОБЯВЕНАТА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА И ВКЛЮЧВА СТУДЕНТИ С РАЗЛИЧНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ ОТ РАЗЛИЧНИ ВУЗ. ТОВА, КОЕТО НИ ОБЕДИНЯВА, Е ИСКРЕНИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

НИЕ НЕ СМЕ ПРОТИВ ИСКАНИЯТА НА НАШИТЕ КОЛЕГИ, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ ФОРМИТЕ И МЕТОДИТЕ, С КОИТО ТЕ ДЕЙСТВАТ, НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. НЕДОПУСТИМО Е ЧАСТ ОТ СТУДЕНТИТЕ ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, КОИТО НАКЪРНЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОЛЕГИТЕ ИМ, НА СЛУЖИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ОКУПАЦИОННАТА СТАЧКА КАТО ФОРМА НА ПРОТЕСТ ПОСТИГНА СВОЯ ОБЩЕСТВЕН ЕФЕКТ. НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ОКУПАЦИЯ НА ВУЗ.

ОТ СВОЕТО НАЧАЛО СТАЧКАТА ПОРАЖДА МНОГО ПРОБЛЕМИ, КОИТО ЗАПЛАШВАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОГРОМНИ ЩЕТИ: ИЗПИТНАТА СЕСИЯ НА ПРАКТИКА Е ПРОВАЛЕНА. СЪЩОТО ОЧАКВА И КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ, КОЯТО ЗАСЯГА ИНТЕРЕСИТЕ НА БЛИЗО СТО ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА, ПРЕКРАТЕНИ СА УЧЕБНИТЕ ПРАКТИКИ, НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ИЗГОТВЯНЕТО НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ, МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОБМЕН ВЪВ ВУЗ. СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ ВЪЗНИКВАТ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И НАСТАНЯВАНЕТО В ОБЩЕЖИТИЯ.

НЕ ОСПОРВАМЕ ПРАВОТО НА НИКОЙ ДА ИМА СОБСТВЕНИ РАЗБИРАНИЯ. НЕ ОСПОРВАМЕ ПРАВОТО НА НИКОЙ ДА СТАЧКУВА, НО БЕЗ НАКЪРНЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ДРУГИТЕ. ВУЗ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В АРЕНА НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВ НАМЕСАТА НА КОИТО И ДА СА ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТОВА ВОДИ ДО ЕСКАЛАЦИЯ НА НАПРЕЖЕНИЕТО. ПРИМЕР Е ПРОВЕДЕНИЯТ НА 25 ЮНИ 1990 ГОДИНА МИТИНГ.

ПОРАДИ НЕЯВЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ДОГОВОРЕНАТА СРЕЩА-РАЗГОВОР НА 22 ЮНИ Т.Г. ОТ 17 ЧАСА НИЕ ОТНОВО ИМ ПРЕДЛАГАМЕ:

1. ДА СЕ СРЕЩНЕМ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ, СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ И ДА ОБСЪДИМ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ.
2. НА СРЕЩАТА ДА СЕ ОБСЪЖДАТ С ПРЕДИМСТВО ВЪПРОСИТЕ НА ПРЕДСТОЯЩАТА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ, ОБЩЕЖИТИЯТА И НОРМАЛИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТА ВЪВ ВУЗ.
3. ПРЕДЛАГАМЕ ОТ ОКУПАЦИОННА СТАЧКАТА ДА ПРЕМИНЕ В СИМВОЛИЧНА.
ПРЕДЛАГАМЕ И ДА БЪДЕ ОБСЪДЕН И ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ НОРМАТИВЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПОДОБНИ КОНФЛИКТИ В БЪДЕЩЕ.

СИМПАТИЗАНТИТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТ НА АДРЕС:
ВИИ "К. МАРКС", СТАЯ 1017, БУЛ. "ВЛ. ЗАИМОВ" 30 - ТЕЛЕФОНИ: 62-80-51 И 44-21-20

СОФИЯ, 26 ЮНИ 1990 Г.

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО ДО ПАРЛАМЕНТАРНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ И РАДИО ОТ СТУДЕНТСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.


НИЕ, СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ ТЕНДЕНЦИОЗНОТО ОТНОШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ОТНОСНО НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ. НИМА МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, А ОБЩЕСТВОТО ДА БЪДЕ ЗАБЛУЖДАВАНО, ЧЕ СТУДЕНТИТЕ СА ЕДНА МОНОЛИТНА МАСА, ЧЕ ВСИЧКИ МИСЛЯТ ПО ЕДИН И СЪЩ НАЧИН?!

ОЩЕ ОТ САМОТО СИ СЪЗДАВАНЕ НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ ЗАСТАНА ПРЕД ЗАТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ. ТРИТЕ НИ ИЗЛИЗАНИЯ ПРЕД ТЕЛЕВИЗИЯТА БЯХА ПОСТИГНАТИ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ ОТ НАША СТРАНА И БЯХА ТВЪРДЕ ОГРАНИЧЕНИ ПО ВРЕМЕ, А ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ТОВА ОТ 26 ЮНИ, ТО БЕ МОНТИРАНО СВОЕВОЛНО - 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ СЕКУНДИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ ЗА НАС СРЕЩУ 4 /ЧЕТИРИ/ МИНУТИ И 30 /ТРИДЕСЕТ/ СЕКУНДИ ЗА СТУДЕНТИТЕ - ОКУПАТОРИ И 1 /ЕДНА/ МИНУТА И 40 /ЧЕТИРИДЕСЕТ/ СЕКУНДИ ЗА РЕКТОРИТЕ НА ВУЗ И ПВУЗ.

НИЕ НЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРИВЛИЧАМЕ ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ С НАСИЛСТВЕНИ МЕТОДИ. НИМА ОКУПАЦИЯТА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ВЪЗМОЖЕН ВАРИАНТ ДА БЪДЕ ПОВИШЕН ИНТЕРЕСЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ?
НИЕ ИСКРЕНО СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАЕДНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, МОЖЕМ ДА ВЪРВИМ ПО-ДОСТОЙНО ПО НЕЛЕКИЯ ПЪТ НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

СОФИЯ, 28 ЮНИ 1990 Г.    ЗА СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ:
                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДД:
                        АЛЕКСАНДЪР МАЛКОЧЕВ
                        ОФИЦИАЛЕН ГОВОРИТЕЛ:  НИКОЛАЙ ЛЕОНТИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ И СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СТУДЕНТИТЕ ВЪВ ВМЕИ - ГАБРОВО.


НА 25 ЮНИ 1990 ГОДИНА ГРУПА СТУДЕНТИ ОТ ВМЕИ - ГАБРОВО ОКУПИРАХА СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА И ОБЯВИХА ДВУДНЕВНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СТАЧКА, НА 26 ЮНИ 1990 ГОДИНА БЯХА ОКУПИРАНИ И СГРАДИТЕ "БАЖДАР" И "НУК”. ТОВА НАРУШИ НОРМАЛНАТА РАБОТА В ИНСТИТУТА. СТАНОВИЩЕТО НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ Е, ЧЕ СТАЧКАТА СЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО РЕШАВАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ИСКАНИЯ.

КАТО ПРИЗОВАВАТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА БЪРЗО РЕШАВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И С ОГЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА И ЗА НОРМАЛНО ЗАПОЧВАНЕ НА СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА, АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ И СТАЧНИЯТ КОМИТЕТ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. ОТ 28 ЮНИ 1990 ГОДИНА ДА СЕ ПРЕКРАТИ ЛЯТНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ.
2. ВСИЧКИ НЕПРОВЕДЕНИ ИЗПИТИ ОТ ИЗПИТНАТА СЕСИЯ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 1 ДО 15 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.
3. ПОПРАВИТЕЛНАТА И ЛИКВИДАЦИОННАТА СЕСИЯ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ОТ 17 ДО 28 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.
4. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ, КЛАСИРАНИ ЗА СЛЕДВАНЕ В ЧУЖБИНА, ДА СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ В СРОК ДО 18 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.
5. РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ, КОИТО НЕ СА СЕ ЯВИЛИ НА ИЗПИТ НА 25, 26 И 27 ЮНИ 1990 ГОДИНА, МОГАТ ДА СЕ ЯВЯТ В ПЕРИОДА ОТ 1 ДО 15 СЕПТЕМВРИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ.
6. ИЗПИТНАТА СЕСИЯ ЗА ЗАДОЧНИТЕ СТУДЕНТИ ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПО УТВЪРДЕНИЯ ГРАФИК.
7. ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД, БЕЗ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА СГРАДА "РЕКТОРАТ".
8. ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ.
9. ОТ 28 ЮНИ 1990 ГОДИНА СЕ ПРЕКРАТЯВА ОКУПАЦИЯТА НА ВСИЧКИ СГРАДИ НА ИНСТИТУТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СГРАДА "РЕКТОРАТ".
10. В СГРАДА "РЕКТОРАТ" СЕ ДОПУСКАТ ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА, ПОДЕЛЕНИЕТО ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И ДВЕ СЛУЖИТЕЛКИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ОТДЕЛ.
11. ЗА    ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ЗАПЛАТИТЕ И СТИПЕНДИИТЕ ДА СЕ ОСИГУРИ ОТ 28 ЮНИ 1990    ГОДИНА ДО 5 ЮЛИ 1990 Г. ДОПУСКАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ, ПЛАНОВО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОТДЕЛ И ОТ КАСАТА В СГРАДА "РЕКТОРАТ".
12. ВСИЧКИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ ДОГОВОРЕНОСТ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО НА ИНСТИТУТА И СТАЧНИЯ КОМИТЕТ.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ИЗГОТВЕНО В ДВА ЕДНАКВИ ЕКЗЕМПЛЯРА И Е ПОДПИСАНО ЗА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ ОТ РЕКТОРА ПРОФ. ПЕТЪР СТОЯНОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ: ЕМИЛ ПОПОВ, КРАСИМИР МИРЧЕВ, РОСЕН ПАШОВ И СВЕТОСЛАВ КЕХАЙОВ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА ВИСШИЯ МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - ГАБРОВО, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЮНИ 1990 ГОДИНА.


НА 25 ЮНИ Т.Г. РАНО СУТРИНТА ГРУПА СТУДЕНТИ ОКУПИРАХА УЧЕБЕН КОРПУС НОМЕР 3 "РЕКТОРАТ", ОБЯВЯВАЙКИ ДВУДНЕВНА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ОКУПАЦИОННА СТАЧКА. ВЪПРЕКИ ПРОВЕДЕНИТЕ РАЗГОВОРИ С АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО ВЕЧЕРТА НА СЪЩИЯ ДЕН В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКАДЕМИЧНАТА АВТОНОМИЯ НА ВУЗ БЯХА ОКУПИРАНИ ОЩЕ ДВА УЧЕБНИ КОРПУСА - НОМЕР 1 И НОМЕР 2, А НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН - И ПОСЛЕДНИЯ УЧЕБЕН КОРПУС НОМЕР 4. СТАЧКАТА ПРЕРАСНА В БЕЗСРОЧНА ОКУПАЦИОННА.
С ТОВА ДЕЙСТВИЕ НА СТУДЕНТИТЕ БЯХА ПРОВАЛЕНИ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА 26 ЮНИ И СЛЕДВАЩИТЕ ДНИ ИЗПИТИ ОТ ЮНСКАТА СЕСИЯ С РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ, ПРЕУСТАНОВЕНА БЕ ЦЯЛАТА УЧЕБНА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ИНСТИТУТА.

ОСНОВНА ПРИЧИНА ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА СИТУАЦИЯ Е ПЪЛНОТО СОЛИДАРИЗИРАНЕ НА ГАБРОВСКИТЕ СТУДЕНТИ С ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ОТ ДРУГИ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА, КОИТО СА ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ВМЕИ - ГАБРОВО. В ДЕКЛАРАЦИЯТА НЕ СА ОТПРАВЕНИ НИКАКВИ ИСКАНИЯ КЪМ АКАДЕМИЧНОТО И АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО НА ИНСТИТУТА.
ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ВНАСЯ И ВСЕ ОЩЕ НЕРЕШЕНИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЯЛАТА БАЗА НА ОБЛАСТНАТА ПАРТИЙНА ШКОЛА - ГАБРОВО НА ВМЕИ /С РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1989 Г. НА ВМЕИ - ГАБРОВО Е ПРЕДОСТАВЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНО САМО ЧАСТ ОТ СЪЩАТА - 250 ЛЕГЛА ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ/ - ВЪПРЕКИ МНОГОКРАТНИТЕ ОБЕЩАНИЯ.

АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ УВАЖАВА ПРАВОТО НА СТУДЕНТИТЕ КАТО ГРАЖДАНИ НА НРБ ДА ОТПРАВЯТ ПРОТЕСТИ И ИСКАНИЯ КЪМ РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА. СЪЩЕВРЕМЕННО АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ИЗКАЗВА СЪЖАЛЕНИЕ И НЕОДОБРЕНИЕ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ОТ СТУДЕНТИТЕ НЕДЕМОКРАТИЧЕН ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОТЕСТИ И ИСКАНИЯ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ
ДЕКЛАРИРА:

1. ПРОВАЛЯ СЕ ЮНСКАТА СЕСИЯ ПРИ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЧТИ ЛИПСВАЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЙНОТО УДЪЛЖАВАНЕ И ОТЛАГАНЕ;
2. ЗАТРУДНЯВА СЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ;
3. ЗАТРУДНЕНО Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ НА НОВИ СТУДЕНТИ;
4. НАРУШАВАТ СЕ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ;   
5. РАЗСТРОЙВА СЕ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, РАЗВОЙНА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ИНСТИТУТА;
6. НАРУШАВА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЦЯЛОСТНАТА МНОГООБРАЗНА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУТА.

ТЪЙ КАТО ОТ СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ ИСКАНИЯ КЪМ АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО НЕ СА ПРЕДЯВЕНИ, АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ ПОЕМА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗНИКНАЛОТО ПОЛОЖЕНИЕ В ИНСТИТУТА. ПОРАДИ СЪЩАТА ПРИЧИНА В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ СРЕЩИ СЪС СТУДЕНТСКИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ СА ПОСТИГНАТИ САМО ЧАСТИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КОИТО ПО СЪЩЕСТВО НЕ РЕШАВАТ НЕЩАТА.

ЗА ПЪЛНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ НЕНОРМАЛНИ УСЛОВИЯ В ИНСТИТУТА АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ ПРИ ВМЕИ -ГАБРОВО

НАСТОЯВА:

1. НЕЗАБАВНО ДА СЕ НАСРОЧИ И ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА НАЙ-ВИСОКО НИВО МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СТАЧЕН КОМИТЕТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПЪЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА СТАЧКАТА В СТРАНАТА.
2. ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕНА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ ВПС НА БСП И ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА ОБЛАСТНАТА ПАРТИЙНА ШКОЛА - ГАБРОВО, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ 150 ЛЕГЛА И УЧЕБЕН КОРПУС, ДИРЕКТНО НА ВИСШИЯ МАШИННО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - ГАБРОВО.

РЕКТОР: ПРОФ. П. СТОЯНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ, СТАЧКУВАЩИ ВЪВ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ - ПЛОВДИВ.


СТУДЕНТИ ОТ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ /ВИХВП/ - ПЛОВДИВ СЕ ОБЯВЯВАТ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТАЧКУВАЩИТЕ НАШИ КОЛЕГИ В СТОЛИЦАТА И В СТРАНАТА.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ:

1. ЗА НЕЗАБАВНА ЕКСПЕРТИЗА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛЪЧЕНИЯ НА 14 ЮНИ 1990 Г. В ПРЕДИЗБОРНОТО СТУДИО НА СДС ВИДЕОМАТЕРИАЛ, ЗАСНЕТ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.
ЗА ЦЕЛТА ДА СЕ СЪСТАВИ НЕЗАВИСИМА КОМИСИЯ И ОБЯВИ КРАЕН СРОК ЗА ОБЯВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕКСПЕРТИЗАТА.
2. ЗА ОСТАВКА НА ПАВЕЛ ПИСАРЕВ ОТ ПОСТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ.
3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ВСИЧКИ НАРУШЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ОТ 10 ЮНИ 1990 Г.
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АБСОЛЮТНО НЕОТЛОЖНА РАБОТА В ИНСТИТУТА НИЕ БИХМЕ ЖЕЛАЛИ ДА ИЗГОТВИМ СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА ВИХВП - ПЛОВДИВ ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА, ЧИЕТО ПРИСЪСТВИЕ Е АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМО.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРНИТЕ ИСКАНИЯ СЧИТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПРЕКЪСНАТАТА ЮНСКА-ЮЛСКА СЕСИЯ ДА СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ КАТО РЕДОВНА.
СТАЧЕН КОМИТЕТ:
1. ВЛАДИМИР ХРИСТОЗОВ
2. МИХАИЛ ПИРОВ
3. ГЕРГАНА ТЕОФИЛОВА
4. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
5. СТОИЛ ЯНКОВ

ПЛОВДИВ, 28 ЮНИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА".


ПЪРВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" /НПСЗ/ ОБЕДИНЯВА С ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СИ ВСИЧКИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ И ПРИВЪРЖЕНИЦИ У НАС И ПО СВЕТА.
2. ТОЙ Е ДОБРОВОЛНО ОРГАНИЗИРАН И РАЗВИВА ДЕЙНОСТТА СИ В СЪГЛАСИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И С НАСТОЯЩИЯ УСТАВ.
3. ДЕЙНОСТТА НА НПСЗ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ И В ДРУГИ СТРАНИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАКОННО РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУЖЕСТВА, С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИ.
4. НПСЗ КООРДИНИРА ПРИНЦИПНО ДЕЙНОСТТА НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА, КОИТО СПОДЕЛЯТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ МУ И БЕЗ ДА СЕ ВОДИ ОТ КОНЮНКТУРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ, ИЗИСКВА ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОНКРЕТНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И ДЪРЖАВНАТА ЦЯЛОСТ.

ВТОРО - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. НПСЗ И ПОДЕЛЕНИЯТА МУ СЛЕДЯТ ЗА СПАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ И ОБЩНОСТНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА НАРОДА НИ И НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ У НАС И НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА, КАТО ДАВАТ СЪОТВЕТЕН ОТПОР НА ВСЕКИ ОПИТ ДА БЪДАТ ТЕ ДИСКРЕДИТИРАНИ.
2. РЕАГИРА СВОЕВРЕМЕННО СРЕЩУ НАЧИНАНИЯ И ПОСЕГАТЕЛСТВА ОТ СТРАНА НА ПАНТЮРКИЗМА, ПАНСЛАВИЗМА И ДРУГИ ТЕЧЕНИЯ ПРОТИВ НАЦИОНАЛНАТА НИ ИДЕНТИЧНОСТ.
3. ВОДИ БОРБА ЗА СОЦИАЛНО-БИТОВО И ВСЕСТРАННО ОСИГУРЯВАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА КАТО ФАКТОР ЗА РЕШАВАНЕТО НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ.
4. ВОДИ БОРБА ЗА СПАСЕНИЕТО И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО.
5. ОТСТОЯВА ИДЕЯТА СИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНА ВОЕННА СЛУЖБА - ОТБИВАНЕ НА СИНОВНИЯ ДЪЛГ ПРЕД РОДИНАТА - ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА РАБОТА В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.
6. НЕ ДОПУСКА МАНИПУЛАЦИИ И ПОЛИТИКАНСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ ОТ СТРАНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ОБЕДИНЕНИЯ, КАТО СВОЕВЕРМЕННО РАЗКРИВА ТЕХНИТЕ ЦЕЛИ И ГИ ПОДЛАГА НА КРИТИЧЕН АНАЛИЗ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, НА МИТИНГИ, МАНИФЕСТАЦИИ И СБИРКИ, ОРГАНИЗИРАНИ ПО СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОНЕН РЕД.
7. НПСЗ ИЗДИРВА И СЪБИРА МАТЕРИАЛНИ, ДОКУМЕНТАЛНИ И УСТНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ И НАЦИЯ И ЗА ИСТОРИЧЕСКИЯ ПАТРИОТИЗЪМ НА БЪЛГАРИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ЕТНОНИМА ДО НАШИ ДНИ. РАЗПРОСТРАНЯВА У НАС И ПО СВЕТА БЪЛГАРОЗНАНИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ И ПОДПОМАГА ДВИЖЕНИЯТА ЗА КРАЕЗНАНИЕ И РОДОЗНАНИЕ.
8. СПОСОБСТВА И ПОДПОМАГА ПРОЦЕСА НА НАЦИОНАЛНА КОНСОЛИДАЦИЯ, КАТО РЕАГИРА НЕЗАБАВНО НА ВСЕКИ ОПИТ ЗА НЕНАУЧНОТО Й ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ.
9. ПРОТИВОСТОИ НА ВУЛГАРИЗИРАНЕТО И ИЗОПАЧАВАНЕТО НА ОЦЕЛЕЛИ И СЪВРЕМЕННИ ЕТНИЧЕСКИ И НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - НРАВИ, ОБИЧАИ, СРАВНИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ, ТОПОНИМИЯ, ФОЛКЛОР И ДР.
10. ПОПУЛЯРИЗИРА БЪЛГАРСКИЯ ПРИНОС КЪМ СВЕТОВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, КЪМ ИСТОРИЯТА И НАСТОЯЩЕТО НА ДРУГИ НАРОДИ, КАКТО И ТЕХНИЯ ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩЕ - КАТО СРЕДСТВО ЗА СБЛИЖАВАНЕ - И ВОДИ БОРБА СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ.

ТРЕТО - ОРГАНИЗАЦИЯ
1. ЧЛЕНУВАНЕТО В НПСЗ Е ИНДИВИДУАЛНО И КОЛЕКТИВНО. ТО Е НЕДОПУСТИМО САМО ЗА ХОРА И СДРУЖЕНИЯ, ПРОПОВЯДВАЩИ ЧОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИ ИДЕИ И РЕЛИГИОЗНА НЕТЪРПИМОСТ.
2. ВСЕКИ ЧЛЕН НА НПСЗ ИМА ПРАВО ДА БЪДЕ ИЗБИРАН    В РЪКОВОДСТВОТО МУ, САМ ДА ИЗБИРА И ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВА С ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА.
3. ПРИЕМАНЕТО В НПСЗ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ПИСМЕНА МОЛБА ОТ ЖЕЛАЕЩИЯ, ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, В ТЕРИТОРИАЛНАТА ИЛИ МЕСТОРАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЯ /АКО ИМА ТАКАВА/. ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АРБИТРАЖ.

ЧЕТВЪРТО - ОРГАНИ НА НПСЗ
1. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА НПСЗ Е КОНФЕРЕНИЦЯТА. НА НЕЯ СЕ ИЗБИРА:
А/ ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ; ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР И СЕКРЕТАР ПО ПРОПАГАНДАТА - ПЛАТЕН; СЕКРЕТАРИ ЗА РАБОТА С МЛАДЕЖТА ОТ АРМИЯТА, СТУДЕНТСКАТА МЛАДЕЖ, РАБОТНИЧЕСКАТА И СЕЛСКАТА МЛАДЕЖ, А СЪЩО ТАКА ЗА РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИТЕ И С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА; ГОВОРИТЕЛ НА СЪЮЗА И СЕКРЕТАР ПО ПЕЧАТА; ЗАВЕЖДАЩИ ОТДЕЛИ; ЧЛЕНОВЕ НА    СЪВЕТА И КРК
/КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ/. ВСИЧКИ ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ ИМАТ ПРАВО НА МАКСИМУМ 2 МАНДАТА, ПО ДВЕ ГОДИНИ ВСЕКИ.
Б/ ДЕНЯТ, В КОЙТО СБ ПРОВЕЖДАТ КОНФЕРЕНЦИИТЕ НА ПРОВИНЦИАЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА КОНФЕРЕНИЦЯ, СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ДЕН НА РОДНИЯ КРАЙ, А ДЕНЯТ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ДЕН НА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО.
В/ ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ПЕТО - ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
1. ДЕЙНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" СЕ ФИНАНСИРА ОТ:
А/ ДАРИТЕЛСТВО НА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОТДЕЛНИ ГРАЖДАНИ ОТ НРБ И ИЗВЪН НЕЯ.
Б/ ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ И СТОПАНСКИ НАЧИНАНИЯ.
В/ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
Г/ ОТ ТРУДОВИ ДНИ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА
Д/ ОТ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
ЗАБЕЛЕЖА: ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОБЩИНСКИ, РАЙОННИ И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА НПСЗ, КАКТО И ГРУПОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ СИ ОРГАНИЗИРАТ И РАЗПОЛАГАТ СЪС СОБСТВЕН БЮДЖЕТ, НЕПРИКОСНОВЕН ЗА НИКАКВА ВЪНШНА НАМЕСА. СЕДАЛИЩЕТО НА НПСЗ Е В ГРАД СОФИЯ.

ШЕСТО - ПРАВОВИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. НЕЗАВИСИМИЯТ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. ТОЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА МУ НОСЯТ ПРАВОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАКОННОСТТА НА СРЕДСТВАТА, ЧРЕЗ КОИТО РЕАЛИЗИРАТ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ СИ.
2. НПСЗ ИМА ПЕЧАТ, ЕМБЛЕМА, ЗНАЧКА И ЧЛЕНСКА КАРТА. НА НЕЯ СА ОТРАЗЕНИ НАЦИОНАЛНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО КРЕДО НА СЪЮЗА:
СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!
СВОБОДАТА Е ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОСЪЩЕСТВИШ СЕБЕ СИ В ПОЛЗА НА СВОЯ НАРОД!
3. НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДЕНЯ НА УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ
- 11 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/.


ПЕТО - КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СГО

ЧЛ. 34. КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗНИЯ СЪВЕТ И НА СГО КАТО ЦЯЛО ПО ОТНОШЕНИЕ СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И НА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ СЪЮЗНИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.

ЧЛ. 35. /1/ СЪЮЗНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛИАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
/2/ МАНДАТЪТ НА СЪЮЗНИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ Е ЕДНА ГОДИНА.

ЧЛ. 36. /1/ СЪЮЗНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
/2/ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПИСМЕНО В КОНТРОЛЕН ДНЕВНИК И СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗНИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, ИЗВЪРШИЛИ ПРОВЕРКАТА.
/3/ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА В КЛУБОВЕТЕ СЕ ДОКЛАДВАТ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪОТВЕТНИЯ КЛУБ.

ЧЛ. 37. /1/ КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КЛУБЕН КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.
/2/ КЛУБНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ В СЪСТАВ ОТ ТРИМА ДУШИ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/3/ МАНДАТЪТ НА КЛУБНИЯ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ Е ЕДНА ГОДИНА.

ЧЛ. 38. /1/ КЛУБНИЯТ КОНТРОЛЕН СЪВЕТ СЕ ОТЧИТА ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
/2/ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ СЕ РЕГИСТРИРАТ ПИСМЕНО В КОНТРОЛЕН ДНЕВНИК.

ШЕСТО - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ЧЛ. 39. /1/ НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ПРИЕМАНЕТО МУ ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
/2/ ПРАВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВА ИМА САМО РЕДОВНО ПРОВЕДЕНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СГО.
/3/ СГО ИМА ПЕЧАТ И ЗАПАЗЕН ЗНАК.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА КАБИНЕТА НА МЛАДИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ.


КАТО КИНЕМАТОГРАФИСТИ СЕ ЧУВСТВАМЕ ДЛЪЖНИ ДА ВЗЕМЕМ ОТНОШЕНИЕ ПО СЛУЧАЯ С ИЗЛЪЧЕНИЯ НА 14 ЮНИ Т.Г. В ПРЕДИЗБОРНОТО СТУДИО НА СДС ВИДОЕМАТЕРИАЛ, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.

1. СМЯТАМЕ, ЧЕ КВАЛИФИЦИРАНЕТО ОТ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ОЩЕ СЪЩАТА ВЕЧЕР НА ИЗЛЪЧЕНИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ КАТО "ГРУБ МОНТАЖ" БИ МОГЛО ДА ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ХОДА НА СЛЕДСТВИЕТО.
2. ПОРАДИ ОПАСНОСТТА ОТ МАНИПУЛАЦИИ НАСТОЯВАМЕ НЕЗАБАВНО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДА БЪДЕ ИНФОРМИРАНА НА КАКВО ОСНОВАНИЕ, ПО КОЙ ЧЛЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС И СРЕЩУ КОГО Е ВЪЗБУДЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СЛЕДСТВИЕ.
3. ТЪЙ КАТО В СПОРА ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ВИДЕОМАТЕРИАЛА СЪЩЕСТВУВАТ ДВЕ СТРАНИ, ЕДНА ОТ КОИТО Е ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА, СЧИТАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ОЩЕ НА ПЪРВАТА СВОЯ СЕСИЯ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА СЕ ЗАНИМАЕ С ИЗЯСНЯВАНЕТО НА СЛУЧАЯ.
4. ЗА УСПОКОЯВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО В ОБЩЕСТВОТО ПРЕДЛАГАМЕ В НАЙ-КРАТЪК СРОК ДА БЪДЕ СФОРМИРАНА ГРАЖДАНСКА КОМИСИЯ ОТ ЕКСПЕРТИ, УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ, КОЯТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА МАТЕРИАЛА.

Д.ДЕРЕЛИЕВ    М.КРЪСТЕВ
ГР.ВАГЕНЩАЙН    АЛ.ДОНЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ЮЛИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ОТ ПОД. 58450 - СОФИЯ, ПОД КОЯТО СТОЯТ 31 ПОДПИСА.


НИЕ, СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ ПРИ ПОДЕЛЕНИЕ - 58450 КВ. "ИЛИЕНЦИ" - СОФИЯ, СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ ГРУБИТЕ МАНИПУЛАЦИИ /В. "МЛАДЕЖ", 26 ЮНИ 1990 Г. - "НЕПРЕДВИДЕНА ВОЙНИШКА ЕСЕН" ОТ СТ.ЛЕЙТЕНАНТ КРАСЕН КОСТОВ/, ЦЕЛЯЩИ НАСТРОЙВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ СРЕЩУ ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА СТАЧКА.

ИЗРАЗЯВАМЕ СОЛИДАРНОСТ С ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИЯ И ПОДКРЕПЯМЕ НАПЪЛНО СПРАВЕДЛИВИТЕ ИМ ИСКАНИЯ.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ПОДЕЛЕНИЯ НА БНА, ВОЙСКИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И НА МВР ДА ПОСЛЕДВАТ НАШИЯ ПРИМЕР.
РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ, ХОРА, ПОДКРЕПЕТЕ МЛАДА БЪЛГАРИЯ!

27 ЮНИ 1990 Г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/