1 юни 1990

С О Ф И Я, 1 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                                             БРОЙ 107 /125/


СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”.


БНС “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” Е ОТКРИТА ОБЩНОСТ, В КОЯТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НАД 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, КОИТО ПРИЕМАТ СВОБОДНО И ПО УБЕЖДЕНИЕ НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” СЕ СЪЗДАВА В ДРАМАТИЧЕН МОМЕНТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ИКОНОМИЧЕСКАТА КАТАСТРОФА, МОРАЛНОТО ПАДЕНИЕ, ОПУСТОШЕНАТА НАЦИОНАЛНА ДУШЕВНОСТ, БЕЗВЕРИЕТО И ТРЕВОЖНАТА АПАТИЯ, ИЗОСТРЕНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ И АСПИРАЦИИТЕ НА НЯКОИ СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ СА ВИК ОТ АДА ЗА СПАСЕНИЕ.

БНС "НОВА ДЕМОРАЦИЯ” СЕ ОБРЪЩА КЪМ ЦЯЛАТА НАША ОБЩЕСТВЕНОСТ С ВЪЗВАНИЕ "ДА СПАСИМ БЪЛГАРИЯ”!

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ - ДЪРЖАВА НА ЕДИНЕН И СПЛОТЕН НАРОД, ВИСОКО ЦИВИЛИЗОВАНА, ПРАВОВА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА, ГАРАНТИРАЩА ВСИЧКИ ЧОВЕШКИ ПРАВА, ИЗВОЮВАНИ С МНОГО МЪКИ И КЪРВИ ОТ СЪВРЕМЕННИЯ МОДЕРЕН СВЯТ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” СИ ПОСТАВЯ ЗА ЗАДАЧА С ХУМАННИ СРЕДСТВА ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ ЧУВСТВА И ГРАЖДАНСКОТО СЪЗНАНИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И ДА ВДЪХНЕ ВЯРА В ЩАСТЛИВОТО БЪДЕЩЕ НА НАЦИЯТА НИ.

БНС “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАЙ-СТРОГИ, НО СПРАВЕДЛИВИ ЗАКОНИ, ЗА ПРЕСИЧАНЕ ПЪТЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, КОИТО В МОМЕНТА СЪЗДАВАТ ХАОС В ДЪРЖАВАТА И ВСЯВАТ СТРАХ И НЕСИГУРНОСТ В ГРАЖДАНИТЕ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" РАТУВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВЪЗРОДЕНА БЪЛГАРИЯ В КУЛТУРНО И ПРОСВЕТНО ОТНОШЕНИЕ, БАЗИРАЙКИ СЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА НАШИЯ НАРОД И ПОЛЗВАЙКИ ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ СЪВРЕМЕННИ НАЦИИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ БРАНИ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНАТА НИ НЕЗАВИСИМОСТ И СВЕЩЕНИТЕ ГРАНИЦИ НА СКЪПОТО НИ ОТЕЧЕСТВО.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ БЪЛГАРИЯ ДА СТАНЕ СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА СТРАНА, В КОЯТО С КОНСТИТУЦИЯТА ЩЕ СЕ ГАРАНТИРАТ ЕДНАКВИ ПРАВА ЗА ВСИЧКИ НЕЙНИ ГРАЖДАНИ, БЕЗ ДА СЕ НАКЪРНЯВАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА НАЦИЯТА НИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" В СВОЯТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЗКЛЮЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА В БЪДЕЩА БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ПРИВИЛЕГИРОВАНИ ГРУПИ, СЪСЛОВИЯ ИЛИ ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ЗА ИКОНОМИКА, ИЗГРАДЕНА НА БАЗА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЧНА ИНИЦИАТИВА, ДОБРОВОЛНИ КООПЕРАТИВНИ СДРУЖЕНИЯ И ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА НЯКОИ ВАЖНИ СЕКТОРИ ОТ НАРОДНОТО СТОПАНСТВО.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" В СВОЯТА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ПРИЕМА АКТИВНО И НЕПОСРЕДСТВЕНО УЧАСТИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРАВО ДА ИЗКУПУВАТ АКЦИИ И УЧАСТВУВАТ ПРИ РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ОТ ТЕХНИЯ ТРУД.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОСТЕПЕННА, НО ПЪЛНА ЛИКВИДАЦИЯ НА ВСИЧКИ НЕЕФЕКТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И ОНИЯ, КОИТО ТРОВЯТ И ЗАМЪРСЯВАТ ПРИРОДНАТА СРЕДА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ЗА БЪРЗО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЗЕМЯТА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, А ДЪРЖАВАТА ОСИГУРИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ СЪВРЕМЕННА АГРОТЕХНИКА, СЕМЕНА, ТОРОВЕ И ПОДОБРИ УСЛОВИЯТА ЗА РЯЗКО УВЕЛИЧАВАНЕ НА СКОТОВЪДСТВОТО CPEЩУ НИСКОЛИХВЕНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА КОРЕННО ИЗМЕНЕНИЕ НА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ, ПОЛЗВАЙКИ ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ. ОПИТЪТ ПОКАЗА, ЧЕ ТУРИЗМЪТ МОЖЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА НА НАЙ-ВИСОКО РАВНИЩЕ САМО КАТО СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ЧАСТНИ ЛИЦА. ОТ ТУРИСТИЧЕСКАТА НИ ПРАКТИКА ТРЯБВА ЛА ОТПАДНЕ ВСИЧКО, КОЕТО НИ ЗЛЕПОСТАВЯ ПРЕД ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ТУРИСТИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИЕМА В СВОЯТА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА ГАРАНЦИИ ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА ДА ЖИВЕЯТ ПРИ НОРМАЛНИ ЧОВЕШКИ УСЛОВИЯ. ОСОБЕНИ ГРИЖИ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЛАГАТ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, КАТО ИМ СЕ ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИЯ ЕКЗИСТЕНЦМИНИМУМ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЕ БОРИ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДА СЕ ОСИГУРЯТ НОРМАТИВНО ПОДХОДЯЩА РАБОТА СПОРЕД КВАЛИФИКАЦИЯТА ИМ, НОРМАЛНИ БИТОВИ УСЛОВИЯ - ЖИЛИЩА, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЗАПЛАТИ, ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ ТЕХНИ ПОТРЕБНОСТИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО ЕСТЕСТВЕНО И НЕПРИНУДЕНО ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ ЗДРАВИ МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ЗА СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗМЕРА НА ДОХОДИТЕ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ПРОТИВ ТАКА НАРЕЧЕНИЯ "ЕРГЕНСКИ ДАНЪК", КОЙТО Е СОЦИАЛНО НЕСПРАВЕДЛИВ И НЕОБОСНОВАН ОТ ЮРИДИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ. ТОЙ НАКЪРНЯВА ДОСТОЙНСТВОТО НА МЛАДИТЕ ХОРА,  НЕСЪЗДАЛИ СЕМЕЙСТВА ПО ОБЕКТИВНИ И ВСЕИЗВЕСТНИ ПРИЧИНИ, И ТРЯБВА ЧАС ПО-СКОРО ДА СЕ ОТМЕНИ.

ИЗДИГАЙКИ ПОВИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ, БНС Е ПРОТИВ ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРАВОТО НА ПРЕБИВАВАНЕ, ПОСТОЯННО ЖИТЕЛСТВО И ПРАВОТО ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. В ТОВА ОТНОШЕНИЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СТАНЕ СЪВРЕМЕННА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА, А НЕ ПРИМИТИВНО ОБЩЕСТВО С КРЕПОСТНА УРЕДБА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" СЧИТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА ПОДДЪРЖА ДЕЛОВИ И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ СЪС СЪСЕДНИТЕ БАЛКАНСКИ СТРАНИ, ЕВРОПА, CAЩ, ЯПОНИЯ И ДР. ВЪВ ВЗАИМЕН ИНТЕРЕС. ИКОНОМИКАТА НИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА БЕЗ АКТИВНОТО НИ СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ РАЗВИТИ СТРАНИ, ОСОБЕНО С ТИЯ ОТ ЕВРОПА. ОГРОМНИЯТ ПАЗАР И СУРОВИННИТЕ РЕСУРСИ НА СССР СА АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА ИКОНОМИКА В БЪДЕЩЕ.

В РЕЗУЛТАТ НА ДЪЛГОГОДИШНА ПОРОЧНА ПОЛИТИКА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО ПОЗАГЛЪХНАХА МНОГО ЧОВЕШКИ ДОБРОДЕТЕЛИ - ЧЕСТНОСТ, ТРУДОЛЮБИЕ, ТРЕЗВЕНОСТ, САМОДИСЦИПЛИНА, ТОЛЕРАНТНОСТ, ЕТИЧНОСТ И ЧУВСТВО ЗА КРАСОТА. ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ Е ТРЕВОЖНО - ГРУБИ ЧОВЕШКИ ОТНОШЕНИЯ, ЛИПСА НА ЕЛЕМЕНТАРНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЛИЖНИЯ. НЕСПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОГЛЕДНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, БЕЗОТГОВОРНО РУШЕНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, НЕЖЕЛАНИЕ ЗА ТРУД И ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ В НЯКОИ КАТЕГОРИИ ХОРА, НЕПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕМЕНТАРНА ХИГИЕНА В ЖИЛИЩНИТЕ РАЙОНИ, СЕКСУАЛНА РАЗПУСНАТОСТ, АЛКОХОЛИЗЪМ, КРАЖБИ, ЗЛОУПОТРЕБИ И УБИЙСТВА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИЕМА КАТО ПЪРВОСТЕПЕННА СВОЯ ЗАДАЧА ДА СЕ БОРИ С ВСИЧКИ СВОИ СИЛИ И С ПОМОЩТА НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ С ПОСОЧЕНИТЕ НЕГАТИВНИ ПРОЯВИ. САМО С ЧИСТИ ДУШИ ЩЕ УСПЕЕМ ДА ИЗГРАДИМ НОВО ОБЩЕСТВО, НОВА ДЕМОКРАЦИЯ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА, ИЗГРАДЕНА НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ, С ДЪРЖАВЕН ГЛАВА, ИЗБИРАН ОТ ЦЕЛИЯТ НАРОД С ПРЯКО ГЛАСУВАНЕ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДР., НА КОИТО НАЦИОНАЛНИТЕ ТРЕВОЖНИ ПРОБЛЕМИ НЕ СА ЧУЖДИ И СЕ ПОСТАВЯТ НАД ТЕСНИТЕ ИМ ПАРТИЙНИ ИНТЕРЕСИ.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПРИЕМА РЕШАВАНЕТО НА ГЛОБАЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ПРАВО НЕ НА ЕДНА ПАРТИЯ, А НА ЦЕЛИЯ НАШ НАРОД.

ПРЕДСТАВЯЙКИ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА, БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" СЕ ОБРЪЩА КЪМ ВСИЧКИ СЪНАРОДНИЦИ С АПЕЛ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА И С ОБЩИ УСИЛИЯ ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ТЕЖКАТА ИКОНОМИЧЕСКА, ПОЛИТИЧЕСКА И МОРАЛНА КРИЗА.

БНС "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЩЕ РАЗВИВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, СПАЗВАЙКИ СТРИКТНО НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В СТРАНАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АСОЦИАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СИДНЕЙ /АВСТРАЛИЯ/.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АСОЦИАЦИЯ В ГРАД СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ЕМИГРАНТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗГЛЕДИ, ПОДДЪРЖАМЕ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДВИЖЕНИЯ, БОРЕЩИ СЕ ЗА СВОБОДА, НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ, ДЕМОКРАЦИЯ И БЛАГОДЕНСТВИЕ В РОДИНАТА НИ, И ИЗХОЖДАЙКИ ОТ СЪБИТИЯТА, КОИТО СЕ РАЗВИВАТ ТАМ - ИЗДАВАМЕ СЛЕДНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ:

1. ИСКАМЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ.

2. ДАВАМЕ НАШАТА МОРАЛНА И ВЪЗМОЖНАТА МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В БЪЛГАРИН, БОРЕЩИ СЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА ИМ КАМПАНИЯ СРЕЩУ ПАРТИЙНАТА КАМАРИЛА НА БКП /СЕГА ПРЕИМЕНУВАНА В БСП/.

3. НАСТОЯВАМЕ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЗА ПЪЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ, НЕ САМО АМНИСТИЯ, НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ИМ ПОДАНСТВО И ВСИЧКИТЕ ИМ ГРАЖДАНСКИ И ЧОВЕШКИ ПРАВА.

4. НАСТОЯВАМЕ ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПРОВЕДЕНИ ПОД НАБЛЮДАТЕЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ОТ ООН И НАБЛЮДАТЕЛНИ ДЕЛЕГАТИ ОТ БЪЛГАРСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ.

5. НАСТОЯВАМЕ ПАК СПЕЦИАЛНИТЕ ЧАСТИ НА МВР, ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ВЪОРЪЖЕНИТЕ КОМУНИСТИ ДА БЪДАТ ОБЕЗОРЪЖЕНИ И РАЗПУСНАТИ.

6. РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТЕМИГРАНТИ И ТЕХНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА, ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ИМ ДА БЪДАТ ОТЗОВАНИ В БЪЛГАРИЯ.

7. ДА СЕ ПОТЪРСИ НЕЗАБАВНА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА ДОСЕГА.

8. ДА СЕ ТУРИ КРАЙ НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ЗАПЛАХИ ОТ ФУНКЦИОНЕРИ НА БКП - /СЕГА БСП/ СРЕЩУ ГРАЖДАНИ, ПОДДЪРЖАЩИ ОПОЗИЦИЯТА.

9. ДА СЕ ПРЕКРАТИ НАСИЛСТВЕНО ЗАПИСВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ В БКП /СЕГА БСП/ И В НЕЙНИТЕ СПОМАГАТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

10. ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА ДА БЪДАТ РАЗПУСНАТИ.

11. НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ЗАПОЧНАТО ДЕКОМУНИЗИРАНЕТО, ДЕСЪВЕТИЗИРАНЕТО И ДЕРУСИФИЦИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА:
         A. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ЗНАЦИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ.
         Б. ИМЕНА НА ГРАДОВЕ, СЕЛА, УЛИЦИ, ЗАВОДИ, ИНСТИТУТИ И ДР., НОСЕЩИ СЪВЕТСКИ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ИМЕНА, ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С
БЪЛГАРСКИ.
         B. ПАМЕТНИЦИ, МЕМОРИАЛНИ ОБЕЛИСКИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, ВЕЛИЧАЕЩИ СЪВЕТСКИ И КОМУНИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНЕРИ И ИДЕОЛОЗИ, ДА
БЪДАТ СНЕТИ И ПОСТАВЕНИ В МУЗЕИТЕ.
         Г. ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ ДОМОВЕ И Т.НАР. ОБРЕДНИ ЗАЛИ ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ.
         Д. ВСИЧКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ ЗНАЦИ ДА БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ОТ ПУБЛИЧНИ МЕСТА.
         Е. ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАНА ДЕЙНОСТТА НА Т.НАР. ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА ЗА НЕГОВАТА АСИМИЛАЦИОННА РОЛЯ СЪС
СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.
         Ж. ТЛЕН[Н]ИТЕ ОСТАНКИ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДА БЪДАТ ПОГРЕБАНИ В ГРОБИЩЕ И МАВЗОЛЕЯТ ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТ В МУЗЕЙ НА
РЕПРЕСИРАНИТЕ ОТ БКП /БСП/.
         3. ВСИЧКИ СЪВЕТСКИ Т.НАР. СПЕЦИАЛИСТИ, НАМИРАЩИ СЕ В БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ - КАКВА ИМ Е ИСТИНСКАТА СЛУЖБА?!

12. ЗЕМЯТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОЯТО БЕШЕ ОТНЕТА ОТ НЕЙНИТЕ СТОПАНИ, ДА БЪДЕ ВЪРНАТА ОБРАТНО НА НЕЙНИТЕ ЗАКОННИ ПРИТЕЖАТЕЛИ И НАСЛЕДНИЦИ.

13. ДА БЪДАТ ПООЩРЯВАНИ СВОБОДНАТА ТЪРГОВИЯ, ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧАСТНИ ОСНОВИ.

14. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТЕМИГРАНТИ, ДА ИМАТ ПРАВО ДА СИ ПОИСКАТ ДОСИЕТАТА ЗА СПРАВКИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ СЛУЖБИ: ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, МВР, ОБЩИНИ, КОНСУЛСТВА И ДР.

15. ЦЪРКОВНИТЕ ИМОТИ ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ НА ЦЪРКВИТЕ И ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНО ДОБРОВОЛНО ВЕРОУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА.

16. ТАЗИ РЕЗОЛЮЦИЯ ДА СЕ РАЗПРАТИ ДО ВСИЧКИ ГЛАВНИ БЪЛГАРСКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА, ДО ООН, РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА" И ДР.

СИДНЕЙ - АВСТРАЛИЯ, 6 МАЙ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


ТРЕТО: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА СТОКОВО-ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА ЗАКОНА ЗА СТОЙНОСТТА, ГАРАНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА. ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ТЯХНОТО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР ЩЕ БЪДАТ ГЛАВЕН ФАКТОР ЗА СТИМУЛИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО, ОСНОВАНО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

СПОРЕД КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СВОБОДНИЯТ ПАЗАР И НЕГОВИЯТ ЕСТЕСТВЕН РЕГУЛАТОР - ЗАКОНЪТ ЗА СТОЙНОСТТА, ЩЕ БЪДАТ ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО ЗА НАУЧНО, ТЕХНИЧЕСКО И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. СЪЗДАВАНЕТО НА НЕПОСРЕДСТВЕНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАУКАТА, ТЕХНИКАТА, ПРОИЗВОДСТВОТО, ПАЗАРА И ПОТРЕБНОСТИТЕ ЩЕ ГАРАНТИРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАКИВА ОТРАСЛИ В ИКОНОМИКАТА, ЧИЯТО ПРОДУКЦИЯ ЩЕ БЪДЕ НАЙ-ТЪРСЕНА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНА.

КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ СЧИТА, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА Е ОСНОВНИЯТ ВЪПРОС НА БЪДЕЩАТА КАЧЕСТВЕНО НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.

В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКОНОМИКАТА ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ НА ДОБРОВОЛНОСТТА, ИНИЦИАТИВНОСТТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА ИЗГОДА НА ЛИЧНОСТТА;

- СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ;

- СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;

- ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В ТАКИВА РАЗМЕРИ, КОИТО ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ;

- ПРЕИМУЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНОТО СТОПАНСТВО, ТУРИЗМА И АВАНГАРДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАКТО И НА ОТРАСЛИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, КОИТО ОПТИМАЛНО ДА СЪЧЕТАВАТ РЕАЛНИТЕ ПРИРОДНИ ДАДЕНОСТИ С ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ;

- СТАБИЛЕН ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ СТОКОВИТЕ ФОНДОВЕ И УСЛУГИТЕ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ПАРИЧНИТЕ ДОХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ОТ ДРУГА;

- СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА СВОБОДНО ИНВЕСТИРАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ;

- ПРЕМАХВАНЕ НА МОНОПОЛА НА ДЪРЖАВАТА ВЪВ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ;

- СТАБИЛНА И БАЛАНСИРАНА ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ НА СТРАНАТА;

- ИЗГРАЖДАНЕ НА БАНКОВАТА СИСТЕМА НА ПАЗАРНА ОСНОВА;

- ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЦЕНИ;

- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТАБИЛИЗИРАЩИ РЕФОРМИ В ДАНЪЧНАТА, МИТНИЧЕСКАТА, КРЕДИТНАТА И ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, ГАРАНТИРАЩИ ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР;

- ПРЕМАХВАНЕ НА КОСВЕНИТЕ ДАНЪЦИ /НАРИЧАНИ ОЩЕ ДАНЪЦИ ВЪРХУ КОНСУМАЦИЯТА/, КОИТО ИГНОРИРАТ СВОБОДНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В ИКОНОМИКАТА И СА ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРЕЧКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА;

- ФОРМИРАНЕ НА АГРАРНА ПОЛИТИКА, В ОСНОВАТА НА КОЯТО ЛЕЖИ ПРИНЦИПЪТ "ЗЕМЯТА НА ТЕЗИ, КОИТО Я ОБРАБОТВАТ" СЛЕД ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯТА И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ;

- СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИ ГАРАНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И СТИМУЛИРАНЕ НА ФЕРМЕРСКИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО;

- ФОРМИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР;

- СЪОБРАЗЕНА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА;

- ЗАКРИВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНИ ПРОИЗВОДСТВА И ИНВЕСТИРАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА СТРАНАТА;

- РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ИНФЛАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ;

- РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ И ПРОГРАМИ В РАЗЛИЧНИТЕ ОТРАСЛИ НА ИКОНОМИКАТА, КАТО СЕ ОТЧИТАТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР И НА ДЪРЖАВАТА.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ, КОЯТО СИ ПОСТАВЯ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ, Е ВЪЗПРОИЗВОДСТВОТО И РАЗВИТИЕТО НА ЗДРАВА, ЖИЗНЕНА, КУЛТУРНА И ОБРАЗОВАНА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ.

С ОГЛЕД ДА СЕ ГАРАНТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ Е ЗА:

- ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ГАРАНТИРАН ЖИЗНЕН МИНИМУМ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ХУМАНИЗМА И ЛИЧНАТА СВОБОДА;

- СВОБОДЕН ИЗБОР НА МЕСТОЖИВЕЕНЕ И МЕСТОРАБОТА;

- ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЛАСТТА;

- СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДОВЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАЖДАЕМОСТТА И ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА, КОИТО ДА СЕ ФОРМИРАТ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, ОТ ДАРЕНИЯ, ОТ СПОНСОРИ, ОТ ВНОСКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ С ЦЕЛ ДА СЕ ГАРАНТИРА ЖИЗНЕНИЯТ МИНИМУМ НА НАСЕЛЕНИЕТО;

- СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ ДОМАКИНИ;

- ГАРАНТИРАНЕ НА СТАБИЛНА СОЦИАЛНА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ;

- ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И НАРАСТВАНЕТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА;

- ФОРМИРАНЕ НА ЕДИНЕН ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ;

- СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОНДАЦИИ;

- ГАРАНТИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА СРЕДА ЗА СОЦИАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА;

- ПЕРИОДИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИТЕ, СТИПЕНДИИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ И ХОНОРАРИТЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРОТИЧАЩИТЕ ИНФЛАЦИОННИ ПРОЦЕСИ;

- ГАРАНТИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ ДО ВСЕСТРАННО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА;

- ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА МАСОВАТА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ;

- РЕГУЛИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА НА АРМИЯТА И ОРГАНИТЕ НА СИГУРНОСТТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ;

- НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКА НА ВОЕННАТА ПОВИННОСТ И ПОСТЕПЕННО ИЗГРАЖДАНЕ НА АРМИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/.


БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ПРИВЕТСТВУВА ПОЛИТИЧЕСКАТА СВОБОДА, ДАДЕНА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г., СЪЩЕВРЕМЕННО КРИТИЧНО И РЕЗЕРВИРАНО СЕ ОТНАСЯ КЪМ ПОСЛЕДВАЛИТЕ "ВЪЛНИ“ НА ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, УЧИЛИЩЕТО; ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА; ГРУБО, НЕНАУЧНО И НЕДАЛНОВИДНО ОТНОШЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СРЕДИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА:

- ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА БНА И МВР, СЪЩЕВРЕМЕННО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ СРЕЩУ ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯТА ИМ.

- РАЗДЕЛЯНЕ И ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ, КАТО ЗАЩИТАВА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ТЕЗИ ВЛАСТИ ДА ЧЛЕНУВАТ В ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.

БКП НАЛОЖИ МОНОПОЛ ВЪРХУ ВЛАСТТА ПРЕЗ ДЪЛЪГ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, НО ТЯ НЕ МОЖЕШЕ ДА НАЛОЖИ МОНОПОЛ ВЪРХУ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ.

ТВЪРДЕНИЕТО НА НОВОПСЕВДОДЕМОКРАТИТЕ ОТ СДС, НА ЛЕВОСЕКТАНТСКИТЕ И ОПОРТЮНИСТИЧНИТЕ ТЕЧЕНИЯ В БКП, ЧЕ КОМУНИЗМЪТ Е ФИКЦИЯ - Е НАЙ-МАЛКОТО ПОЛИТИЧЕСКО КЪСОГЛЕДСТВО.

РЕВОЛЮЦИОННАТА ПАРТИЯ ИЗХОЖДА ОТ УБЕЖДЕНИЕТО СИ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА НА РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И В НАШИТЕ УСЛОВИЯ ДЕЙСТВАТ ОБЕКТИВНИ ЗАКОНИ НА РАЗВИТОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО. ЖЕЛАНИЕТО НА НЯКОИ ЛИДЕРИ И ПСЕВДОФИЛОСОФИ ДА ОТРЕКАТ МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКОТО УЧЕНИЕ ЗА ДВЕТЕ ФАЗИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, КАТО ПРЕКРЪСТВАТ РАЗВИТОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО В "ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ" ИЛИ В "ДЕМОКРАТИЧЕН КАПИТАЛИЗЪМ" И С ТОВА ДА НАПРАВЯТ ОПИТ ЗА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ, Е ОБРЕЧЕНО НА ПРОВАЛ.

"ПРИЗРАКЪТ" ОТДАВНА НАПУСНА ЕВРОПА И ВСЕ ПО-ОБХВАТНО И ПО-СИЛНО ВЛАДЕЕ ЧОВЕШКИТЕ УМОВЕ В ЦЕЛИЯ СВЯТ - ОТ КУБА ДО АЛБАНИЯ, ОТ СССР ДО САЩ, ОТ ИЗРАЕЛ ДО КИТАЙ. ТЕЗИ ИДЕИ ОБЪРНАХА ЩИКОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙНИЦИ СРЕЩУ ГОСПОДАРИТЕ ИМ ПРЕЗ ВЛАДАЙСКОТО ВЪСТАНИЕ; ТЕЗИ ИДЕИ ВДИГНАХА РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ И ИНТЕЛИГЕНТИ - ЦЕЛИЯ НАРОД - С ГОЛИ РЪЦЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ ТЕРОР. ТЕЗИ ИДЕИ СЪЗДАДОХА И КАЛИХА НАРОДНИТЕ ОТРЯДИ НА АРМИЯТА ПРЕЗ 1923 Г. ЗАРАДИ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ ПАДНАХА ХИЛЯДИ СИНОВЕ И ДЪЩЕРИ НА НАРОДА. С КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ МЛАДЕЖТА СТРОИ ХАИНБОАЗ И ПЕРНИК-ВОЛУЯК.

НАШАТА АРМИЯ, МИЛИЦИЯ И УЧИЛИЩЕ СА НАРОДНИ И КАТО ТАКИВА РЕВОЛЮЦИОННАТА ПАРТИЯ ЗАЩИТАВА ТЯХНОТО ПРАВО И СВЕЩЕН ДЪЛГ ДА БЪДАТ ИДЕОЛОГИЗИРАНИ.

ОТРИЧАНЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИДЕОЛОГИЯ В ДЪЛБОКАТА СИ СЪЩНОСТ Е НЕ ДЕМОКРАЦИЯ, А НАСАЖДАНЕ НА ДРУГАТА ИДЕОЛОГИЯ - НА ПРОТИВНИКА, НА ВРАГА. САМОЗАБЛУЖДЕНИЕ Е ЗА ОНИЯ, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ ТАКЪВ ВРАГ НЕ СЪЩЕСТВУВА И ЧЕ, "ВИЖДАТЕ ЛИ, КОМУНИСТИТЕ САМИ СИ ГО СЪЗДАВАТ."

ПЪЛНА И ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ ИМА И МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА ЕДИНСТВЕНО В КОМУНИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО - ОБЩЕСТВО НА ВСЕСТРАННО РАЗВИТИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩОНАРОДНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗКЛАСОВО ОБЩЕСТВО, КЪМ КАКВОТО СЕ СТРЕМИ БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ.

В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ ИМА И СЪЩЕСТВУВА ЕДИНСТВЕНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ. СТРЕМЕЖЪТ НА НАДСТРОЕЧНИ ГРУПИ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ НАДМОЩИЕ /ЧЕСТО ПЪТИ ДОБРЕ ЗАВОАЛИРАНО НАСИЛИЕ ПОД ФОРМАТА НА БОРБА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ?!/ И Е АНАХРОНИЗЪМ.

ПРОГРЕСИВНАТА КЛАСА В БЪЛГАРИЯ И РЕВОЛЮЦИОННАТА КЛАСА ВСЕ ОЩЕ Е РАБОТНИЧЕСКАТА. ТЯ Е ТАЗИ СИЛА, КОЯТО МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВИ ПРЕХОД КЪМ НОВА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ, ТЯ Е КЛАСАТА, КОЯТО УСЪВЪРШЕНСТВУВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, И ТАЗИ КЛАСА НЯМА НАМЕРЕНИЕ, НИТО НЕОБХОДИМОСТ ДА СЪГРАЖДА БЪЛНУВАН "ДЕМОКРАТИЧЕН КАПИТАЛИЗЪМ“.

ОЩЕ В 1981 Г. БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ПРЕДЛОЖИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ РЕВОЛЮЦИЯ НА ИДЕИТЕ. ДЪЛБОКИЯТ СМИСЪЛ НА ТАЗИ РЕВОЛЮЦИЯ Е НЕ НАСИЛЕНА ХУБОСТ, НЕ НАТРАПВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ И ИДЕИ - А ТЪРСЕНЕ И ДОСТИГАНЕ ДО ТЯХ, ТАКА КАКТО ХРИСТОС КАЗВА: "КОЙТО МЕ ТЪРСИ, ЩЕ МЕ НАМЕРИ" КОЙТО ТЪРСИ РАВЕНСТВО - ЩЕ ГО НАМЕРИ В КОМУНИЗМА.

КОЙТО ТЪРСИ БРАТСТВО - ЩЕ ГО СРЕЩНЕ В КОМУНИЗМА.

КОЙТО ТЪРСИ СВОБОДА - ЩЕ Я ИМА В КОМУНИЗМА.

КОЙТО ТЪРСИ ДЕМОКРАЦИЯ - ЩЕ ЖИВЕЕ В ДЕМОКРАЦИЯ В КОМУНИЗМА.

РАВЕНСТВО, БРАТСТВО, СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ - ТЕЗИ СВЕТИ ДУМИ ЩE ИМАТ ПОКРИТИЕ САМО В БЕЗКЛАСОВОТО ОБЩЕСТВО; ВЪВ ВСЯКО ДРУГО ИМА НАСИЛИЕ - ОТ ГРУПИ НАД КЛАСИ, ОТ КЛАСИ НАД ГРУПИ, НАСИЛИЕ ОТ ДИКТАТОРИ, НАСИЛИЕ ОТ ТИРАНИ, НАСИЛИЕ ОТ ЛИДЕРИ.

В НАЧАЛОТО НА 80-ТЕ ГОДИНИ ПРЕЗИДЕНТЪТ НА САЩ Р.РЕЙГЪН ВЪЗПРИЕ КУРС НА КРЪСТОНОСЕН ПОХОД СРЕЩУ КОМУНИЗМА. НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА СЕ ПОЯВИ И М.ГОРБАЧОВ. НЕГОВАТА ПЛАТФОРМА ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО БЕШЕ ВЪЗПРИЕТА ОТ КПСС И ПОДКРЕПЕНА РАДУШНО ОТ ЗАПАДА. ПО СМИСЪЛ И ДЪЛБОКО В ЖЕЛАНИЯТА НА ВДЪХНОВИТЕЛИТЕ СИ ТОЗИ ПРОЦЕС БЕ ПРАВИЛЕН, НАВРЕМЕНЕН, НЕИЗБЕЖЕН; НО ЛЕВОСЕКТАНСКИ ТЕЧЕНИЯ НАДДЕЛЯХА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО ПОТЕГЛИ ПО КОЛОВОЗА НА ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ЗА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ. НАЙ-ДЪЛБОКО ПОРАЖЕНИЕ ТАЗИ ПОЛИТИКА ИМА В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС В СССР, КОЯТО ВЪПРЕКИ НЕЖЕЛАНИЕТО НА ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НАСИЛСТВЕНО БЕ ПРОВЕДЕНА И В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРАГИЧНО ТОВА СТАНА ПО ВРЕМЕ НА КОНТРАРЕВОЛЮЦИОННИЯ ДЪРЖАВЕН ПРЕВРАТ В СР РУМЪНИЯ С ВЕРОЛОМНОТО И ЗВЕРСКО УБИЙСТВО НА НИКОЛАЕ И ЕЛЕНА ЧАУШЕСКУ. БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ПАРТИЯ ПО ТОЗИ ПОВОД ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЕ ПРИЗНАВА ФРОНТА ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ НА РУМЪНИЯ. СОЛИДАРИЗИРА СЕ С БОРБАТА НА 2,5 МЛН. РУМЪНСКИ КОМУНИСТИ И Е УБЕДЕНА, ЧЕ ПРАВДАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА И РУМЪНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО ФЕНИКС ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ ОТ ПЕПЕЛИЩЕТО НА СРЕДНОВЕКОВНИЯ ПОГРОМ.

КАТО СЕ ОСНОВАВА НА РАЗУМА И МЪДРОСТТА, БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ПАРТИЯ НЕ ВЪЗПРИЕМА СЪВЕТСКОТО ПРЕУСТРОЙСТВО ПОРАДИ РАЗЛИЧНИТЕ ОБЕКТИВНИ И СУБЕКТИВНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ Е ЗА "ПРАКТИЧЕСКО РАЗШИРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ".

- САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ КАТО СЪЩЕСТВЕН ПРЕХОД КЪМ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩНОСТИТЕ В ОБЩЕСТВО НА СОЦИАЛНА ЕДНОРОДНОСТ.

РЕВОЛЮЦИОННАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗИСНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ЩЕ СЕ ПОСТИГНЕ НЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, НЕ ЧРЕЗ САМОЗАДОВОЛЯВАНЕ, А ПО ПЪТЯ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ ПРИ ЗАПАЗЕНА ЧАСТ ДЪРЖАВНО ПЛАНИРАНЕ, ПО ПЪТЯ НА ИНТЕГРАЦИЯ С ЧУЖДИ ИКОНОМИКИ ПРИ РАВНОПРАВНИ УСЛОВИЯ, ПО ПЪТЯ НА УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ.

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ ПРИЕМА НАЛИЧИЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, АКО В КОНСТИТУЦИЯТА Е ГАРАНТИРАНА ЗАБРАНАТА И ПРЕСЛЕДВАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЧОВЕК ОТ ЧОВЕКА.

БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ПАРТИЯ С ТРЕВОГА СЛЕДИ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС. ВЗЕТИТЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ОТ ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО РЕШЕНИЯ ПОД НАТИСКА НА СДС НЕ РАЗРЕШАВАТ, А УСЛОЖНЯВАТ И БЕЗ ТОВА СЛОЖНИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС - ТЛАСКАТ БЪЛГАРИЯ КЪМ РАЗЕДИНЕНИЕ: НАЦИОНАЛНО, ПОЛИТИЧЕСКО И ДУХОВНО.

ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС, Е НЕНАУЧНО, ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НЕДАЛНОВИДЕН АКТ НА ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС СЪЩЕСТВУВА ОТ ЗАРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ ТУРСКО РОБСТВО, В КРАЯ НА 18 И НАЧАЛОТО НА 19 ВЕК. СТИХИЙНИ ВЪСТАНИЯ, БОРБА ЗА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ, БОРБА ЗА НАЦИОНАЛНО, ПОЛИТИЧЕСКО И СОЦИАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗИРАТ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ДО ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО.

БЕРЛИНСКИЯТ КОНГРЕС РАЗПОКЪСА И РАЗГРАБИ НОВООСВОБОДЕНА БЪЛГАРИЯ. ВЕЧЕ 110 ГОДИНИ ТОЗИ ВЪПРОС СТОИ ОТВОРЕН И ГЛАВНО ВЪНШНИ ФАКТОРИ, "ДЕМОКРАТИЧНИ" ЗАПАДНИ СИЛИ ПОМОГНАХА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС ДА Е НЕРАЗРЕШЕН.

ДВЕ СА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС: МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ОТ ДРУГА, ВЪПРОСЪТ ЗА ПОТОМЦИТЕ НА ИСЛЯМИЗИРАНИТЕ БЪЛГАРИ. СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ЗАПОЧНАХА АТАКИ СРЕЩУ ВЪЗРОДИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ТРУДЪТ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ СВЕТИЛА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ, ЕЗИКОЗНАНИЕ, ЕТНОГРАФИЯ И АРХЕОЛОГИЯ БЕШЕ ПОСТАВЕН ИЗВЪН ЗАКОНА.

БЕЗ ДА СЕ ЗАСЯГАТ ПРИЧИНИТЕ И ПОВОДЪТ ЗА НАСИЛИЕ ПРЕЗ 1984 Г., НЕПРАВИЛНО СЕ ОТЪЖДЕСТВИХА ДЪРЖАВНИЧЕСКИ АКТ С НАУЧНООБОСНОВАН ПРОЦЕС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ИМЕНА.

PAЗPЕШABAHETO НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, КАТО СЕ ВЗИМАТ ПРЕДВИД ПРИМЕРИ ОТ ОПИТА НА ВВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ, Е НЕМИСЛИМ[О?].

НЯМА В ЕВРОПА, А И В СВЕТА ДРУГ НАРОД, ДРУГА НАЦИЯ С ПО-СЛОЖЕН ДЪРЖАВЕН И КУЛТУРЕН РАЗВОЙ ОТ НАШИЯ ПЪТ - ПЪТ ПРЕЗ РОБСТВО, УНИЩОЖЕНИ ОТ ДРУГИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ И НАСИЛСТВЕНО АСИМИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЕТО НАСЕЛЕНИЕ, СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИ ХРОНИСТИ, ПРЕМИНАВАЩИ НА ПЪТ ЗА АЗИЯ ПРЕЗ БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ 14 ВЕК, Е НАСЕЛЕНИЕ ПО ЧИСЛЕНОСТ СЛЕД ЕВРЕЙСКОТО И ИНДУСКОТО.

ПРЕЗ 1885 Г. КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ НАБРОЯВАТ ЗАЕДНО ОКОЛО 3 МЛН. 300 ХИЛ.ЖИТЕЛИ, ОТ КОИТО ОКОЛО 2,5 МЛН.БЪЛГАРИ /ПОСОЧЕНО ОТ АКАД. ИРЕЧЕК ПО ДАННИ НА М.САРАФОВ/.

ЗА ДА РАЗРЕШИМ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС, НИ Е НУЖНА ЖЕРТВЕНОСТТА НА ЛЕВСКИ, НЕГОВАТА ДАЛНОВИЛНА МИСЪЛ ЗА СЪГРАЖДАНЕ НА "ЕДНИЧКА“ БЪЛГАРИЯ.

НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС НЕ БИВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА КОРИСТНИ ЦЕЛИ ОТ НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ. НЕ ЕМОЦИОНАЛНИ УЛИЧНИ ОЦЕНКИ, А НАУЧНА МИСЪЛ И ОБОСНОВКА. НЕ ДРЪНКАНЕ НА ОРЪЖИЕ И РАЗПАЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ СТРАСТИ, НЕ РАЗЕДИНЕНИЕ, А ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ НИ ГРАНИЦИ, МИРЕН ЦИВИЛИЗОВАН РАЗГОВОР ЗА ТОВА КОИ СМЕ, ОТКЪДЕ ИДВАМЕ, НАКЪДЕ ВЪРВИМ.

МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ ЗАСТЪПВА ГЛЕДИЩЕТО ЗА КУЛТУРНО ОБЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ В НАСТОЯЩЕТО С МИСЪЛ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И НАЦИОНАЛНО БЪДЕЩЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА.


КЪДЕ Е ДЕМОКРАЦИЯТА?

БРАТЯ И СЕСТРИ! БЪЛГАРИ, ЦИГАНИ, ТУРЦИ И ДРУГИ! НАШАТА СТРАНА ОТНОВО Е ЗАПЛАШЕНА ДА БЪДЕ ЗАЛЯТА ОТ ВЪЛНИТЕ НА БЕЗЗАКОНИЕТО И СВОЕВОЛИЕТО! СЛЕД КАТО НАШАТА ПАРТИЯ СТАНА НЕДОСТЪПНА ЗА ВМЪКВАНЕ НА ХОРА ОТ БСП И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ В НЕЯ, ТО ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРИКРИТО ЗАД ПРОКУРОРА НА РЕПУБЛИКАТА, РЕШИ ДА НИ ОТСТРАНИ ОТ ПЪТЯ СИ. ЗАВЕДЕНО Е ФИРМЕНО ДЕЛО СРЕЩУ НАС, ЗА ДА НИ БЪДЕ ОТНЕТО ПРАВОТО ДА СЪЩЕСТВУВАМЕ КАТО ПАРТИЯ. ТОЯ ЦИНИЗЪМ И ТОВА ВМЕШАТЕЛСТВО НА ПРОКУРОРА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА НАШАТА ПАРТИЯ НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ ВСИЧКИ ОСЪДЕНИ, БЛИЗКИ И РОДНИНИ НА ОСЪДЕНИ, КЪМ ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ И ОНЕПРАВДАНИ, КЪМ ВСИЧКИ ТРЕЗВОМИСЛЕЩИ ХОРА И КЪМ ВСИЧКИ ПО-МАЛКИ ПАРТИИ ДА НИ ПОДКРЕПЯТ. ТАЯ ПОДЛОСТ, С КОЯТО СИ СЛУЖАТ ТИЯ САМОИЗБРАЛИ СЕ ВЛАСТЕЛИНИ, НИ КАРА ДА СЕ ОБЪРНЕМ ЗА ПОМОЩ КЪМ ВАС, БРАТЯ И СЕСТРИ, ЗАЩОТО АКО НЯКОЙ ДОСЕГА Е ОТРАЗЯВАЛ ЧЕСТНО ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА В ЗАТВОРИТЕ И АРЕСТИТЕ КЪМ ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР, АКО НЯКОИ ЗНАЕ ТОЧНО И КОНКРЕТНО С КАКВИ СРЕДСТВА СИ СЛУЖАТ БСП И МВР, ТО ТОВА СМЕ НИЕ. ДОРИ ДА НИ ОТСТРАНЯТ СЪС ЗАКОН ПО ПЪТЯ СИ, КАТО ПАРТИИ НИЕ ПАК ЩЕ СЪЩЕСТВУВАМЕ И ЩЕ СЕ БОРИМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, СПРАВЕДЛИВОСТ И НЕНАСИЛИЕ. КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИМ МЕТОДИ СА ПРОКАЗА ЗА ЦЯЛАТА НИ НАЦИЯ. ТЕ СА СПОСОБНИ ДА НАПРАВЯТ ОТ БЯЛОТО ЧЕРНО. ЗА ТЯХ СА ВЕРНИ САМО ТЕХНИТЕ ДОВОДИ, А ФАКТИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СА БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ. ТЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА ПО-СИЛНИТЕ И НИ ОТНЕМАТ И МАЛКОТО, КОЕТО СА НИ ДАЛИ.

КОЙ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ В НАШАТА СТРАНА ОТ 1944 Г. ДО ДЕН ДНЕШЕН ДЕЛАТА СЕ РЕШАВАТ НЕ ПО ЗАКОН, А ПО ВЗЕТО ПРЕДВАРИТЕЛНО РЕШЕНИЕ ОТ ТОЯ ИЛИ ОНЯ ВЛАСТЕЛИН. ОБВИНЕНИЕТО, ЧЕ НАШАТА ПАРТИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ, Е ПРОСТО ПОРЕДНИЯТ ПОДЪЛ ХОД, С КОЙТО СА ЗАПОЧНАЛИ ДЕЛОТО ТИЯ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ СЛУЖИТЕЛИ. В ПРОТОКОЛА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ПИШЕ, ЧЕ ПАРТИЯТА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ 5 /ПЕТ/ ЧЛЕНОВЕ, А ТЯ НАБРОЯВА НАД 50 /ПЕТДЕСЕТ/ ЛИЦА. ТУК Е МЯСТОТО ЗА ДОКАЗАТЕЛСТВО ПРЕД ВСИЧКИ. ЗАПИСАЛИ СМЕ ИМЕНАТА НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ПРИ ЕДНА ЕЛЕМЕНТАРНА ПРОВЕРКА ЩЕ СЕ УСТАНОВИ ИСТИНАТА. /СЛЕДВАТ ИМЕНАТА И ПОДПИСИТЕ НА 54 УЧРЕДИТЕЛИ/.

НИЕ НЕ СМЕ ПАРТИЯ НА МЪРТЪВЦИ И В НАШИЯ СПИСЪК НЯМА ВПИСАНИ ИМЕНА НА УМРЕЛИ ХОРА, КАКТО ТОВА ПРАВИ БСП.

В РЕШЕНИЕТО, ВЗЕТО НА 20 АПРИЛ 1990 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПАРТИЯТА, ПИШЕ, ЧЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Е РЕШЕНО ПАРТИЯТА ДА СЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ ОТ ПЕТ ЧЛЕНОВЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЗАМЕСТНИК-СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ И КАСИЕР. НО ТОВА СА НАШИ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ИСКАМЕ ДА ИЗВЕСТИМ ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ И ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПАРТИЯ, КОЯТО ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВА НЕЗАКОННО РЕГИСТРИРАНА, Е БСП. А НИЕ СМЕ ЖЕРТВА НА ВСЕ ОЩЕ ШИРЕЩИЯ СЕ ТОТАЛИТАРИЗЪМ. ПОРАДИ ГОРЕИЗЛОЖЕНИТЕ ФАКТИ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА НА ИСКАНЕТО ДА СЕ ОТМЕНИ РЕШЕНИЕТО ОТ 20 АПРИЛ 1990 Г. ДА БЪДЕМ РЕГИСТРИРАНИ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ И НАСТОЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАСУВАМЕ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Н Р Б  И НА ЗАМЕСТНИК-ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И НАСТОЯВАМЕ ЗА ТЯХНАТА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


В ПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА БНДРП ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА:

1. НОВА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ.

2. КОНСТИТУЦИЯТА ДА ГАРАНТИРА РАЗДЕЛЯНЕТО МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ДА СЕ ОГЛАВЯВА ОТ ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАН ЧРЕЗ ОБЩОНАРДНО ДОПИТВАНЕ.

4. ГЛАСУВАНЕТО ДА БЪДЕ В ДВА ТУРА, А МАНДАТИТЕ ДА НЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПО 4 ГОДИНИ.

5. ЗАМЕНЯНЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА СЕГАШИЯ АПАРАТ НА МВР С ДЕПОЛИТИЗИРАН СЪСТАВ, КАТО НОВИЯТ АПАРАТ ДА НЕ СЕ НАРИЧА МИЛИЦИЯ ИЛИ ПОЛИЦИЯ, А СИЛИ ЗА РЕД И СПОКОЙСТВИЕ /СРС/.

6. СРС ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ, КАТО РЪКОВОДНИЯТ ИМ ПЕРСОНАЛ ДА СЕ НАЗНАЧАВА И УВОЛНЯВА ОТ НЕГО.

7. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ В БНА И СЪКРАЩАВАНЕ СРОКА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ВОЕННА ПОВИННОСТ НАПОЛОВИНА, А СЪЩО И БРОЯ НА СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ, В УСЛОВИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.

8. ПРОМЯНА НА ПОРЯДКИТЕ И РЕДА В БНА И ПОСТЕПЕННО ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ.

9. ДЕМОНТИРАНЕ НА ГРАНИЧНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЛЕКЧАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ.

10. ОТДЕЛЯНЕ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДЪРЖАВАТА И ОБОСОБЯВАНЕТО Й КАТО СВОБОДНА И САМОСТОЯТЕЛНА.

11. ПРИЗНАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАЗНУВАНЕТО НА ВСИЧКИ ГОЛЕМИ И СРЕДНОГОЛЕМИ ХРИСТИЯНСКИ ПРАЗНИЦИ.

12. ПРОГРАМИТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЯТА И РАДИОТО ДА БЪДАТ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЗРИТЕЛИТЕ И СЛУШАТЕЛИТЕ, А ИЗДРЪЖКАТА ИМ ДА Е ОТ РЕКЛАМАТА.

13. ВЗЕМАНЕ НА НАЙ-СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КАТАСТРОФА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ЗАКОН В ТАЗИ НАСОКА.

14. ИЗДИГАНЕ ЗА НАЙ-ВИСОК И ОПРЕДЕЛЯЩ ФОРУМ В БЪЛГАРИЯ НА РЕФЕРЕНДУМА /ОБЩОНАРОДНОТО ДОПИТВАНЕ/, КОЙТО ДА СЕ ПРОВЕЖДА

В СРОК ОТ 2 МЕСЕЦА СЛЕД ВНАСЯНЕТО НА ПЕТИЦИЯ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПОДПИСАНА ОТ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 25 000 ГРАЖДАНИ.


В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА Б Н Д Р П  ЩЕ СЕ ЗАСТЪПВА ЗА СЛЕДНОТО:
 
        1. СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ПАРАЛЕЛНО С ДЪРЖАВНАТА, КООПЕРАТИВНАТА И ПР.

2. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДА БЪДЕ ГАРАНТИРАНА ОТ КОНСТИТУЦИЯТА КАТО СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОТНАСЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИЛИ ЧУЖД ИНВЕСТИТОР.

3. ДА СЕ ЗАКРИЯТ ИЗЛИШНИТЕ ВЕДОМСТВА И ДА СЕ СЪКРАТИ СЪСТАВЪТ НА АДИМИНИСТРАТИВНИЯ АПАРАТ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

4. ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ СВОБОДНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, КАТО ДЪРЖАВАТА ДА КОНТРОЛИРА САМО ЦЕНИТЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.

5. ДА СЕ СЪЗДАДАТ СТОКОВА, ФОНДОВА И ВАЛУТНА БОРСА.

6. ДА СЕ ВЪРНАТ ОТНЕТИТЕ МАГАЗИНИ И ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ ИМ, А ТЕ ДА ГИ ПРОДАДАТ, АКО НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ.

7. ДА СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО С НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СФЕРИ НА ТЪРГОВИЯТА, ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

8. ДА СЕ ВЪВЕДЕ НОВ ДАНЪЧЕН МЕХАНИЗЪМ, ПООЩРЯВАЩ И СТИМУЛИРАЩ РАЗВИТИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ РОДОВЕ ДЕЙНОСТИ.

9. ДА СЕ РАЗВИЕ СИЛНО ТУРИЗМЪТ В СТРАНАТА НА БАЗАТА НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ С ЦЕЛ ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В "ШВЕЙЦАРИЯ НА БАЛКАНИТЕ".

10. БНБ ДА СЕ ОТДЕЛИ ОТ КОНТРОЛА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ СТАБИЛИЗИРА БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ.

11. ДА СЕ ДАДЕ ЗЕМЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ТРУЖЕНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ.

12. СЪЗДАВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВИ ДА СТАВА ДОБРОВОЛНО, ПО ИНИЦИАТИВА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЪЗДАДАТ ТАКИВА.

13. ДА СЕ УВЕЛИЧИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКА МАЛОГАБАРИТНА ТЕХНИКА ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ВНОСНА ТАКАВА.

14. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ КАТО ИЗКУСТВЕНИ ТОРОВЕ, НАД ДОПУСТИМАТА БЕЗВРЕДНА КОНЦЕНТРАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГАРАНЦИИ НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /АСП/.


ПРЕДИЗБОРНАТА АТМОСФЕРА В СТРАНАТА ПОРАЖДА ОПАСЕНИЯ. ЕСТЕСТВЕНО Е НАТРУПАНОТО ПРЕЗ ТОТАЛИТАРНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ДА ОКАЗВА НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ КЛИМАТ. НЯКОИ ОТ ПРОПАГАНДНИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИНСТИТУЦИИ НЕ ПРОТИВОДЕЙСТВАТ ДОСТАТЪЧНО ЕФЕКТИВНО СРЕЩУ ТАЗИ ТЕНДЕНЦИЯ.

ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ Е ДА ОСИГУРЯТ ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ.

В ОРГАНИЗАЦИОННАТА УРЕБДА НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е ФОРМУЛИРАНО НЕДВУСМИСЛЕНО: "ЧЛ.4. АСП ОТРИЧА НАСИЛИЕТО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ ФОРМИ И ГО ИЗКЛЮЧВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ." ТОВА Е ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАШАТА ПАРТИЯ, КОЙТО ПРОИЗТИЧА ПРЯКО ОТ ЦЯЛОСТНАТА НИ ПОЗИЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ТЕЗИ ПРИНЦИПИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИЗБОРНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО:

- ДА НЕ ПОДСТРЕКАВА КЪМ, ДА НЕ ПРИЛАГА И ДА ПРОТИВОДЕЙСТВА СРЕЩУ ВСЯКАКВО НАСИЛИЕ, БЕЗЗАКОНИЕ, РАЗЧИСТВАНЕ НА ЛИЧНИ СМЕТКИ, ПРОЯВИ НА ОТМЪЩЕНИЕ И РЕВАНШИЗЪМ;

- ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ДЕМАСКИРАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА;

- ДА РАБОТИ АКТИВНО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО, РЕДА И СИГУРНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.

СОФИЯ, 28 МАЙ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ДРУЖЕСТВОТО НА НЕЩАТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ В ЗАЩИТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБЖ.


СЪСТОЯЛОТО СЕ НА 31 МАЙ 1990 Г. В СОФИЯ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА НЕЩАТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, НАДПАРТИЙНА ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОБЕДИНЯВА НАД 650 ЖУРНАЛИСТИ-ВЕТЕРАНИ И НА СВОБОДНА ПРАКТИКА, УПЪЛНОМОЩИ СВОЯ ДРУЖЕСТВЕН СЪВЕТ ДА ИЗКАЖЕ РЕШИТЕЛЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПОДЕТАТА КАМПАНИЯ ОТ НЯКОИ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ И НЕЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ СРЕДИ ДА БЪДЕ СВАЛЕН СТЕФАН ПРОДЕВ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ ПОСТ В СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ.

ТОВА Е ЗЛОНАМЕРЕНА КАМПАНИЯ, ПОДКЛАЖДАНА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАТИЯ И БЕЗ НИКАКВО ЗАКОННО ОСНОВАНИЕ.

КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБЖ СТЕФАН ПРОДЕВ С НИЩО НЕ Е НАРУШИЛ ПРИЕТИЯ ОТ ДЕВЕТИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА УСТАВ, КОЙТО В НИТО ЕДИН СВОЯ ЧЛЕН НЕ ЗАБРАНЯВА НА СЪЮЗНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДА ИМА СОБСТВЕНИ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ РАЗБИРАНИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО НА НЕЩАТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ: ИВАН ДЕЛЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА, ПРИЕТА НА СЪБРАНИЕ НА 74 ЖУРНАЛИСТИ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СБЖ.


ДНЕС, 30 МАЙ 1990 Г., СЕДЕМДЕСЕТ И ЧЕТИРИМА ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ОТ РАЗЛИЧНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБРАХМЕ В КЛУБА НА СБЖ И СЛЕД ОЖИВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗАЯВЯВАМЕ СЛЕДНОТО:

ИЗРАЗЯВАМЕ СВОЯ ОСТЪР И КАТЕГОРИЧЕН ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА НЕКОЛЦИНА ЖУРНАЛИСТИ, СРЕД КОИТО НЕЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ, НЕПРАВОМЕРНО И ПРОТИВОУСТАВНО ДА СЕ МЕСЯТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МУ РАБОТИ. РЪКОВОДЕНИ ОТ ПРЕДИЗБОРНИ ПРИСТРАСТИЯ, ТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ПОДЕМАТ ПОРЕДНА КАМПАНИЯ ЗА ОСПОРВАНЕ РЕШЕНИЯТА НА ЗАКОННО ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЕТИ ИЗВЪНРЕДЕН СЪЮЗЕН КОНГРЕС И ОТПРАВЯТ БЕЗПОЧВЕНИ ТЕНДЕНЦИОЗНИ НАПАДКИ СРЕЩУ НЕГОВИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ - УВАЖАВАНИЯ БЪЛГАРСКИ ПУБЛИЦИСТ СТЕФАН ПРОДЕВ. ТАКИВА ДЕИСТВИЯ ПРЕЦЕНЯВАМЕ КАТО ГРУБО ПОГАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЕТИКА.

ПОРАДИ ТОВА ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СЪЮЗНИ ДРУЖЕСТВА, ВСИЧКИ КОЛЕГИ ДА СЕ РАЗГРАНИЧАТ ОТ ТАЗИ НЕДОСТОЙНА КАМПАНИЯ И ДА Я ОСЪДЯТ.

/ИМЕНАТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБРАНИЕТО СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В РЕДАКЦИЯТА НА В. "ПОГЛЕД"/.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X X X

СОФИЯ, 1 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ "ПРИЯТЕЛИ НА САЩ В БЪЛГАРИЯ".


ДАМИ И ГОСПОДА,

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО НИ Е СБЛИЖАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА КУЛТУРА, ВЗАИМНОТО ИМ ОПОЗНАВАНЕ И РАЗБИРАНЕ. НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЧРЕЗ СВОИТЕ КАНАЛИ ДА ИЗЛЪЧВА ПРЕДАВАНИЯ НА НЯКОИ СПЪТНИКОВИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ ОТ САЩ. ПОДОБНА ПРАКТИКА СЪЩЕСТВУВА В ЦЯЛ СВЯТ, А В ИЗТОЧНА ЕВРОПА - В УНГАРИЯ, ПОЛША, ЧЕХОСЛОВАКИЯ, ГДР И ЮГОСЛАВИЯ. У НАС СЪЩО ВЕЧЕ ИМА ПРЕЦЕДЕНТ - ПРЕДАВАНЕТО НА ПЪРВА ПРОГРАМА НА ЦЕНТРАЛНАТА СЪВЕТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ТРЕТИ КАНАЛ НА БТ, А НАСКОРО БЕШЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФРЕНСКИ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ.

СОФИЯ, 10 МАЙ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КР. ДЯНКОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

---------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БРОЙ 107

[......................................................
        ......................................................
        ......................................................]

СТР.11
...........ВИНО, ЧЕ НЕЩАТА НЯМА ДА СЕ ОПРАВЯТ, АКО ЕДИН НОМЕНКЛАТУРЕН ЕШЕЛОН СМЕНИ ДРУГ, СИНЪТ - БАЩАТА. ЕДИН ХИТРЕЦ - ДРУГ

ХИТРЕЦ, ХАЛВАДЖИЯТА - БОЗАДЖИЯТА И Т.Н. ЗАЛОГ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ Е ТОВА НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА ДА ЗАСТАНАТ ХОРА С КАЧЕСТВА

И ПРЕДИ ВСИЧКО ЧЕСТНИ. А ТОВА НИКАК НЕ Е ЛЕСНО В СТРАНА, В КОЯТО ТВЪРДЕ ДЪЛГО ЗАТВОРЪТ, ПСИХИАТРИЯТА И ГРОБИЩАТА БЯХА

ЕДИНСТВЕНИТЕ МЕСТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ РЕЖИМА ЗА ЧЕСТНИТЕ. КАТО ЧАСТ ОТ ТОЗИ НАРОД БЯХМЕ ДЛЪЖНИ ДА КАЖЕМ СВОЯТА ДУМА И НИЕ

Я КАЗАХМЕ. А СЕГА Е НЕГОВ РЕД.  

ЯНКО ЯНКОВ
        КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ
        ДРАГОМИР ЦЕКОВ
        Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ

СОФИЯ, 28 МАЙ 1990 ГОДИНА

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/