23 март 1990

СОФИЯ, 23 МАРТ 1990 ГОДИНА                  БРОЙ 59 /77/


      СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                    НА  БЪЛГАРИЯ Е НУЖНА ДЕМОКРАЦИЯ!

     ОТМИНАХА ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ГРЪМКИ СЛОВА В ИМЕТО НА ТРУДЕЩИЯ СЕ НАРОД И НЕГОВИЯ АВАНГАРД. ПОД ПРИКРИТИЕ НА ПОТОЦИ ОТ ДУМИ ЗА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ И РАЙ НА ЗЕМЯТА БЕ СЪЗДАДЕНА УРОДЛИВА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ЗАЩИТАВА И ГАРАНТИРА НЕ ОСНОВНИ ПРАВА И СВОБОДИ НА НАРОДА, А НА ЗАГРАБИЛАТА ЦЯЛАТА ВЛАСТ САМОЗВАНА КАСТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА. ОПИЯНЕНА ОТ СВОЯТА ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ, ТЯ СЪЗДАДЕ АБСУРДНО ЗАТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ДОМИНИРАЩА РОЛЯ БЕ ПРЕДОСТАВЕНА НА МИТА ЗА ИДЕЙНА И ПОЛИТИЧЕСКА НЕПОГРЕШИМОСТ НА РЪКОВОДНАТА ВЪРХУШКА. НОМЕНКЛАТУРАТА СЕ СТРЕМЕШЕ И ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ГРИЖИ ЕДИНСТВЕНО ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ САМО ЗА СЕБЕ СИ И ДА ВЪЗПРОИЗВЕЖДА САМА СЕБЕ СИ. ЗАКОНОМЕРНО БЕ ПОСТИГНАТО ПЪЛНО РАЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА СТРАНАТА В ИСТИНСКА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА. САМО ЗА 1989 ГОДИНА ВЪНШНИЯТ ДЪЛГ НА СТРАНАТА НАРАСНА ОТ 7,7 НА 9,4 МИЛИАРДА ДОЛАРА И ДАДЕ ПОВОД НА ЦИВИЛИЗОВАНИТЕ СТРАНИ ДА ГОВОРЯТ ЗА ВЪЗНИКНАЛ ТРЕТИ СВЯТ НАСРЕД /ИЗТОЧНА/ ЕВРОПА. ПЛАХО ЗАРАЖДАЩИТЕ СЕ В ХОДА НА ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НАЧЕНКИ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЯХА ЗАМЕНЕНИ С ИДЕОЛОГИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО РАЗГРОМИХА БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ЛИШИХА НАРОДА ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРИДОБИЕ НЕ САМО ПОЛИТИЧЕСКА, НО И КАКВАТО И ДА Е СЪВРЕМЕННА КУЛТУРА.
     ЗЛОВЕЩАТА СЯНКА НА КАТАСТРОФАТА ПРИНУДИ НОМЕНКЛАТУРАТА ДА СЕ ОГЛЕДА И ПОТЪРСИ ИЗКУПИТЕЛНИ ЖЕРТВИ, НА КОИТО ДА ПРИПИШЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ, С ЦЕЛ ДА ОТЛОЖИ НЕИЗБЕЖНОТО СИ СГРОМОЛЯСВАНЕ. В ТАКАВА ОБСТАНОВКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ВЪЗСТАНОВЯВА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД КАТО БЕ ПРИНУДЕНА ДА "ПРЕКРАТИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ" ПРЕЗ 1949 Г. РДП Е ГОТОВА ДА ПОЕМЕ СВОЯ ДЯЛ ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО. НАШАТА ЦЕЛ Е РАДИКАЛНАТА ПРОМЯНА КАКТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОСНОВА, ТАКА И НА ИЗГРАДЕНАТА ВЪРХУ НЕЯ СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА У  НАС. РЕЗУЛТАТ НА ТАЗИ ПРОМЯНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО НА СВОБОДНИ И РАВНОПРАВНИ ЛИЧНОСТИ.
    ДЕМОКРАЦИЯТА В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЦЕЛ, А САМО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАЗВИТОТО ОБЩЕСТВО. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЗРАЗЯВА РАЗБИРАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА КАТО РАЗУМЕН БАЛАНС МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕТО НА МНОЗИНСТВОТО И ГАРАНТИРАНОТО РАВНОПРАВИЕ. ОТ ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО ОСНОВНО Е ПРАВОТО ЗА НЕНАСИЛСТВЕНО ПРЕВРЪЩАНЕ В МНОЗИНСТВО. ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ ТОВА РАЗБИРАНЕ ЗАДАЧА НА НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ Е АДАПТИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО КЪМ КРИТЕРИИТЕ И ЦЕННОСТИТЕ НА РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ, КОЕТО Е ПРОВЪЗГЛАСЕНО КАТО ЦЕЛ И НА ПОВЕЧЕТО ОТ ОСТАНАЛИТЕ ПАРТИИ В СТРАНАТА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЗПОВЯДВА КРАЙНИ ВЪЗГЛЕДИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. В СЪВРЕМЕННАТА ОБСТАНОЗКА ТЕЗИ КРАЙНИ ВЪЗГЛЕДИ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СЕ ПРИПОКРИВАТ СЪС СТАНОВИЩАТА НА РЕДИЦА ДРУГИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ФОРМАЦИИ, КОЕТО Е ОЩЕ ЕДИН ПРИЗНАК ЗА КРЕЩЯЩАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ БЪРЗИ ПРОМЕНИ. РДП СЧИТА ТЯХНОТО НЕОТЛОЖНО ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ЕДИНСТВЕН ИЗХОД ОТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА.


              ЗА ДНЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ

               А. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

     В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА И ПРИНАДЛЕЖИ НА НАРОДА. ИЗРАЗ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО Е ИДЕЯТА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА С ДЕМОКРАТИЧНО ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА, ПРИ ВСЕОБЩО, РАВНО И ТАЙНО ИЗБОРНО ПРАВО.
     ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СА РАВНИ ПО ДОСТОЙНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ТЕХНИТЕ РАСА, ПОЛ, ЕЗИК, РЕЛИГИЯ, НАЦИОНАЛНОСТ, ЕТНИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, МАТЕРИАЛНО И ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ.
     ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НОРМИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА УСТАНОВЯВАТ, ГАРАНТИРАТ И ЗАЩИТАВАТ ДУХОВНАТА СВОБОДА, РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКОТО БРАТСТВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ.
     ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН ИМА ПРАВО ДА СЕ ПРИДВИЖВА СВОБОДНО И ДА ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО СИ В ПРЕДЕЛИТЕ НА ВСЯКА ДЪРЖАВА. ПРИЕЛИЯТ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЛИШЕН ОТ ПРАВО ДА ПРОМЕНИ ГРАЖДАНСТВОТО СИ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА СВОБОДНИ ИЗБОРИ ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА.
     ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ ОТ СЪДБОНОСНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СТРАНАТА ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА, КОИТО ПОСТАВЯТ ПОД ВЪПРОС ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ, НЕЙНАТА НЕЗАВИСИМОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ, КАКТО И ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ ВЪВ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА СЪВЕСТТА, МИСЪЛТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СЪБРАНИЯТА И СДРУЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КАКТО И НА ТЕХНИТЕ МИРНИ ШЕСТВИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, СЪДЕБНАТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ЗА ТЯХНАТА НЕЗАВИСИМОСТ ЕДНА ОТ ДРУГА. РДП Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВИСШ НАДЗОР ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ С КОНСТИТУЦИЯТА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ОБЩИНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ КАТЕГОРИЧНО РАЗГРАНИЧАВА ФУНКЦИИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПАРТИИТЕ. РДП ИЗИСКВА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, Т.Е. СЪДЕБНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МАГИСТРАТИ, ДА ДЕКЛАРИРАТ ПРИ ВСТЪПВАНЕТО В ДЛЪЖНОСТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПАРТИЯ НА МИРА, ТЪЙ КАТО МИРЪТ Е ПЪРВОТО УСЛОВИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ НАПРЕДЪК И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. ИСТОРИЧЕСКИ, РДП Е ЕДИНСТВЕНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, КОЯТО ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ Е ОСЪЖДАЛА ВСЯКА ФОРМА НА НАСИЛИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТКЪДЕ ИДВА И КАКВИ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДВА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОПЕКУНСТВОТО НА ДЪРЖАВАТА НАД ЦЪРКВАТА, ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДЕПОЛИТИЗИРАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА И ЗА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ВОЕННИТЕ ЛИЦА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА 24 МАЙ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, ВМЕСТО 9 СЕПТЕМВРИ.

                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОМИСИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     НИЕ, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ,  НАМЕРИЛИ В БЪЛГАРИЯ УБЕЖИЩЕ ОТ ЧУЖДИЯ НАЦИОНАЛЕН ГНЕТ С БЕЗПОКОЙСТВО ОТБЕЛЯЗВАМЕ, ЧЕ ДЪЛБОКАТА МОРАЛНА КРИЗА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЯТ СРИВ В НАЦИОНАЛНОТО МИСЛЕНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОСТАВЯТ ПОД ВЪПРОС ОСНОВНИ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕТО МУ ЦЕННОСТИ. ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАРЕД НИЕ, БЪЛГАРИТЕ ОТ МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ, БЯХМЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО ЛИШАВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО И ДУХОВЕН ИМУНИТЕТ ПРЕД ЛИЦЕТО НА НАСТЪПВАЩИТЕ НАЦИОНАЛНИ ДОКТРИНИ НА НЯКОИ БАЛКАНСКИ СЪСЕДИ, В ИМЕТО НА СЪМНИТЕЛНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ИДЕАЛИ. НЕЩО ПОВЕЧЕ - ПО ИНСТРУКЦИИ ОТ МОСКВА И БЕЛГРАД, БЪЛГАРИЯ САМА СЪДЕЙСТВУВАШЕ ЗА РАЗЧЛЕНЯВАНЕТО НА СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД КАТО НАСИЛСТВЕНО СЪЗДАВАШЕ НЯКАКВО "МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ. СЪСТОЯНИЕТО НА АПАТИЯ, АМОРФНОСТ И НАРОДНОСТНА БЕЗПРОСВЕТНОСТ, ДО КОЕТО ТОТАЛИТАРИЗМЪТ СВЕДЕ НАШИЯ НАРОД, ОБЛЕКЧИ ДЕЙСТВИЯТА НА АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ЮГОСЛАВИЯ И ТЕ ПРОДЪЛЖИХА НЕОБЕЗПОКОЯВАНИ ДА СЪЗДАВАТ Т.Н. "МАКЕДОНСКА НАЦИЯ" СРЕД СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ В МАКЕДОНИЯ.
     С БОЛКА УСТАНОВЯВАМЕ, ЧЕ И СЛЕД ПАДАНЕТО НА СТАРИЯ РЕЖИМ, БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ПРОДЪЛЖАВА ДА БЪДЕ ЛИШЕНА ОТ НАЦИОНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИТЕ СИ ФУНКЦИИ. ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА ЗА РЕПРЕСИИТЕ И ОБЕЗБЪЛГАРЯВАНЕТО НА МАКЕДОНИЯ СЕ РЕАБИЛИТИРА С ПОЛОВИН УСТА. НОМЕНКЛАТУРАТА В БЕЛГРАД  И СКОПИЕ, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ДА ИЗПОЛЗУВА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ЗА НОВА ЕКСПАНЗИЯ, СРЕЩА НЕУБЕДИТЕЛЕН ОТПОР. В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, КОЙТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ Е ПРИЗВАНО ДА ОТСТОЯВА, АПЕЛИРАМЕ:
     1. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА ПОЗИЦИЯТА, СПОРЕД КОЯТО ЗА БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС. ТОЙ РЕАЛНО Е ФАКТ, СЛЕД КАТО В CP МАКЕДОНИЯ И В HP БЪЛГАРИЯ ЖИВЕЕ ЕДИН И СЪЩ БЪЛГАРСКИ НАРОД, КОЙТО ИЗКУСТВЕНО СЕ РАЗДЕЛЯ ВЕЧЕ 45 ГОДИНИ.
     2. ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ, НАМЕРИЛА ОТРАЖЕНИЕ В ОТГОВОРА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДО ЮГОСЛАВСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, КОЯТО СЕ ЗАДОВОЛЯВА ДА ОТХВЪРЛЯ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА "МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО" В БЪЛГАРИЯ. ЛИПСАТА НА ТАКОВА МАЛЦИНСТВО Е ОЧЕВИДЕН ФАКТ И НЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ДЕКЛАРАЦИИ. НЕОБХОДИМО Е ДА БЪДЕ ВЗЕТО АКТИВНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ ДУХОВЕН ГЕНОЦИД НАД БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ И  ДЪЛГОГОДИШНАТА ПОЛИТИКА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ ВЛАСТИ ЗА ОТКЪСВАНЕТО ИМ ОТ
ТЕХНИЯ БЪЛГАРСКИ КОРЕН, ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИ МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ ОТ  СТРАНА НА БЪЛГАРИЯ.
      3. ДА СЕ ОБНАРОДВАТ ВСИЧКИ ИЗВЕСТНИ И НАЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВАРДАРСКА, ЕГЕЙСКА И ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ СРЕЩУ АНТИБЪЛГАРСКАТА ЛИНИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И НА НЕГОВИТЕ БЪЛГАРСКИ И ЮГОСЛАВСКИ ФУНКЦИОНЕРИ СЛЕД 1944 Г.
      4. ДА СЕ СЪЗДАДАТ СТРУКТУРИ, КОИТО ДА ДЕЙСТВУВАТ НА ПОСТОЯННА ОСНОВА ЗА СИСТЕМНО РАЗОБЛИЧАВАНЕ НА АНТИБЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КУЛТУРНИТЕ И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ. ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ  НА ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ В СРЕДНИТЕ И ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В  БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕАЛНОТО МЯСТО, КОЕТО  ЗАЕМА МАКЕДОНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ.
      5. ДА СЕ  ВЪЗСТАНОВИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗУВАНОТО ОТ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ ИМУЩЕСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ МАКЕДОНИЯ /СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ/; ДА СЕ РАЗРЕШИ ИЗЛИЗАНЕТО НА В. "МАКЕДОНИЯ", ДА СЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ЕМИСИИТЕ НА РАДИО "РОДИНА" И ДА ЗАПОЧНАТ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА  ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ.
      6. ДА СЕ ПРЕСЕКАТ ВСЯКАКВИ ДЕЙСТВИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ НА МАКЕДОНСКИ ГРУПИРОВКИ, ПОСТАВИЛИ СЕ ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО В УСЛУГА НА ВЪНШНИ СИЛИ.
     НАД ЕДИН МИЛИОН И ПОЛОВИНА МАКЕДОНЦИ В БЪЛГАРИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ ОСТАВАТ В ОЧАКВАНЕ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ДА СЕ ОБЪРНЕ С ЛИЦЕ КЪМ ТЕХНИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ, КОИТО НЯМАТ ДРУГ СМИСЪЛ, ОСВЕН МИРНОТО БЪДЕЩЕ И ЦЕЛОСТТА НА БЪЛГАРСКИЯ  НАРОД.

                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".


     УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ТОЧКА 6-ТА НА ПРИЕТАТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, КОЯТО ГЛАСИ: "СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И ВТОРА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ СЪОБРАЗЕНА С ПОДПИСАНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ" ДВИЖЕНИЕТО СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИСКАНЕТО НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/ ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА УЧРЕДИТЕЛНО  ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СЧИТАМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СДС ЗА ДОСТАТЪЧНО  УБЕДИТЕЛНО АРГУМЕНТИРАНО.

СОФИЯ, 22 МАРТ 1990 Г.
                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                         X   Х   Х

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ НА БЪЛГАРСКИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ /БСС/, УЧРЕДЕН НА 10-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ.


     ЧЛ. 1. БСС Е ПРИЕМНИК И ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ИДЕИТЕ И ПРАКТИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ.
     ЧЛ. 2. БСС Е ДЕМОКРАТИЧНО СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/, КОЕТО ОБЕДИНЯВА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП И ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ. СЕДАЛИЩЕ НА СЪЮЗА Е ГРАД ПЛОВДИВ.


                        ЧЛЕНСТВО

     ЧЛ. 3. ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА СТАВА СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ДРУЖЕСТВОТО, В КОЕТО КАНДИДАТЪТ ИСКА ДА ЧЛЕНУВА.
    ЧЛ. 4. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ПРЕКРАТЯВА ЧЛЕНСТВОТО СИ ПРИ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА:
     1/ ПРИ ДОБРОВОЛНО НАПУСКАНЕ;
     2/ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА КРАЙНА МЯРКА ЗА САНКЦИЯ;
     3/ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЪЮЗА.
     ЧЛ. 5. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА ИМА ПРАВО:
     1/ ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА;
     2/ ДА УЧАСТВУВА В РАЗРАБОТВАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СЪЮЗНИТЕ ДЕЙНОСТИ; ДА ВНАСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНГРЕСА ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ДЕЛЕГАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В УСТАВА.
     3/ ДА ПОЛУЧАВА ЗАЩИТА ОТ СТРАНА НА СЪЮЗА, КОГАТО СА НАРУШЕНИ НЕГОВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ.
     4/ ДА ПОЛЗВА СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА НА СЪЮЗА.
   5/ ДА ПОЛЗВА СЪЮЗНОТО ИМУЩЕСТВО СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО МУ.
     6/ ДА ПОИСКА СЪДЕЙСТВИЕТО НА КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ ПРИ НЕЕТИЧНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НЕГО ИЛИ ДРУГ ЧЛЕН ИЛИ ГРУПА НА  СЪЮЗА, КАКТО И ПРИ КОНСТАТАЦИЯ НА ФИНАНСОВИ НАРУШЕНИЯ В СЪЮЗНАТА ДЕЙНОСТ.
     ЧЛ. 6. ВСЕКИ ЧЛЕН НА СЪЮЗА Е ДЛЪЖЕН:
     1/ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА СИ ДА СПАЗВА ХИЛЯДОЛЕТНАТА ТРАДИЦИЯ НА ХИПОКРАТОВАТА КЛЕТВА.
      2/ ДА  СПАЗВА УСТАВА, ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЕТИКА И ДА ИЗДИГА ПРЕСТИЖА  НА ПРОФЕСИЯТА.
      3/ ДО КРАЯ НА ВСЯКО ШЕСТМЕСЕЧИЕ ДА ВНАСЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС В РАЗМЕР НА ЕДИН ПРОЦЕНТ ОТ ОСНОВНАТА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА;  ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ ОСВОБОЖДАВАТ ЧЛЕНОВЕ С ДОХОДИ ПОД МИНИМАЛНАТА ЗА СТРАНАТА РАБОТНА
ЗАПЛАТА; ПРИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, СРОКЪТ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН СЛЕД ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО.
      4/ ДА ВНЕСЕ ЕДНОКРАТНО ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА ОТ 10 ЛЕВА ПРИ ПРИЕМАНЕТО МУ ЗА ЧЛЕН НА СЪЮЗА.
      ЧЛ. 7. ПРИ  НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ НАЛАГАТ СЛЕДНИТЕ САНКЦИИ:
      1/ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ БСС.
      2/ ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ БСС.


                         УСТРОЙСТВО

      ЧЛ. 8. ОСНОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЪЮЗА СА ДРУЖЕСТВАТА. НАЙ-МАЛКО 10 СЪЮЗНИ ЧЛЕНА МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ ДРУЖЕСТВО НА ТЕРИТОРИАЛЕН И ПРОИЗВОДСТВЕН ПРИНЦИП.
      ЧЛ. 9. РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО Е СЪБРАНИЕТО, КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ПО ИНИЦИАТИВА НА 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ:
      1/ СЪБРАНИЕТО ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ И РЪКОВОДНИ ОРГАНИ ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И КООРДИНИРАТ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ; ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИНИЕТО МУ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ.
      2/ СЪБРАНИЕТО РЕШАВА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ С ОБИКНОВЕНО ВИСШЕГЛАСИЕ, ЧРЕЗ  ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ.
      3/ СЪБРАНИЕТО Е ЗАКОННО АКО ПРИСЪСТВУВАТ 1/2 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ. АКО НЕ СЕ ЯВИ НУЖНОТО ЧИСЛО, СЪБРАНИЕТО СЕ  ОТЛАГА  С ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЕ СЧИТА ЗА ЗАКОННО КОЛКОТО И ЧЛЕНОВЕ ДА СЕ ЯВЯТ.
     ЧЛ. 10. ДРУЖЕСТВОТО ПРИЕМА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ИЗПЪЛНЯВА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА САНКЦИИ. ИЗКЛЮЧВАНЕТО ВЛИЗА В СИЛА САМО АКО БЪДЕ ПОТВЪРДЕНО ОТ КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ.
     ЧЛ. 11. ВИСШ ОРГАН НА СЪЮЗА Е КОНГРЕСЪТ, КОЙТО СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА СЕ СВИКА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО, А АКО Е НАЛОЖИТЕЛНО ПОВЕЧЕ ПЪТИ, ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ САМО ПО ИСКАНЕ НА НЕ ПО-МАЛКО ОТ 1/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА.
      1/ КОНГРЕСЪТ РЕШАВА ВЪПРОСИ ЧРЕЗ ОБИКНОВЕНО ВИСШЕГЛАСИЕ, ЧРЕЗ ЯВНО ИЛИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. ИЗКЛЮЧЕНИЕ СА СЛУЧАИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА, ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ИЛИ СЛИВАНЕТО МУ С ДРУГО СДРУЖЕНИЕ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3. ПРАВО НА ГЛАС ИМАТ САМО ДЕЛЕГАТИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИТЕ НА СЪЮЗА /НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ/.
      2/ КОНГРЕСЪТ СЕ СЧИТА ЗА ЗАКОНЕН, АКО ПРИСЪСТВУВАТ 2/3 ОТ ВСИЧКИ ДЕЛЕГАТИ. АКО НЕ СЕ ЯВЯТ НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ ДЕЛЕГАТИ, КОНГРЕСЪТ СЕ ОТЛАГА С ЕДИН ЧАС ПО-КЪСНО ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД И СЕ СЧИТА ЗА ЗАКОНЕН КОЛКОТО И ДЕЛЕГАТИ ДА СЕ ЯВЯТ.
      3/ СВИКВАНЕТО НА РЕДОВЕН КОНГРЕС, КАКТО И ПРОЕКТЪТ ЗА ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ОБЯВЯВАТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НАЙ-МАЛКО ТРИ МЕСЕЦА ПРЕДВАРИТЕЛНО, А НА ИЗВЪНРЕДЕН  КОНГРЕС - ЕДИН  МЕСЕЦ.
      ЧЛ. 12. КОНГРЕСЪТ:
      1/ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ.
      2/ ОБСЪЖДА, УТВЪРЖДАВА И ПРОМЕНЯ ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА.
      3/ УТВЪРЖДАВА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ И ИЗБИРА КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ.
      4/ ИЗБИРА ПОИМЕННО СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ ИЗМЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КАКТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМЕСТНИЦИТЕ МУ НА КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ.
      5/ ИЗДАВА БЮЛЕТИН ЗА ПРЕМИНАЛИЯ КОНГРЕС И ГО ИЗПРАЩА НА ДРУЖЕСТВАТА.
      6/ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА СЪЮЗА.
      ЧЛ. 13. В ПЕРИОДА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ, ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА СЕ РЪКОВОДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ 31 ЧЛЕН/, ИЗБРАНИ НА РЕГИОНАЛЕН ПРИНЦИП, ПРОПОРЦИОНАЛНО НА БРОЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ В СЪОТВЕТНИЯ РЕГИОН ЗА ДВЕГОДИШЕН СРОК. НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ТРИМА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ С РАВНИ ПРАВА И ЧЕТИРИМА ЗАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ИЗБРАНИ ПОИМЕННО НА КОНГРЕСА.
НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:
      1/ ДЕЙСТВУВА КАТО КОЛЕКТИВЕН ОРГАН ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА; ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ЗАСЕДАНИЯТА  МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НЕГО САМИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОТРЕБНОСТТА.
      2/ РЪКОВОДИ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА.
      3/ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ С ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ.
      4/ КООРДИНИРА И ОКАЗВА ПОМОЩ НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ.
      5/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.
      6/ ОТЧИТА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД КОНГРЕСА.
     ЧЛЕН 14. КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ СЕ СЪСТОИ ОТ 11 ЧЛЕНА /7 РЕДОВНИ И 4 РЕЗЕРВНИ/, ИЗБРАНИ НА КОНГРЕСА. КОНТРОЛНО-ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ЕДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ И ДВАМА ЗАМЕСТНИЦИ, ИЗБРАНИ ПОИМЕННО НА КОНГРЕСА. КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ:
      1/ СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И НА ЕТИЧНИТЕ НОРМИ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ.
      2/ Е АРБИТЪР НА ВСИЧКИ СПОРОВЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ, ДРУЖЕСТВАТА ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУЖЕСТВАТА.
      3/ ВЗЕМА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА, АКО ТЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕД ПРАВОВИТЕ ОРГАНИ.
      4/ КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА.
      5/ СЕ СЪБИРА ДВА ПЪТИ ГОДИШНО, КАКТО И ПО ВСЕКИ КОНКРЕТЕН ПОВОД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА.
      6/ ЗАПОЧВА ЗАСЕДАНИЯ ВИНАГИ В ПЪЛЕН СЪСТАВ /7 ЧЛЕНА/, КАТО АКО РЕДОВЕН ЧЛЕН Е ВЪЗПРЕПЯТСТВУВАН, МЯСТОТО МУ СЕ ЗАЕМА ОТ РЕЗЕРВЕН; ПРИ РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ ПРИСЪСТВУВАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНИТЕ;
РЕШЕНИЯТА ВЛИЗАТ В СИЛА САМО ПРИ МНОЗИНСТВО ОТ 2/3.
      7/ ОТЧИТА СЕ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД КОНГРЕСА.
     ЧЛЕН 15. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЪЮЗА ФУНКЦИОНИРАТ НА МАНДАТЕН ПРИНЦИП.

                        СРЕДСТВА

     ЧЛ. 16. СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЪЮЗЪТ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ:
     1/ ИЗУЧАВАНЕ И КРИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ В СТОМАТОЛОГИЯТА И ВНЕДРЯВАНЕТО МУ В БЪЛГАРИЯ.
     2/ ФОРМИРАНЕ НА КОМИСИИ ЗА СВОЕВРЕМЕННО РЕШАВАНЕ НА
ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ.
     3/ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКАТА НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ И УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА ВИСШИТЕ СТОМАТОЛОГИЧНИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,
     4/ ИЗГРАЖДАНЕ НА НЕОБХОДИМАТА ДЕОНТОЛОГИЧНА  КУЛТУРА, КОЯТО РЕГЛАМЕНТИРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ПАЦИЕНТИТЕ И МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СТОМАТОЛОЗИ.
     5/ ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
     6/ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В СТРАНАТА, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУНАРОДНИЯ НАУЧЕН ОБМЕН.
     7/ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ДАВАЩ ИНФОРМАЦИЯ НА СЪЮЗНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И УСЛОВИЯТА ЗА ТЯХНОТО ЗАЕМАНЕ.
     8/ ИЗГРАЖДАНЕ НА СТОМАТОЛОГИЧНИ КЛУБОВЕ, БИБЛИОТЕКИ И ДРУГИ ФОРМИ НА КУЛТУРЕН ЖИВОТ.
     9/ УРЕЖДАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЯ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ /ФИРМИ/, ПОДПОМАГАЩИ ДЕЙНОСТА НА СЪЮЗА.
     ЧЛ. 17. БСС ИЗДАВА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ, КОИТО РАБОТЯТ ПО СВОЙ ПРАВИЛНИК, УТВЪРДЕН НА КОНГРЕСА. ДИРЕКТОРИТЕ НА ИЗДАНИЯТА СЕ ИЗБИРАТ ОТ КОНГРЕСА.
    ЧЛ. 18. СЪЮЗЪТ РАБОТИ НА ПРИНЦИПА НА САМОИЗДРЪЖКАТА. ТОЙ НАБИРА СРЕДСТВАТА СИ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ ИЛИ ПО ДРУГ ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН НАЧИН. 25 ПРОЦЕНТА ОТ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС. ОСТАВАТ В ДРУЖЕСТВОТО И 75 ПРОЦЕНТА СЕ ВНАСЯТ ЗА ОБЩОСЪЮЗНА ДЕЙНОСТ. ДРУЖЕСТВАТА МОГАТ ПО РЕШЕНИЕ НА СЪБРАНИЕТО ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ОБЩОСЪЮЗНА  ДЕЙНОСТ.

                       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

     1. БСС ПРИТЕЖАВА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС ПО ПЕРИФЕРИЯТА "БЪЛГАРСКИ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ" И В ЦЕНТЪРА "НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ".
     2. СЪЮЗЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА С ПОДПИСИТЕ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ПООТДЕЛНО СКРЕПЕНИ СЪС СЪЮЗНИЯ ПЕЧАТ.
     3. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО НЕ СА УРЕДЕНИ С НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ СЕ РЕШАВАТ СЪОБРАЗНО ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

МАРТ 1990 Г., ПЛОВДИВ
                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /СЕДАЛИЩЕ -  ГР. СЕПТЕМВРИ/.


     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СВИКВА НА ПЛОЩАД "НАРОДНО СЪБРАНИЕ" СЪБОР, КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 26 И 27 МАРТ 1990 ГОДИНА ОТ 17.30 ЧАСА.
     НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НДЗПЧ Е УВЕДОМИЛО СТОЛИЧНИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ. СЪБОРЪТ СЕ СВИКВА В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА ЗА НЕЗАБАВНИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ И ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, ЗА НЕЗАБАВНА ОСТАВКА НА ЕДНОПАРТИЙНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО ОТ ЛИЦА, НЕОБВЪРЗАНИ С НИКОЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ.

СОФИЯ, 20 МАРТ 1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                        X   X   X

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ГЛАСНОСТ "ИСТИНАТА ЗА ИВАН СЛАВКОВ", АДРЕСИРАНА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА НРБ, ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА МОК ХУАН АНТОНИО САМАРАНЧ.

     УЧРЕДЕНИЯТ НА 19 МАРТ 1990 ГОДИНА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГЛАСНОСТ "ИСТИНАТА ЗА ИВАН СЛАВКОВ" ЗАЯВЯВА, ЧЕ С ВСИЧКИ СИЛИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА ЩЕ СЕ БОРИ СРЕЩУ ОПИТИТЕ ЗА ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ЗАПОЧНАЛИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ В БЪЛГАРИЯ.
     КАТО СХВАЩА ВЪЗБУДЕНОТО СЛЕДСТВИЕ СРЕЩУ ИВАН СЛАВКОВ КАТО МАНИПУЛАТИВЕН АКТ, ЦЕЛЯЩ ОТКЛОНЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ОТ ПЕРСОНИТЕ НА ИСТИНСКИТЕ ВИНОВНИЦИ ЗА ДЪЛГОЛЕТНО-ПРЕДИЗВИКАНАТА ТОТАЛНА КРИЗА В СТРАНАТА, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ:
     - НАЧИНА, ПО КОЙТО ИЗБИРАТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТДЕЛНИ ЛИЧНОСТИ, ОБРЕЧЕНИ НА ЗАКОЛЕНИЕ В ИМЕТО НА ИНАЧЕ ВЪПИЮЩОПОТРЕБНОТО НАЗОВАВАНЕ НА ЛИЦА С ДЕЙСТВИТЕЛНА ВИНА ЗА ПОРЕДНАТА НИ НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА;
     - БЕЗПАРДОННАТА МАНИПУЛАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНАТА В СЛУЧАЯ ПОКАЗНА РЕПРЕСИВНА  МЯРКА СРЕЩУ ЧЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТИ, ЧЛЕНА  НА  ЧЕТИРИ РАБОТНИ КОМИСИИ НА МОК /ЕДИНСТВЕН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОК С УЧАСТИЕ В ТОЛКОВА РАБОТНИ ОРГАНИ/, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛАТЕЛИСТИ ИВАН СЛАВКОВ, ЧИЯТО ОСТАВКА ОТ ПОСТОВЕТЕ МУ В СТРАНАТА, ВЪПРЕКИ "ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТТА" НЕСЛУЧАЙНО НЕ БЕ ПРИЕТА;
     - ОПИТА НА ЕМОЦИОНАЛНА ОСНОВА У МАСИТЕ ДА БЪДЕ ФОРМИРАНО ЛЕСНОПОСТИЖИМОТО, НО ДЪЛБОКОНЕЛОГИЧНО ВНУШИЕНИЕ, ЧЕ СПОРТНИЯТ ДЕЯТЕЛ ИВАН СЛАВКОВ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕ ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА  ВИНА ЗА СЕГАШНАТА  КРИЗА, А ОТТАМ И ДА СЕ ПОСТИГНЕ ПО-ЗНАЧИТЕЛНОТО ВНУШЕНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНА, А НЕ СИСТЕМНА ГРЕШКА.
    ОЦЕНЯВАЙКИ ПОДОБНИ ФАКТИ КАТО СРАМНИ И ПОРУГАВАЩИ СКРОМНИТЕ ЗА СЕГА ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАВОЕВАНИЯ У НАС, ФАКТИ, РУШАЩИ И БЕЗ ТОВА ОСКЪДНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН АВТОРИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ
НАСТОЯВА ЗА:
      - НЕЗАБАВНО ОГЛАСЯВАНЕ НА МОТИВИТЕ, ПРЕДИЗВИКАЛИ ПРОКУРОРСКАТА МЯРКА "ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА" НА ИВАН СЛАВКОВ И ИЗМЕНЕНИЕТО Й В ПРЕДВИДЕНАТА ОТ ЗАКОНА НАЙ-ЛЕКА ФОРМА;
      - НЕЗАБАВНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СЛУЧАЯ "СЛАВКОВ" В ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ДЕФОРМАЦИИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕКОРЕКТНО ВМЕШАТЕЛСТВО С ПОЛИТИЧЕСКИ И ЛИЧНИ ЦЕЛИ, ЗА НЕДОСТАТЪЧНО МОТИВИРАНА МЯРКА ЗА НЕОТКЛОНЕНИЕ, ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТОРИТЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНАТА КАМПАНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ОТ АТАКИ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА СЕ ПРЕХВЪРЛИ В "МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ", ЗАСЯГАЙКИ ЕДНА ДОСТА НЕПОЗНАТА ЗА НАС ТЕМА - ОЛИМПИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ, И КОЯТО ПРИДОБИ КАТЕГОРИЧНИ НЕГАТИВНИ ИЗМЕРЕНИЯ ДОРИ СРЕД ИСКРЕНИТЕ ПРИЯТЕЛИ НА НАШАТА СТРАНА;
     - НЕЗАБАВНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСА И ОТ ПАРЛРАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ЗА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТОРИТЕ И ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ РЕЖИСИРАНОТО ДИСКРЕДИТИРАНЕ НА ЧЛЕНА НА МОК ЗА БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ ПРЕСТИЖА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ И ЗАВОЮВАНИТЕ ПОЗИЦИИ НА НАШАТА СТРАНА В МЕЖДУНАРОДНОТО ОЛИМПИЙСКО ДВИЖЕНИЕ.
     ИНИЦИАТИВНИЯТ  КОМИТЕТ ОБЯВЯВА, ЧЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЩЕ НАСТОЯВА ЗА ПЪЛНА ГЛАСНОСТ ПО СЛЕДСТВИЕТО, СТЪКМЕНО С ПОДОЗРИТЕЛНА НАСТОЙЧИВОСТ ОТ СТРАНА НА ВЛАСТИТЕ ТЪКМО В НАСТОЯЩИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МОМЕНТ НА БОРБИ ЗА ПАРТИЙНО НАДМОЩИЕ.
     ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГЛАСНОСТ  "ИСТИНАТА ЗА  ИВАН СЛАВКОВ" - КООРДИНАТОР: Л.БЪЛГАРАНОВ, ТЕЛ. 65-30-72,  87-56-95 И 80-03-63.

СОФИЯ, 19.3.1990 Г.
                                    /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                          X  X  X

     СОФИЯ, 23 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3".


     НА 21.03.1990 ГОД. В ГР. БЕРКОВИЦА СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ - ОТКРИТА ГРАЖДАНСКА ТРИБУНА НА НК "ЕРА-3". ПРЕД ИЗПЪЛНЕНИЯ С ХОРА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД НА ГРАДА СЕ ИЗКАЗАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, КАТО РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ - "НОВО ПОКОЛЕНИЕ", ВЛИЗАЩИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ПРОЧЕТОХА ЧАСТИ ОТ ОБЩАТА ПРОГРАМА. В СЛОВОТО СИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА СЛАВОМИР ЦАНКОВ ПОДЧЕРТА, ЧЕ ВЪПРЕКИ ПОСЕЩЕНИЯТА НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОТДЕЛНА КОМИСИЯ, В РЕЗУЛТАТ НА ДАДЕНА ОТ НК "ЕРА-3" ОБЩЕСТВЕНА ГЛАСНОСТ, МЕРКИТЕ, ВЗЕТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СТАРЧЕСКИЯ ДОМ В С. БИСТРИЛИЦА, СА ПОЛОВИНЧАТИ И НЕДОСТАТЪЧНИ. ИЗКАЗАХА СЕ И ГРАЖДАНИ ПО ОТДЕЛНИ ПРОБЛЕМИ. СЪЗДАДЕН
БЕШЕ КОМИТЕТ КЪМ НК "ЕРА-3".

22 МАРТ 1990 Г.
                                  /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/


                        X   X   X

              НА ВНИМАНИЕТО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ И АБОНАТИ!
              -------------------------------------------

     ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА ВИ НАПОМНИМ, ЧЕ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА АБОНАМЕНТА ЗА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЗА ЖЕЛАН ОТ ВАС ПЕРИОД СЛЕД 1 АПРИЛ 1990 ГОДИНА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ДО 28 МАРТ.
     ЦЕНАТА НА АБОНАМЕНТА Е 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ.
     ПРЕДВИЖДА СЕ В БЮЛЕТИНА ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ КРАТКИ СПРАВКИ ЗА ВСИЧКИ НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                                                                                                                                 ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"