Авиокомпания „Балкан”

На днешната дата през 2001 самолетите на авиокомпания „Балкан” останаха за първи път на земята по нареждане на Gad Zeevi. Само за 19 месеца той съсипа най-голямата авиокомпания в бившия соцлагер след "Аерофлот", в която българската държава 52 години беше наливала пари от нашите данъци.

Срещу мизерните $150 хил. (колкото по това врме струваше луксозен апартамент в София) той стана собственик на 75% от капитала на авиокомпанията. И то... с пари, преведени от бюрата на авиокомпанията в Цюрих и Прага... „Балкан” бе купен с пари на „Балкан”!

Но вместо да започне да изпълнява задължението си по договора да изплати текущи задължения и да инвестира $100 млн. той започва грабежа (удобно скрит зад други физически лица). Неговите служители - директорите Цви Франк и Андрю Грей, и финансовият директор Йеахим Мар Хаим нареждат на всички представителства в чужбина да превеждат приходи над $500 по сметката на регистрираната в Нидерландия Balkan Airlines Holdings B.V. чрез ИНГБанк, Амстердам. Това, по същество, е грубо нарушение на действащия валутен закон (и на Наредбата на БНБ за сделки между местни и чуждестранни лица) и е par excellence пране на пари. Така постъпленията на компанията се връщат обратно... но вече като... кредити. Между „Балкан” и Гад са сключени осем договора за кредитиране при 10 1/8% месечна (!) лихва , обезпечени 200% (!) с активи на "Балкан".

През 2002, след като прибра в джоба си $70 млн. и заведе искове за още $ 230 млн., Gad Zeevi си би камшика. Хитрецът бе подсъдим за измама и в Израел (през 2006), но отново се изплъзна от правосъдието, след продължил 5 години съдебен процес.

След години този казус ще се изучава в Юридическия факултет с имената на Иван Костов, Муравей Радев, Вилхелм Краус и Захари Желязков.