1 март 1995


София, 1 март 1995 година
Брой 43 /1344/


София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩОТО ОБСЪЖДАНЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА.


Всички български граждани знаят изключително тежкото положение на нашето земеделие в резултат на дейността на ликвидационните съвети, на забавянето на поземлената реформа и на сериозните финансови затруднения. Днес Демократичната левица трябва да решава всички тези проблеми, оставени от нейните предшественици.

Въпреки огромните трудности още преди приемането на бюджета за 1995 г. правителството осигури финансови средства в размер на 750 милиона лева за пролетните селскостопански работи. Те ще бъдат използвани за облекчаване на лихвите на земеделските производители и за гарантиране на банките, които ще им отпуснат кредити за около 2,5 милиарда лева.

Изпълнявайки предизборните обещания на Демократичната левица, правителството внесе в Народното събрание проектозакон за държавна закрила на земеделските производители. С него се осигуряват системно и цялостно целево финансиране, митнически облекчения и защитни изкупни цени за особено важни земеделски продукти. Финансова опора на държавната закрила ще бъде специален национален фонд.

Също в изпълнение на предизборната си платформа Парламентарната група на Демократичната левица внесе в Народното събрание проектозакон за допълнение и изменение на Закона за Земята. Той ще гарантира бързото завършване и прекратяване на дейността на ликвидационните съвети, ускоряването на земеразделянето и реалното връщане на земята.

Поради изключителната важност на тези два закона Парламентарната група на Демократичната левица настоява Народното събрание да ги приеме приоритетно още преди гласуването на бюджета за 1995 година.

Обществото проявява огромен интерес към бързото и ефективно решаване на крещящите проблеми на българското селско стопанство. Затова настояваме Българската национална телевизия да излъчва пряко предстоящите дебати по проектозакона за допълнение и изменение на Закона за земята.

София, 27 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАТРИОТИЧНИЯ СЪЮЗ ПО ПОВОД НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ.


Преди 117 години последната руско-турска война завърши с катастрофално поражение на Отоманската империя. Санстефанският мирен договор увенча с победа многолетните борби на българския народ за физическо и духовно оцеляване, обезсмърти подвига на безбройните знайни и незнайни герои от гордите и трагични въстания, възроди след пет века робство българската държавност.

Тази война, известна у нас и за нас като Освободителна, е апотеоз на националноосвободителното движение на българския народ. Винаги ще помним, че в основата на Третата българска държава са положени костите на най-добрите синове и дъщери на народа ни, на апостолите на националното пробуждане, на руски, румънски и финландски воини, на славните опълченци.

Имаме нужда да не забравяме, че единението около общия освободителен идеал се превърна в морал на младата българска нация и нейната войска и в най-голяма степен им помогна да защитят през 1885 г. Съединението и през 1912-1913 г. да вложат най-големия дял в усилията на балканските народи срещу чуждото господство.

Имаме нужда да помним, че и в най-тежките и съдбовни дни нашите предци са подавали ръка за помощ на всички потиснати и онеправдани, проявявали са благородна търпимост и толерантност към всички етноси и религии по българските земи.

Ние се освободихме по-късно от другите балкански народи, но сякаш по-рано осъзнахме нуждата от мъдрост и разбирателство в отношенията със съседите. Намираме се в епицентъра на всички балкански земетресения и те стовариха върху националната ни съдба тежки нещастия и престъпления. Този горчив опит е източник днес на мярата и сдържаността, с които се отнасяме и трябва да се отнасяме към тревожните събития около нас. Нашето родолюбив е истинско, но то не прекрачва в експанзионистични помисли и намерения държавните ни граници.

Нямаме ли и днес нужда от национална сплотеност и единение, както в епохата на Освобождението? Така желаните демократични промени трябва да бъдат общо дело, щом трябва да носят обща полза. Днес, повече от всякога, е нужно да съберем градивната воля и таланта на различните слоеве и групи, на хората с различно политическо, религиозно и етническо съзнание. Днес, както през пролетта на 1878 г., българският народ има съдбовна нужда от своята духовна цялост.

Разбирателството е обществената повеля на днешния ден и единственият път, за да преодолеем тежките изпитания.

Не трябва да допуснем българската нация отново да бъде разделена от фронтова линия. Да потиснем малките си лични самолюбия и котерийни интереси в името на Отечеството. Нужно е духът на разбирателството да се установи в работата на парламента и другите институции на властта в живота на българското общество.

Преди да стане празник, 3 март беше обединителна идея за целия народ.

Държавата ни, възродена преди 117 години, иска нашето общо чувство и общ дълг за държавност. За да пребъде - във времето и в самочувствието на идните поколения български граждани.

София, 28 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ГАРАНЦИЯ, МИР, ХЛЯБ", ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС /25 И 26 ФЕВРУАРИ 1995 Г., ПАЗАРДЖИК/. Документът е адресиран до политическите партии, представени в Народното събрание, до българските синдикални организации, до Международната организация на труда и до средствата за масово осведомяване.


Четвъртият конгрес на Националната синдикална федерация "Гаранция, мир, хляб" /НСФ ГМХ/, след като обсъди състоянието на синдикалното движение в страната, констатира:

1. От две години в Република България се упражнява дискриминация по синдикален признак. Отнети са човешките права за свободно сдружаване, като в нарушение на чл. 20 от Международната харта за правата на човека е създадена нормативна основа за принуждаване на трудещите се да членуват в удобни на властта синдикални организации /КНСБ и КТ "Подкрепа"/.

2. Трудовият закон в страната, от една страна, чрез чл. 4 и чл. 8 формално проповядва защита срещу дискриминация по синдикален признак, а от друга, чрез чл. 3 и чл. 51 отнема правото на неудобни на властта синдикални организации да осъществяват основните си функции - да представляват своите членове и да защитават техните интереси.

3. Политическите сили в страната солидарно унищожиха социални придобивки на гражданите на Република България и отнеха постигнатите права на синдикатите. КНСБ и КТ "Подкрепа" се проявиха със своята дейност в системата за тристранно сътрудничество и с подкрепата си в унищожаване на социалните постижения в трудовото законодателство като антисиндикални формации. Те носят отговорност до голяма степен за тежкото икономическо състояние на голяма част от гражданите на България.

НСФ ГМХ на своя IV редовен конгрес заявява:

1. Управляващата политическа сила е длъжна да отмени дискриминационното 7-о Постановление на Министерския съвет /ПМС/ от 18 януари 1993 г., както и да промени трудовото законодателство, като премахне законовите възможности за дискриминация по синдикален признак.

2. Междусиндикални избори за влияние в страната трябва да има, но само след демократизация на синдикалното движение. Опитите за правителствени синдикални преброявания са още един дискриминационен акт, с който се цели да се оправдае системното нарушаване на международните документи и окончателното поставяне на синдикалното движение в страната под диктата и в услуга на новосформирания спекулативен нечист капитал.

3. Управляващите са длъжни да изпълнят своите предизборни обещания, защото противното ще демаскира техните връзки с онези, които чрез спекулации и изкуствено взривяване на финансовата система в страната докараха българския народ до прага на нищетата.

4. НСФ ГМХ е най-старата демократично учредена синдикална организация в България и тя не е и няма да бъде под опеката на нечисти тъмни сили. Ние докрай ще се борим за демокрация и за утвърждаване на човешките, социални и трудови права на гражданите на България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ КЛУБОВЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


Привърженици на Съюза на демократичните сили /СДС/ с републикански убеждения, водени от идеята за демократично развитие на България, учредиха широко отворена към обществото Федерация на републиканските клубове.

Беше конституиран временен Национален съвет /НС/ на федерацията с председател н.с. Пламен Антов, заместник-председател проф. д-р Юлиян Буров и седем души членове.

София, 27 февруари 1995 г.

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Антов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Братя мюсюлмани, в дните на Рамазана, преди свещения за нас Рамазан байрам, в Република България се извършва оскверняване от хората на Недим Генджев, които насила завземат районните мюфтийства и джамиите. Това показва истинското лице на тези хора, възраждащи времената, когато се забравяха и разрушаваха храмовете, и те сега искат да представляват мюсюлманското изповедание у нас. До днес, 28 февруари 1995 г., нито във Висшия духовен съвет, нито на главния мюфтия Фикри Сали са връчени каквито и да е документи, отнемащи правата им. Затова за нас всичко това е поредната провокация на Недим Генджев и стоящите зад него хора, целящи разделението на мюсюлманите в Република България. Обявената на 6 март 1995 г. Национална конференция на мюсюлманите в Република България по решение на Висшия духовен съвет и Главното мюфтийство ще се състои в гр.София, зала N 3 на НДК от 9,00 часа.

Не се поддавайте на каквито е да са провокации!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СЪСТОЯЛО СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 23 ФЕВРУАРИ 1995 Г. В РУСЕ.


1. Управителният съвет на Съюза за стопанска инициатива на гражданите /УС на ССИГ/ възложи на председателя на ССИГ да продължи усилията и потърси възможности за:

а/ внасяне отново и в 37-то Народно събрание на законопроектите за малките предприятия /проектозакон "Моллов"/ и за насърчаване на местната индустрия и занаятите;

б/ внасяне предложения за премахване на ограниченията за частния бизнес в законови и подзаконови актове.

2. УС на ССИГ реши да се създаде "Индустриален клуб" към ССИГ във възможно най-кратки срокове. В него да бъдат разгледани приоритетно с привличането на видни научни работници важни предложения и идеи за развитието на бизнеса в България, за подпомагане на частния сектор и за усъвършенстване на взаимодействието между държавния и частния сектор на българското стопанство. Конкретните анализи, изводи и мерки да бъдат предлагани и внасяни в органите за управление у нас с оглед насърчаването на стопанската инициатива на гражданите и развитие на икономиката на пазарна основа.

3. УС на ССИГ обсъди и прие за сведение информацията за дейността на Партия "Нова България" и потвърди социалната си поръчка за тази партия в предстоящите местни избори.

4. УС на ССИГ потвърди, че Българският бизнес блок и Жорж Ганчев не изразяват интересите и не представляват частните фирми от ССИГ.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "УСЛОВИЯТА, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ, ПОДКРЕПЕНИ ОТ ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА", ГЛАСУВАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ГОР.


Изборите за кметове в общините Сандански и Сатовча показаха, че независимо от добрия личностен избор кандидатите невинаги имат поведение, което отговаря на конкретната политическа обстановка. За целта кандидатите /които ще бъдат/, подкрепяни от Гражданското обединение за републиката /ГОР/ в предстоящата изборна кампания, е необходимо да:

1. Запознават общинската организация и предизборния щаб на ГОР с всички подробности от биографията си, които могат да имат положителен или отрицателен ефект за изборната кампания.

2. Проявят необходимата психическа и физическа устойчивост през целия период на изборната борба, независимо от възможния и противоречив характер, и няма да снемат своята кандидатура.

3. Ако бъдат избрани за кметове, да положат необходимите усилия да изпълнят предизборната си програма и ангажиментите си към ГОР.

4. Ползват законно полагаемия им се отпуск през време на изборната кампания и са напълно освободени от всякакви ангажименти извън изборната борба. Същото да е в сила и по отношение на минимум 2-5-има членове на изборните щабове.

5. Информират представителите на ГОР в изборния щаб и регионалните организатори за всички възникнали ситуации и работят в тясна връзка с него/тях.

6. Влизат в преговори с други политически партии или отделни кандидати след съгласуване с общинските ръководства на ГОР.

София, 25 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В."ДЕМОКРАЦИЯ". Документът е адресиран до генералните директори на Българска телеграфна агенция, Българска национална телевизия, Българско национално радио, до главните редактори на вестници и до посланика на Русия в България.


Наистина ли бездомно куче вдигна крак над венеца, поставен от дипломата Авдеев на паметника на "двойните освободители", както това представя в текст и снимка на първа страница вестник "Демокрация" в броя си от 24 февруари 1995 г., или ръководството на СДС по "кучешки" начин разкрива обладалия го примитивен антирусизъм?

Впрочем подобно "кучешко" и примитивно поведение е характерно от доста време насам за всички лъжедемократи у нас!

Съюзът на свободните демократи /ССД/, който винаги е отстоявал принципно негативно отношение към имперската политика на Русия и бившия СССР към България, с възмущение отхвърля вулгарния подход на ивоинджевци при интерпретирането на един толкова деликатен и сложен въпрос, какъвто е този за българско-руските отношения днес и утре!

София, 27 февруари 1995 г.

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ССД: проф. Иван Калчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ "ПОЛИТИЧЕСКА БИОЛОГИЯ - ОПИТ ЗА ПРИНОС В ТЕОРИЯТА" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КЛУБ "СОЛИТОН" ПРОФ. ИВАН ЦЕНОВ. Организацията е неформален клуб, учредена през 1995 г. от интелектуалци, които работят в областта на теорията на системите. Вторият съпредседател е Здравко Андонов.


НЕРЕГЛАМЕНТИРАН СЕКС И ИНТИМНА /НЕЖНА/ РЕВОЛЮЦИЯ

Посвещавам този труд на Ерик Артур Блеър


РЕЗЮМЕ

На основата на понятието "нерегламентиран секс" се прави опит за създаване на теория за обяснение на важни процеси в биологията и политиката. Предлага се нов подход за обяснение на механизма на интимната /нежната, по д-р Желев/ революция.


КЛЮЧОВИ ДУМИ

Политическа биология, нерегламентиран секс, кон, магаре, муле, катър, БКП, ДС, СДС, БСП, КГБ, ЦРУ, интимна /нежна/ революция.


Преди всичко бих искал искрено да се извиня на животните. Те не заслужават да ги използваме за такава мръсна работа, каквато е политиката. Компромисът е в името на науката.

Политическата биология има сравнително стари корени, независимо че едва през последното столетие тя се обособява като наука. Поглеждайки ретроспективно, Библията като че ли мълчи. В по-късни времена има предимно практически резултати. Едва в епохата на Просвещението се публикуват първите изследвания. Трудовете на Дарвин и Спенсър са класика. През втората половина на XX век разработките се засекретяват поради изключителната си важност. Работите на Оруел, особено "Фермата", могат да се смятат като пример за разсеяност на цензурата. В този контекст има пълно основание да се мисли, че резултатите на политическата биология са теоретична база и работен инструмент на "революциите от 1989 г.".

Що за наука е политическата биология? Тя спада към класа на интегриращите науки. Подобно на кибернетиката политическата биология се занимава с общото в на пръв поглед различни науки, какви са основанията за обособяването на политическата биология в самостоятелна наука? Бих казал, политическата практика.

В края на XX век човечеството се стреми към консенсус по въпросите на теорията и практиката на социума, стреми се към демокрация. Доколкото изучаването на социума е изключително трудна задача предвид сложността на обекта на изследване, се правят опити да се пренесат знания от научни области с близък, но не толкова сложен обект на изследване. В този смисъл политическата биология би могла да се раздели на науки с по-тесен предмет. Така можем да дефинираме политическа зоология, политическа сексология и т.н. В интерес на прецизността предложеното изследване също може да се отнесе към тези две науки. Това се дължи на факта, че моделите, които се разглеждат тук, са свързани предимно с животинския свят и имат отношение към въпроса за произхода на видовете или, с други думи - към секса.

В крайна сметка сексът е атрибут на предаването на наследствените белези и в този смисъл чрез нерегламентиран секс между близки по вид животни могат да се получат нови видове. В биологията е резервиран терминът "кръстосване", или "хибридизация". Един от най-ярките примери за хибридизация сред животните е сексът между кон и магаре. Както е известно от зоологията, при този нерегламентиран секс /мисля, че сега е ясно в какъв смисъл използвам този термин/ се получават познатите ни катъри и мулета. Катърите се получават от нерегламентиран секс между магарица и жребец, а мулетата - между кобила и мъжко магаре. Получените хибриди имат по-ярко изразени майчини белези.Това е още едно доказателство за неправомерността на претенциите на индивидите от женски пол за еманципация. Но това е между другото. За целите на нашето изследване е по-важно да разберем могат ли знанията от зоологията и по-скоро знанията за последиците от нерегламентирания секс при животните да се пренесат върху социални обекти. Именно в това се състои същността на предложеното изследване. С други думи, възможно ли е да се предвидят резултатите от един нерегламентиран секс между групи от хора, напр. политически партии, движения, специални служби, хомосексуални, бисексуални или психотерапевтични групи, като се ползват известни резултати от зоологията.

Внимателният, мислещият читател веднага ще разбере колко трудно и опасно е да се пренасят резултатите от зоологията към политическата биология. Повечето от членовете на групите, които са обект на изследване, могат да бъдат основателно отнесени едновременно към различни групи. Така например, а и политическата практика у нас го доказва недвусмислено, един индивид може да бъде - едновременно член на политическа партия или дори движение коалиция, бисексуален, психотерапевт или поне член на кръжок и т.н. Този факт е много важен, но в науката винаги се въвеждат абстракции, които заместват реалните обекти. По този начин обектът на изследване се опростява, за да могат да се изследват най-важните му качества. Винаги обаче трябва да се държи сметка за адекватността на модела, за да се получат резултати, които имат значение за практиката. Т.е. чиста наука няма никъде.

А сега да преминем към конкретното изследване.

В последните пет години на политическата сцена в България се родиха множество политически субекти. Някои от тях са по-жизнени, други - по-малко жизнени. Жизнеността на един политически субект ще измерваме с броя на заетите места в парламента или в изпълнителната власт. Данните показват, че по този критерий най-жизнени са две формации - СДС и БСП. Съвсем основателно е да се спрем на тях. Какъв е произходът на тези две организации? Кои са техните родители? Регламентиран ли е, или не, сексът между тях? Какви са основните им белези? Какви са перспективите за развитие? Ще имат ли поколение, или са обречени на безплодие като катъра и мулето?

Поради ограничения обем на публикацията тук ще бъдат изложени, и то съвсем лаконично, само основните резултати. Мога да уверя колегите, които удостояват с внимание тази публикация, че резултатите са плод на дългогодишни изследвания и от тези редове трудно може да се разбере колко дни и нощи авторът е прекарал в научен трепет. Колко страдания и разочарования е преживял той, докато получи увереност да публикува. Надявам се, че трудът не е бил напразен.

Нека да отговорим последователно на поставените по-горе въпроси.


1. Кои са родителите?

Известно е, че гръбнакът на тоталитарната държава е тоталитарната партия-държава. Този въпрос е добре разработен в книгата "Фашизмът" на д-р Ж. Желев. Някои варвари се опитаха да изгорят тази книга, но тя се продава още по сергиите на пл."Славейков. Партията-държава веднага с появяването си на бял свят създаде редица партийноподобни структури. Изследването показа, че за целта е най-съществено създаването на "невидимата" й част - Държавна сигурност, накратко ДС. Тук ще направим и първото опростяване. Ще приемем, че БКП и ДС, колкото и близки да са една на друга, са и различни.

Ако използваме аналогията със зоологията, БКП и ДС са "конят" и "магарето". Обосновано ли е това предположение? Известно е, че много биологични индивиди, в случая хора, са едновременно членове и на БКП, и на ДС. В същото време има членове на БКП, които не са от ДС, и обратно - "помощници" на ДС, които не са членове на БКП. Защо е така е много важно да се знае, но не можем да навлизаме в пълни подробности. Що се касае до аналогията с животните, то е очевидно, че конете и магаретата имат както общи белези, така и различия. Ето защо един опростен модел може да изглежда така: Родители на СДС и БСП са БКП и ДС.

Дотук добре!


2. Регламентиран ли е сексът между тях - БКП и ДС? Отоговорът на този въпрос е не само труден, но и от изключителна важност. Има съображения и за "да" , и за "не". Фактът, че революцията у нас е "нежна", по-точно - "интимна", е в подкрепа на регламентиран секс. Още повече че "мичуринците", замислили този експеримент, са сътрудници в небезизвестните "институти" КГБ и ЦРУ. И все пак остава едно съмнение. До този момент никой не е признал тази перверзия. Отричат я не само родителите, но и децата. Това ни дава основание да приемем секса, при който са се пръкнали политическите мулета и катъри, за нерегламентиран.

И дотук добре!


3. Какви са основните белези?

Тук нещата са почти очевидни. Следвайки аналогията със зоологията, с увереност можем да твърдим, че майката на БСП е БКП, а майката на СДС /за по-явно можем да използваме Съюз на ДС/ - ДС. Бащите съответно са ДС и БКП. Аналогията с мулето и катъра показва, че БСП прилича повече на майка си БКП, а СДС прилича повече на своята майка - ДС. Разбира се, и БСП, и СДС приличат и на бащите си, т.е. бащинството не може да бъде отречено. По-дискусионен е въпросът кой е "конят", кое е "магарето"? Тази тема е доста опасна, като се има предвид безспорното интелектуално превъзходство на коня пред магарето и известната поговорка, че когато двама, бих добавил, особено кон и магаре, си ги мерят... Ясно е, че е по-добре да си стоим настрана и /поне засега/ да оставим заинтересуваните сами да решат този проблем.

Все така си е добре.


4. Какви са перспективите за развитие?

Никакви. Мулето си е муле за цял живот. Същото се отнася и до катъра.

Най-добре!


5. Ще имат ли поколение, или са обречени на безплодие?

Това е най-важният от практическа и теоретична гледна точка въпрос. До този момент практиката показва, че е твърде вероятно резултатът да е същият както в зоологията. БСП и СДС ще умрат, без да ни оставят поколение. Това, поне привидно, притеснява децата. Не случайно сме свидетели на поне засега безплодни опити от БСП и най-вече от СДС да се пръкне нещо ново. Електоратът започва да се отегчава и на последните избори, като се елиминира "приносът" на фантомите, се оказва, че не са гласували около 40 на сто. В този смисъл въпросът е от компетентността на "мичуринците" от КГБ и ЦРУ. За добро или зло хибридизацията между подобни индивиди води като правило до безплодно поколение. Трябва очевидно да се потърси подходящ генофонд. Откъде? Ленин, Сталин и приемниците им си свършиха добре работата. Има и един много важен въпрос. Не е ли безплодието доминираща характеристика на политическите марионетки? Защо Империята трябва да нарушава свое основно правило?

Защо Империята трябва да реже клона, на който седи?

Последните съображения ни навеждат на тъжни мисли.

Не се знае кое е добре, кое е зле.

Със сигурност се знае, че мулета и катъри има не само в политиката. Те са в бизнеса, банките, науката, те са навсякъде.


        ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
1. Ч.Дарвин. Произход на видовете. 1839 г.
2. Ч.Дарвин. Произход на човека и половият отбор. 1871 г.
3. Х.Спенсър. Система на синтетичната философия. 1862-1896 г.
4. Дж.Оруел. Фермата. 1944 г.
5. Ж.Желев. Фашизмът. 1982 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. И. Ценов. Кои сте вие, господа? В. "Християндемокрация", 1991 г. /февруари - март/, бр.5, 6, 7, 8.
2. И. Ценов. Посттоталитаризмът - рожба на революции отгоре, В. "Демокрация", 1993 г. /септември/.

КОНТРАЛИТЕРАТУРА
1. Ф. Димитров. Предизборна кампания 94-а - избрани речи.
2. Е. Сугарев. Операция Клин. 1990-1994 г.
3. А. Луканов. На прощаване /със семейството/. 1989 г.
4. В. Михайлов, /wasko da nubi/. Интервю за нубийската TV.
5. И. Костов. Как влияе политиката върху формулата на водата, която пият софиянци - TV конкурс на програма Ку-Ку.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СТУДЕНТСКИТЕ КЛУБОВЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ /27 МАРТ 1993 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Федерацията на студентските клубове "Конституционен форум", наричана и изписвана за по-кратко ФСККФ, е доброволна независима, неполитическа организация на студенти в България, която има за цел:
а/ защита на академичните, културните и социалните права на студентите;
б/ укрепване на доверието и сътрудничеството между българските студенти;
в/ създаването на развито гражданско общество в България;
г/ да работи сред академичната общност за възраждане на националните ценности.

Чл.2. ФСККФ осъществява своите цели съгласно конституцията и действащото законодателство, като:
а/ представлява своите членове пред академичните органи на самоуправление и пред държавните органи;
б/ разработва и съдейства за реализирането на програмите за демократизиране и подобряване на условията на живот на академичната общност;
в/ съдейства за издигането и поддържането на високи, съобразени със световната практика, академични стандарти на вузовете в България;
г/ поддържа контакти и осъществява сътрудничество с обществени организации и академични обединения от страната и от чужбина;
д/ провежда разговори, събрания, семинари, дискусии и използва диалога като приоритетно средство за решаването на всички възникващи проблеми.

Чл.3. ФСККФ изгражда дейността си на основата на автономност на отделните клубове по специфични проблеми и съгласува дейност по въпроси от общ интерес.

Чл.4. ФСККФ е юридическо лице - сдружение, създадено по реда и условията на Закона за лицата и семейството, със седалище в град София.


ГЛАВА II. ЧЛЕНСТВО

Чл.5. /1/ Членовете на ФСККФ могат да бъдат български студенти, аспиранти и специализанти, приемащи програмата и устава на ФСККФ и приети по съответния ред.
/2/ Във ФСККФ не могат да членуват лица, членове на политически организации, с изключение на ПК "Конституционен форум".

Чл.6. /1/ Приемането на нов член във ФСККФ става с подадена писмена молба до Общото събрание на съответния клуб на ФСККФ, което гласува за приемането с обикновено мнозинство, в присъствието на кандидата.
/2/ Когато инициаторите за учредяване на ново сдружение на федерацията не са членове на ФСККФ, то потвърждаването на Федеративния съвет за неговото учредяване означава и тяхното приемане във федерацията.

Чл.7. /1/ Всеки член на ФСККФ има право:
а/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на ФСККФ;
б/ да участва в обсъждането на всички аспекти от дейността на ФСККФ, както и да отправя предложения, жалби и сигнали до всички органи на ФСККФ;
в/ да ползва имуществото на ФСККФ съобразно неговото предназначение.

/2/Членовете на ФСККФ са длъжни:
а/ да спазват устава и да съдействат за реализирането на целите на ФСККФ;
б/ да плащат редовно членски внос /ежемесечно/.

Чл.8. /1/ Членството във ФСККФ се прекратява:
а/ По собствено желание - чрез подадено писмено заявление до изпълнителното бюро на съответния клуб, което задължително се протоколира,
б/ Чрез изключване от съответния клуб при:
     т.1. системно нарушаване на устава;
     т.2. неплащане на членски внос за повече от три месеца;
     т.3. злоупотреба с имущество на ФСККФ;
     т.4. действия, противоречащи на целите и програмните принципи на ФСККФ, нанасящи съществена вреда на федерацията.

/2/ Решението за изключване на член от ФСККФ се взема от Общото събрание wa клуба след изслушване на лицето, с тайно гласуване и мнозинство от 2/3 от присъстващите.

/3/ Решението за изключване може да се обжалва пред Контролната комисия на ФСККФ в едномесечен срок, чието решение е окончателно.

Чл.9. Във ФСККФ могат да бъдат приемани за колективни членове отделни студентски неполитическй организации, които са декларирали, че приемат целите и задачите на ФСККФ. Отношенията между ФСККФ и колективните членове се уреждат с нарочни договори.


ГЛАВА III. УСТРОЙСТВО НА ФСККФ

Чл. 10. /1/ ФСККФ се състои от клубове и органи за управление.

/2/ Органи за управление на ФСККФ са:
     а/ Национална конференция на ФСККФ;
     б/ Федеративен съвет /ФС/;
     в/ Изпълнителен съвет /ИС/;
     г/ Контролна комисия /КК/;
     д/ президент и главен секретар на ФСККФ.

/З/ Всички органи на ФСККФ се избират за срок от две години.


РАЗДЕЛ ПЪРВИ. КЛУБОВЕ НА ФСККФ

Чл.11. /1/ Членовете на ФСККФ осъществяват дейността си, обединени в клубове.

/2/ Клубовете на ФСККФ могат да се образуват:
       а/ на основата на отделно /полу/висше учебно заведение, факултет или катедра;
       б/ по интереси.

Чл.12. /1/ Органи на клуб на ФСККФ са Общото събрание и Изпълнителното бюро.

/2/ Общото събрание на членовете взема всички решения за съответния клуб. То се свиква поне веднъж на два месеца от Изпълнителното бюро и може да взема решения при условие, че присъстват повече от половината от членовете, с обикновено мнозин
ство.

/3/ За оперативно ръководство на дейността на клуба Общото събрание избира Изпълнителното бюро в състав от 3 до 9 души, в това число председател, секретар и касиер.

Чл.13. /1/ Клубовете на ФСККФ са самостоятелни в дейността си, като се съобразяват с програмата и устава на ФСККФ, както и с решенията на Федеративния съвет.

/2/ Клубовете на ФСККФ могат по въпросите, неуредени от настоящия устав, да приемат свои устройствени правила, които не могат да противоречат на устава на ФСККФ.

Чл.14. /1/ Когато учредителите на нов клуб на ФСККФ не са членове на федерацията, неговото създаване подлежи на утвърждаване от Федеративния съвет по писмено заявление от учредителите, с което те приемат устава на ФСККФ и се задължават да го спазват.

/2/ Когато учредителите на нов клуб на ФСККФ са членове на федерацията, неговото създаване се утвърждава от Изпълнителния съвет.

Чл.15. /1/ По решение на два или повече клуба на ФСККФ могат да бъдат изградени техни Регионални съвети - като координационни органи за съвместна работа по въпроси, засягащи по-голяма територия.

/2/ Тези регионални съвети се състоят от по един представител от клубовете, които участват в тяхната работа.

/3/ По решение на клубовете, участващи в работата му, Регионалният съвет може да изпълнява представителни функции от тяхно име.


РАЗДЕЛ ВТОРИ. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФСККФ

Чл.16. Всички решения на органите за управление се взимат с обикновено мнозинство с изключение на случаите, упоменати в този устав. Отмяната на решенията и актове се вземат с решение от квалифицирано мнозинство от съответния орган.

Чл.17. /1/ Националната конференция е върховен орган на ФСККФ.
/2/ Редовни конференции на ФСККФ се свикват веднъж в рамките на една календарна година от ФС.
/3/ Извънредни конференции на ФСККФ могат да бъдат свикани по искане на 1/10 от членовете на ФСККФ, от ИС или ФС на ФСККФ.
/4/ Органът, който свиква Национална конференция, изпраща писмено уведомление до клубовете на федерацията най-малко 15 дни преди датата на конференцията, в което се указват мястото, датата и предлаганият дневен ред.

Чл.18. Националната конференция на ФСККФ се състои от:
а/ делегати, излъчени от клубовете на ФСККФ по норма на представителство, утвърдена от Федеративния съвет;
б/ членовете на ИС и КК на ФСККФ.

чл.19. Националната конференция е редовна при условие, че са се регистрирали повече от половината от избраните делегати.

Чл.20. Националната конференция:
а/ приема отчетите на ФС и КК на ФСККФ за дейността им в периода между конференциите;
б/ приема програмата на ФСККФ;
в/ приема и изменя устава на ФСККФ;
г/ избира ИС и КК на ФСККФ;
д/ определя платените длъжности към федеративните органи и заплащането на избраните;
е/ определя размера на вноските на членовете на ФСККФ във федеративния бюджет;
ж/ може да взима решения за всички други въпроси, засягащи цялостната дейност на ФСККФ.

Чл.21. /1/ Решенията на конференцията се вземат с мнозинство от 2/3 в случаите, когато се:
а/ приемат и изменят уставът и програмата на ФСККФ;
б/ избира КК на ФСККФ;
в/ взема решения за прекратяване или сливане на ФСККФ с друга организация.

/Пресслужба "Куриер"/


16:00:00
01.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                     Галина Дамянова
                                     Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!