сп. "Глас" - бр.2, 1989 г.

сп.
сп. "Глас" - бр.2, 1989 г.
Снимка: Омда
Към албума...

"Глас" - независимо списание за литература и публицистика

БРОЙ 2

лято, 1989 г.

 

Основател и главен редактор: Владимир Левчев.

Списанието започва да излиза през 1989 г. като самиздатско издание, тримесечник, чиято политика и рубрики са ориентирани към идеята за "чуваемост".

.

 

 

Съдържание на броя:

БЛАГА ДИМИТРОВА - стихотворения -

Съдба, Видях, Разгласа, Най-чистият път    1

РАДОЙ РАЛИН - стихотворение -

Наследство    6

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ - стихотворение -

Маса    6;

ЦВЕТАН ТОДОРОВ - Кореспонденция за сп."Летр ентернасионал" -

Джордж Оруел    7

МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ - есе -

Три въпроса    13

ЕДВИН СУГАРЕВ - стихотворение -

Малка анонимна песничка за големия стар латернаджия    17

ЛЕВ ТИМОФЕЕВ - статия -

От самиздат към свобода на словото    18

ДАНИЛА СТОЯНОВА - стихотворения -

Поема за слепотата, Умоление за път,

Един гълъб..., Докато денем...,

Момчето с камък..., Чуй, тук са говорили... 25

КРАСИМИР ДАМЯНОВ - разказ -

В тъмното    33

ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ - черти от политическия профил

на М. С. Горбачов -

Към по-висока култура    35

АСПАРУХ ПАНОВ - статия -

Да се върнем 30 години назад    47

СИЛВИЯ ПЛАТ - стихотворение –

Татко    51