2 септември 1991

София, 2 септември 1991 година
        Брой 171 /446/

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ В ПОДКРЕПА НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА В 6-ПАРТИЕН ПРЕДИЗБОРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ /ЗАЕДНО С БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ/. ВЪЗВАНИЕТО Е ПОДПИСАНО И ОТ 11 РЕГИОНАЛНИ КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


Воден от стремежа да защити единството, суверенитета и неделимостта на България и мирния преход към демокрация, Общонародният комитет за защита на националните интереси подкрепя споразумението за създаване на предизборен политически съюз, в който Отечествената партия на труда се включи като негов съосновател.

В този съдбовен за Отечеството ни исторически момент ние приветстваме възванието на Предизборния политически съюз за мирна и демократична България.

Всички, които милеят за Отечеството ни, имат шанс да изразят тази своя гражданска позиция, като подкрепят или се включат в Предизборния политически съюз.

Приканваме всички свои членове, симпатизанти и патриотично настроените среди в страната да гласуват за Отечествената партия на труда с единната бюлетина и листа на Предизборния политически съюз.

БЪЛГАРИЯ ЕДНА ЗА ВСИЧКИ НАС!

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪЮЗЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЗА СТРАТЕГИЯТА И ТАКТИКАТА НА СЪЮЗА В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА.


След обсъждането на предизборната платформа на БЗНС-единен и становището за участието на Съюза в предстоящите избори Върховният съюзен съвет на БЗНС-единен реши:

* Одобрява по принцип предизборната платформа на Българския земеделски народен съюз - единен.
* Възлага на комисията по изработването на платформата да внесе в нея необходимите корекции в съответствие с направените от членовете на Върховния съюзен съвет допълнения и предложения.
* Упълномощава Постоянното присъствие на БЗНС-единен да приеме окончателния вариант на предизборната платформа, която да бъде публикувана в тридневен срок.
* Упълномощава Постоянното присъствие на БЗНС-единен да сключва политически споразумения с БЗНС - Никола Петков, а след съгласуване с Управителния съвет - с други демократични сили, споделящи основните начала, залегнали в предизборната платформа на БЗНС-единен.
* Делегира на общинските ръководства на БЗНС-единен след съгласуване с ПП на БЗНС /е/ правото да сключват политически споразумения за сътрудничество в предстоящите избори за местни органи на властта с други демократични политически сили.

София, 31 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ И ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА УЧАСТИЕ С ОБЩА БЮЛЕТИНА И ОБЩА ЛИСТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Уважаеми господа,

Като имаме предвид вашата последователност и устременост за събаряне на комунистическата система, добронамереността ви спрямо бъдещето на нашето изстрадало Отечество, както и факта, че на фона на общите ни идеи почти всички дискутирани между вас и нас въпроси намират положителни решения, въпреки че не сме заедно,

ПРЕДЛАГАМЕ:

- в името на Земеделския съюз, в името на България, за да се постигне по-скорошно ликвидиране на тоталитарната комунистическа система, НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ДА УЧАСТВАМЕ С ОБЩА БЮЛЕТИНА И ОБЩА ЛИСТА ОТ КАНДИДАТИ, ПРИ РАВЕН БРОЙ ЗА ВСЯКА СТРАНА.

При това избраните от народа кандидати от двата Земеделски съюза след изборите биха могли да формират самостоятелни парламентарни групи.

Надяваме се, че ще получим положителен отговор, след което ще се срещнем за подписване на споразумение.

Оставаме уверени във вашата загриженост за бъдещето на България.

ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ НА БЗНС /е/

София, 26 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗБОРЕН КЛУБ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧИНА, ПО КОЙТО СЕ ПРЕГОВАРЯ ЗА КВОТИТЕ МЕЖДУ СДС, БСП И БЗНС.


Уважаеми господин председател,

Решително възразяваме срещу начина, по който се водят преговорите за определяне на квотите за районни избирателни комисии. Простото разпределение на квотите между СДС, БСП и БЗНС е остарял подход и не отговаря на реалната ситуация.

Известно е, че коалицията "Съюз на демократичните сили”, представила се на изборите за Велико народно събрание, вече не съществува. Достатъчно е да се погледне съставът на трите коалиции, чиито решения са внесени в ЦИК под номера 1, 2 и 4, за да стана ясно, че партиите от миналогодишната коалиция сега са разпределени в три самостоятелни коалиции.

За да бъдат улеснени преговорите, обръщаме се учтиво към вас, спешно да оповестите чрез средствата за масова информация необходимостта към основния споразумителен протокол да бъде прилаган допълнителен протокол за разпределение на "квотата на СДС" между трите коалиции, съставени от партии, които са участвали в миналогодишната предизборна коалиция "Съюз на демократичните сили".

Назначаването на комисиите, без да бъдат допуснати представители от коалицията Демократическа партия /консервативен сговор/, Зелената партия и Федерацията на клубовете за демокрация, ще бъде грубо пренебрегване на влиятелна политическа сила.

София, 31 август 1991 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
ИЗБОРЕН КЛУБ НА СДС - ЛИБЕРАЛИ:
Емил Ненов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ЕВРОПА" ПО ПОВОД НА НЕЙНОТО РЕШЕНИЕ ДА НАПУСНЕ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


Социалдемократическата платформа "Европа" е единственото формирование в Българската социалистическа партия, което още на 19 август 1991 година ясно и категорично осъди опита за държавен преврат в Съветския съюз, замислен и изпълнен от най-реакционните сили в съветското общество.

За съжаление ръководството на Парламентарната фракция на Българската социалистическа партия не взе официално отношение към събитията в Съветския съюз и не се разграничи от изчаквателната и двусмислена позиция на Председателството на Висшия съвет на БСП.

Потвърди се сериозността на предупреждението, което направи Социалистическата платформа "Европа” на пленум на Висшия партиен съвет в средата на месец юни 1991 година, а именно че по вина на ръководството демократичното обновление на партията практически спря и че БСП не е преоценила своето отношение към КПСС, а това се налага, ако тя иска да запази бъдещето си.

Неадекватната реакция на събития от първостепенно значение на председателя на Българската социалистическа партия и неговото обкръжение ни задължава да преоценим своето положение като парламентарна група.

Социалдемократическата платформа "Европа” преустановява участието си в парламентарната фракция на Българската социалистическа партия.

София, 29 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ДО БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ПО ПОВОД НЕВКЛЮЧВАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДПС В РАЙОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ.


Централният съвет на Движението за права и свободи на своето заседание от 30 август 1991 г. разгледа въпроса за включване представители на Движението за права и свободи в новосформираните районни избирателни комисии. По сведения, получени в Централния съветна ДПС до днес /30 август/ сутринта, подобни представители не са включени в такива окръзи като:

Кърджали, Разград, Русе, Търговище /Омуртаг/, Добрич /Балчик и Каварна/, Бургас /в областната комисия/.

Подобни факти говорят за организирана кампания срещу равноправното участие на Движението за права и свободи в предстоящите избори.

Моля Централната избирателна комисия да протестира пред Министерския съвет за неизпълнението на нейните решения от органите му по места.

София, 30 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ:
Ахмед Доган

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ ЗА РЕШЕНИЕТО МУ ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА 31 АВГУСТ 1991 ГОДИНА.


Отечественият съюз взе решение да не се регистрира като политическа партия и да не издига листи със свои кандидати на изборите на 13 октомври. Чрез тази позиция той остава верен на своята същност като обществено-политическа организация, в която равноправно членуват граждани от всички слоеве на обществото, независимо от своите професионални интереси, религиозни възгледи, политическа и партийна принадлежност.

Отечественият съюз не желае и няма да изостави заради целите на изборите своето качество на общобългарски съюз и стремежа си да събира усилията на хората и на различни обществени среди за решаване на общи проблеми на страната и за отстояване на интересите на отделните граждани. Надпартийността, като мислене и поведение, е политически белег и организацнонна същност на Отечествения съюз. Ако той се превърне в политическа партия, ще се зачертае неговата основна характеристика.

Демократичният календар на България ни води към вторите свободни избори от десетилетия насам. Желанието обаче на много и различни партии да покрият цялото обществено пространство продължава да води към крайна поляризация и към нова остра предизборна кампания на противопоставянето. В условията на новия избирателен закон и на пропорционалната система, която е механизъм за партийно участие в изборите, Отечественият съюз не иска да прибави себе си в разкъсването на населението между партийните пристрастия. Законът силно намалява възможността за избиране на независими кандидати, носители на непартийни позиции, които със съдействието на Отечествения съюз естествено биха могли да намерят по-широка обществена подкрепа.

Въпреки всичко идеите на Отечествения съюз за гражданско разбирателство и обикновена човешка солидарност, за толерантност и сближаване между хората, независимо от политическите възгледи, за преодоляване на крайното напрежение в резултат на партийното противопоставяне - са нужни на страната и той ще намери начини да ги защитава и прилага и в предизборната кампания.

Отечественият съюз ясно заявява, че ще работи и в бъдеще за утвърждаване на конституционния ред, на парламентарната демокрация, за прехода към пазарно стопанство и изграждане на нова некомунистическа система на общественото устройство. Отечественият съюз отстоява принципите на справедливостта и настоява да се търси отговорност от конкретно виновните лица, свързани с престъпленията на тоталитарния режим в миналото, но само чрез върховенството на закона, което трябва да господства в целия живот на държавата и обществото.

В предстоящите избори за Народно събрание и за местни органи на държавната власт Отечественият съюз ще подкрепи независими и други кандидати включително и коалиции, чиито възгледи са близки до неговата платформа. Той ще вложи усилията си за избиране на компетентни и можещи личности, които утре ще направят много по-ефикасна и целенасочена работата на демократичните институции у нас.

Чрез отказа си да участва непосредствено със свои кандидатски листи в предстоящите избори Отечественият съюз запазва собственото си лице на гражданска организация и разширява възможностите да развие по-нататък нейната същност.

Изборите на 13 октомври трябва да направят демократичния процес наистина окончателен и необратим. Изборната кампания не трябва да се превърне в пречка за солидарността и взаимопомощта, нужни на много хора днес, на цели семейства и социални слоеве. Отечественият съюз няма да застане зад популистки обещания, от където и да идват те, и ще се стреми към конкретно съдействие за личния по-благоприятен изход на всеки човек от икономическата криза.

Демокрацията трябва да събира, а не да разделя хората. Утрешният ден на страната ще открои още по-силно основната идея на Отечествения съюз:

Партиите са много, България е една и тя не принадлежи на партии, а еднакво на всички граждани.

София, 31 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБОБЩЕНИ ПРОГРАМНИ НАЧАЛА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ ОТ НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


IV. СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

1. Не можем да бъдем Независими, Демократични и Преуспяващи, ако сме бедни!... Актът за престъпно извършената национализация през 1947 г. да се обяви за нищожен с всички произтичащи от него последствия.

2. Правото на частна, лична и интелектуална собственост за НДП е свещено и неприкосновено с изключение на онази собственост, която е придобита по престъпен начин от "правоимащите" и спекулантите по време на комунистическата диктатура и след 18 ноември 1989 г.

3. Общата Програма на НДП дава възможност на всеки дееспособен българин, сам или чрез семейството си да бъде притежател на средства за производство, собственик на земя или на недвижими имоти, на интелектуална собственост или акционер.

4. Селско стопанство. Безусловно връщане на земята на бившите й собственици или на наследниците им, с полагащото се обезщетение под формата на ценни книжа или други придобивки за нейното досегашно неграмотно и престъпно експлоатиране, като се използват благата, натрупани от управлявалите в страната. Оземляване на Общинските фондове на тези български граждани, които искат да обработват и могат да стопанисват дадената им земя /непритежавали по документи до 9 септември 1944 г. наследствена такава/, може да бъде правилно само ако те желаят да получат земя с цел да осигурят жизненото си съществуване.

5. Да подлежат по закон на реално и високопрофесионално обследване всички фирми в страната и в чужбина, създадени преди и след 18 ноември 1989 г., с неправомерно спечелен и криминално изнесен от България капитал, управляван до този момент от кадри на БКП-БСП и МВР, техни роднини, спекуланти или подставени от тях лица в страната и зад граница, като фирмените задължения и печалбите им след обследването се подложат на счетоводно-отчетна ревизия и резултатите от нея се огласят пу блично, а виновните лица - санкционират.

6. Нови заеми - не!... Чужди инвестиции - да!... но само чрез нов Закон за чуждите инвестиции, който да стимулира и гарантира вложените от други държави средства в: селското стопанство и туризма, транспорта и съобщенията, инжинеринговата дейност и строителството, леката промишленост, образованието и други с осигурено активно участие и на български граждани. Изобщо стопански дейности, в които като страна имаме природни дадености и утвърдени традиции.  Възстановяването на капитала от чуждите инвестиции да се постига чрез търговска реализация на продукцията, получена от вложените средства във високоефективни и качествени производства предимно в хранително-вкусовата, химико-фармацевтичната, текстилната и други клонове на националната ни промишленост.

7. Ние сме за неотложни и радикални промени в данъчното законодателство, които бързо да развият производителните сили чрез намаляване на данъка върху печалбата и премахване на всички косвени данъци в сферата на образованието, включително и върху производството на продукти от първа необходимост. Общо данъците за производителите да са в границите от 3 процента до 35 процента, и то САМО върху печалбата.

8. Премахване на държавните дотации, за да бъде гарантирана активността и развитието на предприемаческата дейност. Взаимноизгодновлагане на български и чуждестранен капитал в отбранителната промишленост при равнопоставено данъчно облагане и поощряване със закон на смесеното предприемачество. Насърчаваща чуждите инвестиции данъчна политика по отношение на определени икономически изгодни и перспективни за страната ни производства.

9. НДП е за една модерна и ефективна кредитна система; за либерализация на валутния режим, който е част от нашата антиинфлационна програма: за митнически облекчения, насърчаващи българския производител. Кредитите с ипотека да бъдат с насърчително ниска лихва, особено за жилищното строителство и за развитието на едноличното частно, изградено на производствен принцип, земеделие.

10. НДП е за безпощаден екологичен закон, конституционно защитен и съобразен със световните стандарти на пределно допустимите емисии отвредни вещества: закон, който да е обвързан с подходяща данъчна политика - система от стимули, контрол и санкции - при провеждането му.


V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1. Гарантиране на онзи минимум от обществената справедливост, без който няма съзнание за обществена солидарност.

2. Осигуряване на добро здраве и лична безопасност, на обществено-спокойни и пълнокръвни семейни отношения, на собствен или фамилен дом, на възможности за нужното образование на децата, на лично удовлетворяваща работа, на достатъчно свободно време за самообразование или развлечение. Пенсионерите да бъдат заслужено възнаградени и осигурени пълноценно за положения от тях в продължениена десетилетия скромен, но необходим за обществото труд.

3. Откриване на нови работни места с предвидени още в проекта средства за преквалификация на работната сила, които да се обезпечатот работодателя, активно подпомаган от държавата.

4. Поставяне под закрила чрез закон на майчинството и на българските деца, поради геноцида, на който бяхме подложени от комунистическо-болшевишката идеология в продължение на половин век, така че до шестгодишната си възраст подрастващите да се възпитават в собствения си дом или по желание на семейството /след третата година/ в българска забавачница. Българските майки с три деца на законно основание да получават заплата, а времето за отглеждане на децата да се признае за трудов стаж до навършване на 18 г. на третото дете.

5. Частно и държавно здравеопазване с модерна материално-техническа база, гарантирано от бюджета, от работодателите или от благотворителни организации, с приоритетно развитие на профилактиката. Издигане престижа на българския лекар чрез обществено-държавните институции.

6. Специални грижи и защита на сираците, вдовиците и инвалидите, вложителите с малки спестявания да получат по закон по-висока лихва,в края на всяка календарна година, ако не са намалявали, а само увеличавали влога си, за да бъдат справедливо възнаградени усилията им да спестяват.

7. Безкомпромисна борба срещу престъпността, наркоманията, проституцията, хазарта и порнографията на законова основа.

8. Социално осигуряване на хората, които не могат да отговорят на високите изисквания, наложени от времето, в което живеем.


VI. СЕМЕЙСТВО, ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ, ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА

1. НДП ще отстоява позициите си за нравствено пречистване и морално прераждане на българското общество, за насърчаване на брака и възпитанието на подрастващите въз основа на трите духовни стълба - СЕМЕЙСТВО, УЧИЛИЩЕ и ВЯРА, за издигане престижа на свещеника, учителяи лекаря, което изключително зависи от тяхното професионално и обществено поведение. Българският народ се нуждае от АПОСТОЛИ на духовността, каквито са СВЕЩЕНИКЪТ, УЧИТЕЛЯТ и ЛЕКАРЯТ. Те най-напред трябва да получат от обществото, а след това то може да има своите високи изисквания към тях.

2. Възстановяване на здравите български традиции с признати успехи в областта на народното просвещение. Въвеждане в началното училище на обучение и по известните в цял свят наши, български народни песни, танци и детски игри.

3. Развитие на науката само в университетите и в изследователските лаборатории на промишлените предприятия. Нов закон за защита на интелектуалната собственост, с основна цел за НДП издигане икономическия статус на българския учен.

4. Поощряване на способните ученици и студенти. Разнообразни и алтернативни форми на образование. Съчетаване на умственото развитие и обществено израстване на българските младежи и девойки с физическото им възпитание, застъпено на европейско равнище в училищата и университетите на България.

5. Изпълнителната и законодателната власт са длъжни в най-кратък срок чрез държавния бюджет да оборудват с необходимите кабинети, лаборатории и спортни съоръжения българските училища и университетите, за да се гарантира бъдещето на народа ни през следващия век, за да има България.

6. Свобода на религиозните убеждения и вероизповедания, придружена отедно необходимо уважение именно към християнската религия /православна, католическа, протестантска/, която има исторически признати заслуги за оцеляването ни като народ и държава. НДП е категорично за възстановяване на иззетите манастирски и църковни имоти, което ще способства за действителното отделяне на църковната от държавната власт.

* * *

Независимата демократична партия - НДП е готова на жертви, които ще са нужни за сплотяването и организирането на една българска, РЕАЛНА ОПОЗИЦИЯ, за да няма пилеене на духовни и физически сили, които толкова много са необходими на страната ни в борбата против разрушителната и демагогска "социалистическо"-комунистическа партия, каквато е БСП /в недалечно бъдеще тя ще бъде заместена от БСДП/, както и за възстановяване на икономическия стабилитет с последващ стопански и духовен възход на България.

Членовете на НДП са кръв и плът от българския народ, когото те искрено обичат и в чиито творчески способности непредубедено вярват. Посвещавайки му живот и интелектуални сили, те в неравностойна борба с тоталитарния комунистически режим в България много отпреди 1987 г. са доказали, че отстояват философски правилни и политически реални позиции, а не лични интереси.

В настоящия момент НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП се стремят да бъдатонзи духовен светилник за народа си, който предупреждава и в същото време привлича всички добри воли и полезни енергии, които осъзнават собствената си човешка, национална и политическа отговорност пред Бог, Род и Отечество!...

* * *

ЗАБЕЛЕЖКИ: НДП е основана официално 3 /три/ дни след проведения у насПърви Свободен Митинг на 18 ноември 1989 г., поставил началото на една неравна борба на българската реална опозиция с "новите" отечественофронтовски организации, подкрепяни солидно от фирмения капитал и безнравствената политика, провеждана безогледно от БКП-БСП,която умишлено отгледа своя "опозиция", за да утвърди чрез нея политически и икономически, новите еничари на България - НЕОКОМУНИСТИТЕ!...

БСП /комунисти/, а и други политически организации, не само чрез вестниците си успяха да присвоят през ПЪРВИЯ и ВТОРИЯ етап на "демокрация" у нас много от нашите политически анализи и прогнози, определения, решения, абревиатури, понятия и други, които са интелектуална собственост на Независимата Демократична Партия от 21 ноември 1989 год. - деня на ПЪРВАТА РЕАЛНО ОПОЗИЦИОННА партия в страната - НДП.

Политическият екип на НДП запазва своето авторско право върху текста и концептуалните икономически, духовни и политически решения и посокина развитие на древната ни държава, обявил ги в своите ОБОБЩЕНИ ПРОГРАМНИ НАЧАЛА, които публикуваме /НЕЗАВИСИМИТЕ ДЕМОКРАТИ от НДП - ПЪРВИ ОТПЕЧАТВАТ ПЛАТФОРМАТА си/ чрез БТА - Пресслужба "Куриер” преди обявените засега в края на м. септември 1991 г. избори.

София, 19 юли 1991 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ НА НДП: Тихомир Мушанов, Никола Николов, Трифон Силянов

ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НДП:
Петър Гогов, Богдан Йоцов, Стоимир Минков, Веселин Бончев, Георги Кацарски, Гюро Гюров, Здравка Маринова, Александър Костов, Зорница Първанова, Борис Константинов, Милена Милушева, Виктор Михайлов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ПАРТИЯ "ПРАВА И СВОБОДИ", УЧРЕДЕНА НА 7 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ПАРТИЯТА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА 9 АВГУСТ, А НА 28 АВГУСТ 1991 ГОДИНА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ОТКАЗА РЕГИСТРИРАНЕТО Й ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.

Партия "Права и свободи" е независима политическа организация. Тя провежда политика за гарантиране единството на всички български граждани в съответствие с Конституцията и законите на страната, Международната харта за правата на човека и международните договорености. Седалището се намира: гр.София, жк "Иван Вазов", ул. "Петър Топалов-Шмид", бл.50, вх.Б, ап.55.

ЧЛЕН 2.

Основните цели на Партия "Права и свободи" са:

2.1. Постигане на разбирателство и единство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична политика по националния въпрос, като се зачитат както индивидуалните, така и правата и свободите на всички общности в страната.

2.2. Партия "Права и свободи” ще съдейства за укрепването и гарантирането на националната сигурност, суверенитета и териториалната цялост на Република България.

2.3. Създаване на правови и социални гаранции за недопускане на етническо-религиозно противопоставяне, за равнопоставеност в правата,свободите и социалната сигурност на всеки гражданин и отделните общности в Република България.

2.4. Икономически просперитет и екологическа защита на всички области и общини в страната.

2.5. Партия "Права и свободи" е за утвърждаване авторитета на страната ни на Балканите, Европа и в света, базирайки се на коректнии взаимноизгодни връзки на равноправна основа с всички държави.

ЧЛЕН 3.

Постигане на целите на Партия "Права и свободи" ще се осъществява чрез следните законови средства:

3.1. Изготвяне на предложения до органите на държавната власт и управление за усъвършенстване на законови средства.

3.2. Взаимодействие с всички демократични сили при решаване на проблемите, свързани с хуманизиране на социалните отношения, икономическия просперитет и изграждането на България като правова държава.

3.3. Сътрудничество с международните организации за правата на човека и осъществяване на съвместна дейност за гарантиране на основните права и свободи на всички български граждани, принадлежащи към различните етнически, религиозни и езикови общности.

3.4. Съдейства за гарантиране на правата и свободите, ползването и изучаването на майчиния език, религиозните свободи, образованието, свободата и равенството при участие в обществено-политическия живот, справедливо заплащане на труда и социалната сигурност на човека.

3.5. Организира различни форми за обсъждане на актуални въпроси на националната политика и публични законосъобразни изяви при нарушаване на основните права и свободи на гражданите.

3.6. Издава и разпространява печатни материали, съобразно съществуващите в България законни разпоредби, с цел пропагандиране на идеите и целите на партията.


ІІ. РЕД ЗА ВСТЪПВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

ЧЛЕН 4.

4.1. Член на Партия "Права и свободи" се приема с писмена молба от лицето, подадена до местната организация, която се произнася в седемдневен срок.

4.2. Член на Партия "Права и свободи" може да бъде всеки български гражданин, навършил 18 години, който е за единна и неделима България, ратува за сплотяване и разбирателство, като признава равните права и свободи на всички български граждани, включително и на тези, принадлежащи към различните етнически, религиозни и етнически общности, противопоставяйки се и осъждайки всички прояви на национален шовинизъм, реваншизъм, ислямски фундаментализъм и религиозен фанатизъм.

4.3. Всеки член на Партия "Права и свободи" - независимо от това дали принадлежи към дадена етническа или религиозна общност, или не - имаправото да избира и да бъде избран в ръководните органи на партията.

4.4. Всеки член на Партия "Права и свободи" се легитимира като такъв чрез своята членска карта, подлежаща на заверка всяка година, като поема задължението редовно да плаща членския си внос в размер на 5 лв. месечно за работещи и по 2 лв. за пенсионери, ученици, безработнии войници.

4.5. Членството в Партия "Права и свободи" е доброволно.

4.6. Членството се прекратява:

- по лична молба;
- освобождаване с решение на ръководните органи при нарушаване на задълженията, произтичащи от настоящия устав;
- изключване с решение на низовата организация, към която принадлежи, или по решение на по-висшестоящ орган. Предложението за изключване сеправи от ръководителя на низовото звено /или по-висшестоящ орган/, като се мотивират причините за това. Решение се взема след явно гласуване при обикновено мнозинство. Решението за изключване подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Комисията по етика, като нейното заключение по жалбата е окончателно. Не подлежат на обжалване решенията за изключване, взети от Конгреса, Националната конференция или Централния съвет.

4.7. Не могат да членуват в Партия "Права и свободи" лица, които не са български граждани. Лишаването и отказът от българско гражданство води до прекратяване на членството.

Лице, което е български гражданин, но живее в чужбина, може да членува в партията, но няма право да заема ръководни длъжности.

4.8.    Не се допуска колективно членство в Партия "Права и свободи".


III. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 5.

Ръководни органи на Партия "Права и свободи" са: Конгрес, Национална конференция, Централен съвет, Централно оперативно бюро, Финансово-ревизионна комисия, Комисия по етика, Окръжни оперативни бюра и местни съвети.

ЧЛЕН 6.

Конгресът и Националната конференция са върховни органи на Партия "Права и свободи". Конгресът се свиква веднъж на три години, а Националната конференция най-малко веднъж годишно. Делегатите се избират по териториален и пропорционален принцип, като нормативите за представителство се решават от Централния съвет. Конгресът и Националната конференция могат да променят Програмата и Устава на Партията и избират или попълват с нови членове Централния съвет, Централното оперативно бюро, Финансово-ревизионната комисия и Комисията по етика. Избират председателя на Партия "Права и свободи", двама заместник-председатели, отговорен секретар и секретар по издателската и пропагандната дейност на партията, утвърждават и разпределят бюджета.

ЧЛЕН 7.

Централният съвет е колективен ръководен орган на Партия "Права и свободи". В състава му влизат:

- членовете на Централното оперативно бюро;
- представители на Окръжните оперативни бюра;
- членове, избрани от Конгреса и Националната конференция по предложение на председателя или делегатите.

Централният съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца, за да приеме и обсъди отчета на Централното оперативно бюро и за да вземе необходимите решения във връзка с неотложни задачи, които трябва да решава Централното оперативно бюро. Решенията на Централния съвет севземат с явно гласуване при обикновено мнозинство.

ЧЛЕН 8.

Централното оперативно бюро е щатен изпълнителен орган на Партия "Права и свободи" в състав от 5 души. То се ръководи от председателя на партията. В състава му влизат още: двама заместник-председатели, отговорният секретар и членове, чиято дейност е профилирана в различни сфери и се определя от председателя. Към Централно оперативно бюро се назначават експертен и технически персонал, които не са членове на Бюрото.

ЧЛЕН 9.

Председателят на Партия "Права и свободи" има следните функции:

- Той е официалният представител на Партията и като пръв неин ръководител осъществява контактите с органите на държавната власт и управление, както и с други институции, свързани с дейността на Партия "Права и свободи". По своя преценка и в конкретни ситуации тойможе да делегира тези свои права на своите заместници или на отговорния секретар;

- Председателят на Партия "Права и свободи" представлява организацията при осъществяване на международни контакти, срещи, конференции и други;

- Председателят на Партия "Права и свободи" определя официалния говорител на партията;

- Председателят на Партия "Права и свободи" е пръв административен ръководител на Централното оперативно бюро и назначава тези служители в Бюрото, които не са изборни;

- За цялостната си дейност председателят на Партия "Права и свободи" се отчита пред Централния съвет, Националната конференция и Конгреса.

Заместник-председателите на Партия "Права и свободи" имат профилирани функции:

- единият отговаря за идеологическата дейност на партията;
- другият отговаря за обществено-политическата дейност на партията.

Отговорният секретар отговаря за организационните въпроси и контролира практическото изпълнение на решенията, взети от висшестоящи ръководни органи, решава текущи организационни, технически, финансови и други въпроси.
Съгласува дейността си с ресорните заместник-председатели и председателя на Партията.

ЧЛЕН 10.

Финансово-ревизионната комисия е от 5 души. Тя съблюдава правилното разпределение и изразходване на средствата на Партия "Права и свободи". За дейността си изготвя шестмесечни отчети пред Централния съвет, както и собствена програма за упражняване на контрол.
Комисията се ръководи от председател, който се избира от Конгреса или Националната конференция. Комисията работи на обществени начала.

ЧЛЕН 11.

Комисията по етика е в състав от 7 души и се ръководи от председател, избран от Конгреса или Националната конференция. Тя следи за спазването на Програмата и Устава на Партия "Права и свободи", разглежда постъпилите в нея сигнали, жалби, като взема решения по тях. Изготвя шестмесечни отчети пред Централния съвет. Има правото даправи предложения за отвод на лица, заемащи ръководни длъжности, с доказани дисциплинарни и финансови нарушения. Комисията работи на обществени начала.

ЧЛЕН 12.

Окръжните оперативни бюра функционират в състав: председател, заместник-председател и членове, като всички се избират от Окръжната конференция. Съобразно конкретните нужди в региона, към Окръжните оперативни бюра, които са щатни действащи органи на партията, могат да бъдат назначени до 5 души технически сътрудници.

ЧЛЕН 13.

Местните съвети на партията са низови организационни звена за координиране дейността на партията по места. Техният брой и териториален обхват се утвърждава от Окръжните оперативни бюра на партията. Те осъществяват както общата политика на Партия "Права и свободи", така и решаването на местните регионални специфични проблеми. Ръководствата на местните съвети се избират от местни събрания на партията и се ръководят от председател, секретар и членове, функциониращи на обществени начала.

ЧЛЕН 14.

Всички ръководни органи на партията се избират с мандат от 3 години при тайно гласуване и обикновено мнозинство, като се спазва принципът за издигане на алтернативни кандидатури. На ръководни длъжности могатда бъдат избирани лица само до два мандата.


IV. СИМВОЛИ НА ПАРТИЯ "ПРАВА И СВОБОДИ"

ЧЛЕН 15.

Знамето на Партия "Права и свободи" е небесносиньо. В горния десен ъгъл са изобразени инициалите на партията "ППС", под които се събират две маслинови клонки.

ЧЛЕН 16.

Печатът на партията е кръгъл, с надпис по периферията "Партия "Права и свободи" - София", с две маслинови клонки в средата.


V. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 17.

17.1. Финансовите средства на Партия "Права и свободи" се набират от:

- членски внос;
- дарения, завещания;
- спонсорска дейност;
- рекламна дейност;
- издателска дейност - вестник, списания и друга агитационна литература.

17.2. От получения членски внос в местните съвети се правят следните отчисления: 30 процента от средствата - в полза на Окръжните оперативни бюра, и 50 процента - в полза на Централното оперативно бюро. Останалите 20 процента се използват от местните съвети за поддържане апарата на партията и за културно-политически прояви на партията.

17.3. По преценка и при наличност на достатъчно финансови средства Централното оперативно бюро, както и Окръжните оперативни бюра, могат да оказват финансова помощ на местните съвети на партията.

17.4. Валутните приходи, които Партия "Права и свободи" може да получи като дарение от страната и чужбина, се регламентират съгласно действащите в страната закони.

17.5. Цялостната дейност на Партия "Права и свободи" се осъществява на принципа на самоиздръжката.


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА.

ЧЛЕН 18.

Партия "Права и свободи" прекратява своята дейност при:

18.1. Сливане със или вливане в друга партия.

18.2. Разделяне на две или повече партии.

18.3. Саморазпускане.

18.4. В други случаи, предвидени в закона.

 

София, август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВАЛА НА ОПИТА ЗА ПРЕВРАТ В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ.

/Документът е изпратен на 21 август, но поради "експедитивността" на пощата Пресслужба "Куриер" го получи на 30 август 1991 година/.


Постоянното присъствие и парламентарната група на Българския земеделски народен съюз - единен приветстват възстановяването на законния ред и демократичните институции в Съветския съюз. Ние оценяваме този исторически акт като голяма победа на демокрацията в тази страна и в целия свят. Потвърди се на практика дълбокото убеждение, изразено в Декларацията на БЗНС-единен от 19 август 1991 г., че демократичният процес в Съветския съюз няма алтернатива, и че опитите на консервативните и неосталинистките сили са обречени на провал.

За Българския земеделски народен съюз - единен това е победа на свободолюбивия човешки дух в името на мира, сигурността и сътрудничеството в Европа и в света. Тя стана възможна благодарение на твърдия отпор и борба на здравите, демократични и реформаторски сили в съветското ръководство и народа и на решителната подкрепа насветовната демократична общественост.

Ние изразяваме своята твърда убеденост, че всеки подобен опит за реставрация на тоталитаризма, където и да е, няма бъдеще и ще претърпи пълен провал.

София, 21 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:47:00 часа
2.09.1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Маргарита Георгиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!