Протоколи от събрания на правоимащите - 1995 г.

Към албума...