Брифинг - 9 юни 1992 г.

РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

НА БЗНС-е - 9.06.1992 г.

 

Присъстват: Д. Баталов, Ив. Семков, Св. Шиваров, Вълканов.

ЕКСПОЗЕ на ИВ. СЕМКОВ: Представя две декларации на ПП на БЗНС-е:

 

I - ПП на БЗНС-е е предложило на БЗНС "Н. Петков" заедно да
се чества годишнината от гибелта на Стамболийски, което да бъде и
една крачка към обединението. ПП на "Н. Петков" е заело
неконструктивна позиция — неравностойно участие. Не приемат
съборът да бъде приветстван от двамата главни секретари.

II - За църквата - БЗНС—е категорично се обявява против
намесата на държавната власт в проблемите на църквата.

 

ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСГИ

 

Б. ВЕСЕЛИНОВ - на свободна практика - Всички заявяват, че държавата не бива да се намесва в църковните дела. Имат ли становище кой е виновният - тези, които окупират, или другите?

 

ШИВАРОВ — Законът за вероизповеданията е несъвършен и допуска намеса на държавата. Само нов закон може да сложи ред в тези отношения.

 

СПИРИДОНОВ - в. "Българска армия" - Какво против биха имали други организации за съвместно честване на Стамболийски?

 

ВЪЛКАНОВ - Всяка организация би трябвало да отбележи годишнината. Съидейниците им са поставили изрично условие - Ценко Барев да не държи слово на събора. БЗНС-е ще отидат като сдружени земеделци да се поклонят.

 

ДОБРЕВ - в. "Земеделско знаме" — Кой е домакин на събора?

БАТАЛОВ - Общинските ръководства на двете БЗНС.

 

ЕВСТ. МАРКОВ - свободна практика — Чии кредитни пари стоят зад инвестициите на американската асоциация и няма ли опасност, докато БЗНС-та теглят чергата, трета сила да се настани в земеделието?

 

И. СЕМКОВ - Приветстват решението на американската асоциация. От една година техни специалисти проучват страната. Не се страхуват от капиталите, но се безпокоят, ако тези пари са мръсни, тъй като нямаме гаранции за спиране проникването им.

 

ЕВСТ. МАРКОВ - на свободна практика - Има ли своя демографска политика БЗНС-е? Никоя партия не се е ангажирала с проблема за абортите.

 

ШИBAPOB - За да се решава проблемът за абортите, трябва да се решат много други - законодателство за социалното осигуряване, за здравеопазването. Въпросът за демографското бъдеще е политизиран. Това е продължителен процес и тепърва последиците ще се отразяват във всички сфери на обществения живот. По тези въпроси трябва да има национален консенсус.

 

ЗАШЕВА - в. "Подкрепа" - По какъв повод е била днес срещата между Ц. Барев и д-р Дертлиев?

 

СЕМКОВ - Д-р Дертлиев дошъл с покана за среща между ръководствата на БЗНС-е и БСДП, на която ще се разискват въпроси на обществено-политическия живот и те са приели тази покана.

 

ИВА ПЕТРОНИ - в. "24часа". Има ли проблеми между тях и управляващата коалиция?

 

ШИВАРОВ - Много големи! Дейци на СДС заявявали, че ще ликвидират земеделския съюз. Синята идея нямала нужда от сателити. Не признават инакомислещите. Наистина демокрацията е в опасност.

 

БАТАЛОВ - /допълня/ В т. нар. свитъци, по история за училищата са казани грозни думи за управлението на Стамболийски.

 

Записа: Ромила Георгиева