4 януари 1993

София, 4 януари 1993 година
        Брой 1 /788/

Главен редактор: Стефан Господинов


ЗДРАВА И СПОРНА НОВА ГОДИНА!


София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ИЗБИРАНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО.


Националният политически съвет на Българския демократичен център /БДЦ/ КОНСТАТИРА:

- обществените и политически сили в република България се доближиха максимално до основните положения в програмния документ на БДЦ "Националното разбирателство няма алтернатива" от 28 септември 1992 г., че в патовата политическа ситуация само едно експертно правителство може да разчита на успех;

- предложената от проф.Любен Беров Програмна декларация за намеренията на бъдещия правителствен екип максимално се доближава до 7-те точки на БДЦ, изразени в същия документ;

- съставът на кабинета, предложен от проф. Беров като цяло, удовлетворява с професионалните си качества.

БДЦ ИЗРАЗЯВА НАДЕЖДА, че новото правителство ще положи усилия за реализация на тази програма!

БДЦ ИЗРАЗЯВА НАМЕРЕНИЕ, при сериозни стъпки на новото правителство за изпълнение на намеренията си, да го подкрепи с конкретно и отговорно сътрудничество.

БДЦ ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ от поведението на тези депутати, които не се ръководеха от своя национален дълг, отново напуснаха парламентарните си ангажименти и, вместо да защитават интересите на избирателите си, се снимаха пред парламента и не участваха в гласуването.

България влиза в нов етап на развитие. Бързо овехтелите реституционни идеи и подкрепящите ги личности ще отидат закономерно на боклука!

Да помогнем за това!

Заедно можем!!!


София, 4 януари 1992 г. [?]

/Пресслужба "Куриер“/


*  *  *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ИЗБИРАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВО, ОГЛАВЯВАНО ОТ ПРОФ. ЛЮБЕН БЕPOB.


Конфедерацията на независимите синдикати в България приветства избирането на правителство на проф.Любен Беров като единствен и най-разумен изход от четиримесечната политическа криза.

При положение, че новият кабинет включи в своята програма и практическа дейност синдикалните искания и предложения, връчени му предварително, то може да разчита на поддръжката на КНСБ в осъществяването на икономическата и социалната реформа.

Призоваваме политическите и обществените сили да се въздържат от действия, насочени към дестабилизиране на положението в страната. И в тези драматични дни да проявят реална отговорност към съдбата на България.

София, 30 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ МИНЬОРИТЕ, ПОДЗЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ И РАБОТНИЦИТЕ ОТ ФЛОТАЦИОННАТА ФАБРИКА, ОТ СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ФЕДЕРАЦИИ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ И ХИМИЯ - ПОДКРЕПА" В РУДНИК "ЧЕЛОПЕЧ" ООД, СОФИЙСКО.


На свое извънредно събрание представители на двете централи се събраха и разгледаха развитието на конфликта в рудника и мерките, които трябва да предприемат за собственото бъдеще - децата и семействата си. Синдикатите са шокирани от комсомолските рефлекси, които за съжаление демонстрира ексминистър Биков и неговото обкръжение. Миньорите и техните семейства питат молителя за партийно комунистическо благоволение, настоящия ексминистър и бивш комсомолски активист, трудно дипломиралия се инженер Румен Биков: чие настояще с висше благоволение чака, за да отстрани доказалия своята професионална непригодност любител на шумни компании и весели оргии настоящ управител на "Челопеч" ООД, съпартиец на г-н Биков, Иван Кесяков. Миньорите и техните семейства питат комунистическия послушник ексминистър Биков: По чия свирка в момента играе? Г-н Биков, през 1981 г. лелеехте жалби пред Партията-хранителка... Явно, г-н ексминистър, Вие имате незаличим комсомолски рефлекс! Преди, г-н ексминистър, питахте г-н Георги Божинов във Вузовския комитет и Партийното ръководство... Сега, г-н ексминистър, Вие оглавявате едно от стратегическите министерства в България, и ако в графата Ви "националност” пише "българин”, за нас това е плод на административна грешка. Не е имало български министър, който с такъв раболепен тон да пита какво да прави в собствената къша - "Челопеч” ООД. Ако Вие станахте министър като пионка на псевдосиндикалисти, ние сме миньори и сме пионки на съдбата и нашите семейства. Ние не питаме, г-н Биков, ние искаме да работим и да ни се гарантира работа. Вие какво искате, г-н ексминистър, нареждания и игра на ръководство?... За нас, г-н Биков, Вие страдате от остра форма на амнезия. Вие бяхте избрани от нас в този парламент със синя бюлетина, за да служите и реализирате тази идея, а не да политиканствате. Г-н Биков, винаги сте били слаб по история. Доказахте и че сте слаб като ръководител. Нещо повече, г-н Биков, Вие ни създадохте невероятни грижи да обясним на хората, че не може да бъдете еничар, ролята в която сте се вживели. Вие, г-н Биков, сте един безличен ветропоказател. Може би искате да дойдем тук със семействата и децата си... Вашето поведение е провокационно и Вашите действия предизвикват ескалация на напрежението в нашия край. Вие целите това, г-н Биков - по чия инструкция сега действате?... Какво Ви трябва още, г-н Биков, освен предоставените Ви материали, доказващи недвусмислено и еднозначно пълната и всеобхватна неспособност, съгласието на Вашите заместници в писмен вид и становището на комисията, потвърждаващо изнесените от двете централи материали.

Г-н ексминистър, живеем във ветровито време. Вие сте една от ”грешките на развитието на растежа". Ние, като християни, споделяме с Вас загрижеността си за Вас. Явно, със създадените Ви рефлекси за послушание, Вие най-уютно бихте се почувствали в килията на манастира. Разбира се, ако пожелаете да дойдете при нас - да видите как се вади насъщният...


        ПРЕДСЕДАТЕЛ КНСБ: В.Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФ "ГМХ-Подкрепа": К.Гълъбов

СЕКРЕТАР: инж.Ст.Великов

ЗА МИНЬОРИТЕ: Д.Димитров

8 декември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 4 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7 И 8 НОЕМВРИ 1992 Г. - СОФИЯ/.


Глава първа
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.1. Българският земеделски народен съюз е политическа организация, правоприемник на създадения през 1899 година Български земеделски народен съюз, забранен с Наредба-закон за забрана на политическите партии от 12 юни 1934 година /БЗНС - Александър Стамболийски и БЗНС - Врабча N 1/, възстановен на 14-15 октомври 1944 година и разтурен на 26 август 1947 година със Закон за забрана и разтуряне на БЗНС - Никола Петков и всичките му поделения и секции. Съюзът носи историческото си име БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /БЗНС/. Идеологията и програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл.2. Основната цел на политическата дейност на БЗНС е благоденствието на народа и възраждането на българското земеделие при демократична парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Затова дейността на съюза се осъществява под девиза: "Мир, хляб, свобода и народовластие".

Чл.З. Българският земеделски народен съюз работи за изграждане и усъвършенстване на социално ориентирано пазарно стопанство, за създаването на силна средна класа като основен двигател на общественото развитие, за приоритетно развитие на земеделието и за равнопоставеност на всички видове собственост.

Чл.4. Българският земеделски народен съюз е за:

1. гарантиране правата и свободите на българските граждани в съответствие с конституцията и международните договорености;

2. насърчаване на свободната изява, професионално и нравствено израстване и утвърждаване на отделната личност;

3. съхраняване на националната култура и българското историческо наследство;

4. уважение и ненамеса в работите на българската православна църква и на останалите религиозни общности, доколкото дейността на последните не противоречи на конституцията и на обществения морал;

5. укрепване на родолюбието, националното единство и запазване на гражданския мир в страната.

Чл.5. Българският земеделски народен съюз осъвременява съюзната програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва своята идеология, същност и цели.


Глава втора
ЧЛЕНСТВО

Чл.6/1/ Член на Българския земеделски народен съюз може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не членува в други политически организации и приема и изпълнява неговите устав и програма.

/2/ Не могат да членуват в съюза осъждани за тежки умишлени престъпления, които не са реабилитирани, както и участвали в репресии срещу българския народ или сътрудници на репресивни органи.
/3/ Членовете на БЗНС са включени в местни дружби по местоживеенето им.
Може да се членува и в друга местна дружба в същото населено място или в същата община.
 
Чл.7./1/ Членовете на БЗНС се приемат от общото събрание на съответната местна дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде приподписано от още двама членове на същата дружба.
/2/ Заявлението се разглежда в месечен срок от подаването му в присъствието на кандидата. Решението се взима с явно гласуване.
/3/ При промяна на местоживеенето съюзният член се отчислява в месечен срок и се зачислява по новото му местожителство, което се отразява в членската му книжка.

Чл.8./1/ Членовете на БЗНС имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот. За избиране в състава на ръководен орган е необходимо кандидатите да са били редовно отчетени най-малко една година преди това - за ръководствата на местни дружби, и най-малко две години преди това - за останалите ръководни органи. Тези изисквания не се прилагат при новообразувани дружби.
/2/ Съюзният член има право:
1. да избира и да бъде избиран в съюзните органи в съответствие с този устав;
2. да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на съюза.
/3/ Съюзният член е длъжен:
1. да спазва устава и да работи за изпълнение на програмата;
2. да съдейства за издигане на ролята и авторитета на съюза;
3. да изпълнява решенията на съюзните органи:
4. да участва редовно и активно в съюзния организационен живот;
5. да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство;
6. да плаща редовно членския си внос.

Чл.9./1/ Членството в БЗНС се прекратява:
1. чрез писмено заявление до местната дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание, отразено в протокола;
2. при виновно неплащане на членския внос за повече от шест месеца;
3. при смърт или обявяване на недееспособност;
4. при изключване;
5. при възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване по чл.6, ал.2.
/2/ Прекратяването на членството, освен при изключване се извършва от ръководството на местната дружба и се съобщава на първото общо събрание. Събранието може да реши извършването на допълнителни проверки, въз основа на които да отмени решението на ръководството.

Чл.10/1/ За нарушаване на устава, уронване на престижа или увреждане на интересите на съюза, както и за неизпълнение решения на негови компетентни органи, се налагат следните наказания:
1. порицание;
2. изваждане от състава на ръководен или контролен орган;
3. изключване.
/2/ Наказанието "порицание" се налага от събранието на местната дружба, в която членува предложеният за наказание.
/3/ Наказанието "изключване” се налага от събранието на местната дружба, а ако тя не се произнесе с решение в продължение на един месец от предложението - от общинското настоятелство.
/4/ Наказанието "изваждане от състава на ръководен или контролен орган” се налага от органа, който е компетентен да извърши съответния избор.
/5/ Наказанията по предходните алинеи за членовете на някои ръководни и контролни органи се налагат, както следва:
1. на членове на окръжните настоятелства и окръжните контролно-ревизионни комисии - от Управителния съвет;
2. на членовете на Управителния съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет и Върховния съюзен съвет - от Конгреса или от Върховния съюзен съвет.
/6/ Наказанията се налагат по предложение на ръководствата на местните дружби или на висшестоящите ръководни органи. В случаите на ал.5 предложението се прави от Върховния контролно-ревизионен съвет след проверка на получените сигнали.
/7/ Във всички случаи, преди налагане на наказанието, основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.
/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в 30-дневен срок пред общинската контролно-ревизионна комисия, а ако решението е на Управителния съзет - пред Върховния контролно-резизионен съвет.
/9/ Наказанието "порицание" се смята заличено, ако не са наложени нови наказания в срок от една година.
/10/ Членове, изключени от съюза, могат да бъдат приемани наново след една година от налагане на наказанието.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:00    
04.01.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!