Закон за българското поданство - 1940 г.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК - 20 ДЕКЕМВРИЙ 1940 Г. БРОЙ 288