Локализация на ПРЕХОДА за нуждите на проекта

Локализираме, с инструментална цел, прехода във времето от 1984 до 2001 г. 

Съвпадението на началната година със заглавието на романа на Оруел "1984" е случайно, но многозначително, което не искаме да ограничаваме с истинските причини - началото на масовата кампания на Възродителния процес у нас, към които ще прибавим и поемането на властта в СССР от Горбачов (1985). Започваше промяна със световни измерения.

Официална България посреща 1984 година приглушено. В рисунката на първа страница на "Работническо дело" се препотвърждаваха ценностите - семейство, деца, здраве, труд, работничество, индустриализация, социализъм, гражданска ритуалност, мир.

Времената са трудни. Съветският съюз е във видим упадък. Задава се видим крах на комунистическата прогноза. 

Върху обществото като лавина се стовариха последствията от разкъсването на социалната тъкан в резултат на социалистическата революция - взривна урбанизация, смазване на дребната собственост и производство, неглижиране на услугите, принудителното (чрез икономически лостове) извеждане на жената от семейството, прекратяване на обществените дебати, смазване на Църквата, ликвидиране на хилядолетни празници и обичаи...

Ликвидирана е инфраструктурата на междуличностната делова, гражданска и политическа активност.

Кризата беше всеобща, а желанието за промяна и надеждите бяха изключителни.

 

Последвалата промяна само усили започналия разпад.

Изтичане на умове, демографска катастрофа, тоталната приватизация, "малката правда" на социализма се трансформира в либералния капитализъм.  

Избираме 2001 година, защото тогава, с рухването на властта на ОДС и триумфа на Симеон Втори, се сложи ново начало в желанието за промяна на обществото. Задвижени са въпросите за българското членство в НАТО и ЕС.

Надеждата за ново начало свързано с идването на власт на Симеон беше различно от зародилото се в началото на 80-те години на ХХ век. желание за ново начало

По-късните възгласи за ново начало - Борисов и Продължаваме промяната,  са само повторение на очакваното чудо при идването на Симеон Втори. 

Така периодът на ПРЕХОДА, е последван от периода ОЧАКВАНЕ НА ЧУДОТО. Този период още продължава.