Събитията

Събитията през годините, имащи отношение към Прехода у нас. За периода декември 1989 - декември 1997 може да се прави справка и бюлетините на Пресслужба "Куриер" на БТА.

Събитията, отразени в първични документи, лични или институционални, статистическа информация, емпирични изследвания, анализи, мемоари...

Ограниченията на "имащото отношение" са в разбиранията на читателя.

Дали е на равнището на "маха на пеперудата", или търсим само онова, при което  е установима връзката със случилото се?

Приемаме, че щом като нещо може да е свързано с мотивацията на групи от населението в страната, то е свързано с прехода у нас.

Разбиранията за мотивацията и случилото се, както и разбиранията за разбиранията и пр. метанаслагвания, са също в обсега на нашия интерес.

 

Снимка: Ирена Анева

 

Коментирайте в профила на Омда във  Фейсбук