Писмо от съветника на президента на РБългария

Към началото...