Проект на мандатна програма за дейността на ВМЕИ

Към началото...